Tử vi

ĐẶC ĐIỂM KHUÔN MẶT THEO PHÁI TRUNG CHÂU

Tám loại mặt và sắc mặt thường được nói đến trong tử vi

Mặt tròn: là mặt ngắn, phần trán và bộ phận hàm dưới (kể cả phần dưới của hai bên má) đều hiện hình tròn.

Mặt vuông: là phần trán và bộ phận hàm dưới (kể cả phần dưới của hai bên má) đều hiện hình vuông.

Bạn đang xem: ĐẶC ĐIỂM KHUÔN MẶT THEO PHÁI TRUNG CHÂU

Mặt tròn dài: là phần trán và bộ phận hàm dưới (kể cả phần dưới của hai bên má) tuy tròn nhưng khuôn mặt dài.

Mặt vuông dài: là phần trán và bộ phận hàm dưới (kể cả phần dưói của hai bên má) tuy vuông, nhưng khuôn mặt dài.

Mặt tròn mà vuông: là phần trán và bộ phận hàm dưói (kể cả phần dưới của hai bên má) tuy tròn, nhưng hai gò má cao, khuôn mặt có góc cạnh.

Mặt vuông mà tròn: là phần trán và bộ phận hàm dưới (kể cả phần dưới của hai bên má) tuy vuông, nhưng hai gò má tròn.

Mặt trên tròn dưới vuông: là trán tròn, mà bộ phận hàm dưới vuông.

Mặt dưới tròn trên vuông: là trán vuông, mà bộ phận hàm dưới tròn.

TÁM LOẠI SẮC MẶT

Sắc hoa tử đằng: màu da đỏ trong, giống như đen mà không phải đen, giông như trắng mà không phải trắng.

Màu hồng vàng: màu da vàng, nhưng hơi kèm sắc hồng.

Màu vàng trắng: màu da trắng, nhưng hơi kèm sắc vàng

Màu xanh trắng: màu da trắng, nhưng hơi kèm sắc xanh.

Màu xanh vàng: màu da vàng, nhưng hơi kèm sắc xanh.

Màu tía đen: màu da đen, nhưng hơi kèm sắc xanh.

Màu vàng đen: màu da đen, nhưng hơi kèm sắc vàng.

Màu hồng trắng: màu da trắng, nhưng hơi kèm sắc hồng.

(Theo TVĐSTHP)

(Dẫn theo trang bocdich.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm ĐẶC ĐIỂM KHUÔN MẶT THEO PHÁI TRUNG CHÂU

Tám loại mặt và sắc mặt thường được nói đến trong tử vi

Mặt tròn: là mặt ngắn, phần trán và bộ phận hàm dưới (kể cả phần dưới của hai bên má) đều hiện hình tròn.

Mặt vuông: là phần trán và bộ phận hàm dưới (kể cả phần dưới của hai bên má) đều hiện hình vuông.

Mặt tròn dài: là phần trán và bộ phận hàm dưới (kể cả phần dưới của hai bên má) tuy tròn nhưng khuôn mặt dài.

Mặt vuông dài: là phần trán và bộ phận hàm dưới (kể cả phần dưói của hai bên má) tuy vuông, nhưng khuôn mặt dài.

Mặt tròn mà vuông: là phần trán và bộ phận hàm dưói (kể cả phần dưới của hai bên má) tuy tròn, nhưng hai gò má cao, khuôn mặt có góc cạnh.

Mặt vuông mà tròn: là phần trán và bộ phận hàm dưới (kể cả phần dưới của hai bên má) tuy vuông, nhưng hai gò má tròn.

Mặt trên tròn dưới vuông: là trán tròn, mà bộ phận hàm dưới vuông.

Mặt dưới tròn trên vuông: là trán vuông, mà bộ phận hàm dưới tròn.

TÁM LOẠI SẮC MẶT

Sắc hoa tử đằng: màu da đỏ trong, giống như đen mà không phải đen, giông như trắng mà không phải trắng.

Màu hồng vàng: màu da vàng, nhưng hơi kèm sắc hồng.

Màu vàng trắng: màu da trắng, nhưng hơi kèm sắc vàng

Màu xanh trắng: màu da trắng, nhưng hơi kèm sắc xanh.

Màu xanh vàng: màu da vàng, nhưng hơi kèm sắc xanh.

Màu tía đen: màu da đen, nhưng hơi kèm sắc xanh.

Màu vàng đen: màu da đen, nhưng hơi kèm sắc vàng.

Màu hồng trắng: màu da trắng, nhưng hơi kèm sắc hồng.

(Theo TVĐSTHP)

(Dẫn theo trang bocdich.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button