Tử vi

Điều tra lọt tài tổn tài chỗ mấu chốt điều kiện 1

Điều tra lọt tài tổn tài chỗ mấu chốt điều kiện 1

Tài can cung hóa kị nhập thiên trùng mệnh hoặc nhập phụ trùng tật biểu hiện mệnh chủ cùng tiền tài không duyên tổn tài

( gì can cung hóa kị nhập thiên trùng mệnh hoặc nhập phụ trùng tật biểu hiện mệnh chủ cùng cung này không duyên )

Bạn đang xem: Điều tra lọt tài tổn tài chỗ mấu chốt điều kiện 1

[ thiên mệnh ] can cung hóa kị trùng bản tài đáng đại nạn tổn tài

[ lớn tài ] can cung hóa kị trùng bản mạng ( thiên mệnh ) hoặc nhập phúc ( từ trùng ) đáng đại nạn tổn tài

Tài can cung hóa kị nhập trùng phụ tật tuyến biểu hiện mệnh chủ dễ dàng bị ngã màn che

Tài can cung tọa ngôi sao tự hóa kị biểu hiện tài khố từ lọt

Tài can cung hóa kị nhập Huynh nô tuyến biểu hiện huynh nô cướp của ( ngày mốt khiếm huynh nô tới trái )

[ bản tài ] làm hóa kị nhập bản Huynh bản nô đại nạn đi vào bản tài huynh nô cướp của

( mệnh chủ nếu tiền tài giao cho người khác ( đầu tư hoặc vay mượn ) phần lớn một đi không trở lại )

[ lớn tài ] làm hóa kị nhập bản Huynh bản nô hoặc đại huynh lớn nô năm xưa đi vào lớn tài khắc ứng huynh nô cướp của

[ thiên mệnh ] làm hóa kị nhập bản tài ( trùng điệp đại huynh ) bản phúc ( trùng điệp lớn nô ) tài phúc trùng điệp đại nạn Huynh nô biểu hiện huynh nô cướp của

[ thiên mệnh ] làm hóa kị nhập bản Huynh ( trùng điệp lớn tài ) bản nô ( trùng điệp đại phúc ) Huynh nô trùng điệp đại nạn tài phúc biểu hiện huynh nô cướp của

[ thiên mệnh ] đi bản tài ( đi ngược chiều thứ năm đại nạn ) can cung hóa kị nhập bản Huynh bản nô hoặc đại huynh lớn nô

( bằng bản tài hóa kị nhập bản Huynh bản nô ) huynh nô cướp của

Tài can cung hóa kị nhập tử trùng điền biểu hiện tài khố bị trùng phá tổn tài

Huynh làm văn khúc hóa kị nhập tử ( đinh tị ) trùng bổn điền biểu hiện khố phá kiếm được lại nhiều cũng không đủ dùng cả đời phụ trái ( hai bốn kị )

Huynh làm hóa kị giống như tài phú từ << ngân hàng >> phi xuất thẳng đến hư không mới thôi

Cho nên chủ buôn bán có lời nhiều hơn nữa tiền cũng không cách nào tích tụ cả đời cùng vây thậm chí phụ trái

Tài vị trí phá lọt điều kiện

Tài can cung hóa kị nhập vở trùng bổn điền nhà ở tài vị trí phá lọt biểu hiện buôn bán có lời không tiền hoặc tồn không tài ( phải tìm giải quyết cải thiện chảy mất hoặc chuyển nhà )

[ lớn tài ] làm hóa kị nhập vở trùng bổn điền hoặc nhập thái tử trùng cánh đồng

Điền can cung hóa kị nhập bản phúc trùng bản tài

[ đại nạn mệnh ] làm hóa kị nhập bản tài ( trùng điệp thái tử ) bản phúc ( trùng điệp cánh đồng ) bằng tài phúc trùng điệp [ đại nạn tử điền ]

[ đại nạn mệnh ] làm hóa kị nhập vở ( trùng điệp lớn tài ) bổn điền ( trùng điệp đại phúc ) bằng tử điền trùng điệp đại nạn tài phúc

[ thiên mệnh ] đi vào [ bản tài ] ( đi ngược chiều thứ năm đại nạn ) bản tài can cung hóa kị nhập vở trùng bổn điền hoặc nhập thái tử trùng cánh đồng

( bằng bản tài hóa kị nhập vở trùng bổn điền ) tài vị trí phá lọt

Khác điền trạch ( đinh tị ) cự môn sinh quyền thả tự hóa kị + thiên việt không kiếp này là [ điền trạch sách mã kỵ ]

Cha mẹ ( ất mão ) thái âm sinh khoa thả tự hóa kị + thiên khôi thiên hình ( trùng tật [ điền tới Quan ] khả dự đoán trạch vận không tốt

( bản lệ mệnh chủ là mậu dịch công ty lão bản năng ngôn thiện đạo bận rộn công việc thường không ở nhà tiếp khách nhiều nghiện rượu hợp ý

Tằng nhân đầu tư cổ phiếu đầu tư khách sạn tổn tài không phỉ thu nhận phong bình không tốt < đứa con ( quý hợi ) thái dương + đà la )
[ đại nạn điền trạch ] trùng điệp [ bản tài ]

Nếu tọa sinh kỵ cũng thế nhà ở tài vị trí phá lọt biểu hiện buôn bán có lời không tiền hoặc tồn không tài ( phải tìm giải quyết cải thiện chảy mất hoặc chuyển nhà )

[ bản tài ] làm hóa kị nhập lớn thiên trùng thiên mệnh ( hoặc nhập đại phúc (tức phúc đức của đại hạn gọi là đại phúc) trùng lớn tài ) dù bản hạn sẽ có tiền tài vấn đề

Vốn lấy lớn trùng nhỏ khá là không nghiêm trọng ( nếu lấy nhỏ trùng lớn tương đối nghiêm trọng )

Cải thiện lọt tài

Tiên thiên pháp

Tìm ra có thể hoá lộc quyền khoa nhập tài bạch đấy cung vị ( hóa lộc lại hóa quyền mạnh nhất hóa lộc thứ hai

Hóa quyền lại hóa khoa thứ ba hóa khoa kém nhất ) tức tăng cường tài vận hoặc tài thế

Nhiều thường hướng cung này vị trí phương hướng cúng bái thần linh phóng bạn bè tức từ ngoại xử cây lộc quyền khoa đuổi kịp nhập bản tài hoặc lớn tài

Liêm Phá tọa tài bạch hoa giáp làm ( mậu quý sinh năm nhân giáp làm ở dần cung cùng tử cung )

Tu phòng bính làm liêm trinh hóa kị cập mình làm phá quân tùy văn khúc hóa kị đấy phá hoại

Cùng âm tọa tài bạch tìm can đinh tu phòng can ất thái âm hóa kị cập can canh thiên đồng hóa kị đấy phá hoại

Võ tham tọa tài bạch tìm mình làm ( ất người sinh năm canh mình làm tại sửu cung cùng mão cung ) tu phòng can nhâm cập can quý đấy phá hoại

Cự nhật tọa tài bạch tìm tân làm ( bính tân sinh năm nhân tân làm tại sửu cung cùng mão cung ) tu phòng giáp làm thái dương hóa kị cập can đinh cự môn hóa kị đấy phá hoại

Cơ lương tọa tài bạch tìm can ất ( mậu quý sinh năm nhân can ất tại sửu cung cùng mão cung ) tu phòng mậu làm thiên cơ hóa kị đấy phá hoại

Ngày mốt pháp

Tìm ra bản hạn [ đại nạn tài bạch ] can cung hóa lộc đấy nhập cung này là tài lợi nhuận vị trí

Tìm ra bản hạn [ đại nạn tài bạch ] can cung hóa quyền đấy nhập cung này là lao lục vị trí

Tìm ra bản hạn [ đại nạn tài bạch ] can cung hóa khoa đấy nhập cung này là yên ổn vị trí

Tìm ra bản hạn [ đại nạn tài bạch ] can cung hóa kị đấy nhập cung này là tổn tài vị trí nên tách ra

< ngày mốt pháp vẫn ứng xem nhập cung cấp can cung tứ hóa tình huống tránh cho quyền kị đưa tới bất lương ảnh hưởng >

Tuyển trạch ngày mốt pháp

Tìm ra bổn điền can cung hóa lộc hóa quyền hóa khoa nhập ngã cung ( mệnh tài Quan điền ) đây cung “Khả tọa ”

Tương đối sở nhập tới cung hay không tự hóa ? Thả can cung của nó hóa kị sở sinh sản đấy hậu quả ( tốt nhất không nên thương hại đại nạn )

Tuyển trạch tiên thiên pháp

Tìm ra phân biệt có thể hoá lộc hóa quyền hóa khoa đây tam cát một trong có thể vào bản mạng ngã cung hoặc đại nạn ngã cung thì đây cung khả là “Tòa sơn ”

Nhưng ứng xem cung này làm hóa kị hay không tổn hại bản mạng hoặc là đại nạn mệnh nếu tổn hại nên tránh cho

Kiếm tiền mệnh hạn tứ hóa

Đại nạn ngã cung ( mệnh tài Quan ) làm hóa lộc quyền khoa nhập bản mạng bản tài bản quan bổn điền thì đáng đại nạn khả kiếm tiền ( khả ảnh hưởng cả đời hiệu lực khả bảo tồn )

[ năm xưa cung mệnh ] đi vào hóa lộc quyền khoa sở chiếu tới cung vị thì đáng năm xưa khả kiếm tiền

Xem năm xưa tới [ lưu mệnh ] [ lưu tài ] [ lưu quan ] [ lưu điền ] được đáng hóa lộc quyền khoa chiếu năm đó ứng khả kiếm tiền

Đại nạn ngã cung ( mệnh tài Quan ) làm hóa lộc quyền khoa nhập bản phụ bản phu bản quan bản tật thì đáng đại nạn khả kiếm tiền ( khả ảnh hưởng cả đời hiệu lực khả bảo tồn )

Này ưu thế trật tự nhập phụ > Quan > phu > tật nhập bản phụ quan phu tật > nhập tổ phụ quan phu tật > nhập lưu phụ quan phu tật

Đại nạn ngã cung ( mệnh tài Quan ) làm hóa lộc quyền khoa nhập thiên mệnh lớn tài đại quan cánh đồng thì đáng đại nạn khả kiếm tiền

( đại hạn này kỳ nội đấy hiệu lực hạn đuôi sợ kết thúc )

Đại nạn ngã cung ( mệnh tài Quan ) làm hóa lộc nhập bản phụ hoặc tổ phụ thì đáng đại nạn khả kiếm tiền

( nếu nhập tổ phụ đại hạn này kỳ nội đấy hiệu lực hạn đuôi sợ kết thúc )

Nếu nhập bản tật thì lộc nhập bệnh vị trí biểu hiện tài nhiều nhưng thân yếu hoặc giúp người tác giá < tật ách là nô tới phúc >

Thất sát tọa cung tọa làm hóa lộc nhập tài điền biểu hiện bộc phát tài phú hóa khoa nhỏ phát

Thất sát tọa cung tọa làm hóa lộc hóa quyền nhập mệnh Quan biểu hiện sự nghiệp bộc phát hóa khoa nhỏ thuận

Lộc tồn cùng năm sinh hóa lộc phân biệt ở mệnh tài Quan là “Song lộc trao đổi” biểu hiện “Lộc” có bổ trợ đấy hiệu quả (1+ 1 > 2 )

Nếu một lộc ở thiên di cũng coi như chính là nhu đi ra bên ngoài sấm đãng

Hoặc là lộc tồn cùng lộc năm sinh tọa làm không bàn mà hợp ý nhau ( lục hợp ) hoặc đồng cung tọa mệnh các loại “Ngã cung ”

Hóa lộc lộc tồn đều là rõ ràng lộc mà can cung tự hóa lộc là ám lộc “Rõ ràng lộc ám lộc trao đổi ”

[ song lộc trao đổi ] tịnh không có nghĩa là cả đời không phụ trái mà là nếu có thể xoay người tốc độ rất nhanh

Lộc tồn tọa làm hóa kị nếu nhập trùng lộc năm sinh sẽ có hai tốt giáp một hoại đấy hành vận

Lộc năm sinh tọa làm hóa kị nếu nhập trùng lộc tồn kết cục sẽ bị giáp tử

Lộc tồn tất nhiên bị Kình Đà sở giáp

Nếu cùng lộc tồn đồng cung đích nhân vật ngôi sao hoặc xương khúc hóa kị ( hóa kỵ năm sinh hoặc tự hóa kị mặt khác can cung hóa kị ) hình thành “Kình Đà giáp kị ”

Nếu gặp “Kình Đà giáp kị “Vận mệnh tìm ra sao hóa kỵ ánh sao tính tập trung đắm chìm nghiên cứu làm học vấn sung sướng chính mình có thể phá tan đây quan tạp

“Kình Đà giáp kị” nếu ở Quan lộc chủ cả đời sự nghiệp liền sẽ rất không thuận lợi nhuận thậm chí ngã bế quan môn

“Kình Đà giáp kị” nếu ở nô bộc chủ có lưỡng chủng cực đoan cả đời không có bằng hữu hoặc là tam giáo cửu lưu bằng hữu rất nhiều

Cung tài bạch làm hóa lộc ( hóa nhập )

Tài can cung tam cát hóa nếu tiến vào cung mệnh đại hạn

Nam mệnh ở đại hạn này khả sáng nghiệp buôn bán có lời lớn tiền đại triển hồng đồ nữ mệnh khả đó hảo trượng phu hoặc đây hạn sáng nghiệp kiếm tiền

Tài làm hóa lộc sở nhập tới cung biểu hiện tiền tài sở đến ở chỗ

Nếu bản mạng cung tài bạch cập Quan lộc cung can cung của nó có cát hóa nhập cung mệnh đại hạn :

Nam mệnh chủ đây hạn nội khả sáng nghiệp đại triển hồng đồ buôn bán có lời lớn tiền

Nữ mệnh có thể có kim quy tế cũng có thể sáng nghiệp kiếm tiền

Nếu lớn tài can lộc nhập bản phụ tài làm phi hóa kỵ nhập tổ phụ biểu hiện buôn bán có lời nhiều bồi ít

Nếu lớn tài can lộc nhập tổ phụ tài làm phi hóa kỵ nhập bản phụ biểu hiện buôn bán có lời ít bồi tổn nhiều

Song lộc trao đổi ( song lộc giao trì )

Năm sinh hóa lộc cùng lộc tồn cùng nhập mệnh tài Quan hoặc một khác lộc ở thiên xưng “Song lộc trao đổi ”

Tịnh không biểu hiện sẽ không phụ trái nhưng nếu phụ trái trở mình gặp dịp cập tốc độ tăng nhiều

Lộc năm sinh hoặc lộc tồn ở thiên di phải xuất ngoại lăn lộn tài năng dẫn động “Lộc “Đấy trao đổi

