Tử vi

Xem xét tài vận cùng đầu tư từ [ Huynh nô tài phúc ] cung vị phỏng đoán 3

Xem xét tài vận cùng đầu tư từ [ Huynh nô tài phúc ] cung vị phỏng đoán 3

Từ [ Huynh nô tài phúc ] quan sát

Dự đoán tài vận từ quan sát [ cung tài bạch ] cùng [ cung nô bộc ] tới diễn dịch

Bạn đang xem: Xem xét tài vận cùng đầu tư từ [ Huynh nô tài phúc ] cung vị phỏng đoán 3

Quan sát [ cung tài bạch ] cùng với [ cung nô bộc ] tứ hóa tới rơi cung vị

Cổ phiếu chợ đi vào nhân cùng quảng đại chúng sinh sản sinh lợi hại quan hệ

Tài làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập mệnh ( bính tuất ) chủ mệnh chủ ý nghĩ tốt thực hội kiếm tiền nhất định sẽ kiếm tiền

Phàm là phi hóa kỵ nhập Huynh nô tuyến chính là tiến vào cát hung phân giới tuyến không phải thân có vấn đề chính là tổn tài

[ cung tài bạch ] thiên lương ( cổ phiếu ngôi sao ) hóa lộc nhập thì khả buôn bán có lời cổ phiếu phương diện tiền tài ( tham đổ sẽ thắng )

Lộc năm sinh ( tiên thiên tài ) nhập tài hương có tài khí chủ có quý nhân trợ giúp tài nhiều kiếm tiền dễ dàng nhâm chi tiêu cuồn cuộn không dứt

Dễ có thiên tài ( tài tinh hóa lộc mới có thể luận tài )

[ cung tài bạch ] tọa vũ khúc sinh quyền canh tài tinh cầm quyền biểu hiện cầm quyền nhiều tài thế vượng thiện với để ý tài huyên náo ở bên trong thủ tài

Khả kinh doanh phó nghiệp thu vào tăng nhiều vui mừng thao tác cổ phiếu đầu tư ( không thể gặp sát đồng độ )

Cung tài bạch vũ khúc tự hóa lộc chính tài tinh hóa lộc mới thật sự là tài phải là sanh ra ở có tiền đấy gia đình

( thiên lương là cổ phiếu ngôi sao vũ khúc văn khúc cùng luận )

Nếu bản mạng [ cung tài bạch ] hoặc [ Quan lộc cung ] can cung của nó có cát hóa ( hóa lộc hóa quyền hóa khoa ) nhập cung mệnh đại hạn :

Nam mệnh chủ đây hạn nội khả sáng nghiệp đại triển hồng đồ buôn bán có lời lớn tiền

Nữ mệnh khả đó kim quy tế ( hảo trượng phu ) cũng có thể sáng nghiệp kiếm tiền

[ cung tài bạch ] “Cơ nguyệt đồng lương “Ở tài bạch đấy tiến tài bảo thủ ổn định nên lấy cung cấp nghĩa vụ phục vụ chủ yếu ( quảng kết nhân duyên )

Nếu được đại chúng duy trì tài lộc tự nhiên tùy tới mà tới

Nếu để cầu tài mưu lợi nhuận thì trái lại nhiều làm phức tạp dẫn đến độc chức mà mất đi tài lộc

Nếu lấy thiên cơ chủ yếu nhập tài bạch ( thìn tuất xấu chưa ) cơ lương tam phương không thấy sát kị mới thành cách

Này việt biến động càng cao đấy trưng ứng khả mua bán cổ phiếu tiến tài

( bình thường hóa khoa nhập tài Quan không nên âm mưu tâm không đủ )

Tân sinh năm nhân văn xương sinh kỵ nhập tài bạch biểu hiện tài chính nhóm khoán hội ra vấn đề đi vào cổ phiếu nên thận trọng

Tài bạch phùng hóa kỵ năm sinh + kiếp hoặc khoảng không mỗi đổ tất thâu chưa từ bỏ ý định

< tài bạch là Quan tới Quan > hồi thiên cơ tự hóa kị thiên lương + địa kiếp trùng phá tuyệt đối không có thể lấy thiên lương ( cổ phiếu ) làm tiến tài nguồn gốc

Người sinh năm giáp thái dương sinh kỵ cự môn tọa mệnh ( bính dần ) [ bản tài ]( giáp tuất ) cung vô chính diệu đây thả là [ định tượng cung ]

Phúc đức ( mậu thìn ) thiên cơ tự hóa kị thiên lương đồng cung + địa kiếp trùng [ bản tài ]( giáp tuất )[ định tượng cung ] mệnh chủ nhất thiết không thể bính cổ phiếu

[ tài bạch ] làm tự hóa kị bất luận tiền tài có hoặc không giai thủ không được nhân vô lý tài quan niệm hoặc không biết tiết chế không đoái hậu quả đấy huy bỗng nhiên

Nếu tài cung tự hóa kị mà này tài làm hóa lộc nhập ( mệnh 1 tài 5 Quan 9 điền 10) này là tài ra tài tất hư nát

Tài làm tự hóa kị là tài ra biểu hiện đưa tiền tài lấy đi ra bên ngoài tiêu hết giống ( lấy cung tài bạch từ là thể dụng )

Tài làm vũ khúc tự hóa kị chính là sẽ không để ý tài hoặc tài vận không tốt giống lưu ý phúc đức tham lang sinh kỵ văn xương tự hóa khoa

Lưu ý đi ngược chiều thứ năm đại nạn [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tài ]( nhâm tuất ) phùng vũ khúc tự hóa kị bản hạn tài vận không tốt

Đây hạn không nên đầu tư hợp tác ( xem [ vở ]( quý hợi ) thái dương + đà la

Mà [ bổn điền ]( đinh tị ) cự môn sinh quyền thả tự hóa kị là [ sách mã kỵ ] [ bản phụ ]( ất mão ) thái âm sinh khoa tự hóa kị )

Tài làm hóa kị nhập phu trùng Quan tượng này sự nghiệp cùng tiền tài không duyên ( buôn bán có lời không đến tiền )

Tài vận không tốt ( tài trùng Quan [ tài tới tài ]) thuộc hung tượng

Nếu tài làm hóa kị nhập đứa con tiền tài phần lớn là đứa con chi tiêu cho nên tiêu vặt tiền ít chú ý nhất thiết chớ hợp tác kinh doanh hội bồi bản

Hoặc biểu hiện có tiền vui vẻ đầu tư hợp tác không nhất định có tiền buôn bán có lời

Trùng điền trạch chủ phá khố tài không tụ hợp tư tiền tài bị bằng hữu cầm sợ thiếu tổn buồn thiu

Tài làm hóa kị nhập phụ trùng tật ( ám tổn ) biểu hiện tài vận không tốt đối với tài mà nói đều là bất lợi dễ dàng bị ngã trái mà tổn tài giống

< cha mẹ là nô tới tài > tài làm hóa lộc nhập phụ biểu hiện kiếm tiền nhờ vả bằng hữu hợp tác hoặc nhờ vả bằng hữu tài lực duy trì

Nếu tài bạch ( nhâm dần ) tài làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập bản phụ [ phu tới điền ]( Đinh Mùi )

Mà tài làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản quan ]/[ phu tới thiên ]( canh tuất ) gặp vũ khúc sinh kỵ cấu thành song kị trùng [ bản phu ]

Gặp vũ khúc sinh kỵ cấu thành song kị trùng [ bản phu ] phối ngẫu nhất thiết không thể bính cổ phiếu

Tài làm hóa lộc nhập tật ( tật là nô bộc tới phúc đức chiếu nô tới tài ) giúp hắn nhân kiếm tiền

Hoặc nói kiếm tiền sau khi bị ngã màn che ( ngã hội ) cho nên không nên cùng hội

Tài làm hóa kị nhập nô < nô bộc là tài người ấy > trùng [ bản Huynh ]( tài khố ) tuyệt không thể cùng bằng hữu hợp tác đầu tư

Nếu không đầu nhập tới tư kim dễ dàng bị cổ đông huy bỗng nhiên mà chịu đựng tổn giống

[ lớn tài ] ở [ bản phu ]( bính tý ) liêm trinh hóa kị nhập [ bản tật ]( quý dậu ) trùng phá liêm trinh lộc năm sinh hung tiền tài bất lợi

Trùng cha mẹ văn thư bất lợi không nên đầu tư cổ phiếu

[ lớn tài ] làm hóa kị nhập điền nhưng cung điền trạch tọa sinh kỵ tượng này hình thành song kị trùng [ vở ] đây hạn không nên đầu tư

< đứa con là tật tới phúc > [ lớn tài ] làm hóa kị nhập điền trùng [ vở ]/ [ tật tới phúc ] chịu trùng sợ thân có sai lầm phúc giống

Năm xưa 37( canh ngọ ) [ lưu mệnh ] nhập [ bổn điền ]

[ lưu tài ] nhập [ bản Huynh ] tọa liêm trinh lộc năm sinh lại tự hóa kị đầu tư cổ phiếu sai sót tổn thất trăm dư vạn

