Tử vi

Điều tra đại nạn hôn nhân trạng huống tới giải nghĩa 1

F. Điều tra đại nạn hôn nhân trạng huống tới giải nghĩa 1

[ cung phu thê ]( giáp ) phá quân tự hóa quyền

Nếu như phu thê cung phùng tự hóa thì sẽ có trở nên lại dễ có biến hóa chia ly  ( có đây cách người nên lưu ý song phương tới quan tâm đối đãi cùng dễ dàng tha thứ )

Bạn đang xem: Điều tra đại nạn hôn nhân trạng huống tới giải nghĩa 1

Cung phu thê tự hóa giống như tứ hóa năm sinh là không có bên trong

Cung phu thê tự hóa ngoại trừ cùng phối ngẫu có quan hệ ở ngoài cùng mệnh chủ thân mình việc nghiệp cũng có quan hệ

Nếu đại nạn đi ngược chiều thứ ba đại nạn [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phu ] nếu [ bản phu ] can cung [ tự hóa ]

Thì biểu hiện đây mười năm nội vợ chồng hoặc khác tính bằng hữu giữa cảm tình tất nhiên không thuận khúc chiết

Cũng hội ảnh hưởng đến sự nghiệp kinh doanh không thuận không như ý ( đúng là tự hóa lộc quyền khoa đều sẽ có dao động )

Phùng tự hóa quyền chủ quan cường, không chịu thua không ngó ngàng tới vui mừng quản thúc phối ngẫu vợ chồng giữa nhiều tranh chấp

Can của phu giáp liêm trinh hóa lộc nhập [ bản quan ]( mậu ngọ ) nếu Quan cung vô sinh lộc hoặc sao hóa này là [ tiết ra lộc ]

Đây hóa lộc biểu hiện tự nguyện tới tổn ( phối ngẫu tự nguyện hiệp trợ sự nghiệp của mệnh chủ )

Can của phu giáp thái dương hóa kị nhập [ vở ]( quý hợi )

Thuộc tự thân đi tường / gặp ở ngoài cách chủ mệnh chủ đối với phối ngẫu bất trung thực thả nhiều câu oán hận

Can của phu hóa kị nhập [ vở trùng bổn điền ] biểu hiện dễ có gia đình tranh chấp

Hoặc phối ngẫu thường không ở nhà tại ngoại giao tế tiếp khách lưu luyến vong phản ( trùng bổn điền )

< điền trạch là tài nhanh > biểu hiện tài đấy bản thể hồi can của phu kị trùng biểu hiện mệnh chủ sở buôn bán có lời tới tiền bị phối ngẫu tiêu hết

1. Xem nếu dương nam đại nạn thuận hành thứ ba đại nạn (22~31) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( bính thìn )

Can của phu lộc nhập [ bản quan ]( mậu ngọ ) trùng điệp [ đại phúc ]/[ thầy thuốc tới Quan ]

Mà can của phu phi hóa kỵ nhập [ vở ]( quý hợi ) trùng điệp [ đại tật ] biểu hiện mệnh chủ nghĩ tại đây hạn kết hôn

Can của phu hóa kị nhập [ vở ] cung tử nữ là hoa đào vị trí tính hưởng thụ vị

Can của phu hóa kị nhập [ đại tật ] biểu hiện phối ngẫu đây hạn đã dính lên mệnh chủ thân thể ( có nết tốt là )

Đang năm xưa 26 [ lưu mệnh 26] đi vào [ bản Huynh ] biểu hiện lưu mệnh cùng giường ngủ trùng điệp

Thì can của phu liêm trinh hóa lộc nhập [ bản quan ]( mậu ngọ ) trùng điệp [ đại phúc ]+[ lưu phu 26 nhanh ]

Mà can của phu thái dương hóa kị nhập [ vở ]( quý hợi ) trùng điệp [ đại tật ]+[ lưu phu 26] này là [ ứng số ]

Cho nên đề cử đây mệnh chủ đây hạn 26 tuế kết hôn cơ dẫn cao

2. Xem đại hạn thứ tư (32~41) [ thiên mệnh ] đi vào [ bổn điền ]( đinh tị ) phùng cự môn tự hóa kị + lộc tồn

Đây hạn mệnh chủ đấy cuộc sống trọng điểm cùng gia sản gia vận tức tức tương quan phùng cự môn tự hóa kị hiện rõ nhìn ra

