Tử vi

Cung sự nghiệp

Xưa gọi là [Quan lộc cung]. Cổ đại trọng quan chức, trọng kẻ Sĩ và những người đỗ đạt ra làmQuan, mà Nông Công Thương đềukhông được xem là quý. do vậy khisuy đoán:

– có Cát diệu: là sĩ hoạn cao đến bậc nào, lợi văn chức hoặc vũ chức.

– có Sát Kị Hình: là mệnh thương nhân và mệnh thầy thợ,

Bạn đang xem: Cung sự nghiệp

cách đoán này, hiện đại hoàn toàn không thích hợp. Hiện đại là xã hội Thương nghiệp,Sự nghiệp cung Cát, chưa chắc đã từ sĩ hoạn xuất thân.

Đoán Sự nghiệp của người thời nay, khó hơn xưa rất nhiều.

Cổ nhân ngành nghề đơn giản, hiện đại phức tạp hơn nhiều.

Vì vậy, chúng ta cần phải tìm hiểu, chỉ có thể giới hạn ở tính chất công việc, mà tính chất giống nhau ví như ngành nghề có phục vụ tính: có thể là công tác xã hội,cũng có thể là phục vụ nhà hàng, có thể là môi giới cổ phiếu. do đây phải tham khảo tinh diệu của [Mệnh cung và Tài cung], mới có thể xác định chi tiết.

Sự nghiệp cung và Phu thê cung xung nhau, Mệnh cung và Tài bạch cung tại tam phương hội nhau. Quan hệ của Sự nghiệp cung với Mệnh cung cùng Tài bạch cung, không thể dùng thí dụ mà nói, cho đến quan hệ với Phu thê cung, duyên cớ là ngày xưa do hệ thống cũ. Nam mệnh tại Thêcung gặp tinh diệu chủ quý (hiển), là điềm thê tử được thụ phong (ban thưởng),do đó có thể gián tiếp đoán quan lộc của người này. Ý nghĩa này, Đã biến mất trong hiện đại, nhưngcó thể dựa vào lối suy đoán này để xem ảnh hưởng của hôn nhân đối với Sựnghiệp. Đặc biệt lúc tinh diệu ở Phu thê cung có giá trị, có thể là điềm báo cólợi nếu Phu thê hợp tác sáng nghiệp .

Vợ chồng cơm gạo “Sài mễ phu thê”, tự xưa đã thế, cho nên Chu mãi Thần cũng có nỗi đau [mã tiền phúc thủy] (trước ngựa đổ chén nước).

Tinh diệu của Sự nghiệp cung có thể ảnh hưởng hôn nhân, đây cũng là ý không thể dùng lời mà nói được. mặt khác (mà nói), tinh diệu của Phu thê cung cũng có thể ảnh hưởng Sự nghiệp, trừ căn cứ đã nêu ở trên”phu bằng thê quý” (chồng dựa vợ để quý) để suy đoán công danh của nam mệnh lợi lộc ở ngoài, Vẫn còn cần phải chú ý, thành bại của sự nghiệp, Không có nghĩa là thành công hay thất bại của hôn nhân. Nên trọng yếu là tinh diệu bản cung hơn tinh diệu đối cung.

Sự nghiệp cung và Phu thê .

Như sự nghiệp cung cát, phu thê cung cát: chủ phu thê có thể hợp tác công việc, hoặc hai bên phát triển thành công, mà quan hệ phu thê cũng hòa mỹ;

giả như sự nghiệp cung cát, phu thê cung bất cát, ắt phu thê mỗi người nên tự phát triển riêng nghề nghiệp của mình;

nếu sự nghiệp cung bất cát, mà phu thê cung cũng bất cát, ắt công việc của hai vợ chồng không giúp nhau được, tuyệt đối không nên hợp tác .

Hai cung Sự nghiệp và Phu thê rất không thích một gặp Không, một gặp Kiếp (ở đây là 2 cung dần thân có nó ắt chủ vì chịu ảnh hưởng phối ngẫu đưa đến bất lợi sự nghiệp (ví như vì nghiêng về phối ngẫu, tự mình hy sinh một chức vụ thuận lợi hơn) nhưng cả hai lại không thể theo cho đến cùng, vì vậy cũng thường ảnh hưởng hôn nhân)

Sự nghiệp cung và Phu thê cung tương xung, thời xưa còn trọng một ý nghĩa, tức chỗ nói”nam sợ chọn lầm nghề, nữ sợ chọn lầm chồng”, vì cổ nhân lấy mệnh nam nên xem trọng sự nghiệp cung (gọi là [cường cung]), mệnh nữ rất xem trọng phu thê cung. ý nghĩa này, cơ bản vẫn không thể đem 2 cung này phân biệt làm [cường cung] [nhược cung] .

