Tử vi

Chương 13: Cung Mệnh: Liêm Trinh

Trong Đẩu Số, dùng cung Mệnh để luận đoán mệnh cách của người đó là cao hay thấp, nó chủ về thực chất của vận thế. Nếu cung Mệnh trong tinh bàn hiển thị cách cục cao, thì khó gặp đại hạn và lưu niên quá xấu. Trái lại, nếu cung Mệnh trong tinh bàn hiển thị cách cục thấp, thì sẽ khó gặp đại hạn và lưu niên quá tốt, bất quá chỉ thuận lợi nhất thời mà thôi. Do đó có thể thấy sự quan trọng của cung Mệnh.

Cung Mệnh đối nhau với cung Thiên Di ở tứ chính, và tương hội với cung Quan với cung Tài ở tam phương hội cung. Cũng chính là nói, chúng có thể ảnh hưởng đến thực chất của vận trình, những tao ngộ như xuất ngoại, và mối quan hệ với người ở nơi xa hay người ngoại quốc, và các yếu tố như sự nghiệp phát triển có thuận lợi toại ý hay không (quan), tài phú có được như ý hay không,.v.v…

Bạn đang xem: Chương 13: Cung Mệnh: Liêm Trinh

Do đó cung Mệnh trong tinh bàn Đẩu Số là then chốt chủ yếu để luận đoán. Xem xét tổ hợp các sao của cung Mệnh, hầu như đã có thể định được đại khái vận thế của một đời người.

Còn cung Thân, theo thuyết thông thường, là dùng để luận đoán sự phát triển Hậu Thiên của người đó. Nếu cung Mệnh cát mà cung Thân cũng cát, đương nhiên cuộc đời nhiều thuận lợi toại ý. Nếu cung Mệnh cát nhưng cung Thân không cát, thì giống như khối ngọc đẹp, nhưng lúc điêu khắc đã xảy ra sai sót, do đó làm giảm đẹp. Nếu cung Mệnh không cát mà cung Thân cũng không cát, thì cũng giống như gỗ xấu không được điêu khắc, đời người đương nhiên giảm sắc, chỉ có thể khéo vận dụng đại hạn và lưu niên (nhân mệnh), lấy nỗ lực hậu thiên để bổ cứu.

Liêm Trinh và Thiên Tướng đồng cung tại Tý – Ngọ

Liêm Trinh Thiên Tướng tại Tý, Ngọ nhị cung đồng độ, hội chiếu Sự nghiệp cung với Vũ Khúc, Thiên di cung với Phá Quân, và Tài bạch cung với Tử Vi Thiên Phủ, tinh diệu cường liệt. Cho nên vô luận có hay không có Sát diệu hội chiếu, đều chủ không có phụ tổ sự nghiệp, dù có cũng tất do vì xã hội hoàn cảnh biến thiên mà phá bại, nhưng tự thân lại có năng lực tìm xuất lộ khác. Tại tính cách, thì là người dám phụ trách đảm nhậm, trọng cảm tình, xử sự cẩn thận, nhưng cũng úy thủ úy vĩ, cho nên khai sáng tính bất cường, cận năng phục vụ vì tha nhân. Nhưng nếu có Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc tương hội hoặc đồng độ, thì năng từng bước một tiến lên, dần dần thăng thiên đến chức vị chủ quản thủ não. Nhưng lại chỉ thích nghi thủ thành, bất lợi chỉ là phá cựu sáng tân. Nếu là kinh thương, cũng thích nghi góp vốn cổ phần, bất nghi độc tư. Tối hiềm Liêm Trinh Hóa Kị, chủ là người hoành phát hoành phá, phú quý bất nại cửu. Đặc biệt là khi Liêm Trinh Hóa Kị lại vừa ngộ Đào hoa chư diệu, chủ là người vào cảnh ngộ thuận lợi, sự nghiệp hữu thành lún sâu vào lưu luyến phong nguyệt, trưng ca trục sắc, thế là vì tửu sắc mà chiêu phá bại. Kiến người với chủng loại kết cấu tinh hệ này, thích nghi khi hữu thành sau đó tự luật tự chế. Liêm Trinh hội Văn Xương Văn Khúc, thì chủ là người năng có tự chế lực, ngược lại chủ hảo lễ nghĩa, tái kiến Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc thì tinh hệ thêm trí phú năng lực. Nếu Liêm Trinh và Kình Dương đồng độ, chủ đa chiêu thị phi, canh kiến Thiên Hình hoặc Không Kiếp, chủ từ tụng hoặc khuynh bại. Nếu Kình Dương cùng Thiên di cung với Phá Quân đồng độ, bất lợi xuất môn viễn hành. Bính niên sinh nhân Liêm Trinh Hóa Kị, càng thêm chủ khách tử dị hương. Nếu kiến Cát diệu hóa giải, như Phụ, Tá chư diệu, cùng Thiên Đức, Giải Thần, Thiên Thọ, Thiên Phúc đẳng diệu hội chiếu, thì cận chủ tại dị hương chiêu nhạ phiền nhiễu. Tái phùng Thiên Nguyệt, thì chủ dị hương nhiễm bệnh. Liêm Trinh Thiên Tướng nếu kiến tứ Sát, Không Kiếp, Hình diệu hàm tập hoặc hội chiếu, thì có bất trắc chi họa, hoặc nguyên nhân là bệnh động thủ thuật, đa chủ thận thạch (sỏi thận), đảm thạch (sỏi mật), bàng quang kết thạch, hoặc lựu thũng (xưng bướu), mà lại trọn đời có nội tạng mẫn cảm dị ứng, bì phu quá mẫn với tật hoạn. Nhưng Liêm Trinh Hóa Kị, thì có áp thương (dè hay đụng bị thương) ngoại ý, hoặc xà khuyển các loại thú cắn bị thương, hoặc chịu ngoại ý mà có huyết quang chi tai.

Nữ mệnh bất kiến Lộc Tồn, Hóa Lộc, Văn Xương, Văn Khúc, cho dù bất ngộ Sát diệu, cũng chủ dể chịu lừa dối về tình cảm, nhưng kiến Sát diệu, hoặc kiến Đào hoa chư diệu trọng, cần phải đề phòng thất túc sa ngã lầm lỗi.

Đại hạn lưu niên Mệnh cung kiến Liêm Trinh Thiên Tướng, hỉ kiến Xương Khúc, hoặc lưu Xương lưu Khúc, Hóa Lộc, hoặc lưu Lộc nhập Mệnh hoặc hội chiếu, thì có thăng thiên chi cát, hoặc sự nghiệp phát triển mạnh. Nếu Hóa Kị và Thiên Hình đồng hội, thì chủ nùng huyết chi tai, hoặc động thủ thuật. Nữ mệnh vào đúng năm sinh dục (sinh con) thì khả miễn. Nếu nhưng Kị Hình tịnh lâm. Vô Xương Khúc Lộc giải cứu, thì có tính mệnh chi nguy, hoặc lao ngục chi tai.

