Tử vi

Điều tra đại nạn trí sản đấy luận đoán diễn dịch

Điều tra trí sản

Lấy [ đại tật ] tứ hóa tới rơi cung quan sát:

1. ) [ cánh đồng tới Quan ] xem [ cánh đồng ] chuyện nghiệp như thế nào? Vận khí như thế nào?

Bạn đang xem: Điều tra đại nạn trí sản đấy luận đoán diễn dịch

2. ) [ đại tật ] xem đại hạn này mệnh chủ trong lòng ý tưởng ( tâm thái ) như thế nào?

3. ) [ đại tật ] xem đại hạn này mệnh chủ đấy hoài bão hoặc tính toán như thế nào?

Đang dương nam thuận hành thứ ba đại nạn (24~33) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( giáp thìn ) phá quân tự hóa quyền

Đây hạn mệnh chủ đấy sinh hoạt tại với hưởng phúc các loại chi tướng quan làm trọng tâm

[ đại tật ] trùng điệp [ vở ]( tân hợi ) thiên lương lộc năm sinh + lộc tồn thiên hình

Đây hạn mệnh chủ đấy thân cùng tâm tư nằm ở đầu tư giao tế tiếp khách hoặc điền trạch việc tương quan

[ đại tật ] là [ cánh đồng tới Quan ] quan sát gia đình đấy tăng giảm mua đưa tình huống

Phùng thiên lương lộc năm sinh biểu hiện đây hạn nhà vận không tệ điền trạch gia tăng giống

[ đại tật ] tân làm cự môn hóa lộc nhập [ bản tật ]( kỷ dậu ) trùng điệp [ lớn nô ]/[ cánh đồng tới phúc ]

Cự môn hóa lộc nhập [ cánh đồng tới phúc ]+ thiên cơ địa không biểu hiện vui vẻ trống trải cao ốc

[ đại tật ] tân làm thái dương hóa quyền nhập [ bản nô ]( Đinh Mùi ) trùng điệp [ cánh đồng ] gặp thái âm tự hóa lộc

[ đại tật ] tân làm văn khúc hóa khoa nhập [ bản quan ]( bính ngọ ) trùng điệp [ đại phúc ]/[ cánh đồng tới Huynh ]

[ đại tật ] tân làm văn xương hóa kị nhập [ bản thiên ]( mậu thân ) trùng điệp [ đại quan ]/[ cánh đồng chi phụ ]

[ cánh đồng tới Quan ] hóa kị nhập [ cánh đồng chi phụ ] trùng [ cánh đồng nhanh ] biểu hiện

Xem [ cánh đồng tới Quan ] hóa lộc nhập [ bản tật ] mà hóa kỵ nhập [ bản thiên ] lộc kị rơi cung cùng lân

Đây cấu thành [ lưỡng nghi ] tới đối đãi cùng khiếm trái

[ lộc chuyển kị ] tật làm mình văn khúc hóa kị nhập [ bản quan ]( bính thìn ) trùng điệp [ đại phúc ]

Đây hóa tượng cũng nói rõ là theo đuổi [ cánh đồng tới phúc ] khó tránh là mua tân phòng mà phí tiền thương thần

[ kị chuyển lộc ] thiên làm mậu tham lang tự hóa lộc trùng điệp [ đại quan ]

< thiên di là điền tới điền > tự hóa lộc [ lớn thiên ] biểu hiện đây hạn bên ngoài trí sản

[ kị chuyển kị ] thiên làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản tật ]( kỷ dậu ) trùng điệp [ lớn nô ]/[ cánh đồng tới phúc ]

Thiên cơ ( huynh đệ chủ ) hóa kị nhập [ bản tật ]/[ bổn điền tới Quan ] cũng thế [ lớn nô ]/[ cánh đồng tới phúc ]

[ điền tới điền ] hóa kị nhập [ điền tới Quan ] biểu hiện là gia sản việc mà liều mạng công tác

3. Xem [ năm xưa tài Quan vận ]

a. ) quan sát [ lưu mệnh ]

Đang dương nam thuận hành thứ ba đại nạn (24~33) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( giáp thìn ) phá quân tự hóa quyền

Đây hạn mệnh chủ đấy sinh hoạt tại với hưởng phúc các loại chi tướng quan làm trọng tâm