Tham lang ở tài cung phi chủ tinh thông để ý tài mà là quá hợp ý hòa mạo hiểm lấy nhỏ đánh lớn lấy công là thủ bị thu nhận thất bại

Lấy ngu nhạc giao tế cầu thủ tài vật

Tử vị trí cung tài bạch tham lang thủ đối chiếu tử vi tài vận rốt tốt thu vào tốt nhưng không cố định

Nên kinh doanh ngu nhạc cơm ẩm các loại nghiệp đồ đạc trong cửa hàng hoặc hợp ý tính đầu tư hoặc tự do nghiệp

Ở ngọ “Mộc hỏa thông minh” hùng tài đại lược khả chưởng tài quyền vui mừng gặp hỏa linh như không thấy sát có bộc phát

Tham lang tự hóa lộc quý gặp đốm lửa hoặc linh tinh đồng cung chủ sẽ có món lãi kếch sù phúc chí tâm linh

Đầu tư cổ phiếu tưởng khoán các loại có thật to thu hoạch chú ý bộc phát nhưng bị bạo bại

Tham lang tự hóa lộc quý hỏa tham, linh tham chủ được ngoài ý muốn tới tài nếu gặp sát kị trùng, bị bạo bại

Nếu không kiếp đồng độ, tài đến tài đi quá nhanh, trên giấy phú quý

Cơ lương tọa mệnh thìn mười hai tháng sinh ra thiên diêu tại tí cùng thái âm thiên đồng thủ tài bạch [ đầy ao nước trong ]

Có thiên tài vận ( màu khoán cổ phiếu cờ bạc ) có thể phát tài

Tài bạch gặp thiên đồng thái âm + thiên diêu đồng cung tại tí là “Đầy ao nước trong” phát lớn tài như cổ phiếu màu khoán cờ bạc các loại

Thiên tướng cố thủ tài nguyên chủ cả đời tài nguyên đúng lúc ổn định buôn bán có lời không đến hợp ý hoặc hoành tài

( thiên tướng là đúng lúc tới tài nguyên ổn định không hoành tài hoặc hợp ý tới tài )

Hồng loan độc thủ tài bạch là người hợp ý vui mừng cờ bạc hội nhân hợp ý thao tác hoặc tham đổ mà phí của ( hoạt bàn tài bạch cùng luận )

Thất sát tọa mệnh ( giáp ngọ ) tân sinh năm nhân

Đi ngược chiều thứ ba đại nạn [ cung mệnh đại hạn ] trùng điệp [ vợ chồng ]( nhâm thìn ) tử vi thiên tướng

[ thiên mệnh ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( tổ phụ ) hội lộc tồn song lộc ( cha mẹ là nô bộc tới tài bạch ) chủ dễ có được thiên tài

< huynh đệ là tài tới điền > ( xem tài khố )

Này [ lớn tài ] ở [ thiên di ]( canh tử ) can canh thái dương hóa lộc nhập [ tật ách ]( tân sửu )([ thái tử ]) chiếu [ bản phụ ] có thiên tài vận

Năm xưa 28 quý xấu nhập [ lớn tài ] thái dương hóa lộc tới nhập cung năm này có thiên tài vận là năm ở bên trong lớn tưởng phát tài

Dự đoán tài vận từ quan sát [ cung nô bộc ] tới diễn dịch

< nô bộc là tài người ấy > biểu hiện mệnh chủ tới thu chi tình hình cùng với mệnh chủ tự thân đầu tư để ý tài ý nguyện

Nô làm hóa kị nhập [ bản thiên trùng bản mạng ] chúng sinh cùng mệnh chủ không duyên mệnh chủ không có khả năng lừa dối chúng sinh chi tiền tài ( không nên đầu tư kinh doanh )

Nếu thả tử làm hóa kị nhập tài

< tài bạch là nô tới điền > đầu tư đấy tư kim hội dời chuyển đến chúng sanh tài khố ( tự thân tổn thất )

< nô bộc là tử tới tài > khả phỏng đoán đứa con cổ đông đấy kiếm tiền năng lực

< nô bộc là tử tới tài > sinh kỵ nhập [ tử tới tài ] đương nhiên bất lợi đầu tư

( đứa con là đầu tư hợp tác vị trí ) không thể hợp tác đầu tư nếu không tư kim bị dính

< nô bộc là tử tới tài > sinh kỵ nhập nô biểu hiện đứa con tài vận không tốt

Sinh kỵ nhập nô [ tử tới tài ] đương nhiên bất lợi đầu tư ( đứa con là đầu tư hợp tác vị trí )

Không thể hợp tác đầu tư nếu không tư kim bị dính khó thu về

Nô làm hóa kị nhập [ bản Huynh ]( xạ xuất kị ) nếu gặp [ huynh đệ tự hóa kị ] này là [ kị trùng ám kị ] cách hình thành [ song kị ] quay về trùng [ bản nô ]

< nô bộc là tử tới tài > chủ cả đời bất luận tằng có bao nhiêu tài phú nếu đầu tư chung vẫn phá bại tinh quang một không tất cả

< nô bộc là tử tới tài > nô bộc tham lang tự hóa kị biểu hiện mệnh chủ đối với giao tế tiếp khách bông hoa phí không độ

< nô bộc là tử tới tài > sinh kỵ nhập nô biểu hiện cùng cổ đông thuộc hạ thường không có đồng ý gặp bằng hữu kết giao

Không nên có tiền tài thải ra ( cho mượn ) ứng phòng tổn tài

Cự môn sinh kỵ nhập nô bộc [ tử tới tài ] cả đời không thể cùng nhân hợp tác nếu không tất tổn thất phí của

Dự đoán tài vận từ quan sát [ cung huynh đệ ] tới diễn dịch

< huynh đệ là điền tới tài > quan sát mệnh chủ gia đình tài lực tài khố doanh thiếu hoặc không nhúc nhích sinh đấy giá trị hoặc trạng huống

< huynh đệ là điền tới tài > huynh đệ [ điền tới tài ] tọa sinh kỵ biểu hiện gia đình tài nguyên sợ không dễ chịu

< huynh đệ là điền tới tài > huynh đệ tọa lộc năm sinh mà Huynh [ điền tới tài ] làm hóa kị nhập điền tài lộc chi tiêu với gia dụng

< huynh đệ là điền tới tài > mệnh can lộc nhập Huynh [ điền tới tài ] biểu hiện quan tâm gia đình tài chính vấn đề là gia đình trả giá

Hành hạn [ đại huynh ] nếu tọa vũ khúc to lớn hạn tới [ mệnh tài Quan ] cũng không thích phùng can nhâm nếu gặp tới tự hóa kị sợ phá lớn tài

Nhất thiết không thể hợp tư ( đầu tư ) thủ phân làm bản nghiệp tài năng không tổn

< huynh đệ là điền tới tài > điền can lộc nhập Huynh [ điền tới tài ] biểu hiện mệnh chủ lấy gia sản đầu nhập gia đình sự nghiệp tới doanh mưu

[ lộc chuyển kị ] Huynh làm giáp thái dương hóa kị nhập [ bản phúc ]( đinh dậu ) gặp thái dương sinh quyền văn khúc sinh khoa hình thành [ quyền khoa kị dây dưa ]

Đây hóa tượng biểu hiện mệnh chủ dù cố gắng doanh mưu nhưng làm nhiều công ít liên lụy gia sản ( trùng [ bản tài ] tổn tài )

< huynh đệ là điền tới tài > điền làm hóa kị nhập Huynh [ điền tới tài ] giai chủ tổn thương cũng tất nhiên sẽ có sự phát sinh

Điền làm tứ hóa ( lộc quyền khoa kị ) nhập huynh đệ hoặc nô bộc nãi chủ ái hư vinh chơi nhạc tâm thần bất định lạc quan trước hoàn cảnh

( tử điền là ngu nhạc cung hoa đào vị trí )

< huynh đệ là điền tới tài > can của quan lộc nhập Huynh [ điền tới tài ] nói rõ sự nghiệp kiếm tiền đều dùng với gia dụng hoặc trí sản

< huynh đệ là tài tới điền > đưa sự nghiệp tới hoạch lợi nhuận tái đầu nhập sự nghiệp tới phát triển

< huynh đệ là tài tới điền > quan sát mệnh chủ đấy tài khố tài lực ngân hàng gởi ngân hàng tốt xấu trạng huống

Lấy [ cung huynh đệ ] làm tứ hóa quy với bản mạng bàn xem hóa lộc hóa kị rơi với bản mạng bàn đấy cung vị suy luận tới

< huynh đệ là tài tới điền > lộc năm sinh tọa cung biểu hiện ngân hàng có tiền gửi ngân hàng

< huynh đệ là tài tới điền > lộc năm sinh nhập huynh đệ biểu hiện mệnh chủ tiên thiên mang theo có tài khố ( lộc nhập [ tài tới điền ]) mệnh chủ có dự trữ gia dụng không thiếu

< huynh đệ là tài tới điền > ( biểu hiện tài khố hoặc ngân hàng ) mệnh can lộc nhập Huynh mệnh chủ muốn dựa vào phục vụ kiếm tiền tồn tiền ( phùng sinh quyền canh giữ )

