Tử vi

Xem vợ chồng tới đối đãi giải nghĩa cùng giải quyết chi đạo 3

Xem vợ chồng tới đối đãi giải nghĩa cùng giải quyết chi đạo 3

Phán đoán cùng nhân giao tiếp năng lực tới ưu kém

A. Quan sát [ cung mệnh ] tọa ngôi sao hạch toán độc lập can cung để mà hiểu biết hành vi cùng tác phong

Bạn đang xem: Xem vợ chồng tới đối đãi giải nghĩa cùng giải quyết chi đạo 3

Từ [ cung mệnh ] tứ hóa phán đoán cá tính làm

B. Quan sát [ cung tật ách ] tọa ngôi sao hạch toán độc lập can cung để mà hiểu biết tâm thái cùng tính tình

Từ [ cung tật ách ] tứ hóa phán đoán tâm thái cùng tính tình

C. Quan sát [ cung phúc đức ] tọa ngôi sao hạch toán độc lập can cung để mà hiểu biết lý niệm ý tưởng cùng phúc khí

Từ [ cung phúc đức ] tứ hóa phán đoán tư tưởng cùng quan niệm

Trở lên ba người cá nhân cùng nhân giao tiếp tới ưu kém nhân tố trọng yếu nhất

Phân tích cảm tình

< nữ mệnh nông kỷ dậu 58 07 23 hợi giờ sinh kim tứ cục thất tinh ở nô ( bính dần )>

Công phu 258

Chồng của cô nông Đinh Mùi 56 01 05 dần giờ sinh mộc tam cục thất tinh ở phúc ( nhâm dần )

[ cung mệnh ]

A. Nam mệnh ( phu ) cung mệnh ( nhâm tí ) phá quân + linh tinh

Cung mệnh tại tí thiên vị thuộc tinh thần diện

Cung mệnh ( nhâm tí ) nhâm ( nhân chi nhân ) từ thị cao tư tưởng là độc lập cách dựa vào trời tới ấm tự lập ( dựa vào mình )

Nhâm thủy thông sông nhiệt tình mênh mông dù thông minh nhưng mặc cho tính lạc quan hướng ngoại có văn có võ hòa hợp nắm giữ thời cơ cùng mưu lược bỏ

Nhân can nhâm thiên lương hóa lộc cho nên mệnh chủ tính cách mang theo ngạo khí thả từ thị khá cao ( tự phụ ) cũng khá là bá đạo ( nhiều chiếm nhân tiện nghi )

Cá tính làm tư tưởng quan niệm khá tự lập tự phụ đủ độc lập tính cách

Nhân nắm thiên chi khí cho nên không chịu thua kỳ đặc chất khá là có ti thị người khác cập chiếm nhân tiện nghi ( không bị thua )

Phá quân gấp gáp khô dễ có khó có thể dự liệu tai nạn càng thêm linh tinh ( động đãng ) tọa mệnh sợ ít nhỏ rời nhà còn có khó phòng tai nan

Đây [ phá quân + linh tinh ] can cung hóa kị nhập [ bản phu ] thì khó bảo toàn đời sống tình cảm sẽ không sinh đột biến

Nam mệnh ( phu ) cung phúc đức ( nhâm dần ) ở dần nhân vị thuộc nội ở mặt

[ mệnh ] ở trên thiên vị trí [ phúc ] ở nhân vị [ thiên nhân hợp nhất ] cho nên biểu hiện nam mệnh đấy nội ở tinh thần diện đấy cảm thụ đưa quyết định cả đời tới họa phúc

Mệnh làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản tật ] biểu hiện tinh thần diện thực để ý chính mình cả người cũng hội bảo vệ thể xác và tinh thần khỏe mạnh

Phúc làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản tật ] biểu hiện nội ở mặt thực để ý chính mình cả người cũng hội bảo vệ thể xác và tinh thần khỏe mạnh

Mệnh làm cùng phúc làm đồng hóa lộc nhập [ bản tật ] biểu hiện mệnh chủ có vì tư lợi tới khuynh hướng

Mệnh làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản phu ]( canh tuất ) phùng vũ khúc tự hóa quyền hình thành [ quyền kị dây dưa ] trùng [ bản quan ]

Mệnh làm phi hóa kỵ nhập phu vốn có khiếm phối ngẫu tới trái hàm ý hội là cảm tình quan tâm mà xem nhẹ sự nghiệp kinh doanh giống

Phùng tự hóa quyền hình thành [ quyền kị dây dưa ] biểu hiện phối ngẫu cố chấp đánh đấm khí nghĩ gò bó hội bật lại

[ quyền kị dây dưa ] trùng [ bản quan ] thường có lấy việc phí lực làm nhiều công ít nhiều sóng gió khúc chiết lao lục mà sở không được nhiều

Có lẽ thuộc kỹ thuật công nhân vân vân thả sự nghiệp ( công tác ) thường có tranh chấp tranh đấu giống

< vợ chồng là Quan tới thiên > mệnh làm phi hóa kỵ nhập [ Quan tới thiên ] biểu hiện bận rộn với sự nghiệp phía ngoài các hạng sự việc

Phúc làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản phu ]( canh tuất ) phùng vũ khúc tự hóa quyền hình thành [ quyền kị dây dưa ] trùng [ bản quan ]

Phúc làm phi hóa kỵ nhập phu cũng thế tư tưởng bên trên quan tâm trứ phối ngẫu quan tâm trứ phối ngẫu

Phùng tự hóa quyền hình thành [ quyền kị dây dưa ] cũng biểu trưng tư tưởng bên trên đối với tình cảm củ kết

< vợ chồng là Quan tới thiên > phúc làm phi hóa kỵ nhập [ Quan tới thiên ] biểu hiện tâm tư tập trung với sự nghiệp phía ngoài các hạng sự việc

Kể trên hóa tượng này hóa lộc hóa kị đấy rơi cung cách xa nhau ba cung cấu thành [ tam kỳ ] đấy đối đãi cùng cát hung

Nói rõ hành vi tư tưởng cùng cảm tình giữa đấy đắn đo cùng lợi hại ảnh hưởng vợ chồng tới đối đãi hoặc ly hợp

B. Nữ mệnh ( thê ) cung mệnh ( quý dậu ) cung vô chính diệu linh tinh độc tọa linh tinh chủ động đãng

Nữ mệnh linh tinh tọa mệnh lạc hãm địa ( tử xấu dậu ) nếu không ngôi sao may mắn hóa giải thì hình phạt chính phu khắc tử sợ lại không trong sạch

Là bần tiện cô hàn phía dưới mệnh

Cung mệnh ( quý dậu ) quý ( thiên địa nhân không dựa vào nơi ) mang theo phá hao tổn phải biến động nhiều tự do nghiệp phập phồng lớn nhưng mang theo có phá hao tổn tính chất

