Tử vi

Tả phụ hữu bật giảng giải cặn kẽ

Tả phụ hữu bật thuộc thổ, nam bắc đẩu, hòa hợp ngôi sao.

Vô mạnh yếu miếu hãm chi tranh, vô luận ở vào cung nào đều có đủ có may mắn tác dụng, chư cung giáng phúc, tứ mộ càng hay.

Nhập mệnh bộ mặt thanh tú đoan chính, sắc mặt vàng trắng, tròn dài hình mặt, dáng người lớp giữa hoặc hơi cao, mập gầy vừa phải. Thái độ làm người phúc hậu, nhân từ ngay thẳng, hiền hoà hào phóng, lòng mang khoan thứ, có dung nhân chi lượng. Làm việc có phần có trật tự, vững vàng cẩn thận, kế hoạch tính mạnh. Tính tốt giúp người, thích làm vui người khác, tín nghĩa lớn lao, cả đời cũng đắt cỡ nào nhân đến đỡ, cũng được khác phái trợ giúp lực rất nhiều.

Bạn đang xem: Tả phụ hữu bật giảng giải cặn kẽ

Nếu cung mệnh vô chính diệu, tả phụ hoặc hữu bật đơn thủ, cung phụ mẫu lại thấy hỏa linh, tức là nuôi con hoặc nhà kề, phòng ngoài sở sanh.

Cung phu thê không…nhất nên đơn kiến tả phụ hoặc hữu bật, chủ bên thứ ba chen chân, hoặc nhiều tình yêu tay ba quan hệ. Giúp đỡ cùng hỏa linh đồng độ, ở nữ mệnh đấy cung mệnh hoặc cung phu thê lúc, có thể vi phòng ngoài, nhà kề.

Giúp đỡ nhị tinh, một ở cung mệnh, một ở vợ chồng, đồng thời gặp sát kị, tắc chủ hai lần hôn nhân. Nếu lại thấy hoa đào, tắc nữ mệnh bất trinh, nam mệnh cũng có gặp ở ngoài.

Giúp đỡ nhị tinh, một ở tiền tài, một ở Quan lộc, cùng cung mệnh gặp gỡ, như ba cung chính diệu tính chất tốt đẹp, tắc này một đời người nhiều hoặc trợ lực, địa vị cao thượng.

Giúp đỡ giáp cung tài bạch, cung tài bạch chính diệu hóa lộc người chủ phú; giúp đỡ giáp cung quan lộc, cung quan lộc chính diệu hóa lộc, quyền, khoa, chủ quý.

Sao tả phụ bắc đẩu đế chúa tể, thuộc mậu dương thổ, tả phụ thủ ngang hàng quý nhân, chủ hòa hợp phúc, sạch sẽ gọn gàng rất nhanh. Thông minh thông minh, có mưu lược, trung hậu ngay thẳng, dày rộng số lượng nhiều, kiên định, có bao dung lực, lặp lại, nhân duyên tốt. Gần vượng yếu chi tranh, nơi nơi giáng phúc, riêng chỉ bất lợi cho cung phu thê. Độc tọa mệnh, miện đoan chính, cha mẹ ít duyến, trọng cảm tình, ổn trọng lại hiền hòa, hào phóng có lòng tiến thủ thả lạc quan.

Tính chất đặc biệt: ẩn trọng, viên xảo khẳng khái, phần lớn hiền hoà, phong lưu, có lòng cầu tiến, có khát vọng.

Sao tả phụ, sao hữu bật đấy đặc tính

Tả phụ, hữu bật còn được gọi là quý nhân ngôi sao, phụ tá ( phụ trợ ) ngôi sao.

Tả phụ, hữu bật:

Thuộc thổ, nam bắc đẩu, hòa hợp ngôi sao.

Vô mạnh yếu miếu hãm chi tranh, vô luận ở vào cung nào đều có đủ có may mắn tác dụng, chư cung giáng phúc, tứ mộ càng hay.

Nhập mệnh bộ mặt thanh tú đoan chính, sắc mặt vàng trắng, tròn dài hình mặt, dáng người lớp giữa hoặc hơi cao, mập gầy vừa phải. Thái độ làm người phúc hậu, nhân từ ngay thẳng, hiền hoà hào phóng, lòng mang khoan thứ, có dung nhân chi lượng. Làm việc có phần có trật tự, vững vàng cẩn thận, kế hoạch tính mạnh. Tính tốt giúp người, thích làm vui người khác, tín nghĩa lớn lao, cả đời cũng đắt cỡ nào nhân đến đỡ, cũng được khác phái trợ giúp lực rất nhiều.

Nếu cung mệnh vô chính diệu, tả phụ hoặc hữu bật đơn thủ, cung phụ mẫu lại thấy hỏa linh, tức là nuôi con hoặc nhà kề, phòng ngoài sở sanh.

Cung phu thê không…nhất nên đơn kiến tả phụ hoặc hữu bật, chủ bên thứ ba chen chân, hoặc nhiều tình yêu tay ba quan hệ. Giúp đỡ cùng hỏa linh đồng độ, ở nữ mệnh đấy cung mệnh hoặc cung phu thê lúc, có thể vi phòng ngoài, nhà kề.

Giúp đỡ nhị tinh, một ở cung mệnh, một ở vợ chồng, đồng thời gặp sát kị, tắc chủ hai lần hôn nhân. Nếu lại thấy hoa đào, tắc nữ mệnh bất trinh, nam mệnh cũng có gặp ở ngoài.

Giúp đỡ nhị tinh, một ở tiền tài, một ở Quan lộc, cùng cung mệnh gặp gỡ, như ba cung chính diệu tính chất tốt đẹp, tắc này một đời người nhiều hoặc trợ lực, địa vị cao thượng.

Giúp đỡ giáp cung tài bạch, cung tài bạch chính diệu hóa lộc người chủ phú; giúp đỡ giáp cung quan lộc, cung quan lộc chính diệu hóa lộc, quyền, khoa, chủ quý.

Sao hữu bật

Ngũ hành thuần âm quý thủy, tính ôn lương cấp tiến. Thủ thân mệnh nơi nơi giáng phúc. Chủ tinh thông viết văn, cá tính ngay thẳng, hảo thí (thích làm việc thiện bố thí) tế, làm chuyện cẩn thận cẩn thận có mưu lược. Nữ mệnh có được có chí khí, thêm cát tinh chủ hiền lương, nãi vượng phu ích tử mệnh. Phùng sát một phần cái sát phá tan, cũng không vi thấp hèn. Đơn thủ bị rơi xa quê hương từ lúc vứt, hoặc cha mẹ không thể chiếu cố từ người khác nuôi lớn.

Tuế hạn phùng cơ hội rất nhiều nhưng không nhất định sẽ chỉ, xem cá nhân tu dưỡng mà định ra, đúng cảm tình cũng không lương.

Nơi này quý nhân là thuộc loại cùng thế hệ, mà lại là hai chiều, phụ, bật đều có 〝 trợ giúp 〞 ý; đó là ngươi trợ giúp người khác cũng sẽ nhận được người khác trợ giúp.

