Tử vi

Cung huynh đệ tứ hóa phi tinh

Cung huynh đệ tứ hóa nhập các cung biểu tượng

1, huynh đệ hóa lộc nhập các cung biểu tượng

Hóa lộc nhập cung mệnh, huynh đệ duyến dày, cùng ta ở chung hòa hợp, thường lấy tài vật tương trợ; mẫu thân yêu thương ta, cấp ân huệ của ta lớn; mệnh vi huynh chi phụ, anh em bà con hiếu thuận, cùng cha mẹ duyến dày, được đến cha mẹ yêu thương, có chỗ dựa, có tài danh.

Bạn đang xem: Cung huynh đệ tứ hóa phi tinh

Hóa lộc nhập huynh đệ, tức tự hóa lộc, giữa huynh đệ ở chung hòa hợp, thường lấy tài vật tương trợ; huynh đệ thông minh, thẳng thắn, nói chuyện minh lý, khéo, không đắc tội nhân, nhân duyên tốt, có tài nghệ, nhưng góc bận rộn, vi tự lập thành tựu cách.

Hóa lộc nhập vợ chồng, huynh đệ cập mẫu thân cùng ta phối ngẫu quan hệ sự hòa thuận ( bình thường quan hệ ), có năng lực thành liền sự nghiệp của ta; phu vi huynh tới Huynh, cũng anh em bà con duyến dày, lẫn nhau ở chung hòa hợp, thường lấy tài vật tương trợ; huynh đệ có thành tựu.

Hóa lộc nhập đứa con, huynh đệ quan tâm con gái của ta, từ mẫu thân chiếu cố con gái của ta; huynh đệ vi huynh phu quân, anh em bà con tảo hôn, vợ chồng ân ái sự hòa thuận, khác phái duyến tốt, dễ có hoa đào gặp ở ngoài. Huynh đệ hóa lộc kị cùng nhập cung tử nữ, biểu hiện mẫu tái giá.

Hóa lộc nhập tiền tài, huynh đệ cập mẫu thân giúp ta phát tài làm giàu, tiền tài của ta đến từ huynh đệ, ý là dựa vào kết phường việc buôn bán kiếm tiền; tài vi huynh người ấy, anh em bà con quan tâm đứa con, con nối dõi nhiều, sớm có con nữ nhân, cùng đứa con quan hệ tốt, đứa con thông minh.

Hóa lộc nhập tật ách, huynh đệ hiếu thuận cha mẹ, mẫu thân đúng phụ thân tốt, cũng có thể quan tâm ta thân thể; tật vi huynh tới tài, anh em bà con vất vả kiếm tiền, tài vận tốt, sinh ý thịnh vượng. Huynh đệ hóa lộc nhập tật thả hóa kị nhập Quan, biểu hiện phụ tử mẫu tái giá.

Hóa lộc nhập di chuyển, huynh đệ cùng ta duyến dày; ở ta lúc đi ra ngoài, mẫu thân thường nhớ ta; thiên vi huynh nhanh, anh em bà con vất vả kiếm tiền, hiếu thuận cha mẹ, ấu niên thể nhược nếu có bệnh bị khôi phục.

Hóa lộc nhập nô bộc, huynh đệ cập mẫu thân đúng bằng hữu của ta nhiệt tình; nô tì Huynh tới thiên, anh em bà con bên ngoài thành gia lập nghiệp, sự nghiệp trôi chảy.

Hóa lộc nhập Quan lộc, huynh đệ cập mẫu thân quan tâm hòa duy trì sự nghiệp của ta; Quan vi huynh tới nô, anh em bà con cùng bạn ở chung hòa hợp, nhân duyên tốt; nô tì Quan chi phụ, anh em bà con ở trên sự nghiệp được với ti thưởng thức mà trôi chảy.

Hóa lộc nhập điền trạch, huynh đệ góc quan tâm gia đình, hoặc từ mẫu thân liệu lý gia đình của ta; điền vi huynh tới Quan, anh em bà con sự nghiệp trôi chảy, được với ti đề bạt.

Hóa lộc nhập phúc đức, huynh đệ liên hệ tài tình; phúc vi huynh tới điền, anh em bà con quan lòng chiếu cố gia đình, có tiền liền đưa sản nghiệp hoặc chứa đựng tiền tài.

Hóa lộc nhập cha mẹ, huynh đệ quan tâm hòa hiếu thuận cha mẹ, đối với ta cũng có rất lớn ân huệ; cha làm Huynh tới phúc, anh em bà con độ lượng lớn, chú trọng hưởng thụ, tài nguyên rộng, có tiền hưởng thụ; huynh đệ vì mẫu thân cung, biểu hiện cha mẹ tình thâm, mẫu thân sinh ta lúc rất khỏe mạnh, di truyền tốt bụng.