Quý thủy chí nhu bình tĩnh hướng nội dù có kiên cường kiên nhẫn kiên nhẫn nhưng bị toản rúc vào sừng trâu vui mừng ảo tưởng trọng tình điều

Can quý rơi cung nhân mang theo phá hao tổn lại không vui mừng bị cưỡng ép nhiều ảo tưởng mà bị toản rúc vào sừng trâu làm cả đời phí thần phá hao tổn vị trí

Lưu ý mệnh bàn bên trong can quý đấy rơi cung tất có phá bại cuộc sống sở hệ đấy trọng tâm vị trí ( từ tứ hóa suy ra cát hung )

Nàng này luôn quan tâm tự thân nhân quá phận tự tìm quấy rầy cho nên đời này phá hao tổn chính là mình thân mình nổi lên phục khó tránh

Hơn nữa linh tinh độc tọa sợ là cả đời bôn ba lao lục còn nhỏ rời nhà vô sự hối hả biến đổi bất ngờ khó có thể có chạm một cái thành tựu

Mệnh làm quý phá quân hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( nhâm thân ) biểu hiện đối với huynh đệ bằng hữu ( hoặc mẫu thân ) tốt lắm

Mệnh làm quý tham lang hóa kị nhập [ bổn điền ]( bính tý ) biểu hiện mệnh chủ luyến gia gia đình quan niệm trọng lo lắng gia đình

Mệnh làm phi hóa kỵ nhập điền khác nói mệnh chủ đấy hành vi vui mừng đãi tại trong nhà không mừng chạy ra bên ngoài

Này mệnh can lộc nhập Huynh [ điền tới tài ] mà mệnh làm phi hóa kỵ nhập điền lộc kị tới rơi cung cách xa nhau năm cách nãi là cao đến đi lui không giúp được gì giống

Nói rõ mệnh chủ dù muốn giúp trợ gia đình chi tiêu hoặc trợ giúp huynh nô đáng tiếc trợ lực không lớn phí công một tràng

[ cung phúc đức ]

B. Nữ mệnh ( thê ) phúc đức ( ất hợi ) thái âm tự hóa kị + văn xương ở tứ mã địa này là [ sách mã kỵ ]

Tự hóa kị là [ bản bị ] ngày mốt tới không có bên trong hoặc biến không biểu hiện cung này có biến ( hóa kị thì biến không tốt )

Cung phúc đức [ sách mã kỵ ] biểu hiện tự thân tư tưởng nhiều lự miên man suy nghĩ cho nên hao tổn tự thân tới có phúc tốt nhất khai mở đất lòng dạ đối đãi nhân sinh

Hơn nữa đối với tiền tài cách nhìn càng phải đang hướng về tài tài năng ở nhân sinh đi chung đường bằng Angie tường

Thái âm biểu hiện nữ tính tự thân

Văn xương tinh thần thần kinh nếu gặp hóa kị đồng cung với phúc đức biểu hiện thần kinh suy nhược mẫn cảm tính thần kinh chất bị mất ngủ

Phúc làm ất thái âm tự hóa kị < phúc đức là phu tới Quan > biểu hiện ưu lự [ phu tới Quan ] có thể gặp được vấn đề ( nhân tự hóa kị )

Phúc làm ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản tài ]( kỉ tỵ ) biểu hiện tâm tư ở tự thân tiền tài vấn đề

< tài bạch là phu phu quân > ( biểu hiện mệnh chủ tự thân ) nếu phúc làm hóa lộc hóa kị ở [ tài phúc tuyến ]

Đây hóa tượng là ưu lự sau hôn nhân phối ngẫu chuyện nghiệp cùng với tự thân tiền tài ứng dụng vấn đề

Nếu đại nạn thuận hành thứ ba đại nạn (24~33) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( ất hợi ) phùng thái âm tự hóa kị này là [ sách mã kỵ ]

Nữ mệnh nhiều lự đây hạn không nghĩ kết hôn

[ cung phu thê ]

A. Nam mệnh ( phu ) vợ chồng ( canh tuất ) vũ khúc tự hóa quyền + hữu bật

Vợ chồng ( canh tuất ) canh ( nhân chi thiên ) thuộc mình độc lập có thể ấm người khác lại khó được người khác tới ấm

Cung mệnh canh thân can canh ( nhân chi thiên ) cá tính kiên cường thuộc độc lập khai sáng tự chủ phấn đấu đấy mệnh cách

Canh kim tráng kiện phú hiệp nghĩa tâm cá tính háo thắng cương nghị hào sảng vui mừng làm náo động có âm mưu tâm cùng phá hoại lực

Can canh thái dương hóa lộc bác ái thiên hạ lại thiên đồng hóa kị tự thân thất phúc ( khó được nhân ấm )

Can của phu canh thái dương hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( tân hợi ) chiếu [ bản nô ]

Tượng này can của phu lộc nhập Huynh biểu hiện phối ngẫu ( thê ) có thể đối xử tử tế Kỳ huynh đệ ( hoặc mẫu thân )

Khác chiếu [ bản nô ] < nô bộc là phu nhanh > can của phu lộc nhập [ phu nhanh ] cũng bày phối ngẫu ( thê ) hội là tự thân thiết tưởng

Lưu ý nô bộc ( ất tị ) cự môn sinh kỵ + đà la tới phụ diện ảnh hưởng

Can của phu canh thiên đồng hóa kị nhập [ vở ] gặp thiên đồng sinh quyền hình thành [ quyền kị dây dưa ] trùng [ bổn điền ]( quý mão ) thái âm lộc năm sinh thả tự hóa khoa

Cung tử nữ biểu hiện gia ngoại hợp tác cổ đông đầu tư giao tế tiếp khách hoa đào các loại cung vị

Can của phu phi hóa kỵ nhập tử biểu hiện phối ngẫu ( thê ) hội nhân kể trên nguyên nhân hướng gia ngoại chạy ( thỉnh thoảng không ở nhà )

Lưu ý can của phu hóa lộc hóa kị rơi cung cách xa nhau ba cung cấu thành [ tam kỳ ] đấy đối đãi cùng cát hung

[ lộc chuyển kị ] Huynh làm tân văn xương hóa kị nhập [ bản tài ]( mậu thân ) nói rõ phối ngẫu ( thê ) chi tác là thương hại đến mệnh chủ ( phu ) đấy quan hệ

B. Nữ mệnh ( thê ) vợ chồng ( Tân Mùi ) cung vô chính diệu thiên diêu + kình dương

Can của phu tân cự môn hóa lộc nhập [ bản quan ]( Đinh Sửu ) gặp thiên đồng tự hóa quyền cự môn tự hóa kị hình thành [ lộc quyền kị dây dưa ] trùng [ bản phu ]

Tượng này phối ngẫu ( phu ) lấy [ cự môn hóa lộc ] bày ra ở [ phu tới thiên ] cũng thế nói phối ngẫu ( phu ) bên ngoài công tác vui mừng xuy ngưu

