Tử vi

THÁI DƯƠNG CỰ MÔN

Cự Môn sở dĩ thành ám vì khả năng cản ngăn che khuất của nó. Vậy thì tính chất căn bản của Cự Môn là một vật gây chướng ngại. Đã gây chướng ngại tại sao nó đứng với Thái Dương ở cung Dần lại thành tốt?

Trong vũ trụ duy chỉ có vầng Thái Dương không vật gì có thể che khuất bởi vậy Thái Dương đắc địa không sợ Cự Môn.

Cự Môn Thái Dương ở Dần tốt hơn ở Thân. Vì Dần cung Thái Dương quang huy cònmạnh trong khi ở Thân Thái Dương đã về chiều sức không đủ. Câu phú “Cự Nhật Dần Thân quan phong hầu bá” không hẳn là vậy.

Bạn đang xem: THÁI DƯƠNG CỰ MÔN

Tại Dần hay Thân đều tốt với Thái Dương Hoá Lộc. Tại Thân tuy vất vả về sau, nhưng tiền bạc hanh thông, có thể dùng tài ăn nói để cầu tài. Thái Dương Khoa tạo tiếng tăm, tại Dần tốt hơn Thân.

Thái Dương Hoá Kỵ và Cự Môn Hoá Kỵ chủ về người ưa phạm thượng, bất hoà với người nam hoặc thượng cấp. Có thêm tứ sát, chủ về điều tiếng thị phi, nhất là Hình Dương. Có thể kiện tụng. Chính vì vậy Thái Dương Hoá Kỵ vào ngành luật pháp, công an, quân đội sẽ đỡ hơn.

Nữ mệnh Nhật Cự dễ trở ngại tình cảm, dễ sa chân lỡ bước, kết hôn muộn tốt hơn.

Cự Nhật cung mệnh, tới đại hạn hoặc lưu niên, gặp sao cát phát triển sự nghiệp, hung thì lý tưởng không thành hiện thực.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm THÁI DƯƠNG CỰ MÔN

Cự Môn sở dĩ thành ám vì khả năng cản ngăn che khuất của nó. Vậy thì tính chất căn bản của Cự Môn là một vật gây chướng ngại. Đã gây chướng ngại tại sao nó đứng với Thái Dương ở cung Dần lại thành tốt?

Trong vũ trụ duy chỉ có vầng Thái Dương không vật gì có thể che khuất bởi vậy Thái Dương đắc địa không sợ Cự Môn.

Cự Môn Thái Dương ở Dần tốt hơn ở Thân. Vì Dần cung Thái Dương quang huy cònmạnh trong khi ở Thân Thái Dương đã về chiều sức không đủ. Câu phú “Cự Nhật Dần Thân quan phong hầu bá” không hẳn là vậy.

Tại Dần hay Thân đều tốt với Thái Dương Hoá Lộc. Tại Thân tuy vất vả về sau, nhưng tiền bạc hanh thông, có thể dùng tài ăn nói để cầu tài. Thái Dương Khoa tạo tiếng tăm, tại Dần tốt hơn Thân.

Thái Dương Hoá Kỵ và Cự Môn Hoá Kỵ chủ về người ưa phạm thượng, bất hoà với người nam hoặc thượng cấp. Có thêm tứ sát, chủ về điều tiếng thị phi, nhất là Hình Dương. Có thể kiện tụng. Chính vì vậy Thái Dương Hoá Kỵ vào ngành luật pháp, công an, quân đội sẽ đỡ hơn.

Nữ mệnh Nhật Cự dễ trở ngại tình cảm, dễ sa chân lỡ bước, kết hôn muộn tốt hơn.

Cự Nhật cung mệnh, tới đại hạn hoặc lưu niên, gặp sao cát phát triển sự nghiệp, hung thì lý tưởng không thành hiện thực.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button