Hữu bật ở cung mệnh đấy hiện tượng:

Nếu ngươi là nam sinh mà sao hữu bật ở cung mệnh — ngươi sẽ tinh thông viết văn, tính tình ngay thẳng, tốt tế thi giúp người, hơn nữa chú ý cẩn thận, hung có mưu lược.

Nếu ngươi là nữ sinh mà sao hữu bật ở cung mệnh — hiền lương có chí, vượng phu ích tử.

Cung phu thê: tả phụ, hữu bật nhị tinh nhập cung phu thê đúng hôn nhân góc bất lợi, ở cung phu thê bởi vì vi trợ tinh, gia sát tinh tổ hợp không tốt lúc, dễ có “Lại một lần nữa” ngậm ý. Tả phụ mậu thổ vi quái gở, hữu bật quý thủy vi hoa đào, ở cung mệnh, vợ chồng, cung tử nữ, trước hôn nhân kén vợ kén chồng nên thận trọng. Hữu bật tới hoa đào tính mạnh hơn tả phụ, ở vợ chồng góc có tư tình, đơn phương yêu mến, trước hôn nhân bị đồng thời có hai vị khác phái xuất hiện, tính chất sao không tốt lúc, sau khi cưới dễ có gặp ở ngoài.

Nơi này quý nhân là thuộc loại cùng thế hệ, mà lại là hai chiều, phụ, bật đều có 〝 trợ giúp 〞 ý; đó là ngươi trợ giúp người khác cũng sẽ nhận được người khác trợ giúp.

Hai viên ngôi sao giai chủ 〝 hòa hợp 〞.

Sao tả phụ ở cung mệnh đấy hiện tượng:

Nếu ngươi là nam sinh mà sao tả phụ ở cung mệnh — bản thân ngươi ở bề ngoài, đôn hậu bên trong mang một ít phong lưu phóng khoáng, khẳng khái, là thứ có văn có võ hảo hán.

Nếu ngươi là nữ sinh mà sao tả phụ ở cung mệnh — ngươi sẽ thực hiền tuệ, có khả năng, nhất là tại xử lý gia vụ bên trên, ôn nhu hiền thục. Không tệ ác

Cung phu thê: tả phụ, hữu bật nhị tinh nhập cung phu thê đúng hôn nhân góc bất lợi, ở cung phu thê bởi vì vi trợ tinh, gia sát tinh tổ hợp không tốt lúc, dễ có “Lại một lần nữa” ngậm ý. Tả phụ mậu thổ vi quái gở, hữu bật quý thủy vi hoa đào, ở cung mệnh, vợ chồng, cung tử nữ, trước hôn nhân kén vợ kén chồng nên thận trọng. Hữu bật tới hoa đào tính mạnh hơn tả phụ, ở vợ chồng góc có tư tình, đơn phương yêu mến, trước hôn nhân bị đồng thời có hai vị khác phái xuất hiện, tính chất sao không tốt lúc, sau khi cưới dễ có gặp ở ngoài.

Tả phụ thuần dương thổ, hữu bật thuần âm thủy. Này cơ bản tính chất làm trợ lực, đến từ ngang hàng hoặc vãn bối, như đồng sự cùng cấp dưới, sự nghiệp đồng bạn hợp tác, cùng học, môn sinh chúng đệ tử. Cái này cùng Khôi Việt đấy tính chất, chủ trợ lực đến từ trưởng bối hoặc chủ quản cơ cấu bất đồng.

Giúp đỡ cũng vui mừng lấy [ đối tinh ] hình thức hội nhập một cái cung viên, vu cung lục thân vị trí càng nhưng. Thảng vi [ đơn tinh ], tắc hoặc chủ rời tông con thứ, hoặc chủ hai trọng cha mẹ, hoặc chủ hai trọng huynh đệ, hoặc chủ hai trọng đứa con, hoặc chủ hai lần hôn nhân, có hoa đào chư diệu hoặc Tứ Sát cùng sẽ người thủy xác thực.

Tả phụ lực lượng góc hữu bật vi mạnh, cho nên ra lệnh cho cung tọa hữu bật, sẽ tả phụ, thường thường không bằng tả phụ ở cung mệnh, sẽ hữu bật, này trợ lực góc kém cỏi.

Giúp đỡ giai chủ lạc quan, dày rộng, do đó cho dù chủ tinh cung mệnh mang chua ngoa hoặc bi quan tiêu cực sắc thái, nếu có giúp đỡ cùng sẽ, tắc cũng chủ năng tướng đây nhược điểm giảm bớt.

Giúp đỡ hoan hỷ nhất giáp phụ chủ tinh, như tử vi, thiên phủ, Thái Âm, thái dương. Tam phương cùng sẽ cũng cát, tắc càng có thể phát huy này trợ lực.

Giúp đỡ góc không mừng cùng, lương, cơ, cự, võ chư chính diệu. Thiên lương không kềm chế được, thiên đồng hưởng thụ, thiên cơ giỏi thay đổi, cánh cửa cực lớn thị phi, vũ khúc quyết tuyệt, cùng giúp đỡ đấy bản chất không hợp nhau, mặc dù nhân cùng sẽ giúp đỡ mà giảm bớt này nhược điểm, nhưng trợ lực cũng cho nên yếu bớt.

Đương tinh hệ bản chất cùng giúp đỡ thành thật dày rộng tới tính chất xung đột quá đáng lúc, tắc chủ nội sinh lòng mâu thuẫn xích mích, dựng lên khúc chiết cập làm phức tạp.

Tả phụ hữu bật chủ tiên thiên trợ lực, như dễ kết giao người bạn tốt, dễ có được cấp dưới trợ lực, không cần không cố ý tìm kiếm. Nhưng nếu gần [ đơn tinh ] hội nhập hoặc đồng độ, tắc cho dù cấp dưới phần đông, cũng chủ trợ lực không đủ.

Lợi dụng đây gáy tính chất, có khi cũng có thể trợ cung mệnh suy đoán. Như thất sát ở dần, cung thân an mệnh, thành thất sát triều đấu, ngưỡng đẩu cách, nếu gặp giúp đỡ, tắc chủ cấp dưới phần đông, còn có lãnh đạo lực. Riêng chỉ gặp giúp đỡ [ đơn tinh ], thì có thể có thể chỉ là thế hệ quản lý.

Cung phu thê gặp giúp đỡ, nhu quyết định vi hôn nhân trợ lực, hoặc là bên thứ ba tham gia. Thông thường tình hình là gặp đơn tinh ( nhất là hữu bật ), tắc chủ bên thứ ba.

Nếu sẽ đốm lửa, kình dương, tức là hôn nhân biến hóa, hoặc vu trước hôn nhân sau khi cưới trượt chân. Thảng chính diệu vi liêm trinh lạc hãm, hoặc lương đồng, cơ cự, vũ khúc các loại tinh hệ, càng chủ tình yêu bi kịch tới khúc chiết, khổ nhiều trung hoặc nội tâm thống khổ. — thảng càng sẽ xương khúc, càng chủ tình yêu bi kịch, riêng chỉ mang ý thơ.

Thảng cung mệnh cập cung phu thê phân gặp giúp đỡ thả gặp sát người, hôn nhân không lành, nhiều thành vợ chồng bất hoà. Nếu cung thân làm phu thê cung, lại không thấy sát, tắc chủ được thê lực.