Sự nghiệp cung và Mệnh, Tài

Tinh diệu của Sự nghiệp cung, thường có thể hiển thị tính chất thích nghi của nghề nghiệp, tuy nhiên nên tham khảo tinh diệu Mệnh cung và tinh diệu Tài bạch cung mà định. Đại khái, tổ tinh diệu nào cát lợi hơn, hoặc hết sức đầy đủ đặc sắc, nên lấy tổ tinh diệu này làm chủ.

ví dụ như mệnh cung Tử Phủ / tài bạch cung Vũ khúc độc tọa / sự nghiệp cung”Liêm Tướng”.

như Vũ hóa Quyền,Thiên di cung tọa Lộc tồn, ắt nên nhờ(hoặc căn cứ) tinh diệu mệnh cung và tài bạch cung, có thể đắp đổi cho nhau.nhưng do ở sự nghiệp cung là [Liêm Tướng],vì vậy nên cùng người hợp tác sự nghiệp,đặc biệt là tự mình tham gia kinh doanh.

Như mệnh cung Tử hóa Quyền, mà tài bạch cung Vũ hóa Kị, nên làm việc trong các tổ chức lớn của chính phủ hoặc các sở, ban, ngành, ở đây căn cư tính chất sự nghiệp cung [Liêm Tướng], đảm nhiệm bộ môn hành chánh là thích hợp.

Sự nghiệp cung.

kiến Sát,

cổ nhân cho là nên theo thương nghiệp, hoặc thủ công.

thời nay không thể khái quát hóa như vậy. không ít trùm phú thương cũng sự nghiệp cung vô Sát diệu. đây vì kiến Sát ắt chủ địa vị xã hội hơi thấp, hoặc do địa vị thấp phát triển thành địa vị chí cao, vì thế tại cổ đại thích hợp buôn bán(thương nhân địa vị xã hội hơi thấp; nếu về sau mới giàu), thay thế giai cấp, địa vị cũng do thấp hay cao). Ở hiện đại đương nhiên không thể bất biến như vậy.

Cổ nhân nói thợ khéo léo, ở hiện đại thường thường là chuyên viên. điều này không thể không biết .

kiến Không Kiếp, đại khái tình huống nên tham gia vào những ngành nghề ít người làm, hoặc kì binh đột xuất, vận dụng thủ pháp ngoài sự tiên liệu. chỉ tối kị tham vọng lớn nhưng tài năng nhỏ(chí đại tài sơ), ắt sự nghiệp cả đời khó lòng khuấy động. Ở đây thí dụ là hậu thiên nhân sự có thể ảnh hưởng thành bại.

kiến Đà la:không phải chỉ sự nghiệp chậm phát triển,mà thường hữu danh vô thật, quyền lực bị hạn chế, có lúc cũng chủ sự nghiệp gập ghềnh, khó an cư để tọa hưởng thành quả.

kiến Kình: cổ nhân tin là chỉ nên theo vũ chức, ở hiện đại thường là nhân viên kĩ thuật.

kiến Hỏa Linh: chủ ba chiết. thường thường phải trải qua gian khổ mới có thể ổn định sự nghiệp.

tinh diệu không tốt: chưa chắc đã xác định sự nghiệp không tốt,phải xác định rõ bản chất không tốt, suy đoán nên theo nghề nghiệp nào, tức là cơ”xu cát tị hung”:

Như Thái dương hội Cự hóa Kị, nên [khẩu thiệt dĩ cầu tài] (làm những nghề cần miệng lưỡi),như giảng dạy, hoặc làm công tác pháp luật;

như Hình Kị giáp Ấn: nên công tác ngành hình pháp kỉ luật. nên xét rõ bản chất [lục thập tinh hệ] mà định .

Lộc tồn đồng độ: đại khái nên kinh doanh những ngành nghề có sẳn (quần áo may sẵn; sẵn sàng sẵn có), hoặc bước lên một giai cấp mới,nhưng không thể luận là phú được. Nếu lại kiến Không Kiếp đồng độ, ắt chủ tiến thóai đều dở, thường băn khoăn về lương hướng (mức lương), hoặc không chịu kinh doanh những ngành nghề sẳn có (hiện thành sự nghiệp), miễn cưỡng thay đỗi, kết quả ngược lại phải sập vào khốn cảnh.

Suy đoán Sự nghiệp một đời, có lúc phải tham khảo đại vận sự nghiệp trung niên mà định.

Như nguyên cục Sự nghiệp cung: hết sức tốt,

nhưng sự nghiệp cung trung niên: có đại phá bại,

tức: không nên hấp tấp làm một mình. đây cũng là đạo lí”xu cát tị hung”.