Lộc năm sinh lộc tồn là “Rõ ràng lộc” nếu tinh diệu tọa can cung tự hóa lộc là “Ám lộc” lộc năm sinh cùng lộc tồn ở lục hợp vị trí cũng thuộc “Rõ ràng lộc ám lộc trao đổi ”

Lộc năm sinh lộc tồn phân biệt một ở tam phương mệnh một khác ở điền hoan hỷ nhất “Không bàn mà hợp ý nhau “( tử xấu ngọ chưa dần hợi tị thân mão tuất thìn dậu

Sợ nhất “Cùng hại “( tử chưa xấu ngọ dần tị mão thìn thân hợi dậu tuất ) để tiêu

Mệnh / điền hợi dần tị thân “Không bàn mà hợp ý nhau” dần tị thân hợi “Cùng hại ”

Tài / điền

Quan / điền tử xấu ngọ chưa “Không bàn mà hợp ý nhau” mão thìn dậu tuất “Cùng hại ”

Nếu “Song lộc “Tọa mệnh cung mà can cung khiến cho [ tự hóa kị ]

Thứ năm đại nạn đi Quan lộc hình thành lớn tài “Song lộc trao đổi” thứ năm đại nạn phía trước phụ trái đây hạn có cơ hội xoay người kiếm tiền

“Song lộc trao đổi” thuộc tĩnh thái đấy vận mệnh ứng chú ý lộc năm sinh hoặc lộc tồn chỗ, nơi can cung hóa kị đấy biến hóa

Nếu “Lộc tồn “Tới can cung hóa kị nhập trùng “Lộc năm sinh” sẽ có “Lưỡng tốt” giáp “Một hoại” đấy vận thế

Nếu “Lộc năm sinh “Tới can cung hóa kị nhập trùng “Lộc tồn” thì kết cục thực thảm sẽ bị giáp tử [ Kình Đà giáp kị ]

Bổn điền phùng song lộc trao đổi

Hành hạn nhập bổn điền có thể có điền viên gia tăng tới quả tài tinh ( vũ khúc thái âm ) hóa lộc tốt nhất

Dư tinh hóa lộc vẫn cần phối hợp điều kiện ( như thất sát tọa làm hóa lộc sở nhập cung vị )

Nếu thất sát tọa làm hóa lộc tiến vào bổn điền tăng song lộc đấy hiệu lực tài nguyên rộng tiến ngày tiến đấu kim

Tăng tài vận chi phương vị trí

Bản tài đấy cố thủ chủ tinh tìm tầm nhượng chủ tinh hóa lộc quyền > hóa lộc > hóa quyền khoa > hóa khoa đấy can cung

Cung này vị trí chính là “Tăng tài vận “Phương vị

Song ngôi sao

Đơn ngôi sao

Cung vô chính diệu ( tá ngôi sao )

Tỷ như:

Thái dương ở ( tân hợi ) tài bạch cự môn hóa kị ở ( ất tị ) phúc đức —>

Tìm can canh ( tật ách ) thái dương hóa lộc đây tuyển chọn không tệ tài tật giai vì ngã cung mệnh chủ có khống chế

—> tìm tân làm cự môn lộc thái dương quyền lộc chiếu tài quyền nhập tài cũng không tệ

Ngày thường nhiều hơn hướng canh tuất hoặc tân hợi phương vị đi động một giờ tả hữu

Như : phóng bạn bè bái phật miếu du lịch ăn uống nhà hàng vân vân để mà gia tăng tài khí

Lớn tài đích nhân vật ngôi sao

Cải thiện lọt tài

Khai nguyên

Tiên thiên pháp

Tìm ra có thể hoá lộc quyền khoa nhập tài bạch đấy cung vị tức tăng cường tài vận hoặc tài thế

Đoạt trước cơ

( hóa lộc lại hóa quyền mạnh nhất hóa lộc thứ hai hóa quyền lại hóa khoa thứ ba hóa khoa kém nhất ) tức tăng cường tài vận hoặc tài thế

Nhiều thường hướng cung này vị trí phương hướng cúng bái thần linh phóng bạn bè tức từ ngoại xử cây lộc quyền khoa đuổi kịp nhập bản tài hoặc lớn tài

Liêm Phá tọa tài bạch hoa giáp làm ( mậu quý sinh năm nhân giáp làm ở dần cung cùng tử cung )

Tu phòng bính làm liêm trinh hóa kị cập mình làm phá quân tùy văn khúc hóa kị đấy phá hoại

Cùng âm tọa tài bạch tìm can đinh thái âm hóa lộc thiên đồng hóa quyền nhập tài nhưng tu phòng can ất thái âm hóa kị cập can canh thiên đồng hóa kị đấy phá hoại

Giáp sinh năm kỷ nhân thiên cơ thiên lương tọa mệnh ( mậu thìn ) thiên cơ tự hóa kị huynh đệ thiên tướng tọa ( Đinh Mão )

Tài bạch thiên đồng thái âm tọa ( bính tý ) thiên đồng tự hóa lộc

Huynh đệ cập cung tử nữ can đinh can đinh thái âm hóa lộc thiên đồng hóa quyền nhập bản tài phùng thiên đồng tự hóa lộc này là [ lộc ra lộc ]

Cung tật ách thiên phủ tọa ( ất hợi ) tật làm ất thái âm hóa kị nhập tài tài vận kém sợ là tài thương thân lấy thân thể kiếm tiền

Hoặc là tiền tài quan tâm dễ bị ngã màn che

Võ tham tọa tài bạch tìm mình làm ( ất người sinh năm canh mình làm tại sửu cung cùng mão cung ) tu phòng can nhâm cập can quý đấy phá hoại

Cự nhật tọa tài bạch tìm tân làm ( bính tân sinh năm nhân tân làm tại sửu cung cùng mão cung ) tu phòng giáp làm thái dương hóa kị cập can đinh cự môn hóa kị đấy phá hoại

Cơ lương tọa tài bạch tìm can ất ( mậu quý sinh năm nhân can ất tại sửu cung cùng mão cung ) tu phòng mậu làm thiên cơ hóa kị đấy phá hoại

Mậu quý sinh năm nhân tọa mệnh canh thân cung vô chính diệu tá thiên di thái dương cự môn ( giáp dần ) an mệnh cung tài bạch ( bính thìn ) thiên cơ tự hóa quyền thiên lương + đà la

Cung tật ách can cung ất can ất thiên cơ hóa lộc nhập tài bạch phùng thiên cơ tự hóa quyền kiếm tiền nhẹ nhõm tài vận tốt

Kiếm tiền nhẹ nhõm tài vận tốt khá là có trưởng bối quý nhân tương trợ

Cung nô bộc can cung ất can ất thiên cơ hóa lộc nhập tài bạch phùng thiên cơ tự hóa quyền

Bằng hữu trợ mệnh chủ kiếm tiền cũng được tiến hành nhị thủ tính công tác tỷ như đại công, bao thương lượng các loại ( phi sinh sản nghiệp )

Nhưng lưu ý cung phu thê ( mậu ngọ ) can của phu mậu thiên cơ hóa kị nhập bản tài ( bính thìn ) gặp thiên cơ tự hóa quyền hình thành [ quyền kị dây dưa ]

Ngày mốt pháp

Tìm gốc đại hạn tài bạch can cung hóa lộc đấy nhập cung này là tài lợi nhuận vị trí

Tìm gốc đại hạn tài bạch can cung hóa quyền đấy nhập cung này là lao lục vị trí

Tìm gốc đại hạn tài bạch can cung hóa khoa đấy nhập cung này là yên ổn vị trí

Tìm gốc đại hạn tài bạch can cung hóa kị đấy nhập cung này là tổn tài vị trí nên tách ra

< ngày mốt pháp vẫn ứng xem nhập cung cấp can cung tứ hóa tình huống tránh cho quyền kị đưa tới bất lương ảnh hưởng >

Can nhâm thiên lương hóa lộc so ra kém vũ khúc hóa kị cho nên không nên theo đuổi thiên lương lộc ( nhâm cung phương vị )

Can quý phá quân hóa lộc khó địch thủ tham lang hóa kị cho nên không nên theo đuổi phá quân lộc ( quý cung phương vị )

Giáp làm liêm trinh hóa lộc lại thái dương hóa kị ( Quan lộc chủ hóa kị ) sự nghiệp không thuận toại

Can ất thiên cơ hóa lộc ( phi tài tinh hóa lộc không lên tài luận )

Thả thái âm hóa kị ( điền trạch chủ hóa kị ) sợ khiến cho nữ tính nói lải nhải cập điền trạch tài khố tới bất lợi

Tiết lưu

Bất luận như thế nào nghĩ biện pháp tiết kiệm một ít khai chi tồn đến trương mục hết sức không vận dụng phi bất đắc dĩ “Có tá có còn ”

Bảo trì đây trương mục kim ngạch duy trì ổn định gia tăng

Tài bạch tọa sinh kỵ lại tự hóa kị nhất thiết không thể khóc cùng ứng thải thập phương đến thập phương đi để ý tài phương thức ( chúng đồ đạc trong cửa hàng chúng sinh dùng )

Tỷ như tiến hành nhiều tầng thứ truyện tiêu công tác

Huynh nô cướp của

Không nên quá qua tự tin đang huynh nô thiếu tiền phải tiên khảo lự chiếu cố chính mình cùng vợ con đấy cuộc sống

Phải cân nhắc giao tình nhất thiết không thể sinh sản “Ân được thù báo” tá tiền sau khi trái lại hồi oán hận

Phải số lượng nhập là ra trước giữ gìn cuộc sống vốn ban đầu nếu huynh nô muốn mượn mười cận cho ba lý ngoại kiêm cố

< điều tra trí sản >

Dương nam đại nạn thuận hành thứ ba đại nạn (24~33) cung mệnh đại hạn đi bản phúc ( giáp thìn ) phùng phá quân tự hóa quyền

< đầu tiên điều tra bản mạng điền trạch ( ất tị )> tọa thiên đồng thiên việt linh tinh

Điền làm ất thiên cơ hóa lộc nhập tật ( kỷ dậu ) trùng điệp lớn nô ( cũng thế cánh đồng tới phúc ) biểu hiện mệnh chủ có mua đưa điền sinh đấy phúc khí hoặc hòa hợp duyên

Điền làm ất thiên lương hóa quyền nhập vở ( tân hợi ) trùng điệp đại tật nói rõ mệnh chủ chi tâm thái thiên hướng mua đưa nhà mới ( vở là điền tới thiên biểu hiện phía ngoài gia )

Điền làm ất tử vi hóa khoa nhập bản tài ( canh tuất ) trùng điệp lớn thiên muốn lấy thân mình tới tài bên ngoài mua đưa xa hoa thư thích chỗ ở

Điền làm ất thái âm hóa kị nhập bản nô ( Đinh Mùi ) trùng điệp cánh đồng biểu hiện hướng chúng sinh ( bản nô ) thương lượng thảo hiệp mua điền trạch

Xem [ bổn điền ] thái âm hóa kị nhập [ cánh đồng ]( Đinh Mùi ) phùng thái âm tự hóa lộc [ phi hóa kỵ nhập cùng loại ]

[ cánh đồng ] can đinh thiên đồng hóa quyền cùng nhập [ bổn điền ]( ất tị )

[ cánh đồng ] can đinh thiên cơ hóa khoa cự môn hóa kị cùng nhập [ bản tật ]( kỷ dậu ) trùng điệp [ lớn nô ]

Đây hóa tượng biểu hiện mệnh chủ mua phòng quá trình trải qua cùng chúng sinh ( người bán ) mặc cả giá cả ( trước đau khổ sau cam cuối cùng miễn cưỡng thành giao )

< lại điều tra đại nạn điền trạch lấy cánh đồng là tiêu ( lập cực là thể ) cung mệnh đại hạn ( giáp thìn ) là dùng ( tứ hóa ) quy với đại nạn điền trạch quan sát >

Thiên mệnh [ cánh đồng người ấy ] làm giáp liêm trinh hóa lộc nhập bản mạng ( nhâm dần ) trùng điệp đại huynh [ cánh đồng nhanh ] ( đây lộc là nhân )

Thiên mệnh làm giáp phá quân hóa quyền nhập bản phúc ( giáp thìn ) trùng điệp thiên mệnh [ cánh đồng người ấy ] phùng phá quân tự hóa quyền

Thiên mệnh làm giáp vũ khúc hóa khoa nhập bản quan ( bính ngọ ) trùng điệp đại phúc [ cánh đồng tới Huynh ] gặp vũ khúc sinh kỵ cập tả phụ sinh khoa

Thiên mệnh làm giáp thái dương hóa kị nhập bản nô ( Đinh Mùi ) trùng điệp cánh đồng [ cánh đồng mệnh ] phùng thái âm ( điền trạch chủ ) tự hóa lộc ( này là quả )

Theo như [ lộc tùy kị đi ] nguyên tắc thiên mệnh làm liêm trinh hóa lộc bị mang theo tiến vào bản nô ( cánh đồng ) cho nên suy luận bản hạn nội đầu tư với điền sinh hoặc phòng sinh

Khác < xem [ đại nạn tài bạch ]( nhâm tí ) quan sát bản hạn nội tiền tài tới trạng huống sử dụng hoặc chỗ tới >

[ lớn tài ] làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập vở ( tân hợi ) trùng điệp thái tử +[ lưu tài 26] biểu hiện năm xưa 26 tiền tài nhiều hơn

[ lớn tài ] làm nhâm tử vi hóa quyền nhập bản tài ( canh tuất ) trùng điệp lớn thiên +[ lưu tật 26] cũng thế [ lưu điền 26 tới Quan ]

Biểu hiện đây hạn mệnh chủ liều mạng kiếm tiền ( là điền sinh )

[ lớn tài ] làm nhâm tả phụ hóa khoa nhập bản quan ( bính ngọ ) trùng điệp đại phúc +[ lưu điền 26] < đại phúc là cánh đồng tới Huynh ( tài khố )>

[ lớn tài ] làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập bản quan ( bính ngọ ) trùng điệp đại phúc +[ lưu điền 26] đây hóa tượng

Lớn tài khoa kị cùng nhập bản quan biểu hiện mệnh chủ vì sự nghiệp ( điền sinh ) lo liệu

Cũng thế nói đây hạn tới tiền tài đều đầu nhập sự nghiệp hoặc điền sinh

< xem năm xưa 26 lúc này [ lưu điền ] đấy vận khí [ lưu điền tới Quan lộc ] >

< lưu tật là lưu điền tới Quan > ở [ bản tài ]( canh tuất ) trùng điệp lấy [ lưu tật ] tứ hóa đến quan sát

[ lưu tật 26] can canh thái dương hóa lộc nhập bản nô ( Đinh Mùi ) trùng điệp cánh đồng +[ lưu quan 26]( cũng thế [ lưu điền chi phụ ]

