Tử vi

Điều tra các đại nạn việc nghiệp thật xấu tới giải nghĩa

Điều tra các đại nạn việc nghiệp thật xấu tới giải nghĩa

** xem [ tứ hóa năm sinh ] rơi cung cùng [ đại nạn bàn ] cung vị nặng điệp

** xem [ cung mệnh ] tọa sao tình cập mệnh làm tứ hóa phi rơi cung vị

Bạn đang xem: Điều tra các đại nạn việc nghiệp thật xấu tới giải nghĩa

Hiểu mã 280

Cung mệnh tử sát ( tân tị ) văn khúc tự hóa khoa ( khoa chủ thanh danh cùng địa vị ) biểu hiện mệnh chủ khả nhân tự thân tới cố gắng mà được thanh danh tới [ thùy tượng ]

Tam phương tài bạch ( mình xấu ) vũ khúc sinh quyền thả tự hóa lộc tham lang tự hóa quyền tượng này tất nhiên có tiền

Quan lộc ( ất dậu ) liêm trinh phá quân + văn xương kình dương đáng tiếc sự nghiệp của mệnh chủ e rằng sẽ hồi thương hại hoặc trở nhiễu ( này là thiếu điểm )

[ bản mạng ] tân làm cự môn hóa lộc nhập [ vở ]( mậu dần ) phùng thái dương lộc năm sinh

Mệnh chủ cùng cự môn có duyên ( cự môn pháp luật cùng thị phi tương quan tinh diệu )

[ bản mạng ] tân làm văn xương hóa kị nhập [ bản quan ]( ất dậu ) mệnh chủ nghề nghiệp bên trên khiếm văn xương tới trái ( văn xương biểu hiện văn thư )

< âm dương điên đảo pháp > dự đoán mệnh chủ tới nghề nghiệp

Tài bạch ( mình xấu ) vũ khúc tự hóa lộc này đối cung [ bản phúc ]( quý chưa ) can quý phá quân hóa lộc nhập [ bản quan ]( ất dậu ) gặp liêm trinh phá quân văn xương

[ liêm phá xương ] tới tổ hợp khá là thuộc pháp luật tương quan tới quân cảnh công vụ viên

Từ [ tài làm tự hóa lộc ] [ lộc tới đối cung phúc làm hóa lộc ] lưỡng hóa tượng suy luận mệnh chủ tới tài nguyên cùng nghề nghiệp phải biết là pháp luật tương quan tới quân cảnh

<[ bản mạng ] quản [ đại nạn ]>

[ bản mạng ] tân làm cự môn hóa lộc nhập [ vở ]( mậu dần ) phùng thái dương lộc năm sinh

[ bản mạng ] tân làm văn xương hóa kị nhập [ bản quan ]( ất dậu )

[ đệ nhất hạn ] nguyên cung mệnh

Mệnh can lộc nhập [ vở ]( mậu dần ) trùng điệp đệ nhất hạn [ thái tử ] nói rõ ấu lúc mệnh chủ có người duyên gia cảnh không tệ ( chiếu [ cánh đồng ])

Mệnh làm phi hóa kỵ nhập [ bản quan ]( ất dậu ) trùng điệp đệ nhất hạn [ đại quan ] nói rõ mệnh chủ đọc sách dù cố gắng nhưng vất vả ( văn xương hóa kị )

[ thứ hai đại nạn ] trùng điệp [ bản phụ ]( nhâm ngọ ) thuộc đọc sách hạn

Mệnh can lộc nhập [ vở ]( mậu dần ) trùng điệp thứ hai đại nạn [ lớn tài ] nói rõ đây hạn có tiền không cần phiền não trước tài bông hoa dùng

Mệnh làm phi hóa kỵ nhập [ bản quan ]( ất dậu ) trùng điệp thứ hai đại nạn [ cánh đồng ] nói rõ mệnh chủ tập trung việc học hành bài tập về nhà ở nhà sẽ có chiếu cố

Mệnh làm hóa lộc hóa kị giai nhập [ đại nạn ] tới bên ta đây thuộc cát tượng biểu hiện mệnh chủ cha mẹ cung cấp tiền tài nhượng mệnh chủ an tâm đọc sách

[ thiên mệnh ]/[ bản phụ ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( canh thìn ) trùng điệp [ thầy thuốc ]

Lấy mệnh chủ mà luận [ thiên mệnh ] hóa lộc nhập [ thầy thuốc ] nói rõ mệnh chủ đây hạn đọc sách thuận lợi nhuận

Lấy phụ thân mà luận [ bản phụ ] hóa lộc nhập [ bản Huynh ] < huynh đệ là phụ phu quân >( mẫu thân tới cung vị ) nói rõ cha mẹ tới đối đãi quan hệ

[ lộc truy lộc ] [ bản Huynh ] can canh thái dương hóa lộc nhập [ vở ]( mậu dần ) phùng thái dương lộc năm sinh nói rõ phụ thân bên ngoài có hoa đào vấn đề

[ lộc truy kị ] [ bản Huynh ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản tật ]( mậu tử ) trùng điệp [ lớn thiên ] trùng [ bản phụ ]/[ thiên mệnh ]

Trùng [ bản phụ ] biểu hiện mẫu thân cùng phụ thân cảm tình không thuận

[ thiên mệnh ]/[ bản phụ ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản tài ]( mình xấu ) trùng điệp [ đại tật ]