(Theo: Blog Hà Ngọc)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cung sự nghiệp

Xưa gọi là [Quan lộc cung]. Cổ đại trọng quan chức, trọng kẻ Sĩ và những người đỗ đạt ra làmQuan, mà Nông Công Thương đềukhông được xem là quý. do vậy khisuy đoán:

– có Cát diệu: là sĩ hoạn cao đến bậc nào, lợi văn chức hoặc vũ chức.

– có Sát Kị Hình: là mệnh thương nhân và mệnh thầy thợ,

cách đoán này, hiện đại hoàn toàn không thích hợp. Hiện đại là xã hội Thương nghiệp,Sự nghiệp cung Cát, chưa chắc đã từ sĩ hoạn xuất thân.

Đoán Sự nghiệp của người thời nay, khó hơn xưa rất nhiều.

Cổ nhân ngành nghề đơn giản, hiện đại phức tạp hơn nhiều.

Vì vậy, chúng ta cần phải tìm hiểu, chỉ có thể giới hạn ở tính chất công việc, mà tính chất giống nhau ví như ngành nghề có phục vụ tính: có thể là công tác xã hội,cũng có thể là phục vụ nhà hàng, có thể là môi giới cổ phiếu. do đây phải tham khảo tinh diệu của [Mệnh cung và Tài cung], mới có thể xác định chi tiết.

Sự nghiệp cung và Phu thê cung xung nhau, Mệnh cung và Tài bạch cung tại tam phương hội nhau. Quan hệ của Sự nghiệp cung với Mệnh cung cùng Tài bạch cung, không thể dùng thí dụ mà nói, cho đến quan hệ với Phu thê cung, duyên cớ là ngày xưa do hệ thống cũ. Nam mệnh tại Thêcung gặp tinh diệu chủ quý (hiển), là điềm thê tử được thụ phong (ban thưởng),do đó có thể gián tiếp đoán quan lộc của người này. Ý nghĩa này, Đã biến mất trong hiện đại, nhưngcó thể dựa vào lối suy đoán này để xem ảnh hưởng của hôn nhân đối với Sựnghiệp. Đặc biệt lúc tinh diệu ở Phu thê cung có giá trị, có thể là điềm báo cólợi nếu Phu thê hợp tác sáng nghiệp .

Vợ chồng cơm gạo “Sài mễ phu thê”, tự xưa đã thế, cho nên Chu mãi Thần cũng có nỗi đau [mã tiền phúc thủy] (trước ngựa đổ chén nước).

Tinh diệu của Sự nghiệp cung có thể ảnh hưởng hôn nhân, đây cũng là ý không thể dùng lời mà nói được. mặt khác (mà nói), tinh diệu của Phu thê cung cũng có thể ảnh hưởng Sự nghiệp, trừ căn cứ đã nêu ở trên”phu bằng thê quý” (chồng dựa vợ để quý) để suy đoán công danh của nam mệnh lợi lộc ở ngoài, Vẫn còn cần phải chú ý, thành bại của sự nghiệp, Không có nghĩa là thành công hay thất bại của hôn nhân. Nên trọng yếu là tinh diệu bản cung hơn tinh diệu đối cung.

Sự nghiệp cung và Phu thê .

Như sự nghiệp cung cát, phu thê cung cát: chủ phu thê có thể hợp tác công việc, hoặc hai bên phát triển thành công, mà quan hệ phu thê cũng hòa mỹ;

giả như sự nghiệp cung cát, phu thê cung bất cát, ắt phu thê mỗi người nên tự phát triển riêng nghề nghiệp của mình;

nếu sự nghiệp cung bất cát, mà phu thê cung cũng bất cát, ắt công việc của hai vợ chồng không giúp nhau được, tuyệt đối không nên hợp tác .

Hai cung Sự nghiệp và Phu thê rất không thích một gặp Không, một gặp Kiếp (ở đây là 2 cung dần thân có nó ắt chủ vì chịu ảnh hưởng phối ngẫu đưa đến bất lợi sự nghiệp (ví như vì nghiêng về phối ngẫu, tự mình hy sinh một chức vụ thuận lợi hơn) nhưng cả hai lại không thể theo cho đến cùng, vì vậy cũng thường ảnh hưởng hôn nhân)

Sự nghiệp cung và Phu thê cung tương xung, thời xưa còn trọng một ý nghĩa, tức chỗ nói”nam sợ chọn lầm nghề, nữ sợ chọn lầm chồng”, vì cổ nhân lấy mệnh nam nên xem trọng sự nghiệp cung (gọi là [cường cung]), mệnh nữ rất xem trọng phu thê cung. ý nghĩa này, cơ bản vẫn không thể đem 2 cung này phân biệt làm [cường cung] [nhược cung] .

