Tử vi

Điều tra hôn nhân tới giải nghĩa 5

Điều tra hôn nhân tới giải nghĩa 5

< bản mạng lệ dương nữ nhân âm lịch giáp thìn (1964) năm 7 nguyệt 15 ngày giờ sinh kim tứ cục thất tinh ở tài ( mậu thìn )>

A. [ định tượng ] năm sinh giáp thìn giáp làm rơi [ bản phúc ]( giáp tuất ) tọa phá quân sinh quyền thả tự hóa quyền + tả phụ văn xương linh tinh

Bạn đang xem: Điều tra hôn nhân tới giải nghĩa 5

[ định tượng ] tứ hóa năm sinh từ cung phúc đức hóa xuất sinh mệnh trong quá trình đều cùng tư tưởng hưởng phúc thọ nguyên liên quan đến

( dựa vào tự mình cập chính là tổ ấm )

Người sinh năm giáp giáp làm rơi cung phúc đức [ định tượng ] cung phúc đức bản tọa năm sinh quyền, phùng bản cung tự hóa quyền

Nãi cùng loại triệt tiêu

Phúc đức tọa sinh quyền thả làm tự hóa quyền đối với quyền lực dục vọng ý tưởng rất mạnh thả âm mưu tâm mãnh liệt

Dù có năng lực cùng tài hoa lại thường không biết quý trọng hoặc cậy tài khinh người hoặc quá độ tự tin mà di lầm cơ hội tốt

Phá quân sinh quyền tự hóa quyền tọa thìn tuất xấu chưa cá tính bá đạo vui mừng cầm quyền là người hải phái sĩ diện phô bày giàu sang sung mãn lão Đại tiêu phí nhiều phô trương lãng phí ái ác không đồng nhất

Giáp ( thiên chi thiên ) có độc lập độc hành độc đoạn tới đặc biệt chất ( không ấm người khác cũng không bị người tới ấm ) thành tựu khá là nhiều

Giáp mộc chọc trời có bên trên tiến tâm hướng về phía trước phát triển có xương khí cá tính kiên cường tâm địa chính trực nhân từ nhưng thiếu ứng biến năng lực

Giáp làm nếu rơi thìn tuất ( địa chi vị trí ) tứ khố địa ( khố chủ tài )

Tư tưởng lý niệm sự thật thường bị sự thật bắt buộc vì cuộc sống sống mà công tác

Phúc làm giáp liêm trinh hóa lộc nhập [ bản mạng ]( nhâm thân ) dễ có tổ ấm được hưởng phúc ấm

Phúc làm giáp phá quân tự hóa quyền biểu hiện 1. Mệnh chủ ở nhà khá là chuyên quyền hoặc thị tiền như mạng

2. Khả tự hành khai mở đất mua đưa phòng sinh nhưng từ sự không nhúc nhích sinh nghiệp vụ

3. Gia đình thành viên ý kiến nhiều thường tranh luận

Phúc đức tự hóa quyền biểu hiện mệnh chủ ích kỷ sự thật tính toán tâm thuật không công bằng < ứng tránh tới riêng chỉ sợ không kịp >

Cung phúc đức tự hóa quyền là ngày mốt việc, tức ý tưởng hơi nghi ngờ đánh đấm khí không chịu thua

Phúc làm giáp vũ khúc hóa khoa nhập [ bản quan ]( bính tý ) trọng thị sự nghiệp tâm tư đặt ở trên sự nghiệp sự nghiệp đặt nặng tâm vào

Phúc làm giáp thái dương hóa kị nhập [ bản nô ]( Đinh Sửu ) gặp thái âm tự hóa lộc

< nô bộc là phúc tới điền > phúc làm văn xương hóa kị nhập nô [ phúc tới điền ] biểu hiện từ tổn phúc cơ tự tìm phiền não

[ lộc kị ] trùng [ bản Huynh ]( thành tựu tuyến ) lộc tùy kị đi thành tựu tuyến bị trùng không hề thành tựu đáng nói

Xem phúc làm hóa lộc nhập [ bản mạng ] mà hóa kỵ nhập [ bản nô ] này lộc kị tới rơi cung cách xa nhau sáu ô phân nhập [ nhất lục cộng tông ] cung vị này là tiêu hao giống

B. [ thất tinh định điểm ] rơi [ bản tài ]( mậu thìn ) tọa tử vi thiên tướng + hữu bật tự hóa khoa văn khúc

Cả đời lấy theo đuổi tiền vàng là bản vị này hằng ngày chỗ cảm thụ đấy cuộc sống phẩm chất đều cùng tiền tài tức tức tương quan

Tự thân chi tâm thái cùng tiền tài nắm trong tay này sinh hoạt hàng ngày ý nghĩa cùng vui mừng ác

Cung tài bạch ( mậu thìn ) tọa tử vi thiên tướng + hữu bật tự hóa khoa văn khúc

Mệnh chủ ( liêm trinh ) lấy thỏa mãn cảm xúc tinh thần hưởng thụ tinh thần thăng hoa

Mà tử vi bất trọng thị tài vật ở cung tài bạch chủ cận có thể ứng phó hằng ngày khai chi ở bên trong no mà thôi

Tử vi thiên tướng ở thìn giàu có tài lộc phong phú đổng đồ đạc trong cửa hàng chi đạo thiện để ý tài dự trữ nên lấy hợp tác đồ đạc trong cửa hàng vui mừng phô bày giàu sang ra tay cũng hào phóng dục vọng nhiều hưởng thụ nhiều

Mậu ( địa chi địa ) mậu kỉ thuộc thổ ( vạn vật không thổ không sinh ) ở giữa khá là trọng yên ổn thâm trầm lao lục mà ấm người khác lại bị người ấm ít

Mậu thổ vững chắc trọng trọng thành tín cùng danh dự cá tính trung hậu thả trầm ổn cuộc sống cũ kỹ thả lao lục

Mậu làm nếu rơi thìn tuất ( địa chi vị trí ) tứ khố địa ( khố chủ tài ) phải là kiếm tiền mà lao lục

Vào kho tài chính nguồn gốc cũng khá ổn định

Tài làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản thiên ]( bính dần )

Tài làm hóa lộc nhập thiên chiếu mệnh chủ cả đời tài vận hanh thông tài nguyên cuồn cuộn việt hao phí việt có tiền

Thả trên sự nghiệp tài chính thuận lợi nhuận phát đạt tương lai tươi sáng

< thiên di là phu tới tài > tài làm hóa lộc nhập thiên [ phu tới tài ] biểu hiện tiền tài từ phối ngẫu chi phối

( nhân chuyển giao đến phối ngẫu tới tài )

Tài làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản tật ]( Đinh Mão ) gặp thiên cơ tự hóa khoa cự môn tự hóa kị

Trùng [ cha mẹ ]/[ nô tới tài ] biểu hiện dễ dàng bị ngã sổ sách

Xem tài can lộc nhập thiên phi hóa kỵ nhập tật này lộc kị tới rơi cung cùng lân cấu thành [ lưỡng nghi ] tới đối đãi cùng khiếm trái

[ lộc chuyển kị ] thiên làm bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản mạng ]( nhâm thân ) trùng phá liêm trinh lộc năm sinh tất có nạn

Nói rõ tiền tài giao cho phối ngẫu cuối cùng lại thương hại chính mình

C. [ dần cung tứ hóa ] [ thiên di ]( bính dần ) tọa tham lang + đốm lửa lộc tồn nguyệt mã âm sát

[ thiên ] khai với tử đức vị trí biểu hiện tiên thiên tới phúc trạch

[ Quan lộc cung ]( bính tý ) tử thiên khai với sự nghiệp quan hệ ( Quan lộc cung )

Tử vị trí là tiên thiên phúc trạch vị trí tiên thiên hưởng thụ nhu dựa vào sự nghiệp quan hệ

[ địa ] tịch với xấu tài vị trí biểu hiện ngày mốt tới hưởng thụ

[ cung nô bộc ]( Đinh Sửu ) xấu ngày mốt đấy hưởng thụ dựa vào chúng sinh ( thủ trưởng bằng hữu )

Phùng thái dương sinh kỵ thái âm tự hóa lộc

[ cung nô bộc ] là chúng sinh chi vị trí ( thân bạn bè đồng sự thủ trưởng thượng du hộ khách các loại )

Sinh kỵ nhập thì dễ phạm tiểu nhân chúng bạn bè cũng không chịu tín dụng

Chú ý nhiều tiểu nhân thị phi nhiều người bạn tốt quả hình thành cô lập thuộc hạ bạc tình tất không gì trợ lực

Thậm chí thuộc hạ giao ác phản loạn ( bằng hữu thuộc hạ không nên nhiều ) < trần tuyết đào đại sư luận điểm >

< nô bộc là phu nhanh > sinh kỵ nhập biểu hiện không được phối ngẫu đấy trợ giúp duy trì

< nô bộc là tử tới tài > sinh kỵ nhập biểu hiện mệnh chủ phiền não đứa con đấy tài chính khai chi tình huống

< nô bộc là điền tới phúc > sinh kỵ nhập biểu hiện mệnh chủ là gia đình chi tiêu mà phiền não

[ nhân ] sinh tại dần chủ sự biểu hiện một đời người cát hung xem suy tính mệnh vận trọng điểm