[ lưu tật 26] can canh vũ khúc hóa quyền nhập bản quan ( bính ngọ ) trùng điệp đại phúc +[ lưu điền 26]( cũng thế [ lưu điền mệnh ] biểu hiện năm đó nghĩ tranh thủ mua đưa phòng sinh

[ lưu tật 26] can canh thái âm hóa khoa nhập bản nô ( Đinh Mùi ) trùng điệp cánh đồng +[ lưu quan 26]( cũng thế [ lưu điền chi phụ ]

[ lưu tật 26] can canh thiên đồng hóa kị nhập bổn điền ( ất tị ) trùng điệp tổ phụ +[ lưu phúc 26]( cũng thế [ lưu điền tới Huynh ] biểu hiện là phòng sinh phiền tâm

Thái dương hóa lộc thái âm hóa khoa cùng nhập [ bản nô ] +[ lưu quan 26] này là thiên nhân hợp nhất lấy ( cánh đồng ) là người đại lý

Biểu hiện mệnh chủ cùng bằng hữu thương lượng thảo phòng sinh

Thiên đồng hóa kị nhập [ bổn điền ]+[ lưu phúc 26] biểu hiện là phòng sinh phiền tâm mà [ tổ phụ ] là người đại lý

Nhưng mà < tổ phụ là lớn nô tới tài > biểu hiện cùng bằng hữu thương lượng thảo tranh thủ giá cả

< tham khảo mệnh lệ dương nam nông nhâm dần 51 năm 03 nguyệt 26 ngày dần giờ sinh > hộ pháp 442

Truy đuổi [ đại nạn tài bạch ] tứ hóa đấy rơi cung

Ứng đặc biệt lưu ý có lợi hoặc bất lợi chi nhân làm

Thuận hành thứ năm đại nạn (42~51) [ thiên mệnh ] đi [ bản quan ]( mậu thìn )

[ lớn tài ] trùng điệp [ bản mạng ]( bính tý ) phùng thiên đồng lộc năm sinh tự hóa lộc

Lớn tài làm hóa kị nhập đứa con

Mà [ lớn tài ] bính làm liêm trinh hóa kị nhập [ vở ]( quý dậu ) trùng phá liêm trinh lộc năm sinh phá quân sinh quyền thả tự hóa lộc song kị trùng [ bổn điền ]

Cũng biết đây hạn tiền tài cầm đầu tư hoặc hoa đào giao tế tiêu hết

Trùng cung [ bổn điền ] trùng điệp [ lưu mệnh 42] phỏng đoán năm này bắt đầu tài chở đi xuống dốc cho nên không thể đầu tư hoặc hoa đào

[ năm xưa 43] trùng điệp [ thiên mệnh ] phùng tự hóa kị năm này vận không tốt

Thẳng đến [ năm xưa 48] đi qua [ vở ]( quý dậu ) tài vận tệ nhất sau tài năng dần dần rời khỏi khốn cảnh

Lớn tài làm tự hóa lộc

[ đại nạn tài bạch ]( bính tý ) bính làm thiên đồng tự hóa lộc

Mà [ lớn tài ] bính làm liêm trinh hóa kị nhập [ bản tài ] này là [ quy vị trí ] vẫn đang kiếm tiền

Nhưng [ bản tài ]( quý dậu ) trùng điệp [ đại nạn nô bộc ] liêm trinh phi hóa kỵ nhập thì trùng [ đại nạn huynh đệ ]

[ đại nạn huynh đệ ] là [ lớn tài tới điền ] khố bị trùng tất có tổn tài ( chúng sinh bằng hữu đến tổn )

[ lớn tài ] ở [ bản quan ]( giáp ) phùng liêm trinh tự hóa lộc thiên tướng linh tinh thiên hình tiệt không nên lưu ý tài chính phân tranh

Lớn tài bạch

[ lớn tài ] giáp làm liêm trinh tự hóa lộc năm xưa 47 đi vào năm đó lên hội kiếm tiền phát tài

[ lớn tài ] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ vở ]( đinh tị )+[ tổ phụ ]

Lớn tài bạch

Đại nạn tài bạch ở bản thiên ( mậu ngọ ) mậu làm tham lang tự hóa lộc gặp tham lang sinh kỵ tổn tài vô số khó viết vực sâu

Đại nạn tài bạch ở bản thiên ( mậu ngọ ) mậu làm thiên cơ hóa kị nhập bản Huynh ( quý hợi ) trùng điệp tổ phụ

Trùng đại tật khả nói đây hạn tiền tài cùng tự thân không duyên tất nhiên phí của

Lớn tài bạch

[ lớn tài ] can ất thiên cơ tự hóa lộc

Tự hóa lộc thì tu truy cứu cung điền trạch can cung hóa kị nơi cư trú cung vị, dựa vào [ lộc tùy kị đi ]

[ hóa kị ] là [ hóa lộc ] đấy đích ở tiền tài bên trên thì có chuyển chỉ cách dùng khác hoặc là phí của đấy khu biệt

[ lớn tài ] can ất thái âm hóa kị nhập [ vở ] trùng điệp [ đại phúc ] lộc kị đối với trùng tiền tài cũng tốn phí ở hưởng phúc

< lệ >

Thuận hành thứ sáu đại hạn [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản nô

[ đại quan ] ở [ vở ]( bính tuất ) liêm trinh tự hóa kị trùng [ bổn điền ]( canh thìn ) đây cách sự nghiệp tới đầu tư hoặc giao tế ứng lưu ý quản khống

Đại quan làm hóa kị

Đại quan lộc

[ đại quan ] tự hóa kị chủ chính mình kinh doanh sinh ý hội lỗ vốn sự nghiệp ngã bế thậm chí đi làm công ty cũng hội ngã bế thất nghiệp không có việc làm

Năm xưa 57 bính thìn [ lưu mệnh ] nhập [ bổn điền ]( canh thìn )

[ lớn tài ]( mậu dần ) mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản Huynh ]([ lưu tài ] trùng điệp [ bản Huynh ])

Lớn tài làm hóa lộc nhập lưu tài

[ lưu tài ] trùng điệp [ bản Huynh ] nhân được [ lớn tài ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ lưu tài ] cho nên năm đó có thể phát tài

Đáng tiếc [ đại quan ] liêm trinh tự hóa kị vẫn ngã bế

< lệ >

Thuận hành đại hạn thứ tư (32~41) [ thiên mệnh ] đi vào [ bổn điền ]( ất chưa )

[ thiên mệnh ] làm ất thái âm hóa kị nhập [ bản tật ]( kỷ hợi )( trùng điệp [ đại quan ]) < bản tật là Quan tới điền >

[ lớn tài ] ở [ bản Huynh ]( tân mão ) đây hạn đấy tài chính cùng [ tử tới phúc ]( hoa đào hưởng thụ ) liên quan đến hoặc nói tài cùng tài khố liên quan đến

[ lớn tài ] tân văn xương hóa kị nhập [ bổn điền ] phi hóa kỵ nhập điền khố vị trí có phá ( cũng thế [ lớn tài ] hóa kị nhập [ thiên mệnh ]

[ đại quan ] ở [ bản tật ]( kỷ hợi ) đây hạn chuyện nghiệp cùng gia đình gốc rể thể liên quan đến hoặc nói mệnh chủ đau đớn kinh doanh

[ đại quan ] mình văn khúc hóa kị nhập [ bổn điền ] hình thành [ lớn tài ] [ đại quan ] song phi hóa kỵ nhập [ bổn điền ] đây hạn tất có phí của

[ lớn tài ] [ đại quan ] song phi hóa kỵ nhập [ bổn điền ] /[ thiên mệnh ] nói rõ đây hạn tài Quan lưỡng không thuận

Năm xưa 39 giáp dần [ lưu mệnh ] nhập [ bản phu ]( canh dần ) tọa mệnh làm vũ khúc hóa kị ( tài sao hóa kỵ lưu ý tiền tài )

[ lưu mệnh ] trùng điệp [ bản phu ]< vợ chồng là điền nhanh > phùng mệnh làm hóa kị nói rõ mệnh chủ cùng [ điền nhanh ] hồi bản mạng tới tài chính quấy nhiễu

[ lưu tài ] nhập [ bản thiên ] phùng liêm trinh sinh kỵ trùng [ bản mạng ] cùng [ lưu phúc ] năm đó phí của trăm vạn không phúc có thể hưởng

Đi ngược chiều thứ năm đại nạn (45~55) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tài ]( canh ngọ )( cung mệnh tam hợp vị trí )

[ thiên mệnh ] can canh thiên đồng hóa kị nhập nhập [ bản thiên trùng mệnh ]

[ lớn tài ] ở [ bản quan ]( bính dần )

[ lớn tài ] liêm trinh hóa kị nhập [ bổn điền ] đại hạn này hội phá sản không nên đầu tư không nhúc nhích sinh bị nhân mua bán ở bên trong chịu lừa mất tiền

[ đại quan ] ở [ bản mạng ]( giáp tuất ) thái dương hóa kị nhập [ bản tài ]( trùng điệp thiên mệnh )

Năm xưa 50 mậu ngọ lưu mệnh đại nạn mệnh đều nặng điệp với [ bản tài ] phát triển an toàn can của quan thái dương hóa kị nhập năm đó sự nghiệp thiếu tổn mấy ngàn vạn

Thuận hành đại hạn thứ tư (36~45) đi [ bổn điền ]( mậu thân )

[ thiên mệnh ] mậu thiên cơ tự hóa kị điền trạch /[ tài nhanh ] tọa tự hóa kị biểu hiện tài có lọt không nên kinh doanh nên lĩnh lương

[ lớn tài ] ở [ bản Huynh ]( giáp thìn )

[ lớn tài ] giáp thái dương hóa kị nhập [ bản phụ ]( bính ngọ ) trùng phá [ bản tật ] thiên lương lộc năm sinh + tự hóa lộc cho nên thiếu tổn

[ đại quan ] ở [ bản tật ]( nhâm tí ) tọa thiên lương lộc năm sinh lại tự hóa lộc

Nhưng [ đại quan ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản mạng ] gặp vũ khúc sinh kỵ trùng [ bản thiên ] năm xưa nhập [ bản thiên ] bất lợi

Thuận hành đại hạn thứ tư [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bổn điền ]

[ cung mệnh đại hạn ] phùng tự hóa lộc

Này [ thiên mệnh ] can cung hóa kị nhập [ bản phụ trùng tật ách ] tượng này biểu hiện đây hạn gia vận không thuận phiền lòng lọt tài ( trong nhà chi tiêu lớn )

Tự thân khỏe mạnh ra vấn đề cha mẹ khỏe mạnh cũng có trạng huống khác chắc có mượn nợ phòng sinh hoặc thoát bán giống

Thuận hành đại hạn thứ tư (36~45) [ thiên mệnh ] đi vào [ bổn điền ]( nhâm tuất )

[ thiên mệnh ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập bản phụ ( thầy thuốc ) trùng tật ách chủ đây hạn mười năm không thuận khác trùng đại quan sợ sự nghiệp suy sụp

[ lớn tài ] ở [ bản Huynh ]( mậu ngọ ) tọa tham lang lộc năm sinh lại tự hóa lộc lộc ra tổn tài

[ lớn tài ] mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản quan ] gặp thiên cơ sinh kỵ hung song kị trùng [ bản phu ]( đinh tị )

[ đại quan ] trùng điệp ở [ bản tật ]( giáp dần )

[ đại quan ] giáp thái dương hóa kị nhập [ bản phúc ]( tân dậu ) trùng [ bản tài ] vì sự nghiệp mà tổn tài

[ lưu tài ] đi vào [ bản phúc ] ứng nghiệm sự nghiệp tài chính thiếu tổn nghiêm trọng mà ngã bế

Năm xưa 36 quý xấu [ lưu mệnh ] đi [ bản thiên ]( ất sửu )

[ lưu mệnh ] ất thái âm hóa kị nhập [ bản phu ] trùng điệp [ lưu quan 36]

Này [ lưu tài ] ở [ bản phúc ] tọa [ đại quan ] làm thái dương hóa kị cho nên mại tận gia sản kết thúc mở cửa buôn bán

Thứ sáu đại hạn (56~65) đi [ bản nô ]( nhâm ngọ )

[ thiên mệnh ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản phụ ]( trùng điệp [ lớn tài ]) trùng tật ách chủ đây hạn mười năm không thuận

[ lớn tài ] ở [ bản phụ ]( mậu dần )

[ lớn tài ] mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản quan ]( đại huynh ) là “Cất chứa” bất kị nhưng hóa lộc không thể nhập ngã cung

[ lớn tài [ làm tham lang hóa lộc nhập [ bản Huynh ] chiếu [ đại nạn mệnh ] đây lộc là hư lộc nếu có chút kiếm tiền vẫn là lục thân sở chi tiêu

Hoặc là hoa đào giao tế chi dụng sẽ không để lại cho chính mình

[ đại quan ] ở [ vở ]( bính tuất ) liêm trinh tự hóa kị trùng [ bổn điền ]( canh thìn )

[ đại quan ] tự hóa kị chủ chính mình kinh doanh sinh ý hội lỗ vốn sự nghiệp ngã bế thậm chí đi làm công ty cũng hội ngã bế thất nghiệp không có việc làm

Năm xưa 57 bính thìn [ lưu mệnh ] nhập [ bổn điền ]( canh thìn )

[ lớn tài ]( mậu dần ) mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản Huynh ]([ lưu tài ] trùng điệp [ bản Huynh ])

[ lưu tài ] trùng điệp [ bản Huynh ] nhân được [ lớn tài ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập có thể phát tài

Đáng tiếc [ đại quan ] liêm trinh tự hóa kị vẫn ngã bế

Thuận hành đại hạn thứ tư [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bổn điền ]

[ lớn tài ] ở [ bản Huynh ]( Tân Mùi ) tân văn xương hóa kị nhập [ bản mạng ] chủ tiết kiệm mà không quyết đoán

[ đại quan ] ở [ bản tật ]( Đinh Mão ) tọa mệnh làm vũ khúc hóa kị

[ đại quan ] đinh cự môn hóa kị nhập [ bản quan trùng bản phu ]( trùng điệp đại tật )

< đại tật là đại quan tới điền trạch > biểu hiện tiệm hoặc công xưởng chịu trùng bị ngã

Năm xưa 43 bính thìn [ lưu mệnh ] nhập [ bản tài ]( mậu thìn ) tọa thái dương sinh kỵ Quan lộc chủ hóa kị kinh doanh không phương thiếu tổn ngã bế

Thuận hành thứ năm đại nạn (44~53 [ thiên mệnh ]) đi [ bản quan ]( bính tý )

[ thiên mệnh ] liêm trinh hóa kị nhập [ lớn tài ] trùng phá liêm trinh lộc năm sinh tất chủ tài tiền bất lợi