2, huynh đệ hóa quyền nhập các cung biểu tượng

Hóa quyền nhập mệnh cung, huynh đệ cập mẫu thân cùng ta duyến tốt, nhưng kiên cường hiếu thắng, có khi cùng ta ý kiến không hợp; huynh đệ cùng cha mẹ duyến tốt, cũng có lúc ý kiến không hợp; huynh đệ có tài cán, nhưng làm việc có đầu không đuôi; mẫu thân cùng phụ thân cảm tình tốt, cũng có lúc cũng ý kiến không hợp.

Hóa quyền nhập huynh đệ, huynh đệ tự phụ, giữa huynh đệ có khi ý kiến không hợp; huynh đệ cùng mẫu thân cũng ý kiến không hợp; huynh đệ kiên cường hiếu thắng, chủ quan cố chấp, cơ trí, có tài cán, vi tự lập cách, nhưng công tác có đầu không đuôi.

Hóa quyền nhập vợ chồng, huynh đệ cập mẫu thân cùng ta phối ngẫu duyến tốt, nhưng vui mừng can thiệp hôn nhân của ta hòa sự nghiệp, mẫu thân cùng ta phối ngẫu có khi không hợp; giữa huynh đệ, mẫu thân cùng giữa huynh đệ cũng có lúc ý kiến không hợp.

Hóa quyền nhập đứa con, huynh đệ cập mẫu thân đúng con gái của ta thực quan tâm, quản giáo rất nghiêm; huynh đệ thay ta quản lý kết phường sự nghiệp; huynh đệ hoặc mẫu thân trong nhà có quyền uy, từ mẫu thân đầu bếp đình; huynh đệ giữa phu thê cũng có lúc ý kiến không hợp.

Hóa quyền nhập tiền tài, huynh đệ hòa hợp quản lý tài sản, đại lý đầu tư của ta sự nghiệp, hoặc lấy trong nhà tích tài, làm lời nhiều đấy ngành sản xuất; mẫu thân cập huynh đệ quan tâm đứa con, đối với con cái quản giáo rất nghiêm, đứa con có phản kháng tâm lý.

Hóa quyền nhập tật ách, huynh đệ quan tâm ta thân thể, lý có khi sẽ xâm chiếm quyền lợi của ta; huynh đệ hòa hợp quản lý tài sản hòa đầu tư gây dựng sự nghiệp, có thể nắm quyền sở hữu tài sản, tài vận tốt lắm.

Hóa quyền nhập di chuyển, huynh đệ vui mừng quan tâm ta công và tư sự vụ; huynh đệ thân thể khỏe mạnh, cá tính kiên cường, công tác tích cực chủ động, ở đơn vị hoặc trong công ty có quyền.

Hóa quyền nhập nô bộc, huynh đệ dễ quản người khác sự tình mà gây nên tranh chấp; huynh đệ ra ngoài mưu sinh, bên ngoài gần quý nhân, nên mới làm, kỹ thuật lấy được thành công.

Hóa quyền nhập Quan lộc, huynh đệ chưởng kết phường sự nghiệp thực quyền, hoặc can thiệp ta đấy công và tư sự vụ; huynh đệ đúng cấp dưới nghiêm khắc quản giáo, khiến cho cấp dưới bất mãn.

Hóa quyền nhập điền trạch, huynh đệ quan tâm ta gia đình, hoặc thích làm liên quan việc nhà; huynh đệ có tài cán, kỹ thuật, công tác tích cực phụ trách, sự nghiệp trôi chảy, học tập đọc sách giai đoạn, ở trường góc sinh động.

Hóa quyền nhập phúc đức, huynh đệ quan tâm ta đời sống tinh thần, nhưng có chút quá phận; huynh đệ ở nhà cầm quyền, từ hắn định đoạt; huynh đệ vui mừng bất động sản hòa xa hoa ở nhà chơi rông.

Hóa quyền nhập cha mẹ, huynh đệ cùng cha mẹ duyến tốt, nhưng có ý kiến không hợp; mẫu thân kiên cường hiếu thắng, quan tâm phụ thân, nếu có lúc tranh chấp bất hòa; huynh đệ có đáng kể tài nguyên, dùng tiễn tiêu tiền như nước, lãng phí, vô tiết chế.

3, huynh đệ hóa khoa nhập các cung biểu tượng

Hóa khoa nhập mệnh cung, huynh đệ hòa mẫu thân là ta đấy quý nhân, cùng ta ở chung sự hòa thuận, ở ta có khó khăn lúc có thể thích đương cho trợ giúp; huynh đệ hiếu thuận cha mẹ, yêu quý danh dự; cha mẹ ở chung sự hòa thuận.

Hóa khoa nhập huynh đệ, huynh đệ ở chung hòa thuận, ở có khó khăn lúc có thể giúp đỡ cho nhau; huynh đệ hào hoa phong nhã, cách nói năng văn nhã, cử chỉ có phong độ, hiếu học tập, học thức phong phú, nhưng công tác không tích cực chủ động, không có trở ngại cho dù, vi tự lập cách.