[ cung thiên di ]( bính dần ) tham lang + đốm lửa lộc tồn nguyệt mã âm sát

Sát phá lang tọa thiên di chủ này bên ngoài hoàn cảnh tình huống có cấp tốc biến hóa

Gặp đốm lửa là hỏa quý cách chiếu mệnh tài năng ở khác hương phát tài nếu hành vận chuyển tốt thì tất có một phen đại tác dụng

Bính hỏa mãnh liệt có xúc động ái biểu hiện cá tính vội vàng xao động tâm địa nhiệt thành thả quang minh nhưng lao lục

Bính làm nếu rơi dần thân ( nhân chi vị trí ) chủ dịch mã bôn ba

Thiên làm bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bổn điền ]( ất hợi ) < điền trạch là thiên người ấy >

Thiên làm hóa lộc nhập điền biểu hiện bên ngoài kiếm tiền làm cuộc sống gia đình chi dụng độ

Thiên làm bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản mạng ]( nhâm thân ) trùng phá liêm trinh lộc năm sinh thì sẽ có cát hung xuất hiện

Thiên làm hóa kị nhập mệnh nữ mệnh nếu không sát kiếp khoảng không cùng là hiền thê lương mẫu

Thiên làm hóa kị nhập mệnh nếu vô sinh kị ở cung mệnh khả đáng quay về này là [ thủy mệnh kị ]

Biểu hiện mệnh chủ không mừng ra ngoài khá là thích hợp mở tiệm thu lấy hiện tiền tới sinh ý

< ông phúc dụ đại sư quan điểm >

Thiên ( khác loại ) hóa kị nhập mệnh ( bên ta ) biểu hiện mệnh chủ bên ngoài không quý nhân cả đời nhấp nhô thuộc hung

Mệnh thiên tử điền là [ tứ chính vị trí ] nếu [ tứ chính vị trí ] hóa lộc hóa kị giai nhập [ tứ chính vị trí ] thì chủ [ biến ]

[ tứ chính vị trí ] tới hóa tượng chủ [ biến ] chư như biến động biến thiên biến hóa

D. Điều tra tiên thiên tứ hóa tới bố khí

Bản mạng lệ [ định tượng ] giáp làm rơi [ bản phúc ]( giáp tuất ) thuộc ngã cung

1. Liêm trinh lộc năm sinh rơi [ bản mạng ]( nhâm thân ) liêm trinh lộc năm sinh

Liêm trinh tính khó rõ ràng ( đinh hỏa âm bị liệt hóa tù thứ hoa đào )

Chính trị làm gương mẫu là người sự thật tham tranh tính cách khá là cứng rắn di động đãng hoặc tà ác ( âm tư nhân tư nhân ẩn )

Liệt hóa biểu hiện đối với các hạng lợi hại được mất dục vọng mãnh liệt tư tưởng cực đoan tranh danh đoạt lợi nhuận

E rằng có cờ bạc giới đấu việc

Tù ngôi sao biểu hiện cố chấp háo thắng tính di động đãng nhưng mới cứng rắn toản rúc vào sừng trâu dù thông minh lại thiên với tà ác

Thả tự đắc này nhạc

Thứ hoa đào ( loại hoa đào ) đủ giao tế thủ đoạn phong hao phí tuyết nguyệt biểu hiện ngu nhạc khinh điệu

Liêm trinh tọa mệnh ngày mốt đấy tu dưỡng sẽ đối với ngày sau đấy cơ ngộ ảnh hưởng trọng đại ( phải có thận )

Liêm trinh tọa mệnh nếu được lộc thì là trong sạch vụ thực ổn định ( lộc có thể hoãn hòa hư không không thực bản chất

Giảm thấp không tưởng ảo tưởng hy vọng xa vời di động đãng )

Nếu gặp lộc thì sẽ không dễ dàng chịu ra ngoại giới tới dẫn dụ mà dao động hoặc tâm viên ý mã

Lộc năm sinh rơi mệnh thiên tuyến ( đại biểu hành nghề ) ngoại vụ viên du lịch nghiệp điện tín bưu vụ độc lập tính chuyến đi nghiệp

Xem tính có người duyên hay nói này nội dung thiên hướng ngay mặt ( thực hòa hợp đẹp )

Có lợi ích có thể kiếm tiền các loại người sự vật đề tài

Lộc năm sinh cố thủ cung mệnh tài lộc nhu dựa vào chính mình cố gắng phấn đấu đi thu được cho nên cả đời khá bận rộn

( cam tâm tình nguyện lao lục khoái trá )

( nếu không có tài tinh hóa lộc ) chủ mệnh chủ lạc quan nhạc thiên phái có tài nghệ thông minh trí tuệ cao phát phúc

Thủ thân như ngọc có thực lộc có thể có chút tiền đa tình

Năm mới tự lập thể hình đầy đặn lược bỏ mập vui mừng ăn vặt

Chủ có tài lộc trọng tài thủ đoạn tốt linh hoạt xử sự là người nhiều trọng cảm tình thả khá là không chủ kiến

Mệnh bàn ở bên trong lộc năm sinh nhập mệnh sinh khoa nhập Quan đây mệnh chủ có tài hoa ứng thuộc [ sư ] cấp mệnh

2. Phá quân sinh quyền rơi [ bản phúc ]( giáp tuất ) phá quân sinh quyền thả tự hóa quyền + tả phụ văn xương linh tinh

Phá quân nhập phúc đức mệnh chủ ở chỗ là khá đầu nhập cùng dám phấn đấu nhưng lại thường bỏ vở nửa chừng dã tâm quá lớn

Phúc đức ( phá quân ) so với mệnh chủ ( liêm trinh ) khá xúc động ( tồi tàn lập tân ) giao tế mà nhẹ nhàng vô tình

Phá quân sinh quyền biểu hiện tư tưởng chủ quan ( trước vệ ) mình tự phụ hành vi không nhẹ bị cúi đầu ( không thể gò bó )

Sinh quyền nhập phúc đức nữ mệnh sợ hôn nhân không tốt hoặc dễ có lưu sinh hoặc khó sinh

( tất phải mổ bụng thủ thuật phối hợp )

Cung phúc đức sinh quyền thả tự hóa quyền tư tưởng chủ quan đánh đấm khí ý tưởng hơi nghi ngờ đánh đấm khí không chịu thua

Bày ra làm việc quả quyết ( thưởng trả tiền )

Cung phúc đức tự hóa quyền là ngày mốt việc, tức ý tưởng hơi nghi ngờ đánh đấm khí không chịu thua

3. Vũ khúc sinh khoa rơi [ bản quan ]( bính tý ) thiên phủ vũ khúc sinh khoa

[ Quan lộc cung ] vũ khúc vượng thiên phủ vượng ở ngọ có quyền quý đủ tài hoa công tác thái độ có tự tin khẳng phụ trách

Vui mừng sáng nghiệp đang lão bản nên tiến hành tài kinh hành nghề

Ở tử nhật nguyệt tại sửu kính nghiệp nhạc đàn có thể tích cực đối mặt công tác nhận chân chăm chú sự nghiệp phát triển thuận lợi nhuận

Có thể có cao thu vào cao chức vị trí huyên náo ở bên trong thủ tài chỉ cự thương

Xuất ngoại có quý nhân xử sự quen việc bất khuất tốt bình nhiều kinh doanh có thể thành liền

Sinh khoa nhập Quan lộc cung bình thường biểu hiện công tác nhẹ nhõm vững vàng yên ổn thi vận tốt

Cầu học vận tốt được công danh ( trong công tác có quý nhân )

Nữ mệnh càng bị bởi vậy khiến cho cảm tình làm phức tạp, như bị chịu có gia thất người theo đuổi vân vân

4. Thái dương sinh kỵ rơi [ bản nô ]( Đinh Sửu ) thái dương sinh kỵ thái âm tự hóa lộc + đà la

Xấu vị trí cung nô bộc thái dương thái âm thủ đối chiếu cung vô chính diệu ở xấu thuộc hạ oán đỗi trợ lực ít

Thái dương sinh kỵ giáp biểu hiện không đắc lực đấy nam tính bộ phận thuộc thậm chí phản bội

Sinh kỵ nhập nô bộc mệnh chủ cũng thế trả giá hình khiếm chúng sinh chi trái ( chính là không có cũng phải trả giá )

Tam giáo cửu lưu có lúc hội tai nạn lặp đi lặp lại

Khác biểu hiện cảm tình dễ có suy sụp bạn bè nghị không bền tri tâm ít bạn cô độc gầy duyên không giúp được gì

Sở kết giao đến người đại đô cơ trí quen việc không thể rất tín nhiệm để ngừa chịu liên lụy

< lấy xem khí pháp >

Sinh kỵ rơi nô bộc biểu hiện tiên thiên là mắc nợ ti đồng sự bằng hữu hộ khách các loại chúng sinh chi trái

Thả < nô bộc là nhất khí tử chi vị trí > cả đời hội bại ở chúng sinh chi trên tay

Cho nên tuyệt không thể cùng người khác ( chúng sinh ) hợp tác thậm chí đàm phán lúc cũng ứng phòng bị thua

Quan sát [ sinh kỵ chuyển kị ] lấy điều tra đây hóa kị đấy nguồn gốc

[ kị chuyển kị ] nô can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản tật ]( Đinh Mão )