[ lưu mệnh 26] ở [ bản phụ ]( quý mão )/[ điền tới phúc ] năm này cùng [ điền tới phúc ] tức tức tương quan

[ lưu mệnh ] can quý phá quân hóa lộc nhập [ vở ]( đinh tị ) trùng điệp [ thiên mệnh ]+[ lưu phúc 35]

Mệnh chủ cả đời ôm chặt lý tưởng liều mạng nghĩ kiếm tiền

[ lưu mệnh ] can ất thái âm hóa kị nhập [ bổn điền ]( quý hợi ) trùng điệp [ lớn thiên ]+[ lưu tài 35]

Khác chủ dám tốn tiền ( cung mệnh là tài bạch đấy khí số vị ) tốn tiền đầu tư mua phòng sinh

// ]]>

b. ) quan sát [ lưu quan ]

Đang dương nam thuận hành thứ ba đại nạn (24~33) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( giáp thìn ) phá quân tự hóa quyền

Đây hạn mệnh chủ đấy sinh hoạt tại với hưởng phúc các loại chi tướng quan làm trọng tâm

[ lưu mệnh 26] ở [ bản phụ ]( quý mão )/[ điền tới phúc ] năm này cùng [ điền tới phúc ] tức tức tương quan

[ lưu quan 26] ở [ bản nô ]( Đinh Mùi )/[ Quan nhanh ] phùng thái dương thái âm tự hóa lộc

[ lưu quan ] can đinh thái âm tự hóa lộc nhập [ bản nô ]( Đinh Mùi ) trùng điệp [ cánh đồng ]+[ lưu quan 26]

Biểu hiện năm này sự nghiệp kiện toàn có thể kiếm tiền hoạch lợi nhuận cũng sẽ chiếu cố gia đình

[ lưu quan ] can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản tật ]( kỷ dậu ) trùng điệp [ lớn nô ]+[ lưu thiên 26]

Can của quan hóa kị nhập [ bản tật ]/ điền tới Quan ] chủ công tác là cải thiện gia đình chuyện tốt vận

c. ) quan sát [ lưu tài ]

Đang dương nam thuận hành thứ ba đại nạn (24~33) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( giáp thìn ) phá quân tự hóa quyền

Đây hạn mệnh chủ đấy sinh hoạt tại với hưởng phúc các loại chi tướng quan làm trọng tâm

[ lưu mệnh 26] ở [ bản phụ ]( quý mão )/[ điền tới phúc ] năm này cùng [ điền tới phúc ] tức tức tương quan

[ lưu tài 26] ở [ vở ]( tân hợi ) trùng điệp [ lớn tài ] phùng thiên lương lộc năm sinh + lộc tồn thiên hình

< xem tính > năm này đấy tiền tài ( lưu tài ) cùng đầu tư giao tế tiếp khách tức tức tương quan

[ lưu tài 26] tân làm cự môn hóa lộc nhập [ bản tật ]( kỷ dậu ) trùng điệp [ lớn nô ]+[ lưu thiên 26]

Lộc nhập [ bản tật ]( thiên )/[ điền tới Quan ]+[ lưu thiên ]( nhân ) thiên nhân hợp nhất có duyên bên ngoài đầu tư

Lộc nhập [ lớn thiên ]( địa )/] cánh đồng tới điền ] chỉ người đại lý có duyên mua phòng sinh

[ lưu tài 26] tân làm thái dương hóa quyền nhập [ bản nô ]( Đinh Mùi ) trùng điệp [ cánh đồng ]+[ lưu quan 26]

Quyền nhập [ bản nô ]( thiên )+[ lưu quan ]( nhân ) thiên nhân hợp nhất cùng chúng sinh thương lượng thảo sự nghiệp sinh ý

Quyền nhập [ cánh đồng ]( địa ) chỉ người đại lý tranh thủ điền sinh sắc bén ích

[ lưu tài 26] tân làm văn khúc hóa khoa nhập [ bản quan ]( bính ngọ ) trùng điệp [ đại phúc ]+[ lưu điền 26]

Khoa nhập [ bản quan ]( thiên )+[ lưu điền ]( nhân ) thiên nhân hợp nhất truy cầu tốt phòng sinh coi như công tác

Khoa nhập [ đại phúc ]( địa ) chỉ người đại lý tại ngoại địa có háo danh thanh kết hòa hợp duyên

