Tử vi

Sao văn xương cùng sao Văn Khúc nhập mệnh cungSao văn xương, vi văn khôi ngôi sao, nhập mệnh mặt mày thanh tú, ngũ quan rõ ràng, nhanh nhẹn linh hoạt học nhiều đa năng, vui mừng hội Thái Dương, thiên lương, lộc tồn, chủ tài Quan biểu hiện rõ ràng trác, phú quý tung tin. Bất kị Khốc Hư, cái gọi là văn tài, nhiều không ốm mà rên, do đó vui mừng Khốc Hư. Văn xương nhập mệnh, nốt ruồi nhiều.

Nữ mệnh sao văn xương, chủ cảm xúc góc không ổn định, cho nên cổ nhân không mừng, cái gọi là duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi, đừng nữa viết văn chương. Nhưng văn xương cuối cùng ngôi sao may mắn, chủ tinh miếu vượng, nữ mệnh cũng cát.

Bạn đang xem: Sao văn xương cùng sao Văn Khúc nhập mệnh cung

Văn xương hoan hỷ nhất nhập cung thân, chủ cả đời phong nhã. Có năng lực phong nhã, ít nhất cơm là có ăn.

Dần ngọ tuất cung được địa, đinh mình giáp canh sinh ra tài quan cách.

Thân tử thìn cung được địa, quý giáp canh sinh ra quý cách.

Tị dậu sửu cung vào miếu, ất mậu người sinh năm tân đại quý.

Hợi mão chưa cung ích lợi, ất mậu sinh ra tài quan cách.

Sao văn xương nhập hạn, chủ khoa danh. Nhưng rơi gặp sát trọng, cũng chủ quan phi võ mồm.

Sao Văn Khúc thuộc thủy, ti khoa bảng. Xương khúc đồng cung tắc chủ khoa đệ, học giỏi. Sống cu ky một mình gặp sát, không chủ quý. Vui mừng nhập tị dậu sửu cung, gặp vui mừng, hoặc đối cung hỏa tham, hoặc đồng cung, đô chủ đại quý. Văn khúc cũng chủ ám nốt ruồi, vệt. Nữ mệnh văn khúc nhập mệnh chủ thanh tú, vượng phu.

Văn khúc cũng vui mừng nhập cung thân, nhưng không thích cùng Thái Âm, phá quân các loại ngôi sao đồng cung, ngại phiêu bạc.

Dần cung hòa bình, ngọ tuất hãm địa, giáp canh sinh ra tài quan cách.

Thân tử thìn cung được địa, đinh quý người sinh năm tân phúc dày.

Tị dậu sửu cung vào miếu, người sinh năm tân gặp tử vi đồng cung đại phú quý cách.

Hợi mão chưa cung vượng địa, bính nhâm mậu sinh ra tài quan cách.

Văn khúc nhập hạn, chủ khoa văn. Nếu gặp tả hữu, thiên đồng, chủ tài lộc thao thao. Nhưng không mừng liêm đà dương ngôi sao, hãm đất nhiều hung.

Cung mệnh có văn xương

Văn xương kim, nam bắc đẩu nãi văn khôi tinh, mặt mày thanh tú, rõ ràng nhanh nhẹn linh hoạt, học nhiều đa năng, hội dương lương lộc tồn tài Quan rõ ràng, phú quý trước khó sau dễ, hãm địa, thêm dương hỏa xảo nghệ người, hãm địa cô độc cố thủ một mình, thêm sát kình dương đà linh mang tật, cũng có thể duyên thọ, vượng có ám nốt ruồi, hãm có vệt.

Nữ mệnh, vào miếu, bình thường, thêm cát diệu, phú quý, hãm địa, gặp hỏa dương cự cơ giết kị, tắc thấp hèn, dâm kỹ nữ sứ tỳ.

Dần ngọ tuất cung, hãm địa, đinh mình giáp canh sinh ra, tài quan cách.

Thân tử thìn cung, được địa, quý canh người sinh năm giáp, quý cách.

Tị dậu sửu cung, vào miếu, ất mậu người sinh năm tân, đại quý.

Hợi mão chưa cung, ích lợi, ất mậu sinh ra, tài quan cách.

Nhập nam mệnh cát hung bí quyết:

Văn xương tọa mệnh vượng cung lâm, chí đại tài cao để vạn kim, văn nghệ tinh hoa tâm lớn mạnh, cần giáo bình bộ bên trên mây xanh.

Văn xương thủ mệnh cũng phi thường, hạn không yểu tổn thương Phúc Thọ dài, chỉ sợ hạn hướng phùng hỏa kị, cần giáo chết non mang hình tổn thương.