Cũng biết cuộc đời này kị cùng tự thân tính tình xu hướng tính dục liên quan đến

Nói rõ tiên thiên khiếm chúng sinh chi trái cũng theo như lại chúng sinh

Mà ngày mốt chúng sanh dã theo như lại mệnh chủ ( thân tính tình ) hình thành mệnh chủ cùng chúng sinh ( bằng hữu ) ngưu tầm ngưu, mã tầm mã ăn nhịp với nhau

E. Điều tra ngày mốt tứ hóa tới điều đạt

1. [ cung mệnh ]( nhâm thân ) tọa liêm trinh lộc năm sinh

Mệnh làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ vở ]( kỉ tỵ ) phùng thiên lương tự hóa khoa

Khác biểu hiện trước hôn nhân hoa đào việc ít người biết đến nhiều sau hôn nhân dễ có gặp ở ngoài tình huống

Cung tử nữ biểu hiện giao tế tiếp khách đầu tư hợp tác hoa đào vị trí

Mệnh can lộc nhập tử biểu hiện mệnh chủ có hoa đào duyên hội đầu tư hội giao tế làm hình quan

Chiếu điền trạch biểu hiện hội trí sản thả mua sinh hội kiếm tiền

Mệnh làm nhâm tử vi hóa quyền nhập [ bản tài ]( mậu thìn ) phùng hữu bật tự hóa khoa

Mệnh làm quyền nhập tài cung chủ khai sáng tiền tài quản lý hiện tiền

Chủ giỏi về để ý tài lợi nhuận đầu tư sáng nghiệp nếu dân đi làm thì bị là chưởng quản tài chính tới chức

Mệnh làm nhâm tả phụ hóa khoa nhập [ bản phúc ]( mậu tuất ) phùng phá quân sinh quyền thả tự hóa quyền + văn xương tả phụ linh tinh

Tư tưởng khá là yên ổn chiếu tài bạch sinh ý sẽ không thiệt tổn

Mệnh làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản quan ]( bính tý ) phùng thiên phủ vũ khúc sinh khoa

Mệnh làm hóa kị nhập Quan lộc là bận rộn với công tác mà trùng vợ chồng biểu hiện mệnh chủ cùng phối ngẫu không duyên

Hoặc tụ ít ly nhiều giống nữ mệnh sợ là tế di nhà kề mệnh

Ngã cung ( cung mệnh ) phát xạ hóa kị phi nhập Quan ( ngã cung ) gặp sinh khoa thật sự trùng phá

Mà là muốn đi [ tróc khoa ] thuộc cát tượng

2. [ Quan lộc ] ( bính tý ) tọa thiên phủ vũ khúc sinh khoa

Can của quan bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bổn điền ]( ất hợi ) phùng không kiếp

Biểu hiện dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thả vụ lợi hợp tác sự nghiệp hội nhân không nhúc nhích sinh phát tài tiến hành không nhúc nhích sinh tương quan hành nghề

Lưu ý không kiếp tọa điền trạch địa không hoặc địa kiếp nhập điền trạch biểu hiện vật chất tài lộc chung cuộc không để lại đến

< trần tuyết đào đại sư luận điểm >

Biểu hiện ở lại cùng vây địa khu hoặc hoang vắng địa phương ( trái lại truyền thống ) hoặc trống trải nơi

Can của quan bính thiên cơ hóa quyền nhập [ bản tật ]( Đinh Mão ) phùng thiên cơ tự hóa khoa cự môn tự hóa kị

Công tác khá là không tự chủ quyền ( quyền nhập tật ) khá lao tâm phải nghe theo thủ trưởng

Hoặc thượng du xưởng thương lượng chỉ huy trách nhiệm cảm nặng ( tốt nhất đi làm lĩnh lương )

Nếu luận hoa đào hóa quyền nhập tật hoa đào hình thức bá đạo cường truy cưỡng cầu chiếm hữu dục khá là cường

Can của quan bính văn xương hóa khoa nhập [ bản phúc ]( giáp tuất ) phùng phá quân sinh quyền thả tự hóa quyền

Biểu hiện tài vận vững vàng không gió lớn ba

Can của quan bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản mạng ]( nhâm thân ) phùng liêm trinh lộc năm sinh

Quan lộc cung biểu hiện cá nhân chuyến đi là cùng vận khí cập kiếm tiền phương hướng

Quan phi hóa kỵ nhập mệnh phi công tác không thể công tác hoặc sự nghiệp dính chặt mệnh chủ

Biểu hiện mệnh chủ là hoàn cảnh bắt buộc không thể không làm dù khá phiền tâm cùng bận rộn nhưng thuộc cát tượng

Lưu ý lộc năm sinh bị trùng phá thì tất có nạn

Mệnh chủ đưa tài lộc đầu nhập sự nghiệp sợ nhân quản lý sai sót ( liêm trinh hóa kị ) sợ toàn bộ bàn giai thâu

3. [ tài bạch ]( mậu thìn ) tọa tử vi thiên tướng + hữu bật tự hóa khoa văn khúc

Tài làm mậu tham lang hóa lộc rơi [ bản thiên ]( bính dần )

Tài can lộc nhập thiên này là [ dùng ] quy [ thể ] chiếu mệnh mệnh chủ tài lộc không tệ bên ngoài có tiền có thể dùng vân vân

Tài làm hóa lộc nhập thiên nếu cung mệnh tọa lộc năm sinh chiếu thiên này là [ chạm trán lộc ]

Đây hóa lộc gia tăng may mắn lực

Tài làm hóa lộc nhập thiên chiếu mệnh chủ cả đời tài vận hanh thông tài nguyên cuồn cuộn việt hao phí việt có tiền

Thả trên sự nghiệp tài chính thuận lợi nhuận phát đạt tương lai tươi sáng ( nếu gặp sinh kỵ thì uổng phí tâm cơ )

Tài làm mậu thái âm hóa quyền nhập [ bản nô ]( Đinh Sửu ) thái dương sinh kỵ thái âm tự hóa lộc

Khả hợp tác đầu tư sự nghiệp bằng hữu cầm quyền ( mệnh chủ không thực quyền )

Hội kiếm tiền từ huynh nô xử kiếm được hội kiếm tiền

Khả cùng bằng hữu hợp tác đầu tư, nhưng tài tiền nắm giữ ở bằng hữu trong tay

Nhưng cần lưu ý nô cung gặp thái dương sinh kỵ thái âm tự hóa lộc hình thành [ lộc quyền kị dây dưa ] chung có hung

Tài làm mậu hữu bật tự hóa khoa

Tài làm tự hóa khoa biểu hiện thu vào vững vàng cả đời không cần là tiền phiền não giỏi về tiết ước chừng dự trữ

Hoặc hội số lượng nhập là ra

Tài làm mậu tham lang hóa kị nhập [ bản thiên ]( bính dần )

Tài làm hóa kị nhập thiên trùng mệnh < cung mệnh là tài tới Quan > tượng này biểu hiện tài cùng mệnh chủ không duyên

Sở buôn bán có lời tới tiền không đủ ôn no thuộc hung

Tài làm hóa kị nhập [ bản thiên trùng bản mạng ] ( nếu lấy tài cung là thể ) biểu hiện tài vận không tốt

Lấy mệnh là [ thể ] biểu hiện tiền tài cùng mệnh không duyên cũng thế nói vất vả lao lục nhưng buôn bán có lời không đến tiền ( không duyên )

Lấy tài là [ thể ] biểu hiện tài vận không tốt ( trùng mệnh [ tài tới Quan ])

Lưu ý đi ngược chiều thứ năm đại nạn (44~53) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tài ]( mậu thìn )

[ thiên mệnh ]/[ bản tài ] làm hóa lộc hóa kị cùng nhập [ bản thiên ]( trùng điệp [ thầy thuốc ] trùng cung [ bản mạng ]/[ đại quan ]

Đây hóa tượng là [ phản cung kị ] kị lực cực hung đây hạn mười năm tất nhiên gặp xui xẻo, vận xui rốt cuộc không cách nào xoay người

4. [ vợ chồng ]( canh ngọ ) thất sát độc tọa nữ mệnh không nên

Can của phu canh thái dương hóa lộc nhập [ bản nô ]( Đinh Sửu ) phùng thái dương sinh kỵ thái âm tự hóa lộc

Can của phu thiên đồng hóa lộc nhập nô biểu hiện phối ngẫu đối với bằng hữu thái độ tốt sẽ chiếu cố chiêu đãi mệnh chủ đấy bằng hữu

< nô bộc là phu nhanh > can của phu thiên đồng hóa lộc nhập nô [ phu nhanh ]

Biểu hiện phối ngẫu quan tâm thân tâm của chính mình

Can của phu hóa lộc nhập [ bản nô ]( Đinh Sửu ) gặp thái dương sinh kỵ này là [ lộc nhập động không đáy ]

Khác tính không ngăn tận đấy yêu mến

Lưu ý can của phu hóa lộc hóa kị tới rơi cung cách xa nhau ba cung cấu thành [ tam kỳ ] tới đối đãi cùng cát hung

[ lộc chuyển kị ] nô can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản tật ]( Đinh Mão ) gặp cự môn tự hóa kị

Cấu thành [ tiến mã kị ] đây hóa kị lui về phát xạ cung [ bản nô ] trùng [ bản Huynh ]