Miệng ngọt như mật lại dấu diếm dục vọng lời nói và việc làm không thực

Can của phu tân văn xương hóa kị nhập [ bản phúc ]( ất hợi ) gặp thái âm tự hóa kị hình thành [ song kị ] trùng [ bản tài ]( kỉ tỵ )

Dự đoán đây phối ngẫu hội tổn mệnh chủ tới tài đồng thời nhân dùng tiền quan niệm bất đồng mà sinh sản về tình cảm tới đối đãi không tốt

Trở lên tới hóa tượng cũng bày ra mệnh chủ tới [ vợ chồng cách ] có đây hóa tượng không cần kết hôn ( nhân tự thân phu quân thê cách không tránh khỏi )

Đây mệnh cách nhi nữ nếu muốn kết hôn phải trước có tâm lý kiến thiết điều chỉnh tâm thái nhận khảo nghiệm ( mài luyện )

[ hiểu phương ] < vợ chồng vấn đề >

Lấy can của phu tân văn xương hóa kị nhập [ bản phúc ] dùng [ bản phúc ] là [ tân điểm khởi đầu ] một lần nữa tìm [ tân thất tinh định điểm ]

Lấy [ tân thất tinh địa điểm ] tới can cung tìm [ hóa khoa ] đây [ khoa ] là quý nhân xem [ hiểu phương ]

Nếu [ tân thất tinh định điểm ] rơi [ bản tật ]( mậu thìn ) phùng hữu bật tự hóa khoa

Bởi vậy [ cung tật ách ] là nàng này đối với hôn nhân vấn đề [ hiểu phương ] cũng thế nói tự thân chi tâm thái cùng tính tình

Phùng tự hóa khoa thì nhu trở nên ( điều chỉnh tự thân tâm thái đi nghênh đón ái tình đấy chọn chiến )

< điều tra vợ chồng chi phối hợp tình huống >

< nữ mệnh nông kỷ dậu 58 07 23 hợi giờ sinh kim tứ cục thất tinh ở nô ( bính dần )>

Công phu 258

Chồng của cô nông Đinh Mùi 56 01 05 dần giờ sinh mộc tam cục thất tinh ở phúc ( nhâm dần )

A. Đưa phu tới sinh nhật bộ nhập thê ( nữ mệnh chủ ) mệnh bàn một lần nữa tìm [ phu tới giả tá thất tinh định điểm ]

Chồng của cô nông Đinh Mùi 56 01 05 dần giờ sinh mộc tam cục thất tinh ở phúc ( nhâm dần )

Lấy [ chưa ] cung là [ tân điểm khởi đầu ] một lần nữa tìm phu tới [ giả tá thất tinh định điểm ] nếu ở thê tới [ bản mạng cung ]( quý dậu )

[ bản mạng cung ]( quý dậu ) cung vô chính diệu linh tinh độc tọa

Mệnh làm quý phá quân hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( nhâm thân ) < huynh đệ là phu chi phụ > có lẽ đây nam cùng nữ mệnh chủ chi phụ Huynh duyên phận không tệ

Mệnh làm quý tham lang hóa kị nhập [ bổn điền ]( bính tý ) phùng tham lang sinh quyền hình thành [ quyền kị dây dưa ] thoái thác phí lực sóng gió khúc chiết

Tượng này mệnh can lộc nhập Huynh mà mệnh làm phi hóa kỵ nhập điền [ Huynh tới Quan ] lộc kị cách xa nhau năm cách biểu hiện cao đến đi lui uổng phí tâm cơ hoặc không giúp được gì

Bày đây nam đối với đây hôn nhân đấy hôn nhân duyên có trong lòng củ kết

B. Đưa thê tới sinh nhật bộ nhập phu ( nữ mệnh chủ chi phối ngẫu ) mệnh bàn một lần nữa tìm [ thê tới giả tá thất tinh định điểm ]

< nữ mệnh nông kỷ dậu 58 07 23 hợi giờ sinh kim tứ cục thất tinh ở nô ( bính dần )>

Lấy [ dậu ] cung là [ tân điểm khởi đầu ] một lần nữa tìm thê tới [ giả tá thất tinh định điểm ] nếu ở phu tới [ cung phúc đức ]( nhâm dần )

Phúc đức ( nhâm dần ) tử vi tự hóa quyền thiên phủ + âm sát

Phúc làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản tật ]( Đinh Mùi ) biểu hiện nàng này mệnh ( thê ) vui vẻ đây nam

Phúc làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản phu ]( canh tuất ) gặp vũ khúc tự hóa quyền hình thành [ quyền kị dây dưa ] trùng [ bản quan ]

Biểu hiện nữ mệnh ( thê ) nguyện ý gả cho nhà trai ( phi hóa kỵ nhập phu ) biểu hiện ra ký ái lại sợ

Chính là trùng nhà trai tới [ Quan ] e rằng sẽ tạo thành nhà trai sự nghiệp tới bất lợi

< điều tra đứa con vấn đề >

[ cung tử nữ ]

Nữ mệnh ( thê ) đứa con ( canh ngọ ) tử vi + lộc tồn

Tử vi là đế chỉ có một một

Lộc tồn là quả tú biểu hiện cô đơn

Đứa con ( canh ngọ ) ngọ cung địa chi số là chín ( mười giảm chín thặng một ) cũng biểu hiện một

Tử làm canh thái dương hóa lộc nhập [ bản thiên ]( Đinh Mão ) gặp thiên lương sinh khoa văn khúc sinh kỵ này là [ lộc nhập động không đáy ] uổng phí tâm cơ

Thái dương hóa lộc nhập thiên chiếu mệnh sợ cận một nam ( thả muốn lưu ý văn khúc sinh kỵ )

[ thiên di ]( Đinh Mão ) thái dương thiên lương sinh khoa văn khúc sinh kỵ [ khoa kị tha mài ] sợ có con cũng thế làm việc tốt thường gian nan

Tử làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản quan ]( Đinh Sửu ) gặp thiên đồng tự hóa quyền cự môn tự hóa kị hình thành [ quyền kị dây dưa ]

< Quan lộc là tử nhanh > tử làm phi hóa kỵ nhập Quan [ tử nhanh ] đây hóa tượng biểu hiện đứa con thân thể không tốt

Quan lộc là ( nữ mệnh chủ ) tới [ vận ] tọa thiên đồng tự hóa quyền cự môn tự hóa kị hình thành [ quyền kị dây dưa ] sợ là thai vị bất chính

Thiên đồng là phúc tinh gặp hóa kị đồng cung chủ huyết quang hoặc khai đao

[ hiểu phương ] < sinh sản vấn đề >

Tử làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản quan ]( Đinh Sửu ) dùng [ bản quan ] là [ tân điểm khởi đầu ] một lần nữa tìm [ tân thất tinh định điểm ]