Đây hạn trong vòng sợ gia vận biến kém gia sản biến hoại

Khác lưu ý hình diêu củng trùng [ bổn điền ] này là [ phá thể vị trí ]

Đại nạn phùng [ phá thể vị trí ] đây hạn tất có thị phi phát sinh

< theo như [ bản mạng ] quản [ đại nạn ]>

[ bản mạng ]( giáp dần ) ở dần ( nhân vị ) mệnh chủ cả đời họa phúc vị

[ bản mạng ] giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ bản quan ]( mậu ngọ ) trùng điệp [ tổ phụ ]

[ bản mạng ] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ vở ]( quý hợi ) trùng điệp [ lớn thiên ]

Mệnh làm phi hóa kỵ nhập [ vở ] trùng [ bổn điền ] sợ phá ánh sáng gia sản

Mệnh làm phi hóa kỵ nhập [ lớn thiên ] trùng [ thiên mệnh ] hình thành [ bản mạng ] kị trùng [ thiên mệnh ] đây hạn tối [ bối vận ]

Bởi vậy đại hạn thứ tư (32~41) [ thiên mệnh ] đi vào [ bổn điền ] nếu [ không biết mệnh ] đại nạn quản hạt đấy 32 tuế

[ lưu mệnh 32] ở [ bản nô ]( kỷ mùi ) phùng thiên lương tự hóa khoa + thiên việt [ lưu mệnh ] phùng tự hóa tất có biến hóa

[ lưu mệnh 32] mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ bản tài ]( nhâm tuất ) trùng điệp [ lớn nô ]

Gặp hữu bật sinh khoa vũ khúc tự hóa kị hình thành [ bản tài ] bên trong cung [ lộc kị chiến khắc ] trùng [ bản phúc ]

Năm này nếu cùng chúng sinh hợp tác ( lộc nhập [ lớn nô ]) liều mạng cầu tài nhất định chủng dưới thất phúc ác [ nhân ]

[ lưu mệnh 32] mình làm văn khúc hóa kị nhập [ bản phúc ]( bính thìn ) trùng điệp [ tổ phụ ] trùng [ đại tật ]

Phi hóa kỵ nhập [ đại nạn phụ tật tuyến ] phi hóa kỵ nhập phụ trùng tật này là tử vong tuyến ( đầu tư kinh doanh sợ bị thất bại )

[ bản mạng ] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ vở ]( quý hợi ) trùng điệp [ lớn thiên ] trùng [ bổn điền ]( đinh tị ) gặp tự hóa kị

Trùng cung [ bổn điền ]( đinh tị ) gặp cự môn tự hóa kị ( là thuận thủy kị ) tiết được nhanh hơn ( tinh quang mới thôi )

Trùng cung [ bổn điền ] trùng điệp [ lưu phu 32] năm này việc nghiệp phát triển marketing khó khăn

Trùng cung [ bổn điền ] trùng điệp [ lưu tử 33] năm này tới đầu tư hợp tác giao tế hoa đào bị thất bại

Trùng cung [ bổn điền ] trùng điệp [ lưu tài 34] năm này dễ dàng tổn tài

Trùng cung [ bổn điền ] trùng điệp [ lưu tật 35] năm này thể xác và tinh thần mệt mỏi ngã bế ( tật là Quan tới điền ) thương tâm

Xem [ lưu mệnh 35] đi vào [ bản tài ]( nhâm tuất ) phùng vũ khúc tự hóa kị trùng điệp [ lớn nô 4]/[ lớn tài 4 người ấy ]

[ lưu mệnh 35] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản nô ]( kỷ mùi ) trùng điệp [ đại phúc ]+[ lưu tử 35]

[ bản nô ]( thiên )+[ lưu tử 35]( nhân ) thiên nhân hợp nhất chúng sinh giữa tới đầu tư giao tế

[ đại phúc ]( địa ) chỉ người đại lý mưu thủ phúc khí lý tưởng ham mê

Dự đoán năm này lấy cổ phiếu đầu tư ( nghĩ buôn bán có lời chúng sinh chi tài )