Đây hóa tượng có lẽ khác tính cùng mẫu thân bất hòa

Can của phu canh vũ khúc hóa quyền nhập [ bản quan ]( bính tý ) phùng vũ khúc sinh khoa

Phối ngẫu vui mừng chưởng lý hoặc khai sáng sự nghiệp kinh doanh khá là sẽ đắc tội nhân

Can của phu canh thái âm hóa khoa nhập [ bản nô ]( Đinh Sửu ) phùng thái dương sinh kỵ thái âm tự hóa lộc

Phối ngẫu đối với bằng hữu tùy hòa phối ngẫu vui mừng thuyết giáo ( đối với bằng hữu thuộc hạ )

Can của phu canh thiên đồng hóa kị nhập [ bổn điền ]( ất hợi )

Can của phu hóa kị nhập điền ( điền trạch giống như cung mệnh ) đây cách chủ nên kết hôn muộn không nên tảo hôn

Can của phu hóa kị nhập điền biểu hiện phối ngẫu đưa tâm tư dính nhập gia đình cố gia

Khác < điền là thê tới nô > biểu hiện phối ngẫu dù thiện lương có người duyên vẫn thuộc “Kết hôn muộn cách ”

Trùng đứa con phối ngẫu sẽ không muốn làm giao tế hoa đào

Khác < tử vi phu tới Huynh > biểu trưng phối ngẫu cùng huynh đệ hoặc mẫu thân khá là không duyên phận

Đang thứ ba đại nạn (24~33) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phu ]( canh ngọ ) liền hội dẫn động kiếp nạn này số ứng nghiệm với đây hạn ứng cẩn thận!

F. Điều tra năm xưa việc nghiệp cùng hôn nhân tới giải nghĩa

1. Từ [ bản mạng ] [ bản tài ] [ bản quan ] tứ hóa điều tra [ tài quan cách ]

a. ) quan sát [ bản mạng ]

b. ) quan sát [ bản quan ]

c. ) quan sát [ bản tài ]

2. Từ [ thiên mệnh ] [ lớn tài ] [ đại quan ] [ thầy thuốc ] tứ hóa dò xét [ đại nạn tài Quan vận ] [ hôn nhân vận ]

a. ) quan sát [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

Nếu [ thiên mệnh ] đi vào [ kết hôn hạn ] tỷ như thuận hành thứ ba đại nạn hoặc đi ngược chiều thứ ba đại nạn

1. ) thì đây hạn tới [ thầy thuốc ] can cung hóa khoa phi nhập đại nạn quản hạt nội tới dưới đây năm xưa cung vị:

(1. ) [ lưu mệnh ] hoặc [ lưu phu ] hoặc [ lưu tật ] đây năm xưa mới có thể kết hôn

(2. ) [ lưu thiên ] chiếu [ lưu mệnh ] hoặc [ lưu quan ] chiếu [ lưu phu ] hoặc [ lưu phụ ] chiếu [ lưu tật ] cùng luận

2. ) đây hạn [ thiên mệnh ] làm hóa lộc phi nhập đại nạn quản hạt nội tới [ lưu phu ] thả < lớn nô là thầy thuốc nhanh >

[ lớn nô ] làm hóa kị phi nhập đại nạn quản hạt nội tới [ lưu mệnh ] đây năm xưa nhất định kết hôn

3. ) [ lớn nô ] làm hóa kị phi nhập đại nạn quản hạt nội tới [ lưu mệnh ] đồng thời [ lưu phu ] hóa kị nhập [ lưu tật ] đây năm xưa nhất định kết hôn

4. ) [ lưu mệnh ] làm tới hóa lộc hóa quyền hóa khoa các loại phi nhập [ bản mạng ] [ bản tài ] [ bản tật ] [ bản quan ] [ bổn điền ] hoặc phi nhập [ lưu phu ] thì năm đó hội kết hôn

b. ) quan sát [ lớn tài ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

c. ) quan sát [ đại quan ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

d. ) quan sát [ thầy thuốc ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

Đang đi ngược chiều thứ ba đại nạn (24~33) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phu ]( canh ngọ ) thất sát độc tọa

Kết hôn hạn đây mười năm đấy cuộc sống trọng điểm cùng phối ngẫu tức tức tương quan trước hôn nhân nghĩ kết giao khác tính

Sau hôn nhân nghĩ sáng nghiệp tìm việc làm kiếm tiền dưỡng gia

Thì [ thầy thuốc ] ở [ bản tài ]( mậu thìn ) tọa tử vi thiên tướng + hữu bật tự hóa khoa văn khúc

Tuất thìn vị trí cung phu thê tử vi thiên tướng thủ đối chiếu phá quân phu thê cảm tình tốt nhưng có ngoài ý muốn biến hóa

Hoặc cảm tình tốt nhưng phối ngẫu bạc tình giai kẻ khác thương tâm dục tuyệt

( Tử Tướng ) phối ngẫu thường bất an với rõ ràng trạng hội tích cực tiến thủ tạo ra tân nhưng thảm đạm kinh doanh phát triển không đổi

[ thầy thuốc ] can canh thái dương hóa lộc thái âm hóa khoa nhập [ bản nô ]( Đinh Sửu ) cũng thế [ phu nhanh ] trùng điệp [ đại tật ]

Gặp thái dương sinh kỵ thái âm tự hóa lộc

[ bản nô ]( Đinh Sửu ) trùng điệp [ lưu phu 24] phùng thái âm tự hóa lộc

Thì [ lưu phu ] can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản tật ]( Đinh Mão ) trùng điệp [ lưu mệnh 24]

Đây hóa tượng phỏng đoán đại hạn này nội tất nhiên hội kết hôn

Bởi vì [ thầy thuốc ] hóa lộc ( có duyên ) hóa khoa ( hữu tình ) cho chúng sinh ([ lớn nô ]) phối ngẫu đấy thể xác và tinh thần ([ phu nhanh ])

Đồng thời [ thầy thuốc ]( đây hạn tới khác tính ) cũng thế đối với thân tâm của chính mình ([ đại tật ]) có duyên hữu tình

Lưu ý [ lưu mệnh 24]( Đinh Mão ) [ lưu phu 24]( Đinh Sửu ) lưỡng can cung giai là đinh

[ lưu phu ] can đinh cự môn hóa kị nhập [ lưu mệnh ] đây hóa tượng năm này tới khác tính dính chặt mệnh chủ

Nhưng mà [ lưu mệnh ] bên trong cung cự môn tự hóa kị cấu thành [ tiến mã kị ] đây hóa kị lui về [ lưu phu ]

Hình thành [ kị đến kị đi ] nói rõ hai người giữa hỗ có tình ý

[ lưu mệnh ] can đinh thái âm hóa lộc nhập [ lưu phu ] phùng thái âm tự hóa lộc cấu thành [ lui mã lộc ]

Đây hóa lộc thối lui đến [ lưu tài 24]/ trùng điệp [ bổn điền ]

Nói rõ mệnh chủ cũng thế quan ái đây khác tính ([ lưu phu ]) cũng chính là ái nhà mình gia đình cùng tiền tài

3. Xem [ năm xưa hôn nhân vận ]

a. ) quan sát [ lưu mệnh ] cùng [ lưu phu ]

Đang đi ngược chiều thứ ba đại nạn (24~33) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phu ]( canh ngọ ) thất sát độc tọa

Kết hôn hạn đây mười năm đấy cuộc sống trọng điểm cùng phối ngẫu tức tức tương quan trước hôn nhân nghĩ kết giao khác tính

Sau hôn nhân nghĩ sáng nghiệp tìm việc làm kiếm tiền dưỡng gia

Đại hạn này quản hạt tới [ lưu mệnh 24] ở [ bản tật ]( Đinh Mão ) ( mệnh cùng thân hợp thể ) trùng điệp [ thái tử ]( hoa đào vị trí )

Thì [ lưu phu 24] ở [ bản nô ]( Đinh Sửu )/[ phu nhanh ] ( khác tính cùng khác tính cả người hợp thể )

Khác [ bản nô ] trùng điệp [ đại tật ]/[ thầy thuốc người ấy ]( khác tính hoa đào vị trí )

[ lưu mệnh ]/[ lưu phu ] can đinh thái âm hóa lộc nhập [ bản nô ]/[ đại tật ]/[ phu nhanh ] có thể thấy duyên phận lấy rõ ràng

[ lưu mệnh ]/[ lưu phu ] can đinh thiên đồng hóa quyền nhập [ bổn điền ]/[ lớn nô ]/[ phu tới nô ] có kết hôn giống

[ lưu mệnh ]/[ lưu phu ] can đinh thiên cơ hóa khoa nhập [ bản tật ]/[ thái tử ]/[ phu người ấy ] cũng là có kết hôn giống

[ lưu mệnh ]/[ lưu phu ] can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản tật ]/[ thái tử ]/[ lưu mệnh 24]

Mặt khác [ lưu mệnh ]/[ lưu phu ] can đinh lẫn nhau có [ lui mã lộc ] đến [ bổn điền ] cùng [ tiến mã kị ] quay về [ lưu phu ]

Nhân [ lộc tùy kị đi ] vì gia đình ( bổn điền ) gả cho khác tính ( lưu phu )

b. ) quan sát [ lưu quan ]

c. ) quan sát [ lưu tài ]

