Tử vi

Bát trạch phái phong thuỷ cấn môn ly chủ xứng tám táo

Cấn môn ly chủ: tai họa trạch, quỷ lâm địa hộ con gái cương!

Cấn táo, cùng môn so với hòa, năm đầu phát tài, hơi cát.

Bạn đang xem: Bát trạch phái phong thuỷ cấn môn ly chủ xứng tám táo

Chấn động táo, thổ mộc tương khắc, không người nối dõi, không lành.

Tốn táo, mộc khắc cấn thổ ở goá tuyệt tự.

Khôn táo, cùng môn so với hòa, phát tài.

Đổi táo, cùng chủ tương khắc, thiếu phụ chết thảm.

Càn táo, ly hỏa khắc càn kim, lão công chết sớm.

Khảm táo, phạm ngũ quỷ, đại hung.

Ly táo, thê đoạt phu quyền, phụ nhân đương gia.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Bát trạch phái phong thuỷ cấn môn ly chủ xứng tám táo

Cấn môn ly chủ: tai họa trạch, quỷ lâm địa hộ con gái cương!

Cấn táo, cùng môn so với hòa, năm đầu phát tài, hơi cát.

Chấn động táo, thổ mộc tương khắc, không người nối dõi, không lành.

Tốn táo, mộc khắc cấn thổ ở goá tuyệt tự.

Khôn táo, cùng môn so với hòa, phát tài.

Đổi táo, cùng chủ tương khắc, thiếu phụ chết thảm.

Càn táo, ly hỏa khắc càn kim, lão công chết sớm.

Khảm táo, phạm ngũ quỷ, đại hung.

Ly táo, thê đoạt phu quyền, phụ nhân đương gia.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button