Lấy [ tân thất tinh địa điểm ] tới can cung tìm [ hóa khoa ] đây [ khoa ] là quý nhân xem [ hiểu phương ]

Nếu [ tân thất tinh định điểm ] rơi [ vở ]( canh ngọ ) phùng tử vi + lộc tồn

Bởi vậy [ cung tử nữ ] là nàng này đối với sinh sản vấn đề [ hiểu phương ]

Tật làm canh thái âm hóa khoa nhập [ bản phúc ]( ất hợi ) nói rõ tự thân nghĩ pháp lý niệm là [ quý nhân ]

Cũng thế nói nữ mệnh đối mặt sinh sản vấn đề tinh thần ứng bảo trì nhẹ nhõm lạc quan có mang kỳ đa trọng điều dưỡng

Trong lúc ứng tuân từ bác sĩ tới y chúc thả tránh cho qua kích tới sinh hoạt tình dục ứng khả bình yên

[ cung tật ách ]

A. Nam mệnh ( phu ) tật ách ( Đinh Mùi ) thiên lương + kình dương

Thiên lương biểu hiện lão Đại kình dương biểu hiện lợi khí [ thiên lương + kình dương ] đấy tổ hợp giống loại mang theo một cây đao lão Đại

Tật ách ( Đinh Mùi ) đinh ( địa chi thiên ) tính tình tâm thái độc lập cách có hành vi dám làm dám chịu không sợ khen chê đấy đặc tính

Đinh hỏa nhu ở bên trong phú đồng tình tâm cá tính ôn hòa tâm tư nõn nà nhưng đa nghi thả phú dục vọng

Tật can đinh thái âm hóa lộc nhập [ bổn điền ]( quý mão ) phùng thái âm lộc năm sinh thả tự hóa khoa này là [ điệp ra lộc ] không biết quý trọng

Thái âm điền trạch chủ tật làm thái âm hóa lộc nhập điền biểu hiện toàn tâm toàn ý muốn gia tăng điền sinh hoặc nói cố gia nhớ nhà hoàn mỹ

< điền trạch là tật tới tài > tật can lộc nhập [ tật tới tài ] biểu hiện toàn tâm toàn ý nghĩ đến tiền tài cố gắng kiếm

Tật can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản nô ]( ất tị ) gặp cự môn sinh kỵ hình thành song kị trùng [ bản Huynh ]( tân hợi )

< nô bộc là tài người ấy > tật làm phi hóa kỵ nhập [ tài người ấy ] biểu hiện lo lắng gia đình nhà kế tiếp khách chi tiêu vấn đề

Song kị trùng [ bản Huynh ] < huynh đệ là điền tới tài > biểu hiện lo lắng gia đình khai chi quá lớn

< huynh đệ là tài tới điền > tài khố hồi song kị trùng khố phá tài khó tồn

Khác < nô bộc là tật phu quân > tật làm phi hóa kỵ nhập [ tật phu quân ] biểu hiện mệnh chủ thỉnh thoảng có chúng sinh đến làm khách tiêu phí nhiều lớn

Phát xạ cung < tật ách là phu người ấy >

Khác < điền trạch là phu tới nô > tật can lộc nhập [ phu tới nô ] mà tật làm hóa kị nhập nô

Bởi vậy suy ra nam mệnh ( phu ) chi tâm thái là lo lắng sau hôn nhân hay không có thể gánh nặng sau hôn nhân đấy hai người chi tiêu?

B. Nữ mệnh ( thê ) tật ách ( mậu thìn ) thất sát + hữu bật tự hóa khoa

Thất sát sát phạt [ sát phá lang ] cục không kiên nhẫn tĩnh vui mừng tạo ra tân khai triển thả thêm hữu bật ( trợ tinh ) tâm thái không khỏi mâu thuẫn

Ở thìn bảo thủ trầm ổn lại phải giúp người khai sáng khó tránh biến thành muốn [ ổn thắng ] đấy mâu thuẫn

Tật ách ( mậu thìn ) thìn là khố địa tâm thái trầm ổn bảo thủ thả cố chấp

Tật làm mậu ( địa chi địa ) mậu kỉ thuộc thổ ( vạn vật không thổ không sinh ) ở giữa tâm thái khá là trọng yên ổn thâm trầm lao lục phí tâm phí lực

Mậu thổ vững chắc trọng trọng thành tín cùng danh dự cá tính trung hậu thả trầm ổn cuộc sống cũ kỹ thả lao lục

Tật làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ bổn điền ]( bính tý ) phùng tham lang sinh quyền không ngờ tâm thái bên trên đối với gia đình tốt

[ lộc chuyển lộc ] điền làm bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bản quan ]( Đinh Sửu ) phùng thiên đồng tự hóa quyền cự môn tự hóa kị

Hình thành [ lộc quyền kị dây dưa ] bày dù nghĩ đối với gia đình tốt trùng [ bản phu ] lại có tổn cảm tình rằng rịt

[ lộc chuyển kị ] điền làm bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản phụ ]( giáp tuất ) phùng liêm trinh tự hóa lộc song kị trùng [ bản tật ]

Nói rõ mệnh chủ đối với gia đình tốt tâm thái cố gắng liều mạng này kết quả sợ thương chính mình cả người

Tật làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản tài ]( kỉ tỵ ) trùng [ bản phúc ]( ất hợi ) nghĩ thầm, rằng trứ tiền tài ( phi hóa kỵ nhập ngã cung còn không xói mòn )

Đây hóa tượng tật làm hóa lộc hóa kị giai nhập ngã cung biểu hiện tâm thái bên trên nghĩ đối với gia đình tốt cũng muốn kiếm tiền gia tăng tài sản

Nhưng trùng [ bản phúc ] khó tránh có sai lầm phúc hiện tượng xuất hiện

[ kị chuyển lộc ] tài làm mình vũ khúc hóa lộc nhập [ bản nô ]( bính dần ) phùng vũ khúc lộc năm sinh này là [ điệp ra lộc ] không biết quý trọng

[ kị chuyển kị ] tài làm mình văn khúc hóa kị nhập [ bản thiên ]( Đinh Sửu ) phùng thiên lương sinh khoa văn khúc sinh kỵ trùng [ bản mạng ]

Đây hóa tượng biểu hiện mệnh chủ dù cố gắng kiếm tiền lại nhân chi tiêu lớn ( không biết quý trọng ) tự thân cũng không có thể hưởng ( trùng mệnh )

Lưu ý [ lộc chuyển kị ] trùng [ bản tật ] mà [ kị chuyển kị ] trùng [ bản mạng ] ( mệnh tật nhất lục cộng tông ) kém sáu ô biểu hiện tổn hao tổn

Tượng này ý nữ mệnh chủ nghĩ đối với gia đình tốt bán mạng kiếm tiền là gia đình trả giá chính mình không nỡ hưởng thụ cuối cùng tự thân khỏe mạnh có tổn