Lấy phụ thân mà luận

[ bản phụ ] hóa kị nhập [ bản tài ] < tài bạch là phụ nhanh > biểu hiện phụ thân con quan tâm chính mình thân thể

[ bản phụ ] hóa kị nhập [ bản tài ] < tài bạch là Huynh người ấy > ( mẫu thân người ấy trùng mẫu thân tới điền )  biểu hiện phụ thân không liên quan tâm mẫu thân tới cuộc sống gia đình

[ kị truy lộc ] [ bản tài ] mình làm vũ khúc tự hóa lộc

[ kị truy kị ] [ bản tài ] mình làm văn khúc hóa kị nhập [ bản mạng ]( tân tị ) phùng văn khúc tự hóa khoa trùng điệp [ đại huynh ] trùng [ bản thiên ]/[ lớn nô ]

Phụ làm kị chuyển kị phi hóa kỵ nhập [ đại huynh ] nói rõ phụ thân đây hạn cùng mẫu thân cảm tình không thuận hàng năm ở bên ngoài đầu không trở về nhà

[ thiên mệnh ]/[ bản phụ ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản tài ]( mình xấu ) trùng điệp [ đại tật ] trùng [ bản phúc ]/[ tổ phụ ]

Đây hóa tượng trùng [ bản phúc ] thì tinh thần có thương

Trùng [ tổ phụ ] đây hạn bởi vì cha mẫu không thuận mệnh chủ thương đầu óc phiền não không thôi

Phi hóa kỵ nhập [ đại tật ] cũng thế [ đại quan tới điền ] nói rõ mệnh chủ nhân ở tại trường học mà rời khỏi cha mẹ

[ đại quan ] trùng điệp [ bản nô ]( bính tuất )

[ đại quan ]/[ bản nô ] bính làm thiên đồng hóa lộc nhập [ bản tật ]( mậu tử ) trùng điệp [ đại quan tới phúc ] chiếu trùng [ bản phụ ]/[ đại quan tới tài ]

Nói rõ mệnh chủ đây hạn còn đang trường học niệm thư là tương lai hạnh phúc làm chuẩn bị ( từ phụ thân cung cấp cầu học tới sở phí )

[ thứ ba đại nạn ] trùng điệp [ bản phúc ]( quý chưa )

Thái dương lộc năm sinh ở [ vở ]( mậu dần ) trùng điệp [ đại tật ] lộc năm sinh nhập đại nạn ngã cung đây hạn có tài lộc

Vũ khúc sinh quyền thả tự hóa lộc tham lang tự hóa quyền ở [ bản tài ]( mình xấu ) trùng điệp [ lớn thiên ] nói rõ mệnh chủ đây hạn bên ngoài có khoách bổ sung năng lượng lực

Kể trên lưỡng hóa tượng nói rõ đây hạn mệnh chủ bắt đầu bên ngoài đắc ý kiếm tiền

Khác [ bản mạng ] văn khúc tự hóa khoa trùng điệp [ thầy thuốc ] ( cung phu thê chủ danh vị phùng tự hóa khoa ) nói rõ đây hạn có thể sấm nổi danh hào

Thái âm sinh khoa thiên đồng sinh kỵ ở [ bản tật ]( mậu tử ) trùng điệp [ lớn nô ] nói rõ đại hạn này cùng chúng sinh chi sự tha mài sẽ có trước khó sau bị

[ đại quan ] trùng điệp [ bản thiên ]( Đinh Hợi ) phùng thiên phủ

[ đại quan ]/[ bản thiên ] can đinh thái âm hóa lộc thiên đồng hóa quyền nhập [ bản tật ]( mậu tử ) trùng điệp [ lớn nô ] sự nghiệp hướng chúng sinh mưu lộc quyền

[ đại quan ]/[ bản thiên ] can đinh thiên cơ hóa khoa nhập [ bản Huynh ]( canh thìn ) trùng điệp [ thái tử ] bên ngoài sự nghiệp đầu tư hợp tác giao tế có tốt thanh danh

[ đại quan ]/[ bản thiên ] can đinh cự môn hóa kị nhập [ vở ]( mậu dần ) trùng điệp [ đại tật ] bày đây hạn là bận rộn công việc được không thể khai giao ( sự dính thân )

Đây [ đại quan ] phi hóa kỵ nhập [ vở ]/[ đại tật ] phùng thái dương lộc năm sinh này là [ kỵ trảo lộc ] thuộc cát ( bên ta hóa kị nhập bên ta trảo lộc )

Bày mệnh chủ bên ngoài liều mạng trảo lộc thân nỗ lực thực hiện nắm chặc gặp dịp ( trảo lộc ) mà có biểu hiện

[ đại hạn thứ tư ] trùng điệp [ bổn điền ]( giáp thân ) cung vô chính diệu phùng tả phụ lộc tồn

Thái dương lộc năm sinh ở [ vở ]( mậu dần ) trùng điệp [ lớn thiên ] biểu hiện đây hạn bên ngoài như ý có quý nhân nhân duyên tốt tài lộc phong tiếp khách nhiều tới [ thùy tượng ]