Nếu văn khúc sinh kỵ nhập Huynh [ tài tới điền ] biểu hiện có hành động sai sót thì không nên trường kỳ đầu tư sợ tổn thất hầu hết

< huynh đệ là tài tới điền > nếu tọa sinh kỵ biểu hiện tài khố thiếu tiền hoặc thân mình tiết kiệm

< huynh đệ là tài tới điền > ( biểu hiện tài khố ) sinh kỵ nhập Huynh là đời trước đấy khiếm trái kiếp trả nợ cho mượn sau thu không về

< huynh đệ là tài tới điền > ( xem tài khố hoặc ngân hàng ) sinh kỵ nhập huynh đệ biểu hiện tài khố không duyên ( cũng thế nói ngân hàng khó có tiền gửi ngân hàng )

Cung huynh đệ tọa sinh kỵ thả tự hóa kị song kị trùng nô bộc nhất thiết không thể hợp tác đầu tư tất hội trở mặt vô tình

< huynh đệ là tài tới điền > tọa không kiếp biểu hiện tài chính trạng huống phập phồng cực lớn vẫn là hao tổn tài mệnh

< huynh đệ là tài tới điền > mệnh làm hóa kị nhập huynh đệ [ trùng ra ] biểu hiện cả đời hội có một lần đại tổn tài

Khả dự đoán mệnh chủ cả đời hội nhân sinh ý hợp tác đảm bảo dựng hội vay mượn các loại vấn đề tổn thất lớn tài

< huynh đệ là tài tới điền > ( tư kim tuần chuyển nhỏ tài khố ) Huynh làm hóa lộc nhập tật ách vị trí biểu hiện giúp hắn nhân kiếm tiền

Hoặc nói kiếm tiền sau khi bị ngã màn che ( ngã hội ) cho nên không nên cùng hội hoặc tá tiền cho người khác

< huynh đệ là tài tới điền > Huynh làm hóa kị nhập nô trái lại trùng huynh đệ trùng tài khố biểu hiện tiền tài tốn ở bằng hữu trên người

< huynh đệ là tài tới điền > nếu Huynh làm hóa kị nhập phụ trùng tật biểu hiện huynh đệ tới ngân hàng không còn khoản giống < tật ách là Huynh tới tài >

< huynh đệ là tài tới điền > Huynh làm hóa lộc nhập mệnh mà Huynh làm hóa kị nhập phúc trùng tài đây hóa tượng [ huynh nô cướp của ] giống

Huynh lộc nhập mệnh mà Huynh kị trùng tài nói rõ mệnh chủ cùng huynh đệ hưởng phúc lại tiêu hết gởi ngân hàng giống

< huynh đệ là tài tới điền > tài làm thái âm hóa kị nhập Huynh thuộc trong giao dịch chu chuyển tính tiền tài hoặc biểu hiện hiện tiền không đủ có thải khoản tan ra tư đấy hành vi

< huynh đệ là tài tới điền > tài làm thái âm hóa kị nhập Huynh khác biểu hiện tiền tài từ huynh đệ xử bắt được cố hữu dính dáng không rõ hiện tượng

< huynh đệ là tài tới điền > tài làm thiên cơ hóa lộc nhập Huynh ( tài nhập tài tới khố ) biểu hiện đối với chính mình khẳng khái nhưng đối với người khác keo kiệt

< huynh đệ là tài tới điền > tài làm hóa lộc nhập Huynh [ tài tới khố ] biểu hiện đối với chính mình khẳng khái nhưng đối với người khác keo kiệt

< huynh đệ là tài tới điền > tài làm hóa kị nhập Huynh là dương nhập dương biểu hiện hiện tiền thiếu có tan ra tư thải khoản chuyến đi là

< huynh đệ là tài tới điền > nô làm hóa kị nhập Huynh biểu hiện bằng hữu chạy tới tổn tài đối với ta không có lợi nhuận

< huynh đệ là tài tới điền > nô làm hóa kị nhập Huynh biểu hiện chúng sinh bằng hữu chạy tới tổn tài đối với ta không có lợi nhuận

< huynh đệ là tài tới điền > nô bộc dạ nhập tới kị ( nô làm phi hóa kỵ nhập Huynh ) biểu hiện đối với mệnh chủ bất lợi nô bộc ( chúng sinh ) đến tổn tài

( huynh đệ là tha cung ) bằng hữu thuộc hạ sẽ không trợ giúp mệnh chủ ngược lại có tổn

Nếu huynh đệ tọa sinh kỵ thì đáng quay về nô xử biến thành nô tới nghịch thủy kị bằng hữu vì tư lợi ( kiếp trước khiếm trái )

< huynh đệ là tài tới điền > văn xương hóa kị hoặc tự hóa kị nhập Huynh biểu hiện e rằng có giữ gìn đơn ra vấn đề

Hoặc bởi vì tư kim không đủ mà tu lấy trái khoán hoặc giữ gìn đơn thải khoản mà lo lắng

< huynh đệ là tài tới điền > ( biểu hiện tài khố ) sinh kỵ nhập hoặc tự hóa kị biểu hiện là đời trước đấy khiếm trái kiếp trả nợ cho mượn sau thu không về

< huynh đệ là tài tới điền > song kị trùng bản Huynh [ tài tới điền ] chịu trùng biểu hiện tài khố bị trùng phá mệnh chủ dễ bị tổn tài

< huynh đệ là tài tới điền > thả < huynh đệ là nô tới thiên > thả nô làm văn xương hóa kị nhập Huynh ( ất chưa ) từ trùng nô

Nói rõ tại ngoại giao bạn bè ( chúng sinh ) e rằng sẽ tổn cập tự thân tới tài khố ( tổn tài ý )

< huynh đệ là tài tới điền > [ tài tới điền ] hóa lộc nhập tật ách vị trí biểu hiện giúp hắn nhân kiếm tiền hoặc nói kiếm tiền sau khi bị ngã màn che ( ngã hội )

Can của quan vũ khúc hóa lộc nhập Huynh ( bính tuất ) phùng vũ khúc sinh quyền sự nghiệp kinh doanh thuận toại có tiền gửi ngân hàng ( phùng quyền có thể thủ ổn )

< huynh đệ là tài tới điền > can của quan lộc nhập Huynh phùng tham lang sinh quyền biểu hiện sự nghiệp gốc rể chất hoạch lợi nhuận nhiều

Lộc chiếu [ bản nô ] biểu hiện sự nghiệp của mệnh chủ đối với chúng mọc lợi nhuận

< huynh đệ là điền tới tài > can của quan lộc nhập Huynh [ điền tới tài ] nói rõ sự nghiệp kiếm tiền đều dùng với gia dụng hoặc trí sản

< huynh đệ là tài tới điền > can của quan lộc nhập Huynh biểu hiện đưa sự nghiệp tới hoạch lợi nhuận tái đầu nhập sự nghiệp tới phát triển

< huynh đệ là tài tới điền > phúc làm phi hóa kỵ nhập nô trùng Huynh tức nói rõ khố phá không tài đâu có thành tựu

Nếu huynh đệ tọa sinh kỵ ( trùng [ nô bộc ]) lưu ý [ tử tới tài ]( tức đầu tư đấy tài bị trùng khẳng định bỏ cho tư bất lợi ( tổn tài )

Sinh kỵ nhập lục thân cung biểu hiện cùng đáng lục thân giữa tới tiền vàng lui tới phần lớn là một đi không trở lại có ra không nhập thậm chí sinh sản tranh chấp

Khiếm huynh đệ trái chính mình tái cùng vây cũng muốn giúp người nên cố hết sức tránh cho

Sinh kỵ nhập huynh đệ < huynh đệ là tài tới điền > ứng lấy bảo thủ nhất phương pháp để ý tài lại không nên trên tay giữ lại nhiều lắm hiện tiền

Hoặc thận thủ tài dấu diếm trắng nguyên tắc để tránh bị cướp tài ( địa kiếp địa không cùng luận )

Huynh làm tham lang hóa lộc nhập tật ( bính tuất ) hóa lộc nhập tật ách vị trí < tật ách là nô tới phúc > chiếu [ nô tới tài ]

Biểu hiện giúp hắn nhân kiếm tiền hoặc nói kiếm tiền sau khi bị ngã màn che ( ngã hội )

Cho nên không nên cùng hội hoặc tá tiền cho người khác

Lưu ý < huynh đệ là tài tới điền > ( biểu hiện tài khố hoặc ngân hàng gởi ngân hàng ) nếu tọa sinh kỵ hoặc tự hóa kị khẳng định bất lợi tồn tiền

Dự đoán tài vận từ quan sát [ cung phúc đức ] tới diễn dịch

< phúc đức là Quan phu quân > quan sát mệnh chủ sự nghiệp thanh vọng sự nghiệp lui tới đấy xưởng thương lượng

( đồng hành quan hệ xí nghiệp hiệp lực xí nghiệp các loại ) đấy trạng huống

Người sinh năm giáp [ định tượng ] ở tài bạch ( giáp tuất ) biểu hiện mệnh chủ trọng thị tiền tài cùng sự nghiệp

