Tử vi

Cự Đồng Sửu Mùi cách tổng luận

Sao Cự Môn đồng cư Thiên Đồng cách

Trường hợp có bộ Cự Đồng là trường hợp bố cục Chính Tinh không mấy hay của các cách cục trong Tử Vi. Trường hợp này thuộc Cự Môn giao hội với nhóm Cơ Đồng, đồng cung với Thiên Đồng không hay bằng việc đi với Thiên Cơ. Thường tiền nhân luận Thiên Đồng có tính chất thay đổi, không bền chí thực chất do cơ hội đến từ sao Thiên Cơ. Trong Toàn thư có đoạn luận về Thiên Đồng có tính chất khi đắc cách chủ tính tình hòa nhã, khiêm cung, biết tôn trọng người khác và có lòng nhân từ, suy nghĩ sâu sắc mà hành động tránh làm tổn hại đến nỗi quan hệ với người khác. Nhấn mạnh tính chất thay đổi có mới nới cũ, xây dựng ý tưởng kế hoạch nhưng mang tính phù trầm, khó có quyết tâm thực hiện, vì vậy mà nói thì nhiều mà làm thì ít, có tính hài hước và tính trẻ con. Thiên Đồng nhấn mạnh ở tính thụ hưởng, chấp nhận với thực tại ở trong các trường hợp tốt xấu kể cả bị lấn át, chèn ép nếu xấu nên cũng không gặp tai họa lớn như các Sát Tinh đấu tranh bằng cả bạo lực và tinh thần, vì vậy luận là Phúc Tinh chủ có phúc đức. Tuy nhiên khi đứng cùng sao Cự Môn đặc tính này không hay để bị nhận xét là cách cục xấu. Cách Cự Đồng là cách chấp nhận sống với sự bất mãn của Cự Môn. Sao Cự Môn là sao luôn chứa bất mãn với Tử Vi nên rất cần cách cục đấu tranh hoặc trực tiếp thay đổi để chống lại sự bất mãn. Vì vậy cách Cự Môn ngộ Kình Hao hay Đà Hao đều thuộc cách tranh đấu hoặc nhẫn nhịn để bộc phát như đã luận ở tính chất bộ Kình Đà. Đồng độ với Thiên Cơ chính là thời cơ, cơ hội thoát khỏi bất mãn và lợi ích từ sự bất mãn, từ đó sinh ra quyền lợi hay những thứ khác.

Với Cự Đồng nếu tầm thường là sự cam chịu số phận để hưởng thụ cuộc sống bình thản. Tử Vi cư Tí Ngọ độc tọa lý tưởng cao và đầy đủ bộ Vũ Tướng và Liêm Phủ khiến Cự Môn về vị trí hãm, khi Tử Vi có lý tưởng sai lầm nghiêm trọng sẽ hình thành cách tất cả chung sự bất mãn tức cách Cự Đồng. Bộ sao này nằm trong tinh hệ Tử Vi cư Tí Ngọ, các Đại Hạn đi qua tùy tốt xấu mà luận tính chất biến đổi theo gốc tính cách của bản cung Mệnh. Cự Đồng nhập mệnh ý nghĩa bản thân thiếu quyền lực vì phải chấp nhận bị chèn ép, vì vậy rất cần có bộ Tam Hóa hoặc Sát Kỵ nhằm kích phát khiến bố cục nâng cao hơn. Cự Đồng Sửu Mùi tối hỉ được bộ Khôi Việt nâng giá trị cho bộ sao này, đặc biệt là cách Tọa Quý Hướng Quý theo Thiên Can ở các tuổi Giáp, Canh, Mậu. Cần thiết gặp bộ Phượng Khốc hoặc Đào Hồng theo địa chi để Cự Đồng giảm tính khuyết điểm trong cách cục. Ở đây kỵ gặp bộ Lộc Tướng Ấn tăng tính bất mãn của Cự Môn, mệnh tạo khổ sở vì những việc không thể chống cự dù có thể chỉ là những chuyện tào lao. Ở đây gặp Kình Hao lại là cách hay mặc dù có cách Thiên Đồng Kình Dương thân thể tao thương nhưng đây là phản kháng cách. Tuổi Đinh Kỷ có Kình Dương cư Mùi và tuổi Quý có Kình Hao tại Sửu. Đặc biệt bộ Cự Đồng hỉ được tuổi Đinh có tứ hóa Nguyệt Đồng Cơ Cự hình thành bộ Khoa Quyền Kỵ gia hội Thiên Khôi hoặc Thiên Việt ngộ Kình Hao hoặc Đà Hao. Tuổi này là trường hợp tốt nhất cho bộ Cự Đồng cư Sửu Mùi, nếu được thêm bộ Phượng Khốc luận là hay, chủ được sự ủng hộ, đồng lòng khi Cự Môn bắt đầu lên tiếng phản đối trong trường hợp có Việt, và đứng đầu trong tổ chức đối lập trong trường hợp có Khôi. Cách cục này cần thiết kiến Sát Kỵ để thay đổi tính chất cam chịu. Với Mệnh Cự Đồng cung độ gặp tổ hợp Sát Phá Tham là thời cơ để thay đổi cái nhìn để thành công. Cự Đồng ngộ Xương Khúc chủ giảm khuyết điểm của Cự Môn, ngộ Tả Hữu được sự giúp đỡ khi khó khăn, gặp Tang Hư Khách không luận xấu. Vì vậy cách này chỉ kỵ gặp Không Kiếp và thứ đến là bộ Hỏa Linh.