Liêm Trinh và Thất Sát đồng cung tại Sửu – Mùi

Liêm Trinh Thất Sát tại Sửu, Mùi nhị cung đồng độ, hội hợp Vũ Khúc Phá Quân, Tử Vi Tham Lang, Thiên di cung Thiên Phủ, tuy tinh diệu cường liệt, nhưng chịu đối cung Thiên Phủ ảnh hưởng, lại chủ là người tuy dũng về khai sáng, nhưng mà lại vẫn tiểu tâm chú ý cẩn thận, đặc biệt là thiện trường lí tài, không đến nỗi do vì nhất thời ý khí phong phát hăng hái mà ngộ sự (làm lỡ việc), chìm sâu vào hưởng lạc thì vẫn không tránh khỏi (duy tham nịch vu hưởng lạc tắc nhưng bất miễn). Liêm Trinh chịu ảnh hưởng của Thất Sát, đa cải biến chi tâm, cho nên không thích hợp tại một cơ cấu nhậm chức quá lâu dài, không thì tâm tình khổ muộn. Cũng bất năng khắc hưởng tổ nghiệp, hoặc thủ phụ nghiệp, thậm chí bất hỉ kế thừa phụ thân sở tòng sự về hành nghiệp. Do vì duyên cớ có đa biến, cho nên nhân sinh cũng khó tránh phải kinh lịch gian tân. Liêm Trinh Thất Sát với tính chất hỉ biến động, giúp đời người thích nghi về tòng sự hành chính chức vị; do vì Liêm Trinh với tính chất đào hoa chịu Thất Sát ảnh hưởng, cũng giúp cho đời người đối với văn nghệ có ái hảo, đặc biệt hoan hỷ thi từ âm nhạc, cho nên nếu kiến Xương Khúc gia hội, thì cũng có thể tòng sự văn nghệ công tác. Nhưng như Sát Kị tịnh tập, thì nan miễn đa bất lương thị hảo (đam mê xấu), sắc thái văn nghệ hóa phong hoa tuyết nguyệt, dể trầm mê tửu sắc. Bất quá vô luận như thế nào đều vẫn có tiết chế, không đến nỗi vì tửu sắc khuynh phá. Do vì kết cấu tinh hệ phú cải biến tính, tuy thiện lí tài, cũng chỉ thích nghi cùng với người khác hợp tác sáng nghiệp kinh thương, mà lại không thích nghi nắm địa vị lĩnh đạo, không thì sự nghiệp phát triển bất thuận. Có nhất nhị Sát diệu hội hợp, thích nghi tòng sự lí công hoặc công nghệ. Mùi cung an Mệnh, hữu Xương Khúc, kiến Lộc, vô Sát Kị chư diệu, là “Hùng tú càn nguyên cách”, chủ kinh lịch gian tân mà đắc phú quý. Nếu người Sát khinh, cũng có thể tích trữ cần kiệm trí phú. Liêm Trinh Thất Sát tọa Mệnh cung chủ hô hấp khí quản suy nhược, nếu Hồng Loan Thiên Hỉ đồng cung và đối chiếu, thì dể hoạn hao suyễn. Nếu hóa Kị tinh mà lại kiến Đà La đồng độ, đa nùng huyết chi tai; Hóa Kị canh kiến tứ Sát tịnh chiếu, mà vô Hóa Lộc hoặc Lộc Tồn cùng Xương Khúc giải cứu, trọn đời thân thể suy nhược, hoặc cánh trí yểu chiết. Tứ Sát tịnh chiếu mà lại phùng Hình Kị các sao, huyết tật, như bạch huyết cầu quá nhiều, tiên thiên bần huyết chi loại (thiếu máu bẩm sinh). Liêm Trinh Hóa Kị mà lại kiến tứ Sát tịnh chiếu, cổ nhân có nói là “Lộ thượng mai thi”, vào Bính can đại hạn như Bính Tý, Bính Dần các loại hoặc Bính niên cần đặc biệt tiểu tâm chú ý, bất nghi viễn hành.

Nữ mệnh Liêm Trinh Thất Sát, tất mạo mĩ, không dể chịu dị tính dẫn dụ mê hoặc, Phu thê cung tất là Thiên Tướng, bất kiến Sát Kị, hôn nhân hạnh phúc, mà lại thích nghi phu xướng phụ tùy, cộng đồng hợp tác tất triển nghiệp, nhưng dể dàng vì vô mãn ý về đối tượng mà trì hôn. Đặc biệt tuổi của trượng phu lớn hơn tám tuổi trở lên là thích hợp.

Đại hạn lưu niên Liêm Trinh Thất Sát chủ có biến động, hội Cát diệu thì thăng thiên khoách triển, hoặc gia tân, chủ có tích súc, hội Sát diệu thì bất nghi biến động. Nếu Hình Kị tịnh lâm, đặc biệt là người với Vũ Khúc Hóa Kị hội Liêm Trinh Hóa Kị các sao, bất kiến Lộc Tồn Hóa Lộc, cần phải đề phòng huyết quang chi tai, bất nghi viễn hành, thiết giới tranh tụng.

Liêm Trinh độc thủ tại Dần – Thân

Liêm Trinh tại Dần, Thân cung độc tọa, đối cung tất là Tham Lang. Chính là thứ đào hoa tinh diệu tương hội, vô luận nam hay nữ, đều chủ sẳn có tài hoa hơn nữa dể được mọi người hân thưởng. Nhưng lại cũng dể có đam mê sở thích về tửu sắc tài khí. Nếu tại Dần cung, Bính, Tân, Ất, Mậu niên sinh nhân, là “Liêm Trinh thanh bạch” cách cục; tại Thân cung, Giáp, Kỷ, Canh, Quý niên sinh nhân, cũng là cách này. Chủ yếu là lợi dụng lực của Kình Dương hoặc Đà La, khắc chế tính chất đào hoa; hoặc lợi dụng Phu thê cung đắc Lộc, bù đắp cho sự khuyết hãm của Thất Sát tọa thủ, cho nên Nữ mệnh tuy dù chủ gian tân, nhưng lại cũng là người trinh liệt, có thể tương phu giáo tử (giúp chồng dạy con), gia đình hạnh phúc. Tại Thân cung còn có một cái đại cách. Khi Liêm Trinh tại Thân cung độc tọa, Thất Sát tất tại Ngọ cung, thì Liêm Trinh với âm Hỏa thiêu đốt Thất Sát với âm Kim, giống như hỏa luyện quáng miêu (hỏa luyện quặng mỏ), có thể tiên lịch gian tân mà thành đại khí, cũng là “Hùng tú càn nguyên cách” (xin tham khảo Liêm Trinh Thất Sát tọa Mùi cung với “Hùng tú càn nguyên cách”). Có Cát tinh mà bất kiến Sát Kị Hình Háo chư diệu các sao chính là phú quý song toàn thượng thượng chi cục. Liêm Trinh độc tọa Thân cung, tối hiềm Hỏa Tinh đồng độ, do vì Hỏa Tinh lạc hãm, khi cùng với Liêm Trinh đồng cung, phá phôi liễu “Hùng tú càn nguyên” cách cục, ngược lại chủ đời người tao phùng thặng đặng trắc trở, có tự sát chi tâm. Duy kiến Lộc có thể hóa giải, tuy đa thị phi, hoặc phùng nghịch cảnh, nhưng vẫn năng vũ quá thiên tình. Tại Dần cung an Mệnh, thì không phải là cách cục đã trình bày ở trên (vô thượng thuật đích cách cục). Vô luận nam hay nữ, tại Mệnh cung hội Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc các sao, cũng đúng là “Liêm Trinh thanh bạch” cách cục, có thể đảm nhậm hành chính, tài kinh công tác, cũng có thể kinh thương, nhưng với kinh doanh đái sắc thái nghệ thuật, hoặc thích hợp về ngành nghề làm đẹp với hàng xa xí phẩm (mĩ quan đích tiêu phí phẩm vi nghi). Nếu hội Văn Xương Văn Khúc, thì là người hoa ái hảo thư họa nghệ thuật, đúng với sắc thái mẫn cảm, có thể kinh doanh nghệ thuật phẩm hành nghiệp, cũng có thể học thư họa nghệ thuật làm phó nghiệp. Nhưng nếu bất kiến Hóa Lộc, Lộc Tồn, mà kiến Địa Không Địa Kiếp đồng độ, thì thích hợp với tòng sự công trình, thiết kế, cũng có thể học tập chuyên môn kĩ nghệ để mưu sinh.

Đại hạn lưu niên Mệnh cung kiến Liêm Trinh độc tọa Dần, Thân nhị cung, bất úy Liêm Trinh Hóa Kị, do là có Tử Vi Thiên Tướng tại Tài bạch cung hội hợp, có thể chuyển hóa thành tiểu tai bệnh, tiền một ít ma phiền thảo yếm (rầy rà đáng ghét) với mao bệnh, như bì phu mẫn cảm ám sang các loại. Nhưng nếu Sát diệu Hình diệu đồng lâm, thì vẫn cần phải chú ý tị miễn phân tranh, và sinh bệnh động thủ thuật.

Liêm Trinh và Phá Quân đồng cung tại Mão – Dậu

Liêm Trinh Phá Quân tại Mão, Dậu nhị cung đồng độ. Tam phương Tứ chính tinh diệu hội hợp cường liệt mạnh mẽ, cho nên chủ không gìn giữ bảo vệ tổ nghiệp, cũng không được Phụ mẫu bảo bọc che chở dạy dỗ, phải bạch thủ hưng gia tự lập nghiệp. Tại phương diện tính cách, kiến giải về mặt tích cực là kiên nghị có nghị lực cương quyết nhẫn nại, lại vừa có lực trùng kích lực xung kích, nhưng có toàn bộ suy nghĩ vì lợi ích chung và có chính nghĩa, hơn nữa lại có lí tưởng hoài bão có khát vọng, là lương hảo tốt đẹp chính là nhân tài khai cơ sáng nghiệp; nhưng theo phương diện phá hoại mà kiến giải, thì ngại là đời người không có đủ sự an định yên ổn bình yên, không có cách nào để an sinh, suốt cả đời người là khai sáng là kiến lập mà lại lao tâm lao lực.