< phúc đức là Quan phu quân > tọa tử vi sinh khoa thiên tướng biểu hiện sự nghiệp của mệnh chủ thanh vọng trong sạch cùng nghiệp tới lui tới danh dự không tệ riêng chỉ cần lưu ý kình dương

< phúc đức là Quan phu quân > phúc đức tọa thiên cơ sinh kỵ trùng [ bản tài ][ Quan tới Quan ]

Biểu hiện mệnh chủ đối với tư kim đấy vận dụng thường nhân chấp nhất đấy quan niệm hội tạo thành sự nghiệp thất bại

< phúc đức là Quan phu quân > thôi nhìn ra mệnh chủ tri thức năng lực hay không là đủ ứng phó công tác

Tọa sinh kỵ mệnh chủ chuyện nghiệp phát triển năng lực không cao biểu hiện tạm được khó có thể đưa sở trường phát huy khốn cảnh

Mệnh chủ xử sự đấy EQ cũng không kiện khang lòng dạ cũng không thực trải rộng ưu hoạn ý thức cao, không ổn định cảm giác nghiêm trọng

Nếu phúc đức tọa sinh kỵ ( trùng tài bạch ) đừng có ảo tưởng phát thiên tài hoặc hoành tài

Văn khúc sinh kỵ mình nhập phúc đức trùng tài bạch tiền tài không thuận nhóm khoán sẽ có quấy rầy

< phúc đức là Quan phu quân > phúc làm tự hóa kị biểu hiện phối ngẫu đối với mệnh chủ chuyện nghiệp phát triển không trợ giúp

Phúc đức ( mậu thìn ) thiên cơ tự hóa kị thiên lương đồng cung + địa kiếp trùng [ bản tài ]( giáp tuất )[ định tượng cung ] mệnh chủ nhất thiết không thể bính cổ phiếu

< phúc đức là Quan phu quân > can của quan hóa lộc nhập phúc [ Quan phu quân ] biểu hiện sự nghiệp kiếm tiền cũng có thể hưởng phúc ( nhưng không thể phùng tự hóa )

Chú ý nếu gặp phúc đức tọa sinh kỵ này là [ lộc nhập động không đáy ] lộc ra song kị trùng tài bạch

Song kị trùng tài bạch sự nghiệp kinh doanh tài chính hội nghiêm trọng khó khăn thẳng đến đóng cửa

< phúc đức là Quan phu quân > can của quan hóa kị nhập phúc [ Quan phu quân ] thì trùng [ Quan tới Quan ] sự nghiệp tới vận khí cực kém khó có thể vận chuyển hoặc phát triển

< phúc đức là Quan phu quân > can của quan phi hóa kỵ nhập [ Quan phu quân ] kinh doanh sự nghiệp không tốt ( thường hội đầu tư sai lầm ) phí của cho nên kinh doanh không nên

Trùng tài bạch biểu hiện kiếm tiền vất vả khác biểu hiện mượn tiền dùng để sáng nghiệp bị mất tiền nguy hiểm lớn phải biết cẩn thận đầu tư

< phúc đức là Quan phu quân > can của quan hóa quyền nhập phúc vui vẻ công tác hoặc sự nghiệp sắp xếp tràng lớn

Phúc làm kị ( nhập tử trùng điền nhập phu trùng Quan nhập phúc trùng tài ) giai biểu hiện khá là không tổ ấm ( tổ ấm gầy ) từ tổn tài khố bất lợi hợp tác cổ đông

< tài bạch là Quan tới Quan > hồi thiên cơ tự hóa kị thiên lương + địa kiếp trùng phá tuyệt đối không có thể lấy thiên lương ( cổ phiếu ) làm tiến tài nguồn gốc

Cung phúc đức tọa dần thiên đồng thiên lương hội hợp thiên mã + đốm lửa tối kỵ hợp ý thức đầu tư ( cự môn tọa mệnh tí ngọ )

Thái dương cự môn tọa mệnh ( bính dần ) người sinh năm giáp

[ bản phúc ]( mậu thìn ) thiên cơ tự hóa kị thiên lương

Thuận hành thứ ba đại nạn (26~35) [ thiên mệnh ] đi [ bản phúc ]( mậu thìn ) thiên cơ tự hóa kị

[ thiên mệnh ] mậu làm thiên cơ tự hóa kị ở [ bản phúc ] trùng [ bản tài ] tài chính ra trạng huống

[ lớn tài ] ở [ bản phu ]( bính tý ) [ lớn tài ] bính làm liêm trinh hóa kị nhập [ bản tật ]( quý dậu ) trùng phá liêm trinh lộc năm sinh hung tiền tài bất lợi

Trùng [ cha mẹ ] văn thư bất lợi không nên đầu tư cổ phiếu [ nô tới tài ]

Năm xưa 26 kỉ tỵ [ lưu mệnh ] nhập [ bổn điền ]( kỉ tỵ ) tọa văn khúc tự hóa kị năm này bất lợi

[ lưu tài ] ở [ bản tật ] tọa [ lớn tài ] làm liêm trinh hóa kị trùng phá lộc năm sinh đại hung đầu tư thất lợi thường tiền hơn trăm vạn

< vợ chồng là Quan tới thiên > quan sát mệnh chủ chuyện nghiệp bên ngoài hoàn cảnh nhân tố thật xấu mệnh chủ công việc hoặc sự nghiệp năng lực cùng tiềm lực

Hoặc quan sát sự nghiệp bên ngoài phát triển hoạt động quý nhân đấy trợ lực hoặc giao tế tình huống

< liền mệnh bàn quan sát theo như [ xem khí ] xem [ Quan lộc cung ] mà luận >

< vợ chồng là Quan tới thiên > ( ất dậu ) tọa thiên đồng sinh kỵ địa kiếp kình dương

< vợ chồng là Quan tới thiên > quan sát mệnh chủ chuyện nghiệp bên ngoài hoàn cảnh nhân tố thật xấu mệnh chủ công việc hoặc sự nghiệp năng lực cùng tiềm lực

Hoặc quan sát sự nghiệp bên ngoài phát triển hoạt động quý nhân đấy trợ lực hoặc giao tế tình huống

Thiên đồng sinh kỵ nhập phu [ Quan tới thiên ] biểu hiện sự nghiệp của mệnh chủ bên ngoài phát triển hoạt động không dễ chịu không quý nhân đấy trợ lực

Hoặc giao tế bên trên sẽ có không phối hợp mà thất phúc tình huống

Địa kiếp nhập [ Quan tới thiên ] biểu hiện bên ngoài việc nghiệp dao động dồn dập thường có đột nếu như tới khúc chiết

Kình dương nhập [ Quan tới thiên ] biểu hiện sự nghiệp của mệnh chủ bên ngoài có hình khắc thường bị tiểu nhân xâm phạm mà có bị động đấy cạnh tranh

< vợ chồng là Quan tới thiên > lộc năm sinh nhập biểu hiện mệnh chủ tới năng lực làm việc cường xí nghiệp hoạch năng lực cường cho nên sự nghiệp phát triển thuận lợi nhuận

Nhưng sau hôn nhân tài lộc mới hội rõ ràng

< vợ chồng là Quan tới thiên > mệnh làm kị trùng cũng hội sơ với sự nghiệp đi tiêu xí nghiệp hoạch hoặc xã hội bối cảnh tới thành lập

< vợ chồng là Quan tới thiên > địa kiếp nhập [ Quan tới thiên ] biểu hiện bên ngoài việc nghiệp dao động dồn dập thường có đột nếu như tới khúc chiết

< vợ chồng là Quan tới thiên > tử lộc nhập phu là cố gắng bên ngoài công tác mà có biểu hiện sự nghiệp hoạt động ổn định bình thường

Mà tử làm hóa kị nhập mệnh biểu hiện đoạt được quy với chính mình ( mệnh chủ )

< vợ chồng là Quan tới thiên > tử can lộc nhập phu là cố gắng bên ngoài công tác mà có biểu hiện sự nghiệp hoạt động ổn định bình thường

< vợ chồng là Quan tới thiên > tử làm hóa kị nhập vợ chồng tượng này tuyệt đối không khả đầu tư ( hợp tác hoặc tự tạo ra ) sự nghiệp thuộc hung

< vợ chồng là Quan tới thiên > can của quan thái dương hóa lộc nhập phu vui vẻ ra bên ngoài phát triển ngược lại có lợi có lộc ( nhưng nếu can của phu tự hóa kị thì bất lợi )

< vợ chồng là Quan tới thiên > can của quan lộc nhập phu vui vẻ ra bên ngoài phát triển ngược lại có lợi có lộc

< vợ chồng là Quan tới thiên > can của phu lộc nhập Huynh biểu hiện mệnh chủ liều mạng phát triển sự nghiệp âm mưu tồn tiền

Nếu thất sát cố thủ phối ngẫu không nên tiến hành hợp ý cờ bạc tính hành nghề ( tối kỵ hợp ý sao bán ) tất có đánh lớn kích cùng suy sụp

Văn xương hóa kị nhập vợ chồng trùng Quan lộc chớ là người đảm bảo bối thư dễ dàng ra vấn đề tài chính nhóm khoán đi vào ứng cẩn thận bị xuất hiện quấy rầy