Hóa khoa nhập vợ chồng, huynh đệ, mẫu thân cùng ta phối ngẫu ở chung sự hòa thuận; giữa huynh đệ ở chung hòa thuận, ở có khó khăn lúc có thể cho nhau cho thích đương trợ giúp.

Hóa khoa nhập đứa con, huynh đệ hoặc mẫu thân có thể lấy khoa học phương pháp giáo dục con gái của ta, cấp con gái của ta mang đến danh dự; huynh đệ vợ chồng tương kính như tân, hỗ thể giúp đỡ nhau, ở chung hòa thuận, phối ngẫu vi nhân viên và giáo viên.

Hóa khoa nhập tiền tài, huynh đệ cho ta tài vụ bày mưu tính kế, hoặc lấy trong nhà tiễn đi sinh lợi tức, lấy tài sinh lợi nhuận; huynh đệ có thể lấy hòa khí phương thức, kiên nhẫn giáo dục đứa con, cấp đứa con mang đến danh dự.

Hóa khoa nhập tật ách, huynh đệ bằng hữu hoặc mẫu thân quan tâm ta thân thể khỏe mạnh, hoặc cấp công ty của ta, nhà xưởng lấy kỹ thuật trợ giúp, ta có bệnh lúc có thể được lương y; huynh đệ vi tài nghệ, nhân viên và giáo viên, thu vào ổn định, dùng tiền có thể liệu cơm gắp mắm, không mừng lãng phí.

Hóa khoa nhập di chuyển, ta ở trong xã hội đắt cỡ nào nhân, có danh dự; huynh đệ chú thích trọng thân thể khỏe mạnh, cả đời ít tật, gặp dữ hóa lành, hoặc chủ huynh đệ lấy khoa học kỹ thuật chữa hán, công ty, cấp nhà xưởng, công ty nổi danh hoặc sáng chế hàng hiệu sản phẩm.

Hóa khoa nhập nô bộc, huynh đệ bằng hữu cùng ta ở chung sự hòa thuận; huynh đệ xuất ngoại lấy tài nghệ mưu sinh, chủ động tiếp cận quý nhân, gặp vây khó có người tương trợ, bình an thuận lợi.

Hóa khoa nhập Quan lộc, huynh đệ, mẫu thân vi sự nghiệp của ta ra mưu hiến kế; huynh đệ cùng bạn, cấp dưới ở chung hòa thuận.

Hóa khoa nhập điền trạch, huynh đệ có thể quan lòng chiếu cố gia đình; mẫu thân kế hoạch dùng tiễn, liệu cơm gắp mắm; huynh đệ trong công tác thích nhẹ nhàng như thường, không tích cực chủ động, không có trở ngại cho dù, làm tài nghệ, hình nhân viên trường học chỉ, sự nghiệp THUẬN.

Hóa khoa nhập phúc đức, huynh đệ hoặc mẫu thân vi cuộc sống của ta ra mưu hiến kế; huynh đệ quan lòng chiếu cố gia đình, gia đình hòa thuận.

Hóa khoa nhập cha mẹ, huynh đệ quan lòng chiếu cố cha mẹ; song thân ở chung hòa thuận, tương kính như tân; huynh đệ có thể kế hoạch dùng tiễn, liệu cơm gắp mắm, không mừng lãng phí, cuộc sống khoái trá.

4, huynh đệ hóa kị nhập các cung biểu tượng

Hóa kị nhập mệnh cung, huynh đệ hòa mẫu thân mặc dù quan tâm ta, nhưng làm trở ngại chứ không giúp gì, thả vui mừng quản chuyện riêng của ta, cứ thế quan hệ không tốt; mệnh vi huynh chi phụ, chủ huynh đệ cùng cha mẹ quan hệ kém, vô tài danh, công tác hòa thu vào không ổn định, nhiều công văn chứng cớ phiền toái, thân thể dễ có bệnh tật.

Hóa kị nhập huynh đệ, huynh đệ ít, mọi người chí hướng bất đồng, không thể đồng tâm hợp lực, bị chịu huynh đệ liên lụy; huynh đệ thái độ làm người khẳng khái, ngay thẳng, nhưng cố chấp, ích kỷ, gặp chuyện do dự không quyết, vận mệnh góc nhấp nhô, chính mình không hiểu hưởng thụ, còn nhỏ thân thể không tốt, chắc có bệnh kín, xuất ngoại từ tìm phiền toái, làm cho sự nghiệp thất bại hoặc ngoài ý muốn tổn thương tai nạn.