[ lớn tài ] hóa kị nhập [ bản quan ] trùng điệp [ thiên mệnh ] trùng [ bản phu ]( canh ngọ ) đang năm xưa đi vào [ bản phu ] hình thành [ lớn tài trùng lưu mệnh ]

Thả [ thiên mệnh ] làm liêm trinh hóa kị nhập ( nhâm thân ) trùng [ lưu tài ] chủ đại phá tài

Năm xưa 45 mậu ngọ đi vào [ bản phu ]( canh ngọ ) chịu “Tuần hoàn kị “Ảnh hưởng đại phá tài đạt hơn hai nghìn vạn

Thuận hành đại hạn thứ tư [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bổn điền ]

[ lớn tài ] trùng điệp ở [ bản Huynh ]( Đinh Mùi ) can đinh cự môn hóa kị nhập [ bổn điền ]( thiên mệnh )

Đại hạn này hội phá sản không nên đầu tư không nhúc nhích sinh bị nhân mua bán ở bên trong chịu lừa mất tiền

Năm xưa 37 mậu ngọ nhập bính ngọ bính làm liêm trinh hóa kị nhập nhâm tí Quan lộc từ trùng lưu mệnh sự nghiệp bất lợi

Năm xưa 38 kỷ mùi nhập Đinh Mùi can đinh cự môn hóa kị nhập tân hợi điền trạch tài khố vị trí phá là năm tuyên cáo ngã bế

Thuận hành thứ ba đại nạn [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản phúc ]( mậu thìn )

[ lớn tài ] ở [ bản phu ]( bính tý ) bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản phúc ]( trùng điệp đại nạn mệnh ) trùng phá liêm trinh lộc năm sinh song kị trùng phá [ bản tài ]

Năm xưa đi vào [ bản phúc ] tất tổn tài

[ đại quan ] ở [ bản thiên ]( nhâm thân ) nhâm vũ khúc tự hóa kị trùng [ bản mạng ]( bính dần ) trùng bản mạng đây hạn xuất ngoại bất lợi mọi việc không thuận

Đại nạn đi vào đây cung [ bản mạng ] cũng hội phá sản

Năm xưa 32 ất mão [ lưu mệnh ] nhập [ bản phụ ] hồi thái dương sinh kỵ cập tài làm thái dương hóa kị trùng

[ lưu tài 32] tọa [ thiên mệnh ] mậu làm thiên cơ kị thả [ lưu quan 32] tọa can của quan thiên đồng kị năm này đã không tốt

Năm xưa 33 bính thìn năm xưa 34 đinh tị liên tục thiếu tổn

Thuận hành đại hạn thứ tư [ cung mệnh đại hạn ] trùng điệp [ điền trạch ]( nhâm tí )

[ đại quan ] ở [ tật ách ]( giáp thìn )

Đại quan làm hóa kị nhập vở

[ đại quan ] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ vở ] trùng [ bổn điền ]( thiên mệnh ) trùng [ bổn điền ] tài vị trí có phá tổn tài giống

[ lớn tài ] ở [ bản Huynh ]( mậu thân )

Lớn tài làm hóa kị nhập bản Huynh

[ lớn tài ] mậu làm thiên cơ tự hóa kị kị xuất trùng [ bản nô ]( nhâm dần ) nếu lưu tài tiến vào [ bản nô ] tất tổn tài

Năm xưa 42 mậu ngọ [ lưu tài ] đi vào ( nhâm dần ) trùng điệp Huynh bộc tuyến “Huynh bộc cướp của” là năm bị bạn bè ngã màn che

Đi ngược chiều thứ năm đại nạn [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản tài ] thì [ đại nạn tài bạch ] trùng điệp [ bản quan ] ở ( nhâm ngọ )

Lớn tài làm hóa kị nhập bản Huynh

[ lớn tài ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản Huynh ]( mình xấu ) trùng [ bản nô ] ( quý chưa ) là “Huynh nô cướp của “Đấy điềm báo

Năm xưa 49( quý hợi ) [ lưu mệnh ] ở Đinh Hợi

Mà này [ lưu tài ] ở [ bản nô ]( quý chưa ) bị [ lớn tài ] vũ khúc hóa kị sở trùng cho nên là năm hội tiền bị ngã tổn thất mấy chục vạn

Thuận hành đại hạn thứ tư [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bổn điền ]

Lớn tài làm hóa kị nhập bản Huynh

[ lớn tài ] trùng điệp [ bản Huynh ] cự môn tự hóa kị ( hóa xuất ) là “Huynh nô cướp của” chủ tiền tài bất lợi

[ đại quan ] trùng điệp [ bản tật ] tọa thiên cơ sinh kỵ cập mệnh làm hóa kị thả chịu văn xương kị trùng sẽ có văn thư tọa giữ gìn khế ước chừng vấn đề

Đại quan làm hóa kị nhập vở

[ đại quan ] ất thái âm hóa kị nhập [ vở trùng bổn điền ]

Năm xưa 36( quý xấu ) [ lưu mệnh ] trùng điệp [ đại quan ] tọa thiên cơ sinh kỵ cập mệnh làm hóa kị

Thả chịu [ thiên mệnh ] làm văn xương hóa kị trùng văn thư bất lợi là người người bảo đảm tổn tài hơn hai triệu

Chú ý đang đệ thất đại hạn (62~71) [ cung mệnh đại hạn ] đi vào [ bản thiên ]( nhâm tí )

Con mắt 246

Lớn tài làm hóa lộc nhập bản phúc

[ đại nạn tài bạch ]( mậu thân ) trùng điệp [ bản phúc ] phùng tham lang tự hóa lộc lộc ra ( tài ra giống )

Lớn tài làm hóa kị nhập bổn điền

[ lớn tài ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bổn điền ] phùng cự môn sinh kỵ cấu thành song kị trùng [ vở ]( quý mão ) trùng điệp [ đại nạn điền trạch ]

[ cánh đồng ] chịu trùng tài khố đã phá nếu đây hạn còn muốn tái đầu tư tất nhiên bảo chứng phí của trốn chạy

Lớn tài làm hóa kị nhập bản tài

[ đại nạn tài bạch ] can cung hóa kị nhập [ bản tài ] này là [ quy vị trí ] đây mười năm là kiếm tiền tốt thời cơ ( bản tài không thể tự hóa )

Thuận hành đại hạn thứ tư [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bổn điền ] thì [ lớn tài ] trùng điệp ở [ bản Huynh ]( Đinh Mùi )

Lớn tài làm hóa kị nhập bổn điền

[ lớn tài ] can đinh cự môn hóa kị nhập [ bổn điền ]( thiên mệnh ) đại hạn này hội phá sản không nên đầu tư không nhúc nhích sinh bị nhân mua bán ở bên trong chịu lừa mất tiền

Năm xưa 37 mậu ngọ nhập bính ngọ bính làm liêm trinh hóa kị nhập nhâm tí Quan lộc từ trùng lưu mệnh sự nghiệp bất lợi

Năm xưa 38 kỷ mùi nhập Đinh Mùi can đinh cự môn hóa kị nhập tân hợi điền trạch tài khố vị trí phá là năm tuyên cáo ngã bế

Mệnh can đinh tá ngôi sao cự môn tự hóa kị tự hóa kị chủ cả đời gặp xui xẻo, vận xui vận rất nhiều chuyện cũng làm không được

[ Quan lộc ]( Tân Mùi ) tân làm văn xương hóa kị nhập [ bản tật ]( giáp tuất ) dễ phạm tiểu nhân có văn thư quấy rầy < bản tật là Quan tới điền >

Trùng cha mẹ biểu hiện năm xưa đi vào cung phụ mẫu lúc sự nghiệp ngã bế

[ tài bạch ]( ất hợi ) can ất thái âm hóa kị nhập [ bản quan ]( Tân Mùi ) gặp thái dương sinh kỵ song kị trùng [ bản phu ]( Đinh Sửu )( bản phu cung vô chính diệu )

Chủ hợp tác đầu tư không nhất định có tiền khả buôn bán có lời trùng vợ chồng chủ sự nghiệp ngã bế

Thuận hành đại hạn thứ tư (36~45) [ thiên mệnh ] đi vào [ bổn điền ]( canh ngọ )

[ thiên mệnh ] làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản phúc ]( kỉ tỵ ) trùng [ bản tài ] chủ đây mười năm tài đến tài đi phá đãng không còn

[ lớn tài ] ở [ bản Huynh ]( bính dần ) [ lớn tài ] bính liêm trinh tự hóa kị trùng phá lộc năm sinh hung nếu lưu tài tiến vào tất tổn tài

Năm xưa 37 canh ngọ [ lưu mệnh ] nhập [ bổn điền ]

Lưu tài hóa kị nhập bản Huynh

Mà [ lưu tài ] nhập [ bản Huynh ] tọa liêm trinh lộc năm sinh lại tự hóa kị đầu tư cổ phiếu sai sót tổn thất trăm dư vạn

Thứ năm đại nạn (46~55) đi bản quan Tân Mùi tọa thái dương sinh kỵ cập tài làm thái âm hóa kị tân văn xương hóa kị nhập bản tật ( trùng điệp cánh đồng )

Tài khố hóa kị bản hạn ứng phòng lọt tài trí sản lúc ứng phòng chịu lừa bị lừa mất tiền trùng [ bản phụ ]( mậu thìn ) năm xưa đi vào thận phòng

Lưu mệnh hóa kị nhập lưu nô

Năm xưa 47 canh thìn [ lưu mệnh ] nhập [ bản phụ ]( mậu thìn ) [ lưu mệnh ] thiên cơ hóa kị nhập [ lưu nô ] chủ tổn tài

Lưu tài hóa kị nhập lưu phu

Lưu tài bính tý liêm trinh hóa kị nhập lưu phu trùng lưu quan năm này tổn lớn tài

c. ) quan sát [ lưu tài ]

Hộ pháp 366

Đi ngược chiều thứ sáu đại hạn (53~62) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tật ]( mậu tuất )

[ lưu tài 53] ở [ bản quan ]( ất chưa ) phùng thiên phủ + linh tinh thiên hình

Lưu tài hóa lộc

Nô bộc

[ lưu tài 53] can ất thiên cơ hóa lộc thái âm hóa kị cùng nhập [ bản nô ]( bính thân ) trùng điệp [ thầy thuốc ]+[ lưu tử 53]

Lưu tài hóa kị

Nô bộc

Lộc kị cùng nhập [ bản nô ] song kị trùng [ bản Huynh ]( canh dần )+[ lưu điền 53] đại hung

[ lưu điền ] bị trùng phá tất nhiên phụ trái buồn thiu

Mệnh

Mệnh làm bính liêm trinh tự hóa kị tự hóa kị ( kị xuất )

Là người thẳng tam cát không cách nào phi nhập ương ngạnh tự cho là đúng nói chuyện thẳng thắng khẳng khái vui mừng bố thi không mừng nợ nhân tình

Tự hóa kị là hung đại tiểu hạn đi vào chủ có ngoài ý muốn nạn hại

[ tài bạch ]( nhâm ngọ ) nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản quan ]( mậu dần )

[ tài ] làm kị không thể nhập cha mẹ tật ách vợ chồng Quan lộc bốn loại chính vị ( lấy tật ách chủ yếu ) nếu phi hóa kỵ nhập tứ chính vị trí thì là “Kiếp số ”

[ tài ] nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản nô ] kiếm tiền nhu nhờ vả bằng hữu giúp việc có tiền cũng hội tư trợ bằng hữu

Khác tỏ vẻ dễ dàng bị bằng hữu hoặc bộ phận thuộc ngã sổ sách lại trái

[ Quan lộc ]( mậu dần ) mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản tật ]( tân tị )

[ Quan ] làm hóa kị không thể nhập cha mẹ tật ách vợ chồng Quan lộc bốn loại chính vị ( lấy tật ách chủ yếu )

Nếu phi hóa kỵ nhập tứ chính vị trí thì là “Kiếp số ”

[ Quan ] mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản phúc ]( mậu tử ) chiếu [ bản tài ] sự nghiệp kiếm tiền cũng có thể hưởng thụ

Thuận hành thứ sáu đại hạn (55~64) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản nô ]( mình mão ) tọa thái dương lộc năm sinh

[ thiên mệnh ] mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ bản quan ]

Hóa lộc quyền khoa đều là không tệ điều kiện bản hạn đấy ( mệnh tài Quan ) có biểu hiện tốt cống hiến

Mà [ thiên mệnh ] mình làm văn khúc hóa kị nhập [ bổn điền ] tài khố có phá trước được rồi sau đó mất đi điềm báo

[ lớn tài ] ở [ bản phụ ]( Đinh Hợi ) thái âm tự hóa lộc chiếu [ bản tật ]( đại phúc ) năm xưa 58 đi vào [ bản tật ] khả phát tài

Lưu 59 [ Quan ] làm tham lang lộc chiếu lưu 60 [ thiên mệnh ] làm vũ khúc lộc chiếu liên tục ba năm phát tài

Nhưng năm xưa 61 [ lưu mệnh ] hồi [ tài ] làm vũ khúc kị trùng đã phơi bày bất lợi

62 tân dậu [ lưu quan 62]( mình xấu ) tọa thiên đồng sinh kỵ thêm [ lớn tài ] làm cự môn hóa kị song kị càng là bất lợi

Can của quan hóa kị nhập bản phúc ( quý xấu )

Quan lộc ( quý mão ) quý tham lang hóa kị nhập [ bản phúc ]( quý xấu ) tham lang lại tự hóa kị trùng [ bản tài ]( Đinh Mùi ) trùng phá mộ khố

[ đại nạn mệnh ] tiến vào [ bản tài ]( Đinh Mùi ) dễ có thiên tài vận

Đi ngược chiều thứ năm đại nạn (44~53) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tài ]( Đinh Mùi )

[ thiên mệnh ] can đinh cự môn hóa kị nhập [ bổn điền ] gặp cự môn sinh kỵ song kị trùng [ vở ]( mậu thân ) [ năm xưa mệnh ] nhập [ tổ phụ ]( mậu thân )

[ lớn tài ] ở [ bản quan ]( quý mão ) [ lớn tài ] quý tham lang hóa kị nhập ( quý xấu )[ bản phúc ] trùng phá khố

Mà [ tổ phụ ] ở [ vở ]( mậu thân ) mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản phúc chiếu bản tài ]

Năm xưa 46( nhâm thân ) [ lưu mệnh ] tiến vào [ tổ phụ ]( mậu thân )

[ lưu tài ] ở [ bản nô ]( giáp thìn ) khố địa

Lưu tài hóa lộc nhập bản phu

[ lưu tài ] giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ bản phu ]( trùng điệp 11 nguyệt ) cho nên với đáng giữa tháng tưởng hoạch thiên tài hơn trăm vạn

Riêng chỉ năm xưa 46 chịu cự môn sinh kỵ cự môn tài làm hóa kị văn xương mệnh làm kị các loại kị trùng tài đến tài đi không lâu một bần như tẩy