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

”Xem

cung vị phỏng đoán 3″ state=”close”]
Xem xét tài vận cùng đầu tư từ [ Huynh nô tài phúc ] cung vị phỏng đoán 3

Từ [ Huynh nô tài phúc ] quan sát

Dự đoán tài vận từ quan sát [ cung tài bạch ] cùng [ cung nô bộc ] tới diễn dịch

Quan sát [ cung tài bạch ] cùng với [ cung nô bộc ] tứ hóa tới rơi cung vị

Cổ phiếu chợ đi vào nhân cùng quảng đại chúng sinh sản sinh lợi hại quan hệ

Tài làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập mệnh ( bính tuất ) chủ mệnh chủ ý nghĩ tốt thực hội kiếm tiền nhất định sẽ kiếm tiền

Phàm là phi hóa kỵ nhập Huynh nô tuyến chính là tiến vào cát hung phân giới tuyến không phải thân có vấn đề chính là tổn tài

[ cung tài bạch ] thiên lương ( cổ phiếu ngôi sao ) hóa lộc nhập thì khả buôn bán có lời cổ phiếu phương diện tiền tài ( tham đổ sẽ thắng )

Lộc năm sinh ( tiên thiên tài ) nhập tài hương có tài khí chủ có quý nhân trợ giúp tài nhiều kiếm tiền dễ dàng nhâm chi tiêu cuồn cuộn không dứt

Dễ có thiên tài ( tài tinh hóa lộc mới có thể luận tài )

[ cung tài bạch ] tọa vũ khúc sinh quyền canh tài tinh cầm quyền biểu hiện cầm quyền nhiều tài thế vượng thiện với để ý tài huyên náo ở bên trong thủ tài

Khả kinh doanh phó nghiệp thu vào tăng nhiều vui mừng thao tác cổ phiếu đầu tư ( không thể gặp sát đồng độ )

Cung tài bạch vũ khúc tự hóa lộc chính tài tinh hóa lộc mới thật sự là tài phải là sanh ra ở có tiền đấy gia đình

( thiên lương là cổ phiếu ngôi sao vũ khúc văn khúc cùng luận )

Nếu bản mạng [ cung tài bạch ] hoặc [ Quan lộc cung ] can cung của nó có cát hóa ( hóa lộc hóa quyền hóa khoa ) nhập cung mệnh đại hạn :

Nam mệnh chủ đây hạn nội khả sáng nghiệp đại triển hồng đồ buôn bán có lời lớn tiền

Nữ mệnh khả đó kim quy tế ( hảo trượng phu ) cũng có thể sáng nghiệp kiếm tiền

[ cung tài bạch ] “Cơ nguyệt đồng lương “Ở tài bạch đấy tiến tài bảo thủ ổn định nên lấy cung cấp nghĩa vụ phục vụ chủ yếu ( quảng kết nhân duyên )

Nếu được đại chúng duy trì tài lộc tự nhiên tùy tới mà tới

Nếu để cầu tài mưu lợi nhuận thì trái lại nhiều làm phức tạp dẫn đến độc chức mà mất đi tài lộc

Nếu lấy thiên cơ chủ yếu nhập tài bạch ( thìn tuất xấu chưa ) cơ lương tam phương không thấy sát kị mới thành cách

Này việt biến động càng cao đấy trưng ứng khả mua bán cổ phiếu tiến tài

( bình thường hóa khoa nhập tài Quan không nên âm mưu tâm không đủ )

Tân sinh năm nhân văn xương sinh kỵ nhập tài bạch biểu hiện tài chính nhóm khoán hội ra vấn đề đi vào cổ phiếu nên thận trọng

Tài bạch phùng hóa kỵ năm sinh + kiếp hoặc khoảng không mỗi đổ tất thâu chưa từ bỏ ý định

< tài bạch là Quan tới Quan > hồi thiên cơ tự hóa kị thiên lương + địa kiếp trùng phá tuyệt đối không có thể lấy thiên lương ( cổ phiếu ) làm tiến tài nguồn gốc

Người sinh năm giáp thái dương sinh kỵ cự môn tọa mệnh ( bính dần ) [ bản tài ]( giáp tuất ) cung vô chính diệu đây thả là [ định tượng cung ]

Phúc đức ( mậu thìn ) thiên cơ tự hóa kị thiên lương đồng cung + địa kiếp trùng [ bản tài ]( giáp tuất )[ định tượng cung ] mệnh chủ nhất thiết không thể bính cổ phiếu

[ tài bạch ] làm tự hóa kị bất luận tiền tài có hoặc không giai thủ không được nhân vô lý tài quan niệm hoặc không biết tiết chế không đoái hậu quả đấy huy bỗng nhiên

Nếu tài cung tự hóa kị mà này tài làm hóa lộc nhập ( mệnh 1 tài 5 Quan 9 điền 10) này là tài ra tài tất hư nát

Tài làm tự hóa kị là tài ra biểu hiện đưa tiền tài lấy đi ra bên ngoài tiêu hết giống ( lấy cung tài bạch từ là thể dụng )

Tài làm vũ khúc tự hóa kị chính là sẽ không để ý tài hoặc tài vận không tốt giống lưu ý phúc đức tham lang sinh kỵ văn xương tự hóa khoa

Lưu ý đi ngược chiều thứ năm đại nạn [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tài ]( nhâm tuất ) phùng vũ khúc tự hóa kị bản hạn tài vận không tốt

Đây hạn không nên đầu tư hợp tác ( xem [ vở ]( quý hợi ) thái dương + đà la

Mà [ bổn điền ]( đinh tị ) cự môn sinh quyền thả tự hóa kị là [ sách mã kỵ ] [ bản phụ ]( ất mão ) thái âm sinh khoa tự hóa kị )

Tài làm hóa kị nhập phu trùng Quan tượng này sự nghiệp cùng tiền tài không duyên ( buôn bán có lời không đến tiền )

Tài vận không tốt ( tài trùng Quan [ tài tới tài ]) thuộc hung tượng

Nếu tài làm hóa kị nhập đứa con tiền tài phần lớn là đứa con chi tiêu cho nên tiêu vặt tiền ít chú ý nhất thiết chớ hợp tác kinh doanh hội bồi bản

Hoặc biểu hiện có tiền vui vẻ đầu tư hợp tác không nhất định có tiền buôn bán có lời

Trùng điền trạch chủ phá khố tài không tụ hợp tư tiền tài bị bằng hữu cầm sợ thiếu tổn buồn thiu

Tài làm hóa kị nhập phụ trùng tật ( ám tổn ) biểu hiện tài vận không tốt đối với tài mà nói đều là bất lợi dễ dàng bị ngã trái mà tổn tài giống

< cha mẹ là nô tới tài > tài làm hóa lộc nhập phụ biểu hiện kiếm tiền nhờ vả bằng hữu hợp tác hoặc nhờ vả bằng hữu tài lực duy trì

Nếu tài bạch ( nhâm dần ) tài làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập bản phụ [ phu tới điền ]( Đinh Mùi )

Mà tài làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản quan ]/[ phu tới thiên ]( canh tuất ) gặp vũ khúc sinh kỵ cấu thành song kị trùng [ bản phu ]

Gặp vũ khúc sinh kỵ cấu thành song kị trùng [ bản phu ] phối ngẫu nhất thiết không thể bính cổ phiếu

Tài làm hóa lộc nhập tật ( tật là nô bộc tới phúc đức chiếu nô tới tài ) giúp hắn nhân kiếm tiền

Hoặc nói kiếm tiền sau khi bị ngã màn che ( ngã hội ) cho nên không nên cùng hội

Tài làm hóa kị nhập nô < nô bộc là tài người ấy > trùng [ bản Huynh ]( tài khố ) tuyệt không thể cùng bằng hữu hợp tác đầu tư

Nếu không đầu nhập tới tư kim dễ dàng bị cổ đông huy bỗng nhiên mà chịu đựng tổn giống

[ lớn tài ] ở [ bản phu ]( bính tý ) liêm trinh hóa kị nhập [ bản tật ]( quý dậu ) trùng phá liêm trinh lộc năm sinh hung tiền tài bất lợi

Trùng cha mẹ văn thư bất lợi không nên đầu tư cổ phiếu

[ lớn tài ] làm hóa kị nhập điền nhưng cung điền trạch tọa sinh kỵ tượng này hình thành song kị trùng [ vở ] đây hạn không nên đầu tư

< đứa con là tật tới phúc > [ lớn tài ] làm hóa kị nhập điền trùng [ vở ]/ [ tật tới phúc ] chịu trùng sợ thân có sai lầm phúc giống

Năm xưa 37( canh ngọ ) [ lưu mệnh ] nhập [ bổn điền ]

[ lưu tài ] nhập [ bản Huynh ] tọa liêm trinh lộc năm sinh lại tự hóa kị đầu tư cổ phiếu sai sót tổn thất trăm dư vạn

Tham lang ở tài cung phi chủ tinh thông để ý tài mà là quá hợp ý hòa mạo hiểm lấy nhỏ đánh lớn lấy công là thủ bị thu nhận thất bại