Vũ khúc sinh quyền thả tự hóa lộc tham lang tự hóa quyền ở [ bản tài ]( mình xấu ) trùng điệp [ lớn nô ] nói rõ mệnh chủ đây hạn chi giao hướng có quyền có thế

Hơn nữa mệnh chủ tự thân cũng có thành tựu tới [ thùy tượng ]

Thái âm sinh khoa thiên đồng sinh kỵ ở [ bản tật ]( mậu tử ) trùng điệp [ đại quan ] nói rõ đại hạn này sự nghiệp có tha mài sẽ có trước khó sau dịch chi [ thùy tượng ]

Thái âm sinh khoa thả tự hóa quyền ở [ đại quan ] biểu hiện mệnh chủ hội là thanh danh mà cố gắng mở rộng sự nghiệp

[ thiên mệnh ]/[ bổn điền ] giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ bản quan ]( ất dậu ) trùng điệp [ tổ phụ ] biểu hiện đây hạn sự nghiệp có lợi với nhà nước cơ cấu

[ thiên mệnh ] làm hóa lộc nhập [ tổ phụ ] biểu hiện đây hạn nên công vụ viên kiếp sống quy hóa có thăng thiên đấy cơ duyên

[ bổn điền ] làm hóa lộc nhập [ bản quan ] dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng hội nhân không nhúc nhích sinh phát tài

Điền trạch có trợ lực sự nghiệp phát triển cập vợ chồng đối đãi cảm tình tốt bụng

[ thiên mệnh ]/[ bổn điền ] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ vở ]( mậu dần ) trùng điệp [ lớn thiên ]

[ thiên mệnh ] làm hóa kị nhập [ lớn thiên ] biểu hiện đây hạn mệnh chủ là gia đình bên ngoài bôn ba lao lục

[ bổn điền ] làm hóa kị nhập [ vở ] biểu hiện hoa đào giao tế nhiều ở nhà ngày ít

Từ trùng điền trạch gia vận không tốt còn nhỏ cuộc sống không ổn định vui vẻ chạy ra bên ngoài khuyết thiếu gia đình chiếu cố

Bản mạng [ cung điền trạch ] làm hóa kị nhập đại nạn thiên di trùng đại nạn [ cung mệnh ] tượng này là “Vận “Đấy vấn đề

Dự đoán đáng đại nạn tới vận trình :

Lấy [ cung mệnh đại hạn ] cùng [ đại nạn cung tài bạch ] phân biệt tứ hóa

Quan sát tứ hóa phi tinh rơi cung gia dĩ tống hợp phán đoán

[ đại quan ] trùng điệp [ bản tật ]( mậu tử ) phùng thiên đồng sinh kỵ thái âm sinh khoa thả tự hóa quyền

[ đại quan ]/[ bản tật ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ bản tài ]( mình xấu ) trùng điệp [ lớn nô ] lộc chiếu [ đại huynh ] trùng điệp [ đại quan nhanh ]

Tượng này nói rõ mệnh chủ theo đuổi tài lợi nhuận lấy thân thể lực đi thả mệnh chủ cùng nhóm bạn tài lợi nhuận nhiều

[ đại quan ]/[ bản tật ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản Huynh ]( canh thìn ) trùng điệp [ lớn tài ] trùng [ đại phúc ]

Tượng này nói rõ đây hạn sợ cùng nhóm bạn ( bản Huynh ) giữa e rằng sẽ nhân kế hoạch thất sách tạo thành tài vật tổn thất lớn thương đầu óc

Hoặc nói đây hạn có thể phạm tiểu nhân sự nghiệp gặp tổn thất mà thương thần ( trùng [ đại phúc ])

[ thứ năm đại nạn ] trùng điệp [ bản quan ]( ất dậu ) phùng liêm trinh phá quân văn xương + kình dương

Thái dương lộc năm sinh ở [ vở ]( mậu dần ) trùng điệp [ lớn nô ] biểu hiện đây hạn cùng chúng sinh chi đầu tư sẽ có tài lợi nhuận

Vũ khúc sinh quyền thả tự hóa lộc tham lang tự hóa quyền ở [ bản tài ]( mình xấu ) trùng điệp [ đại quan ] nói rõ mệnh chủ đây hạn việc nghiệp có thể bồng bột phát triển

Hơn nữa mệnh chủ tự thân cũng có thăng thiên biến động tới [ thùy tượng ]

Thái âm sinh khoa thiên đồng sinh kỵ ở [ bản tật ]( mậu tử ) trùng điệp [ cánh đồng ]

Nói rõ đại hạn này mệnh chủ nhà đình có tha mài vấn đề sẽ có phiền tâm chuyện [ thùy tượng ]

[ cánh đồng ] tọa [ khoa kị tha mài ] biểu hiện công ty nội bộ không hề bị giải quyết việc việc này tất cùng mệnh chủ liên quan đến ( bản tật )

Thái âm sinh khoa thả tự hóa quyền ở [ cánh đồng ] biểu hiện công ty nội sẽ có thành viên ý kiến nhiều thường tranh luận ( tự hóa quyền )

[ thiên mệnh ]/[ bản quan ] can ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( canh thìn ) trùng điệp [ đại tật ] chiếu [ tổ phụ ]

[ thiên mệnh ] làm hóa lộc nhập [ đại tật ] lộc nhập đại nạn phụ tật tuyến biểu hiện đắc lợi