Cung huynh đệ gặp giúp đỡ, có khi cận chủ số lượng gia tăng. Như [ tử vi tham lang ] đồng độ, chủ huynh đệ ba người, gặp giúp đỡ tắc chủ năm người, tạm biệt Khôi Việt vi bảy người.

Kỳ cụ thể gia tăng số lượng, cần thị giúp đỡ các loại phụ diệu tới miếu bằng hãm mà điều tiết, vào miếu số lượng gia tăng càng nhiều, lạc hãm tắc ứng với tăng số lượng giảm bớt.

Cung tử nữ đơn kiến giúp đỡ người, chủ tiên sinh nữ nhi sau có tử. Tả phụ thuần dương, tính chất càng rõ ràng.

Cung tử nữ gặp giúp đỡ, khó nhất định đoạt người, vi có con nữ nhân hoặc cấp dưới trợ lực, ức cận chủ số lượng phần đông. Bình thường tình hình dưới, lấy đồng độ cung viên đấy chính diệu tinh hệ làm chuẩn. Như cung tử nữ tinh hệ vi [ cơ cự ], tắc nhiều cận chủ thuộc hạ phần đông, nhưng lúc nào cũng biến hóa; thị thân mình đứa con, giúp đỡ tắc chủ số lượng tăng nhiều, không chủ trợ lực, nhân [ cơ cự ] thân mình tức vô trợ lực ý tứ hàm xúc.

Đốm lửa cùng kình dương cùng sẽ, vốn đã triệt tiêu lẫn nhau khuyết điểm, giống như lấy minh hỏa dã nấu chảy cục vàng, ngược lại bởi vì rèn luyện mà thành khí. Nhưng nếu gặp tả phụ 『 đơn tinh 』, tắc dương cương quá mức, giống như luyện hoàng kim kham oa vỡ tan, trái lại sinh chướng ngại.

Linh tinh cùng đà la cùng sẽ, bộ phận khuyết điểm cũng có thể triệt tiêu, giống như lấy âm hỏa tinh luyện kim loại bỏ mầm, ngược lại bởi vì nung đúc mà phát anh hoa. Nhưng nếu gặp hữu bật [ đơn tinh ], tắc âm nhu quá đáng, giống như luyện kim đấy lô hỏa mất cân đối, trái lại khiến người sinh khúc chiết.

Giúp đỡ các loại kết cấu tính chất

( một ) giúp đỡ giáp xấu chưa hai cung. Bị kẹp chính diệu tinh hệ cho nên được đến giác đại trợ lực. Cho dù sát kị bị giáp, là được bộ phận chuyển hóa này bất lợi nhân tố vi có lợi nhân tố. Như [ vũ khúc tham lang ] tại sửu cung. Tham lang hóa kị, chủ bị khiêu khích ích lợi tranh đoạt, nhưng vi tả phụ hữu bật cùng giáp là lúc, thì có thể có thể chuyển hóa làm ích lợi bị chi phối thủ phân gầy, tính chất khác nhau rất lớn.

[ Tử Phá ], thiên phủ, 『 Thái Âm thái dương 』 hoan hỷ nhất giúp đỡ giáp, chủ địa vị xã hội tăng cao, cũng gia tăng cuộc sống ổn định. Hoan hỷ nhất long trì, phượng các đồng thời cùng giáp, tắc lực lượng mạnh hơn, thả chủ người có tài nghệ.

( hai ) giúp đỡ ngồi chung cung Sửu Mùi, chính diệu tinh hệ hữu lực, tắc trợ lực rất là tăng cường. Khả tham khảo trước thuật cùng kẹp tính chất.

( ba ) giúp đỡ vu thần tuất hai cung đúng củng, cũng trở thành trợ lực tương đối lớn kết cấu. Bình thường tình hình dưới, tinh diệu ở thìn, tuất hai cung vi rơi thiên la địa võng, có giúp đỡ đúng củng tắc chủ có trợ lực khuyên thành hắn đột phá. Thảng lại thêm long trì, phượng các đúng củng, tắc cũng người có tài nghệ, hoặc chủ tăng cao này địa vị xã hội.

( bốn ) đơn kiến giúp đỡ, nếu ở cung mệnh, lại vô chính diệu tinh hệ đồng độ, nhu tá ngôi sao an cung, mượn lấy người lại vi [ thiên đồng cánh cửa cực lớn ], [ thái dương thiên lương ], [ thiên cơ Thái Âm ], 『 thiên cơ cánh cửa cực lớn 』, [ thiên đồng Thái Âm ] các loại tinh hệ, tắc chủ thiếu niên rời nhà, rời bỏ cha mẹ, hoặc cho làm con thừa tự ra tự, hoặc chủ con thứ.

Nếu liêm trinh hóa kị, kình dương đồng độ, đơn kiến giúp đỡ, tắc chủ có trộm cướp khuynh hướng, bất luận phú quý nghèo hèn giai như thế, nhỏ tắc thâu vật, lớn thì cướp đoạt chính quyền.

 

Tả phụ, hữu bật

Nhị tinh giai thuộc thổ, nam bắc đẩu, hòa hợp ngôi sao.

Đây nhị tinh vô mạnh yếu miếu hãm chi tranh, vô luận ở vào cung nào đều có đủ có may mắn tác dụng, chư cung giáng phúc, tứ mộ càng hay. Tháng tư sinh ra, tả phụ hữu bật cùng tồn tại chưa cung; tháng mười sinh ra cùng tồn tại sửu cung; chính bảy tháng sinh ra, ở thìn tuất cung hướng chiếu; hai sáu nguyệt sinh ra, ở tị dậu hai cung gia hội; tám cập mười hai tháng sinh ra, ở hợi mão hai cung gia hội.

Nhập mệnh bộ mặt thanh tú đoan chính, sắc mặt vàng trắng, tròn dài hình mặt, dáng người lớp giữa hoặc hơi cao, mập gầy vừa phải. Thái độ làm người phúc hậu, nhân từ ngay thẳng, hiền hoà hào phóng, lòng mang khoan thứ, có dung nhân chi lượng. Làm việc có phần có trật tự, vững vàng cẩn thận, kế hoạch tính mạnh. Tính tốt giúp người, thích làm vui người khác, nghĩa lớn lao, cả đời cũng đắt cỡ nào nhân đến đỡ, cũng được khác phái trợ giúp lực rất nhiều.

Nữ mệnh hội cát ngôi sao, vượng phu ích tử.

(1) tả phụ

1, tả phụ thủ mệnh, tử vi, thiên phủ, lộc, quyền tam hợp củng chiếu, phần kết vũ đại quý.

2, tả phụ thủ mệnh, tử vi, thiên phủ, thiên tướng, thiên cơ, thái dương, Thái Âm, tham lang, vũ khúc, văn xương, văn khúc hội hợp, cũng có hữu bật đồng cung, phú quý không nhỏ, hỏa kị phá tan tắc phú quý không lâu.

3, tả phụ cùng liêm trinh thiên phủ ở thìn tuất an mệnh, tam phương cát hóa củng chiếu, chủ nhân có quan to lộc hậu, tôn ở vạn thừa, tất vi cực phẩm quý.

4, tả phụ văn xương hội hợp ngôi sao may mắn, chủ nhân có quan to lộc hậu, tôn ở bát tọa, gia hội hung tinh tắc đặc biệt.