[ lưu tài 26] tân làm văn xương hóa kị nhập [ bản thiên ]( mậu thân ) trùng điệp [ đại quan ]+[ lưu nô 26]

[ lưu tài ] phi hóa kỵ nhập [ bản thiên ]( thiên )/[ điền tới điền ] tiền tài dùng ở phòng sinh bên trên

[ lưu tài ] phi hóa kỵ nhập [ đại quan ]( địa ) cần ở chỗ này hạn công tác tương quan

[ lưu tài ] phi hóa kỵ nhập [ lưu nô ]( nhân ) biến thành chúng sinh chi tài đưa tiền cầm tượng chúng sinh mua phòng

// ]]>

d. ) quan sát [ lưu tật ]/[ lưu điền tới Quan ]

Đang dương nam thuận hành thứ ba đại nạn (24~33) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( giáp thìn ) phá quân tự hóa quyền

Đây hạn mệnh chủ đấy sinh hoạt tại với hưởng phúc các loại chi tướng quan làm trọng tâm

[ đại tật ] ở [ vở ]( tân hợi )/[ cánh đồng tới Quan ] phùng thiên lương lộc năm sinh + lộc tồn thiên hình

[ lưu mệnh 26] ở [ bản phụ ]( quý mão )/[ điền tới phúc ] năm này cùng [ điền tới phúc ] tức tức tương quan

Mà này [ lưu tật 26] ở [ bản tài ]( canh tuất ) phùng tử vi sinh quyền thiên tướng + đà la âm sát

[ lưu tật ] can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản nô ]( Đinh Mùi ) trùng điệp [ cánh đồng ]+[ lưu quan 26]/[ lưu điền chi phụ ]

[ lưu tật ] can canh vũ khúc hóa quyền nhập [ bản quan ]( bính ngọ ) trùng điệp [ đại phúc ]+[ lưu điền 26]

[ lưu tật ] hóa quyền nhập [ bản quan ]/[ đại phúc ]/[ lưu điền ]

[ bản quan ]( thiên )+[ lưu điền ]( nhân ) thiên nhân hợp nhất sự nghiệp ( công tác ) cùng phòng sinh liên quan đến

Quyền nhập biểu hiện mở rộng tranh thủ

[ đại phúc ]( địa ) chỉ người đại lý < đại phúc là cánh đồng tới Huynh > là điền trạch tới tư kim liên quan đến

[ lưu tật ] can nhâm thái âm hóa khoa nhập [ bản nô ]( Đinh Mùi ) trùng điệp [ cánh đồng ]+[ lưu quan 26]/[ lưu điền chi phụ ]

[ lưu tật ] hóa lộc hóa khoa nhập [ bản nô ]/[ cánh đồng ]/[ lưu quan ] tam dịch hợp nhất tới hiểu dịch:

[ bản nô ]( thiên )+[ lưu quan ]( nhân ) thiên nhân hợp nhất

[ cánh đồng ]( địa ) chỉ người đại lý là phòng sinh việc

Biểu hiện mệnh chủ năm đó nhận chân thành khẩn địa cùng chúng sinh là phòng sinh việc làm can thiệp ( công tác )

[ lưu tật ] can nhâm thiên đồng hóa kị nhập [ bổn điền ]( ất tị ) trùng điệp [ tổ phụ ]+[ lưu phúc 26] trùng [ lưu tài ]

[ lưu tật ] hóa kị nhập [ bổn điền ]/[ tổ phụ ]/[ lưu phúc ]

[ bổn điền ]( thiên )+[ lưu phúc ]/[ lưu điền tới Huynh ]( nhân ) thiên nhân hợp nhất

Phi hóa kỵ nhập gia sản cùng gia đình khố tồn tư kim việc liên quan đến

Phi hóa kỵ nhập [ bổn điền ] tâm thái bên trên khiếm điền sinh tới trái ( trong tâm muốn hướng phòng sinh việc )

Phi hóa kỵ nhập [ lưu phúc ] tâm thái bên trên vì thế hao tổn tâm tư

Trùng [ lưu tài ] là phòng sinh việc mà tốn tiền

[ tổ phụ ]( địa ) chỉ người đại lý < tổ phụ là lớn nô tới tài > phi hóa kỵ nhập cùng chúng sinh chi tài liên quan đến