Bởi vì tính chất của tinh diệu chủ biến động, cho nên không thích nghi kinh thương, nếu không thì dể dàng bị rơi vào hoàn cảnh đứng núi này trông núi nọ không giữ vững lập trường để đeo đuổi kế hoạch kinh doanh, không làm cố định ở một nghề nghiệp mà hay thay đổi công việc, ngoài ra nguyên nhân có khả năng lí tưởng ước vọng quá cao mà hứng chí đầu cơ nên bị khuynh bại. Nhưng mặc dù là hành động có triển vọng có thành tích, nhưng cũng chủ là người làm thuê chịu người khác sai khiến điều khiển, lúc nào cũng đảm nhậm công việc có tính chất khai sáng sáng tạo. Nếu như trong nội bộ một cơ cấu nhất thời công việc không có tính khai sáng sáng tạo, thì dể dàng phụ trách lãnh đạo một chi nhánh một bộ phận có nhiều vấn đề phức tạp. Cũng chủ kiêm chức này chức nọ, đến nỗi phải lao tâm tổn sức.

Như trong Mệnh cung có Đào hoa chư diệu tất tập, thì dể dàng trở thành là người lãnh đạo chủ quản các công việc có tính chất lạ lùng khác lạ (vi lĩnh đạo dị tính công tác đích chủ quản), hoặc hành nghiệp với tính chất có liên quan đến sự kỳ lạ sự khác lạ (tính chất dữ dị tính hữu quan). Nhưng bất kể như thế nào, phàm khi là người có Mệnh cung với Liêm Trinh Phá Quân tọa thủ, lúc còn nhỏ lúc tuổi trẻ tất nhiều tai nạn bệnh tật, nếu Phụ mẫu cung hội Sát, thì chủ lúc còn nhỏ lúc tuổi trẻ tức cùng với phụ mẫu vô duyên không liên quan, cho đến khi xuất thân, bạn tất gặp đầy những chuyện biến động gian hiểm khó khắn nguy nan, nhưng về sau này sẽ đạt được thành tựu. Cho nên kiến giải theo phương diện hưởng thụ, tinh hệ của bản cung cũng không chủ phúc trạch.

Mừng nhất là Liêm Trinh có Hóa Lộc hoặc Lộc Tồn hội hợp, thì tuy sớm gian lao vất vả nhưng có thể bảo quý quý giá. Ngộ Văn Xương Văn Khúc thì càng có khả năng biểu hiện rõ ra sự cao thượng sự cao quý sự thanh cao với nghề nghiệp có thừa sự yêu thích sự tốt đẹp, hơn nữa đời người giảm bớt đường đi khúc khuỷu giảm bớt sự gian lao vất vả. Nếu như tứ Sát hội chiếu, thì là nhân viên hành chính cấp thấp hoặc cấp trung trong cơ quan của chính phủ, nhưng cũng thích nghi học tập kĩ nghệ, cổ nhân nói, “Liêm Trinh Phá Quân phùng tứ Sát, chủ xảo nghệ dĩ an thân”. Nhưng nếu như Sát diệu quá nhiều lại còn bị lạc hãm, thì suốt đời bị nhiều thị phi tranh giành, hơn nữa bị bệnh hoạn thần kinh suy nhược cùng với bệnh tật về tim mạch, cũng thường có bệnh da liễu do chứng bệnh da mẫn cảm. Nếu Sát Kị Hình diệu tịnh chiếu, thì bị quan tụng mà khuynh gia bại sản (hữu khuynh gia chi quan phi).

Người sinh năm Bính thì Liêm Trinh mà có Kị Sát diệu, nếu Mệnh cung có Thiên Hình đồng độ, cần phải đề tai nạn giao thông. Liêm Trinh Hóa Kị, ngộ Phá Quân Thiên Hình, kết cấu tổ hợp tinh hệ này cho dù không có tại Mệnh cung mà tại Thiên di cung, cũng chủ khi đi ra ngoài bị phát sinh tai nạn giao thông ngoài ý muốn bị bất ngờ. Nếu kiến Kình Dương tại đối cung (tức tinh hệ tại Mệnh cung thì, Thiên di cung kiến Kình Dương; hoặc tinh hệ tại Thiên di cung thì, với bản cung hoặc Mệnh Cung kiến Kình Dương), thì họa càng mạnh hơn ác liệt hơn. Đây là tính chất với tinh hệ Liêm Phá tại Dậu cung thì càng chuẩn xác, không thể không đề phòng. Chính là đạo xu tị, ngược lại đầu thân dấn thân vào ngành quân sự, hoặc làm công việc nghiên cứu xét nghiệm máu huyết dịch.

Liêm Trinh Phá Quân tại Dậu cung, Hỏa Tinh đồng độ, nguyên nhân cớ sự là do Hỏa Tinh lạc hãm, làm cho kết cấu tinh hệ trở thành thay đổi khác nhau bất đồng. Là người có tính cách thiếu sự thân tình, hơn nữa lại làm tăng mạnh thêm tính cách phản bội tính cách nổi loạn chống đối. Nếu Liêm Trinh Hóa Kị, lại thêm kiến sao Thiên Hình, thì dể dàng là nguyên nhân làm cho sự nghiệp bị thất bại mà nảy sinh ý định tự sát trong tâm.

Nữ mệnh với Liêm Trinh Phá Quân, trượng phu có gặp người bên ngoài (chồng ngoại tình), ngược lại có thể thù nhau cho tới chết (phản khả bạch đầu tư thủ). Cố gắng lấy sự nghiệp làm trọng, nếu không thì tự nhiên phát sinh trắc trở gian nan (phủ tắc đồ nhiên hoành sinh ba chiết). Như Mệnh cung hoặc Phúc đức cung đào hoa hàm tập, thì sau hôn nhân tự bản thân mình, cũng theo đuổi người khác.

Liêm Trinh và Thiên Phủ đồng cung tại Thìn – Tuất

Liêm Trinh Thiên Phủ tại Thìn, Tuất nhị cung đồng độ. Nhị tinh lọt vào một cung, ngoài tính chất biểu hiện bên ngoài rõ ràng là một loại công việc lặng lẽ, với tinh thần gánh vác trọng trách quan trọng. Thích nghi nhất là phục vụ trong cơ cấu tài chính kinh tế, hoặc đảm nhậm công việc hành chính trong xí nghiệp, chỉ cần hội Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc, tức có thể có ngày lên tới địa vị lĩnh đạo.

Nhưng Liêm Trinh Hóa Lộc cũng có một cái khuyết điểm, khi cùng với Thiên Phủ đồng độ là lúc, biến thành quá mức chú ý cẩn thận dè dặt thận trọng, bởi vậy mà lực khai sáng bị cản trở không được đầy đủ, sự phát triển của đời người cũng bị cản trở chậm chạp từ từ. Thích nhất là đối cung có Thất Sát mang theo một ít Sát diệu lai chiếu hội, ngược lại có thể sản sinh ra lực lượng kích phát lực tác dụng, có thể khiến cho người đạt được thành tựu sớm. Đương nhiên cũng cần phải trả giá bằng sự nổ lực, đó chính là sự hao phí về tinh thần với sự giao tế tiệc tùng tiếp đãi, đồng thời cũng cần phải thân tâm lao lực hao tổn tâm trí.

Nếu kiến Văn Xương Văn Khúc, người có Liêm Trinh Thiên Phủ thủ Mệnh cũng có thể trở thành là một học giả, bất quá chỉ là giáo viên trong trường học, cũng dể đồng thời kiêm nhậm thêm chức vụ hành chính, như đại học với vai trò chủ nhiệm, giáo viên chủ nhiệm tại trường trung tiểu học các loại.

Nếu Thiên Phủ Hóa Khoa, thì là người tại phương diện văn nghệ, tất có sự tu dưỡng tương đối cao, đồng thời dể dàng thành danh. Đương khi Khoa Văn chư diệu tề tập đầy đủ, là người thích nghi dấn thân theo sự sáng tác văn hóa văn nghệ, danh lợi song thu.