Hóa kị nhập vợ chồng, huynh đệ, mẫu thân can thiệp hòa tổn hại hôn nhân của ta, sự nghiệp, cùng ta phối ngẫu quan hệ không hiệp; huynh đệ không có thành tựu, phối ngẫu công danh bị ngăn trở, cùng huynh đệ, bằng hữu cập đồng sự không hợp, cùng lão bản quan hệ không tốt, sự nghiệp lúc tốt lúc xấu, chính mình không nên chỉ lão bản, quan hệ vợ chồng cũng không tốt.

Hóa kị nhập đứa con, huynh đệ cùng gia đình duyến gầy, cùng tộc nhân bất hòa, tổn hại sản nghiệp của ta; mẫu thân đối với con cái quá mức nghiêm khắc, quan hệ không tốt; huynh đệ đôi phối ngẫu đấy hành vi thực để ý, lại nói không đủ ngọt ngào, quản thúc quan tâm phối ngẫu mà khiến cho quan hệ vợ chồng không hiệp, cả đời nhiều ngoại tình, hôn nhân nhiều khúc chiết, công tác không ổn định, sự nghiệp bất lợi, không chắc chắn khởi công chỉ.

Hóa kị nhập tiền tài, ta chịu huynh đệ hoặc mẫu thân liên lụy mà rủi ro, khiến ta thực phiền lòng; huynh đệ dễ phạm tiểu nhân, đứa con không phục quản giáo, cả đời dễ có kiếp số, bị nhân hoa đào gặp ở ngoài mà đưa tới phiền lòng hoặc phiền toái, cùng tộc nhân bất hòa, ở nhà chơi rông không yên, gia đình ly dị, giữa huynh đệ không thể cộng sự, bất động sản ít, nhân tranh cãi mà rủi ro, không tụ tài.

Hóa kị nhập tật ách, mẫu thân thân thể không tốt, khiến ta tiên thiên bất lương; song thân quan hệ không tốt, thường khắc khẩu; huynh đệ thái độ làm người keo kiệt, — sinh vì tiền tài làm lụng vất vả, ít tích tụ, lao lực nhiều, ít hưởng thụ, cũng luyến tiếc hưởng thụ.

Hóa kị nhập di chuyển, ta cùng với huynh đệ hòa mẫu thân duyến gầy, ý kiến nhiều, chịu liên lụy hòa tổn hại; huynh đệ hòa mẫu thân thân thể không tốt, bị có ngoài ý muốn tai ách; song thân quan hệ không tốt, thường khắc khẩu; huynh đệ cùng cha mẹ, trưởng bối duyến gầy, hoặc không cùng cha mẹ cùng ở, còn nhỏ không được sư trưởng thích cùng dẫn, không ánh sáng trà búp Minh Tiền đường, ly hương phát triển, nhiều tài vụ tranh cãi, tiền tài thu vào không ổn định.

Hóa kị nhập nô bộc, huynh đệ duyến gầy, hoặc vô huynh đệ, có tỷ muội; huynh đệ thường đi xa, xa ly gia hương phát triển tốt hơn, bên ngoài thị phi nhiều, nhân duyên kém, bên ngoài nên làm thuê, đi làm, trải qua gian khổ phấn đấu mới có thể thành công.

Hóa kị nhập Quan lộc, chịu huynh đệ hoặc mẫu thân liên lụy mà tổn hại sự nghiệp của ta, mẫu thân đối ta phối ngẫu ý kiến rất lớn; huynh đệ duyến gầy, hoặc vô huynh đệ, có cũng nhiều bệnh hoặc tranh cãi tranh chấp; huynh đệ cùng mẫu duyến gầy, không cùng ở hoặc còn nhỏ rời nhà, dễ phạm tiểu nhân, không thành tựu, bị vì bằng hữu liên lụy, cùng phối ngẫu chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.

Hóa kị nhập điền trạch, trong nhà nhiều chuyện, gia đình không yên, không nên cùng huynh đệ kết phường; huynh đệ vui mừng cố định công tác, không nên việc buôn bán, nên đi làm, đối với công tác rất chân thành, sự nghiệp mỗi lần nhiều nhất khúc chiết, vợ chồng duyến gầy, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.

Hóa kị nhập phúc đức, huynh đệ dùng tiễn vô tiết chế, làm ta phiền lòng; huynh đệ kiếm tiền liền đưa sản nghiệp, trong nhà nhiều chuyện, gia đình không yên, không nên kết phường, đứa con duyến gầy, có con hơi trễ, cùng thân tử trong lúc đó cảm tình không tốt, lúc tuổi già không cùng đứa con cùng ở.