Kể trên hóa tượng :

[ lưu tật ] hóa lộc khoa nhập [ lưu quan ] quyền nhập [ năm xưa điền ] tam cát hóa giai nhập [ năm xưa ngã cung ]

Cho nên đương nhiên có mua sắm phòng sinh đấy có thể

[ lưu tật ] phi hóa kỵ nhập [ bổn điền ] tâm thái bên trên chính là quan tâm phòng sinh là tốn tiền mua phòng mà thương đầu óc

Dương nam đại nạn thuận hành thứ ba đại nạn (22~31) < thiên cơ sinh quyền thiên lương tự hóa lộc văn xương sinh khoa tọa mệnh ( nhâm thìn )>

Nếu [ thiên mệnh ] ở [ phúc đức ]( giáp ngọ ) phùng cung vô chính diệu

Thì [ đại quan ] trùng điệp [ bản thiên ]( mậu tuất ) phùng văn khúc

[ đại quan ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ vở ] chiếu [ bổn điền ] tượng này là cát biểu hiện hòa hợp đầu tư hội kiếm tiền dưỡng gia

[ đại quan ] mậu làm thái âm hóa quyền nhập [ bản tài ] chiếu [ bản phúc ] tượng này là cát biểu hiện hòa hợp vận dụng tiền tài khả sáng nghiệp kiếm tiền hưởng phúc

[ đại quan ] mậu làm hữu bật hóa khoa nhập [ bản phu ] chiếu [ bản quan ] tượng này là cát biểu hiện sự nghiệp phát triển có quý nhân hiệp trợ

[ đại quan ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản mạng ] tượng này là cát biểu hiện thu liễm trùng [ bản thiên ]/ trùng điệp [ đại quan ]

[ đại quan ] làm hóa kị nhưng không thể trùng [ đại nạn tam hợp ] trùng thì có phá

Nhân kị trùng [ đại quan ] cát ở bên trong không đẹp ở chỗ cho nên trở lên tiểu đội là nên

Nếu nghĩ sáng nghiệp phải đợi cho kị trùng sau khi ( nhâm tuất )

< bản mạng lệ phải qua xong 27 tuế sau khi tài khả sáng nghiệp >

// ]]>

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Điều tra đại nạn trí sản đấy luận đoán diễn dịch

Điều tra trí sản

Lấy [ đại tật ] tứ hóa tới rơi cung quan sát:

1. ) [ cánh đồng tới Quan ] xem [ cánh đồng ] chuyện nghiệp như thế nào? Vận khí như thế nào?

2. ) [ đại tật ] xem đại hạn này mệnh chủ trong lòng ý tưởng ( tâm thái ) như thế nào?

3. ) [ đại tật ] xem đại hạn này mệnh chủ đấy hoài bão hoặc tính toán như thế nào?

Đang dương nam thuận hành thứ ba đại nạn (24~33) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( giáp thìn ) phá quân tự hóa quyền

Đây hạn mệnh chủ đấy sinh hoạt tại với hưởng phúc các loại chi tướng quan làm trọng tâm

[ đại tật ] trùng điệp [ vở ]( tân hợi ) thiên lương lộc năm sinh + lộc tồn thiên hình

Đây hạn mệnh chủ đấy thân cùng tâm tư nằm ở đầu tư giao tế tiếp khách hoặc điền trạch việc tương quan

[ đại tật ] là [ cánh đồng tới Quan ] quan sát gia đình đấy tăng giảm mua đưa tình huống

Phùng thiên lương lộc năm sinh biểu hiện đây hạn nhà vận không tệ điền trạch gia tăng giống

[ đại tật ] tân làm cự môn hóa lộc nhập [ bản tật ]( kỷ dậu ) trùng điệp [ lớn nô ]/[ cánh đồng tới phúc ]

Cự môn hóa lộc nhập [ cánh đồng tới phúc ]+ thiên cơ địa không biểu hiện vui vẻ trống trải cao ốc

[ đại tật ] tân làm thái dương hóa quyền nhập [ bản nô ]( Đinh Mùi ) trùng điệp [ cánh đồng ] gặp thái âm tự hóa lộc

[ đại tật ] tân làm văn khúc hóa khoa nhập [ bản quan ]( bính ngọ ) trùng điệp [ đại phúc ]/[ cánh đồng tới Huynh ]