[ bản quan ] làm hóa lộc nhập [ bản Huynh ] Quan lộc hóa diệu nhập huynh đệ cùng thành tựu liên quan đến sự nghiệp dựa vào huynh đệ giúp việc kiếm tiền

Cũng hiền đãi huynh nô khả hợp tác kinh doanh sự nghiệp kiếm tiền

< huynh đệ là Quan nhanh > can của quan lộc nhập ( sự nghiệp bản thể ) mệnh chủ dụng tâm kinh doanh sự nghiệp muốn đem sự nghiệp làm tốt

[ lộc chuyển kị ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản tật ]( mậu tử ) trùng điệp [ cánh đồng ]

Lưu ý năm xưa đi vào [ bản tật ] hoặc [ bản phụ ] năm này sợ biến hoại

[ thiên mệnh ]/[ bản quan ] can ất thái âm hóa kị nhập [ bản tật ]( mậu tử ) trùng điệp [ cánh đồng ] trùng [ thái tử ]

[ thiên mệnh ] làm hóa kị nhập [ cánh đồng ] này là [ phi hóa kỵ nhập tứ chính vị trí ] biểu hiện biến động

[ bổn điền ] làm hóa kị nhập [ bản tật ] trùng [ bản phụ ] biểu hiện hình tượng chịu đựng

[ kị chuyển lộc ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ bản tài ]( mình xấu ) đây lộc là nhân

[ kị chuyển kị ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản Huynh ] đây kị là quả mệnh chủ cùng huynh đệ bạn tốt phản bội

Nói rõ [ thiên mệnh ] hóa lộc nhập [ bản Huynh ] sự nghiệp của mệnh chủ nhờ vả bằng hữu tương trợ mà [ thiên mệnh ] hóa kị nhập [ bản tật ]( mậu tử _

[ bản tật ] mậu làm chuyển kị thiên cơ hóa kị nhập [ bản Huynh ] nói rõ bằng hữu nhân tài mà sống biến

[ thứ sáu đại hạn ] trùng điệp [ bản nô ]( bính tuất ) cung vô chính diệu phùng địa không

Thái dương lộc năm sinh ở [ vở ]( mậu dần ) trùng điệp [ đại quan ] biểu hiện đây hạn việc nghiệp thuận lợi nhuận

Vũ khúc sinh quyền thả tự hóa lộc tham lang tự hóa quyền ở [ bản tài ]( mình xấu ) trùng điệp [ cánh đồng ] nói rõ đây hạn trong nhà tài lộc đầy đặn đầy đủ

Thái âm sinh khoa thiên đồng sinh kỵ ở [ bản tật ]( mậu tử ) trùng điệp [ đại phúc ]

Nói rõ đại hạn này mệnh chủ thân thể cùng phúc khí sẽ có thoát mài phiền não tới [ thùy tượng ]

Lưu ý [ bản nô ] bính làm liêm trinh hóa kị nhập [ bản quan ]( ất dậu ) trùng [ bản phu ]( mình mão ) này là [ phi hóa kỵ nhập phu Quan tử vong tuyến ] lưu ý

[ bản phu ]( mình mão ) trùng điệp [ lớn nô ] chịu trùng [ nhất khí tử chi vị trí ] chịu trùng nên nhiều tu phúc làm trọng

[ thiên mệnh ]/[ bản nô ] bính làm thiên đồng hóa lộc nhập [ bản tật ]( mậu tử ) trùng điệp [ đại phúc ] chiếu [ lớn tài ]

[ thiên mệnh ] làm hóa lộc nhập [ đại phúc ] lộc nhập đại nạn tài phúc tuyến biểu hiện mệnh chủ vẫn nghĩ duy trì nguyên lai công việc ( sự nghiệp )

[ bản nô ] làm hóa lộc nhập [ bản tật ]

Nô làm hóa lộc nhập tật bằng hữu thực quan tâm thả chiếu cố mệnh chủ đấy thân ( nếu không phùng tứ hóa năm sinh hoặc tự hóa )

Nô làm thiên đồng hóa lộc nhập tật ( mậu tử ) gặp thiên đồng sinh kỵ thái âm sinh khoa thả tự hóa quyền này là [ lộc nhập động không đáy ] uổng phí tâm cơ

Song kị trùng phụ < cha mẹ là nô tới tài > chúng sinh tổn tài

[ đại quan ] ở [ vở ]( mậu dần ) mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản Huynh ]( canh thìn ) trùng điệp [ lớn thiên ] trái lại trùng [ thiên mệnh ]

Tượng này sự nghiệp cùng mệnh chủ không duyên ( sự nghiệp vận khí không tốt )

< huynh đệ là tật tới Quan > ( thân thể khí số vị ) tử làm hóa kị nhập Huynh biểu hiện thân có nạn

[ thiên mệnh ]/[ bản nô ] bính làm liêm trinh hóa kị nhập [ bản quan ]( ất dậu ) trùng điệp [ đại huynh ] trùng [ lớn nô ]

[ thiên mệnh ] làm hóa kị nhập [ đại huynh ]

[ bản nô ] làm hóa kị nhập [ bản quan ]( ất dậu ) trùng [ bản phu ]( mình mão ) này là [ phi hóa kỵ nhập phu Quan tử vong tuyến ] lưu ý