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Điều tra hôn nhân tới giải nghĩa 5

Điều tra hôn nhân tới giải nghĩa 5

< bản mạng lệ dương nữ nhân âm lịch giáp thìn (1964) năm 7 nguyệt 15 ngày giờ sinh kim tứ cục thất tinh ở tài ( mậu thìn )>

A. [ định tượng ] năm sinh giáp thìn giáp làm rơi [ bản phúc ]( giáp tuất ) tọa phá quân sinh quyền thả tự hóa quyền + tả phụ văn xương linh tinh

[ định tượng ] tứ hóa năm sinh từ cung phúc đức hóa xuất sinh mệnh trong quá trình đều cùng tư tưởng hưởng phúc thọ nguyên liên quan đến

( dựa vào tự mình cập chính là tổ ấm )

Người sinh năm giáp giáp làm rơi cung phúc đức [ định tượng ] cung phúc đức bản tọa năm sinh quyền, phùng bản cung tự hóa quyền

Nãi cùng loại triệt tiêu

Phúc đức tọa sinh quyền thả làm tự hóa quyền đối với quyền lực dục vọng ý tưởng rất mạnh thả âm mưu tâm mãnh liệt

Dù có năng lực cùng tài hoa lại thường không biết quý trọng hoặc cậy tài khinh người hoặc quá độ tự tin mà di lầm cơ hội tốt

Phá quân sinh quyền tự hóa quyền tọa thìn tuất xấu chưa cá tính bá đạo vui mừng cầm quyền là người hải phái sĩ diện phô bày giàu sang sung mãn lão Đại tiêu phí nhiều phô trương lãng phí ái ác không đồng nhất

Giáp ( thiên chi thiên ) có độc lập độc hành độc đoạn tới đặc biệt chất ( không ấm người khác cũng không bị người tới ấm ) thành tựu khá là nhiều

Giáp mộc chọc trời có bên trên tiến tâm hướng về phía trước phát triển có xương khí cá tính kiên cường tâm địa chính trực nhân từ nhưng thiếu ứng biến năng lực

Giáp làm nếu rơi thìn tuất ( địa chi vị trí ) tứ khố địa ( khố chủ tài )

Tư tưởng lý niệm sự thật thường bị sự thật bắt buộc vì cuộc sống sống mà công tác

Phúc làm giáp liêm trinh hóa lộc nhập [ bản mạng ]( nhâm thân ) dễ có tổ ấm được hưởng phúc ấm

Phúc làm giáp phá quân tự hóa quyền biểu hiện 1. Mệnh chủ ở nhà khá là chuyên quyền hoặc thị tiền như mạng

2. Khả tự hành khai mở đất mua đưa phòng sinh nhưng từ sự không nhúc nhích sinh nghiệp vụ

3. Gia đình thành viên ý kiến nhiều thường tranh luận

Phúc đức tự hóa quyền biểu hiện mệnh chủ ích kỷ sự thật tính toán tâm thuật không công bằng < ứng tránh tới riêng chỉ sợ không kịp >

Cung phúc đức tự hóa quyền là ngày mốt việc, tức ý tưởng hơi nghi ngờ đánh đấm khí không chịu thua

Phúc làm giáp vũ khúc hóa khoa nhập [ bản quan ]( bính tý ) trọng thị sự nghiệp tâm tư đặt ở trên sự nghiệp sự nghiệp đặt nặng tâm vào

Phúc làm giáp thái dương hóa kị nhập [ bản nô ]( Đinh Sửu ) gặp thái âm tự hóa lộc

< nô bộc là phúc tới điền > phúc làm văn xương hóa kị nhập nô [ phúc tới điền ] biểu hiện từ tổn phúc cơ tự tìm phiền não

[ lộc kị ] trùng [ bản Huynh ]( thành tựu tuyến ) lộc tùy kị đi thành tựu tuyến bị trùng không hề thành tựu đáng nói

Xem phúc làm hóa lộc nhập [ bản mạng ] mà hóa kỵ nhập [ bản nô ] này lộc kị tới rơi cung cách xa nhau sáu ô phân nhập [ nhất lục cộng tông ] cung vị này là tiêu hao giống

B. [ thất tinh định điểm ] rơi [ bản tài ]( mậu thìn ) tọa tử vi thiên tướng + hữu bật tự hóa khoa văn khúc

Cả đời lấy theo đuổi tiền vàng là bản vị này hằng ngày chỗ cảm thụ đấy cuộc sống phẩm chất đều cùng tiền tài tức tức tương quan

Tự thân chi tâm thái cùng tiền tài nắm trong tay này sinh hoạt hàng ngày ý nghĩa cùng vui mừng ác

Cung tài bạch ( mậu thìn ) tọa tử vi thiên tướng + hữu bật tự hóa khoa văn khúc

Mệnh chủ ( liêm trinh ) lấy thỏa mãn cảm xúc tinh thần hưởng thụ tinh thần thăng hoa

Mà tử vi bất trọng thị tài vật ở cung tài bạch chủ cận có thể ứng phó hằng ngày khai chi ở bên trong no mà thôi

Tử vi thiên tướng ở thìn giàu có tài lộc phong phú đổng đồ đạc trong cửa hàng chi đạo thiện để ý tài dự trữ nên lấy hợp tác đồ đạc trong cửa hàng vui mừng phô bày giàu sang ra tay cũng hào phóng dục vọng nhiều hưởng thụ nhiều

Mậu ( địa chi địa ) mậu kỉ thuộc thổ ( vạn vật không thổ không sinh ) ở giữa khá là trọng yên ổn thâm trầm lao lục mà ấm người khác lại bị người ấm ít

Mậu thổ vững chắc trọng trọng thành tín cùng danh dự cá tính trung hậu thả trầm ổn cuộc sống cũ kỹ thả lao lục

Mậu làm nếu rơi thìn tuất ( địa chi vị trí ) tứ khố địa ( khố chủ tài ) phải là kiếm tiền mà lao lục

Vào kho tài chính nguồn gốc cũng khá ổn định

Tài làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản thiên ]( bính dần )

Tài làm hóa lộc nhập thiên chiếu mệnh chủ cả đời tài vận hanh thông tài nguyên cuồn cuộn việt hao phí việt có tiền

Thả trên sự nghiệp tài chính thuận lợi nhuận phát đạt tương lai tươi sáng

< thiên di là phu tới tài > tài làm hóa lộc nhập thiên [ phu tới tài ] biểu hiện tiền tài từ phối ngẫu chi phối

( nhân chuyển giao đến phối ngẫu tới tài )

Tài làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản tật ]( Đinh Mão ) gặp thiên cơ tự hóa khoa cự môn tự hóa kị

Trùng [ cha mẹ ]/[ nô tới tài ] biểu hiện dễ dàng bị ngã sổ sách

Xem tài can lộc nhập thiên phi hóa kỵ nhập tật này lộc kị tới rơi cung cùng lân cấu thành [ lưỡng nghi ] tới đối đãi cùng khiếm trái

[ lộc chuyển kị ] thiên làm bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản mạng ]( nhâm thân ) trùng phá liêm trinh lộc năm sinh tất có nạn

Nói rõ tiền tài giao cho phối ngẫu cuối cùng lại thương hại chính mình

C. [ dần cung tứ hóa ] [ thiên di ]( bính dần ) tọa tham lang + đốm lửa lộc tồn nguyệt mã âm sát

[ thiên ] khai với tử đức vị trí biểu hiện tiên thiên tới phúc trạch

[ Quan lộc cung ]( bính tý ) tử thiên khai với sự nghiệp quan hệ ( Quan lộc cung )

Tử vị trí là tiên thiên phúc trạch vị trí tiên thiên hưởng thụ nhu dựa vào sự nghiệp quan hệ

[ địa ] tịch với xấu tài vị trí biểu hiện ngày mốt tới hưởng thụ

[ cung nô bộc ]( Đinh Sửu ) xấu ngày mốt đấy hưởng thụ dựa vào chúng sinh ( thủ trưởng bằng hữu )

Phùng thái dương sinh kỵ thái âm tự hóa lộc

[ cung nô bộc ] là chúng sinh chi vị trí ( thân bạn bè đồng sự thủ trưởng thượng du hộ khách các loại )

Sinh kỵ nhập thì dễ phạm tiểu nhân chúng bạn bè cũng không chịu tín dụng

Chú ý nhiều tiểu nhân thị phi nhiều người bạn tốt quả hình thành cô lập thuộc hạ bạc tình tất không gì trợ lực

Thậm chí thuộc hạ giao ác phản loạn ( bằng hữu thuộc hạ không nên nhiều ) < trần tuyết đào đại sư luận điểm >

< nô bộc là phu nhanh > sinh kỵ nhập biểu hiện không được phối ngẫu đấy trợ giúp duy trì

< nô bộc là tử tới tài > sinh kỵ nhập biểu hiện mệnh chủ phiền não đứa con đấy tài chính khai chi tình huống

< nô bộc là điền tới phúc > sinh kỵ nhập biểu hiện mệnh chủ là gia đình chi tiêu mà phiền não

[ nhân ] sinh tại dần chủ sự biểu hiện một đời người cát hung xem suy tính mệnh vận trọng điểm