[ đại tật ] tân làm văn xương hóa kị nhập [ bản thiên ]( mậu thân ) trùng điệp [ đại quan ]/[ cánh đồng chi phụ ]

[ cánh đồng tới Quan ] hóa kị nhập [ cánh đồng chi phụ ] trùng [ cánh đồng nhanh ] biểu hiện

Xem [ cánh đồng tới Quan ] hóa lộc nhập [ bản tật ] mà hóa kỵ nhập [ bản thiên ] lộc kị rơi cung cùng lân

Đây cấu thành [ lưỡng nghi ] tới đối đãi cùng khiếm trái

[ lộc chuyển kị ] tật làm mình văn khúc hóa kị nhập [ bản quan ]( bính thìn ) trùng điệp [ đại phúc ]

Đây hóa tượng cũng nói rõ là theo đuổi [ cánh đồng tới phúc ] khó tránh là mua tân phòng mà phí tiền thương thần

[ kị chuyển lộc ] thiên làm mậu tham lang tự hóa lộc trùng điệp [ đại quan ]

< thiên di là điền tới điền > tự hóa lộc [ lớn thiên ] biểu hiện đây hạn bên ngoài trí sản

[ kị chuyển kị ] thiên làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản tật ]( kỷ dậu ) trùng điệp [ lớn nô ]/[ cánh đồng tới phúc ]

Thiên cơ ( huynh đệ chủ ) hóa kị nhập [ bản tật ]/[ bổn điền tới Quan ] cũng thế [ lớn nô ]/[ cánh đồng tới phúc ]

[ điền tới điền ] hóa kị nhập [ điền tới Quan ] biểu hiện là gia sản việc mà liều mạng công tác

3. Xem [ năm xưa tài Quan vận ]

a. ) quan sát [ lưu mệnh ]

Đang dương nam thuận hành thứ ba đại nạn (24~33) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( giáp thìn ) phá quân tự hóa quyền

Đây hạn mệnh chủ đấy sinh hoạt tại với hưởng phúc các loại chi tướng quan làm trọng tâm

[ lưu mệnh 26] ở [ bản phụ ]( quý mão )/[ điền tới phúc ] năm này cùng [ điền tới phúc ] tức tức tương quan

[ lưu mệnh ] can quý phá quân hóa lộc nhập [ vở ]( đinh tị ) trùng điệp [ thiên mệnh ]+[ lưu phúc 35]

Mệnh chủ cả đời ôm chặt lý tưởng liều mạng nghĩ kiếm tiền

[ lưu mệnh ] can ất thái âm hóa kị nhập [ bổn điền ]( quý hợi ) trùng điệp [ lớn thiên ]+[ lưu tài 35]

Khác chủ dám tốn tiền ( cung mệnh là tài bạch đấy khí số vị ) tốn tiền đầu tư mua phòng sinh

// ]]>

b. ) quan sát [ lưu quan ]

Đang dương nam thuận hành thứ ba đại nạn (24~33) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( giáp thìn ) phá quân tự hóa quyền

Đây hạn mệnh chủ đấy sinh hoạt tại với hưởng phúc các loại chi tướng quan làm trọng tâm

[ lưu mệnh 26] ở [ bản phụ ]( quý mão )/[ điền tới phúc ] năm này cùng [ điền tới phúc ] tức tức tương quan

[ lưu quan 26] ở [ bản nô ]( Đinh Mùi )/[ Quan nhanh ] phùng thái dương thái âm tự hóa lộc

[ lưu quan ] can đinh thái âm tự hóa lộc nhập [ bản nô ]( Đinh Mùi ) trùng điệp [ cánh đồng ]+[ lưu quan 26]

Biểu hiện năm này sự nghiệp kiện toàn có thể kiếm tiền hoạch lợi nhuận cũng sẽ chiếu cố gia đình

[ lưu quan ] can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản tật ]( kỷ dậu ) trùng điệp [ lớn nô ]+[ lưu thiên 26]

Can của quan hóa kị nhập [ bản tật ]/ điền tới Quan ] chủ công tác là cải thiện gia đình chuyện tốt vận

c. ) quan sát [ lưu tài ]

Đang dương nam thuận hành thứ ba đại nạn (24~33) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( giáp thìn ) phá quân tự hóa quyền