Nhưng [ lưu mệnh 35] can nhâm vũ khúc tự hóa kị <[ bản tài ]/[ lớn nô ]/[ lưu mệnh 35] trùng điệp >

Bày nếu mệnh chủ đầu tư cổ phiếu ( nghĩ kiếm tiền ) sau đó quả tất nhiên chịu khổ bảo hộ mà thiếu tổn

< điều tra bản đại hạn thứ tư tới hôn nhân trạng huống >

a. ) từ [ bản phu ] tứ hóa quan sát

Can của phu lộc nhập [ bản quan ]( mậu ngọ ) trùng điệp [ tổ phụ ]/[ thầy thuốc tới điền ] chiếu [ thầy thuốc người ấy ]

Đây hạn e rằng có hoa đào vấn đề

Mà can của phu phi hóa kỵ nhập [ vở ]( quý hợi ) trùng điệp [ lớn thiên ] trùng [ bổn điền ] cũng trùng [ thiên mệnh 4]

Biểu hiện mệnh chủ đây hạn hôn nhân lượng hồng đăng hội ra vấn đề ( phối ngẫu rời nhà đi rồi )

Lấy can của phu tới lộc kị rơi cung cũng biết phối ngẫu vì sự nghiệp kinh doanh thỉnh thoảng không trở về nhà này là [ vợ chồng cách ]

Đang [ thiên mệnh ] đi vào trùng cung [ bổn điền ] đây hạn liền hội [ ứng nghiệm ] ly hôn việc này là [ vợ chồng vận ]

Đại hạn thứ tư (32~41) [ thiên mệnh ] đi vào [ bổn điền ]( đinh tị ) hồi [ bản phu ] giáp làm thái dương hóa kị trùng

Thả [ thiên mệnh ] cự môn tự hóa kị đây kị tiết được nhanh hơn

Đang năm xưa đi vào [ bản phu ] thái dương hóa kị tới nhập cung [ vở ] năm này [ ứng nghiệm ]

Cũng thế nói [ lưu mệnh 36] đi vào [ vở ]( quý hợi ) trùng điệp [ lớn thiên ] năm này rất nhanh sẽ ly hôn

b. ) từ [ thầy thuốc ] tứ hóa quan sát

Đại hạn thứ tư [ thầy thuốc ] ở [ bản phụ ]( ất mão ) tọa thái âm sinh quyền thả tự hóa kị

Cũng biết đây hạn hôn nhân tất nhiên có biến hóa ( nam mệnh phối ngẫu ( thê ) đương gia cầm quyền chủ động cầu đi )

[ thầy thuốc ] can ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( ất sửu ) gặp thiên cơ tự hóa lộc cấu thành [ lui mã lộc ]

Đây lộc thối lui đến [ vở ]( quý hợi ) trùng điệp [ lớn thiên ]+[ lưu mệnh 36]

Lộc nhập [ lớn thiên ]( thầy thuốc tới tài ) có thể thấy phối ngẫu yêu tài ích kỷ ( đây lộc xem [ nhân ])

[ thầy thuốc ] can ất thái âm tự hóa kị gặp thái âm sinh quyền bên trong cung [ quyền kị dây dưa ] trùng [ bản tật ]( tân dậu )

Trùng cung [ bản tật ] trùng điệp [ đại quan ]+[ lưu phu 36] năm đó hôn biến sợ không có thể tị miễn

< lệ >

Thuận hành đại hạn thứ tư [ thiên mệnh trùng điệp [ điền trạch ]( mậu thìn )

[ đại nạn vợ chồng ] trùng điệp [ bản phụ ] tọa văn khúc sinh kỵ

Thả [ thiên mệnh ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản phụ trùng bản tật ] sao hóa kỵ năng lượng ở [ thầy thuốc ] bộc phát vợ chồng cãi cọ kịch liệt

Sao hóa kỵ nhập bản phụ ( khiếm cảm xúc trái ) phải hiểu được khống chế tình của mình tự mới có thể tránh cho thương hại thân ( bản tật )( kị trùng là thương hại )