Nhập nữ mệnh cát hung bí quyết:

Nữ nhân thân mệnh giá trị văn xương, tú lệ thanh kỳ phúc lâu, tử phủ đối trùng tam hợp chiếu, quản giáo phú quý trứ hà váy.

Văn xương nữ mệnh gặp liêm quân, hãm địa kình dương hỏa sao hóa kỵ, nếu không làm kỹ nữ chung thọ yểu, nhà kề còn đoạt huy chương nhân nhẹ.

Cung mệnh có văn khúc

Văn khúc thủy, bắc đẩu ti khoa bảng ngôi sao, cùng văn khúc phùng cát, chủ khoa đệ, sống cu ky một mình thân mệnh, càng phùng ác giết được thông qua, vô danh liền nịnh người, vui mừng sáu người sinh năm giáp, tị dậu sửu cung, hầu bá quý, cùng tham lang đốm lửa cùng viên tam hợp người, tương tương mệnh, võ trinh dương phá sát sắc ở hãm địa, tắc chết chết non, nếu cùng đồng lương vũ khúc sẽ vượng cung, thông minh quả quyết, như Kình Đà hỏa linh phá tan, con nên không môn, vượng có ám nốt ruồi, hãm có vệt.

Nữ mệnh, vào miếu thanh, hãm địa, cùng cự hỏa kị cơ hội, cập tham lang phá quân cùng viên phá tan, tắc thấp hèn cô hàn dâm dục.

Dần cung, bình thản, ngọ tuất cung, hãm địa, giáp canh sinh ra, tài quan cách.

Thân tử thìn cung, đắc chí, đinh quý tân canh sinh ra, phúc dày.

Tị dậu sửu cung, vào miếu, người sinh năm tân, gặp tử cùng, đại phú quý.

Mão hợi chưa cung, vượng địa, tân bính nhâm mậu sinh ra, tài quan cách.

Nhập nam mệnh cát hung bí quyết:

Văn khúc thủ mệnh nhất lương, tướng mạo đường đường chí khí ngang, sĩ thứ phùng tới ứng với phúc dày, trượng phu được đây chịu kim chương.

Văn khúc thủ viên phùng hỏa kị, không mừng tam phương ác giết tụ, người này mặc dù xảo miệng có thể đạo, duy ở trên không môn có thể gặp quý.

Nhập nữ mệnh cát hung bí quyết:

Nữ nhân mệnh trong phùng văn khúc, tướng mạo thanh kỳ có nhiều phúc, thông minh lanh lợi không tầm thường, có giết nhà kề cũng dâm dục.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao văn xương cùng sao Văn Khúc nhập mệnh cungSao văn xương, vi văn khôi ngôi sao, nhập mệnh mặt mày thanh tú, ngũ quan rõ ràng, nhanh nhẹn linh hoạt học nhiều đa năng, vui mừng hội Thái Dương, thiên lương, lộc tồn, chủ tài Quan biểu hiện rõ ràng trác, phú quý tung tin. Bất kị Khốc Hư, cái gọi là văn tài, nhiều không ốm mà rên, do đó vui mừng Khốc Hư. Văn xương nhập mệnh, nốt ruồi nhiều.

Nữ mệnh sao văn xương, chủ cảm xúc góc không ổn định, cho nên cổ nhân không mừng, cái gọi là duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi, đừng nữa viết văn chương. Nhưng văn xương cuối cùng ngôi sao may mắn, chủ tinh miếu vượng, nữ mệnh cũng cát.

Văn xương hoan hỷ nhất nhập cung thân, chủ cả đời phong nhã. Có năng lực phong nhã, ít nhất cơm là có ăn.

Dần ngọ tuất cung được địa, đinh mình giáp canh sinh ra tài quan cách.

Thân tử thìn cung được địa, quý giáp canh sinh ra quý cách.

Tị dậu sửu cung vào miếu, ất mậu người sinh năm tân đại quý.

Hợi mão chưa cung ích lợi, ất mậu sinh ra tài quan cách.

Sao văn xương nhập hạn, chủ khoa danh. Nhưng rơi gặp sát trọng, cũng chủ quan phi võ mồm.

Sao Văn Khúc thuộc thủy, ti khoa bảng. Xương khúc đồng cung tắc chủ khoa đệ, học giỏi. Sống cu ky một mình gặp sát, không chủ quý. Vui mừng nhập tị dậu sửu cung, gặp vui mừng, hoặc đối cung hỏa tham, hoặc đồng cung, đô chủ đại quý. Văn khúc cũng chủ ám nốt ruồi, vệt. Nữ mệnh văn khúc nhập mệnh chủ thanh tú, vượng phu.

Văn khúc cũng vui mừng nhập cung thân, nhưng không thích cùng Thái Âm, phá quân các loại ngôi sao đồng cung, ngại phiêu bạc.

Dần cung hòa bình, ngọ tuất hãm địa, giáp canh sinh ra tài quan cách.