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Xem vợ chồng tới đối đãi giải nghĩa cùng giải quyết chi đạo 3

Xem vợ chồng tới đối đãi giải nghĩa cùng giải quyết chi đạo 3

Phán đoán cùng nhân giao tiếp năng lực tới ưu kém

A. Quan sát [ cung mệnh ] tọa ngôi sao hạch toán độc lập can cung để mà hiểu biết hành vi cùng tác phong

Từ [ cung mệnh ] tứ hóa phán đoán cá tính làm

B. Quan sát [ cung tật ách ] tọa ngôi sao hạch toán độc lập can cung để mà hiểu biết tâm thái cùng tính tình

Từ [ cung tật ách ] tứ hóa phán đoán tâm thái cùng tính tình

C. Quan sát [ cung phúc đức ] tọa ngôi sao hạch toán độc lập can cung để mà hiểu biết lý niệm ý tưởng cùng phúc khí

Từ [ cung phúc đức ] tứ hóa phán đoán tư tưởng cùng quan niệm

Trở lên ba người cá nhân cùng nhân giao tiếp tới ưu kém nhân tố trọng yếu nhất

Phân tích cảm tình

< nữ mệnh nông kỷ dậu 58 07 23 hợi giờ sinh kim tứ cục thất tinh ở nô ( bính dần )>

Công phu 258

Chồng của cô nông Đinh Mùi 56 01 05 dần giờ sinh mộc tam cục thất tinh ở phúc ( nhâm dần )

[ cung mệnh ]

A. Nam mệnh ( phu ) cung mệnh ( nhâm tí ) phá quân + linh tinh

Cung mệnh tại tí thiên vị thuộc tinh thần diện

Cung mệnh ( nhâm tí ) nhâm ( nhân chi nhân ) từ thị cao tư tưởng là độc lập cách dựa vào trời tới ấm tự lập ( dựa vào mình )

Nhâm thủy thông sông nhiệt tình mênh mông dù thông minh nhưng mặc cho tính lạc quan hướng ngoại có văn có võ hòa hợp nắm giữ thời cơ cùng mưu lược bỏ

Nhân can nhâm thiên lương hóa lộc cho nên mệnh chủ tính cách mang theo ngạo khí thả từ thị khá cao ( tự phụ ) cũng khá là bá đạo ( nhiều chiếm nhân tiện nghi )

Cá tính làm tư tưởng quan niệm khá tự lập tự phụ đủ độc lập tính cách

Nhân nắm thiên chi khí cho nên không chịu thua kỳ đặc chất khá là có ti thị người khác cập chiếm nhân tiện nghi ( không bị thua )

Phá quân gấp gáp khô dễ có khó có thể dự liệu tai nạn càng thêm linh tinh ( động đãng ) tọa mệnh sợ ít nhỏ rời nhà còn có khó phòng tai nan

Đây [ phá quân + linh tinh ] can cung hóa kị nhập [ bản phu ] thì khó bảo toàn đời sống tình cảm sẽ không sinh đột biến

Nam mệnh ( phu ) cung phúc đức ( nhâm dần ) ở dần nhân vị thuộc nội ở mặt

[ mệnh ] ở trên thiên vị trí [ phúc ] ở nhân vị [ thiên nhân hợp nhất ] cho nên biểu hiện nam mệnh đấy nội ở tinh thần diện đấy cảm thụ đưa quyết định cả đời tới họa phúc

Mệnh làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản tật ] biểu hiện tinh thần diện thực để ý chính mình cả người cũng hội bảo vệ thể xác và tinh thần khỏe mạnh

Phúc làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản tật ] biểu hiện nội ở mặt thực để ý chính mình cả người cũng hội bảo vệ thể xác và tinh thần khỏe mạnh

Mệnh làm cùng phúc làm đồng hóa lộc nhập [ bản tật ] biểu hiện mệnh chủ có vì tư lợi tới khuynh hướng

Mệnh làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản phu ]( canh tuất ) phùng vũ khúc tự hóa quyền hình thành [ quyền kị dây dưa ] trùng [ bản quan ]

Mệnh làm phi hóa kỵ nhập phu vốn có khiếm phối ngẫu tới trái hàm ý hội là cảm tình quan tâm mà xem nhẹ sự nghiệp kinh doanh giống

Phùng tự hóa quyền hình thành [ quyền kị dây dưa ] biểu hiện phối ngẫu cố chấp đánh đấm khí nghĩ gò bó hội bật lại

[ quyền kị dây dưa ] trùng [ bản quan ] thường có lấy việc phí lực làm nhiều công ít nhiều sóng gió khúc chiết lao lục mà sở không được nhiều

Có lẽ thuộc kỹ thuật công nhân vân vân thả sự nghiệp ( công tác ) thường có tranh chấp tranh đấu giống

< vợ chồng là Quan tới thiên > mệnh làm phi hóa kỵ nhập [ Quan tới thiên ] biểu hiện bận rộn với sự nghiệp phía ngoài các hạng sự việc

Phúc làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản phu ]( canh tuất ) phùng vũ khúc tự hóa quyền hình thành [ quyền kị dây dưa ] trùng [ bản quan ]

Phúc làm phi hóa kỵ nhập phu cũng thế tư tưởng bên trên quan tâm trứ phối ngẫu quan tâm trứ phối ngẫu

Phùng tự hóa quyền hình thành [ quyền kị dây dưa ] cũng biểu trưng tư tưởng bên trên đối với tình cảm củ kết

< vợ chồng là Quan tới thiên > phúc làm phi hóa kỵ nhập [ Quan tới thiên ] biểu hiện tâm tư tập trung với sự nghiệp phía ngoài các hạng sự việc

Kể trên hóa tượng này hóa lộc hóa kị đấy rơi cung cách xa nhau ba cung cấu thành [ tam kỳ ] đấy đối đãi cùng cát hung

Nói rõ hành vi tư tưởng cùng cảm tình giữa đấy đắn đo cùng lợi hại ảnh hưởng vợ chồng tới đối đãi hoặc ly hợp

B. Nữ mệnh ( thê ) cung mệnh ( quý dậu ) cung vô chính diệu linh tinh độc tọa linh tinh chủ động đãng

Nữ mệnh linh tinh tọa mệnh lạc hãm địa ( tử xấu dậu ) nếu không ngôi sao may mắn hóa giải thì hình phạt chính phu khắc tử sợ lại không trong sạch

Là bần tiện cô hàn phía dưới mệnh

Cung mệnh ( quý dậu ) quý ( thiên địa nhân không dựa vào nơi ) mang theo phá hao tổn phải biến động nhiều tự do nghiệp phập phồng lớn nhưng mang theo có phá hao tổn tính chất