< lệ >

Dương nam âm gái lớn hạn thuận hành thứ hai đại nạn

Thuận hành người phần lớn trước cầu tài ( phú ) rồi sau đó được gọi là ( cầu quý ) đây hạn bình thường là đọc sách hạn

Âm gái lớn hạn thuận hành thứ hai đại nạn (14~23) [ cung mệnh đại hạn ] ở [ bản phụ ]( quý dậu ) cung vô chính diệu văn xương độc thủ

Này [ đại nạn vợ chồng ] ở [ bản Huynh ]( Tân Mùi )

Con mắt 388

[ thầy thuốc ] tân làm cự môn hóa lộc nhập [ bản nô ]( Đinh Sửu ) trùng điệp [ bản phu nhanh ] phản chiếu [ bản Huynh ]+[ thầy thuốc ]( Tân Mùi )

Năm xưa 21[ lưu mệnh ] đi vào [ bản Huynh ]+[ thầy thuốc ] sẽ có hôn nhân duyên kết hôn

[ thầy thuốc ] tân làm văn xương hóa kị nhập [ bản phụ ]( quý dậu ) trùng điệp [ bản phu tới điền ]( thiên )+[ lưu phúc 21]( nhân ) thiên nhân hợp nhất

Năm đó mệnh chủ phụng cha mẹ mệnh kết hôn

< lệ >

Thuận hành thứ ba đại nạn [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản phúc ]

[ thầy thuốc ] trùng điệp [ bản mạng ] tọa tử vi + lộc tồn hồng loan lý luận bên trên ứng có hôn nhân duyên khả đoạn

Nề hà tham lang sinh kỵ ở [ bản thiên ]/[ phu tới tài ] trùng [ bản mạng ]/[ thầy thuốc ] trở nhiễu cơ hồ tam sinh không đường chọn lựa!

< lệ >

Thuận hành thứ ba đại nạn [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản phúc ] thì [ lớn tài ] trùng điệp [ bản phu ]

[ lớn tài ]/[ vợ chồng ] bính làm liêm trinh hóa kị nhập [ thiên mệnh ]( phúc đức [ phu tới Quan ])

Trùng tài bạch vợ chồng ly dị sợ là lấy tiền tài là thủ đoạn

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Điều tra đại nạn hôn nhân trạng huống tới giải nghĩa 1

F. Điều tra đại nạn hôn nhân trạng huống tới giải nghĩa 1

[ cung phu thê ]( giáp ) phá quân tự hóa quyền

Nếu như phu thê cung phùng tự hóa thì sẽ có trở nên lại dễ có biến hóa chia ly  ( có đây cách người nên lưu ý song phương tới quan tâm đối đãi cùng dễ dàng tha thứ )

Cung phu thê tự hóa giống như tứ hóa năm sinh là không có bên trong

Cung phu thê tự hóa ngoại trừ cùng phối ngẫu có quan hệ ở ngoài cùng mệnh chủ thân mình việc nghiệp cũng có quan hệ

Nếu đại nạn đi ngược chiều thứ ba đại nạn [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phu ] nếu [ bản phu ] can cung [ tự hóa ]

Thì biểu hiện đây mười năm nội vợ chồng hoặc khác tính bằng hữu giữa cảm tình tất nhiên không thuận khúc chiết

Cũng hội ảnh hưởng đến sự nghiệp kinh doanh không thuận không như ý ( đúng là tự hóa lộc quyền khoa đều sẽ có dao động )

Phùng tự hóa quyền chủ quan cường, không chịu thua không ngó ngàng tới vui mừng quản thúc phối ngẫu vợ chồng giữa nhiều tranh chấp

Can của phu giáp liêm trinh hóa lộc nhập [ bản quan ]( mậu ngọ ) nếu Quan cung vô sinh lộc hoặc sao hóa này là [ tiết ra lộc ]

Đây hóa lộc biểu hiện tự nguyện tới tổn ( phối ngẫu tự nguyện hiệp trợ sự nghiệp của mệnh chủ )

Can của phu giáp thái dương hóa kị nhập [ vở ]( quý hợi )

Thuộc tự thân đi tường / gặp ở ngoài cách chủ mệnh chủ đối với phối ngẫu bất trung thực thả nhiều câu oán hận