Sự nghiệp cung và Mệnh, Tài

Tinh diệu của Sự nghiệp cung, thường có thể hiển thị tính chất thích nghi của nghề nghiệp, tuy nhiên nên tham khảo tinh diệu Mệnh cung và tinh diệu Tài bạch cung mà định. Đại khái, tổ tinh diệu nào cát lợi hơn, hoặc hết sức đầy đủ đặc sắc, nên lấy tổ tinh diệu này làm chủ.

ví dụ như mệnh cung Tử Phủ / tài bạch cung Vũ khúc độc tọa / sự nghiệp cung”Liêm Tướng”.

như Vũ hóa Quyền,Thiên di cung tọa Lộc tồn, ắt nên nhờ(hoặc căn cứ) tinh diệu mệnh cung và tài bạch cung, có thể đắp đổi cho nhau.nhưng do ở sự nghiệp cung là [Liêm Tướng],vì vậy nên cùng người hợp tác sự nghiệp,đặc biệt là tự mình tham gia kinh doanh.

Như mệnh cung Tử hóa Quyền, mà tài bạch cung Vũ hóa Kị, nên làm việc trong các tổ chức lớn của chính phủ hoặc các sở, ban, ngành, ở đây căn cư tính chất sự nghiệp cung [Liêm Tướng], đảm nhiệm bộ môn hành chánh là thích hợp.

Sự nghiệp cung.

kiến Sát,

cổ nhân cho là nên theo thương nghiệp, hoặc thủ công.

thời nay không thể khái quát hóa như vậy. không ít trùm phú thương cũng sự nghiệp cung vô Sát diệu. đây vì kiến Sát ắt chủ địa vị xã hội hơi thấp, hoặc do địa vị thấp phát triển thành địa vị chí cao, vì thế tại cổ đại thích hợp buôn bán(thương nhân địa vị xã hội hơi thấp; nếu về sau mới giàu), thay thế giai cấp, địa vị cũng do thấp hay cao). Ở hiện đại đương nhiên không thể bất biến như vậy.

Cổ nhân nói thợ khéo léo, ở hiện đại thường thường là chuyên viên. điều này không thể không biết .

kiến Không Kiếp, đại khái tình huống nên tham gia vào những ngành nghề ít người làm, hoặc kì binh đột xuất, vận dụng thủ pháp ngoài sự tiên liệu. chỉ tối kị tham vọng lớn nhưng tài năng nhỏ(chí đại tài sơ), ắt sự nghiệp cả đời khó lòng khuấy động. Ở đây thí dụ là hậu thiên nhân sự có thể ảnh hưởng thành bại.

kiến Đà la:không phải chỉ sự nghiệp chậm phát triển,mà thường hữu danh vô thật, quyền lực bị hạn chế, có lúc cũng chủ sự nghiệp gập ghềnh, khó an cư để tọa hưởng thành quả.

kiến Kình: cổ nhân tin là chỉ nên theo vũ chức, ở hiện đại thường là nhân viên kĩ thuật.

kiến Hỏa Linh: chủ ba chiết. thường thường phải trải qua gian khổ mới có thể ổn định sự nghiệp.

tinh diệu không tốt: chưa chắc đã xác định sự nghiệp không tốt,phải xác định rõ bản chất không tốt, suy đoán nên theo nghề nghiệp nào, tức là cơ”xu cát tị hung”:

Như Thái dương hội Cự hóa Kị, nên [khẩu thiệt dĩ cầu tài] (làm những nghề cần miệng lưỡi),như giảng dạy, hoặc làm công tác pháp luật;

như Hình Kị giáp Ấn: nên công tác ngành hình pháp kỉ luật. nên xét rõ bản chất [lục thập tinh hệ] mà định .

Lộc tồn đồng độ: đại khái nên kinh doanh những ngành nghề có sẳn (quần áo may sẵn; sẵn sàng sẵn có), hoặc bước lên một giai cấp mới,nhưng không thể luận là phú được. Nếu lại kiến Không Kiếp đồng độ, ắt chủ tiến thóai đều dở, thường băn khoăn về lương hướng (mức lương), hoặc không chịu kinh doanh những ngành nghề sẳn có (hiện thành sự nghiệp), miễn cưỡng thay đỗi, kết quả ngược lại phải sập vào khốn cảnh.

Suy đoán Sự nghiệp một đời, có lúc phải tham khảo đại vận sự nghiệp trung niên mà định.

Như nguyên cục Sự nghiệp cung: hết sức tốt,

nhưng sự nghiệp cung trung niên: có đại phá bại,

tức: không nên hấp tấp làm một mình. đây cũng là đạo lí”xu cát tị hung”.

(Theo: Blog Hà Ngọc)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button