5, tả phụ, liêm trinh, kình dương đồng cung, chỉ đạo tặc thả chủ hồi tổn thương.

6, tả phụ thủ mệnh, Kình Đà hỏa linh được thông qua, thêm cự, thất sát, thiên cơ tắc vi ván sau.

7, nữ mệnh được tả phụ cùng trời khôi thủ mệnh, có Phúc Thọ.

8, tả phụ ở cung phu thê, chủ nhân định 2 lần kết hôn. Kết hôn muộn có thể miễn.

(2) hữu bật

1, hữu bật thủ mệnh, sẽ tử vi, thiên phủ, thiên tướng, văn xương, văn khúc, chung thân phúc dày.

2, hữu bật, tử vi, thiên phủ đồng cung, tài Quan song mỹ, văn võ song toàn.

3, hữu bật, liêm trinh, kình dương đồng cung, chỉ đạo tặc thả chủ hồi tổn thương.

4, hữu bật cùng chư ác tinh đồng cung, Kình Đà hỏa kị hướng hợp, phúc bạc.

5, nữ mệnh được hữu bật cùng trời gần nhau mệnh, cả đời có phúc.

6, hữu bật ở cung phu thê, chủ nhân định 2 lần kết hôn. Kết hôn muộn có thể miễn.

7, sao hữu bật có chứa hoa đào hơi thở, mà tả phụ thì không.

( tả phụ hữu bật hợp luận )

1, tả phụ hữu bật, bản tính khắc khoan khắc dày.

2, tả phụ hữu bật cùng tồn tại cung mệnh hoặc cung thiên di, hoặc tả hữu đối chiếu, chủ nhân chung thân phúc dày, ở tam phương gia hội thứ hai, cùng lấy cát luận.

3, “Tả hữu đồng cung, phê áo lưới tử “. Thủ thìn tuất cung an mệnh, chính, bảy tháng người sống; sửu cung an mệnh, tháng mười người sống; chưa cung an mệnh, tháng tư người sống; hợi, mão cung an mệnh, tám, mười hai tháng người sống; tị, cung dậu an mệnh, hai, tháng sáu người sống. Tam phương chớ luận.

4, thìn tuất xấu chưa tứ mộ an mệnh, phùng tả hữu đồng cung hoặc đối chiếu, tôn ở bát tọa quý.

5, tả hữu giáp mệnh là đắt cách. Đây thủ an mệnh chưa cung, ba tháng hoặc tháng năm người sống, tả hữu ở ngọ thân hai cung giáp mệnh, an mệnh sửu cung, nguyệt hoặc tháng mười một người sống, tả hữu tại tí dần hai cung giáp mệnh, nếu cung mệnh chính tinh miếu vượng, được cát hóa, cả đời nhiều gặp quý nhân dẫn, không quý tắc đương đại phú. Nếu mệnh vô chính diệu, hoặc chủ tinh hãm nhược tam hợp phương cập đối cung gặp hung tinh, tắc không vì giàu sang mà nói, gần biết dùng người duyến mà thôi.

6, “Giúp đỡ giáp đế vi thượng phẩm “, đạo tử vi thủ mệnh, được nhị tinh đến giáp, vi thượng cách.

7, tả hữu văn xương, vị trí tới đài phụ, gia hội hung tinh tắc đặc biệt.

8, nữ mệnh, tả phụ thiên khôi thành phúc thọ, hữu bật thiên tướng phúc tiến đến, vượng phu ích tử.

9, cung mệnh có ngôi sao may mắn, tiền tài, Quan lộc hai cung có tả hữu đến chầu chủ nhân áo phi trứ tử, phú quý.

10, tả hữu cùng tồn tại cung tài bạch hoặc giáp cung tài bạch, chủ nhân áo lộc phong phú, cung quan lộc cũng cùng.

11, mệnh vô tử vi thiên phủ mười bốn chính diệu, được tả phụ hòa hữu bật một trong đơn thủ cung mệnh, chủ nhân rời tông cho làm con thừa tự, hoặc đeo nhà kề sở sanh, hoặc ở rể nhà vợ, nếu tam hợp phương cát đa vô sát, cũng vì phú quý mệnh.

12, tả hữu liêm trinh kình dương, hồi trộm hình.

13, tả hữu xương khúc phùng Kình Đà, đương sinh dị nốt ruồi.

14, tả phụ hữu bật tại sửu chưa ở chung cung phu thê, hoặc ở thìn tuất hướng chiếu, chủ tái hôn. Kết hôn muộn có thể miễn.

Cung mệnh có tả phụ

Tả phụ thổ, nam bắc đẩu hòa hợp ngôi sao tá đế lệnh, càng hay, nếu phủ tướng cơ xương tham lang vũ khúc sẽ, càng hữu bật cùng viên phú quý không nhỏ, quý tài cung song mỹ, nếu gặp Kình Đà hỏa kị trung cuộc, vượng cung có ám nốt ruồi, tam sát như hãm địa, thêm cánh cửa cực lớn thất sát thiên cơ ván sau.

Nữ mệnh, hội cát ngôi sao, vượng phu ích tử, tăng đạo vệ sinh.

Nhập nam mệnh cát hung bí quyết:

Tả phụ tôn ngôi sao đánh bại phúc, phong lưu đôn hậu thông kim cổ, tử phủ lộc quyền tham võ hội, quan văn quan võ nhiều thanh quý.

Kình Đà hỏa linh tam phương chiếu, dù có tài quan phi điềm lành, liêm trinh phá cự càng đến hướng, nếu không tàn tật cuối cùng yểu.

Nhập nữ mệnh cát hung bí quyết:

Nữ nhân phùng tả phụ chủ hiền hào, có khả năng tài cán vì vừa tức cao, càng cùng tử vi thiên phủ hợp, kim quan phong tặng quá thao thao.

Hỏa đà gặp gỡ không vì lương, thất sát phá quân thọ không lâu, chỉ có thể nhà kề phương giàu có, thông minh được sủng ái quá hạn ánh sáng.

Cung mệnh có hữu bật

Hữu bật thổ, nam bắc đẩu hòa hợp ngôi sao tá đế lệnh, vào miếu, rất nặng thanh tú ngay thẳng, lòng mang khoan thứ hảo thí (thích làm việc thiện bố thí), mà tính hữu cơ mưu, chư cung giáng phúc tứ mộ càng hay, nếu sẽ tử vi cùng xương khúc chung thân Phúc Thọ, nếu cùng chư giết cùng triền cập Kình Đà hỏa kị hướng hợp người, tắc phúc bạc cũng không vi hung, có ám nốt ruồi vệt tàn tật mang tật.

Nữ mệnh, hội cát ngôi sao, vượng phu ích tử, tăng đạo vệ sinh.

Nhập nam mệnh cát hung bí quyết:

Hữu bật thiên cơ bên trên tể ngôi sao, mệnh phùng trọng dày thông minh nhất, nhược vô hỏa kị Kình Đà sẽ, thêm cát tài Quan quan thế anh.