Đây hạn mệnh chủ đấy sinh hoạt tại với hưởng phúc các loại chi tướng quan làm trọng tâm

[ lưu mệnh 26] ở [ bản phụ ]( quý mão )/[ điền tới phúc ] năm này cùng [ điền tới phúc ] tức tức tương quan

[ lưu tài 26] ở [ vở ]( tân hợi ) trùng điệp [ lớn tài ] phùng thiên lương lộc năm sinh + lộc tồn thiên hình

< xem tính > năm này đấy tiền tài ( lưu tài ) cùng đầu tư giao tế tiếp khách tức tức tương quan

[ lưu tài 26] tân làm cự môn hóa lộc nhập [ bản tật ]( kỷ dậu ) trùng điệp [ lớn nô ]+[ lưu thiên 26]

Lộc nhập [ bản tật ]( thiên )/[ điền tới Quan ]+[ lưu thiên ]( nhân ) thiên nhân hợp nhất có duyên bên ngoài đầu tư

Lộc nhập [ lớn thiên ]( địa )/] cánh đồng tới điền ] chỉ người đại lý có duyên mua phòng sinh

[ lưu tài 26] tân làm thái dương hóa quyền nhập [ bản nô ]( Đinh Mùi ) trùng điệp [ cánh đồng ]+[ lưu quan 26]

Quyền nhập [ bản nô ]( thiên )+[ lưu quan ]( nhân ) thiên nhân hợp nhất cùng chúng sinh thương lượng thảo sự nghiệp sinh ý

Quyền nhập [ cánh đồng ]( địa ) chỉ người đại lý tranh thủ điền sinh sắc bén ích

[ lưu tài 26] tân làm văn khúc hóa khoa nhập [ bản quan ]( bính ngọ ) trùng điệp [ đại phúc ]+[ lưu điền 26]

Khoa nhập [ bản quan ]( thiên )+[ lưu điền ]( nhân ) thiên nhân hợp nhất truy cầu tốt phòng sinh coi như công tác

Khoa nhập [ đại phúc ]( địa ) chỉ người đại lý tại ngoại địa có háo danh thanh kết hòa hợp duyên

[ lưu tài 26] tân làm văn xương hóa kị nhập [ bản thiên ]( mậu thân ) trùng điệp [ đại quan ]+[ lưu nô 26]

[ lưu tài ] phi hóa kỵ nhập [ bản thiên ]( thiên )/[ điền tới điền ] tiền tài dùng ở phòng sinh bên trên

[ lưu tài ] phi hóa kỵ nhập [ đại quan ]( địa ) cần ở chỗ này hạn công tác tương quan

[ lưu tài ] phi hóa kỵ nhập [ lưu nô ]( nhân ) biến thành chúng sinh chi tài đưa tiền cầm tượng chúng sinh mua phòng

// ]]>

d. ) quan sát [ lưu tật ]/[ lưu điền tới Quan ]

Đang dương nam thuận hành thứ ba đại nạn (24~33) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( giáp thìn ) phá quân tự hóa quyền

Đây hạn mệnh chủ đấy sinh hoạt tại với hưởng phúc các loại chi tướng quan làm trọng tâm

[ đại tật ] ở [ vở ]( tân hợi )/[ cánh đồng tới Quan ] phùng thiên lương lộc năm sinh + lộc tồn thiên hình

[ lưu mệnh 26] ở [ bản phụ ]( quý mão )/[ điền tới phúc ] năm này cùng [ điền tới phúc ] tức tức tương quan

Mà này [ lưu tật 26] ở [ bản tài ]( canh tuất ) phùng tử vi sinh quyền thiên tướng + đà la âm sát

[ lưu tật ] can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản nô ]( Đinh Mùi ) trùng điệp [ cánh đồng ]+[ lưu quan 26]/[ lưu điền chi phụ ]

[ lưu tật ] can canh vũ khúc hóa quyền nhập [ bản quan ]( bính ngọ ) trùng điệp [ đại phúc ]+[ lưu điền 26]

[ lưu tật ] hóa quyền nhập [ bản quan ]/[ đại phúc ]/[ lưu điền ]

[ bản quan ]( thiên )+[ lưu điền ]( nhân ) thiên nhân hợp nhất sự nghiệp ( công tác ) cùng phòng sinh liên quan đến