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Điều tra lọt tài tổn tài chỗ mấu chốt điều kiện 1

Điều tra lọt tài tổn tài chỗ mấu chốt điều kiện 1

Tài can cung hóa kị nhập thiên trùng mệnh hoặc nhập phụ trùng tật biểu hiện mệnh chủ cùng tiền tài không duyên tổn tài

( gì can cung hóa kị nhập thiên trùng mệnh hoặc nhập phụ trùng tật biểu hiện mệnh chủ cùng cung này không duyên )

[ thiên mệnh ] can cung hóa kị trùng bản tài đáng đại nạn tổn tài

[ lớn tài ] can cung hóa kị trùng bản mạng ( thiên mệnh ) hoặc nhập phúc ( từ trùng ) đáng đại nạn tổn tài

Tài can cung hóa kị nhập trùng phụ tật tuyến biểu hiện mệnh chủ dễ dàng bị ngã màn che

Tài can cung tọa ngôi sao tự hóa kị biểu hiện tài khố từ lọt

Tài can cung hóa kị nhập Huynh nô tuyến biểu hiện huynh nô cướp của ( ngày mốt khiếm huynh nô tới trái )

[ bản tài ] làm hóa kị nhập bản Huynh bản nô đại nạn đi vào bản tài huynh nô cướp của

( mệnh chủ nếu tiền tài giao cho người khác ( đầu tư hoặc vay mượn ) phần lớn một đi không trở lại )

[ lớn tài ] làm hóa kị nhập bản Huynh bản nô hoặc đại huynh lớn nô năm xưa đi vào lớn tài khắc ứng huynh nô cướp của

[ thiên mệnh ] làm hóa kị nhập bản tài ( trùng điệp đại huynh ) bản phúc ( trùng điệp lớn nô ) tài phúc trùng điệp đại nạn Huynh nô biểu hiện huynh nô cướp của

[ thiên mệnh ] làm hóa kị nhập bản Huynh ( trùng điệp lớn tài ) bản nô ( trùng điệp đại phúc ) Huynh nô trùng điệp đại nạn tài phúc biểu hiện huynh nô cướp của

[ thiên mệnh ] đi bản tài ( đi ngược chiều thứ năm đại nạn ) can cung hóa kị nhập bản Huynh bản nô hoặc đại huynh lớn nô

( bằng bản tài hóa kị nhập bản Huynh bản nô ) huynh nô cướp của

Tài can cung hóa kị nhập tử trùng điền biểu hiện tài khố bị trùng phá tổn tài

Huynh làm văn khúc hóa kị nhập tử ( đinh tị ) trùng bổn điền biểu hiện khố phá kiếm được lại nhiều cũng không đủ dùng cả đời phụ trái ( hai bốn kị )

Huynh làm hóa kị giống như tài phú từ << ngân hàng >> phi xuất thẳng đến hư không mới thôi

Cho nên chủ buôn bán có lời nhiều hơn nữa tiền cũng không cách nào tích tụ cả đời cùng vây thậm chí phụ trái

Tài vị trí phá lọt điều kiện

Tài can cung hóa kị nhập vở trùng bổn điền nhà ở tài vị trí phá lọt biểu hiện buôn bán có lời không tiền hoặc tồn không tài ( phải tìm giải quyết cải thiện chảy mất hoặc chuyển nhà )

[ lớn tài ] làm hóa kị nhập vở trùng bổn điền hoặc nhập thái tử trùng cánh đồng

Điền can cung hóa kị nhập bản phúc trùng bản tài

[ đại nạn mệnh ] làm hóa kị nhập bản tài ( trùng điệp thái tử ) bản phúc ( trùng điệp cánh đồng ) bằng tài phúc trùng điệp [ đại nạn tử điền ]

[ đại nạn mệnh ] làm hóa kị nhập vở ( trùng điệp lớn tài ) bổn điền ( trùng điệp đại phúc ) bằng tử điền trùng điệp đại nạn tài phúc

[ thiên mệnh ] đi vào [ bản tài ] ( đi ngược chiều thứ năm đại nạn ) bản tài can cung hóa kị nhập vở trùng bổn điền hoặc nhập thái tử trùng cánh đồng

( bằng bản tài hóa kị nhập vở trùng bổn điền ) tài vị trí phá lọt

Khác điền trạch ( đinh tị ) cự môn sinh quyền thả tự hóa kị + thiên việt không kiếp này là [ điền trạch sách mã kỵ ]

Cha mẹ ( ất mão ) thái âm sinh khoa thả tự hóa kị + thiên khôi thiên hình ( trùng tật [ điền tới Quan ] khả dự đoán trạch vận không tốt

( bản lệ mệnh chủ là mậu dịch công ty lão bản năng ngôn thiện đạo bận rộn công việc thường không ở nhà tiếp khách nhiều nghiện rượu hợp ý

Tằng nhân đầu tư cổ phiếu đầu tư khách sạn tổn tài không phỉ thu nhận phong bình không tốt < đứa con ( quý hợi ) thái dương + đà la )
[ đại nạn điền trạch ] trùng điệp [ bản tài ]

Nếu tọa sinh kỵ cũng thế nhà ở tài vị trí phá lọt biểu hiện buôn bán có lời không tiền hoặc tồn không tài ( phải tìm giải quyết cải thiện chảy mất hoặc chuyển nhà )

[ bản tài ] làm hóa kị nhập lớn thiên trùng thiên mệnh ( hoặc nhập đại phúc (tức phúc đức của đại hạn gọi là đại phúc) trùng lớn tài ) dù bản hạn sẽ có tiền tài vấn đề

Vốn lấy lớn trùng nhỏ khá là không nghiêm trọng ( nếu lấy nhỏ trùng lớn tương đối nghiêm trọng )

Cải thiện lọt tài

Tiên thiên pháp

Tìm ra có thể hoá lộc quyền khoa nhập tài bạch đấy cung vị ( hóa lộc lại hóa quyền mạnh nhất hóa lộc thứ hai

Hóa quyền lại hóa khoa thứ ba hóa khoa kém nhất ) tức tăng cường tài vận hoặc tài thế

Nhiều thường hướng cung này vị trí phương hướng cúng bái thần linh phóng bạn bè tức từ ngoại xử cây lộc quyền khoa đuổi kịp nhập bản tài hoặc lớn tài

Liêm Phá tọa tài bạch hoa giáp làm ( mậu quý sinh năm nhân giáp làm ở dần cung cùng tử cung )

Tu phòng bính làm liêm trinh hóa kị cập mình làm phá quân tùy văn khúc hóa kị đấy phá hoại

Cùng âm tọa tài bạch tìm can đinh tu phòng can ất thái âm hóa kị cập can canh thiên đồng hóa kị đấy phá hoại

Võ tham tọa tài bạch tìm mình làm ( ất người sinh năm canh mình làm tại sửu cung cùng mão cung ) tu phòng can nhâm cập can quý đấy phá hoại

Cự nhật tọa tài bạch tìm tân làm ( bính tân sinh năm nhân tân làm tại sửu cung cùng mão cung ) tu phòng giáp làm thái dương hóa kị cập can đinh cự môn hóa kị đấy phá hoại

Cơ lương tọa tài bạch tìm can ất ( mậu quý sinh năm nhân can ất tại sửu cung cùng mão cung ) tu phòng mậu làm thiên cơ hóa kị đấy phá hoại

Ngày mốt pháp

Tìm ra bản hạn [ đại nạn tài bạch ] can cung hóa lộc đấy nhập cung này là tài lợi nhuận vị trí

Tìm ra bản hạn [ đại nạn tài bạch ] can cung hóa quyền đấy nhập cung này là lao lục vị trí

Tìm ra bản hạn [ đại nạn tài bạch ] can cung hóa khoa đấy nhập cung này là yên ổn vị trí

Tìm ra bản hạn [ đại nạn tài bạch ] can cung hóa kị đấy nhập cung này là tổn tài vị trí nên tách ra

< ngày mốt pháp vẫn ứng xem nhập cung cấp can cung tứ hóa tình huống tránh cho quyền kị đưa tới bất lương ảnh hưởng >

Tuyển trạch ngày mốt pháp

Tìm ra bổn điền can cung hóa lộc hóa quyền hóa khoa nhập ngã cung ( mệnh tài Quan điền ) đây cung “Khả tọa ”

Tương đối sở nhập tới cung hay không tự hóa ? Thả can cung của nó hóa kị sở sinh sản đấy hậu quả ( tốt nhất không nên thương hại đại nạn )

Tuyển trạch tiên thiên pháp

Tìm ra phân biệt có thể hoá lộc hóa quyền hóa khoa đây tam cát một trong có thể vào bản mạng ngã cung hoặc đại nạn ngã cung thì đây cung khả là “Tòa sơn ”

Nhưng ứng xem cung này làm hóa kị hay không tổn hại bản mạng hoặc là đại nạn mệnh nếu tổn hại nên tránh cho

Kiếm tiền mệnh hạn tứ hóa

Đại nạn ngã cung ( mệnh tài Quan ) làm hóa lộc quyền khoa nhập bản mạng bản tài bản quan bổn điền thì đáng đại nạn khả kiếm tiền ( khả ảnh hưởng cả đời hiệu lực khả bảo tồn )

[ năm xưa cung mệnh ] đi vào hóa lộc quyền khoa sở chiếu tới cung vị thì đáng năm xưa khả kiếm tiền

Xem năm xưa tới [ lưu mệnh ] [ lưu tài ] [ lưu quan ] [ lưu điền ] được đáng hóa lộc quyền khoa chiếu năm đó ứng khả kiếm tiền

Đại nạn ngã cung ( mệnh tài Quan ) làm hóa lộc quyền khoa nhập bản phụ bản phu bản quan bản tật thì đáng đại nạn khả kiếm tiền ( khả ảnh hưởng cả đời hiệu lực khả bảo tồn )

Này ưu thế trật tự nhập phụ > Quan > phu > tật nhập bản phụ quan phu tật > nhập tổ phụ quan phu tật > nhập lưu phụ quan phu tật

Đại nạn ngã cung ( mệnh tài Quan ) làm hóa lộc quyền khoa nhập thiên mệnh lớn tài đại quan cánh đồng thì đáng đại nạn khả kiếm tiền

( đại hạn này kỳ nội đấy hiệu lực hạn đuôi sợ kết thúc )

Đại nạn ngã cung ( mệnh tài Quan ) làm hóa lộc nhập bản phụ hoặc tổ phụ thì đáng đại nạn khả kiếm tiền

( nếu nhập tổ phụ đại hạn này kỳ nội đấy hiệu lực hạn đuôi sợ kết thúc )

Nếu nhập bản tật thì lộc nhập bệnh vị trí biểu hiện tài nhiều nhưng thân yếu hoặc giúp người tác giá < tật ách là nô tới phúc >

Thất sát tọa cung tọa làm hóa lộc nhập tài điền biểu hiện bộc phát tài phú hóa khoa nhỏ phát

Thất sát tọa cung tọa làm hóa lộc hóa quyền nhập mệnh Quan biểu hiện sự nghiệp bộc phát hóa khoa nhỏ thuận

Lộc tồn cùng năm sinh hóa lộc phân biệt ở mệnh tài Quan là “Song lộc trao đổi” biểu hiện “Lộc” có bổ trợ đấy hiệu quả (1+ 1 > 2 )

Nếu một lộc ở thiên di cũng coi như chính là nhu đi ra bên ngoài sấm đãng

Hoặc là lộc tồn cùng lộc năm sinh tọa làm không bàn mà hợp ý nhau ( lục hợp ) hoặc đồng cung tọa mệnh các loại “Ngã cung ”

Hóa lộc lộc tồn đều là rõ ràng lộc mà can cung tự hóa lộc là ám lộc “Rõ ràng lộc ám lộc trao đổi ”

[ song lộc trao đổi ] tịnh không có nghĩa là cả đời không phụ trái mà là nếu có thể xoay người tốc độ rất nhanh

Lộc tồn tọa làm hóa kị nếu nhập trùng lộc năm sinh sẽ có hai tốt giáp một hoại đấy hành vận

Lộc năm sinh tọa làm hóa kị nếu nhập trùng lộc tồn kết cục sẽ bị giáp tử

Lộc tồn tất nhiên bị Kình Đà sở giáp

Nếu cùng lộc tồn đồng cung đích nhân vật ngôi sao hoặc xương khúc hóa kị ( hóa kỵ năm sinh hoặc tự hóa kị mặt khác can cung hóa kị ) hình thành “Kình Đà giáp kị ”

Nếu gặp “Kình Đà giáp kị “Vận mệnh tìm ra sao hóa kỵ ánh sao tính tập trung đắm chìm nghiên cứu làm học vấn sung sướng chính mình có thể phá tan đây quan tạp

“Kình Đà giáp kị” nếu ở Quan lộc chủ cả đời sự nghiệp liền sẽ rất không thuận lợi nhuận thậm chí ngã bế quan môn

“Kình Đà giáp kị” nếu ở nô bộc chủ có lưỡng chủng cực đoan cả đời không có bằng hữu hoặc là tam giáo cửu lưu bằng hữu rất nhiều

Cung tài bạch làm hóa lộc ( hóa nhập )

Tài can cung tam cát hóa nếu tiến vào cung mệnh đại hạn

Nam mệnh ở đại hạn này khả sáng nghiệp buôn bán có lời lớn tiền đại triển hồng đồ nữ mệnh khả đó hảo trượng phu hoặc đây hạn sáng nghiệp kiếm tiền

Tài làm hóa lộc sở nhập tới cung biểu hiện tiền tài sở đến ở chỗ

Nếu bản mạng cung tài bạch cập Quan lộc cung can cung của nó có cát hóa nhập cung mệnh đại hạn :

Nam mệnh chủ đây hạn nội khả sáng nghiệp đại triển hồng đồ buôn bán có lời lớn tiền

Nữ mệnh có thể có kim quy tế cũng có thể sáng nghiệp kiếm tiền

Nếu lớn tài can lộc nhập bản phụ tài làm phi hóa kỵ nhập tổ phụ biểu hiện buôn bán có lời nhiều bồi ít

Nếu lớn tài can lộc nhập tổ phụ tài làm phi hóa kỵ nhập bản phụ biểu hiện buôn bán có lời ít bồi tổn nhiều

Song lộc trao đổi ( song lộc giao trì )

Năm sinh hóa lộc cùng lộc tồn cùng nhập mệnh tài Quan hoặc một khác lộc ở thiên xưng “Song lộc trao đổi ”

Tịnh không biểu hiện sẽ không phụ trái nhưng nếu phụ trái trở mình gặp dịp cập tốc độ tăng nhiều

Lộc năm sinh hoặc lộc tồn ở thiên di phải xuất ngoại lăn lộn tài năng dẫn động “Lộc “Đấy trao đổi

