Tử vi

Cung tật ách tứ hóa phi tinh

Tật ách vi thân thể Quan, chủ tướng mạo hòa trạng huống sức khỏe tới cung, cũng biểu hiện phát tài đấy tràng phòng, chỗ làm việc.

Người già cung tật ách không nên hóa lộc chiếu bản mệnh, hóa lộc nhập cung tật ách hoặc cung mệnh cùng không tốt, nhân hóa lộc có “Nhiều “, “Phát” ý tứ của, bị sinh tai nạn bệnh tật, sao cung hung người dễ có được sưng lưu, cao huyết áp các loại chứng bệnh.

1, hóa lộc

Bạn đang xem: Cung tật ách tứ hóa phi tinh

Hóa lộc nhập mệnh, có nhân duyên, lạc quan, thân thể khỏe mạnh.

Hóa lộc nhập Huynh, cùng huynh đệ duyến dày, cảm tình tốt.

Hóa lộc nhập vợ chồng, yêu thương phối ngẫu, phu thê cảm tình tốt, sinh hoạt tình dục nhiều.

Hóa lộc nhập đứa con, cùng đứa con duyến tốt, yêu thương đứa con, sinh hoạt tình dục nhiều mà vô tiết chế.

Hóa lộc nhập tiền tài, tài vận tốt, kiếm tiền thực nhẹ nhàng.

Hóa lộc nhập tật, tức tự hóa lộc, rất lạc quan, không cùng nhân so đo.

Hóa lộc nhập thiên, bên ngoài theo duyến tốt, bằng hữu nhiều, vui mừng vui đùa.

Hóa lộc nhập giao hữu, nhân duyên tốt, bằng hữu nhiều, hoa đào cũng nhiều.

Hóa lộc nhập Quan, nơi làm việc thích hợp phát triển sự nghiệp, cùng thủ trưởng cập đồng sự ở chung sự hòa thuận, công tác thoải mái khoái trá.

Hóa lộc nhập điền, cùng người nhà ở chung hòa hảo, thân thể khỏe mạnh, có thể tụ tài.

Hóa lộc nhập phúc, nhân duyên tốt, có phúc ấm, thân thể khỏe mạnh, tài nguyên rộng.

Hóa lộc nhập phụ, cùng cha mẹ trưởng bối quan hệ tốt, nhiều quý nhân, có danh tiếng.

2, hóa quyền

Nhập mệnh, cá tính mạnh, thiếu niên nhiều bệnh tật.

Nhập Huynh, ở trong huynh đệ tự thể nghiệm, nhưng cùng Huynh có ý kiến phân kỳ, sẽ quản huynh đệ.

Nhập ngẫu, tình cảm vợ chồng tốt hơn, tính dục mạnh, nhưng sẽ quản phối ngẫu, thường có ý kiến.

Nhập đứa con, quản con cái, nhưng cùng đứa con vẫn có duyến, tính rõ ràng nhiều mà vô tiết chế.

Nhập tài, cầu tài dục vọng lớn, thực làm lụng vất vả, nhưng có thể kiếm tiền.

Nhập tật, cá tính mạnh thả cổ quái, trưởng thành sớm.

Nhập thiên, bên ngoài góc bận rộn, cùng bạn có ý kiến, nhưng nhân duyên vẫn tốt.

Nhập nô, nhân duyên tốt, nghĩ kết giao nhiều bằng hữu.

Nhập Quan, công tác góc làm lụng vất vả, có trách nhiệm, sẽ thêm quản thủ trưởng hòa đồng sự.

Nhập điền, đúng tiền tài dục vọng cao, đúng phòng ốc yêu cầu cao, ở nhà cầm quyền.

Nhập phúc, nhân duyên tốt, năng lực mạnh, nhưng lao lực phí sức, thả nhiều bệnh tật.

Nhập phụ, quan tâm trưởng bối, dễ có được trợ, nhưng bị có ý kiến phân kỳ.

3, hóa khoa

Nhập mệnh, nhân duyên tốt, lạc quan, thể xác và tinh thần khoái trá.

Nhập Huynh, cùng huynh đệ quan hệ hiền hoà, một vừa hai phải.

Nhập ngẫu, cùng phối ngẫu cảm tình bình thường, không tính hài hòa.

Nhập tử, cùng đứa con duyến tốt, giáo dục đứa con có cách, sinh hoạt tình dục nhiều mà có tiết chế.

Nhập tài, tiền tài vận THUẬN, liệu cơm gắp mắm.

Nhập tật, thân thể khỏe mạnh, có phong độ, nhiễm bệnh có lương y.

Nhập thiên, người ở bên ngoài duyến tốt, bên ngoài bình an.

Nhập nô, chọn bạn mà giao, cùng bạn kết giao một vừa hai phải.