Quý thủy chí nhu bình tĩnh hướng nội dù có kiên cường kiên nhẫn kiên nhẫn nhưng bị toản rúc vào sừng trâu vui mừng ảo tưởng trọng tình điều

Can quý rơi cung nhân mang theo phá hao tổn lại không vui mừng bị cưỡng ép nhiều ảo tưởng mà bị toản rúc vào sừng trâu làm cả đời phí thần phá hao tổn vị trí

Lưu ý mệnh bàn bên trong can quý đấy rơi cung tất có phá bại cuộc sống sở hệ đấy trọng tâm vị trí ( từ tứ hóa suy ra cát hung )

Nàng này luôn quan tâm tự thân nhân quá phận tự tìm quấy rầy cho nên đời này phá hao tổn chính là mình thân mình nổi lên phục khó tránh

Hơn nữa linh tinh độc tọa sợ là cả đời bôn ba lao lục còn nhỏ rời nhà vô sự hối hả biến đổi bất ngờ khó có thể có chạm một cái thành tựu

Mệnh làm quý phá quân hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( nhâm thân ) biểu hiện đối với huynh đệ bằng hữu ( hoặc mẫu thân ) tốt lắm

Mệnh làm quý tham lang hóa kị nhập [ bổn điền ]( bính tý ) biểu hiện mệnh chủ luyến gia gia đình quan niệm trọng lo lắng gia đình

Mệnh làm phi hóa kỵ nhập điền khác nói mệnh chủ đấy hành vi vui mừng đãi tại trong nhà không mừng chạy ra bên ngoài

Này mệnh can lộc nhập Huynh [ điền tới tài ] mà mệnh làm phi hóa kỵ nhập điền lộc kị tới rơi cung cách xa nhau năm cách nãi là cao đến đi lui không giúp được gì giống

Nói rõ mệnh chủ dù muốn giúp trợ gia đình chi tiêu hoặc trợ giúp huynh nô đáng tiếc trợ lực không lớn phí công một tràng

[ cung phúc đức ]

B. Nữ mệnh ( thê ) phúc đức ( ất hợi ) thái âm tự hóa kị + văn xương ở tứ mã địa này là [ sách mã kỵ ]

Tự hóa kị là [ bản bị ] ngày mốt tới không có bên trong hoặc biến không biểu hiện cung này có biến ( hóa kị thì biến không tốt )

Cung phúc đức [ sách mã kỵ ] biểu hiện tự thân tư tưởng nhiều lự miên man suy nghĩ cho nên hao tổn tự thân tới có phúc tốt nhất khai mở đất lòng dạ đối đãi nhân sinh

Hơn nữa đối với tiền tài cách nhìn càng phải đang hướng về tài tài năng ở nhân sinh đi chung đường bằng Angie tường

Thái âm biểu hiện nữ tính tự thân

Văn xương tinh thần thần kinh nếu gặp hóa kị đồng cung với phúc đức biểu hiện thần kinh suy nhược mẫn cảm tính thần kinh chất bị mất ngủ

Phúc làm ất thái âm tự hóa kị < phúc đức là phu tới Quan > biểu hiện ưu lự [ phu tới Quan ] có thể gặp được vấn đề ( nhân tự hóa kị )

Phúc làm ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản tài ]( kỉ tỵ ) biểu hiện tâm tư ở tự thân tiền tài vấn đề

< tài bạch là phu phu quân > ( biểu hiện mệnh chủ tự thân ) nếu phúc làm hóa lộc hóa kị ở [ tài phúc tuyến ]

Đây hóa tượng là ưu lự sau hôn nhân phối ngẫu chuyện nghiệp cùng với tự thân tiền tài ứng dụng vấn đề

Nếu đại nạn thuận hành thứ ba đại nạn (24~33) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( ất hợi ) phùng thái âm tự hóa kị này là [ sách mã kỵ ]

Nữ mệnh nhiều lự đây hạn không nghĩ kết hôn

[ cung phu thê ]

A. Nam mệnh ( phu ) vợ chồng ( canh tuất ) vũ khúc tự hóa quyền + hữu bật

Vợ chồng ( canh tuất ) canh ( nhân chi thiên ) thuộc mình độc lập có thể ấm người khác lại khó được người khác tới ấm

Cung mệnh canh thân can canh ( nhân chi thiên ) cá tính kiên cường thuộc độc lập khai sáng tự chủ phấn đấu đấy mệnh cách

Canh kim tráng kiện phú hiệp nghĩa tâm cá tính háo thắng cương nghị hào sảng vui mừng làm náo động có âm mưu tâm cùng phá hoại lực

Can canh thái dương hóa lộc bác ái thiên hạ lại thiên đồng hóa kị tự thân thất phúc ( khó được nhân ấm )

Can của phu canh thái dương hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( tân hợi ) chiếu [ bản nô ]

Tượng này can của phu lộc nhập Huynh biểu hiện phối ngẫu ( thê ) có thể đối xử tử tế Kỳ huynh đệ ( hoặc mẫu thân )

Khác chiếu [ bản nô ] < nô bộc là phu nhanh > can của phu lộc nhập [ phu nhanh ] cũng bày phối ngẫu ( thê ) hội là tự thân thiết tưởng

Lưu ý nô bộc ( ất tị ) cự môn sinh kỵ + đà la tới phụ diện ảnh hưởng

Can của phu canh thiên đồng hóa kị nhập [ vở ] gặp thiên đồng sinh quyền hình thành [ quyền kị dây dưa ] trùng [ bổn điền ]( quý mão ) thái âm lộc năm sinh thả tự hóa khoa

Cung tử nữ biểu hiện gia ngoại hợp tác cổ đông đầu tư giao tế tiếp khách hoa đào các loại cung vị

Can của phu phi hóa kỵ nhập tử biểu hiện phối ngẫu ( thê ) hội nhân kể trên nguyên nhân hướng gia ngoại chạy ( thỉnh thoảng không ở nhà )

Lưu ý can của phu hóa lộc hóa kị rơi cung cách xa nhau ba cung cấu thành [ tam kỳ ] đấy đối đãi cùng cát hung

[ lộc chuyển kị ] Huynh làm tân văn xương hóa kị nhập [ bản tài ]( mậu thân ) nói rõ phối ngẫu ( thê ) chi tác là thương hại đến mệnh chủ ( phu ) đấy quan hệ

B. Nữ mệnh ( thê ) vợ chồng ( Tân Mùi ) cung vô chính diệu thiên diêu + kình dương

Can của phu tân cự môn hóa lộc nhập [ bản quan ]( Đinh Sửu ) gặp thiên đồng tự hóa quyền cự môn tự hóa kị hình thành [ lộc quyền kị dây dưa ] trùng [ bản phu ]

Tượng này phối ngẫu ( phu ) lấy [ cự môn hóa lộc ] bày ra ở [ phu tới thiên ] cũng thế nói phối ngẫu ( phu ) bên ngoài công tác vui mừng xuy ngưu