Lộc năm sinh lộc tồn là “Rõ ràng lộc” nếu tinh diệu tọa can cung tự hóa lộc là “Ám lộc” lộc năm sinh cùng lộc tồn ở lục hợp vị trí cũng thuộc “Rõ ràng lộc ám lộc trao đổi ”

Lộc năm sinh lộc tồn phân biệt một ở tam phương mệnh một khác ở điền hoan hỷ nhất “Không bàn mà hợp ý nhau “( tử xấu ngọ chưa dần hợi tị thân mão tuất thìn dậu

Sợ nhất “Cùng hại “( tử chưa xấu ngọ dần tị mão thìn thân hợi dậu tuất ) để tiêu

Mệnh / điền hợi dần tị thân “Không bàn mà hợp ý nhau” dần tị thân hợi “Cùng hại ”

Tài / điền

Quan / điền tử xấu ngọ chưa “Không bàn mà hợp ý nhau” mão thìn dậu tuất “Cùng hại ”

Nếu “Song lộc “Tọa mệnh cung mà can cung khiến cho [ tự hóa kị ]

Thứ năm đại nạn đi Quan lộc hình thành lớn tài “Song lộc trao đổi” thứ năm đại nạn phía trước phụ trái đây hạn có cơ hội xoay người kiếm tiền

“Song lộc trao đổi” thuộc tĩnh thái đấy vận mệnh ứng chú ý lộc năm sinh hoặc lộc tồn chỗ, nơi can cung hóa kị đấy biến hóa

Nếu “Lộc tồn “Tới can cung hóa kị nhập trùng “Lộc năm sinh” sẽ có “Lưỡng tốt” giáp “Một hoại” đấy vận thế

Nếu “Lộc năm sinh “Tới can cung hóa kị nhập trùng “Lộc tồn” thì kết cục thực thảm sẽ bị giáp tử [ Kình Đà giáp kị ]

Bổn điền phùng song lộc trao đổi

Hành hạn nhập bổn điền có thể có điền viên gia tăng tới quả tài tinh ( vũ khúc thái âm ) hóa lộc tốt nhất

Dư tinh hóa lộc vẫn cần phối hợp điều kiện ( như thất sát tọa làm hóa lộc sở nhập cung vị )

Nếu thất sát tọa làm hóa lộc tiến vào bổn điền tăng song lộc đấy hiệu lực tài nguyên rộng tiến ngày tiến đấu kim

Tăng tài vận chi phương vị trí

Bản tài đấy cố thủ chủ tinh tìm tầm nhượng chủ tinh hóa lộc quyền > hóa lộc > hóa quyền khoa > hóa khoa đấy can cung

Cung này vị trí chính là “Tăng tài vận “Phương vị

Song ngôi sao

Đơn ngôi sao

Cung vô chính diệu ( tá ngôi sao )

Tỷ như:

Thái dương ở ( tân hợi ) tài bạch cự môn hóa kị ở ( ất tị ) phúc đức —>

Tìm can canh ( tật ách ) thái dương hóa lộc đây tuyển chọn không tệ tài tật giai vì ngã cung mệnh chủ có khống chế

—> tìm tân làm cự môn lộc thái dương quyền lộc chiếu tài quyền nhập tài cũng không tệ

Ngày thường nhiều hơn hướng canh tuất hoặc tân hợi phương vị đi động một giờ tả hữu

Như : phóng bạn bè bái phật miếu du lịch ăn uống nhà hàng vân vân để mà gia tăng tài khí

Lớn tài đích nhân vật ngôi sao

Cải thiện lọt tài

Khai nguyên

Tiên thiên pháp

Tìm ra có thể hoá lộc quyền khoa nhập tài bạch đấy cung vị tức tăng cường tài vận hoặc tài thế

Đoạt trước cơ

( hóa lộc lại hóa quyền mạnh nhất hóa lộc thứ hai hóa quyền lại hóa khoa thứ ba hóa khoa kém nhất ) tức tăng cường tài vận hoặc tài thế

Nhiều thường hướng cung này vị trí phương hướng cúng bái thần linh phóng bạn bè tức từ ngoại xử cây lộc quyền khoa đuổi kịp nhập bản tài hoặc lớn tài

Liêm Phá tọa tài bạch hoa giáp làm ( mậu quý sinh năm nhân giáp làm ở dần cung cùng tử cung )

Tu phòng bính làm liêm trinh hóa kị cập mình làm phá quân tùy văn khúc hóa kị đấy phá hoại

Cùng âm tọa tài bạch tìm can đinh thái âm hóa lộc thiên đồng hóa quyền nhập tài nhưng tu phòng can ất thái âm hóa kị cập can canh thiên đồng hóa kị đấy phá hoại

Giáp sinh năm kỷ nhân thiên cơ thiên lương tọa mệnh ( mậu thìn ) thiên cơ tự hóa kị huynh đệ thiên tướng tọa ( Đinh Mão )

Tài bạch thiên đồng thái âm tọa ( bính tý ) thiên đồng tự hóa lộc

Huynh đệ cập cung tử nữ can đinh can đinh thái âm hóa lộc thiên đồng hóa quyền nhập bản tài phùng thiên đồng tự hóa lộc này là [ lộc ra lộc ]

Cung tật ách thiên phủ tọa ( ất hợi ) tật làm ất thái âm hóa kị nhập tài tài vận kém sợ là tài thương thân lấy thân thể kiếm tiền

Hoặc là tiền tài quan tâm dễ bị ngã màn che

Võ tham tọa tài bạch tìm mình làm ( ất người sinh năm canh mình làm tại sửu cung cùng mão cung ) tu phòng can nhâm cập can quý đấy phá hoại

Cự nhật tọa tài bạch tìm tân làm ( bính tân sinh năm nhân tân làm tại sửu cung cùng mão cung ) tu phòng giáp làm thái dương hóa kị cập can đinh cự môn hóa kị đấy phá hoại

Cơ lương tọa tài bạch tìm can ất ( mậu quý sinh năm nhân can ất tại sửu cung cùng mão cung ) tu phòng mậu làm thiên cơ hóa kị đấy phá hoại

Mậu quý sinh năm nhân tọa mệnh canh thân cung vô chính diệu tá thiên di thái dương cự môn ( giáp dần ) an mệnh cung tài bạch ( bính thìn ) thiên cơ tự hóa quyền thiên lương + đà la

Cung tật ách can cung ất can ất thiên cơ hóa lộc nhập tài bạch phùng thiên cơ tự hóa quyền kiếm tiền nhẹ nhõm tài vận tốt

Kiếm tiền nhẹ nhõm tài vận tốt khá là có trưởng bối quý nhân tương trợ

Cung nô bộc can cung ất can ất thiên cơ hóa lộc nhập tài bạch phùng thiên cơ tự hóa quyền

Bằng hữu trợ mệnh chủ kiếm tiền cũng được tiến hành nhị thủ tính công tác tỷ như đại công, bao thương lượng các loại ( phi sinh sản nghiệp )

Nhưng lưu ý cung phu thê ( mậu ngọ ) can của phu mậu thiên cơ hóa kị nhập bản tài ( bính thìn ) gặp thiên cơ tự hóa quyền hình thành [ quyền kị dây dưa ]

Ngày mốt pháp

Tìm gốc đại hạn tài bạch can cung hóa lộc đấy nhập cung này là tài lợi nhuận vị trí

Tìm gốc đại hạn tài bạch can cung hóa quyền đấy nhập cung này là lao lục vị trí

Tìm gốc đại hạn tài bạch can cung hóa khoa đấy nhập cung này là yên ổn vị trí

Tìm gốc đại hạn tài bạch can cung hóa kị đấy nhập cung này là tổn tài vị trí nên tách ra

< ngày mốt pháp vẫn ứng xem nhập cung cấp can cung tứ hóa tình huống tránh cho quyền kị đưa tới bất lương ảnh hưởng >

Can nhâm thiên lương hóa lộc so ra kém vũ khúc hóa kị cho nên không nên theo đuổi thiên lương lộc ( nhâm cung phương vị )

Can quý phá quân hóa lộc khó địch thủ tham lang hóa kị cho nên không nên theo đuổi phá quân lộc ( quý cung phương vị )

Giáp làm liêm trinh hóa lộc lại thái dương hóa kị ( Quan lộc chủ hóa kị ) sự nghiệp không thuận toại

Can ất thiên cơ hóa lộc ( phi tài tinh hóa lộc không lên tài luận )

Thả thái âm hóa kị ( điền trạch chủ hóa kị ) sợ khiến cho nữ tính nói lải nhải cập điền trạch tài khố tới bất lợi

Tiết lưu

Bất luận như thế nào nghĩ biện pháp tiết kiệm một ít khai chi tồn đến trương mục hết sức không vận dụng phi bất đắc dĩ “Có tá có còn ”

Bảo trì đây trương mục kim ngạch duy trì ổn định gia tăng

Tài bạch tọa sinh kỵ lại tự hóa kị nhất thiết không thể khóc cùng ứng thải thập phương đến thập phương đi để ý tài phương thức ( chúng đồ đạc trong cửa hàng chúng sinh dùng )

Tỷ như tiến hành nhiều tầng thứ truyện tiêu công tác

Huynh nô cướp của

Không nên quá qua tự tin đang huynh nô thiếu tiền phải tiên khảo lự chiếu cố chính mình cùng vợ con đấy cuộc sống

Phải cân nhắc giao tình nhất thiết không thể sinh sản “Ân được thù báo” tá tiền sau khi trái lại hồi oán hận

Phải số lượng nhập là ra trước giữ gìn cuộc sống vốn ban đầu nếu huynh nô muốn mượn mười cận cho ba lý ngoại kiêm cố

< điều tra trí sản >

Dương nam đại nạn thuận hành thứ ba đại nạn (24~33) cung mệnh đại hạn đi bản phúc ( giáp thìn ) phùng phá quân tự hóa quyền

< đầu tiên điều tra bản mạng điền trạch ( ất tị )> tọa thiên đồng thiên việt linh tinh

Điền làm ất thiên cơ hóa lộc nhập tật ( kỷ dậu ) trùng điệp lớn nô ( cũng thế cánh đồng tới phúc ) biểu hiện mệnh chủ có mua đưa điền sinh đấy phúc khí hoặc hòa hợp duyên

Điền làm ất thiên lương hóa quyền nhập vở ( tân hợi ) trùng điệp đại tật nói rõ mệnh chủ chi tâm thái thiên hướng mua đưa nhà mới ( vở là điền tới thiên biểu hiện phía ngoài gia )

Điền làm ất tử vi hóa khoa nhập bản tài ( canh tuất ) trùng điệp lớn thiên muốn lấy thân mình tới tài bên ngoài mua đưa xa hoa thư thích chỗ ở

Điền làm ất thái âm hóa kị nhập bản nô ( Đinh Mùi ) trùng điệp cánh đồng biểu hiện hướng chúng sinh ( bản nô ) thương lượng thảo hiệp mua điền trạch

Xem [ bổn điền ] thái âm hóa kị nhập [ cánh đồng ]( Đinh Mùi ) phùng thái âm tự hóa lộc [ phi hóa kỵ nhập cùng loại ]

[ cánh đồng ] can đinh thiên đồng hóa quyền cùng nhập [ bổn điền ]( ất tị )

[ cánh đồng ] can đinh thiên cơ hóa khoa cự môn hóa kị cùng nhập [ bản tật ]( kỷ dậu ) trùng điệp [ lớn nô ]

Đây hóa tượng biểu hiện mệnh chủ mua phòng quá trình trải qua cùng chúng sinh ( người bán ) mặc cả giá cả ( trước đau khổ sau cam cuối cùng miễn cưỡng thành giao )

< lại điều tra đại nạn điền trạch lấy cánh đồng là tiêu ( lập cực là thể ) cung mệnh đại hạn ( giáp thìn ) là dùng ( tứ hóa ) quy với đại nạn điền trạch quan sát >

Thiên mệnh [ cánh đồng người ấy ] làm giáp liêm trinh hóa lộc nhập bản mạng ( nhâm dần ) trùng điệp đại huynh [ cánh đồng nhanh ] ( đây lộc là nhân )

Thiên mệnh làm giáp phá quân hóa quyền nhập bản phúc ( giáp thìn ) trùng điệp thiên mệnh [ cánh đồng người ấy ] phùng phá quân tự hóa quyền

Thiên mệnh làm giáp vũ khúc hóa khoa nhập bản quan ( bính ngọ ) trùng điệp đại phúc [ cánh đồng tới Huynh ] gặp vũ khúc sinh kỵ cập tả phụ sinh khoa

Thiên mệnh làm giáp thái dương hóa kị nhập bản nô ( Đinh Mùi ) trùng điệp cánh đồng [ cánh đồng mệnh ] phùng thái âm ( điền trạch chủ ) tự hóa lộc ( này là quả )

Theo như [ lộc tùy kị đi ] nguyên tắc thiên mệnh làm liêm trinh hóa lộc bị mang theo tiến vào bản nô ( cánh đồng ) cho nên suy luận bản hạn nội đầu tư với điền sinh hoặc phòng sinh

Khác < xem [ đại nạn tài bạch ]( nhâm tí ) quan sát bản hạn nội tiền tài tới trạng huống sử dụng hoặc chỗ tới >

[ lớn tài ] làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập vở ( tân hợi ) trùng điệp thái tử +[ lưu tài 26] biểu hiện năm xưa 26 tiền tài nhiều hơn

[ lớn tài ] làm nhâm tử vi hóa quyền nhập bản tài ( canh tuất ) trùng điệp lớn thiên +[ lưu tật 26] cũng thế [ lưu điền 26 tới Quan ]

Biểu hiện đây hạn mệnh chủ liều mạng kiếm tiền ( là điền sinh )

[ lớn tài ] làm nhâm tả phụ hóa khoa nhập bản quan ( bính ngọ ) trùng điệp đại phúc +[ lưu điền 26] < đại phúc là cánh đồng tới Huynh ( tài khố )>

[ lớn tài ] làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập bản quan ( bính ngọ ) trùng điệp đại phúc +[ lưu điền 26] đây hóa tượng

Lớn tài khoa kị cùng nhập bản quan biểu hiện mệnh chủ vì sự nghiệp ( điền sinh ) lo liệu

Cũng thế nói đây hạn tới tiền tài đều đầu nhập sự nghiệp hoặc điền sinh

< xem năm xưa 26 lúc này [ lưu điền ] đấy vận khí [ lưu điền tới Quan lộc ] >

< lưu tật là lưu điền tới Quan > ở [ bản tài ]( canh tuất ) trùng điệp lấy [ lưu tật ] tứ hóa đến quan sát

[ lưu tật 26] can canh thái dương hóa lộc nhập bản nô ( Đinh Mùi ) trùng điệp cánh đồng +[ lưu quan 26]( cũng thế [ lưu điền chi phụ ]

