Tử vi

Luận về bộ Xương Khúc

Luận về bộ Xương Khúc

Thường nhận định hai sao Văn Xương và Văn Khúc thuộc cách văn chương nghệ thuật, tên riêng là Văn quế và Văn hoa, chứa dâm tính dẫn tới luận đoán theo chiều hướng sai lầm khiến sai thực tế. Xương Khúc có thể giao hội với tất cả các sao khác trừ bộ Không Kiếp. Vì vậy các câu phú thường chỉ bộ Xương Khúc hay vì lý do này, do giao hội với nhiều sao nên tính chất biến hóa mỗi cách đa dạng. Bộ sao này có đặc tính của tổ hợp là sự chuyên sâu, hiểu biết kiên thức. Có thể chia bộ Xương Khúc qua việc giao hội với các nhóm sao chính an theo Thiên Can làm 4 trường hợp. Thứ nhất, bộ Xương Khúc giao hội với bộ Lộc Ấn Bệnh. Cách này hoàn toàn không liên quan tới lĩnh vực nghệ thuật, ở đây tính chất có sự khác biệt. Xương Khúc ngộ Lộc Ấn Bệnh có tính chất đào sâu một vấn đề, sự tích lũy kinh nghiệm từ học hỏi, nghiên cứu. Đây là chính cách của bộ Xương Khúc với đặc tính trở nên tốt đẹp, khả năng tích lũy kiến thức khiến Mệnh tạo trở nên hiểu biết, có tác động mạnh tới tài quan cách. Lộc Ấn Bệnh có tính chất lưu trữ, mang tính thị phi do có Bác Sĩ, đây là kỷ niệm, ấn tượng khiến cách này thường hoài niệm về quá khứ, nếu có các bàng tinh hay chính tinh thích hợp thường có khả năng văn chương hoài niệm, mang nhiều cảm xúc trong nghệ thuật. Cách thứ hai là việc Xương Khúc giao hội với nhóm Thanh Phi Phục. Tổ hợp này có ưu điểm việc nhanh trí, khả năng thông minh, nhận thức nhanh chóng, hiểu biết vấn đề theo chiều rộng. Khi tốt đẹp thì Xương Khúc là sách vở và Thanh Phi Phục là danh tiếng được lưu truyền. Tuy nhiên khuyết điểm đến do Phi Liêm là sao chủ chia rẽ, cách này hiểu biết thường theo bề nổi, học rộng nhưng không tinh thông. Cách Xương Khúc Khôi Việt rất hay, vì bộ Khôi Việt là quý hiếm. Khôi Việt chủ phát khởi và bộc phát lên đỉnh cao. Khôi là cao nhất, Việt là sinh khởi. Cách này khiến vấn đề được tìm hiểu cặn kẽ, mang tính cẩn thận nên luận là hay. Hai trường hợp còn lại là cách Kình Hao và Đà Hao ngộ Xương Khúc. Hai cách này hàm chứa tính nghệ thuật trong bố cục, đậc biệt khi gặp cả bộ Kình Đà. Kình Dương ngộ Xương Khúc giỏi về chuyên môn, lĩnh vực riêng, nghiệp vụ. Cách Đà ngộ Xương Khúc chủ phát triển hiểu biết theo chiều rộng.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Bạn đang xem: Luận về bộ Xương Khúc

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Luận về bộ Xương Khúc

Luận về bộ Xương Khúc

Thường nhận định hai sao Văn Xương và Văn Khúc thuộc cách văn chương nghệ thuật, tên riêng là Văn quế và Văn hoa, chứa dâm tính dẫn tới luận đoán theo chiều hướng sai lầm khiến sai thực tế. Xương Khúc có thể giao hội với tất cả các sao khác trừ bộ Không Kiếp. Vì vậy các câu phú thường chỉ bộ Xương Khúc hay vì lý do này, do giao hội với nhiều sao nên tính chất biến hóa mỗi cách đa dạng. Bộ sao này có đặc tính của tổ hợp là sự chuyên sâu, hiểu biết kiên thức. Có thể chia bộ Xương Khúc qua việc giao hội với các nhóm sao chính an theo Thiên Can làm 4 trường hợp. Thứ nhất, bộ Xương Khúc giao hội với bộ Lộc Ấn Bệnh. Cách này hoàn toàn không liên quan tới lĩnh vực nghệ thuật, ở đây tính chất có sự khác biệt. Xương Khúc ngộ Lộc Ấn Bệnh có tính chất đào sâu một vấn đề, sự tích lũy kinh nghiệm từ học hỏi, nghiên cứu. Đây là chính cách của bộ Xương Khúc với đặc tính trở nên tốt đẹp, khả năng tích lũy kiến thức khiến Mệnh tạo trở nên hiểu biết, có tác động mạnh tới tài quan cách. Lộc Ấn Bệnh có tính chất lưu trữ, mang tính thị phi do có Bác Sĩ, đây là kỷ niệm, ấn tượng khiến cách này thường hoài niệm về quá khứ, nếu có các bàng tinh hay chính tinh thích hợp thường có khả năng văn chương hoài niệm, mang nhiều cảm xúc trong nghệ thuật. Cách thứ hai là việc Xương Khúc giao hội với nhóm Thanh Phi Phục. Tổ hợp này có ưu điểm việc nhanh trí, khả năng thông minh, nhận thức nhanh chóng, hiểu biết vấn đề theo chiều rộng. Khi tốt đẹp thì Xương Khúc là sách vở và Thanh Phi Phục là danh tiếng được lưu truyền. Tuy nhiên khuyết điểm đến do Phi Liêm là sao chủ chia rẽ, cách này hiểu biết thường theo bề nổi, học rộng nhưng không tinh thông. Cách Xương Khúc Khôi Việt rất hay, vì bộ Khôi Việt là quý hiếm. Khôi Việt chủ phát khởi và bộc phát lên đỉnh cao. Khôi là cao nhất, Việt là sinh khởi. Cách này khiến vấn đề được tìm hiểu cặn kẽ, mang tính cẩn thận nên luận là hay. Hai trường hợp còn lại là cách Kình Hao và Đà Hao ngộ Xương Khúc. Hai cách này hàm chứa tính nghệ thuật trong bố cục, đậc biệt khi gặp cả bộ Kình Đà. Kình Dương ngộ Xương Khúc giỏi về chuyên môn, lĩnh vực riêng, nghiệp vụ. Cách Đà ngộ Xương Khúc chủ phát triển hiểu biết theo chiều rộng.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button