Miệng ngọt như mật lại dấu diếm dục vọng lời nói và việc làm không thực

Can của phu tân văn xương hóa kị nhập [ bản phúc ]( ất hợi ) gặp thái âm tự hóa kị hình thành [ song kị ] trùng [ bản tài ]( kỉ tỵ )

Dự đoán đây phối ngẫu hội tổn mệnh chủ tới tài đồng thời nhân dùng tiền quan niệm bất đồng mà sinh sản về tình cảm tới đối đãi không tốt

Trở lên tới hóa tượng cũng bày ra mệnh chủ tới [ vợ chồng cách ] có đây hóa tượng không cần kết hôn ( nhân tự thân phu quân thê cách không tránh khỏi )

Đây mệnh cách nhi nữ nếu muốn kết hôn phải trước có tâm lý kiến thiết điều chỉnh tâm thái nhận khảo nghiệm ( mài luyện )

[ hiểu phương ] < vợ chồng vấn đề >

Lấy can của phu tân văn xương hóa kị nhập [ bản phúc ] dùng [ bản phúc ] là [ tân điểm khởi đầu ] một lần nữa tìm [ tân thất tinh định điểm ]

Lấy [ tân thất tinh địa điểm ] tới can cung tìm [ hóa khoa ] đây [ khoa ] là quý nhân xem [ hiểu phương ]

Nếu [ tân thất tinh định điểm ] rơi [ bản tật ]( mậu thìn ) phùng hữu bật tự hóa khoa

Bởi vậy [ cung tật ách ] là nàng này đối với hôn nhân vấn đề [ hiểu phương ] cũng thế nói tự thân chi tâm thái cùng tính tình

Phùng tự hóa khoa thì nhu trở nên ( điều chỉnh tự thân tâm thái đi nghênh đón ái tình đấy chọn chiến )

< điều tra vợ chồng chi phối hợp tình huống >

< nữ mệnh nông kỷ dậu 58 07 23 hợi giờ sinh kim tứ cục thất tinh ở nô ( bính dần )>

Công phu 258

Chồng của cô nông Đinh Mùi 56 01 05 dần giờ sinh mộc tam cục thất tinh ở phúc ( nhâm dần )

A. Đưa phu tới sinh nhật bộ nhập thê ( nữ mệnh chủ ) mệnh bàn một lần nữa tìm [ phu tới giả tá thất tinh định điểm ]

Chồng của cô nông Đinh Mùi 56 01 05 dần giờ sinh mộc tam cục thất tinh ở phúc ( nhâm dần )

Lấy [ chưa ] cung là [ tân điểm khởi đầu ] một lần nữa tìm phu tới [ giả tá thất tinh định điểm ] nếu ở thê tới [ bản mạng cung ]( quý dậu )

[ bản mạng cung ]( quý dậu ) cung vô chính diệu linh tinh độc tọa

Mệnh làm quý phá quân hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( nhâm thân ) < huynh đệ là phu chi phụ > có lẽ đây nam cùng nữ mệnh chủ chi phụ Huynh duyên phận không tệ

Mệnh làm quý tham lang hóa kị nhập [ bổn điền ]( bính tý ) phùng tham lang sinh quyền hình thành [ quyền kị dây dưa ] thoái thác phí lực sóng gió khúc chiết

Tượng này mệnh can lộc nhập Huynh mà mệnh làm phi hóa kỵ nhập điền [ Huynh tới Quan ] lộc kị cách xa nhau năm cách biểu hiện cao đến đi lui uổng phí tâm cơ hoặc không giúp được gì

Bày đây nam đối với đây hôn nhân đấy hôn nhân duyên có trong lòng củ kết

B. Đưa thê tới sinh nhật bộ nhập phu ( nữ mệnh chủ chi phối ngẫu ) mệnh bàn một lần nữa tìm [ thê tới giả tá thất tinh định điểm ]

< nữ mệnh nông kỷ dậu 58 07 23 hợi giờ sinh kim tứ cục thất tinh ở nô ( bính dần )>

Lấy [ dậu ] cung là [ tân điểm khởi đầu ] một lần nữa tìm thê tới [ giả tá thất tinh định điểm ] nếu ở phu tới [ cung phúc đức ]( nhâm dần )

Phúc đức ( nhâm dần ) tử vi tự hóa quyền thiên phủ + âm sát

Phúc làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản tật ]( Đinh Mùi ) biểu hiện nàng này mệnh ( thê ) vui vẻ đây nam

Phúc làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản phu ]( canh tuất ) gặp vũ khúc tự hóa quyền hình thành [ quyền kị dây dưa ] trùng [ bản quan ]

Biểu hiện nữ mệnh ( thê ) nguyện ý gả cho nhà trai ( phi hóa kỵ nhập phu ) biểu hiện ra ký ái lại sợ

Chính là trùng nhà trai tới [ Quan ] e rằng sẽ tạo thành nhà trai sự nghiệp tới bất lợi

< điều tra đứa con vấn đề >

[ cung tử nữ ]

Nữ mệnh ( thê ) đứa con ( canh ngọ ) tử vi + lộc tồn

Tử vi là đế chỉ có một một

Lộc tồn là quả tú biểu hiện cô đơn

Đứa con ( canh ngọ ) ngọ cung địa chi số là chín ( mười giảm chín thặng một ) cũng biểu hiện một

Tử làm canh thái dương hóa lộc nhập [ bản thiên ]( Đinh Mão ) gặp thiên lương sinh khoa văn khúc sinh kỵ này là [ lộc nhập động không đáy ] uổng phí tâm cơ

Thái dương hóa lộc nhập thiên chiếu mệnh sợ cận một nam ( thả muốn lưu ý văn khúc sinh kỵ )

[ thiên di ]( Đinh Mão ) thái dương thiên lương sinh khoa văn khúc sinh kỵ [ khoa kị tha mài ] sợ có con cũng thế làm việc tốt thường gian nan

Tử làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản quan ]( Đinh Sửu ) gặp thiên đồng tự hóa quyền cự môn tự hóa kị hình thành [ quyền kị dây dưa ]

< Quan lộc là tử nhanh > tử làm phi hóa kỵ nhập Quan [ tử nhanh ] đây hóa tượng biểu hiện đứa con thân thể không tốt

Quan lộc là ( nữ mệnh chủ ) tới [ vận ] tọa thiên đồng tự hóa quyền cự môn tự hóa kị hình thành [ quyền kị dây dưa ] sợ là thai vị bất chính

Thiên đồng là phúc tinh gặp hóa kị đồng cung chủ huyết quang hoặc khai đao

[ hiểu phương ] < sinh sản vấn đề >

Tử làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản quan ]( Đinh Sửu ) dùng [ bản quan ] là [ tân điểm khởi đầu ] một lần nữa tìm [ tân thất tinh định điểm ]