[ lưu tật 26] can canh vũ khúc hóa quyền nhập bản quan ( bính ngọ ) trùng điệp đại phúc +[ lưu điền 26]( cũng thế [ lưu điền mệnh ] biểu hiện năm đó nghĩ tranh thủ mua đưa phòng sinh

[ lưu tật 26] can canh thái âm hóa khoa nhập bản nô ( Đinh Mùi ) trùng điệp cánh đồng +[ lưu quan 26]( cũng thế [ lưu điền chi phụ ]

[ lưu tật 26] can canh thiên đồng hóa kị nhập bổn điền ( ất tị ) trùng điệp tổ phụ +[ lưu phúc 26]( cũng thế [ lưu điền tới Huynh ] biểu hiện là phòng sinh phiền tâm

Thái dương hóa lộc thái âm hóa khoa cùng nhập [ bản nô ] +[ lưu quan 26] này là thiên nhân hợp nhất lấy ( cánh đồng ) là người đại lý

Biểu hiện mệnh chủ cùng bằng hữu thương lượng thảo phòng sinh

Thiên đồng hóa kị nhập [ bổn điền ]+[ lưu phúc 26] biểu hiện là phòng sinh phiền tâm mà [ tổ phụ ] là người đại lý

Nhưng mà < tổ phụ là lớn nô tới tài > biểu hiện cùng bằng hữu thương lượng thảo tranh thủ giá cả

< tham khảo mệnh lệ dương nam nông nhâm dần 51 năm 03 nguyệt 26 ngày dần giờ sinh > hộ pháp 442

Truy đuổi [ đại nạn tài bạch ] tứ hóa đấy rơi cung

Ứng đặc biệt lưu ý có lợi hoặc bất lợi chi nhân làm

Thuận hành thứ năm đại nạn (42~51) [ thiên mệnh ] đi [ bản quan ]( mậu thìn )

[ lớn tài ] trùng điệp [ bản mạng ]( bính tý ) phùng thiên đồng lộc năm sinh tự hóa lộc

Lớn tài làm hóa kị nhập đứa con

Mà [ lớn tài ] bính làm liêm trinh hóa kị nhập [ vở ]( quý dậu ) trùng phá liêm trinh lộc năm sinh phá quân sinh quyền thả tự hóa lộc song kị trùng [ bổn điền ]

Cũng biết đây hạn tiền tài cầm đầu tư hoặc hoa đào giao tế tiêu hết

Trùng cung [ bổn điền ] trùng điệp [ lưu mệnh 42] phỏng đoán năm này bắt đầu tài chở đi xuống dốc cho nên không thể đầu tư hoặc hoa đào

[ năm xưa 43] trùng điệp [ thiên mệnh ] phùng tự hóa kị năm này vận không tốt

Thẳng đến [ năm xưa 48] đi qua [ vở ]( quý dậu ) tài vận tệ nhất sau tài năng dần dần rời khỏi khốn cảnh

Lớn tài làm tự hóa lộc

[ đại nạn tài bạch ]( bính tý ) bính làm thiên đồng tự hóa lộc

Mà [ lớn tài ] bính làm liêm trinh hóa kị nhập [ bản tài ] này là [ quy vị trí ] vẫn đang kiếm tiền

Nhưng [ bản tài ]( quý dậu ) trùng điệp [ đại nạn nô bộc ] liêm trinh phi hóa kỵ nhập thì trùng [ đại nạn huynh đệ ]

[ đại nạn huynh đệ ] là [ lớn tài tới điền ] khố bị trùng tất có tổn tài ( chúng sinh bằng hữu đến tổn )

[ lớn tài ] ở [ bản quan ]( giáp ) phùng liêm trinh tự hóa lộc thiên tướng linh tinh thiên hình tiệt không nên lưu ý tài chính phân tranh

Lớn tài bạch

[ lớn tài ] giáp làm liêm trinh tự hóa lộc năm xưa 47 đi vào năm đó lên hội kiếm tiền phát tài

[ lớn tài ] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ vở ]( đinh tị )+[ tổ phụ ]

Lớn tài bạch

Đại nạn tài bạch ở bản thiên ( mậu ngọ ) mậu làm tham lang tự hóa lộc gặp tham lang sinh kỵ tổn tài vô số khó viết vực sâu

Đại nạn tài bạch ở bản thiên ( mậu ngọ ) mậu làm thiên cơ hóa kị nhập bản Huynh ( quý hợi ) trùng điệp tổ phụ

Trùng đại tật khả nói đây hạn tiền tài cùng tự thân không duyên tất nhiên phí của

Lớn tài bạch

[ lớn tài ] can ất thiên cơ tự hóa lộc

Tự hóa lộc thì tu truy cứu cung điền trạch can cung hóa kị nơi cư trú cung vị, dựa vào [ lộc tùy kị đi ]

[ hóa kị ] là [ hóa lộc ] đấy đích ở tiền tài bên trên thì có chuyển chỉ cách dùng khác hoặc là phí của đấy khu biệt

[ lớn tài ] can ất thái âm hóa kị nhập [ vở ] trùng điệp [ đại phúc ] lộc kị đối với trùng tiền tài cũng tốn phí ở hưởng phúc

< lệ >

Thuận hành thứ sáu đại hạn [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản nô

[ đại quan ] ở [ vở ]( bính tuất ) liêm trinh tự hóa kị trùng [ bổn điền ]( canh thìn ) đây cách sự nghiệp tới đầu tư hoặc giao tế ứng lưu ý quản khống

Đại quan làm hóa kị

Đại quan lộc

[ đại quan ] tự hóa kị chủ chính mình kinh doanh sinh ý hội lỗ vốn sự nghiệp ngã bế thậm chí đi làm công ty cũng hội ngã bế thất nghiệp không có việc làm

Năm xưa 57 bính thìn [ lưu mệnh ] nhập [ bổn điền ]( canh thìn )

[ lớn tài ]( mậu dần ) mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản Huynh ]([ lưu tài ] trùng điệp [ bản Huynh ])

Lớn tài làm hóa lộc nhập lưu tài

[ lưu tài ] trùng điệp [ bản Huynh ] nhân được [ lớn tài ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ lưu tài ] cho nên năm đó có thể phát tài

Đáng tiếc [ đại quan ] liêm trinh tự hóa kị vẫn ngã bế

< lệ >

Thuận hành đại hạn thứ tư (32~41) [ thiên mệnh ] đi vào [ bổn điền ]( ất chưa )

[ thiên mệnh ] làm ất thái âm hóa kị nhập [ bản tật ]( kỷ hợi )( trùng điệp [ đại quan ]) < bản tật là Quan tới điền >

[ lớn tài ] ở [ bản Huynh ]( tân mão ) đây hạn đấy tài chính cùng [ tử tới phúc ]( hoa đào hưởng thụ ) liên quan đến hoặc nói tài cùng tài khố liên quan đến

[ lớn tài ] tân văn xương hóa kị nhập [ bổn điền ] phi hóa kỵ nhập điền khố vị trí có phá ( cũng thế [ lớn tài ] hóa kị nhập [ thiên mệnh ]

[ đại quan ] ở [ bản tật ]( kỷ hợi ) đây hạn chuyện nghiệp cùng gia đình gốc rể thể liên quan đến hoặc nói mệnh chủ đau đớn kinh doanh

[ đại quan ] mình văn khúc hóa kị nhập [ bổn điền ] hình thành [ lớn tài ] [ đại quan ] song phi hóa kỵ nhập [ bổn điền ] đây hạn tất có phí của

[ lớn tài ] [ đại quan ] song phi hóa kỵ nhập [ bổn điền ] /[ thiên mệnh ] nói rõ đây hạn tài Quan lưỡng không thuận

Năm xưa 39 giáp dần [ lưu mệnh ] nhập [ bản phu ]( canh dần ) tọa mệnh làm vũ khúc hóa kị ( tài sao hóa kỵ lưu ý tiền tài )

[ lưu mệnh ] trùng điệp [ bản phu ]< vợ chồng là điền nhanh > phùng mệnh làm hóa kị nói rõ mệnh chủ cùng [ điền nhanh ] hồi bản mạng tới tài chính quấy nhiễu

[ lưu tài ] nhập [ bản thiên ] phùng liêm trinh sinh kỵ trùng [ bản mạng ] cùng [ lưu phúc ] năm đó phí của trăm vạn không phúc có thể hưởng

Đi ngược chiều thứ năm đại nạn (45~55) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tài ]( canh ngọ )( cung mệnh tam hợp vị trí )

[ thiên mệnh ] can canh thiên đồng hóa kị nhập nhập [ bản thiên trùng mệnh ]

[ lớn tài ] ở [ bản quan ]( bính dần )

[ lớn tài ] liêm trinh hóa kị nhập [ bổn điền ] đại hạn này hội phá sản không nên đầu tư không nhúc nhích sinh bị nhân mua bán ở bên trong chịu lừa mất tiền

[ đại quan ] ở [ bản mạng ]( giáp tuất ) thái dương hóa kị nhập [ bản tài ]( trùng điệp thiên mệnh )

Năm xưa 50 mậu ngọ lưu mệnh đại nạn mệnh đều nặng điệp với [ bản tài ] phát triển an toàn can của quan thái dương hóa kị nhập năm đó sự nghiệp thiếu tổn mấy ngàn vạn

Thuận hành đại hạn thứ tư (36~45) đi [ bổn điền ]( mậu thân )

[ thiên mệnh ] mậu thiên cơ tự hóa kị điền trạch /[ tài nhanh ] tọa tự hóa kị biểu hiện tài có lọt không nên kinh doanh nên lĩnh lương

[ lớn tài ] ở [ bản Huynh ]( giáp thìn )

[ lớn tài ] giáp thái dương hóa kị nhập [ bản phụ ]( bính ngọ ) trùng phá [ bản tật ] thiên lương lộc năm sinh + tự hóa lộc cho nên thiếu tổn

[ đại quan ] ở [ bản tật ]( nhâm tí ) tọa thiên lương lộc năm sinh lại tự hóa lộc

Nhưng [ đại quan ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản mạng ] gặp vũ khúc sinh kỵ trùng [ bản thiên ] năm xưa nhập [ bản thiên ] bất lợi

Thuận hành đại hạn thứ tư [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bổn điền ]

[ cung mệnh đại hạn ] phùng tự hóa lộc

Này [ thiên mệnh ] can cung hóa kị nhập [ bản phụ trùng tật ách ] tượng này biểu hiện đây hạn gia vận không thuận phiền lòng lọt tài ( trong nhà chi tiêu lớn )

Tự thân khỏe mạnh ra vấn đề cha mẹ khỏe mạnh cũng có trạng huống khác chắc có mượn nợ phòng sinh hoặc thoát bán giống

Thuận hành đại hạn thứ tư (36~45) [ thiên mệnh ] đi vào [ bổn điền ]( nhâm tuất )

[ thiên mệnh ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập bản phụ ( thầy thuốc ) trùng tật ách chủ đây hạn mười năm không thuận khác trùng đại quan sợ sự nghiệp suy sụp

[ lớn tài ] ở [ bản Huynh ]( mậu ngọ ) tọa tham lang lộc năm sinh lại tự hóa lộc lộc ra tổn tài

[ lớn tài ] mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản quan ] gặp thiên cơ sinh kỵ hung song kị trùng [ bản phu ]( đinh tị )

[ đại quan ] trùng điệp ở [ bản tật ]( giáp dần )

[ đại quan ] giáp thái dương hóa kị nhập [ bản phúc ]( tân dậu ) trùng [ bản tài ] vì sự nghiệp mà tổn tài

[ lưu tài ] đi vào [ bản phúc ] ứng nghiệm sự nghiệp tài chính thiếu tổn nghiêm trọng mà ngã bế

Năm xưa 36 quý xấu [ lưu mệnh ] đi [ bản thiên ]( ất sửu )

[ lưu mệnh ] ất thái âm hóa kị nhập [ bản phu ] trùng điệp [ lưu quan 36]

Này [ lưu tài ] ở [ bản phúc ] tọa [ đại quan ] làm thái dương hóa kị cho nên mại tận gia sản kết thúc mở cửa buôn bán

Thứ sáu đại hạn (56~65) đi [ bản nô ]( nhâm ngọ )

[ thiên mệnh ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản phụ ]( trùng điệp [ lớn tài ]) trùng tật ách chủ đây hạn mười năm không thuận

[ lớn tài ] ở [ bản phụ ]( mậu dần )

[ lớn tài ] mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản quan ]( đại huynh ) là “Cất chứa” bất kị nhưng hóa lộc không thể nhập ngã cung

[ lớn tài [ làm tham lang hóa lộc nhập [ bản Huynh ] chiếu [ đại nạn mệnh ] đây lộc là hư lộc nếu có chút kiếm tiền vẫn là lục thân sở chi tiêu

Hoặc là hoa đào giao tế chi dụng sẽ không để lại cho chính mình

[ đại quan ] ở [ vở ]( bính tuất ) liêm trinh tự hóa kị trùng [ bổn điền ]( canh thìn )

[ đại quan ] tự hóa kị chủ chính mình kinh doanh sinh ý hội lỗ vốn sự nghiệp ngã bế thậm chí đi làm công ty cũng hội ngã bế thất nghiệp không có việc làm

Năm xưa 57 bính thìn [ lưu mệnh ] nhập [ bổn điền ]( canh thìn )

[ lớn tài ]( mậu dần ) mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản Huynh ]([ lưu tài ] trùng điệp [ bản Huynh ])

[ lưu tài ] trùng điệp [ bản Huynh ] nhân được [ lớn tài ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập có thể phát tài

Đáng tiếc [ đại quan ] liêm trinh tự hóa kị vẫn ngã bế

Thuận hành đại hạn thứ tư [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bổn điền ]

[ lớn tài ] ở [ bản Huynh ]( Tân Mùi ) tân văn xương hóa kị nhập [ bản mạng ] chủ tiết kiệm mà không quyết đoán

[ đại quan ] ở [ bản tật ]( Đinh Mão ) tọa mệnh làm vũ khúc hóa kị

[ đại quan ] đinh cự môn hóa kị nhập [ bản quan trùng bản phu ]( trùng điệp đại tật )

< đại tật là đại quan tới điền trạch > biểu hiện tiệm hoặc công xưởng chịu trùng bị ngã

Năm xưa 43 bính thìn [ lưu mệnh ] nhập [ bản tài ]( mậu thìn ) tọa thái dương sinh kỵ Quan lộc chủ hóa kị kinh doanh không phương thiếu tổn ngã bế

Thuận hành thứ năm đại nạn (44~53 [ thiên mệnh ]) đi [ bản quan ]( bính tý )

[ thiên mệnh ] liêm trinh hóa kị nhập [ lớn tài ] trùng phá liêm trinh lộc năm sinh tất chủ tài tiền bất lợi