Hữu bật tôn ngôi sao nhập mệnh cung, nếu trả giết thấu chủ thường dung, Kình Đà không kiếp tam phương thấu, hiểu ra mang tật tránh tai hung.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tả phụ hữu bật giảng giải cặn kẽ

Tả phụ hữu bật thuộc thổ, nam bắc đẩu, hòa hợp ngôi sao.

Vô mạnh yếu miếu hãm chi tranh, vô luận ở vào cung nào đều có đủ có may mắn tác dụng, chư cung giáng phúc, tứ mộ càng hay.

Nhập mệnh bộ mặt thanh tú đoan chính, sắc mặt vàng trắng, tròn dài hình mặt, dáng người lớp giữa hoặc hơi cao, mập gầy vừa phải. Thái độ làm người phúc hậu, nhân từ ngay thẳng, hiền hoà hào phóng, lòng mang khoan thứ, có dung nhân chi lượng. Làm việc có phần có trật tự, vững vàng cẩn thận, kế hoạch tính mạnh. Tính tốt giúp người, thích làm vui người khác, tín nghĩa lớn lao, cả đời cũng đắt cỡ nào nhân đến đỡ, cũng được khác phái trợ giúp lực rất nhiều.

Nếu cung mệnh vô chính diệu, tả phụ hoặc hữu bật đơn thủ, cung phụ mẫu lại thấy hỏa linh, tức là nuôi con hoặc nhà kề, phòng ngoài sở sanh.

Cung phu thê không…nhất nên đơn kiến tả phụ hoặc hữu bật, chủ bên thứ ba chen chân, hoặc nhiều tình yêu tay ba quan hệ. Giúp đỡ cùng hỏa linh đồng độ, ở nữ mệnh đấy cung mệnh hoặc cung phu thê lúc, có thể vi phòng ngoài, nhà kề.

Giúp đỡ nhị tinh, một ở cung mệnh, một ở vợ chồng, đồng thời gặp sát kị, tắc chủ hai lần hôn nhân. Nếu lại thấy hoa đào, tắc nữ mệnh bất trinh, nam mệnh cũng có gặp ở ngoài.

Giúp đỡ nhị tinh, một ở tiền tài, một ở Quan lộc, cùng cung mệnh gặp gỡ, như ba cung chính diệu tính chất tốt đẹp, tắc này một đời người nhiều hoặc trợ lực, địa vị cao thượng.

Giúp đỡ giáp cung tài bạch, cung tài bạch chính diệu hóa lộc người chủ phú; giúp đỡ giáp cung quan lộc, cung quan lộc chính diệu hóa lộc, quyền, khoa, chủ quý.

Sao tả phụ bắc đẩu đế chúa tể, thuộc mậu dương thổ, tả phụ thủ ngang hàng quý nhân, chủ hòa hợp phúc, sạch sẽ gọn gàng rất nhanh. Thông minh thông minh, có mưu lược, trung hậu ngay thẳng, dày rộng số lượng nhiều, kiên định, có bao dung lực, lặp lại, nhân duyên tốt. Gần vượng yếu chi tranh, nơi nơi giáng phúc, riêng chỉ bất lợi cho cung phu thê. Độc tọa mệnh, miện đoan chính, cha mẹ ít duyến, trọng cảm tình, ổn trọng lại hiền hòa, hào phóng có lòng tiến thủ thả lạc quan.

Tính chất đặc biệt: ẩn trọng, viên xảo khẳng khái, phần lớn hiền hoà, phong lưu, có lòng cầu tiến, có khát vọng.

Sao tả phụ, sao hữu bật đấy đặc tính

Tả phụ, hữu bật còn được gọi là quý nhân ngôi sao, phụ tá ( phụ trợ ) ngôi sao.

Tả phụ, hữu bật:

Thuộc thổ, nam bắc đẩu, hòa hợp ngôi sao.

Vô mạnh yếu miếu hãm chi tranh, vô luận ở vào cung nào đều có đủ có may mắn tác dụng, chư cung giáng phúc, tứ mộ càng hay.

Nhập mệnh bộ mặt thanh tú đoan chính, sắc mặt vàng trắng, tròn dài hình mặt, dáng người lớp giữa hoặc hơi cao, mập gầy vừa phải. Thái độ làm người phúc hậu, nhân từ ngay thẳng, hiền hoà hào phóng, lòng mang khoan thứ, có dung nhân chi lượng. Làm việc có phần có trật tự, vững vàng cẩn thận, kế hoạch tính mạnh. Tính tốt giúp người, thích làm vui người khác, tín nghĩa lớn lao, cả đời cũng đắt cỡ nào nhân đến đỡ, cũng được khác phái trợ giúp lực rất nhiều.

Nếu cung mệnh vô chính diệu, tả phụ hoặc hữu bật đơn thủ, cung phụ mẫu lại thấy hỏa linh, tức là nuôi con hoặc nhà kề, phòng ngoài sở sanh.

Cung phu thê không…nhất nên đơn kiến tả phụ hoặc hữu bật, chủ bên thứ ba chen chân, hoặc nhiều tình yêu tay ba quan hệ. Giúp đỡ cùng hỏa linh đồng độ, ở nữ mệnh đấy cung mệnh hoặc cung phu thê lúc, có thể vi phòng ngoài, nhà kề.

Giúp đỡ nhị tinh, một ở cung mệnh, một ở vợ chồng, đồng thời gặp sát kị, tắc chủ hai lần hôn nhân. Nếu lại thấy hoa đào, tắc nữ mệnh bất trinh, nam mệnh cũng có gặp ở ngoài.

Giúp đỡ nhị tinh, một ở tiền tài, một ở Quan lộc, cùng cung mệnh gặp gỡ, như ba cung chính diệu tính chất tốt đẹp, tắc này một đời người nhiều hoặc trợ lực, địa vị cao thượng.

Giúp đỡ giáp cung tài bạch, cung tài bạch chính diệu hóa lộc người chủ phú; giúp đỡ giáp cung quan lộc, cung quan lộc chính diệu hóa lộc, quyền, khoa, chủ quý.

Sao hữu bật

Ngũ hành thuần âm quý thủy, tính ôn lương cấp tiến. Thủ thân mệnh nơi nơi giáng phúc. Chủ tinh thông viết văn, cá tính ngay thẳng, hảo thí (thích làm việc thiện bố thí) tế, làm chuyện cẩn thận cẩn thận có mưu lược. Nữ mệnh có được có chí khí, thêm cát tinh chủ hiền lương, nãi vượng phu ích tử mệnh. Phùng sát một phần cái sát phá tan, cũng không vi thấp hèn. Đơn thủ bị rơi xa quê hương từ lúc vứt, hoặc cha mẹ không thể chiếu cố từ người khác nuôi lớn.

Tuế hạn phùng cơ hội rất nhiều nhưng không nhất định sẽ chỉ, xem cá nhân tu dưỡng mà định ra, đúng cảm tình cũng không lương.

Nơi này quý nhân là thuộc loại cùng thế hệ, mà lại là hai chiều, phụ, bật đều có 〝 trợ giúp 〞 ý; đó là ngươi trợ giúp người khác cũng sẽ nhận được người khác trợ giúp.

Hữu bật ở cung mệnh đấy hiện tượng:

Nếu ngươi là nam sinh mà sao hữu bật ở cung mệnh — ngươi sẽ tinh thông viết văn, tính tình ngay thẳng, tốt tế thi giúp người, hơn nữa chú ý cẩn thận, hung có mưu lược.