Tại Tuất cung an Mệnh, nếu Lộc Văn Khoa diệu tịnh tập, nghĩa là không chủ dấn thân theo sự nghiệp văn hóa văn nghệ, ngược lại thích nghi căn cứ vào lí tưởng và hoài bão khát vọng, có sự nghiệp to lớn nhưng cũng như xây lâu đài trên cát, tuy có thành có bại, cuối cùng từng có một hoài bão tham vọng. Nếu đồng thời hội Sát diệu, thì vẫn chủ trong quá trình phát triển sự nghiệp có thăng trầm khó khăn vất vả. Người có cung Mệnh an tại Thìn thì không giống như vậy, còn đây là bởi vì Thìn cung hội Tý cung có Tử Vi, lạc vào sinh địa; mà Tuất cung hội hợp Ngọ cung có Tử Vi, ở vào vị trí miếu địa. Do từ sự khác biệt về cái kết cấu này, có thể hiểu rõ sự ảnh hưởng của tinh diệu khi miếu, vượng, lợi, hãm.

Nữ mệnh có Liêm Trinh Thiên Phủ, thích hợp với sự chậm trễ về hôn nhân cưới hỏi, bước vào hôn nhân sớm dể chịu sự tấn công đả kích của ái tình. Đại hạn lưu niên Mệnh cung kiến Liêm Trinh Thiên Phủ, chủ về thu nhập khá có được tiền tiết kiệm dư chút ít, sự nghiệp có sự tiến bộ nhảy vọt, với hội chiếu thì chủ thăng chức. Kiến Sát Kị tịnh lâm, thì có tai nạn bệnh tật hoặc hung sự, hoặc chiêu thị phi quan ti tố tụng, nhưng cuối cùng có thể chuyển họa thành phúc. Đây là do bởi lực hóa giải của Tử Vi cùng Thiên Tướng.

Liêm Trinh và Tham Lang đồng cung tại Tị – Hợi

Liêm Trinh Tham Lang tại Tị, Hợi nhị cung đồng độ. Nhị tinh lạc hãm, nhưng tính chất của tinh diệu biến hóa thay đổi phức tạp rắc rối, vận thế cách cục có sự cao thấp khác nhau, thường thường thiếu chút nữa là có sự may mắn khác biệt (vãng vãng tương soa nhất điểm tức hữu thiên hoại chi biệt). Bản chất của Liêm Trinh là mừng hội với Văn diệu, nhưng tại bản cung, nếu Kiến Văn Xương Văn Khúc, ngược lại chủ đời người có tính nết hư phù không thành thực, lại có thêm một vài điểm đào hoa, như Hồng Loan, Thiên Hỉ, Hàm Trì, Đại Háo, Mộc Dục, Thiên Diêu các loại, thì có khả năng trở thành là con cháu của sự phù hoa lòe loẹt hào nhoáng; nếu Liêm Trinh Hóa Lộc hoặc hội chiếu Lộc Tồn, thì càng phù đãng lông bông không chịu nổi, nhiều dối trá ít thành thật (đa hư thiểu thật), có khả năng đây là nguyên nhân gây cho khuynh bại gia nghiệp. Ngược lại lúc này mừng kiến Hỏa Tinh hoặc Linh Tinh, cấu thành cách cục “Hỏa Tham”, “Linh Tham”, làm người giáp cận với phong lưu tự thưởng, đã có kì tài xảo nghệ có thể tương tế nổi danh; Tham Lang càng mừng kiến Hóa Lộc, thì tuy là suốt cuộc đời khó xác định được là bần hay phú, nhưng có thể được hưởng thụ phong túc đầy đủ no ấm.

Liêm Trinh Tham Lang lại là các tinh diệu làm nghệ thuật, làm cho người đối với sắc thải có phản ứng mẫn cảm đặc thù, cho nên có thể trở thành là họa sỹ hoặc nhà thiết kế, nhiếp ảnh gia. Nếu Văn Xương Văn Khúc cùng với Sự nghiệp cung có Vũ Khúc Thất Sát đồng độ, thì có thể dấn thân theo sự nghiệp hí kịch hoặc biểu diễn. Nữ mệnh cũng thích nghi với nghề hóa trang, thời trang, sáp hoa, ăn uống làm sự nghiệp. Tại Tị Hợi cung, Liêm Tham nhị diệu không phùng Sát diệu, chủ có thể trở thành là nhân tài chính trị, là người có nhiều kiến giải nhận xét về chính trị, phải kinh lịch trải qua gian khổ mà đảm đương trọng trách. Nhưng nếu Văn Xương và Văn Khúc cùng với Liêm Trinh Hóa Kị tề hội, thì chủ là người bị tai họa bất ngờ tai bay gió vạ, với sự không tòng theo chính là thích nghi; nếu Xương Khúc cùng với Liêm Trinh Hóa Lộc tề hội, thì ngược lại khiến cho đời người lao đao lận đận ba chìm bảy nổi, hoặc hơi có chút thành tựu và dám nghĩ dám làm, kết quả cuối cùng bực tức oán giận thất vọng. Hoặc miễn cưỡng gượng ép kinh thương buôn bán, nhưng cuối cùng do sơ suất xao nhãng mà sự nghiệp bị thất bại.

Tị Hợi lưỡng cung với Liêm Trinh Tham Lang, chủ là người có vẻ bên ngoài hoạt bát vui vẻ khôn khéo, nhưng trong nội tâm thì lại thiếu thật tế, sử xử hành động quyết định luôn luôn theo tình cảm. Nếu kiến Liêm Trinh Hóa Kị hoặc Tham Lang Hóa Kị, tái kiến Dương Đà (không kị Hỏa Linh), Thiên Mã, Lộc Tồn, thì chủ là người tứ hải bôn ba, gian tân lao lực. Là người thích hợp với sự xuất ngoại kinh thương buôn bán. Nếu dấn thân tòng theo sự nghiệp quân sự, thì khó tránh khỏi chuyện dầm sương giải nắng gian lao vất vả. Nhưng nếu Sát Kị tịnh tập, không kiến Lộc mà kiến Thiên Hình, Đại Hao, thì chủ khách tử tha hương. Nếu Sát diệu nhẹ, không có Xương Khúc Lộc diệu hóa giải, kiến Thiên Nguyệt củng chiếu, thì chủ nhiễm bệnh tha hương. Tinh hệ tại bản cung, không thích hợp với Liêm Trinh Hóa Lộc, cũng không mừng Liêm Trinh Hóa Kị, nhưng mừng Tham Lang Hóa Lộc, chủ nhiều văn tửu chi hội, hoặc hoa tửu tiệc tùng; lại có khả năng tại nơi tiệc tùng mà sinh ra tiền tài; tái kiến Hỏa Linh, tài nguyên phong mậu; Tham Lang Hóa Quyền, thì là người dấn thân tòng theo kinh thương với dục vọng và lí tưởng, cụ thể lại có tính chất cạnh tranh, đồng thời cũng dể mê luyến phong nguyệt; Tham Lang Hóa Kị thì dể phát sinh tình cảm phiền nhiễu hỗn loạn.

Nữ mệnh với Liêm Trinh Tham Lang, sinh hoạt về tinh thần và vật chất đều xem trọng như nhau, nếu không kiến Cát diệu, lại bị Sát Kị Hình diệu tương gia, thì dể là nguyên nhân truy cầu tìm kiếm sự thỏa mãn hài lòng về tinh thần hoặc sinh hoạt về vật chất mà sa ngã lỗi lầm thất túc. Nếu Mệnh cung có Hỏa Tinh, Linh Tinh, nhưng Đào hoa chư diệu tất tập, thì dể là nguyên nhân hưởng thụ về vật chất sung túc nhưng tinh thần phức tạp khốn nhiễu, thích nghi dấn thân tòng theo sự nghiệp văn nghệ lấy sự thư giãn để tinh thần bớt khổ muộn.