Can của phu hóa kị nhập [ vở trùng bổn điền ] biểu hiện dễ có gia đình tranh chấp

Hoặc phối ngẫu thường không ở nhà tại ngoại giao tế tiếp khách lưu luyến vong phản ( trùng bổn điền )

< điền trạch là tài nhanh > biểu hiện tài đấy bản thể hồi can của phu kị trùng biểu hiện mệnh chủ sở buôn bán có lời tới tiền bị phối ngẫu tiêu hết

1. Xem nếu dương nam đại nạn thuận hành thứ ba đại nạn (22~31) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( bính thìn )

Can của phu lộc nhập [ bản quan ]( mậu ngọ ) trùng điệp [ đại phúc ]/[ thầy thuốc tới Quan ]

Mà can của phu phi hóa kỵ nhập [ vở ]( quý hợi ) trùng điệp [ đại tật ] biểu hiện mệnh chủ nghĩ tại đây hạn kết hôn

Can của phu hóa kị nhập [ vở ] cung tử nữ là hoa đào vị trí tính hưởng thụ vị

Can của phu hóa kị nhập [ đại tật ] biểu hiện phối ngẫu đây hạn đã dính lên mệnh chủ thân thể ( có nết tốt là )

Đang năm xưa 26 [ lưu mệnh 26] đi vào [ bản Huynh ] biểu hiện lưu mệnh cùng giường ngủ trùng điệp

Thì can của phu liêm trinh hóa lộc nhập [ bản quan ]( mậu ngọ ) trùng điệp [ đại phúc ]+[ lưu phu 26 nhanh ]

Mà can của phu thái dương hóa kị nhập [ vở ]( quý hợi ) trùng điệp [ đại tật ]+[ lưu phu 26] này là [ ứng số ]

Cho nên đề cử đây mệnh chủ đây hạn 26 tuế kết hôn cơ dẫn cao

2. Xem đại hạn thứ tư (32~41) [ thiên mệnh ] đi vào [ bổn điền ]( đinh tị ) phùng cự môn tự hóa kị + lộc tồn

Đây hạn mệnh chủ đấy cuộc sống trọng điểm cùng gia sản gia vận tức tức tương quan phùng cự môn tự hóa kị hiện rõ nhìn ra

Đây hạn trong vòng sợ gia vận biến kém gia sản biến hoại

Khác lưu ý hình diêu củng trùng [ bổn điền ] này là [ phá thể vị trí ]

Đại nạn phùng [ phá thể vị trí ] đây hạn tất có thị phi phát sinh

< theo như [ bản mạng ] quản [ đại nạn ]>

[ bản mạng ]( giáp dần ) ở dần ( nhân vị ) mệnh chủ cả đời họa phúc vị

[ bản mạng ] giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ bản quan ]( mậu ngọ ) trùng điệp [ tổ phụ ]

[ bản mạng ] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ vở ]( quý hợi ) trùng điệp [ lớn thiên ]

Mệnh làm phi hóa kỵ nhập [ vở ] trùng [ bổn điền ] sợ phá ánh sáng gia sản

Mệnh làm phi hóa kỵ nhập [ lớn thiên ] trùng [ thiên mệnh ] hình thành [ bản mạng ] kị trùng [ thiên mệnh ] đây hạn tối [ bối vận ]

Bởi vậy đại hạn thứ tư (32~41) [ thiên mệnh ] đi vào [ bổn điền ] nếu [ không biết mệnh ] đại nạn quản hạt đấy 32 tuế

[ lưu mệnh 32] ở [ bản nô ]( kỷ mùi ) phùng thiên lương tự hóa khoa + thiên việt [ lưu mệnh ] phùng tự hóa tất có biến hóa

[ lưu mệnh 32] mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ bản tài ]( nhâm tuất ) trùng điệp [ lớn nô ]

Gặp hữu bật sinh khoa vũ khúc tự hóa kị hình thành [ bản tài ] bên trong cung [ lộc kị chiến khắc ] trùng [ bản phúc ]

Năm này nếu cùng chúng sinh hợp tác ( lộc nhập [ lớn nô ]) liều mạng cầu tài nhất định chủng dưới thất phúc ác [ nhân ]