Lấy [ tân thất tinh địa điểm ] tới can cung tìm [ hóa khoa ] đây [ khoa ] là quý nhân xem [ hiểu phương ]

Nếu [ tân thất tinh định điểm ] rơi [ vở ]( canh ngọ ) phùng tử vi + lộc tồn

Bởi vậy [ cung tử nữ ] là nàng này đối với sinh sản vấn đề [ hiểu phương ]

Tật làm canh thái âm hóa khoa nhập [ bản phúc ]( ất hợi ) nói rõ tự thân nghĩ pháp lý niệm là [ quý nhân ]

Cũng thế nói nữ mệnh đối mặt sinh sản vấn đề tinh thần ứng bảo trì nhẹ nhõm lạc quan có mang kỳ đa trọng điều dưỡng

Trong lúc ứng tuân từ bác sĩ tới y chúc thả tránh cho qua kích tới sinh hoạt tình dục ứng khả bình yên

[ cung tật ách ]

A. Nam mệnh ( phu ) tật ách ( Đinh Mùi ) thiên lương + kình dương

Thiên lương biểu hiện lão Đại kình dương biểu hiện lợi khí [ thiên lương + kình dương ] đấy tổ hợp giống loại mang theo một cây đao lão Đại

Tật ách ( Đinh Mùi ) đinh ( địa chi thiên ) tính tình tâm thái độc lập cách có hành vi dám làm dám chịu không sợ khen chê đấy đặc tính

Đinh hỏa nhu ở bên trong phú đồng tình tâm cá tính ôn hòa tâm tư nõn nà nhưng đa nghi thả phú dục vọng

Tật can đinh thái âm hóa lộc nhập [ bổn điền ]( quý mão ) phùng thái âm lộc năm sinh thả tự hóa khoa này là [ điệp ra lộc ] không biết quý trọng

Thái âm điền trạch chủ tật làm thái âm hóa lộc nhập điền biểu hiện toàn tâm toàn ý muốn gia tăng điền sinh hoặc nói cố gia nhớ nhà hoàn mỹ

< điền trạch là tật tới tài > tật can lộc nhập [ tật tới tài ] biểu hiện toàn tâm toàn ý nghĩ đến tiền tài cố gắng kiếm

Tật can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản nô ]( ất tị ) gặp cự môn sinh kỵ hình thành song kị trùng [ bản Huynh ]( tân hợi )

< nô bộc là tài người ấy > tật làm phi hóa kỵ nhập [ tài người ấy ] biểu hiện lo lắng gia đình nhà kế tiếp khách chi tiêu vấn đề

Song kị trùng [ bản Huynh ] < huynh đệ là điền tới tài > biểu hiện lo lắng gia đình khai chi quá lớn

< huynh đệ là tài tới điền > tài khố hồi song kị trùng khố phá tài khó tồn

Khác < nô bộc là tật phu quân > tật làm phi hóa kỵ nhập [ tật phu quân ] biểu hiện mệnh chủ thỉnh thoảng có chúng sinh đến làm khách tiêu phí nhiều lớn

Phát xạ cung < tật ách là phu người ấy >

Khác < điền trạch là phu tới nô > tật can lộc nhập [ phu tới nô ] mà tật làm hóa kị nhập nô

Bởi vậy suy ra nam mệnh ( phu ) chi tâm thái là lo lắng sau hôn nhân hay không có thể gánh nặng sau hôn nhân đấy hai người chi tiêu?

B. Nữ mệnh ( thê ) tật ách ( mậu thìn ) thất sát + hữu bật tự hóa khoa

Thất sát sát phạt [ sát phá lang ] cục không kiên nhẫn tĩnh vui mừng tạo ra tân khai triển thả thêm hữu bật ( trợ tinh ) tâm thái không khỏi mâu thuẫn

Ở thìn bảo thủ trầm ổn lại phải giúp người khai sáng khó tránh biến thành muốn [ ổn thắng ] đấy mâu thuẫn

Tật ách ( mậu thìn ) thìn là khố địa tâm thái trầm ổn bảo thủ thả cố chấp

Tật làm mậu ( địa chi địa ) mậu kỉ thuộc thổ ( vạn vật không thổ không sinh ) ở giữa tâm thái khá là trọng yên ổn thâm trầm lao lục phí tâm phí lực

Mậu thổ vững chắc trọng trọng thành tín cùng danh dự cá tính trung hậu thả trầm ổn cuộc sống cũ kỹ thả lao lục

Tật làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ bổn điền ]( bính tý ) phùng tham lang sinh quyền không ngờ tâm thái bên trên đối với gia đình tốt

[ lộc chuyển lộc ] điền làm bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bản quan ]( Đinh Sửu ) phùng thiên đồng tự hóa quyền cự môn tự hóa kị

Hình thành [ lộc quyền kị dây dưa ] bày dù nghĩ đối với gia đình tốt trùng [ bản phu ] lại có tổn cảm tình rằng rịt

[ lộc chuyển kị ] điền làm bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản phụ ]( giáp tuất ) phùng liêm trinh tự hóa lộc song kị trùng [ bản tật ]

Nói rõ mệnh chủ đối với gia đình tốt tâm thái cố gắng liều mạng này kết quả sợ thương chính mình cả người

Tật làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản tài ]( kỉ tỵ ) trùng [ bản phúc ]( ất hợi ) nghĩ thầm, rằng trứ tiền tài ( phi hóa kỵ nhập ngã cung còn không xói mòn )

Đây hóa tượng tật làm hóa lộc hóa kị giai nhập ngã cung biểu hiện tâm thái bên trên nghĩ đối với gia đình tốt cũng muốn kiếm tiền gia tăng tài sản

Nhưng trùng [ bản phúc ] khó tránh có sai lầm phúc hiện tượng xuất hiện

[ kị chuyển lộc ] tài làm mình vũ khúc hóa lộc nhập [ bản nô ]( bính dần ) phùng vũ khúc lộc năm sinh này là [ điệp ra lộc ] không biết quý trọng

[ kị chuyển kị ] tài làm mình văn khúc hóa kị nhập [ bản thiên ]( Đinh Sửu ) phùng thiên lương sinh khoa văn khúc sinh kỵ trùng [ bản mạng ]

Đây hóa tượng biểu hiện mệnh chủ dù cố gắng kiếm tiền lại nhân chi tiêu lớn ( không biết quý trọng ) tự thân cũng không có thể hưởng ( trùng mệnh )

Lưu ý [ lộc chuyển kị ] trùng [ bản tật ] mà [ kị chuyển kị ] trùng [ bản mạng ] ( mệnh tật nhất lục cộng tông ) kém sáu ô biểu hiện tổn hao tổn

Tượng này ý nữ mệnh chủ nghĩ đối với gia đình tốt bán mạng kiếm tiền là gia đình trả giá chính mình không nỡ hưởng thụ cuối cùng tự thân khỏe mạnh có tổn

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button