Lấy ngu nhạc giao tế cầu thủ tài vật

Tử vị trí cung tài bạch tham lang thủ đối chiếu tử vi tài vận rốt tốt thu vào tốt nhưng không cố định

Nên kinh doanh ngu nhạc cơm ẩm các loại nghiệp đồ đạc trong cửa hàng hoặc hợp ý tính đầu tư hoặc tự do nghiệp

Ở ngọ “Mộc hỏa thông minh” hùng tài đại lược khả chưởng tài quyền vui mừng gặp hỏa linh như không thấy sát có bộc phát

Tham lang tự hóa lộc quý gặp đốm lửa hoặc linh tinh đồng cung chủ sẽ có món lãi kếch sù phúc chí tâm linh

Đầu tư cổ phiếu tưởng khoán các loại có thật to thu hoạch chú ý bộc phát nhưng bị bạo bại

Tham lang tự hóa lộc quý hỏa tham, linh tham chủ được ngoài ý muốn tới tài nếu gặp sát kị trùng, bị bạo bại

Nếu không kiếp đồng độ, tài đến tài đi quá nhanh, trên giấy phú quý

Cơ lương tọa mệnh thìn mười hai tháng sinh ra thiên diêu tại tí cùng thái âm thiên đồng thủ tài bạch [ đầy ao nước trong ]

Có thiên tài vận ( màu khoán cổ phiếu cờ bạc ) có thể phát tài

Tài bạch gặp thiên đồng thái âm + thiên diêu đồng cung tại tí là “Đầy ao nước trong” phát lớn tài như cổ phiếu màu khoán cờ bạc các loại

Thiên tướng cố thủ tài nguyên chủ cả đời tài nguyên đúng lúc ổn định buôn bán có lời không đến hợp ý hoặc hoành tài

( thiên tướng là đúng lúc tới tài nguyên ổn định không hoành tài hoặc hợp ý tới tài )

Hồng loan độc thủ tài bạch là người hợp ý vui mừng cờ bạc hội nhân hợp ý thao tác hoặc tham đổ mà phí của ( hoạt bàn tài bạch cùng luận )

Thất sát tọa mệnh ( giáp ngọ ) tân sinh năm nhân

Đi ngược chiều thứ ba đại nạn [ cung mệnh đại hạn ] trùng điệp [ vợ chồng ]( nhâm thìn ) tử vi thiên tướng

[ thiên mệnh ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( tổ phụ ) hội lộc tồn song lộc ( cha mẹ là nô bộc tới tài bạch ) chủ dễ có được thiên tài

< huynh đệ là tài tới điền > ( xem tài khố )

Này [ lớn tài ] ở [ thiên di ]( canh tử ) can canh thái dương hóa lộc nhập [ tật ách ]( tân sửu )([ thái tử ]) chiếu [ bản phụ ] có thiên tài vận

Năm xưa 28 quý xấu nhập [ lớn tài ] thái dương hóa lộc tới nhập cung năm này có thiên tài vận là năm ở bên trong lớn tưởng phát tài

Dự đoán tài vận từ quan sát [ cung nô bộc ] tới diễn dịch

< nô bộc là tài người ấy > biểu hiện mệnh chủ tới thu chi tình hình cùng với mệnh chủ tự thân đầu tư để ý tài ý nguyện

Nô làm hóa kị nhập [ bản thiên trùng bản mạng ] chúng sinh cùng mệnh chủ không duyên mệnh chủ không có khả năng lừa dối chúng sinh chi tiền tài ( không nên đầu tư kinh doanh )

Nếu thả tử làm hóa kị nhập tài

< tài bạch là nô tới điền > đầu tư đấy tư kim hội dời chuyển đến chúng sanh tài khố ( tự thân tổn thất )

< nô bộc là tử tới tài > khả phỏng đoán đứa con cổ đông đấy kiếm tiền năng lực

< nô bộc là tử tới tài > sinh kỵ nhập [ tử tới tài ] đương nhiên bất lợi đầu tư

( đứa con là đầu tư hợp tác vị trí ) không thể hợp tác đầu tư nếu không tư kim bị dính

< nô bộc là tử tới tài > sinh kỵ nhập nô biểu hiện đứa con tài vận không tốt

Sinh kỵ nhập nô [ tử tới tài ] đương nhiên bất lợi đầu tư ( đứa con là đầu tư hợp tác vị trí )

Không thể hợp tác đầu tư nếu không tư kim bị dính khó thu về

Nô làm hóa kị nhập [ bản Huynh ]( xạ xuất kị ) nếu gặp [ huynh đệ tự hóa kị ] này là [ kị trùng ám kị ] cách hình thành [ song kị ] quay về trùng [ bản nô ]

< nô bộc là tử tới tài > chủ cả đời bất luận tằng có bao nhiêu tài phú nếu đầu tư chung vẫn phá bại tinh quang một không tất cả

< nô bộc là tử tới tài > nô bộc tham lang tự hóa kị biểu hiện mệnh chủ đối với giao tế tiếp khách bông hoa phí không độ

< nô bộc là tử tới tài > sinh kỵ nhập nô biểu hiện cùng cổ đông thuộc hạ thường không có đồng ý gặp bằng hữu kết giao

Không nên có tiền tài thải ra ( cho mượn ) ứng phòng tổn tài

Cự môn sinh kỵ nhập nô bộc [ tử tới tài ] cả đời không thể cùng nhân hợp tác nếu không tất tổn thất phí của

Dự đoán tài vận từ quan sát [ cung huynh đệ ] tới diễn dịch

< huynh đệ là điền tới tài > quan sát mệnh chủ gia đình tài lực tài khố doanh thiếu hoặc không nhúc nhích sinh đấy giá trị hoặc trạng huống

< huynh đệ là điền tới tài > huynh đệ [ điền tới tài ] tọa sinh kỵ biểu hiện gia đình tài nguyên sợ không dễ chịu

< huynh đệ là điền tới tài > huynh đệ tọa lộc năm sinh mà Huynh [ điền tới tài ] làm hóa kị nhập điền tài lộc chi tiêu với gia dụng

< huynh đệ là điền tới tài > mệnh can lộc nhập Huynh [ điền tới tài ] biểu hiện quan tâm gia đình tài chính vấn đề là gia đình trả giá

Hành hạn [ đại huynh ] nếu tọa vũ khúc to lớn hạn tới [ mệnh tài Quan ] cũng không thích phùng can nhâm nếu gặp tới tự hóa kị sợ phá lớn tài

Nhất thiết không thể hợp tư ( đầu tư ) thủ phân làm bản nghiệp tài năng không tổn

< huynh đệ là điền tới tài > điền can lộc nhập Huynh [ điền tới tài ] biểu hiện mệnh chủ lấy gia sản đầu nhập gia đình sự nghiệp tới doanh mưu

[ lộc chuyển kị ] Huynh làm giáp thái dương hóa kị nhập [ bản phúc ]( đinh dậu ) gặp thái dương sinh quyền văn khúc sinh khoa hình thành [ quyền khoa kị dây dưa ]

Đây hóa tượng biểu hiện mệnh chủ dù cố gắng doanh mưu nhưng làm nhiều công ít liên lụy gia sản ( trùng [ bản tài ] tổn tài )

< huynh đệ là điền tới tài > điền làm hóa kị nhập Huynh [ điền tới tài ] giai chủ tổn thương cũng tất nhiên sẽ có sự phát sinh

Điền làm tứ hóa ( lộc quyền khoa kị ) nhập huynh đệ hoặc nô bộc nãi chủ ái hư vinh chơi nhạc tâm thần bất định lạc quan trước hoàn cảnh

( tử điền là ngu nhạc cung hoa đào vị trí )

< huynh đệ là điền tới tài > can của quan lộc nhập Huynh [ điền tới tài ] nói rõ sự nghiệp kiếm tiền đều dùng với gia dụng hoặc trí sản

< huynh đệ là tài tới điền > đưa sự nghiệp tới hoạch lợi nhuận tái đầu nhập sự nghiệp tới phát triển

< huynh đệ là tài tới điền > quan sát mệnh chủ đấy tài khố tài lực ngân hàng gởi ngân hàng tốt xấu trạng huống

Lấy [ cung huynh đệ ] làm tứ hóa quy với bản mạng bàn xem hóa lộc hóa kị rơi với bản mạng bàn đấy cung vị suy luận tới

< huynh đệ là tài tới điền > lộc năm sinh tọa cung biểu hiện ngân hàng có tiền gửi ngân hàng

< huynh đệ là tài tới điền > lộc năm sinh nhập huynh đệ biểu hiện mệnh chủ tiên thiên mang theo có tài khố ( lộc nhập [ tài tới điền ]) mệnh chủ có dự trữ gia dụng không thiếu

< huynh đệ là tài tới điền > ( biểu hiện tài khố hoặc ngân hàng ) mệnh can lộc nhập Huynh mệnh chủ muốn dựa vào phục vụ kiếm tiền tồn tiền ( phùng sinh quyền canh giữ )