[ lưu mệnh 32] mình làm văn khúc hóa kị nhập [ bản phúc ]( bính thìn ) trùng điệp [ tổ phụ ] trùng [ đại tật ]

Phi hóa kỵ nhập [ đại nạn phụ tật tuyến ] phi hóa kỵ nhập phụ trùng tật này là tử vong tuyến ( đầu tư kinh doanh sợ bị thất bại )

[ bản mạng ] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ vở ]( quý hợi ) trùng điệp [ lớn thiên ] trùng [ bổn điền ]( đinh tị ) gặp tự hóa kị

Trùng cung [ bổn điền ]( đinh tị ) gặp cự môn tự hóa kị ( là thuận thủy kị ) tiết được nhanh hơn ( tinh quang mới thôi )

Trùng cung [ bổn điền ] trùng điệp [ lưu phu 32] năm này việc nghiệp phát triển marketing khó khăn

Trùng cung [ bổn điền ] trùng điệp [ lưu tử 33] năm này tới đầu tư hợp tác giao tế hoa đào bị thất bại

Trùng cung [ bổn điền ] trùng điệp [ lưu tài 34] năm này dễ dàng tổn tài

Trùng cung [ bổn điền ] trùng điệp [ lưu tật 35] năm này thể xác và tinh thần mệt mỏi ngã bế ( tật là Quan tới điền ) thương tâm

Xem [ lưu mệnh 35] đi vào [ bản tài ]( nhâm tuất ) phùng vũ khúc tự hóa kị trùng điệp [ lớn nô 4]/[ lớn tài 4 người ấy ]

[ lưu mệnh 35] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản nô ]( kỷ mùi ) trùng điệp [ đại phúc ]+[ lưu tử 35]

[ bản nô ]( thiên )+[ lưu tử 35]( nhân ) thiên nhân hợp nhất chúng sinh giữa tới đầu tư giao tế

[ đại phúc ]( địa ) chỉ người đại lý mưu thủ phúc khí lý tưởng ham mê

Dự đoán năm này lấy cổ phiếu đầu tư ( nghĩ buôn bán có lời chúng sinh chi tài )

Nhưng [ lưu mệnh 35] can nhâm vũ khúc tự hóa kị <[ bản tài ]/[ lớn nô ]/[ lưu mệnh 35] trùng điệp >

Bày nếu mệnh chủ đầu tư cổ phiếu ( nghĩ kiếm tiền ) sau đó quả tất nhiên chịu khổ bảo hộ mà thiếu tổn

< điều tra bản đại hạn thứ tư tới hôn nhân trạng huống >

a. ) từ [ bản phu ] tứ hóa quan sát

Can của phu lộc nhập [ bản quan ]( mậu ngọ ) trùng điệp [ tổ phụ ]/[ thầy thuốc tới điền ] chiếu [ thầy thuốc người ấy ]

Đây hạn e rằng có hoa đào vấn đề

Mà can của phu phi hóa kỵ nhập [ vở ]( quý hợi ) trùng điệp [ lớn thiên ] trùng [ bổn điền ] cũng trùng [ thiên mệnh 4]

Biểu hiện mệnh chủ đây hạn hôn nhân lượng hồng đăng hội ra vấn đề ( phối ngẫu rời nhà đi rồi )

Lấy can của phu tới lộc kị rơi cung cũng biết phối ngẫu vì sự nghiệp kinh doanh thỉnh thoảng không trở về nhà này là [ vợ chồng cách ]

Đang [ thiên mệnh ] đi vào trùng cung [ bổn điền ] đây hạn liền hội [ ứng nghiệm ] ly hôn việc này là [ vợ chồng vận ]

Đại hạn thứ tư (32~41) [ thiên mệnh ] đi vào [ bổn điền ]( đinh tị ) hồi [ bản phu ] giáp làm thái dương hóa kị trùng

Thả [ thiên mệnh ] cự môn tự hóa kị đây kị tiết được nhanh hơn

Đang năm xưa đi vào [ bản phu ] thái dương hóa kị tới nhập cung [ vở ] năm này [ ứng nghiệm ]