Nếu ngươi là nữ sinh mà sao hữu bật ở cung mệnh — hiền lương có chí, vượng phu ích tử.

Cung phu thê: tả phụ, hữu bật nhị tinh nhập cung phu thê đúng hôn nhân góc bất lợi, ở cung phu thê bởi vì vi trợ tinh, gia sát tinh tổ hợp không tốt lúc, dễ có “Lại một lần nữa” ngậm ý. Tả phụ mậu thổ vi quái gở, hữu bật quý thủy vi hoa đào, ở cung mệnh, vợ chồng, cung tử nữ, trước hôn nhân kén vợ kén chồng nên thận trọng. Hữu bật tới hoa đào tính mạnh hơn tả phụ, ở vợ chồng góc có tư tình, đơn phương yêu mến, trước hôn nhân bị đồng thời có hai vị khác phái xuất hiện, tính chất sao không tốt lúc, sau khi cưới dễ có gặp ở ngoài.

Nơi này quý nhân là thuộc loại cùng thế hệ, mà lại là hai chiều, phụ, bật đều có 〝 trợ giúp 〞 ý; đó là ngươi trợ giúp người khác cũng sẽ nhận được người khác trợ giúp.

Hai viên ngôi sao giai chủ 〝 hòa hợp 〞.

Sao tả phụ ở cung mệnh đấy hiện tượng:

Nếu ngươi là nam sinh mà sao tả phụ ở cung mệnh — bản thân ngươi ở bề ngoài, đôn hậu bên trong mang một ít phong lưu phóng khoáng, khẳng khái, là thứ có văn có võ hảo hán.

Nếu ngươi là nữ sinh mà sao tả phụ ở cung mệnh — ngươi sẽ thực hiền tuệ, có khả năng, nhất là tại xử lý gia vụ bên trên, ôn nhu hiền thục. Không tệ ác

Cung phu thê: tả phụ, hữu bật nhị tinh nhập cung phu thê đúng hôn nhân góc bất lợi, ở cung phu thê bởi vì vi trợ tinh, gia sát tinh tổ hợp không tốt lúc, dễ có “Lại một lần nữa” ngậm ý. Tả phụ mậu thổ vi quái gở, hữu bật quý thủy vi hoa đào, ở cung mệnh, vợ chồng, cung tử nữ, trước hôn nhân kén vợ kén chồng nên thận trọng. Hữu bật tới hoa đào tính mạnh hơn tả phụ, ở vợ chồng góc có tư tình, đơn phương yêu mến, trước hôn nhân bị đồng thời có hai vị khác phái xuất hiện, tính chất sao không tốt lúc, sau khi cưới dễ có gặp ở ngoài.

Tả phụ thuần dương thổ, hữu bật thuần âm thủy. Này cơ bản tính chất làm trợ lực, đến từ ngang hàng hoặc vãn bối, như đồng sự cùng cấp dưới, sự nghiệp đồng bạn hợp tác, cùng học, môn sinh chúng đệ tử. Cái này cùng Khôi Việt đấy tính chất, chủ trợ lực đến từ trưởng bối hoặc chủ quản cơ cấu bất đồng.

Giúp đỡ cũng vui mừng lấy [ đối tinh ] hình thức hội nhập một cái cung viên, vu cung lục thân vị trí càng nhưng. Thảng vi [ đơn tinh ], tắc hoặc chủ rời tông con thứ, hoặc chủ hai trọng cha mẹ, hoặc chủ hai trọng huynh đệ, hoặc chủ hai trọng đứa con, hoặc chủ hai lần hôn nhân, có hoa đào chư diệu hoặc Tứ Sát cùng sẽ người thủy xác thực.

Tả phụ lực lượng góc hữu bật vi mạnh, cho nên ra lệnh cho cung tọa hữu bật, sẽ tả phụ, thường thường không bằng tả phụ ở cung mệnh, sẽ hữu bật, này trợ lực góc kém cỏi.

Giúp đỡ giai chủ lạc quan, dày rộng, do đó cho dù chủ tinh cung mệnh mang chua ngoa hoặc bi quan tiêu cực sắc thái, nếu có giúp đỡ cùng sẽ, tắc cũng chủ năng tướng đây nhược điểm giảm bớt.

Giúp đỡ hoan hỷ nhất giáp phụ chủ tinh, như tử vi, thiên phủ, Thái Âm, thái dương. Tam phương cùng sẽ cũng cát, tắc càng có thể phát huy này trợ lực.

Giúp đỡ góc không mừng cùng, lương, cơ, cự, võ chư chính diệu. Thiên lương không kềm chế được, thiên đồng hưởng thụ, thiên cơ giỏi thay đổi, cánh cửa cực lớn thị phi, vũ khúc quyết tuyệt, cùng giúp đỡ đấy bản chất không hợp nhau, mặc dù nhân cùng sẽ giúp đỡ mà giảm bớt này nhược điểm, nhưng trợ lực cũng cho nên yếu bớt.

Đương tinh hệ bản chất cùng giúp đỡ thành thật dày rộng tới tính chất xung đột quá đáng lúc, tắc chủ nội sinh lòng mâu thuẫn xích mích, dựng lên khúc chiết cập làm phức tạp.

Tả phụ hữu bật chủ tiên thiên trợ lực, như dễ kết giao người bạn tốt, dễ có được cấp dưới trợ lực, không cần không cố ý tìm kiếm. Nhưng nếu gần [ đơn tinh ] hội nhập hoặc đồng độ, tắc cho dù cấp dưới phần đông, cũng chủ trợ lực không đủ.

Lợi dụng đây gáy tính chất, có khi cũng có thể trợ cung mệnh suy đoán. Như thất sát ở dần, cung thân an mệnh, thành thất sát triều đấu, ngưỡng đẩu cách, nếu gặp giúp đỡ, tắc chủ cấp dưới phần đông, còn có lãnh đạo lực. Riêng chỉ gặp giúp đỡ [ đơn tinh ], thì có thể có thể chỉ là thế hệ quản lý.

Cung phu thê gặp giúp đỡ, nhu quyết định vi hôn nhân trợ lực, hoặc là bên thứ ba tham gia. Thông thường tình hình là gặp đơn tinh ( nhất là hữu bật ), tắc chủ bên thứ ba.

Nếu sẽ đốm lửa, kình dương, tức là hôn nhân biến hóa, hoặc vu trước hôn nhân sau khi cưới trượt chân. Thảng chính diệu vi liêm trinh lạc hãm, hoặc lương đồng, cơ cự, vũ khúc các loại tinh hệ, càng chủ tình yêu bi kịch tới khúc chiết, khổ nhiều trung hoặc nội tâm thống khổ. — thảng càng sẽ xương khúc, càng chủ tình yêu bi kịch, riêng chỉ mang ý thơ.

Thảng cung mệnh cập cung phu thê phân gặp giúp đỡ thả gặp sát người, hôn nhân không lành, nhiều thành vợ chồng bất hoà. Nếu cung thân làm phu thê cung, lại không thấy sát, tắc chủ được thê lực.