Quyền nhập biểu hiện mở rộng tranh thủ

[ đại phúc ]( địa ) chỉ người đại lý < đại phúc là cánh đồng tới Huynh > là điền trạch tới tư kim liên quan đến

[ lưu tật ] can nhâm thái âm hóa khoa nhập [ bản nô ]( Đinh Mùi ) trùng điệp [ cánh đồng ]+[ lưu quan 26]/[ lưu điền chi phụ ]

[ lưu tật ] hóa lộc hóa khoa nhập [ bản nô ]/[ cánh đồng ]/[ lưu quan ] tam dịch hợp nhất tới hiểu dịch:

[ bản nô ]( thiên )+[ lưu quan ]( nhân ) thiên nhân hợp nhất

[ cánh đồng ]( địa ) chỉ người đại lý là phòng sinh việc

Biểu hiện mệnh chủ năm đó nhận chân thành khẩn địa cùng chúng sinh là phòng sinh việc làm can thiệp ( công tác )

[ lưu tật ] can nhâm thiên đồng hóa kị nhập [ bổn điền ]( ất tị ) trùng điệp [ tổ phụ ]+[ lưu phúc 26] trùng [ lưu tài ]

[ lưu tật ] hóa kị nhập [ bổn điền ]/[ tổ phụ ]/[ lưu phúc ]

[ bổn điền ]( thiên )+[ lưu phúc ]/[ lưu điền tới Huynh ]( nhân ) thiên nhân hợp nhất

Phi hóa kỵ nhập gia sản cùng gia đình khố tồn tư kim việc liên quan đến

Phi hóa kỵ nhập [ bổn điền ] tâm thái bên trên khiếm điền sinh tới trái ( trong tâm muốn hướng phòng sinh việc )

Phi hóa kỵ nhập [ lưu phúc ] tâm thái bên trên vì thế hao tổn tâm tư

Trùng [ lưu tài ] là phòng sinh việc mà tốn tiền

[ tổ phụ ]( địa ) chỉ người đại lý < tổ phụ là lớn nô tới tài > phi hóa kỵ nhập cùng chúng sinh chi tài liên quan đến

Kể trên hóa tượng :

[ lưu tật ] hóa lộc khoa nhập [ lưu quan ] quyền nhập [ năm xưa điền ] tam cát hóa giai nhập [ năm xưa ngã cung ]

Cho nên đương nhiên có mua sắm phòng sinh đấy có thể

[ lưu tật ] phi hóa kỵ nhập [ bổn điền ] tâm thái bên trên chính là quan tâm phòng sinh là tốn tiền mua phòng mà thương đầu óc

Dương nam đại nạn thuận hành thứ ba đại nạn (22~31) < thiên cơ sinh quyền thiên lương tự hóa lộc văn xương sinh khoa tọa mệnh ( nhâm thìn )>

Nếu [ thiên mệnh ] ở [ phúc đức ]( giáp ngọ ) phùng cung vô chính diệu

Thì [ đại quan ] trùng điệp [ bản thiên ]( mậu tuất ) phùng văn khúc

[ đại quan ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ vở ] chiếu [ bổn điền ] tượng này là cát biểu hiện hòa hợp đầu tư hội kiếm tiền dưỡng gia

[ đại quan ] mậu làm thái âm hóa quyền nhập [ bản tài ] chiếu [ bản phúc ] tượng này là cát biểu hiện hòa hợp vận dụng tiền tài khả sáng nghiệp kiếm tiền hưởng phúc

[ đại quan ] mậu làm hữu bật hóa khoa nhập [ bản phu ] chiếu [ bản quan ] tượng này là cát biểu hiện sự nghiệp phát triển có quý nhân hiệp trợ

[ đại quan ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản mạng ] tượng này là cát biểu hiện thu liễm trùng [ bản thiên ]/ trùng điệp [ đại quan ]

[ đại quan ] làm hóa kị nhưng không thể trùng [ đại nạn tam hợp ] trùng thì có phá

Nhân kị trùng [ đại quan ] cát ở bên trong không đẹp ở chỗ cho nên trở lên tiểu đội là nên

Nếu nghĩ sáng nghiệp phải đợi cho kị trùng sau khi ( nhâm tuất )

< bản mạng lệ phải qua xong 27 tuế sau khi tài khả sáng nghiệp >

// ]]>

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button