Tử vi

Âm sát ngôi sao cùng trời vu ngôi saoÂm sát

Vi tiểu nhân ngôi sao. Thủ di chuyển, phúc đức sẽ giết, chủ đoạn thời gian kia có người níu áo. Âm sát tiểu nhân đều là ẩn núp, thủ bản mệnh của người nhiều ngờ vực vô căn cứ. Đố kị, thêm Kình Đà, tâm tính âm trầm, thầm làm việc tâm ngoan.

Bạn đang xem: Âm sát ngôi sao cùng trời vu ngôi sao

Âm u, ám kèm ngôi sao, có quỷ thần, âm hồn danh xưng.

Nhiều ngờ vực vô căn cứ, có bệnh kín, khó sanh, nhiều thị phi âm mưu, nhiều tiểu nhân ám hại, đại biểu âm u, tai hoạ ngầm, ám hại, ngờ vực vô căn cứ, mưu hại.

Cung mệnh tọa âm sát người, góc thường nhân thay đổi cảm ứng được quỷ thần việc.

Âm sát ngôi sao vi ám tinh, ứng với bận rộn cùng âm mưu, trộm đạo, hãm hại các loại có quan hệ.

Thiên vu

Chủ lên chức. Đại tiểu hạn phùng hội cát ( như Lộc Mã ), kêu trời vu đuổi mã, căn bản nhịp điệu động, lên chức. Nếu không ngôi sao may mắn, vô tác dụng bao lớn.

Thiên vu tọa mệnh, vui mừng tôn giáo. Sẽ cơ lương, trời sinh yêu thích tôn giáo. Cánh cửa cực lớn, tham lang đồng cung, cùng thuật số duyến dày.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Âm sát ngôi sao cùng trời vu ngôi saoÂm sát

Vi tiểu nhân ngôi sao. Thủ di chuyển, phúc đức sẽ giết, chủ đoạn thời gian kia có người níu áo. Âm sát tiểu nhân đều là ẩn núp, thủ bản mệnh của người nhiều ngờ vực vô căn cứ. Đố kị, thêm Kình Đà, tâm tính âm trầm, thầm làm việc tâm ngoan.

Âm u, ám kèm ngôi sao, có quỷ thần, âm hồn danh xưng.

Nhiều ngờ vực vô căn cứ, có bệnh kín, khó sanh, nhiều thị phi âm mưu, nhiều tiểu nhân ám hại, đại biểu âm u, tai hoạ ngầm, ám hại, ngờ vực vô căn cứ, mưu hại.

Cung mệnh tọa âm sát người, góc thường nhân thay đổi cảm ứng được quỷ thần việc.

Âm sát ngôi sao vi ám tinh, ứng với bận rộn cùng âm mưu, trộm đạo, hãm hại các loại có quan hệ.

Thiên vu

Chủ lên chức. Đại tiểu hạn phùng hội cát ( như Lộc Mã ), kêu trời vu đuổi mã, căn bản nhịp điệu động, lên chức. Nếu không ngôi sao may mắn, vô tác dụng bao lớn.

Thiên vu tọa mệnh, vui mừng tôn giáo. Sẽ cơ lương, trời sinh yêu thích tôn giáo. Cánh cửa cực lớn, tham lang đồng cung, cùng thuật số duyến dày.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button