[ cung thiên di ]( bính dần ) tham lang + đốm lửa lộc tồn nguyệt mã âm sát

Sát phá lang tọa thiên di chủ này bên ngoài hoàn cảnh tình huống có cấp tốc biến hóa

Gặp đốm lửa là hỏa quý cách chiếu mệnh tài năng ở khác hương phát tài nếu hành vận chuyển tốt thì tất có một phen đại tác dụng

Bính hỏa mãnh liệt có xúc động ái biểu hiện cá tính vội vàng xao động tâm địa nhiệt thành thả quang minh nhưng lao lục

Bính làm nếu rơi dần thân ( nhân chi vị trí ) chủ dịch mã bôn ba

Thiên làm bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bổn điền ]( ất hợi ) < điền trạch là thiên người ấy >

Thiên làm hóa lộc nhập điền biểu hiện bên ngoài kiếm tiền làm cuộc sống gia đình chi dụng độ

Thiên làm bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản mạng ]( nhâm thân ) trùng phá liêm trinh lộc năm sinh thì sẽ có cát hung xuất hiện

Thiên làm hóa kị nhập mệnh nữ mệnh nếu không sát kiếp khoảng không cùng là hiền thê lương mẫu

Thiên làm hóa kị nhập mệnh nếu vô sinh kị ở cung mệnh khả đáng quay về này là [ thủy mệnh kị ]

Biểu hiện mệnh chủ không mừng ra ngoài khá là thích hợp mở tiệm thu lấy hiện tiền tới sinh ý

< ông phúc dụ đại sư quan điểm >

Thiên ( khác loại ) hóa kị nhập mệnh ( bên ta ) biểu hiện mệnh chủ bên ngoài không quý nhân cả đời nhấp nhô thuộc hung

Mệnh thiên tử điền là [ tứ chính vị trí ] nếu [ tứ chính vị trí ] hóa lộc hóa kị giai nhập [ tứ chính vị trí ] thì chủ [ biến ]

[ tứ chính vị trí ] tới hóa tượng chủ [ biến ] chư như biến động biến thiên biến hóa

D. Điều tra tiên thiên tứ hóa tới bố khí

Bản mạng lệ [ định tượng ] giáp làm rơi [ bản phúc ]( giáp tuất ) thuộc ngã cung

1. Liêm trinh lộc năm sinh rơi [ bản mạng ]( nhâm thân ) liêm trinh lộc năm sinh

Liêm trinh tính khó rõ ràng ( đinh hỏa âm bị liệt hóa tù thứ hoa đào )

Chính trị làm gương mẫu là người sự thật tham tranh tính cách khá là cứng rắn di động đãng hoặc tà ác ( âm tư nhân tư nhân ẩn )

Liệt hóa biểu hiện đối với các hạng lợi hại được mất dục vọng mãnh liệt tư tưởng cực đoan tranh danh đoạt lợi nhuận

E rằng có cờ bạc giới đấu việc

Tù ngôi sao biểu hiện cố chấp háo thắng tính di động đãng nhưng mới cứng rắn toản rúc vào sừng trâu dù thông minh lại thiên với tà ác

Thả tự đắc này nhạc

Thứ hoa đào ( loại hoa đào ) đủ giao tế thủ đoạn phong hao phí tuyết nguyệt biểu hiện ngu nhạc khinh điệu

Liêm trinh tọa mệnh ngày mốt đấy tu dưỡng sẽ đối với ngày sau đấy cơ ngộ ảnh hưởng trọng đại ( phải có thận )

Liêm trinh tọa mệnh nếu được lộc thì là trong sạch vụ thực ổn định ( lộc có thể hoãn hòa hư không không thực bản chất

Giảm thấp không tưởng ảo tưởng hy vọng xa vời di động đãng )

Nếu gặp lộc thì sẽ không dễ dàng chịu ra ngoại giới tới dẫn dụ mà dao động hoặc tâm viên ý mã

Lộc năm sinh rơi mệnh thiên tuyến ( đại biểu hành nghề ) ngoại vụ viên du lịch nghiệp điện tín bưu vụ độc lập tính chuyến đi nghiệp

Xem tính có người duyên hay nói này nội dung thiên hướng ngay mặt ( thực hòa hợp đẹp )

Có lợi ích có thể kiếm tiền các loại người sự vật đề tài

Lộc năm sinh cố thủ cung mệnh tài lộc nhu dựa vào chính mình cố gắng phấn đấu đi thu được cho nên cả đời khá bận rộn

( cam tâm tình nguyện lao lục khoái trá )

( nếu không có tài tinh hóa lộc ) chủ mệnh chủ lạc quan nhạc thiên phái có tài nghệ thông minh trí tuệ cao phát phúc

Thủ thân như ngọc có thực lộc có thể có chút tiền đa tình

Năm mới tự lập thể hình đầy đặn lược bỏ mập vui mừng ăn vặt

Chủ có tài lộc trọng tài thủ đoạn tốt linh hoạt xử sự là người nhiều trọng cảm tình thả khá là không chủ kiến

Mệnh bàn ở bên trong lộc năm sinh nhập mệnh sinh khoa nhập Quan đây mệnh chủ có tài hoa ứng thuộc [ sư ] cấp mệnh

2. Phá quân sinh quyền rơi [ bản phúc ]( giáp tuất ) phá quân sinh quyền thả tự hóa quyền + tả phụ văn xương linh tinh

Phá quân nhập phúc đức mệnh chủ ở chỗ là khá đầu nhập cùng dám phấn đấu nhưng lại thường bỏ vở nửa chừng dã tâm quá lớn

Phúc đức ( phá quân ) so với mệnh chủ ( liêm trinh ) khá xúc động ( tồi tàn lập tân ) giao tế mà nhẹ nhàng vô tình

Phá quân sinh quyền biểu hiện tư tưởng chủ quan ( trước vệ ) mình tự phụ hành vi không nhẹ bị cúi đầu ( không thể gò bó )

Sinh quyền nhập phúc đức nữ mệnh sợ hôn nhân không tốt hoặc dễ có lưu sinh hoặc khó sinh

( tất phải mổ bụng thủ thuật phối hợp )

Cung phúc đức sinh quyền thả tự hóa quyền tư tưởng chủ quan đánh đấm khí ý tưởng hơi nghi ngờ đánh đấm khí không chịu thua

Bày ra làm việc quả quyết ( thưởng trả tiền )

Cung phúc đức tự hóa quyền là ngày mốt việc, tức ý tưởng hơi nghi ngờ đánh đấm khí không chịu thua

3. Vũ khúc sinh khoa rơi [ bản quan ]( bính tý ) thiên phủ vũ khúc sinh khoa

[ Quan lộc cung ] vũ khúc vượng thiên phủ vượng ở ngọ có quyền quý đủ tài hoa công tác thái độ có tự tin khẳng phụ trách

Vui mừng sáng nghiệp đang lão bản nên tiến hành tài kinh hành nghề

Ở tử nhật nguyệt tại sửu kính nghiệp nhạc đàn có thể tích cực đối mặt công tác nhận chân chăm chú sự nghiệp phát triển thuận lợi nhuận

Có thể có cao thu vào cao chức vị trí huyên náo ở bên trong thủ tài chỉ cự thương

Xuất ngoại có quý nhân xử sự quen việc bất khuất tốt bình nhiều kinh doanh có thể thành liền

Sinh khoa nhập Quan lộc cung bình thường biểu hiện công tác nhẹ nhõm vững vàng yên ổn thi vận tốt

Cầu học vận tốt được công danh ( trong công tác có quý nhân )

Nữ mệnh càng bị bởi vậy khiến cho cảm tình làm phức tạp, như bị chịu có gia thất người theo đuổi vân vân

4. Thái dương sinh kỵ rơi [ bản nô ]( Đinh Sửu ) thái dương sinh kỵ thái âm tự hóa lộc + đà la

Xấu vị trí cung nô bộc thái dương thái âm thủ đối chiếu cung vô chính diệu ở xấu thuộc hạ oán đỗi trợ lực ít

Thái dương sinh kỵ giáp biểu hiện không đắc lực đấy nam tính bộ phận thuộc thậm chí phản bội

Sinh kỵ nhập nô bộc mệnh chủ cũng thế trả giá hình khiếm chúng sinh chi trái ( chính là không có cũng phải trả giá )

Tam giáo cửu lưu có lúc hội tai nạn lặp đi lặp lại

Khác biểu hiện cảm tình dễ có suy sụp bạn bè nghị không bền tri tâm ít bạn cô độc gầy duyên không giúp được gì

Sở kết giao đến người đại đô cơ trí quen việc không thể rất tín nhiệm để ngừa chịu liên lụy

< lấy xem khí pháp >

Sinh kỵ rơi nô bộc biểu hiện tiên thiên là mắc nợ ti đồng sự bằng hữu hộ khách các loại chúng sinh chi trái

Thả < nô bộc là nhất khí tử chi vị trí > cả đời hội bại ở chúng sinh chi trên tay

Cho nên tuyệt không thể cùng người khác ( chúng sinh ) hợp tác thậm chí đàm phán lúc cũng ứng phòng bị thua

Quan sát [ sinh kỵ chuyển kị ] lấy điều tra đây hóa kị đấy nguồn gốc

[ kị chuyển kị ] nô can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản tật ]( Đinh Mão )

