Tử vi

Các bước tìm hiểu Tứ Hóa Phái

Tứ Hóa phái, tên gọi đủ là Bắc phái Tứ Hóa Phi Tinh Tử Vi Đấu Số, là bao gồm các chi lưu Đẩu Số thuộc hệ thống Tứ Hóa pháp.

Khi nghiên cứu Tứ Hóa phái (Bắc phái Tử Vi Đẩu Số), bạn đọc cần chú ý mấy điểm quan trọng dưới đây:

1. Bắt đầu học Tứ Hóa phái như thế nào?

Trước tiên, cũng theo phương pháp thông thường là tìm hiểu những điều cơ sở của thuật số (tức là thiên can, địa chi, âm dương, ngũ hành, xung, hợp, và quái vị, v.v…) sau đó học cách bài bố mệnh bàn, rồi học thuộc lòng tính tình của các sao và cách cục các tinh hệ (nhất là 14 sao chính và các sao phụ chủ yếu), nội dung của giai đoạn này hầu hết đều tương tự như Tam Hợp phái, tiếp đến mới tìm hiểu lí luận Phi cung hóa tượng.

Bạn đang xem: Các bước tìm hiểu Tứ Hóa Phái

2. Lúc bài bố mệnh bàn cần chú ý chú ý những gì?

Nói chung, cách bài bố mệnh bàn cũng giống như Tam Hợp phái, ngoại trừ một số dị biệt như dưới đây:

 • Một số chi lưu thuộc hệ Tứ Hóa phái chỉ an 14 sao chính, lục cát tinh, lục sát tinh, Lộc Tồn, Thiên Mã, Thiên Diêu, Thiên Hình, Âm Sát và tứ hóa [năm sinh]… và không dùng lưu diệu.
 • Trong lí luận của Khâm thiên Môn có thêm khái niệm “lai nhân cung”.
 • Ghi chú hiện tượng phi hóa, tự hóa, và chuyển phi hóa.
 • Đại vận là khởi vận từ cung mệnh; không dùng tiểu hạn, chi dùng lưu niên.
 • Một số chi lưu thuộc hệ Tứ Hóa phái không dùng thuyết miếu vượng hãm.

3. Nội dung trọng điểm của Tứ Hóa phái là gì?

Tứ Hóa phái có nội dung rất phức tạp, nhưng thông thường những lí luận chủ yếu ứng dựng trong lúc luận đoán gồm có:

 • Lập thái cực: là lập tiêu điểm để luận về một sự kiện, tức là lúc muốn đoán mệnh vận cần phải định chủ đề để chọn một cung chức nào đó làm “dụng”.
 • Cung chức hoán vị: để hiếu rõ hàm nghĩa của các cung, bạn cần phải đột phá sự giới hạn của mười hai cung, để vận dụng huyền nghĩa thiên biến vạn hóa của chúng trong lúc luận giải chủ đề mình đang quan tâm.
 • Phân thể dụng (âm dương): chủ yếu là để phân hạng mục sự kiện đối ứng, tức là phân chia vai trò “chủ” và “khách” của một sự kiện, cũng có nghĩa là phân chia “âm dương”.
 • Định tam tài: tức là tam bàn “thiên địa nhân”, dùng để phân tích “cách cục” (thuộc phạm vi “mệnh”), phân tích “định số” (lấy tượng của sự kiện, thuộc phạm vi “đại vận”) và phân tích “ứng số” (thuộc phạm vi “lưu niên”).
 • Phi cung hóa tượng: Là quỹ tích của tứ hóa phi tinh, cũng là lí luận rất tinh vi uyên áo trong Tứ Hóa phái, là chức năng đặc biệt xâu chuỗi mối quan hệ giữa các cung, vẽ ra hướng đi của mệnh vận.

Các điểm quan trọng thuật ở trên không thể ứng dụng đơn độc, thiếu một điểm nào cũng không được, chúng là những mắc xích liên quan với nhau thành một pho lí luận của Bắc phái Tử Vi Đẩu Số, và cũng là tinh hoa của Dịch họcHà Lạc lí số. Trong bộ sách này, chúng tôi giả thiết bạn đọc đã biết ít nhiều về Tử Vi Đẩu Số, nhất là những bạc đọc đã đọc qua Nghiên cứu Tinh mệnh họcTrung Châu Từ Vi Đẩu số – Tứ Hóa phái của chúng tôi, nên sẽ không nhắc lại những nội dung trùng lặp giữa Tam Hợp pháiTứ Hóa phái đã đề cập trong hai bộ sách kể trên. Về bố cục, thứ tự nội dung sẽ sắp xếp theo thứ tự phân loại chủ đề, mà không theo thứ tự từ dễ đến khó, vì vậy trước tiên các bạn cần phải đọc sơ qua toàn bộ một lần để biết đại khái một số quan niệm hoàn toàn không có trong Tử Vi Đấu Số Tam Hợp phái, sau đó đọc kĩ lại những tiết và mục các bạn cần tìm hiểu.