Đại hạn lưu niên Mệnh cung kiến Liêm Trinh Tham Lang, không thích nghi cải biến sự nghiệp, tức ngộ Cát diệu cũng thích nghi thủ thành. Nếu kiến Sát Kị Hình Hao, chủ tai nạn bệnh tật. Nếu Tham Lang hoặc Liêm Trinh Hóa Kị, kiến Đào Hoa, Nữ mệnh đề phòng bộ phận sinh sản, bộ phận sinh dục, bộ phận khí quan có tật bệnh, nam nữ đều đề phòng huyết tật cùng với độc bệnh.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Chương 13: Cung Mệnh: Liêm Trinh

Trong Đẩu Số, dùng cung Mệnh để luận đoán mệnh cách của người đó là cao hay thấp, nó chủ về thực chất của vận thế. Nếu cung Mệnh trong tinh bàn hiển thị cách cục cao, thì khó gặp đại hạn và lưu niên quá xấu. Trái lại, nếu cung Mệnh trong tinh bàn hiển thị cách cục thấp, thì sẽ khó gặp đại hạn và lưu niên quá tốt, bất quá chỉ thuận lợi nhất thời mà thôi. Do đó có thể thấy sự quan trọng của cung Mệnh.

Cung Mệnh đối nhau với cung Thiên Di ở tứ chính, và tương hội với cung Quan với cung Tài ở tam phương hội cung. Cũng chính là nói, chúng có thể ảnh hưởng đến thực chất của vận trình, những tao ngộ như xuất ngoại, và mối quan hệ với người ở nơi xa hay người ngoại quốc, và các yếu tố như sự nghiệp phát triển có thuận lợi toại ý hay không (quan), tài phú có được như ý hay không,.v.v…

Do đó cung Mệnh trong tinh bàn Đẩu Số là then chốt chủ yếu để luận đoán. Xem xét tổ hợp các sao của cung Mệnh, hầu như đã có thể định được đại khái vận thế của một đời người.

Còn cung Thân, theo thuyết thông thường, là dùng để luận đoán sự phát triển Hậu Thiên của người đó. Nếu cung Mệnh cát mà cung Thân cũng cát, đương nhiên cuộc đời nhiều thuận lợi toại ý. Nếu cung Mệnh cát nhưng cung Thân không cát, thì giống như khối ngọc đẹp, nhưng lúc điêu khắc đã xảy ra sai sót, do đó làm giảm đẹp. Nếu cung Mệnh không cát mà cung Thân cũng không cát, thì cũng giống như gỗ xấu không được điêu khắc, đời người đương nhiên giảm sắc, chỉ có thể khéo vận dụng đại hạn và lưu niên (nhân mệnh), lấy nỗ lực hậu thiên để bổ cứu.

Liêm Trinh và Thiên Tướng đồng cung tại Tý – Ngọ

Liêm Trinh Thiên Tướng tại Tý, Ngọ nhị cung đồng độ, hội chiếu Sự nghiệp cung với Vũ Khúc, Thiên di cung với Phá Quân, và Tài bạch cung với Tử Vi Thiên Phủ, tinh diệu cường liệt. Cho nên vô luận có hay không có Sát diệu hội chiếu, đều chủ không có phụ tổ sự nghiệp, dù có cũng tất do vì xã hội hoàn cảnh biến thiên mà phá bại, nhưng tự thân lại có năng lực tìm xuất lộ khác. Tại tính cách, thì là người dám phụ trách đảm nhậm, trọng cảm tình, xử sự cẩn thận, nhưng cũng úy thủ úy vĩ, cho nên khai sáng tính bất cường, cận năng phục vụ vì tha nhân. Nhưng nếu có Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc tương hội hoặc đồng độ, thì năng từng bước một tiến lên, dần dần thăng thiên đến chức vị chủ quản thủ não. Nhưng lại chỉ thích nghi thủ thành, bất lợi chỉ là phá cựu sáng tân. Nếu là kinh thương, cũng thích nghi góp vốn cổ phần, bất nghi độc tư. Tối hiềm Liêm Trinh Hóa Kị, chủ là người hoành phát hoành phá, phú quý bất nại cửu. Đặc biệt là khi Liêm Trinh Hóa Kị lại vừa ngộ Đào hoa chư diệu, chủ là người vào cảnh ngộ thuận lợi, sự nghiệp hữu thành lún sâu vào lưu luyến phong nguyệt, trưng ca trục sắc, thế là vì tửu sắc mà chiêu phá bại. Kiến người với chủng loại kết cấu tinh hệ này, thích nghi khi hữu thành sau đó tự luật tự chế. Liêm Trinh hội Văn Xương Văn Khúc, thì chủ là người năng có tự chế lực, ngược lại chủ hảo lễ nghĩa, tái kiến Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc thì tinh hệ thêm trí phú năng lực. Nếu Liêm Trinh và Kình Dương đồng độ, chủ đa chiêu thị phi, canh kiến Thiên Hình hoặc Không Kiếp, chủ từ tụng hoặc khuynh bại. Nếu Kình Dương cùng Thiên di cung với Phá Quân đồng độ, bất lợi xuất môn viễn hành. Bính niên sinh nhân Liêm Trinh Hóa Kị, càng thêm chủ khách tử dị hương. Nếu kiến Cát diệu hóa giải, như Phụ, Tá chư diệu, cùng Thiên Đức, Giải Thần, Thiên Thọ, Thiên Phúc đẳng diệu hội chiếu, thì cận chủ tại dị hương chiêu nhạ phiền nhiễu. Tái phùng Thiên Nguyệt, thì chủ dị hương nhiễm bệnh. Liêm Trinh Thiên Tướng nếu kiến tứ Sát, Không Kiếp, Hình diệu hàm tập hoặc hội chiếu, thì có bất trắc chi họa, hoặc nguyên nhân là bệnh động thủ thuật, đa chủ thận thạch (sỏi thận), đảm thạch (sỏi mật), bàng quang kết thạch, hoặc lựu thũng (xưng bướu), mà lại trọn đời có nội tạng mẫn cảm dị ứng, bì phu quá mẫn với tật hoạn. Nhưng Liêm Trinh Hóa Kị, thì có áp thương (dè hay đụng bị thương) ngoại ý, hoặc xà khuyển các loại thú cắn bị thương, hoặc chịu ngoại ý mà có huyết quang chi tai.

Nữ mệnh bất kiến Lộc Tồn, Hóa Lộc, Văn Xương, Văn Khúc, cho dù bất ngộ Sát diệu, cũng chủ dể chịu lừa dối về tình cảm, nhưng kiến Sát diệu, hoặc kiến Đào hoa chư diệu trọng, cần phải đề phòng thất túc sa ngã lầm lỗi.

Đại hạn lưu niên Mệnh cung kiến Liêm Trinh Thiên Tướng, hỉ kiến Xương Khúc, hoặc lưu Xương lưu Khúc, Hóa Lộc, hoặc lưu Lộc nhập Mệnh hoặc hội chiếu, thì có thăng thiên chi cát, hoặc sự nghiệp phát triển mạnh. Nếu Hóa Kị và Thiên Hình đồng hội, thì chủ nùng huyết chi tai, hoặc động thủ thuật. Nữ mệnh vào đúng năm sinh dục (sinh con) thì khả miễn. Nếu nhưng Kị Hình tịnh lâm. Vô Xương Khúc Lộc giải cứu, thì có tính mệnh chi nguy, hoặc lao ngục chi tai.