[ lớn tài ] hóa kị nhập [ bản quan ] trùng điệp [ thiên mệnh ] trùng [ bản phu ]( canh ngọ ) đang năm xưa đi vào [ bản phu ] hình thành [ lớn tài trùng lưu mệnh ]

Thả [ thiên mệnh ] làm liêm trinh hóa kị nhập ( nhâm thân ) trùng [ lưu tài ] chủ đại phá tài

Năm xưa 45 mậu ngọ đi vào [ bản phu ]( canh ngọ ) chịu “Tuần hoàn kị “Ảnh hưởng đại phá tài đạt hơn hai nghìn vạn

Thuận hành đại hạn thứ tư [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bổn điền ]

[ lớn tài ] trùng điệp ở [ bản Huynh ]( Đinh Mùi ) can đinh cự môn hóa kị nhập [ bổn điền ]( thiên mệnh )

Đại hạn này hội phá sản không nên đầu tư không nhúc nhích sinh bị nhân mua bán ở bên trong chịu lừa mất tiền

Năm xưa 37 mậu ngọ nhập bính ngọ bính làm liêm trinh hóa kị nhập nhâm tí Quan lộc từ trùng lưu mệnh sự nghiệp bất lợi

Năm xưa 38 kỷ mùi nhập Đinh Mùi can đinh cự môn hóa kị nhập tân hợi điền trạch tài khố vị trí phá là năm tuyên cáo ngã bế

Thuận hành thứ ba đại nạn [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản phúc ]( mậu thìn )

[ lớn tài ] ở [ bản phu ]( bính tý ) bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản phúc ]( trùng điệp đại nạn mệnh ) trùng phá liêm trinh lộc năm sinh song kị trùng phá [ bản tài ]

Năm xưa đi vào [ bản phúc ] tất tổn tài

[ đại quan ] ở [ bản thiên ]( nhâm thân ) nhâm vũ khúc tự hóa kị trùng [ bản mạng ]( bính dần ) trùng bản mạng đây hạn xuất ngoại bất lợi mọi việc không thuận

Đại nạn đi vào đây cung [ bản mạng ] cũng hội phá sản

Năm xưa 32 ất mão [ lưu mệnh ] nhập [ bản phụ ] hồi thái dương sinh kỵ cập tài làm thái dương hóa kị trùng

[ lưu tài 32] tọa [ thiên mệnh ] mậu làm thiên cơ kị thả [ lưu quan 32] tọa can của quan thiên đồng kị năm này đã không tốt

Năm xưa 33 bính thìn năm xưa 34 đinh tị liên tục thiếu tổn

Thuận hành đại hạn thứ tư [ cung mệnh đại hạn ] trùng điệp [ điền trạch ]( nhâm tí )

[ đại quan ] ở [ tật ách ]( giáp thìn )

Đại quan làm hóa kị nhập vở

[ đại quan ] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ vở ] trùng [ bổn điền ]( thiên mệnh ) trùng [ bổn điền ] tài vị trí có phá tổn tài giống

[ lớn tài ] ở [ bản Huynh ]( mậu thân )

Lớn tài làm hóa kị nhập bản Huynh

[ lớn tài ] mậu làm thiên cơ tự hóa kị kị xuất trùng [ bản nô ]( nhâm dần ) nếu lưu tài tiến vào [ bản nô ] tất tổn tài

Năm xưa 42 mậu ngọ [ lưu tài ] đi vào ( nhâm dần ) trùng điệp Huynh bộc tuyến “Huynh bộc cướp của” là năm bị bạn bè ngã màn che

Đi ngược chiều thứ năm đại nạn [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản tài ] thì [ đại nạn tài bạch ] trùng điệp [ bản quan ] ở ( nhâm ngọ )

Lớn tài làm hóa kị nhập bản Huynh

[ lớn tài ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản Huynh ]( mình xấu ) trùng [ bản nô ] ( quý chưa ) là “Huynh nô cướp của “Đấy điềm báo

Năm xưa 49( quý hợi ) [ lưu mệnh ] ở Đinh Hợi

Mà này [ lưu tài ] ở [ bản nô ]( quý chưa ) bị [ lớn tài ] vũ khúc hóa kị sở trùng cho nên là năm hội tiền bị ngã tổn thất mấy chục vạn

Thuận hành đại hạn thứ tư [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bổn điền ]

Lớn tài làm hóa kị nhập bản Huynh

[ lớn tài ] trùng điệp [ bản Huynh ] cự môn tự hóa kị ( hóa xuất ) là “Huynh nô cướp của” chủ tiền tài bất lợi

[ đại quan ] trùng điệp [ bản tật ] tọa thiên cơ sinh kỵ cập mệnh làm hóa kị thả chịu văn xương kị trùng sẽ có văn thư tọa giữ gìn khế ước chừng vấn đề

Đại quan làm hóa kị nhập vở

[ đại quan ] ất thái âm hóa kị nhập [ vở trùng bổn điền ]

Năm xưa 36( quý xấu ) [ lưu mệnh ] trùng điệp [ đại quan ] tọa thiên cơ sinh kỵ cập mệnh làm hóa kị

Thả chịu [ thiên mệnh ] làm văn xương hóa kị trùng văn thư bất lợi là người người bảo đảm tổn tài hơn hai triệu

Chú ý đang đệ thất đại hạn (62~71) [ cung mệnh đại hạn ] đi vào [ bản thiên ]( nhâm tí )

Con mắt 246

Lớn tài làm hóa lộc nhập bản phúc

[ đại nạn tài bạch ]( mậu thân ) trùng điệp [ bản phúc ] phùng tham lang tự hóa lộc lộc ra ( tài ra giống )

Lớn tài làm hóa kị nhập bổn điền

[ lớn tài ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bổn điền ] phùng cự môn sinh kỵ cấu thành song kị trùng [ vở ]( quý mão ) trùng điệp [ đại nạn điền trạch ]

[ cánh đồng ] chịu trùng tài khố đã phá nếu đây hạn còn muốn tái đầu tư tất nhiên bảo chứng phí của trốn chạy

Lớn tài làm hóa kị nhập bản tài

[ đại nạn tài bạch ] can cung hóa kị nhập [ bản tài ] này là [ quy vị trí ] đây mười năm là kiếm tiền tốt thời cơ ( bản tài không thể tự hóa )

Thuận hành đại hạn thứ tư [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bổn điền ] thì [ lớn tài ] trùng điệp ở [ bản Huynh ]( Đinh Mùi )

Lớn tài làm hóa kị nhập bổn điền

[ lớn tài ] can đinh cự môn hóa kị nhập [ bổn điền ]( thiên mệnh ) đại hạn này hội phá sản không nên đầu tư không nhúc nhích sinh bị nhân mua bán ở bên trong chịu lừa mất tiền

Năm xưa 37 mậu ngọ nhập bính ngọ bính làm liêm trinh hóa kị nhập nhâm tí Quan lộc từ trùng lưu mệnh sự nghiệp bất lợi

Năm xưa 38 kỷ mùi nhập Đinh Mùi can đinh cự môn hóa kị nhập tân hợi điền trạch tài khố vị trí phá là năm tuyên cáo ngã bế

Mệnh can đinh tá ngôi sao cự môn tự hóa kị tự hóa kị chủ cả đời gặp xui xẻo, vận xui vận rất nhiều chuyện cũng làm không được

[ Quan lộc ]( Tân Mùi ) tân làm văn xương hóa kị nhập [ bản tật ]( giáp tuất ) dễ phạm tiểu nhân có văn thư quấy rầy < bản tật là Quan tới điền >

Trùng cha mẹ biểu hiện năm xưa đi vào cung phụ mẫu lúc sự nghiệp ngã bế

[ tài bạch ]( ất hợi ) can ất thái âm hóa kị nhập [ bản quan ]( Tân Mùi ) gặp thái dương sinh kỵ song kị trùng [ bản phu ]( Đinh Sửu )( bản phu cung vô chính diệu )

Chủ hợp tác đầu tư không nhất định có tiền khả buôn bán có lời trùng vợ chồng chủ sự nghiệp ngã bế

Thuận hành đại hạn thứ tư (36~45) [ thiên mệnh ] đi vào [ bổn điền ]( canh ngọ )

[ thiên mệnh ] làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản phúc ]( kỉ tỵ ) trùng [ bản tài ] chủ đây mười năm tài đến tài đi phá đãng không còn

[ lớn tài ] ở [ bản Huynh ]( bính dần ) [ lớn tài ] bính liêm trinh tự hóa kị trùng phá lộc năm sinh hung nếu lưu tài tiến vào tất tổn tài

Năm xưa 37 canh ngọ [ lưu mệnh ] nhập [ bổn điền ]

Lưu tài hóa kị nhập bản Huynh

Mà [ lưu tài ] nhập [ bản Huynh ] tọa liêm trinh lộc năm sinh lại tự hóa kị đầu tư cổ phiếu sai sót tổn thất trăm dư vạn

Thứ năm đại nạn (46~55) đi bản quan Tân Mùi tọa thái dương sinh kỵ cập tài làm thái âm hóa kị tân văn xương hóa kị nhập bản tật ( trùng điệp cánh đồng )

Tài khố hóa kị bản hạn ứng phòng lọt tài trí sản lúc ứng phòng chịu lừa bị lừa mất tiền trùng [ bản phụ ]( mậu thìn ) năm xưa đi vào thận phòng

Lưu mệnh hóa kị nhập lưu nô

Năm xưa 47 canh thìn [ lưu mệnh ] nhập [ bản phụ ]( mậu thìn ) [ lưu mệnh ] thiên cơ hóa kị nhập [ lưu nô ] chủ tổn tài

Lưu tài hóa kị nhập lưu phu

Lưu tài bính tý liêm trinh hóa kị nhập lưu phu trùng lưu quan năm này tổn lớn tài

c. ) quan sát [ lưu tài ]

Hộ pháp 366

Đi ngược chiều thứ sáu đại hạn (53~62) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tật ]( mậu tuất )

[ lưu tài 53] ở [ bản quan ]( ất chưa ) phùng thiên phủ + linh tinh thiên hình

Lưu tài hóa lộc

Nô bộc

[ lưu tài 53] can ất thiên cơ hóa lộc thái âm hóa kị cùng nhập [ bản nô ]( bính thân ) trùng điệp [ thầy thuốc ]+[ lưu tử 53]

Lưu tài hóa kị

Nô bộc

Lộc kị cùng nhập [ bản nô ] song kị trùng [ bản Huynh ]( canh dần )+[ lưu điền 53] đại hung

[ lưu điền ] bị trùng phá tất nhiên phụ trái buồn thiu

Mệnh

Mệnh làm bính liêm trinh tự hóa kị tự hóa kị ( kị xuất )

Là người thẳng tam cát không cách nào phi nhập ương ngạnh tự cho là đúng nói chuyện thẳng thắng khẳng khái vui mừng bố thi không mừng nợ nhân tình

Tự hóa kị là hung đại tiểu hạn đi vào chủ có ngoài ý muốn nạn hại

[ tài bạch ]( nhâm ngọ ) nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản quan ]( mậu dần )

[ tài ] làm kị không thể nhập cha mẹ tật ách vợ chồng Quan lộc bốn loại chính vị ( lấy tật ách chủ yếu ) nếu phi hóa kỵ nhập tứ chính vị trí thì là “Kiếp số ”

[ tài ] nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản nô ] kiếm tiền nhu nhờ vả bằng hữu giúp việc có tiền cũng hội tư trợ bằng hữu

Khác tỏ vẻ dễ dàng bị bằng hữu hoặc bộ phận thuộc ngã sổ sách lại trái

[ Quan lộc ]( mậu dần ) mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản tật ]( tân tị )

[ Quan ] làm hóa kị không thể nhập cha mẹ tật ách vợ chồng Quan lộc bốn loại chính vị ( lấy tật ách chủ yếu )

Nếu phi hóa kỵ nhập tứ chính vị trí thì là “Kiếp số ”

[ Quan ] mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản phúc ]( mậu tử ) chiếu [ bản tài ] sự nghiệp kiếm tiền cũng có thể hưởng thụ

Thuận hành thứ sáu đại hạn (55~64) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản nô ]( mình mão ) tọa thái dương lộc năm sinh

[ thiên mệnh ] mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ bản quan ]

Hóa lộc quyền khoa đều là không tệ điều kiện bản hạn đấy ( mệnh tài Quan ) có biểu hiện tốt cống hiến

Mà [ thiên mệnh ] mình làm văn khúc hóa kị nhập [ bổn điền ] tài khố có phá trước được rồi sau đó mất đi điềm báo

[ lớn tài ] ở [ bản phụ ]( Đinh Hợi ) thái âm tự hóa lộc chiếu [ bản tật ]( đại phúc ) năm xưa 58 đi vào [ bản tật ] khả phát tài

Lưu 59 [ Quan ] làm tham lang lộc chiếu lưu 60 [ thiên mệnh ] làm vũ khúc lộc chiếu liên tục ba năm phát tài

Nhưng năm xưa 61 [ lưu mệnh ] hồi [ tài ] làm vũ khúc kị trùng đã phơi bày bất lợi

62 tân dậu [ lưu quan 62]( mình xấu ) tọa thiên đồng sinh kỵ thêm [ lớn tài ] làm cự môn hóa kị song kị càng là bất lợi

Can của quan hóa kị nhập bản phúc ( quý xấu )

Quan lộc ( quý mão ) quý tham lang hóa kị nhập [ bản phúc ]( quý xấu ) tham lang lại tự hóa kị trùng [ bản tài ]( Đinh Mùi ) trùng phá mộ khố

[ đại nạn mệnh ] tiến vào [ bản tài ]( Đinh Mùi ) dễ có thiên tài vận

Đi ngược chiều thứ năm đại nạn (44~53) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tài ]( Đinh Mùi )

[ thiên mệnh ] can đinh cự môn hóa kị nhập [ bổn điền ] gặp cự môn sinh kỵ song kị trùng [ vở ]( mậu thân ) [ năm xưa mệnh ] nhập [ tổ phụ ]( mậu thân )

[ lớn tài ] ở [ bản quan ]( quý mão ) [ lớn tài ] quý tham lang hóa kị nhập ( quý xấu )[ bản phúc ] trùng phá khố

Mà [ tổ phụ ] ở [ vở ]( mậu thân ) mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản phúc chiếu bản tài ]

Năm xưa 46( nhâm thân ) [ lưu mệnh ] tiến vào [ tổ phụ ]( mậu thân )

[ lưu tài ] ở [ bản nô ]( giáp thìn ) khố địa

Lưu tài hóa lộc nhập bản phu

[ lưu tài ] giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ bản phu ]( trùng điệp 11 nguyệt ) cho nên với đáng giữa tháng tưởng hoạch thiên tài hơn trăm vạn

Riêng chỉ năm xưa 46 chịu cự môn sinh kỵ cự môn tài làm hóa kị văn xương mệnh làm kị các loại kị trùng tài đến tài đi không lâu một bần như tẩy

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button