Nếu văn khúc sinh kỵ nhập Huynh [ tài tới điền ] biểu hiện có hành động sai sót thì không nên trường kỳ đầu tư sợ tổn thất hầu hết

< huynh đệ là tài tới điền > nếu tọa sinh kỵ biểu hiện tài khố thiếu tiền hoặc thân mình tiết kiệm

< huynh đệ là tài tới điền > ( biểu hiện tài khố ) sinh kỵ nhập Huynh là đời trước đấy khiếm trái kiếp trả nợ cho mượn sau thu không về

< huynh đệ là tài tới điền > ( xem tài khố hoặc ngân hàng ) sinh kỵ nhập huynh đệ biểu hiện tài khố không duyên ( cũng thế nói ngân hàng khó có tiền gửi ngân hàng )

Cung huynh đệ tọa sinh kỵ thả tự hóa kị song kị trùng nô bộc nhất thiết không thể hợp tác đầu tư tất hội trở mặt vô tình

< huynh đệ là tài tới điền > tọa không kiếp biểu hiện tài chính trạng huống phập phồng cực lớn vẫn là hao tổn tài mệnh

< huynh đệ là tài tới điền > mệnh làm hóa kị nhập huynh đệ [ trùng ra ] biểu hiện cả đời hội có một lần đại tổn tài

Khả dự đoán mệnh chủ cả đời hội nhân sinh ý hợp tác đảm bảo dựng hội vay mượn các loại vấn đề tổn thất lớn tài

< huynh đệ là tài tới điền > ( tư kim tuần chuyển nhỏ tài khố ) Huynh làm hóa lộc nhập tật ách vị trí biểu hiện giúp hắn nhân kiếm tiền

Hoặc nói kiếm tiền sau khi bị ngã màn che ( ngã hội ) cho nên không nên cùng hội hoặc tá tiền cho người khác

< huynh đệ là tài tới điền > Huynh làm hóa kị nhập nô trái lại trùng huynh đệ trùng tài khố biểu hiện tiền tài tốn ở bằng hữu trên người

< huynh đệ là tài tới điền > nếu Huynh làm hóa kị nhập phụ trùng tật biểu hiện huynh đệ tới ngân hàng không còn khoản giống < tật ách là Huynh tới tài >

< huynh đệ là tài tới điền > Huynh làm hóa lộc nhập mệnh mà Huynh làm hóa kị nhập phúc trùng tài đây hóa tượng [ huynh nô cướp của ] giống

Huynh lộc nhập mệnh mà Huynh kị trùng tài nói rõ mệnh chủ cùng huynh đệ hưởng phúc lại tiêu hết gởi ngân hàng giống

< huynh đệ là tài tới điền > tài làm thái âm hóa kị nhập Huynh thuộc trong giao dịch chu chuyển tính tiền tài hoặc biểu hiện hiện tiền không đủ có thải khoản tan ra tư đấy hành vi

< huynh đệ là tài tới điền > tài làm thái âm hóa kị nhập Huynh khác biểu hiện tiền tài từ huynh đệ xử bắt được cố hữu dính dáng không rõ hiện tượng

< huynh đệ là tài tới điền > tài làm thiên cơ hóa lộc nhập Huynh ( tài nhập tài tới khố ) biểu hiện đối với chính mình khẳng khái nhưng đối với người khác keo kiệt

< huynh đệ là tài tới điền > tài làm hóa lộc nhập Huynh [ tài tới khố ] biểu hiện đối với chính mình khẳng khái nhưng đối với người khác keo kiệt

< huynh đệ là tài tới điền > tài làm hóa kị nhập Huynh là dương nhập dương biểu hiện hiện tiền thiếu có tan ra tư thải khoản chuyến đi là

< huynh đệ là tài tới điền > nô làm hóa kị nhập Huynh biểu hiện bằng hữu chạy tới tổn tài đối với ta không có lợi nhuận

< huynh đệ là tài tới điền > nô làm hóa kị nhập Huynh biểu hiện chúng sinh bằng hữu chạy tới tổn tài đối với ta không có lợi nhuận

< huynh đệ là tài tới điền > nô bộc dạ nhập tới kị ( nô làm phi hóa kỵ nhập Huynh ) biểu hiện đối với mệnh chủ bất lợi nô bộc ( chúng sinh ) đến tổn tài

( huynh đệ là tha cung ) bằng hữu thuộc hạ sẽ không trợ giúp mệnh chủ ngược lại có tổn

Nếu huynh đệ tọa sinh kỵ thì đáng quay về nô xử biến thành nô tới nghịch thủy kị bằng hữu vì tư lợi ( kiếp trước khiếm trái )

< huynh đệ là tài tới điền > văn xương hóa kị hoặc tự hóa kị nhập Huynh biểu hiện e rằng có giữ gìn đơn ra vấn đề

Hoặc bởi vì tư kim không đủ mà tu lấy trái khoán hoặc giữ gìn đơn thải khoản mà lo lắng

< huynh đệ là tài tới điền > ( biểu hiện tài khố ) sinh kỵ nhập hoặc tự hóa kị biểu hiện là đời trước đấy khiếm trái kiếp trả nợ cho mượn sau thu không về

< huynh đệ là tài tới điền > song kị trùng bản Huynh [ tài tới điền ] chịu trùng biểu hiện tài khố bị trùng phá mệnh chủ dễ bị tổn tài

< huynh đệ là tài tới điền > thả < huynh đệ là nô tới thiên > thả nô làm văn xương hóa kị nhập Huynh ( ất chưa ) từ trùng nô

Nói rõ tại ngoại giao bạn bè ( chúng sinh ) e rằng sẽ tổn cập tự thân tới tài khố ( tổn tài ý )

< huynh đệ là tài tới điền > [ tài tới điền ] hóa lộc nhập tật ách vị trí biểu hiện giúp hắn nhân kiếm tiền hoặc nói kiếm tiền sau khi bị ngã màn che ( ngã hội )

Can của quan vũ khúc hóa lộc nhập Huynh ( bính tuất ) phùng vũ khúc sinh quyền sự nghiệp kinh doanh thuận toại có tiền gửi ngân hàng ( phùng quyền có thể thủ ổn )

< huynh đệ là tài tới điền > can của quan lộc nhập Huynh phùng tham lang sinh quyền biểu hiện sự nghiệp gốc rể chất hoạch lợi nhuận nhiều

Lộc chiếu [ bản nô ] biểu hiện sự nghiệp của mệnh chủ đối với chúng mọc lợi nhuận

< huynh đệ là điền tới tài > can của quan lộc nhập Huynh [ điền tới tài ] nói rõ sự nghiệp kiếm tiền đều dùng với gia dụng hoặc trí sản

< huynh đệ là tài tới điền > can của quan lộc nhập Huynh biểu hiện đưa sự nghiệp tới hoạch lợi nhuận tái đầu nhập sự nghiệp tới phát triển

< huynh đệ là tài tới điền > phúc làm phi hóa kỵ nhập nô trùng Huynh tức nói rõ khố phá không tài đâu có thành tựu

Nếu huynh đệ tọa sinh kỵ ( trùng [ nô bộc ]) lưu ý [ tử tới tài ]( tức đầu tư đấy tài bị trùng khẳng định bỏ cho tư bất lợi ( tổn tài )

Sinh kỵ nhập lục thân cung biểu hiện cùng đáng lục thân giữa tới tiền vàng lui tới phần lớn là một đi không trở lại có ra không nhập thậm chí sinh sản tranh chấp

Khiếm huynh đệ trái chính mình tái cùng vây cũng muốn giúp người nên cố hết sức tránh cho

Sinh kỵ nhập huynh đệ < huynh đệ là tài tới điền > ứng lấy bảo thủ nhất phương pháp để ý tài lại không nên trên tay giữ lại nhiều lắm hiện tiền

Hoặc thận thủ tài dấu diếm trắng nguyên tắc để tránh bị cướp tài ( địa kiếp địa không cùng luận )

Huynh làm tham lang hóa lộc nhập tật ( bính tuất ) hóa lộc nhập tật ách vị trí < tật ách là nô tới phúc > chiếu [ nô tới tài ]

Biểu hiện giúp hắn nhân kiếm tiền hoặc nói kiếm tiền sau khi bị ngã màn che ( ngã hội )

Cho nên không nên cùng hội hoặc tá tiền cho người khác

Lưu ý < huynh đệ là tài tới điền > ( biểu hiện tài khố hoặc ngân hàng gởi ngân hàng ) nếu tọa sinh kỵ hoặc tự hóa kị khẳng định bất lợi tồn tiền

Dự đoán tài vận từ quan sát [ cung phúc đức ] tới diễn dịch

< phúc đức là Quan phu quân > quan sát mệnh chủ sự nghiệp thanh vọng sự nghiệp lui tới đấy xưởng thương lượng

( đồng hành quan hệ xí nghiệp hiệp lực xí nghiệp các loại ) đấy trạng huống

Người sinh năm giáp [ định tượng ] ở tài bạch ( giáp tuất ) biểu hiện mệnh chủ trọng thị tiền tài cùng sự nghiệp