Liêm Trinh và Thất Sát đồng cung tại Sửu – Mùi

Liêm Trinh Thất Sát tại Sửu, Mùi nhị cung đồng độ, hội hợp Vũ Khúc Phá Quân, Tử Vi Tham Lang, Thiên di cung Thiên Phủ, tuy tinh diệu cường liệt, nhưng chịu đối cung Thiên Phủ ảnh hưởng, lại chủ là người tuy dũng về khai sáng, nhưng mà lại vẫn tiểu tâm chú ý cẩn thận, đặc biệt là thiện trường lí tài, không đến nỗi do vì nhất thời ý khí phong phát hăng hái mà ngộ sự (làm lỡ việc), chìm sâu vào hưởng lạc thì vẫn không tránh khỏi (duy tham nịch vu hưởng lạc tắc nhưng bất miễn). Liêm Trinh chịu ảnh hưởng của Thất Sát, đa cải biến chi tâm, cho nên không thích hợp tại một cơ cấu nhậm chức quá lâu dài, không thì tâm tình khổ muộn. Cũng bất năng khắc hưởng tổ nghiệp, hoặc thủ phụ nghiệp, thậm chí bất hỉ kế thừa phụ thân sở tòng sự về hành nghiệp. Do vì duyên cớ có đa biến, cho nên nhân sinh cũng khó tránh phải kinh lịch gian tân. Liêm Trinh Thất Sát với tính chất hỉ biến động, giúp đời người thích nghi về tòng sự hành chính chức vị; do vì Liêm Trinh với tính chất đào hoa chịu Thất Sát ảnh hưởng, cũng giúp cho đời người đối với văn nghệ có ái hảo, đặc biệt hoan hỷ thi từ âm nhạc, cho nên nếu kiến Xương Khúc gia hội, thì cũng có thể tòng sự văn nghệ công tác. Nhưng như Sát Kị tịnh tập, thì nan miễn đa bất lương thị hảo (đam mê xấu), sắc thái văn nghệ hóa phong hoa tuyết nguyệt, dể trầm mê tửu sắc. Bất quá vô luận như thế nào đều vẫn có tiết chế, không đến nỗi vì tửu sắc khuynh phá. Do vì kết cấu tinh hệ phú cải biến tính, tuy thiện lí tài, cũng chỉ thích nghi cùng với người khác hợp tác sáng nghiệp kinh thương, mà lại không thích nghi nắm địa vị lĩnh đạo, không thì sự nghiệp phát triển bất thuận. Có nhất nhị Sát diệu hội hợp, thích nghi tòng sự lí công hoặc công nghệ. Mùi cung an Mệnh, hữu Xương Khúc, kiến Lộc, vô Sát Kị chư diệu, là “Hùng tú càn nguyên cách”, chủ kinh lịch gian tân mà đắc phú quý. Nếu người Sát khinh, cũng có thể tích trữ cần kiệm trí phú. Liêm Trinh Thất Sát tọa Mệnh cung chủ hô hấp khí quản suy nhược, nếu Hồng Loan Thiên Hỉ đồng cung và đối chiếu, thì dể hoạn hao suyễn. Nếu hóa Kị tinh mà lại kiến Đà La đồng độ, đa nùng huyết chi tai; Hóa Kị canh kiến tứ Sát tịnh chiếu, mà vô Hóa Lộc hoặc Lộc Tồn cùng Xương Khúc giải cứu, trọn đời thân thể suy nhược, hoặc cánh trí yểu chiết. Tứ Sát tịnh chiếu mà lại phùng Hình Kị các sao, huyết tật, như bạch huyết cầu quá nhiều, tiên thiên bần huyết chi loại (thiếu máu bẩm sinh). Liêm Trinh Hóa Kị mà lại kiến tứ Sát tịnh chiếu, cổ nhân có nói là “Lộ thượng mai thi”, vào Bính can đại hạn như Bính Tý, Bính Dần các loại hoặc Bính niên cần đặc biệt tiểu tâm chú ý, bất nghi viễn hành.

Nữ mệnh Liêm Trinh Thất Sát, tất mạo mĩ, không dể chịu dị tính dẫn dụ mê hoặc, Phu thê cung tất là Thiên Tướng, bất kiến Sát Kị, hôn nhân hạnh phúc, mà lại thích nghi phu xướng phụ tùy, cộng đồng hợp tác tất triển nghiệp, nhưng dể dàng vì vô mãn ý về đối tượng mà trì hôn. Đặc biệt tuổi của trượng phu lớn hơn tám tuổi trở lên là thích hợp.

Đại hạn lưu niên Liêm Trinh Thất Sát chủ có biến động, hội Cát diệu thì thăng thiên khoách triển, hoặc gia tân, chủ có tích súc, hội Sát diệu thì bất nghi biến động. Nếu Hình Kị tịnh lâm, đặc biệt là người với Vũ Khúc Hóa Kị hội Liêm Trinh Hóa Kị các sao, bất kiến Lộc Tồn Hóa Lộc, cần phải đề phòng huyết quang chi tai, bất nghi viễn hành, thiết giới tranh tụng.

Liêm Trinh độc thủ tại Dần – Thân

Liêm Trinh tại Dần, Thân cung độc tọa, đối cung tất là Tham Lang. Chính là thứ đào hoa tinh diệu tương hội, vô luận nam hay nữ, đều chủ sẳn có tài hoa hơn nữa dể được mọi người hân thưởng. Nhưng lại cũng dể có đam mê sở thích về tửu sắc tài khí. Nếu tại Dần cung, Bính, Tân, Ất, Mậu niên sinh nhân, là “Liêm Trinh thanh bạch” cách cục; tại Thân cung, Giáp, Kỷ, Canh, Quý niên sinh nhân, cũng là cách này. Chủ yếu là lợi dụng lực của Kình Dương hoặc Đà La, khắc chế tính chất đào hoa; hoặc lợi dụng Phu thê cung đắc Lộc, bù đắp cho sự khuyết hãm của Thất Sát tọa thủ, cho nên Nữ mệnh tuy dù chủ gian tân, nhưng lại cũng là người trinh liệt, có thể tương phu giáo tử (giúp chồng dạy con), gia đình hạnh phúc. Tại Thân cung còn có một cái đại cách. Khi Liêm Trinh tại Thân cung độc tọa, Thất Sát tất tại Ngọ cung, thì Liêm Trinh với âm Hỏa thiêu đốt Thất Sát với âm Kim, giống như hỏa luyện quáng miêu (hỏa luyện quặng mỏ), có thể tiên lịch gian tân mà thành đại khí, cũng là “Hùng tú càn nguyên cách” (xin tham khảo Liêm Trinh Thất Sát tọa Mùi cung với “Hùng tú càn nguyên cách”). Có Cát tinh mà bất kiến Sát Kị Hình Háo chư diệu các sao chính là phú quý song toàn thượng thượng chi cục. Liêm Trinh độc tọa Thân cung, tối hiềm Hỏa Tinh đồng độ, do vì Hỏa Tinh lạc hãm, khi cùng với Liêm Trinh đồng cung, phá phôi liễu “Hùng tú càn nguyên” cách cục, ngược lại chủ đời người tao phùng thặng đặng trắc trở, có tự sát chi tâm. Duy kiến Lộc có thể hóa giải, tuy đa thị phi, hoặc phùng nghịch cảnh, nhưng vẫn năng vũ quá thiên tình. Tại Dần cung an Mệnh, thì không phải là cách cục đã trình bày ở trên (vô thượng thuật đích cách cục). Vô luận nam hay nữ, tại Mệnh cung hội Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc các sao, cũng đúng là “Liêm Trinh thanh bạch” cách cục, có thể đảm nhậm hành chính, tài kinh công tác, cũng có thể kinh thương, nhưng với kinh doanh đái sắc thái nghệ thuật, hoặc thích hợp về ngành nghề làm đẹp với hàng xa xí phẩm (mĩ quan đích tiêu phí phẩm vi nghi). Nếu hội Văn Xương Văn Khúc, thì là người hoa ái hảo thư họa nghệ thuật, đúng với sắc thái mẫn cảm, có thể kinh doanh nghệ thuật phẩm hành nghiệp, cũng có thể học thư họa nghệ thuật làm phó nghiệp. Nhưng nếu bất kiến Hóa Lộc, Lộc Tồn, mà kiến Địa Không Địa Kiếp đồng độ, thì thích hợp với tòng sự công trình, thiết kế, cũng có thể học tập chuyên môn kĩ nghệ để mưu sinh.

Đại hạn lưu niên Mệnh cung kiến Liêm Trinh độc tọa Dần, Thân nhị cung, bất úy Liêm Trinh Hóa Kị, do là có Tử Vi Thiên Tướng tại Tài bạch cung hội hợp, có thể chuyển hóa thành tiểu tai bệnh, tiền một ít ma phiền thảo yếm (rầy rà đáng ghét) với mao bệnh, như bì phu mẫn cảm ám sang các loại. Nhưng nếu Sát diệu Hình diệu đồng lâm, thì vẫn cần phải chú ý tị miễn phân tranh, và sinh bệnh động thủ thuật.

Liêm Trinh và Phá Quân đồng cung tại Mão – Dậu

Liêm Trinh Phá Quân tại Mão, Dậu nhị cung đồng độ. Tam phương Tứ chính tinh diệu hội hợp cường liệt mạnh mẽ, cho nên chủ không gìn giữ bảo vệ tổ nghiệp, cũng không được Phụ mẫu bảo bọc che chở dạy dỗ, phải bạch thủ hưng gia tự lập nghiệp. Tại phương diện tính cách, kiến giải về mặt tích cực là kiên nghị có nghị lực cương quyết nhẫn nại, lại vừa có lực trùng kích lực xung kích, nhưng có toàn bộ suy nghĩ vì lợi ích chung và có chính nghĩa, hơn nữa lại có lí tưởng hoài bão có khát vọng, là lương hảo tốt đẹp chính là nhân tài khai cơ sáng nghiệp; nhưng theo phương diện phá hoại mà kiến giải, thì ngại là đời người không có đủ sự an định yên ổn bình yên, không có cách nào để an sinh, suốt cả đời người là khai sáng là kiến lập mà lại lao tâm lao lực.