Cũng thế nói [ lưu mệnh 36] đi vào [ vở ]( quý hợi ) trùng điệp [ lớn thiên ] năm này rất nhanh sẽ ly hôn

b. ) từ [ thầy thuốc ] tứ hóa quan sát

Đại hạn thứ tư [ thầy thuốc ] ở [ bản phụ ]( ất mão ) tọa thái âm sinh quyền thả tự hóa kị

Cũng biết đây hạn hôn nhân tất nhiên có biến hóa ( nam mệnh phối ngẫu ( thê ) đương gia cầm quyền chủ động cầu đi )

[ thầy thuốc ] can ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( ất sửu ) gặp thiên cơ tự hóa lộc cấu thành [ lui mã lộc ]

Đây lộc thối lui đến [ vở ]( quý hợi ) trùng điệp [ lớn thiên ]+[ lưu mệnh 36]

Lộc nhập [ lớn thiên ]( thầy thuốc tới tài ) có thể thấy phối ngẫu yêu tài ích kỷ ( đây lộc xem [ nhân ])

[ thầy thuốc ] can ất thái âm tự hóa kị gặp thái âm sinh quyền bên trong cung [ quyền kị dây dưa ] trùng [ bản tật ]( tân dậu )

Trùng cung [ bản tật ] trùng điệp [ đại quan ]+[ lưu phu 36] năm đó hôn biến sợ không có thể tị miễn

< lệ >

Thuận hành đại hạn thứ tư [ thiên mệnh trùng điệp [ điền trạch ]( mậu thìn )

[ đại nạn vợ chồng ] trùng điệp [ bản phụ ] tọa văn khúc sinh kỵ

Thả [ thiên mệnh ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản phụ trùng bản tật ] sao hóa kỵ năng lượng ở [ thầy thuốc ] bộc phát vợ chồng cãi cọ kịch liệt

Sao hóa kỵ nhập bản phụ ( khiếm cảm xúc trái ) phải hiểu được khống chế tình của mình tự mới có thể tránh cho thương hại thân ( bản tật )( kị trùng là thương hại )

< lệ >

Dương nam âm gái lớn hạn thuận hành thứ hai đại nạn

Thuận hành người phần lớn trước cầu tài ( phú ) rồi sau đó được gọi là ( cầu quý ) đây hạn bình thường là đọc sách hạn

Âm gái lớn hạn thuận hành thứ hai đại nạn (14~23) [ cung mệnh đại hạn ] ở [ bản phụ ]( quý dậu ) cung vô chính diệu văn xương độc thủ

Này [ đại nạn vợ chồng ] ở [ bản Huynh ]( Tân Mùi )

Con mắt 388

[ thầy thuốc ] tân làm cự môn hóa lộc nhập [ bản nô ]( Đinh Sửu ) trùng điệp [ bản phu nhanh ] phản chiếu [ bản Huynh ]+[ thầy thuốc ]( Tân Mùi )

Năm xưa 21[ lưu mệnh ] đi vào [ bản Huynh ]+[ thầy thuốc ] sẽ có hôn nhân duyên kết hôn

[ thầy thuốc ] tân làm văn xương hóa kị nhập [ bản phụ ]( quý dậu ) trùng điệp [ bản phu tới điền ]( thiên )+[ lưu phúc 21]( nhân ) thiên nhân hợp nhất

Năm đó mệnh chủ phụng cha mẹ mệnh kết hôn

< lệ >

Thuận hành thứ ba đại nạn [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản phúc ]

[ thầy thuốc ] trùng điệp [ bản mạng ] tọa tử vi + lộc tồn hồng loan lý luận bên trên ứng có hôn nhân duyên khả đoạn

Nề hà tham lang sinh kỵ ở [ bản thiên ]/[ phu tới tài ] trùng [ bản mạng ]/[ thầy thuốc ] trở nhiễu cơ hồ tam sinh không đường chọn lựa!

< lệ >

Thuận hành thứ ba đại nạn [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản phúc ] thì [ lớn tài ] trùng điệp [ bản phu ]

[ lớn tài ]/[ vợ chồng ] bính làm liêm trinh hóa kị nhập [ thiên mệnh ]( phúc đức [ phu tới Quan ])

Trùng tài bạch vợ chồng ly dị sợ là lấy tiền tài là thủ đoạn

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button