< phúc đức là Quan phu quân > tọa tử vi sinh khoa thiên tướng biểu hiện sự nghiệp của mệnh chủ thanh vọng trong sạch cùng nghiệp tới lui tới danh dự không tệ riêng chỉ cần lưu ý kình dương

< phúc đức là Quan phu quân > phúc đức tọa thiên cơ sinh kỵ trùng [ bản tài ][ Quan tới Quan ]

Biểu hiện mệnh chủ đối với tư kim đấy vận dụng thường nhân chấp nhất đấy quan niệm hội tạo thành sự nghiệp thất bại

< phúc đức là Quan phu quân > thôi nhìn ra mệnh chủ tri thức năng lực hay không là đủ ứng phó công tác

Tọa sinh kỵ mệnh chủ chuyện nghiệp phát triển năng lực không cao biểu hiện tạm được khó có thể đưa sở trường phát huy khốn cảnh

Mệnh chủ xử sự đấy EQ cũng không kiện khang lòng dạ cũng không thực trải rộng ưu hoạn ý thức cao, không ổn định cảm giác nghiêm trọng

Nếu phúc đức tọa sinh kỵ ( trùng tài bạch ) đừng có ảo tưởng phát thiên tài hoặc hoành tài

Văn khúc sinh kỵ mình nhập phúc đức trùng tài bạch tiền tài không thuận nhóm khoán sẽ có quấy rầy

< phúc đức là Quan phu quân > phúc làm tự hóa kị biểu hiện phối ngẫu đối với mệnh chủ chuyện nghiệp phát triển không trợ giúp

Phúc đức ( mậu thìn ) thiên cơ tự hóa kị thiên lương đồng cung + địa kiếp trùng [ bản tài ]( giáp tuất )[ định tượng cung ] mệnh chủ nhất thiết không thể bính cổ phiếu

< phúc đức là Quan phu quân > can của quan hóa lộc nhập phúc [ Quan phu quân ] biểu hiện sự nghiệp kiếm tiền cũng có thể hưởng phúc ( nhưng không thể phùng tự hóa )

Chú ý nếu gặp phúc đức tọa sinh kỵ này là [ lộc nhập động không đáy ] lộc ra song kị trùng tài bạch

Song kị trùng tài bạch sự nghiệp kinh doanh tài chính hội nghiêm trọng khó khăn thẳng đến đóng cửa

< phúc đức là Quan phu quân > can của quan hóa kị nhập phúc [ Quan phu quân ] thì trùng [ Quan tới Quan ] sự nghiệp tới vận khí cực kém khó có thể vận chuyển hoặc phát triển

< phúc đức là Quan phu quân > can của quan phi hóa kỵ nhập [ Quan phu quân ] kinh doanh sự nghiệp không tốt ( thường hội đầu tư sai lầm ) phí của cho nên kinh doanh không nên

Trùng tài bạch biểu hiện kiếm tiền vất vả khác biểu hiện mượn tiền dùng để sáng nghiệp bị mất tiền nguy hiểm lớn phải biết cẩn thận đầu tư

< phúc đức là Quan phu quân > can của quan hóa quyền nhập phúc vui vẻ công tác hoặc sự nghiệp sắp xếp tràng lớn

Phúc làm kị ( nhập tử trùng điền nhập phu trùng Quan nhập phúc trùng tài ) giai biểu hiện khá là không tổ ấm ( tổ ấm gầy ) từ tổn tài khố bất lợi hợp tác cổ đông

< tài bạch là Quan tới Quan > hồi thiên cơ tự hóa kị thiên lương + địa kiếp trùng phá tuyệt đối không có thể lấy thiên lương ( cổ phiếu ) làm tiến tài nguồn gốc

Cung phúc đức tọa dần thiên đồng thiên lương hội hợp thiên mã + đốm lửa tối kỵ hợp ý thức đầu tư ( cự môn tọa mệnh tí ngọ )

Thái dương cự môn tọa mệnh ( bính dần ) người sinh năm giáp

[ bản phúc ]( mậu thìn ) thiên cơ tự hóa kị thiên lương

Thuận hành thứ ba đại nạn (26~35) [ thiên mệnh ] đi [ bản phúc ]( mậu thìn ) thiên cơ tự hóa kị

[ thiên mệnh ] mậu làm thiên cơ tự hóa kị ở [ bản phúc ] trùng [ bản tài ] tài chính ra trạng huống

[ lớn tài ] ở [ bản phu ]( bính tý ) [ lớn tài ] bính làm liêm trinh hóa kị nhập [ bản tật ]( quý dậu ) trùng phá liêm trinh lộc năm sinh hung tiền tài bất lợi

Trùng [ cha mẹ ] văn thư bất lợi không nên đầu tư cổ phiếu [ nô tới tài ]

Năm xưa 26 kỉ tỵ [ lưu mệnh ] nhập [ bổn điền ]( kỉ tỵ ) tọa văn khúc tự hóa kị năm này bất lợi

[ lưu tài ] ở [ bản tật ] tọa [ lớn tài ] làm liêm trinh hóa kị trùng phá lộc năm sinh đại hung đầu tư thất lợi thường tiền hơn trăm vạn

< vợ chồng là Quan tới thiên > quan sát mệnh chủ chuyện nghiệp bên ngoài hoàn cảnh nhân tố thật xấu mệnh chủ công việc hoặc sự nghiệp năng lực cùng tiềm lực

Hoặc quan sát sự nghiệp bên ngoài phát triển hoạt động quý nhân đấy trợ lực hoặc giao tế tình huống

< liền mệnh bàn quan sát theo như [ xem khí ] xem [ Quan lộc cung ] mà luận >

< vợ chồng là Quan tới thiên > ( ất dậu ) tọa thiên đồng sinh kỵ địa kiếp kình dương

< vợ chồng là Quan tới thiên > quan sát mệnh chủ chuyện nghiệp bên ngoài hoàn cảnh nhân tố thật xấu mệnh chủ công việc hoặc sự nghiệp năng lực cùng tiềm lực

Hoặc quan sát sự nghiệp bên ngoài phát triển hoạt động quý nhân đấy trợ lực hoặc giao tế tình huống

Thiên đồng sinh kỵ nhập phu [ Quan tới thiên ] biểu hiện sự nghiệp của mệnh chủ bên ngoài phát triển hoạt động không dễ chịu không quý nhân đấy trợ lực

Hoặc giao tế bên trên sẽ có không phối hợp mà thất phúc tình huống

Địa kiếp nhập [ Quan tới thiên ] biểu hiện bên ngoài việc nghiệp dao động dồn dập thường có đột nếu như tới khúc chiết

Kình dương nhập [ Quan tới thiên ] biểu hiện sự nghiệp của mệnh chủ bên ngoài có hình khắc thường bị tiểu nhân xâm phạm mà có bị động đấy cạnh tranh

< vợ chồng là Quan tới thiên > lộc năm sinh nhập biểu hiện mệnh chủ tới năng lực làm việc cường xí nghiệp hoạch năng lực cường cho nên sự nghiệp phát triển thuận lợi nhuận

Nhưng sau hôn nhân tài lộc mới hội rõ ràng

< vợ chồng là Quan tới thiên > mệnh làm kị trùng cũng hội sơ với sự nghiệp đi tiêu xí nghiệp hoạch hoặc xã hội bối cảnh tới thành lập

< vợ chồng là Quan tới thiên > địa kiếp nhập [ Quan tới thiên ] biểu hiện bên ngoài việc nghiệp dao động dồn dập thường có đột nếu như tới khúc chiết

< vợ chồng là Quan tới thiên > tử lộc nhập phu là cố gắng bên ngoài công tác mà có biểu hiện sự nghiệp hoạt động ổn định bình thường

Mà tử làm hóa kị nhập mệnh biểu hiện đoạt được quy với chính mình ( mệnh chủ )

< vợ chồng là Quan tới thiên > tử can lộc nhập phu là cố gắng bên ngoài công tác mà có biểu hiện sự nghiệp hoạt động ổn định bình thường

< vợ chồng là Quan tới thiên > tử làm hóa kị nhập vợ chồng tượng này tuyệt đối không khả đầu tư ( hợp tác hoặc tự tạo ra ) sự nghiệp thuộc hung

< vợ chồng là Quan tới thiên > can của quan thái dương hóa lộc nhập phu vui vẻ ra bên ngoài phát triển ngược lại có lợi có lộc ( nhưng nếu can của phu tự hóa kị thì bất lợi )

< vợ chồng là Quan tới thiên > can của quan lộc nhập phu vui vẻ ra bên ngoài phát triển ngược lại có lợi có lộc

< vợ chồng là Quan tới thiên > can của phu lộc nhập Huynh biểu hiện mệnh chủ liều mạng phát triển sự nghiệp âm mưu tồn tiền

Nếu thất sát cố thủ phối ngẫu không nên tiến hành hợp ý cờ bạc tính hành nghề ( tối kỵ hợp ý sao bán ) tất có đánh lớn kích cùng suy sụp

Văn xương hóa kị nhập vợ chồng trùng Quan lộc chớ là người đảm bảo bối thư dễ dàng ra vấn đề tài chính nhóm khoán đi vào ứng cẩn thận bị xuất hiện quấy rầy

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button