Bởi vì tính chất của tinh diệu chủ biến động, cho nên không thích nghi kinh thương, nếu không thì dể dàng bị rơi vào hoàn cảnh đứng núi này trông núi nọ không giữ vững lập trường để đeo đuổi kế hoạch kinh doanh, không làm cố định ở một nghề nghiệp mà hay thay đổi công việc, ngoài ra nguyên nhân có khả năng lí tưởng ước vọng quá cao mà hứng chí đầu cơ nên bị khuynh bại. Nhưng mặc dù là hành động có triển vọng có thành tích, nhưng cũng chủ là người làm thuê chịu người khác sai khiến điều khiển, lúc nào cũng đảm nhậm công việc có tính chất khai sáng sáng tạo. Nếu như trong nội bộ một cơ cấu nhất thời công việc không có tính khai sáng sáng tạo, thì dể dàng phụ trách lãnh đạo một chi nhánh một bộ phận có nhiều vấn đề phức tạp. Cũng chủ kiêm chức này chức nọ, đến nỗi phải lao tâm tổn sức.

Như trong Mệnh cung có Đào hoa chư diệu tất tập, thì dể dàng trở thành là người lãnh đạo chủ quản các công việc có tính chất lạ lùng khác lạ (vi lĩnh đạo dị tính công tác đích chủ quản), hoặc hành nghiệp với tính chất có liên quan đến sự kỳ lạ sự khác lạ (tính chất dữ dị tính hữu quan). Nhưng bất kể như thế nào, phàm khi là người có Mệnh cung với Liêm Trinh Phá Quân tọa thủ, lúc còn nhỏ lúc tuổi trẻ tất nhiều tai nạn bệnh tật, nếu Phụ mẫu cung hội Sát, thì chủ lúc còn nhỏ lúc tuổi trẻ tức cùng với phụ mẫu vô duyên không liên quan, cho đến khi xuất thân, bạn tất gặp đầy những chuyện biến động gian hiểm khó khắn nguy nan, nhưng về sau này sẽ đạt được thành tựu. Cho nên kiến giải theo phương diện hưởng thụ, tinh hệ của bản cung cũng không chủ phúc trạch.

Mừng nhất là Liêm Trinh có Hóa Lộc hoặc Lộc Tồn hội hợp, thì tuy sớm gian lao vất vả nhưng có thể bảo quý quý giá. Ngộ Văn Xương Văn Khúc thì càng có khả năng biểu hiện rõ ra sự cao thượng sự cao quý sự thanh cao với nghề nghiệp có thừa sự yêu thích sự tốt đẹp, hơn nữa đời người giảm bớt đường đi khúc khuỷu giảm bớt sự gian lao vất vả. Nếu như tứ Sát hội chiếu, thì là nhân viên hành chính cấp thấp hoặc cấp trung trong cơ quan của chính phủ, nhưng cũng thích nghi học tập kĩ nghệ, cổ nhân nói, “Liêm Trinh Phá Quân phùng tứ Sát, chủ xảo nghệ dĩ an thân”. Nhưng nếu như Sát diệu quá nhiều lại còn bị lạc hãm, thì suốt đời bị nhiều thị phi tranh giành, hơn nữa bị bệnh hoạn thần kinh suy nhược cùng với bệnh tật về tim mạch, cũng thường có bệnh da liễu do chứng bệnh da mẫn cảm. Nếu Sát Kị Hình diệu tịnh chiếu, thì bị quan tụng mà khuynh gia bại sản (hữu khuynh gia chi quan phi).

Người sinh năm Bính thì Liêm Trinh mà có Kị Sát diệu, nếu Mệnh cung có Thiên Hình đồng độ, cần phải đề tai nạn giao thông. Liêm Trinh Hóa Kị, ngộ Phá Quân Thiên Hình, kết cấu tổ hợp tinh hệ này cho dù không có tại Mệnh cung mà tại Thiên di cung, cũng chủ khi đi ra ngoài bị phát sinh tai nạn giao thông ngoài ý muốn bị bất ngờ. Nếu kiến Kình Dương tại đối cung (tức tinh hệ tại Mệnh cung thì, Thiên di cung kiến Kình Dương; hoặc tinh hệ tại Thiên di cung thì, với bản cung hoặc Mệnh Cung kiến Kình Dương), thì họa càng mạnh hơn ác liệt hơn. Đây là tính chất với tinh hệ Liêm Phá tại Dậu cung thì càng chuẩn xác, không thể không đề phòng. Chính là đạo xu tị, ngược lại đầu thân dấn thân vào ngành quân sự, hoặc làm công việc nghiên cứu xét nghiệm máu huyết dịch.

Liêm Trinh Phá Quân tại Dậu cung, Hỏa Tinh đồng độ, nguyên nhân cớ sự là do Hỏa Tinh lạc hãm, làm cho kết cấu tinh hệ trở thành thay đổi khác nhau bất đồng. Là người có tính cách thiếu sự thân tình, hơn nữa lại làm tăng mạnh thêm tính cách phản bội tính cách nổi loạn chống đối. Nếu Liêm Trinh Hóa Kị, lại thêm kiến sao Thiên Hình, thì dể dàng là nguyên nhân làm cho sự nghiệp bị thất bại mà nảy sinh ý định tự sát trong tâm.

Nữ mệnh với Liêm Trinh Phá Quân, trượng phu có gặp người bên ngoài (chồng ngoại tình), ngược lại có thể thù nhau cho tới chết (phản khả bạch đầu tư thủ). Cố gắng lấy sự nghiệp làm trọng, nếu không thì tự nhiên phát sinh trắc trở gian nan (phủ tắc đồ nhiên hoành sinh ba chiết). Như Mệnh cung hoặc Phúc đức cung đào hoa hàm tập, thì sau hôn nhân tự bản thân mình, cũng theo đuổi người khác.

Liêm Trinh và Thiên Phủ đồng cung tại Thìn – Tuất

Liêm Trinh Thiên Phủ tại Thìn, Tuất nhị cung đồng độ. Nhị tinh lọt vào một cung, ngoài tính chất biểu hiện bên ngoài rõ ràng là một loại công việc lặng lẽ, với tinh thần gánh vác trọng trách quan trọng. Thích nghi nhất là phục vụ trong cơ cấu tài chính kinh tế, hoặc đảm nhậm công việc hành chính trong xí nghiệp, chỉ cần hội Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc, tức có thể có ngày lên tới địa vị lĩnh đạo.

Nhưng Liêm Trinh Hóa Lộc cũng có một cái khuyết điểm, khi cùng với Thiên Phủ đồng độ là lúc, biến thành quá mức chú ý cẩn thận dè dặt thận trọng, bởi vậy mà lực khai sáng bị cản trở không được đầy đủ, sự phát triển của đời người cũng bị cản trở chậm chạp từ từ. Thích nhất là đối cung có Thất Sát mang theo một ít Sát diệu lai chiếu hội, ngược lại có thể sản sinh ra lực lượng kích phát lực tác dụng, có thể khiến cho người đạt được thành tựu sớm. Đương nhiên cũng cần phải trả giá bằng sự nổ lực, đó chính là sự hao phí về tinh thần với sự giao tế tiệc tùng tiếp đãi, đồng thời cũng cần phải thân tâm lao lực hao tổn tâm trí.

Nếu kiến Văn Xương Văn Khúc, người có Liêm Trinh Thiên Phủ thủ Mệnh cũng có thể trở thành là một học giả, bất quá chỉ là giáo viên trong trường học, cũng dể đồng thời kiêm nhậm thêm chức vụ hành chính, như đại học với vai trò chủ nhiệm, giáo viên chủ nhiệm tại trường trung tiểu học các loại.

Nếu Thiên Phủ Hóa Khoa, thì là người tại phương diện văn nghệ, tất có sự tu dưỡng tương đối cao, đồng thời dể dàng thành danh. Đương khi Khoa Văn chư diệu tề tập đầy đủ, là người thích nghi dấn thân theo sự sáng tác văn hóa văn nghệ, danh lợi song thu.

