Tử vi

Có duyên độ chúng sinh không duyên từ tu hành

“Có duyên độ chúng sinh, không duyên từ tu hành ”

 

Bạn đang xem: Có duyên độ chúng sinh không duyên từ tu hành

Học mà lúc tập tới

  Chẳng phải duyệt ư

  !

Ôn cho nên biết tân

Học không ngăn tận

  Một khi vượt vào mới biết tự thân tới học thiển lo liệu

  [

Học lấy già tài năng sống đến già

]

Chỉ mong càng thêm tinh tiến tái tinh tiến

!

Biên người

  Dưới tứ tới chất

  Cận có thể bại lộ tài sơ học thiển đấy sơ sài

   Còn cầu bạn online nhiều kiến lượng

! !

Môn tự hỏi lòng

  Biên người

  Nhân ngại với công tác cùng thời gian

  Đông bôn tây chạy

  Không cách nào thân chí danh sư

  Sâu tưởng thất vọng

 

[

Túi gấm diệu kế

]

  Chuyên lan

  Chờ đợi có thể đối với hứng thú

(

Có duyên

)

Bạn online khai triển tiến thêm một bước đấy trao đổi cùng duy trì website

 

 

Nguyện

  Thiên hạ có duyên nhân

  Hiểu nhau

  Cùng đĩnh

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Có duyên độ chúng sinh không duyên từ tu hành

“Có duyên độ chúng sinh, không duyên từ tu hành ”

 

Học mà lúc tập tới

  Chẳng phải duyệt ư

  !

Ôn cho nên biết tân

Học không ngăn tận

  Một khi vượt vào mới biết tự thân tới học thiển lo liệu

  [

Học lấy già tài năng sống đến già

]

Chỉ mong càng thêm tinh tiến tái tinh tiến

!

Biên người

  Dưới tứ tới chất

  Cận có thể bại lộ tài sơ học thiển đấy sơ sài

   Còn cầu bạn online nhiều kiến lượng

! !

Môn tự hỏi lòng

  Biên người

  Nhân ngại với công tác cùng thời gian

  Đông bôn tây chạy

  Không cách nào thân chí danh sư

  Sâu tưởng thất vọng

 

[

Túi gấm diệu kế

]

  Chuyên lan

  Chờ đợi có thể đối với hứng thú

(

Có duyên

)

Bạn online khai triển tiến thêm một bước đấy trao đổi cùng duy trì website

 

 

Nguyện

  Thiên hạ có duyên nhân

  Hiểu nhau

  Cùng đĩnh

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button