(Tử vi đẩu số – Tứ Hóa Phái – Nguyễn Anh Vũ dịch, tập 1)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Các bước tìm hiểu Tứ Hóa Phái

Tứ Hóa phái, tên gọi đủ là Bắc phái Tứ Hóa Phi Tinh Tử Vi Đấu Số, là bao gồm các chi lưu Đẩu Số thuộc hệ thống Tứ Hóa pháp.

Khi nghiên cứu Tứ Hóa phái (Bắc phái Tử Vi Đẩu Số), bạn đọc cần chú ý mấy điểm quan trọng dưới đây:

1. Bắt đầu học Tứ Hóa phái như thế nào?

Trước tiên, cũng theo phương pháp thông thường là tìm hiểu những điều cơ sở của thuật số (tức là thiên can, địa chi, âm dương, ngũ hành, xung, hợp, và quái vị, v.v…) sau đó học cách bài bố mệnh bàn, rồi học thuộc lòng tính tình của các sao và cách cục các tinh hệ (nhất là 14 sao chính và các sao phụ chủ yếu), nội dung của giai đoạn này hầu hết đều tương tự như Tam Hợp phái, tiếp đến mới tìm hiểu lí luận Phi cung hóa tượng.

2. Lúc bài bố mệnh bàn cần chú ý chú ý những gì?

Nói chung, cách bài bố mệnh bàn cũng giống như Tam Hợp phái, ngoại trừ một số dị biệt như dưới đây:

 • Một số chi lưu thuộc hệ Tứ Hóa phái chỉ an 14 sao chính, lục cát tinh, lục sát tinh, Lộc Tồn, Thiên Mã, Thiên Diêu, Thiên Hình, Âm Sát và tứ hóa [năm sinh]… và không dùng lưu diệu.
 • Trong lí luận của Khâm thiên Môn có thêm khái niệm “lai nhân cung”.
 • Ghi chú hiện tượng phi hóa, tự hóa, và chuyển phi hóa.
 • Đại vận là khởi vận từ cung mệnh; không dùng tiểu hạn, chi dùng lưu niên.
 • Một số chi lưu thuộc hệ Tứ Hóa phái không dùng thuyết miếu vượng hãm.

3. Nội dung trọng điểm của Tứ Hóa phái là gì?

Tứ Hóa phái có nội dung rất phức tạp, nhưng thông thường những lí luận chủ yếu ứng dựng trong lúc luận đoán gồm có:

 • Lập thái cực: là lập tiêu điểm để luận về một sự kiện, tức là lúc muốn đoán mệnh vận cần phải định chủ đề để chọn một cung chức nào đó làm “dụng”.
 • Cung chức hoán vị: để hiếu rõ hàm nghĩa của các cung, bạn cần phải đột phá sự giới hạn của mười hai cung, để vận dụng huyền nghĩa thiên biến vạn hóa của chúng trong lúc luận giải chủ đề mình đang quan tâm.
 • Phân thể dụng (âm dương): chủ yếu là để phân hạng mục sự kiện đối ứng, tức là phân chia vai trò “chủ” và “khách” của một sự kiện, cũng có nghĩa là phân chia “âm dương”.
 • Định tam tài: tức là tam bàn “thiên địa nhân”, dùng để phân tích “cách cục” (thuộc phạm vi “mệnh”), phân tích “định số” (lấy tượng của sự kiện, thuộc phạm vi “đại vận”) và phân tích “ứng số” (thuộc phạm vi “lưu niên”).
 • Phi cung hóa tượng: Là quỹ tích của tứ hóa phi tinh, cũng là lí luận rất tinh vi uyên áo trong Tứ Hóa phái, là chức năng đặc biệt xâu chuỗi mối quan hệ giữa các cung, vẽ ra hướng đi của mệnh vận.

Các điểm quan trọng thuật ở trên không thể ứng dụng đơn độc, thiếu một điểm nào cũng không được, chúng là những mắc xích liên quan với nhau thành một pho lí luận của Bắc phái Tử Vi Đẩu Số, và cũng là tinh hoa của Dịch họcHà Lạc lí số. Trong bộ sách này, chúng tôi giả thiết bạn đọc đã biết ít nhiều về Tử Vi Đẩu Số, nhất là những bạc đọc đã đọc qua Nghiên cứu Tinh mệnh họcTrung Châu Từ Vi Đẩu số – Tứ Hóa phái của chúng tôi, nên sẽ không nhắc lại những nội dung trùng lặp giữa Tam Hợp pháiTứ Hóa phái đã đề cập trong hai bộ sách kể trên. Về bố cục, thứ tự nội dung sẽ sắp xếp theo thứ tự phân loại chủ đề, mà không theo thứ tự từ dễ đến khó, vì vậy trước tiên các bạn cần phải đọc sơ qua toàn bộ một lần để biết đại khái một số quan niệm hoàn toàn không có trong Tử Vi Đấu Số Tam Hợp phái, sau đó đọc kĩ lại những tiết và mục các bạn cần tìm hiểu.

(Tử vi đẩu số – Tứ Hóa Phái – Nguyễn Anh Vũ dịch, tập 1)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button