Tại Tuất cung an Mệnh, nếu Lộc Văn Khoa diệu tịnh tập, nghĩa là không chủ dấn thân theo sự nghiệp văn hóa văn nghệ, ngược lại thích nghi căn cứ vào lí tưởng và hoài bão khát vọng, có sự nghiệp to lớn nhưng cũng như xây lâu đài trên cát, tuy có thành có bại, cuối cùng từng có một hoài bão tham vọng. Nếu đồng thời hội Sát diệu, thì vẫn chủ trong quá trình phát triển sự nghiệp có thăng trầm khó khăn vất vả. Người có cung Mệnh an tại Thìn thì không giống như vậy, còn đây là bởi vì Thìn cung hội Tý cung có Tử Vi, lạc vào sinh địa; mà Tuất cung hội hợp Ngọ cung có Tử Vi, ở vào vị trí miếu địa. Do từ sự khác biệt về cái kết cấu này, có thể hiểu rõ sự ảnh hưởng của tinh diệu khi miếu, vượng, lợi, hãm.

Nữ mệnh có Liêm Trinh Thiên Phủ, thích hợp với sự chậm trễ về hôn nhân cưới hỏi, bước vào hôn nhân sớm dể chịu sự tấn công đả kích của ái tình. Đại hạn lưu niên Mệnh cung kiến Liêm Trinh Thiên Phủ, chủ về thu nhập khá có được tiền tiết kiệm dư chút ít, sự nghiệp có sự tiến bộ nhảy vọt, với hội chiếu thì chủ thăng chức. Kiến Sát Kị tịnh lâm, thì có tai nạn bệnh tật hoặc hung sự, hoặc chiêu thị phi quan ti tố tụng, nhưng cuối cùng có thể chuyển họa thành phúc. Đây là do bởi lực hóa giải của Tử Vi cùng Thiên Tướng.

Liêm Trinh và Tham Lang đồng cung tại Tị – Hợi

Liêm Trinh Tham Lang tại Tị, Hợi nhị cung đồng độ. Nhị tinh lạc hãm, nhưng tính chất của tinh diệu biến hóa thay đổi phức tạp rắc rối, vận thế cách cục có sự cao thấp khác nhau, thường thường thiếu chút nữa là có sự may mắn khác biệt (vãng vãng tương soa nhất điểm tức hữu thiên hoại chi biệt). Bản chất của Liêm Trinh là mừng hội với Văn diệu, nhưng tại bản cung, nếu Kiến Văn Xương Văn Khúc, ngược lại chủ đời người có tính nết hư phù không thành thực, lại có thêm một vài điểm đào hoa, như Hồng Loan, Thiên Hỉ, Hàm Trì, Đại Háo, Mộc Dục, Thiên Diêu các loại, thì có khả năng trở thành là con cháu của sự phù hoa lòe loẹt hào nhoáng; nếu Liêm Trinh Hóa Lộc hoặc hội chiếu Lộc Tồn, thì càng phù đãng lông bông không chịu nổi, nhiều dối trá ít thành thật (đa hư thiểu thật), có khả năng đây là nguyên nhân gây cho khuynh bại gia nghiệp. Ngược lại lúc này mừng kiến Hỏa Tinh hoặc Linh Tinh, cấu thành cách cục “Hỏa Tham”, “Linh Tham”, làm người giáp cận với phong lưu tự thưởng, đã có kì tài xảo nghệ có thể tương tế nổi danh; Tham Lang càng mừng kiến Hóa Lộc, thì tuy là suốt cuộc đời khó xác định được là bần hay phú, nhưng có thể được hưởng thụ phong túc đầy đủ no ấm.

Liêm Trinh Tham Lang lại là các tinh diệu làm nghệ thuật, làm cho người đối với sắc thải có phản ứng mẫn cảm đặc thù, cho nên có thể trở thành là họa sỹ hoặc nhà thiết kế, nhiếp ảnh gia. Nếu Văn Xương Văn Khúc cùng với Sự nghiệp cung có Vũ Khúc Thất Sát đồng độ, thì có thể dấn thân theo sự nghiệp hí kịch hoặc biểu diễn. Nữ mệnh cũng thích nghi với nghề hóa trang, thời trang, sáp hoa, ăn uống làm sự nghiệp. Tại Tị Hợi cung, Liêm Tham nhị diệu không phùng Sát diệu, chủ có thể trở thành là nhân tài chính trị, là người có nhiều kiến giải nhận xét về chính trị, phải kinh lịch trải qua gian khổ mà đảm đương trọng trách. Nhưng nếu Văn Xương và Văn Khúc cùng với Liêm Trinh Hóa Kị tề hội, thì chủ là người bị tai họa bất ngờ tai bay gió vạ, với sự không tòng theo chính là thích nghi; nếu Xương Khúc cùng với Liêm Trinh Hóa Lộc tề hội, thì ngược lại khiến cho đời người lao đao lận đận ba chìm bảy nổi, hoặc hơi có chút thành tựu và dám nghĩ dám làm, kết quả cuối cùng bực tức oán giận thất vọng. Hoặc miễn cưỡng gượng ép kinh thương buôn bán, nhưng cuối cùng do sơ suất xao nhãng mà sự nghiệp bị thất bại.

Tị Hợi lưỡng cung với Liêm Trinh Tham Lang, chủ là người có vẻ bên ngoài hoạt bát vui vẻ khôn khéo, nhưng trong nội tâm thì lại thiếu thật tế, sử xử hành động quyết định luôn luôn theo tình cảm. Nếu kiến Liêm Trinh Hóa Kị hoặc Tham Lang Hóa Kị, tái kiến Dương Đà (không kị Hỏa Linh), Thiên Mã, Lộc Tồn, thì chủ là người tứ hải bôn ba, gian tân lao lực. Là người thích hợp với sự xuất ngoại kinh thương buôn bán. Nếu dấn thân tòng theo sự nghiệp quân sự, thì khó tránh khỏi chuyện dầm sương giải nắng gian lao vất vả. Nhưng nếu Sát Kị tịnh tập, không kiến Lộc mà kiến Thiên Hình, Đại Hao, thì chủ khách tử tha hương. Nếu Sát diệu nhẹ, không có Xương Khúc Lộc diệu hóa giải, kiến Thiên Nguyệt củng chiếu, thì chủ nhiễm bệnh tha hương. Tinh hệ tại bản cung, không thích hợp với Liêm Trinh Hóa Lộc, cũng không mừng Liêm Trinh Hóa Kị, nhưng mừng Tham Lang Hóa Lộc, chủ nhiều văn tửu chi hội, hoặc hoa tửu tiệc tùng; lại có khả năng tại nơi tiệc tùng mà sinh ra tiền tài; tái kiến Hỏa Linh, tài nguyên phong mậu; Tham Lang Hóa Quyền, thì là người dấn thân tòng theo kinh thương với dục vọng và lí tưởng, cụ thể lại có tính chất cạnh tranh, đồng thời cũng dể mê luyến phong nguyệt; Tham Lang Hóa Kị thì dể phát sinh tình cảm phiền nhiễu hỗn loạn.

Nữ mệnh với Liêm Trinh Tham Lang, sinh hoạt về tinh thần và vật chất đều xem trọng như nhau, nếu không kiến Cát diệu, lại bị Sát Kị Hình diệu tương gia, thì dể là nguyên nhân truy cầu tìm kiếm sự thỏa mãn hài lòng về tinh thần hoặc sinh hoạt về vật chất mà sa ngã lỗi lầm thất túc. Nếu Mệnh cung có Hỏa Tinh, Linh Tinh, nhưng Đào hoa chư diệu tất tập, thì dể là nguyên nhân hưởng thụ về vật chất sung túc nhưng tinh thần phức tạp khốn nhiễu, thích nghi dấn thân tòng theo sự nghiệp văn nghệ lấy sự thư giãn để tinh thần bớt khổ muộn.

Đại hạn lưu niên Mệnh cung kiến Liêm Trinh Tham Lang, không thích nghi cải biến sự nghiệp, tức ngộ Cát diệu cũng thích nghi thủ thành. Nếu kiến Sát Kị Hình Hao, chủ tai nạn bệnh tật. Nếu Tham Lang hoặc Liêm Trinh Hóa Kị, kiến Đào Hoa, Nữ mệnh đề phòng bộ phận sinh sản, bộ phận sinh dục, bộ phận khí quan có tật bệnh, nam nữ đều đề phòng huyết tật cùng với độc bệnh.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button