Hóa kị nhập cha mẹ, huynh đệ cùng cha mẹ không hiệp; song thân quan hệ không tốt, thường khắc khẩu; huynh đệ tổn hại danh dự của ta hoặc thân thể, không nên cùng huynh đệ kết phường mở công xưởng, công ty; huynh đệ hết ăn lại nằm, cả đời ít phúc khí, nhiều làm lụng vất vả, khó có phát triển, tâm tình không thư, góc bi quan, tiền tài ra nhiều nhập ít, không nên từ muốn làm xí nghiệp.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cung huynh đệ tứ hóa phi tinh

Cung huynh đệ tứ hóa nhập các cung biểu tượng

1, huynh đệ hóa lộc nhập các cung biểu tượng

Hóa lộc nhập cung mệnh, huynh đệ duyến dày, cùng ta ở chung hòa hợp, thường lấy tài vật tương trợ; mẫu thân yêu thương ta, cấp ân huệ của ta lớn; mệnh vi huynh chi phụ, anh em bà con hiếu thuận, cùng cha mẹ duyến dày, được đến cha mẹ yêu thương, có chỗ dựa, có tài danh.

Hóa lộc nhập huynh đệ, tức tự hóa lộc, giữa huynh đệ ở chung hòa hợp, thường lấy tài vật tương trợ; huynh đệ thông minh, thẳng thắn, nói chuyện minh lý, khéo, không đắc tội nhân, nhân duyên tốt, có tài nghệ, nhưng góc bận rộn, vi tự lập thành tựu cách.

Hóa lộc nhập vợ chồng, huynh đệ cập mẫu thân cùng ta phối ngẫu quan hệ sự hòa thuận ( bình thường quan hệ ), có năng lực thành liền sự nghiệp của ta; phu vi huynh tới Huynh, cũng anh em bà con duyến dày, lẫn nhau ở chung hòa hợp, thường lấy tài vật tương trợ; huynh đệ có thành tựu.

Hóa lộc nhập đứa con, huynh đệ quan tâm con gái của ta, từ mẫu thân chiếu cố con gái của ta; huynh đệ vi huynh phu quân, anh em bà con tảo hôn, vợ chồng ân ái sự hòa thuận, khác phái duyến tốt, dễ có hoa đào gặp ở ngoài. Huynh đệ hóa lộc kị cùng nhập cung tử nữ, biểu hiện mẫu tái giá.

Hóa lộc nhập tiền tài, huynh đệ cập mẫu thân giúp ta phát tài làm giàu, tiền tài của ta đến từ huynh đệ, ý là dựa vào kết phường việc buôn bán kiếm tiền; tài vi huynh người ấy, anh em bà con quan tâm đứa con, con nối dõi nhiều, sớm có con nữ nhân, cùng đứa con quan hệ tốt, đứa con thông minh.

Hóa lộc nhập tật ách, huynh đệ hiếu thuận cha mẹ, mẫu thân đúng phụ thân tốt, cũng có thể quan tâm ta thân thể; tật vi huynh tới tài, anh em bà con vất vả kiếm tiền, tài vận tốt, sinh ý thịnh vượng. Huynh đệ hóa lộc nhập tật thả hóa kị nhập Quan, biểu hiện phụ tử mẫu tái giá.

Hóa lộc nhập di chuyển, huynh đệ cùng ta duyến dày; ở ta lúc đi ra ngoài, mẫu thân thường nhớ ta; thiên vi huynh nhanh, anh em bà con vất vả kiếm tiền, hiếu thuận cha mẹ, ấu niên thể nhược nếu có bệnh bị khôi phục.

Hóa lộc nhập nô bộc, huynh đệ cập mẫu thân đúng bằng hữu của ta nhiệt tình; nô tì Huynh tới thiên, anh em bà con bên ngoài thành gia lập nghiệp, sự nghiệp trôi chảy.

Hóa lộc nhập Quan lộc, huynh đệ cập mẫu thân quan tâm hòa duy trì sự nghiệp của ta; Quan vi huynh tới nô, anh em bà con cùng bạn ở chung hòa hợp, nhân duyên tốt; nô tì Quan chi phụ, anh em bà con ở trên sự nghiệp được với ti thưởng thức mà trôi chảy.

Hóa lộc nhập điền trạch, huynh đệ góc quan tâm gia đình, hoặc từ mẫu thân liệu lý gia đình của ta; điền vi huynh tới Quan, anh em bà con sự nghiệp trôi chảy, được với ti đề bạt.

Hóa lộc nhập phúc đức, huynh đệ liên hệ tài tình; phúc vi huynh tới điền, anh em bà con quan lòng chiếu cố gia đình, có tiền liền đưa sản nghiệp hoặc chứa đựng tiền tài.

Hóa lộc nhập cha mẹ, huynh đệ quan tâm hòa hiếu thuận cha mẹ, đối với ta cũng có rất lớn ân huệ; cha làm Huynh tới phúc, anh em bà con độ lượng lớn, chú trọng hưởng thụ, tài nguyên rộng, có tiền hưởng thụ; huynh đệ vì mẫu thân cung, biểu hiện cha mẹ tình thâm, mẫu thân sinh ta lúc rất khỏe mạnh, di truyền tốt bụng.