Thân tử thìn cung được địa, đinh quý người sinh năm tân phúc dày.

Tị dậu sửu cung vào miếu, người sinh năm tân gặp tử vi đồng cung đại phú quý cách.

Hợi mão chưa cung vượng địa, bính nhâm mậu sinh ra tài quan cách.

Văn khúc nhập hạn, chủ khoa văn. Nếu gặp tả hữu, thiên đồng, chủ tài lộc thao thao. Nhưng không mừng liêm đà dương ngôi sao, hãm đất nhiều hung.

Cung mệnh có văn xương

Văn xương kim, nam bắc đẩu nãi văn khôi tinh, mặt mày thanh tú, rõ ràng nhanh nhẹn linh hoạt, học nhiều đa năng, hội dương lương lộc tồn tài Quan rõ ràng, phú quý trước khó sau dễ, hãm địa, thêm dương hỏa xảo nghệ người, hãm địa cô độc cố thủ một mình, thêm sát kình dương đà linh mang tật, cũng có thể duyên thọ, vượng có ám nốt ruồi, hãm có vệt.

Nữ mệnh, vào miếu, bình thường, thêm cát diệu, phú quý, hãm địa, gặp hỏa dương cự cơ giết kị, tắc thấp hèn, dâm kỹ nữ sứ tỳ.

Dần ngọ tuất cung, hãm địa, đinh mình giáp canh sinh ra, tài quan cách.

Thân tử thìn cung, được địa, quý canh người sinh năm giáp, quý cách.

Tị dậu sửu cung, vào miếu, ất mậu người sinh năm tân, đại quý.

Hợi mão chưa cung, ích lợi, ất mậu sinh ra, tài quan cách.

Nhập nam mệnh cát hung bí quyết:

Văn xương tọa mệnh vượng cung lâm, chí đại tài cao để vạn kim, văn nghệ tinh hoa tâm lớn mạnh, cần giáo bình bộ bên trên mây xanh.

Văn xương thủ mệnh cũng phi thường, hạn không yểu tổn thương Phúc Thọ dài, chỉ sợ hạn hướng phùng hỏa kị, cần giáo chết non mang hình tổn thương.

Nhập nữ mệnh cát hung bí quyết:

Nữ nhân thân mệnh giá trị văn xương, tú lệ thanh kỳ phúc lâu, tử phủ đối trùng tam hợp chiếu, quản giáo phú quý trứ hà váy.

Văn xương nữ mệnh gặp liêm quân, hãm địa kình dương hỏa sao hóa kỵ, nếu không làm kỹ nữ chung thọ yểu, nhà kề còn đoạt huy chương nhân nhẹ.

Cung mệnh có văn khúc

Văn khúc thủy, bắc đẩu ti khoa bảng ngôi sao, cùng văn khúc phùng cát, chủ khoa đệ, sống cu ky một mình thân mệnh, càng phùng ác giết được thông qua, vô danh liền nịnh người, vui mừng sáu người sinh năm giáp, tị dậu sửu cung, hầu bá quý, cùng tham lang đốm lửa cùng viên tam hợp người, tương tương mệnh, võ trinh dương phá sát sắc ở hãm địa, tắc chết chết non, nếu cùng đồng lương vũ khúc sẽ vượng cung, thông minh quả quyết, như Kình Đà hỏa linh phá tan, con nên không môn, vượng có ám nốt ruồi, hãm có vệt.

Nữ mệnh, vào miếu thanh, hãm địa, cùng cự hỏa kị cơ hội, cập tham lang phá quân cùng viên phá tan, tắc thấp hèn cô hàn dâm dục.

Dần cung, bình thản, ngọ tuất cung, hãm địa, giáp canh sinh ra, tài quan cách.

Thân tử thìn cung, đắc chí, đinh quý tân canh sinh ra, phúc dày.

Tị dậu sửu cung, vào miếu, người sinh năm tân, gặp tử cùng, đại phú quý.

Mão hợi chưa cung, vượng địa, tân bính nhâm mậu sinh ra, tài quan cách.

Nhập nam mệnh cát hung bí quyết:

Văn khúc thủ mệnh nhất lương, tướng mạo đường đường chí khí ngang, sĩ thứ phùng tới ứng với phúc dày, trượng phu được đây chịu kim chương.

Văn khúc thủ viên phùng hỏa kị, không mừng tam phương ác giết tụ, người này mặc dù xảo miệng có thể đạo, duy ở trên không môn có thể gặp quý.

Nhập nữ mệnh cát hung bí quyết:

Nữ nhân mệnh trong phùng văn khúc, tướng mạo thanh kỳ có nhiều phúc, thông minh lanh lợi không tầm thường, có giết nhà kề cũng dâm dục.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button