Cung huynh đệ gặp giúp đỡ, có khi cận chủ số lượng gia tăng. Như [ tử vi tham lang ] đồng độ, chủ huynh đệ ba người, gặp giúp đỡ tắc chủ năm người, tạm biệt Khôi Việt vi bảy người.

Kỳ cụ thể gia tăng số lượng, cần thị giúp đỡ các loại phụ diệu tới miếu bằng hãm mà điều tiết, vào miếu số lượng gia tăng càng nhiều, lạc hãm tắc ứng với tăng số lượng giảm bớt.

Cung tử nữ đơn kiến giúp đỡ người, chủ tiên sinh nữ nhi sau có tử. Tả phụ thuần dương, tính chất càng rõ ràng.

Cung tử nữ gặp giúp đỡ, khó nhất định đoạt người, vi có con nữ nhân hoặc cấp dưới trợ lực, ức cận chủ số lượng phần đông. Bình thường tình hình dưới, lấy đồng độ cung viên đấy chính diệu tinh hệ làm chuẩn. Như cung tử nữ tinh hệ vi [ cơ cự ], tắc nhiều cận chủ thuộc hạ phần đông, nhưng lúc nào cũng biến hóa; thị thân mình đứa con, giúp đỡ tắc chủ số lượng tăng nhiều, không chủ trợ lực, nhân [ cơ cự ] thân mình tức vô trợ lực ý tứ hàm xúc.

Đốm lửa cùng kình dương cùng sẽ, vốn đã triệt tiêu lẫn nhau khuyết điểm, giống như lấy minh hỏa dã nấu chảy cục vàng, ngược lại bởi vì rèn luyện mà thành khí. Nhưng nếu gặp tả phụ 『 đơn tinh 』, tắc dương cương quá mức, giống như luyện hoàng kim kham oa vỡ tan, trái lại sinh chướng ngại.

Linh tinh cùng đà la cùng sẽ, bộ phận khuyết điểm cũng có thể triệt tiêu, giống như lấy âm hỏa tinh luyện kim loại bỏ mầm, ngược lại bởi vì nung đúc mà phát anh hoa. Nhưng nếu gặp hữu bật [ đơn tinh ], tắc âm nhu quá đáng, giống như luyện kim đấy lô hỏa mất cân đối, trái lại khiến người sinh khúc chiết.

Giúp đỡ các loại kết cấu tính chất

( một ) giúp đỡ giáp xấu chưa hai cung. Bị kẹp chính diệu tinh hệ cho nên được đến giác đại trợ lực. Cho dù sát kị bị giáp, là được bộ phận chuyển hóa này bất lợi nhân tố vi có lợi nhân tố. Như [ vũ khúc tham lang ] tại sửu cung. Tham lang hóa kị, chủ bị khiêu khích ích lợi tranh đoạt, nhưng vi tả phụ hữu bật cùng giáp là lúc, thì có thể có thể chuyển hóa làm ích lợi bị chi phối thủ phân gầy, tính chất khác nhau rất lớn.

[ Tử Phá ], thiên phủ, 『 Thái Âm thái dương 』 hoan hỷ nhất giúp đỡ giáp, chủ địa vị xã hội tăng cao, cũng gia tăng cuộc sống ổn định. Hoan hỷ nhất long trì, phượng các đồng thời cùng giáp, tắc lực lượng mạnh hơn, thả chủ người có tài nghệ.

( hai ) giúp đỡ ngồi chung cung Sửu Mùi, chính diệu tinh hệ hữu lực, tắc trợ lực rất là tăng cường. Khả tham khảo trước thuật cùng kẹp tính chất.

( ba ) giúp đỡ vu thần tuất hai cung đúng củng, cũng trở thành trợ lực tương đối lớn kết cấu. Bình thường tình hình dưới, tinh diệu ở thìn, tuất hai cung vi rơi thiên la địa võng, có giúp đỡ đúng củng tắc chủ có trợ lực khuyên thành hắn đột phá. Thảng lại thêm long trì, phượng các đúng củng, tắc cũng người có tài nghệ, hoặc chủ tăng cao này địa vị xã hội.

( bốn ) đơn kiến giúp đỡ, nếu ở cung mệnh, lại vô chính diệu tinh hệ đồng độ, nhu tá ngôi sao an cung, mượn lấy người lại vi [ thiên đồng cánh cửa cực lớn ], [ thái dương thiên lương ], [ thiên cơ Thái Âm ], 『 thiên cơ cánh cửa cực lớn 』, [ thiên đồng Thái Âm ] các loại tinh hệ, tắc chủ thiếu niên rời nhà, rời bỏ cha mẹ, hoặc cho làm con thừa tự ra tự, hoặc chủ con thứ.

Nếu liêm trinh hóa kị, kình dương đồng độ, đơn kiến giúp đỡ, tắc chủ có trộm cướp khuynh hướng, bất luận phú quý nghèo hèn giai như thế, nhỏ tắc thâu vật, lớn thì cướp đoạt chính quyền.

 

Tả phụ, hữu bật

Nhị tinh giai thuộc thổ, nam bắc đẩu, hòa hợp ngôi sao.

Đây nhị tinh vô mạnh yếu miếu hãm chi tranh, vô luận ở vào cung nào đều có đủ có may mắn tác dụng, chư cung giáng phúc, tứ mộ càng hay. Tháng tư sinh ra, tả phụ hữu bật cùng tồn tại chưa cung; tháng mười sinh ra cùng tồn tại sửu cung; chính bảy tháng sinh ra, ở thìn tuất cung hướng chiếu; hai sáu nguyệt sinh ra, ở tị dậu hai cung gia hội; tám cập mười hai tháng sinh ra, ở hợi mão hai cung gia hội.

Nhập mệnh bộ mặt thanh tú đoan chính, sắc mặt vàng trắng, tròn dài hình mặt, dáng người lớp giữa hoặc hơi cao, mập gầy vừa phải. Thái độ làm người phúc hậu, nhân từ ngay thẳng, hiền hoà hào phóng, lòng mang khoan thứ, có dung nhân chi lượng. Làm việc có phần có trật tự, vững vàng cẩn thận, kế hoạch tính mạnh. Tính tốt giúp người, thích làm vui người khác, nghĩa lớn lao, cả đời cũng đắt cỡ nào nhân đến đỡ, cũng được khác phái trợ giúp lực rất nhiều.

Nữ mệnh hội cát ngôi sao, vượng phu ích tử.

(1) tả phụ

1, tả phụ thủ mệnh, tử vi, thiên phủ, lộc, quyền tam hợp củng chiếu, phần kết vũ đại quý.

2, tả phụ thủ mệnh, tử vi, thiên phủ, thiên tướng, thiên cơ, thái dương, Thái Âm, tham lang, vũ khúc, văn xương, văn khúc hội hợp, cũng có hữu bật đồng cung, phú quý không nhỏ, hỏa kị phá tan tắc phú quý không lâu.

3, tả phụ cùng liêm trinh thiên phủ ở thìn tuất an mệnh, tam phương cát hóa củng chiếu, chủ nhân có quan to lộc hậu, tôn ở vạn thừa, tất vi cực phẩm quý.

4, tả phụ văn xương hội hợp ngôi sao may mắn, chủ nhân có quan to lộc hậu, tôn ở bát tọa, gia hội hung tinh tắc đặc biệt.