2, huynh đệ hóa quyền nhập các cung biểu tượng

Hóa quyền nhập mệnh cung, huynh đệ cập mẫu thân cùng ta duyến tốt, nhưng kiên cường hiếu thắng, có khi cùng ta ý kiến không hợp; huynh đệ cùng cha mẹ duyến tốt, cũng có lúc ý kiến không hợp; huynh đệ có tài cán, nhưng làm việc có đầu không đuôi; mẫu thân cùng phụ thân cảm tình tốt, cũng có lúc cũng ý kiến không hợp.

Hóa quyền nhập huynh đệ, huynh đệ tự phụ, giữa huynh đệ có khi ý kiến không hợp; huynh đệ cùng mẫu thân cũng ý kiến không hợp; huynh đệ kiên cường hiếu thắng, chủ quan cố chấp, cơ trí, có tài cán, vi tự lập cách, nhưng công tác có đầu không đuôi.

Hóa quyền nhập vợ chồng, huynh đệ cập mẫu thân cùng ta phối ngẫu duyến tốt, nhưng vui mừng can thiệp hôn nhân của ta hòa sự nghiệp, mẫu thân cùng ta phối ngẫu có khi không hợp; giữa huynh đệ, mẫu thân cùng giữa huynh đệ cũng có lúc ý kiến không hợp.

Hóa quyền nhập đứa con, huynh đệ cập mẫu thân đúng con gái của ta thực quan tâm, quản giáo rất nghiêm; huynh đệ thay ta quản lý kết phường sự nghiệp; huynh đệ hoặc mẫu thân trong nhà có quyền uy, từ mẫu thân đầu bếp đình; huynh đệ giữa phu thê cũng có lúc ý kiến không hợp.

Hóa quyền nhập tiền tài, huynh đệ hòa hợp quản lý tài sản, đại lý đầu tư của ta sự nghiệp, hoặc lấy trong nhà tích tài, làm lời nhiều đấy ngành sản xuất; mẫu thân cập huynh đệ quan tâm đứa con, đối với con cái quản giáo rất nghiêm, đứa con có phản kháng tâm lý.

Hóa quyền nhập tật ách, huynh đệ quan tâm ta thân thể, lý có khi sẽ xâm chiếm quyền lợi của ta; huynh đệ hòa hợp quản lý tài sản hòa đầu tư gây dựng sự nghiệp, có thể nắm quyền sở hữu tài sản, tài vận tốt lắm.

Hóa quyền nhập di chuyển, huynh đệ vui mừng quan tâm ta công và tư sự vụ; huynh đệ thân thể khỏe mạnh, cá tính kiên cường, công tác tích cực chủ động, ở đơn vị hoặc trong công ty có quyền.

Hóa quyền nhập nô bộc, huynh đệ dễ quản người khác sự tình mà gây nên tranh chấp; huynh đệ ra ngoài mưu sinh, bên ngoài gần quý nhân, nên mới làm, kỹ thuật lấy được thành công.

Hóa quyền nhập Quan lộc, huynh đệ chưởng kết phường sự nghiệp thực quyền, hoặc can thiệp ta đấy công và tư sự vụ; huynh đệ đúng cấp dưới nghiêm khắc quản giáo, khiến cho cấp dưới bất mãn.

Hóa quyền nhập điền trạch, huynh đệ quan tâm ta gia đình, hoặc thích làm liên quan việc nhà; huynh đệ có tài cán, kỹ thuật, công tác tích cực phụ trách, sự nghiệp trôi chảy, học tập đọc sách giai đoạn, ở trường góc sinh động.

Hóa quyền nhập phúc đức, huynh đệ quan tâm ta đời sống tinh thần, nhưng có chút quá phận; huynh đệ ở nhà cầm quyền, từ hắn định đoạt; huynh đệ vui mừng bất động sản hòa xa hoa ở nhà chơi rông.

Hóa quyền nhập cha mẹ, huynh đệ cùng cha mẹ duyến tốt, nhưng có ý kiến không hợp; mẫu thân kiên cường hiếu thắng, quan tâm phụ thân, nếu có lúc tranh chấp bất hòa; huynh đệ có đáng kể tài nguyên, dùng tiễn tiêu tiền như nước, lãng phí, vô tiết chế.

3, huynh đệ hóa khoa nhập các cung biểu tượng

Hóa khoa nhập mệnh cung, huynh đệ hòa mẫu thân là ta đấy quý nhân, cùng ta ở chung sự hòa thuận, ở ta có khó khăn lúc có thể thích đương cho trợ giúp; huynh đệ hiếu thuận cha mẹ, yêu quý danh dự; cha mẹ ở chung sự hòa thuận.

Hóa khoa nhập huynh đệ, huynh đệ ở chung hòa thuận, ở có khó khăn lúc có thể giúp đỡ cho nhau; huynh đệ hào hoa phong nhã, cách nói năng văn nhã, cử chỉ có phong độ, hiếu học tập, học thức phong phú, nhưng công tác không tích cực chủ động, không có trở ngại cho dù, vi tự lập cách.