Nhập Quan, công tác thoải mái, cùng thủ trưởng đồng sự ở chung hài hòa.

Nhập điền, cùng người nhà ở chung hài hòa, tiền tài liệu cơm gắp mắm.

Nhập phúc, nhân duyên tốt, thân thể khỏe mạnh, đắt cỡ nào nhân.

Nhập phụ, cùng trưởng bối ở chung hài hòa, đắt cỡ nào nhân trợ giúp.

4, hóa kị

Nhập mệnh, thân thể kém, nơi làm việc gây bất lợi cho chính mình; cùng bạn kết giao ảnh hưởng thân thể của chính mình.

Nhập Huynh, cùng huynh đệ duyến gầy, nhiều quản huynh đệ, có ý kiến khác nhau.

Nhập ngẫu, quản nhiều phối ngẫu, cảm tình mỏng, sinh hoạt tình dục không hài hòa. Hướng Quan chủ nơi làm việc không thích hợp sự nghiệp phát triển, công ty cửa hàng vận chuyển buôn bán không tốt, sự nghiệp hoang phế.

Nhập tử, nhiều quản con cái, cùng đứa con duyến gầy, sinh hoạt tình dục nhiều mà vô tiết chế.

Nhập tài, vì tiền tài mà làm lụng vất vả thương thân, tiền tài không phải.

Nhập tật, thể nhược nhiều bệnh, lao lực, trưởng thành sớm.

Nhập thiên, bên ngoài làm lụng vất vả không như ý, hướng mệnh chủ ngoài ý muốn tai ương.

Nhập nô, cùng bạn duyến gầy, nhân bằng hữu tổn thương thân thể.

Nhập Quan, nơi làm việc đúng sự tình nghiệp bất lợi. Sự nghiệp không như ý, lao tâm lao lực, cùng thủ trưởng đồng sự ở chung không tốt.

Nhập điền, vi tài làm lụng vất vả, nan tụ tài, thân thể không tốt. Nhân ngoài ý muốn sinh bệnh mà tiêu phí trong nhà tới tiễn.

Nhập phúc, thể nhược nhiều bệnh, nhân duyên kém, phúc ấm kém, hướng tài chủ tiêu tiền chữa bệnh.

Nhập phụ, cùng trưởng bối ở chung bất hòa, thân thể không tốt, bị mặt mày hốc hác, bên ngoài không như ý.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Cung tật ách tứ hóa phi tinh

Tật ách vi thân thể Quan, chủ tướng mạo hòa trạng huống sức khỏe tới cung, cũng biểu hiện phát tài đấy tràng phòng, chỗ làm việc.

Người già cung tật ách không nên hóa lộc chiếu bản mệnh, hóa lộc nhập cung tật ách hoặc cung mệnh cùng không tốt, nhân hóa lộc có “Nhiều “, “Phát” ý tứ của, bị sinh tai nạn bệnh tật, sao cung hung người dễ có được sưng lưu, cao huyết áp các loại chứng bệnh.

1, hóa lộc

Hóa lộc nhập mệnh, có nhân duyên, lạc quan, thân thể khỏe mạnh.

Hóa lộc nhập Huynh, cùng huynh đệ duyến dày, cảm tình tốt.

Hóa lộc nhập vợ chồng, yêu thương phối ngẫu, phu thê cảm tình tốt, sinh hoạt tình dục nhiều.

Hóa lộc nhập đứa con, cùng đứa con duyến tốt, yêu thương đứa con, sinh hoạt tình dục nhiều mà vô tiết chế.

Hóa lộc nhập tiền tài, tài vận tốt, kiếm tiền thực nhẹ nhàng.

Hóa lộc nhập tật, tức tự hóa lộc, rất lạc quan, không cùng nhân so đo.

Hóa lộc nhập thiên, bên ngoài theo duyến tốt, bằng hữu nhiều, vui mừng vui đùa.

Hóa lộc nhập giao hữu, nhân duyên tốt, bằng hữu nhiều, hoa đào cũng nhiều.

Hóa lộc nhập Quan, nơi làm việc thích hợp phát triển sự nghiệp, cùng thủ trưởng cập đồng sự ở chung sự hòa thuận, công tác thoải mái khoái trá.

Hóa lộc nhập điền, cùng người nhà ở chung hòa hảo, thân thể khỏe mạnh, có thể tụ tài.

Hóa lộc nhập phúc, nhân duyên tốt, có phúc ấm, thân thể khỏe mạnh, tài nguyên rộng.

Hóa lộc nhập phụ, cùng cha mẹ trưởng bối quan hệ tốt, nhiều quý nhân, có danh tiếng.

2, hóa quyền

Nhập mệnh, cá tính mạnh, thiếu niên nhiều bệnh tật.