5, tả phụ, liêm trinh, kình dương đồng cung, chỉ đạo tặc thả chủ hồi tổn thương.

6, tả phụ thủ mệnh, Kình Đà hỏa linh được thông qua, thêm cự, thất sát, thiên cơ tắc vi ván sau.

7, nữ mệnh được tả phụ cùng trời khôi thủ mệnh, có Phúc Thọ.

8, tả phụ ở cung phu thê, chủ nhân định 2 lần kết hôn. Kết hôn muộn có thể miễn.

(2) hữu bật

1, hữu bật thủ mệnh, sẽ tử vi, thiên phủ, thiên tướng, văn xương, văn khúc, chung thân phúc dày.

2, hữu bật, tử vi, thiên phủ đồng cung, tài Quan song mỹ, văn võ song toàn.

3, hữu bật, liêm trinh, kình dương đồng cung, chỉ đạo tặc thả chủ hồi tổn thương.

4, hữu bật cùng chư ác tinh đồng cung, Kình Đà hỏa kị hướng hợp, phúc bạc.

5, nữ mệnh được hữu bật cùng trời gần nhau mệnh, cả đời có phúc.

6, hữu bật ở cung phu thê, chủ nhân định 2 lần kết hôn. Kết hôn muộn có thể miễn.

7, sao hữu bật có chứa hoa đào hơi thở, mà tả phụ thì không.

( tả phụ hữu bật hợp luận )

1, tả phụ hữu bật, bản tính khắc khoan khắc dày.

2, tả phụ hữu bật cùng tồn tại cung mệnh hoặc cung thiên di, hoặc tả hữu đối chiếu, chủ nhân chung thân phúc dày, ở tam phương gia hội thứ hai, cùng lấy cát luận.

3, “Tả hữu đồng cung, phê áo lưới tử “. Thủ thìn tuất cung an mệnh, chính, bảy tháng người sống; sửu cung an mệnh, tháng mười người sống; chưa cung an mệnh, tháng tư người sống; hợi, mão cung an mệnh, tám, mười hai tháng người sống; tị, cung dậu an mệnh, hai, tháng sáu người sống. Tam phương chớ luận.

4, thìn tuất xấu chưa tứ mộ an mệnh, phùng tả hữu đồng cung hoặc đối chiếu, tôn ở bát tọa quý.

5, tả hữu giáp mệnh là đắt cách. Đây thủ an mệnh chưa cung, ba tháng hoặc tháng năm người sống, tả hữu ở ngọ thân hai cung giáp mệnh, an mệnh sửu cung, nguyệt hoặc tháng mười một người sống, tả hữu tại tí dần hai cung giáp mệnh, nếu cung mệnh chính tinh miếu vượng, được cát hóa, cả đời nhiều gặp quý nhân dẫn, không quý tắc đương đại phú. Nếu mệnh vô chính diệu, hoặc chủ tinh hãm nhược tam hợp phương cập đối cung gặp hung tinh, tắc không vì giàu sang mà nói, gần biết dùng người duyến mà thôi.

6, “Giúp đỡ giáp đế vi thượng phẩm “, đạo tử vi thủ mệnh, được nhị tinh đến giáp, vi thượng cách.

7, tả hữu văn xương, vị trí tới đài phụ, gia hội hung tinh tắc đặc biệt.

8, nữ mệnh, tả phụ thiên khôi thành phúc thọ, hữu bật thiên tướng phúc tiến đến, vượng phu ích tử.

9, cung mệnh có ngôi sao may mắn, tiền tài, Quan lộc hai cung có tả hữu đến chầu chủ nhân áo phi trứ tử, phú quý.

10, tả hữu cùng tồn tại cung tài bạch hoặc giáp cung tài bạch, chủ nhân áo lộc phong phú, cung quan lộc cũng cùng.

11, mệnh vô tử vi thiên phủ mười bốn chính diệu, được tả phụ hòa hữu bật một trong đơn thủ cung mệnh, chủ nhân rời tông cho làm con thừa tự, hoặc đeo nhà kề sở sanh, hoặc ở rể nhà vợ, nếu tam hợp phương cát đa vô sát, cũng vì phú quý mệnh.

12, tả hữu liêm trinh kình dương, hồi trộm hình.

13, tả hữu xương khúc phùng Kình Đà, đương sinh dị nốt ruồi.

14, tả phụ hữu bật tại sửu chưa ở chung cung phu thê, hoặc ở thìn tuất hướng chiếu, chủ tái hôn. Kết hôn muộn có thể miễn.

Cung mệnh có tả phụ

Tả phụ thổ, nam bắc đẩu hòa hợp ngôi sao tá đế lệnh, càng hay, nếu phủ tướng cơ xương tham lang vũ khúc sẽ, càng hữu bật cùng viên phú quý không nhỏ, quý tài cung song mỹ, nếu gặp Kình Đà hỏa kị trung cuộc, vượng cung có ám nốt ruồi, tam sát như hãm địa, thêm cánh cửa cực lớn thất sát thiên cơ ván sau.

Nữ mệnh, hội cát ngôi sao, vượng phu ích tử, tăng đạo vệ sinh.

Nhập nam mệnh cát hung bí quyết:

Tả phụ tôn ngôi sao đánh bại phúc, phong lưu đôn hậu thông kim cổ, tử phủ lộc quyền tham võ hội, quan văn quan võ nhiều thanh quý.

Kình Đà hỏa linh tam phương chiếu, dù có tài quan phi điềm lành, liêm trinh phá cự càng đến hướng, nếu không tàn tật cuối cùng yểu.

Nhập nữ mệnh cát hung bí quyết:

Nữ nhân phùng tả phụ chủ hiền hào, có khả năng tài cán vì vừa tức cao, càng cùng tử vi thiên phủ hợp, kim quan phong tặng quá thao thao.

Hỏa đà gặp gỡ không vì lương, thất sát phá quân thọ không lâu, chỉ có thể nhà kề phương giàu có, thông minh được sủng ái quá hạn ánh sáng.

Cung mệnh có hữu bật

Hữu bật thổ, nam bắc đẩu hòa hợp ngôi sao tá đế lệnh, vào miếu, rất nặng thanh tú ngay thẳng, lòng mang khoan thứ hảo thí (thích làm việc thiện bố thí), mà tính hữu cơ mưu, chư cung giáng phúc tứ mộ càng hay, nếu sẽ tử vi cùng xương khúc chung thân Phúc Thọ, nếu cùng chư giết cùng triền cập Kình Đà hỏa kị hướng hợp người, tắc phúc bạc cũng không vi hung, có ám nốt ruồi vệt tàn tật mang tật.

Nữ mệnh, hội cát ngôi sao, vượng phu ích tử, tăng đạo vệ sinh.

Nhập nam mệnh cát hung bí quyết:

Hữu bật thiên cơ bên trên tể ngôi sao, mệnh phùng trọng dày thông minh nhất, nhược vô hỏa kị Kình Đà sẽ, thêm cát tài Quan quan thế anh.

Hữu bật tôn ngôi sao nhập mệnh cung, nếu trả giết thấu chủ thường dung, Kình Đà không kiếp tam phương thấu, hiểu ra mang tật tránh tai hung.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button