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Điều tra các đại nạn việc nghiệp thật xấu tới giải nghĩa

Điều tra các đại nạn việc nghiệp thật xấu tới giải nghĩa

** xem [ tứ hóa năm sinh ] rơi cung cùng [ đại nạn bàn ] cung vị nặng điệp

** xem [ cung mệnh ] tọa sao tình cập mệnh làm tứ hóa phi rơi cung vị

Hiểu mã 280

Cung mệnh tử sát ( tân tị ) văn khúc tự hóa khoa ( khoa chủ thanh danh cùng địa vị ) biểu hiện mệnh chủ khả nhân tự thân tới cố gắng mà được thanh danh tới [ thùy tượng ]

Tam phương tài bạch ( mình xấu ) vũ khúc sinh quyền thả tự hóa lộc tham lang tự hóa quyền tượng này tất nhiên có tiền

Quan lộc ( ất dậu ) liêm trinh phá quân + văn xương kình dương đáng tiếc sự nghiệp của mệnh chủ e rằng sẽ hồi thương hại hoặc trở nhiễu ( này là thiếu điểm )

[ bản mạng ] tân làm cự môn hóa lộc nhập [ vở ]( mậu dần ) phùng thái dương lộc năm sinh

Mệnh chủ cùng cự môn có duyên ( cự môn pháp luật cùng thị phi tương quan tinh diệu )

[ bản mạng ] tân làm văn xương hóa kị nhập [ bản quan ]( ất dậu ) mệnh chủ nghề nghiệp bên trên khiếm văn xương tới trái ( văn xương biểu hiện văn thư )

< âm dương điên đảo pháp > dự đoán mệnh chủ tới nghề nghiệp

Tài bạch ( mình xấu ) vũ khúc tự hóa lộc này đối cung [ bản phúc ]( quý chưa ) can quý phá quân hóa lộc nhập [ bản quan ]( ất dậu ) gặp liêm trinh phá quân văn xương

[ liêm phá xương ] tới tổ hợp khá là thuộc pháp luật tương quan tới quân cảnh công vụ viên

Từ [ tài làm tự hóa lộc ] [ lộc tới đối cung phúc làm hóa lộc ] lưỡng hóa tượng suy luận mệnh chủ tới tài nguyên cùng nghề nghiệp phải biết là pháp luật tương quan tới quân cảnh

<[ bản mạng ] quản [ đại nạn ]>

[ bản mạng ] tân làm cự môn hóa lộc nhập [ vở ]( mậu dần ) phùng thái dương lộc năm sinh

[ bản mạng ] tân làm văn xương hóa kị nhập [ bản quan ]( ất dậu )

[ đệ nhất hạn ] nguyên cung mệnh

Mệnh can lộc nhập [ vở ]( mậu dần ) trùng điệp đệ nhất hạn [ thái tử ] nói rõ ấu lúc mệnh chủ có người duyên gia cảnh không tệ ( chiếu [ cánh đồng ])

Mệnh làm phi hóa kỵ nhập [ bản quan ]( ất dậu ) trùng điệp đệ nhất hạn [ đại quan ] nói rõ mệnh chủ đọc sách dù cố gắng nhưng vất vả ( văn xương hóa kị )

[ thứ hai đại nạn ] trùng điệp [ bản phụ ]( nhâm ngọ ) thuộc đọc sách hạn

Mệnh can lộc nhập [ vở ]( mậu dần ) trùng điệp thứ hai đại nạn [ lớn tài ] nói rõ đây hạn có tiền không cần phiền não trước tài bông hoa dùng

Mệnh làm phi hóa kỵ nhập [ bản quan ]( ất dậu ) trùng điệp thứ hai đại nạn [ cánh đồng ] nói rõ mệnh chủ tập trung việc học hành bài tập về nhà ở nhà sẽ có chiếu cố

Mệnh làm hóa lộc hóa kị giai nhập [ đại nạn ] tới bên ta đây thuộc cát tượng biểu hiện mệnh chủ cha mẹ cung cấp tiền tài nhượng mệnh chủ an tâm đọc sách

[ thiên mệnh ]/[ bản phụ ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( canh thìn ) trùng điệp [ thầy thuốc ]

Lấy mệnh chủ mà luận [ thiên mệnh ] hóa lộc nhập [ thầy thuốc ] nói rõ mệnh chủ đây hạn đọc sách thuận lợi nhuận

Lấy phụ thân mà luận [ bản phụ ] hóa lộc nhập [ bản Huynh ] < huynh đệ là phụ phu quân >( mẫu thân tới cung vị ) nói rõ cha mẹ tới đối đãi quan hệ

[ lộc truy lộc ] [ bản Huynh ] can canh thái dương hóa lộc nhập [ vở ]( mậu dần ) phùng thái dương lộc năm sinh nói rõ phụ thân bên ngoài có hoa đào vấn đề

[ lộc truy kị ] [ bản Huynh ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản tật ]( mậu tử ) trùng điệp [ lớn thiên ] trùng [ bản phụ ]/[ thiên mệnh ]

Trùng [ bản phụ ] biểu hiện mẫu thân cùng phụ thân cảm tình không thuận

[ thiên mệnh ]/[ bản phụ ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản tài ]( mình xấu ) trùng điệp [ đại tật ]