Cũng biết cuộc đời này kị cùng tự thân tính tình xu hướng tính dục liên quan đến

Nói rõ tiên thiên khiếm chúng sinh chi trái cũng theo như lại chúng sinh

Mà ngày mốt chúng sanh dã theo như lại mệnh chủ ( thân tính tình ) hình thành mệnh chủ cùng chúng sinh ( bằng hữu ) ngưu tầm ngưu, mã tầm mã ăn nhịp với nhau

E. Điều tra ngày mốt tứ hóa tới điều đạt

1. [ cung mệnh ]( nhâm thân ) tọa liêm trinh lộc năm sinh

Mệnh làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ vở ]( kỉ tỵ ) phùng thiên lương tự hóa khoa

Khác biểu hiện trước hôn nhân hoa đào việc ít người biết đến nhiều sau hôn nhân dễ có gặp ở ngoài tình huống

Cung tử nữ biểu hiện giao tế tiếp khách đầu tư hợp tác hoa đào vị trí

Mệnh can lộc nhập tử biểu hiện mệnh chủ có hoa đào duyên hội đầu tư hội giao tế làm hình quan

Chiếu điền trạch biểu hiện hội trí sản thả mua sinh hội kiếm tiền

Mệnh làm nhâm tử vi hóa quyền nhập [ bản tài ]( mậu thìn ) phùng hữu bật tự hóa khoa

Mệnh làm quyền nhập tài cung chủ khai sáng tiền tài quản lý hiện tiền

Chủ giỏi về để ý tài lợi nhuận đầu tư sáng nghiệp nếu dân đi làm thì bị là chưởng quản tài chính tới chức

Mệnh làm nhâm tả phụ hóa khoa nhập [ bản phúc ]( mậu tuất ) phùng phá quân sinh quyền thả tự hóa quyền + văn xương tả phụ linh tinh

Tư tưởng khá là yên ổn chiếu tài bạch sinh ý sẽ không thiệt tổn

Mệnh làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản quan ]( bính tý ) phùng thiên phủ vũ khúc sinh khoa

Mệnh làm hóa kị nhập Quan lộc là bận rộn với công tác mà trùng vợ chồng biểu hiện mệnh chủ cùng phối ngẫu không duyên

Hoặc tụ ít ly nhiều giống nữ mệnh sợ là tế di nhà kề mệnh

Ngã cung ( cung mệnh ) phát xạ hóa kị phi nhập Quan ( ngã cung ) gặp sinh khoa thật sự trùng phá

Mà là muốn đi [ tróc khoa ] thuộc cát tượng

2. [ Quan lộc ] ( bính tý ) tọa thiên phủ vũ khúc sinh khoa

Can của quan bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bổn điền ]( ất hợi ) phùng không kiếp

Biểu hiện dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thả vụ lợi hợp tác sự nghiệp hội nhân không nhúc nhích sinh phát tài tiến hành không nhúc nhích sinh tương quan hành nghề

Lưu ý không kiếp tọa điền trạch địa không hoặc địa kiếp nhập điền trạch biểu hiện vật chất tài lộc chung cuộc không để lại đến

< trần tuyết đào đại sư luận điểm >

Biểu hiện ở lại cùng vây địa khu hoặc hoang vắng địa phương ( trái lại truyền thống ) hoặc trống trải nơi

Can của quan bính thiên cơ hóa quyền nhập [ bản tật ]( Đinh Mão ) phùng thiên cơ tự hóa khoa cự môn tự hóa kị

Công tác khá là không tự chủ quyền ( quyền nhập tật ) khá lao tâm phải nghe theo thủ trưởng

Hoặc thượng du xưởng thương lượng chỉ huy trách nhiệm cảm nặng ( tốt nhất đi làm lĩnh lương )

Nếu luận hoa đào hóa quyền nhập tật hoa đào hình thức bá đạo cường truy cưỡng cầu chiếm hữu dục khá là cường

Can của quan bính văn xương hóa khoa nhập [ bản phúc ]( giáp tuất ) phùng phá quân sinh quyền thả tự hóa quyền

Biểu hiện tài vận vững vàng không gió lớn ba

Can của quan bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản mạng ]( nhâm thân ) phùng liêm trinh lộc năm sinh

Quan lộc cung biểu hiện cá nhân chuyến đi là cùng vận khí cập kiếm tiền phương hướng

Quan phi hóa kỵ nhập mệnh phi công tác không thể công tác hoặc sự nghiệp dính chặt mệnh chủ

Biểu hiện mệnh chủ là hoàn cảnh bắt buộc không thể không làm dù khá phiền tâm cùng bận rộn nhưng thuộc cát tượng

Lưu ý lộc năm sinh bị trùng phá thì tất có nạn

Mệnh chủ đưa tài lộc đầu nhập sự nghiệp sợ nhân quản lý sai sót ( liêm trinh hóa kị ) sợ toàn bộ bàn giai thâu

3. [ tài bạch ]( mậu thìn ) tọa tử vi thiên tướng + hữu bật tự hóa khoa văn khúc

Tài làm mậu tham lang hóa lộc rơi [ bản thiên ]( bính dần )

Tài can lộc nhập thiên này là [ dùng ] quy [ thể ] chiếu mệnh mệnh chủ tài lộc không tệ bên ngoài có tiền có thể dùng vân vân

Tài làm hóa lộc nhập thiên nếu cung mệnh tọa lộc năm sinh chiếu thiên này là [ chạm trán lộc ]

Đây hóa lộc gia tăng may mắn lực

Tài làm hóa lộc nhập thiên chiếu mệnh chủ cả đời tài vận hanh thông tài nguyên cuồn cuộn việt hao phí việt có tiền

Thả trên sự nghiệp tài chính thuận lợi nhuận phát đạt tương lai tươi sáng ( nếu gặp sinh kỵ thì uổng phí tâm cơ )

Tài làm mậu thái âm hóa quyền nhập [ bản nô ]( Đinh Sửu ) thái dương sinh kỵ thái âm tự hóa lộc

Khả hợp tác đầu tư sự nghiệp bằng hữu cầm quyền ( mệnh chủ không thực quyền )

Hội kiếm tiền từ huynh nô xử kiếm được hội kiếm tiền

Khả cùng bằng hữu hợp tác đầu tư, nhưng tài tiền nắm giữ ở bằng hữu trong tay

Nhưng cần lưu ý nô cung gặp thái dương sinh kỵ thái âm tự hóa lộc hình thành [ lộc quyền kị dây dưa ] chung có hung

Tài làm mậu hữu bật tự hóa khoa

Tài làm tự hóa khoa biểu hiện thu vào vững vàng cả đời không cần là tiền phiền não giỏi về tiết ước chừng dự trữ

Hoặc hội số lượng nhập là ra

Tài làm mậu tham lang hóa kị nhập [ bản thiên ]( bính dần )

Tài làm hóa kị nhập thiên trùng mệnh < cung mệnh là tài tới Quan > tượng này biểu hiện tài cùng mệnh chủ không duyên

Sở buôn bán có lời tới tiền không đủ ôn no thuộc hung

Tài làm hóa kị nhập [ bản thiên trùng bản mạng ] ( nếu lấy tài cung là thể ) biểu hiện tài vận không tốt

Lấy mệnh là [ thể ] biểu hiện tiền tài cùng mệnh không duyên cũng thế nói vất vả lao lục nhưng buôn bán có lời không đến tiền ( không duyên )

Lấy tài là [ thể ] biểu hiện tài vận không tốt ( trùng mệnh [ tài tới Quan ])

Lưu ý đi ngược chiều thứ năm đại nạn (44~53) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tài ]( mậu thìn )

[ thiên mệnh ]/[ bản tài ] làm hóa lộc hóa kị cùng nhập [ bản thiên ]( trùng điệp [ thầy thuốc ] trùng cung [ bản mạng ]/[ đại quan ]

Đây hóa tượng là [ phản cung kị ] kị lực cực hung đây hạn mười năm tất nhiên gặp xui xẻo, vận xui rốt cuộc không cách nào xoay người

4. [ vợ chồng ]( canh ngọ ) thất sát độc tọa nữ mệnh không nên

Can của phu canh thái dương hóa lộc nhập [ bản nô ]( Đinh Sửu ) phùng thái dương sinh kỵ thái âm tự hóa lộc

Can của phu thiên đồng hóa lộc nhập nô biểu hiện phối ngẫu đối với bằng hữu thái độ tốt sẽ chiếu cố chiêu đãi mệnh chủ đấy bằng hữu

< nô bộc là phu nhanh > can của phu thiên đồng hóa lộc nhập nô [ phu nhanh ]

Biểu hiện phối ngẫu quan tâm thân tâm của chính mình

Can của phu hóa lộc nhập [ bản nô ]( Đinh Sửu ) gặp thái dương sinh kỵ này là [ lộc nhập động không đáy ]

Khác tính không ngăn tận đấy yêu mến

Lưu ý can của phu hóa lộc hóa kị tới rơi cung cách xa nhau ba cung cấu thành [ tam kỳ ] tới đối đãi cùng cát hung

[ lộc chuyển kị ] nô can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản tật ]( Đinh Mão ) gặp cự môn tự hóa kị

Cấu thành [ tiến mã kị ] đây hóa kị lui về phát xạ cung [ bản nô ] trùng [ bản Huynh ]