Bạn đang xem: Cự Đồng Sửu Mùi cách tổng luận

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cự Đồng Sửu Mùi cách tổng luận

Sao Cự Môn đồng cư Thiên Đồng cách

Trường hợp có bộ Cự Đồng là trường hợp bố cục Chính Tinh không mấy hay của các cách cục trong Tử Vi. Trường hợp này thuộc Cự Môn giao hội với nhóm Cơ Đồng, đồng cung với Thiên Đồng không hay bằng việc đi với Thiên Cơ. Thường tiền nhân luận Thiên Đồng có tính chất thay đổi, không bền chí thực chất do cơ hội đến từ sao Thiên Cơ. Trong Toàn thư có đoạn luận về Thiên Đồng có tính chất khi đắc cách chủ tính tình hòa nhã, khiêm cung, biết tôn trọng người khác và có lòng nhân từ, suy nghĩ sâu sắc mà hành động tránh làm tổn hại đến nỗi quan hệ với người khác. Nhấn mạnh tính chất thay đổi có mới nới cũ, xây dựng ý tưởng kế hoạch nhưng mang tính phù trầm, khó có quyết tâm thực hiện, vì vậy mà nói thì nhiều mà làm thì ít, có tính hài hước và tính trẻ con. Thiên Đồng nhấn mạnh ở tính thụ hưởng, chấp nhận với thực tại ở trong các trường hợp tốt xấu kể cả bị lấn át, chèn ép nếu xấu nên cũng không gặp tai họa lớn như các Sát Tinh đấu tranh bằng cả bạo lực và tinh thần, vì vậy luận là Phúc Tinh chủ có phúc đức. Tuy nhiên khi đứng cùng sao Cự Môn đặc tính này không hay để bị nhận xét là cách cục xấu. Cách Cự Đồng là cách chấp nhận sống với sự bất mãn của Cự Môn. Sao Cự Môn là sao luôn chứa bất mãn với Tử Vi nên rất cần cách cục đấu tranh hoặc trực tiếp thay đổi để chống lại sự bất mãn. Vì vậy cách Cự Môn ngộ Kình Hao hay Đà Hao đều thuộc cách tranh đấu hoặc nhẫn nhịn để bộc phát như đã luận ở tính chất bộ Kình Đà. Đồng độ với Thiên Cơ chính là thời cơ, cơ hội thoát khỏi bất mãn và lợi ích từ sự bất mãn, từ đó sinh ra quyền lợi hay những thứ khác.

Với Cự Đồng nếu tầm thường là sự cam chịu số phận để hưởng thụ cuộc sống bình thản. Tử Vi cư Tí Ngọ độc tọa lý tưởng cao và đầy đủ bộ Vũ Tướng và Liêm Phủ khiến Cự Môn về vị trí hãm, khi Tử Vi có lý tưởng sai lầm nghiêm trọng sẽ hình thành cách tất cả chung sự bất mãn tức cách Cự Đồng. Bộ sao này nằm trong tinh hệ Tử Vi cư Tí Ngọ, các Đại Hạn đi qua tùy tốt xấu mà luận tính chất biến đổi theo gốc tính cách của bản cung Mệnh. Cự Đồng nhập mệnh ý nghĩa bản thân thiếu quyền lực vì phải chấp nhận bị chèn ép, vì vậy rất cần có bộ Tam Hóa hoặc Sát Kỵ nhằm kích phát khiến bố cục nâng cao hơn. Cự Đồng Sửu Mùi tối hỉ được bộ Khôi Việt nâng giá trị cho bộ sao này, đặc biệt là cách Tọa Quý Hướng Quý theo Thiên Can ở các tuổi Giáp, Canh, Mậu. Cần thiết gặp bộ Phượng Khốc hoặc Đào Hồng theo địa chi để Cự Đồng giảm tính khuyết điểm trong cách cục. Ở đây kỵ gặp bộ Lộc Tướng Ấn tăng tính bất mãn của Cự Môn, mệnh tạo khổ sở vì những việc không thể chống cự dù có thể chỉ là những chuyện tào lao. Ở đây gặp Kình Hao lại là cách hay mặc dù có cách Thiên Đồng Kình Dương thân thể tao thương nhưng đây là phản kháng cách. Tuổi Đinh Kỷ có Kình Dương cư Mùi và tuổi Quý có Kình Hao tại Sửu. Đặc biệt bộ Cự Đồng hỉ được tuổi Đinh có tứ hóa Nguyệt Đồng Cơ Cự hình thành bộ Khoa Quyền Kỵ gia hội Thiên Khôi hoặc Thiên Việt ngộ Kình Hao hoặc Đà Hao. Tuổi này là trường hợp tốt nhất cho bộ Cự Đồng cư Sửu Mùi, nếu được thêm bộ Phượng Khốc luận là hay, chủ được sự ủng hộ, đồng lòng khi Cự Môn bắt đầu lên tiếng phản đối trong trường hợp có Việt, và đứng đầu trong tổ chức đối lập trong trường hợp có Khôi. Cách cục này cần thiết kiến Sát Kỵ để thay đổi tính chất cam chịu. Với Mệnh Cự Đồng cung độ gặp tổ hợp Sát Phá Tham là thời cơ để thay đổi cái nhìn để thành công. Cự Đồng ngộ Xương Khúc chủ giảm khuyết điểm của Cự Môn, ngộ Tả Hữu được sự giúp đỡ khi khó khăn, gặp Tang Hư Khách không luận xấu. Vì vậy cách này chỉ kỵ gặp Không Kiếp và thứ đến là bộ Hỏa Linh.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button