Lấy phụ thân mà luận

[ bản phụ ] hóa kị nhập [ bản tài ] < tài bạch là phụ nhanh > biểu hiện phụ thân con quan tâm chính mình thân thể

[ bản phụ ] hóa kị nhập [ bản tài ] < tài bạch là Huynh người ấy > ( mẫu thân người ấy trùng mẫu thân tới điền )  biểu hiện phụ thân không liên quan tâm mẫu thân tới cuộc sống gia đình

[ kị truy lộc ] [ bản tài ] mình làm vũ khúc tự hóa lộc

[ kị truy kị ] [ bản tài ] mình làm văn khúc hóa kị nhập [ bản mạng ]( tân tị ) phùng văn khúc tự hóa khoa trùng điệp [ đại huynh ] trùng [ bản thiên ]/[ lớn nô ]

Phụ làm kị chuyển kị phi hóa kỵ nhập [ đại huynh ] nói rõ phụ thân đây hạn cùng mẫu thân cảm tình không thuận hàng năm ở bên ngoài đầu không trở về nhà

[ thiên mệnh ]/[ bản phụ ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản tài ]( mình xấu ) trùng điệp [ đại tật ] trùng [ bản phúc ]/[ tổ phụ ]

Đây hóa tượng trùng [ bản phúc ] thì tinh thần có thương

Trùng [ tổ phụ ] đây hạn bởi vì cha mẫu không thuận mệnh chủ thương đầu óc phiền não không thôi

Phi hóa kỵ nhập [ đại tật ] cũng thế [ đại quan tới điền ] nói rõ mệnh chủ nhân ở tại trường học mà rời khỏi cha mẹ

[ đại quan ] trùng điệp [ bản nô ]( bính tuất )

[ đại quan ]/[ bản nô ] bính làm thiên đồng hóa lộc nhập [ bản tật ]( mậu tử ) trùng điệp [ đại quan tới phúc ] chiếu trùng [ bản phụ ]/[ đại quan tới tài ]

Nói rõ mệnh chủ đây hạn còn đang trường học niệm thư là tương lai hạnh phúc làm chuẩn bị ( từ phụ thân cung cấp cầu học tới sở phí )

[ thứ ba đại nạn ] trùng điệp [ bản phúc ]( quý chưa )

Thái dương lộc năm sinh ở [ vở ]( mậu dần ) trùng điệp [ đại tật ] lộc năm sinh nhập đại nạn ngã cung đây hạn có tài lộc

Vũ khúc sinh quyền thả tự hóa lộc tham lang tự hóa quyền ở [ bản tài ]( mình xấu ) trùng điệp [ lớn thiên ] nói rõ mệnh chủ đây hạn bên ngoài có khoách bổ sung năng lượng lực

Kể trên lưỡng hóa tượng nói rõ đây hạn mệnh chủ bắt đầu bên ngoài đắc ý kiếm tiền

Khác [ bản mạng ] văn khúc tự hóa khoa trùng điệp [ thầy thuốc ] ( cung phu thê chủ danh vị phùng tự hóa khoa ) nói rõ đây hạn có thể sấm nổi danh hào

Thái âm sinh khoa thiên đồng sinh kỵ ở [ bản tật ]( mậu tử ) trùng điệp [ lớn nô ] nói rõ đại hạn này cùng chúng sinh chi sự tha mài sẽ có trước khó sau bị

[ đại quan ] trùng điệp [ bản thiên ]( Đinh Hợi ) phùng thiên phủ

[ đại quan ]/[ bản thiên ] can đinh thái âm hóa lộc thiên đồng hóa quyền nhập [ bản tật ]( mậu tử ) trùng điệp [ lớn nô ] sự nghiệp hướng chúng sinh mưu lộc quyền

[ đại quan ]/[ bản thiên ] can đinh thiên cơ hóa khoa nhập [ bản Huynh ]( canh thìn ) trùng điệp [ thái tử ] bên ngoài sự nghiệp đầu tư hợp tác giao tế có tốt thanh danh

[ đại quan ]/[ bản thiên ] can đinh cự môn hóa kị nhập [ vở ]( mậu dần ) trùng điệp [ đại tật ] bày đây hạn là bận rộn công việc được không thể khai giao ( sự dính thân )

Đây [ đại quan ] phi hóa kỵ nhập [ vở ]/[ đại tật ] phùng thái dương lộc năm sinh này là [ kỵ trảo lộc ] thuộc cát ( bên ta hóa kị nhập bên ta trảo lộc )

Bày mệnh chủ bên ngoài liều mạng trảo lộc thân nỗ lực thực hiện nắm chặc gặp dịp ( trảo lộc ) mà có biểu hiện

[ đại hạn thứ tư ] trùng điệp [ bổn điền ]( giáp thân ) cung vô chính diệu phùng tả phụ lộc tồn

Thái dương lộc năm sinh ở [ vở ]( mậu dần ) trùng điệp [ lớn thiên ] biểu hiện đây hạn bên ngoài như ý có quý nhân nhân duyên tốt tài lộc phong tiếp khách nhiều tới [ thùy tượng ]

Vũ khúc sinh quyền thả tự hóa lộc tham lang tự hóa quyền ở [ bản tài ]( mình xấu ) trùng điệp [ lớn nô ] nói rõ mệnh chủ đây hạn chi giao hướng có quyền có thế