Đây hóa tượng có lẽ khác tính cùng mẫu thân bất hòa

Can của phu canh vũ khúc hóa quyền nhập [ bản quan ]( bính tý ) phùng vũ khúc sinh khoa

Phối ngẫu vui mừng chưởng lý hoặc khai sáng sự nghiệp kinh doanh khá là sẽ đắc tội nhân

Can của phu canh thái âm hóa khoa nhập [ bản nô ]( Đinh Sửu ) phùng thái dương sinh kỵ thái âm tự hóa lộc

Phối ngẫu đối với bằng hữu tùy hòa phối ngẫu vui mừng thuyết giáo ( đối với bằng hữu thuộc hạ )

Can của phu canh thiên đồng hóa kị nhập [ bổn điền ]( ất hợi )

Can của phu hóa kị nhập điền ( điền trạch giống như cung mệnh ) đây cách chủ nên kết hôn muộn không nên tảo hôn

Can của phu hóa kị nhập điền biểu hiện phối ngẫu đưa tâm tư dính nhập gia đình cố gia

Khác < điền là thê tới nô > biểu hiện phối ngẫu dù thiện lương có người duyên vẫn thuộc “Kết hôn muộn cách ”

Trùng đứa con phối ngẫu sẽ không muốn làm giao tế hoa đào

Khác < tử vi phu tới Huynh > biểu trưng phối ngẫu cùng huynh đệ hoặc mẫu thân khá là không duyên phận

Đang thứ ba đại nạn (24~33) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phu ]( canh ngọ ) liền hội dẫn động kiếp nạn này số ứng nghiệm với đây hạn ứng cẩn thận!

F. Điều tra năm xưa việc nghiệp cùng hôn nhân tới giải nghĩa

1. Từ [ bản mạng ] [ bản tài ] [ bản quan ] tứ hóa điều tra [ tài quan cách ]

a. ) quan sát [ bản mạng ]

b. ) quan sát [ bản quan ]

c. ) quan sát [ bản tài ]

2. Từ [ thiên mệnh ] [ lớn tài ] [ đại quan ] [ thầy thuốc ] tứ hóa dò xét [ đại nạn tài Quan vận ] [ hôn nhân vận ]

a. ) quan sát [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

Nếu [ thiên mệnh ] đi vào [ kết hôn hạn ] tỷ như thuận hành thứ ba đại nạn hoặc đi ngược chiều thứ ba đại nạn

1. ) thì đây hạn tới [ thầy thuốc ] can cung hóa khoa phi nhập đại nạn quản hạt nội tới dưới đây năm xưa cung vị:

(1. ) [ lưu mệnh ] hoặc [ lưu phu ] hoặc [ lưu tật ] đây năm xưa mới có thể kết hôn

(2. ) [ lưu thiên ] chiếu [ lưu mệnh ] hoặc [ lưu quan ] chiếu [ lưu phu ] hoặc [ lưu phụ ] chiếu [ lưu tật ] cùng luận

2. ) đây hạn [ thiên mệnh ] làm hóa lộc phi nhập đại nạn quản hạt nội tới [ lưu phu ] thả < lớn nô là thầy thuốc nhanh >

[ lớn nô ] làm hóa kị phi nhập đại nạn quản hạt nội tới [ lưu mệnh ] đây năm xưa nhất định kết hôn

3. ) [ lớn nô ] làm hóa kị phi nhập đại nạn quản hạt nội tới [ lưu mệnh ] đồng thời [ lưu phu ] hóa kị nhập [ lưu tật ] đây năm xưa nhất định kết hôn

4. ) [ lưu mệnh ] làm tới hóa lộc hóa quyền hóa khoa các loại phi nhập [ bản mạng ] [ bản tài ] [ bản tật ] [ bản quan ] [ bổn điền ] hoặc phi nhập [ lưu phu ] thì năm đó hội kết hôn

b. ) quan sát [ lớn tài ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

c. ) quan sát [ đại quan ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

d. ) quan sát [ thầy thuốc ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

Đang đi ngược chiều thứ ba đại nạn (24~33) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phu ]( canh ngọ ) thất sát độc tọa

Kết hôn hạn đây mười năm đấy cuộc sống trọng điểm cùng phối ngẫu tức tức tương quan trước hôn nhân nghĩ kết giao khác tính

Sau hôn nhân nghĩ sáng nghiệp tìm việc làm kiếm tiền dưỡng gia

Thì [ thầy thuốc ] ở [ bản tài ]( mậu thìn ) tọa tử vi thiên tướng + hữu bật tự hóa khoa văn khúc

Tuất thìn vị trí cung phu thê tử vi thiên tướng thủ đối chiếu phá quân phu thê cảm tình tốt nhưng có ngoài ý muốn biến hóa

Hoặc cảm tình tốt nhưng phối ngẫu bạc tình giai kẻ khác thương tâm dục tuyệt

( Tử Tướng ) phối ngẫu thường bất an với rõ ràng trạng hội tích cực tiến thủ tạo ra tân nhưng thảm đạm kinh doanh phát triển không đổi

[ thầy thuốc ] can canh thái dương hóa lộc thái âm hóa khoa nhập [ bản nô ]( Đinh Sửu ) cũng thế [ phu nhanh ] trùng điệp [ đại tật ]

Gặp thái dương sinh kỵ thái âm tự hóa lộc

[ bản nô ]( Đinh Sửu ) trùng điệp [ lưu phu 24] phùng thái âm tự hóa lộc

Thì [ lưu phu ] can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản tật ]( Đinh Mão ) trùng điệp [ lưu mệnh 24]

Đây hóa tượng phỏng đoán đại hạn này nội tất nhiên hội kết hôn

Bởi vì [ thầy thuốc ] hóa lộc ( có duyên ) hóa khoa ( hữu tình ) cho chúng sinh ([ lớn nô ]) phối ngẫu đấy thể xác và tinh thần ([ phu nhanh ])

Đồng thời [ thầy thuốc ]( đây hạn tới khác tính ) cũng thế đối với thân tâm của chính mình ([ đại tật ]) có duyên hữu tình

Lưu ý [ lưu mệnh 24]( Đinh Mão ) [ lưu phu 24]( Đinh Sửu ) lưỡng can cung giai là đinh

[ lưu phu ] can đinh cự môn hóa kị nhập [ lưu mệnh ] đây hóa tượng năm này tới khác tính dính chặt mệnh chủ

Nhưng mà [ lưu mệnh ] bên trong cung cự môn tự hóa kị cấu thành [ tiến mã kị ] đây hóa kị lui về [ lưu phu ]

Hình thành [ kị đến kị đi ] nói rõ hai người giữa hỗ có tình ý

[ lưu mệnh ] can đinh thái âm hóa lộc nhập [ lưu phu ] phùng thái âm tự hóa lộc cấu thành [ lui mã lộc ]

Đây hóa lộc thối lui đến [ lưu tài 24]/ trùng điệp [ bổn điền ]

Nói rõ mệnh chủ cũng thế quan ái đây khác tính ([ lưu phu ]) cũng chính là ái nhà mình gia đình cùng tiền tài

3. Xem [ năm xưa hôn nhân vận ]

a. ) quan sát [ lưu mệnh ] cùng [ lưu phu ]

Đang đi ngược chiều thứ ba đại nạn (24~33) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phu ]( canh ngọ ) thất sát độc tọa

Kết hôn hạn đây mười năm đấy cuộc sống trọng điểm cùng phối ngẫu tức tức tương quan trước hôn nhân nghĩ kết giao khác tính

Sau hôn nhân nghĩ sáng nghiệp tìm việc làm kiếm tiền dưỡng gia

Đại hạn này quản hạt tới [ lưu mệnh 24] ở [ bản tật ]( Đinh Mão ) ( mệnh cùng thân hợp thể ) trùng điệp [ thái tử ]( hoa đào vị trí )

Thì [ lưu phu 24] ở [ bản nô ]( Đinh Sửu )/[ phu nhanh ] ( khác tính cùng khác tính cả người hợp thể )

Khác [ bản nô ] trùng điệp [ đại tật ]/[ thầy thuốc người ấy ]( khác tính hoa đào vị trí )

[ lưu mệnh ]/[ lưu phu ] can đinh thái âm hóa lộc nhập [ bản nô ]/[ đại tật ]/[ phu nhanh ] có thể thấy duyên phận lấy rõ ràng

[ lưu mệnh ]/[ lưu phu ] can đinh thiên đồng hóa quyền nhập [ bổn điền ]/[ lớn nô ]/[ phu tới nô ] có kết hôn giống

[ lưu mệnh ]/[ lưu phu ] can đinh thiên cơ hóa khoa nhập [ bản tật ]/[ thái tử ]/[ phu người ấy ] cũng là có kết hôn giống

[ lưu mệnh ]/[ lưu phu ] can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản tật ]/[ thái tử ]/[ lưu mệnh 24]

Mặt khác [ lưu mệnh ]/[ lưu phu ] can đinh lẫn nhau có [ lui mã lộc ] đến [ bổn điền ] cùng [ tiến mã kị ] quay về [ lưu phu ]

Nhân [ lộc tùy kị đi ] vì gia đình ( bổn điền ) gả cho khác tính ( lưu phu )

b. ) quan sát [ lưu quan ]

c. ) quan sát [ lưu tài ]

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button