Hóa khoa nhập vợ chồng, huynh đệ, mẫu thân cùng ta phối ngẫu ở chung sự hòa thuận; giữa huynh đệ ở chung hòa thuận, ở có khó khăn lúc có thể cho nhau cho thích đương trợ giúp.

Hóa khoa nhập đứa con, huynh đệ hoặc mẫu thân có thể lấy khoa học phương pháp giáo dục con gái của ta, cấp con gái của ta mang đến danh dự; huynh đệ vợ chồng tương kính như tân, hỗ thể giúp đỡ nhau, ở chung hòa thuận, phối ngẫu vi nhân viên và giáo viên.

Hóa khoa nhập tiền tài, huynh đệ cho ta tài vụ bày mưu tính kế, hoặc lấy trong nhà tiễn đi sinh lợi tức, lấy tài sinh lợi nhuận; huynh đệ có thể lấy hòa khí phương thức, kiên nhẫn giáo dục đứa con, cấp đứa con mang đến danh dự.

Hóa khoa nhập tật ách, huynh đệ bằng hữu hoặc mẫu thân quan tâm ta thân thể khỏe mạnh, hoặc cấp công ty của ta, nhà xưởng lấy kỹ thuật trợ giúp, ta có bệnh lúc có thể được lương y; huynh đệ vi tài nghệ, nhân viên và giáo viên, thu vào ổn định, dùng tiền có thể liệu cơm gắp mắm, không mừng lãng phí.

Hóa khoa nhập di chuyển, ta ở trong xã hội đắt cỡ nào nhân, có danh dự; huynh đệ chú thích trọng thân thể khỏe mạnh, cả đời ít tật, gặp dữ hóa lành, hoặc chủ huynh đệ lấy khoa học kỹ thuật chữa hán, công ty, cấp nhà xưởng, công ty nổi danh hoặc sáng chế hàng hiệu sản phẩm.

Hóa khoa nhập nô bộc, huynh đệ bằng hữu cùng ta ở chung sự hòa thuận; huynh đệ xuất ngoại lấy tài nghệ mưu sinh, chủ động tiếp cận quý nhân, gặp vây khó có người tương trợ, bình an thuận lợi.

Hóa khoa nhập Quan lộc, huynh đệ, mẫu thân vi sự nghiệp của ta ra mưu hiến kế; huynh đệ cùng bạn, cấp dưới ở chung hòa thuận.

Hóa khoa nhập điền trạch, huynh đệ có thể quan lòng chiếu cố gia đình; mẫu thân kế hoạch dùng tiễn, liệu cơm gắp mắm; huynh đệ trong công tác thích nhẹ nhàng như thường, không tích cực chủ động, không có trở ngại cho dù, làm tài nghệ, hình nhân viên trường học chỉ, sự nghiệp THUẬN.

Hóa khoa nhập phúc đức, huynh đệ hoặc mẫu thân vi cuộc sống của ta ra mưu hiến kế; huynh đệ quan lòng chiếu cố gia đình, gia đình hòa thuận.

Hóa khoa nhập cha mẹ, huynh đệ quan lòng chiếu cố cha mẹ; song thân ở chung hòa thuận, tương kính như tân; huynh đệ có thể kế hoạch dùng tiễn, liệu cơm gắp mắm, không mừng lãng phí, cuộc sống khoái trá.

4, huynh đệ hóa kị nhập các cung biểu tượng

Hóa kị nhập mệnh cung, huynh đệ hòa mẫu thân mặc dù quan tâm ta, nhưng làm trở ngại chứ không giúp gì, thả vui mừng quản chuyện riêng của ta, cứ thế quan hệ không tốt; mệnh vi huynh chi phụ, chủ huynh đệ cùng cha mẹ quan hệ kém, vô tài danh, công tác hòa thu vào không ổn định, nhiều công văn chứng cớ phiền toái, thân thể dễ có bệnh tật.

Hóa kị nhập huynh đệ, huynh đệ ít, mọi người chí hướng bất đồng, không thể đồng tâm hợp lực, bị chịu huynh đệ liên lụy; huynh đệ thái độ làm người khẳng khái, ngay thẳng, nhưng cố chấp, ích kỷ, gặp chuyện do dự không quyết, vận mệnh góc nhấp nhô, chính mình không hiểu hưởng thụ, còn nhỏ thân thể không tốt, chắc có bệnh kín, xuất ngoại từ tìm phiền toái, làm cho sự nghiệp thất bại hoặc ngoài ý muốn tổn thương tai nạn.

Hóa kị nhập vợ chồng, huynh đệ, mẫu thân can thiệp hòa tổn hại hôn nhân của ta, sự nghiệp, cùng ta phối ngẫu quan hệ không hiệp; huynh đệ không có thành tựu, phối ngẫu công danh bị ngăn trở, cùng huynh đệ, bằng hữu cập đồng sự không hợp, cùng lão bản quan hệ không tốt, sự nghiệp lúc tốt lúc xấu, chính mình không nên chỉ lão bản, quan hệ vợ chồng cũng không tốt.