Hơn nữa mệnh chủ tự thân cũng có thành tựu tới [ thùy tượng ]

Thái âm sinh khoa thiên đồng sinh kỵ ở [ bản tật ]( mậu tử ) trùng điệp [ đại quan ] nói rõ đại hạn này sự nghiệp có tha mài sẽ có trước khó sau dịch chi [ thùy tượng ]

Thái âm sinh khoa thả tự hóa quyền ở [ đại quan ] biểu hiện mệnh chủ hội là thanh danh mà cố gắng mở rộng sự nghiệp

[ thiên mệnh ]/[ bổn điền ] giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ bản quan ]( ất dậu ) trùng điệp [ tổ phụ ] biểu hiện đây hạn sự nghiệp có lợi với nhà nước cơ cấu

[ thiên mệnh ] làm hóa lộc nhập [ tổ phụ ] biểu hiện đây hạn nên công vụ viên kiếp sống quy hóa có thăng thiên đấy cơ duyên

[ bổn điền ] làm hóa lộc nhập [ bản quan ] dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng hội nhân không nhúc nhích sinh phát tài

Điền trạch có trợ lực sự nghiệp phát triển cập vợ chồng đối đãi cảm tình tốt bụng

[ thiên mệnh ]/[ bổn điền ] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ vở ]( mậu dần ) trùng điệp [ lớn thiên ]

[ thiên mệnh ] làm hóa kị nhập [ lớn thiên ] biểu hiện đây hạn mệnh chủ là gia đình bên ngoài bôn ba lao lục

[ bổn điền ] làm hóa kị nhập [ vở ] biểu hiện hoa đào giao tế nhiều ở nhà ngày ít

Từ trùng điền trạch gia vận không tốt còn nhỏ cuộc sống không ổn định vui vẻ chạy ra bên ngoài khuyết thiếu gia đình chiếu cố

Bản mạng [ cung điền trạch ] làm hóa kị nhập đại nạn thiên di trùng đại nạn [ cung mệnh ] tượng này là “Vận “Đấy vấn đề

Dự đoán đáng đại nạn tới vận trình :

Lấy [ cung mệnh đại hạn ] cùng [ đại nạn cung tài bạch ] phân biệt tứ hóa

Quan sát tứ hóa phi tinh rơi cung gia dĩ tống hợp phán đoán

[ đại quan ] trùng điệp [ bản tật ]( mậu tử ) phùng thiên đồng sinh kỵ thái âm sinh khoa thả tự hóa quyền

[ đại quan ]/[ bản tật ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ bản tài ]( mình xấu ) trùng điệp [ lớn nô ] lộc chiếu [ đại huynh ] trùng điệp [ đại quan nhanh ]

Tượng này nói rõ mệnh chủ theo đuổi tài lợi nhuận lấy thân thể lực đi thả mệnh chủ cùng nhóm bạn tài lợi nhuận nhiều

[ đại quan ]/[ bản tật ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản Huynh ]( canh thìn ) trùng điệp [ lớn tài ] trùng [ đại phúc ]

Tượng này nói rõ đây hạn sợ cùng nhóm bạn ( bản Huynh ) giữa e rằng sẽ nhân kế hoạch thất sách tạo thành tài vật tổn thất lớn thương đầu óc

Hoặc nói đây hạn có thể phạm tiểu nhân sự nghiệp gặp tổn thất mà thương thần ( trùng [ đại phúc ])

[ thứ năm đại nạn ] trùng điệp [ bản quan ]( ất dậu ) phùng liêm trinh phá quân văn xương + kình dương

Thái dương lộc năm sinh ở [ vở ]( mậu dần ) trùng điệp [ lớn nô ] biểu hiện đây hạn cùng chúng sinh chi đầu tư sẽ có tài lợi nhuận

Vũ khúc sinh quyền thả tự hóa lộc tham lang tự hóa quyền ở [ bản tài ]( mình xấu ) trùng điệp [ đại quan ] nói rõ mệnh chủ đây hạn việc nghiệp có thể bồng bột phát triển

Hơn nữa mệnh chủ tự thân cũng có thăng thiên biến động tới [ thùy tượng ]

Thái âm sinh khoa thiên đồng sinh kỵ ở [ bản tật ]( mậu tử ) trùng điệp [ cánh đồng ]

Nói rõ đại hạn này mệnh chủ nhà đình có tha mài vấn đề sẽ có phiền tâm chuyện [ thùy tượng ]

[ cánh đồng ] tọa [ khoa kị tha mài ] biểu hiện công ty nội bộ không hề bị giải quyết việc việc này tất cùng mệnh chủ liên quan đến ( bản tật )

Thái âm sinh khoa thả tự hóa quyền ở [ cánh đồng ] biểu hiện công ty nội sẽ có thành viên ý kiến nhiều thường tranh luận ( tự hóa quyền )

[ thiên mệnh ]/[ bản quan ] can ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( canh thìn ) trùng điệp [ đại tật ] chiếu [ tổ phụ ]

[ thiên mệnh ] làm hóa lộc nhập [ đại tật ] lộc nhập đại nạn phụ tật tuyến biểu hiện đắc lợi

