Tử vi

Chương 23: Chiêm Hôn Nhân

V.- CHIÊM HÔN NHÂN

Xem hôn nhân lấy Thể làm chủ, Dụng làm sự hôn nhân.

Dụng sinh Thể: việc hôn nhân thành, hoặc nhân sự hôn nhân có lợi.

Bạn đang xem: Chương 23: Chiêm Hôn Nhân

Thế sinh Dụng: việc hôn nhân không thành, hoặc vì hôn nhân mà có hại.

Thể khắc Dụng: hôn nhân thành nhưng phải chậm trễ.

Dụng khắc Thể: bất thành, nếu thành cũng có hại.

Thể Dụng tỵ hòa rất tốt.

Phàm xem hôn nhân lấy Thể làm mình, làm chủ, mà Dụng tượng trưng cho nhà thông gia.

Thể quái mà vượng thì nhà mình được gia môn ưu thắng.

Dụng quái mà vượng nhà thông gia có địa vị thuận lợi.

Dụng sinh Thể có tài lợi về sự hôn nhân, hoặc nhà thông gia chiều chuộng theo ý ta.

Thể sinh Dụng thì không hộp bỏ quả hoặc mình phải thối sự cầu hôn.

Nếu Thể Dụng tỵ hòa: hai bên tương tụ, lương phối nhàn du.

Càn thì đoan chính mà giỏi, mạnh bạo.

Khảm là dâm, háo sắc, hay ghen quá độ.

Cấn sắc hoàng, đa xảo (khéo giỏi).

Chấn dáng mặt đẹp mà rắn rỏi.

Tốn tóc ít mà thưa hình xấu, tâm tham.

Ly đoản, xích sắc, tính khí bất thường, thấp lùn.

Khôn thì xấu bụng to mà vàng.

Đoài cao và giỏi, nói năng vui vẻ, sắc trắng.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Chương 23: Chiêm Hôn Nhân

V.- CHIÊM HÔN NHÂN

Xem hôn nhân lấy Thể làm chủ, Dụng làm sự hôn nhân.

Dụng sinh Thể: việc hôn nhân thành, hoặc nhân sự hôn nhân có lợi.

Thế sinh Dụng: việc hôn nhân không thành, hoặc vì hôn nhân mà có hại.

Thể khắc Dụng: hôn nhân thành nhưng phải chậm trễ.

Dụng khắc Thể: bất thành, nếu thành cũng có hại.

Thể Dụng tỵ hòa rất tốt.

Phàm xem hôn nhân lấy Thể làm mình, làm chủ, mà Dụng tượng trưng cho nhà thông gia.

Thể quái mà vượng thì nhà mình được gia môn ưu thắng.

Dụng quái mà vượng nhà thông gia có địa vị thuận lợi.

Dụng sinh Thể có tài lợi về sự hôn nhân, hoặc nhà thông gia chiều chuộng theo ý ta.

Thể sinh Dụng thì không hộp bỏ quả hoặc mình phải thối sự cầu hôn.

Nếu Thể Dụng tỵ hòa: hai bên tương tụ, lương phối nhàn du.

Càn thì đoan chính mà giỏi, mạnh bạo.

Khảm là dâm, háo sắc, hay ghen quá độ.

Cấn sắc hoàng, đa xảo (khéo giỏi).

Chấn dáng mặt đẹp mà rắn rỏi.

Tốn tóc ít mà thưa hình xấu, tâm tham.

Ly đoản, xích sắc, tính khí bất thường, thấp lùn.

Khôn thì xấu bụng to mà vàng.

Đoài cao và giỏi, nói năng vui vẻ, sắc trắng.

(Dẫn theo trang huyenhocvadoisong.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button