Nhập Huynh, ở trong huynh đệ tự thể nghiệm, nhưng cùng Huynh có ý kiến phân kỳ, sẽ quản huynh đệ.

Nhập ngẫu, tình cảm vợ chồng tốt hơn, tính dục mạnh, nhưng sẽ quản phối ngẫu, thường có ý kiến.

Nhập đứa con, quản con cái, nhưng cùng đứa con vẫn có duyến, tính rõ ràng nhiều mà vô tiết chế.

Nhập tài, cầu tài dục vọng lớn, thực làm lụng vất vả, nhưng có thể kiếm tiền.

Nhập tật, cá tính mạnh thả cổ quái, trưởng thành sớm.

Nhập thiên, bên ngoài góc bận rộn, cùng bạn có ý kiến, nhưng nhân duyên vẫn tốt.

Nhập nô, nhân duyên tốt, nghĩ kết giao nhiều bằng hữu.

Nhập Quan, công tác góc làm lụng vất vả, có trách nhiệm, sẽ thêm quản thủ trưởng hòa đồng sự.

Nhập điền, đúng tiền tài dục vọng cao, đúng phòng ốc yêu cầu cao, ở nhà cầm quyền.

Nhập phúc, nhân duyên tốt, năng lực mạnh, nhưng lao lực phí sức, thả nhiều bệnh tật.

Nhập phụ, quan tâm trưởng bối, dễ có được trợ, nhưng bị có ý kiến phân kỳ.

3, hóa khoa

Nhập mệnh, nhân duyên tốt, lạc quan, thể xác và tinh thần khoái trá.

Nhập Huynh, cùng huynh đệ quan hệ hiền hoà, một vừa hai phải.

Nhập ngẫu, cùng phối ngẫu cảm tình bình thường, không tính hài hòa.

Nhập tử, cùng đứa con duyến tốt, giáo dục đứa con có cách, sinh hoạt tình dục nhiều mà có tiết chế.

Nhập tài, tiền tài vận THUẬN, liệu cơm gắp mắm.

Nhập tật, thân thể khỏe mạnh, có phong độ, nhiễm bệnh có lương y.

Nhập thiên, người ở bên ngoài duyến tốt, bên ngoài bình an.

Nhập nô, chọn bạn mà giao, cùng bạn kết giao một vừa hai phải.

Nhập Quan, công tác thoải mái, cùng thủ trưởng đồng sự ở chung hài hòa.

Nhập điền, cùng người nhà ở chung hài hòa, tiền tài liệu cơm gắp mắm.

Nhập phúc, nhân duyên tốt, thân thể khỏe mạnh, đắt cỡ nào nhân.

Nhập phụ, cùng trưởng bối ở chung hài hòa, đắt cỡ nào nhân trợ giúp.

4, hóa kị

Nhập mệnh, thân thể kém, nơi làm việc gây bất lợi cho chính mình; cùng bạn kết giao ảnh hưởng thân thể của chính mình.

Nhập Huynh, cùng huynh đệ duyến gầy, nhiều quản huynh đệ, có ý kiến khác nhau.

Nhập ngẫu, quản nhiều phối ngẫu, cảm tình mỏng, sinh hoạt tình dục không hài hòa. Hướng Quan chủ nơi làm việc không thích hợp sự nghiệp phát triển, công ty cửa hàng vận chuyển buôn bán không tốt, sự nghiệp hoang phế.

Nhập tử, nhiều quản con cái, cùng đứa con duyến gầy, sinh hoạt tình dục nhiều mà vô tiết chế.

Nhập tài, vì tiền tài mà làm lụng vất vả thương thân, tiền tài không phải.

Nhập tật, thể nhược nhiều bệnh, lao lực, trưởng thành sớm.

Nhập thiên, bên ngoài làm lụng vất vả không như ý, hướng mệnh chủ ngoài ý muốn tai ương.

Nhập nô, cùng bạn duyến gầy, nhân bằng hữu tổn thương thân thể.

Nhập Quan, nơi làm việc đúng sự tình nghiệp bất lợi. Sự nghiệp không như ý, lao tâm lao lực, cùng thủ trưởng đồng sự ở chung không tốt.

Nhập điền, vi tài làm lụng vất vả, nan tụ tài, thân thể không tốt. Nhân ngoài ý muốn sinh bệnh mà tiêu phí trong nhà tới tiễn.

Nhập phúc, thể nhược nhiều bệnh, nhân duyên kém, phúc ấm kém, hướng tài chủ tiêu tiền chữa bệnh.

Nhập phụ, cùng trưởng bối ở chung bất hòa, thân thể không tốt, bị mặt mày hốc hác, bên ngoài không như ý.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button