Tử vi

Bát trạch phái phong thuỷ kiền môn ly chủ xứng tám táo

Kiền môn ly chủ: tuyệt mệnh trạch, càn ly ở goá sinh nhanh mắt!

Khảm táo, tán tài, khắc vợ, dâm đãng.

Bạn đang xem: Bát trạch phái phong thuỷ kiền môn ly chủ xứng tám táo

Cấn táo, chủ tử tôn hiền lương, con gái tính bạo.

Chấn động táo, vi ngũ quỷ táo, đại hung.

Tốn táo, làm tai họa táo, dài phụ chịu khắc, sẩy thai sinh vong, yểu thọ.

Ly táo, cùng môn tương khắc, hung.

Khôn táo, cùng môn tương sinh, bán cát bán hung.

Đổi táo, cùng môn so với hòa, cùng chủ tương khắc, hung.

Càn táo, cùng môn so với hòa, cùng chủ tương khắc, không lành.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Bát trạch phái phong thuỷ kiền môn ly chủ xứng tám táo

Kiền môn ly chủ: tuyệt mệnh trạch, càn ly ở goá sinh nhanh mắt!

Khảm táo, tán tài, khắc vợ, dâm đãng.

Cấn táo, chủ tử tôn hiền lương, con gái tính bạo.

Chấn động táo, vi ngũ quỷ táo, đại hung.

Tốn táo, làm tai họa táo, dài phụ chịu khắc, sẩy thai sinh vong, yểu thọ.

Ly táo, cùng môn tương khắc, hung.

Khôn táo, cùng môn tương sinh, bán cát bán hung.

Đổi táo, cùng môn so với hòa, cùng chủ tương khắc, hung.

Càn táo, cùng môn so với hòa, cùng chủ tương khắc, không lành.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button