Hóa kị nhập đứa con, huynh đệ cùng gia đình duyến gầy, cùng tộc nhân bất hòa, tổn hại sản nghiệp của ta; mẫu thân đối với con cái quá mức nghiêm khắc, quan hệ không tốt; huynh đệ đôi phối ngẫu đấy hành vi thực để ý, lại nói không đủ ngọt ngào, quản thúc quan tâm phối ngẫu mà khiến cho quan hệ vợ chồng không hiệp, cả đời nhiều ngoại tình, hôn nhân nhiều khúc chiết, công tác không ổn định, sự nghiệp bất lợi, không chắc chắn khởi công chỉ.

Hóa kị nhập tiền tài, ta chịu huynh đệ hoặc mẫu thân liên lụy mà rủi ro, khiến ta thực phiền lòng; huynh đệ dễ phạm tiểu nhân, đứa con không phục quản giáo, cả đời dễ có kiếp số, bị nhân hoa đào gặp ở ngoài mà đưa tới phiền lòng hoặc phiền toái, cùng tộc nhân bất hòa, ở nhà chơi rông không yên, gia đình ly dị, giữa huynh đệ không thể cộng sự, bất động sản ít, nhân tranh cãi mà rủi ro, không tụ tài.

Hóa kị nhập tật ách, mẫu thân thân thể không tốt, khiến ta tiên thiên bất lương; song thân quan hệ không tốt, thường khắc khẩu; huynh đệ thái độ làm người keo kiệt, — sinh vì tiền tài làm lụng vất vả, ít tích tụ, lao lực nhiều, ít hưởng thụ, cũng luyến tiếc hưởng thụ.

Hóa kị nhập di chuyển, ta cùng với huynh đệ hòa mẫu thân duyến gầy, ý kiến nhiều, chịu liên lụy hòa tổn hại; huynh đệ hòa mẫu thân thân thể không tốt, bị có ngoài ý muốn tai ách; song thân quan hệ không tốt, thường khắc khẩu; huynh đệ cùng cha mẹ, trưởng bối duyến gầy, hoặc không cùng cha mẹ cùng ở, còn nhỏ không được sư trưởng thích cùng dẫn, không ánh sáng trà búp Minh Tiền đường, ly hương phát triển, nhiều tài vụ tranh cãi, tiền tài thu vào không ổn định.

Hóa kị nhập nô bộc, huynh đệ duyến gầy, hoặc vô huynh đệ, có tỷ muội; huynh đệ thường đi xa, xa ly gia hương phát triển tốt hơn, bên ngoài thị phi nhiều, nhân duyên kém, bên ngoài nên làm thuê, đi làm, trải qua gian khổ phấn đấu mới có thể thành công.

Hóa kị nhập Quan lộc, chịu huynh đệ hoặc mẫu thân liên lụy mà tổn hại sự nghiệp của ta, mẫu thân đối ta phối ngẫu ý kiến rất lớn; huynh đệ duyến gầy, hoặc vô huynh đệ, có cũng nhiều bệnh hoặc tranh cãi tranh chấp; huynh đệ cùng mẫu duyến gầy, không cùng ở hoặc còn nhỏ rời nhà, dễ phạm tiểu nhân, không thành tựu, bị vì bằng hữu liên lụy, cùng phối ngẫu chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.

Hóa kị nhập điền trạch, trong nhà nhiều chuyện, gia đình không yên, không nên cùng huynh đệ kết phường; huynh đệ vui mừng cố định công tác, không nên việc buôn bán, nên đi làm, đối với công tác rất chân thành, sự nghiệp mỗi lần nhiều nhất khúc chiết, vợ chồng duyến gầy, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.

Hóa kị nhập phúc đức, huynh đệ dùng tiễn vô tiết chế, làm ta phiền lòng; huynh đệ kiếm tiền liền đưa sản nghiệp, trong nhà nhiều chuyện, gia đình không yên, không nên kết phường, đứa con duyến gầy, có con hơi trễ, cùng thân tử trong lúc đó cảm tình không tốt, lúc tuổi già không cùng đứa con cùng ở.

Hóa kị nhập cha mẹ, huynh đệ cùng cha mẹ không hiệp; song thân quan hệ không tốt, thường khắc khẩu; huynh đệ tổn hại danh dự của ta hoặc thân thể, không nên cùng huynh đệ kết phường mở công xưởng, công ty; huynh đệ hết ăn lại nằm, cả đời ít phúc khí, nhiều làm lụng vất vả, khó có phát triển, tâm tình không thư, góc bi quan, tiền tài ra nhiều nhập ít, không nên từ muốn làm xí nghiệp.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button