[ bản quan ] làm hóa lộc nhập [ bản Huynh ] Quan lộc hóa diệu nhập huynh đệ cùng thành tựu liên quan đến sự nghiệp dựa vào huynh đệ giúp việc kiếm tiền

Cũng hiền đãi huynh nô khả hợp tác kinh doanh sự nghiệp kiếm tiền

< huynh đệ là Quan nhanh > can của quan lộc nhập ( sự nghiệp bản thể ) mệnh chủ dụng tâm kinh doanh sự nghiệp muốn đem sự nghiệp làm tốt

[ lộc chuyển kị ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản tật ]( mậu tử ) trùng điệp [ cánh đồng ]

Lưu ý năm xưa đi vào [ bản tật ] hoặc [ bản phụ ] năm này sợ biến hoại

[ thiên mệnh ]/[ bản quan ] can ất thái âm hóa kị nhập [ bản tật ]( mậu tử ) trùng điệp [ cánh đồng ] trùng [ thái tử ]

[ thiên mệnh ] làm hóa kị nhập [ cánh đồng ] này là [ phi hóa kỵ nhập tứ chính vị trí ] biểu hiện biến động

[ bổn điền ] làm hóa kị nhập [ bản tật ] trùng [ bản phụ ] biểu hiện hình tượng chịu đựng

[ kị chuyển lộc ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ bản tài ]( mình xấu ) đây lộc là nhân

[ kị chuyển kị ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản Huynh ] đây kị là quả mệnh chủ cùng huynh đệ bạn tốt phản bội

Nói rõ [ thiên mệnh ] hóa lộc nhập [ bản Huynh ] sự nghiệp của mệnh chủ nhờ vả bằng hữu tương trợ mà [ thiên mệnh ] hóa kị nhập [ bản tật ]( mậu tử _

[ bản tật ] mậu làm chuyển kị thiên cơ hóa kị nhập [ bản Huynh ] nói rõ bằng hữu nhân tài mà sống biến

[ thứ sáu đại hạn ] trùng điệp [ bản nô ]( bính tuất ) cung vô chính diệu phùng địa không

Thái dương lộc năm sinh ở [ vở ]( mậu dần ) trùng điệp [ đại quan ] biểu hiện đây hạn việc nghiệp thuận lợi nhuận

Vũ khúc sinh quyền thả tự hóa lộc tham lang tự hóa quyền ở [ bản tài ]( mình xấu ) trùng điệp [ cánh đồng ] nói rõ đây hạn trong nhà tài lộc đầy đặn đầy đủ

Thái âm sinh khoa thiên đồng sinh kỵ ở [ bản tật ]( mậu tử ) trùng điệp [ đại phúc ]

Nói rõ đại hạn này mệnh chủ thân thể cùng phúc khí sẽ có thoát mài phiền não tới [ thùy tượng ]

Lưu ý [ bản nô ] bính làm liêm trinh hóa kị nhập [ bản quan ]( ất dậu ) trùng [ bản phu ]( mình mão ) này là [ phi hóa kỵ nhập phu Quan tử vong tuyến ] lưu ý

[ bản phu ]( mình mão ) trùng điệp [ lớn nô ] chịu trùng [ nhất khí tử chi vị trí ] chịu trùng nên nhiều tu phúc làm trọng

[ thiên mệnh ]/[ bản nô ] bính làm thiên đồng hóa lộc nhập [ bản tật ]( mậu tử ) trùng điệp [ đại phúc ] chiếu [ lớn tài ]

[ thiên mệnh ] làm hóa lộc nhập [ đại phúc ] lộc nhập đại nạn tài phúc tuyến biểu hiện mệnh chủ vẫn nghĩ duy trì nguyên lai công việc ( sự nghiệp )

[ bản nô ] làm hóa lộc nhập [ bản tật ]

Nô làm hóa lộc nhập tật bằng hữu thực quan tâm thả chiếu cố mệnh chủ đấy thân ( nếu không phùng tứ hóa năm sinh hoặc tự hóa )

Nô làm thiên đồng hóa lộc nhập tật ( mậu tử ) gặp thiên đồng sinh kỵ thái âm sinh khoa thả tự hóa quyền này là [ lộc nhập động không đáy ] uổng phí tâm cơ

Song kị trùng phụ < cha mẹ là nô tới tài > chúng sinh tổn tài

[ đại quan ] ở [ vở ]( mậu dần ) mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản Huynh ]( canh thìn ) trùng điệp [ lớn thiên ] trái lại trùng [ thiên mệnh ]

Tượng này sự nghiệp cùng mệnh chủ không duyên ( sự nghiệp vận khí không tốt )

< huynh đệ là tật tới Quan > ( thân thể khí số vị ) tử làm hóa kị nhập Huynh biểu hiện thân có nạn

[ thiên mệnh ]/[ bản nô ] bính làm liêm trinh hóa kị nhập [ bản quan ]( ất dậu ) trùng điệp [ đại huynh ] trùng [ lớn nô ]

[ thiên mệnh ] làm hóa kị nhập [ đại huynh ]

[ bản nô ] làm hóa kị nhập [ bản quan ]( ất dậu ) trùng [ bản phu ]( mình mão ) này là [ phi hóa kỵ nhập phu Quan tử vong tuyến ] lưu ý

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button