Tử vi

Điều tra mệnh chủ tới có phúc cùng nhân cách đặc biệt chất – từ cung phúc đức quan sát

Từ cung phúc đức điều tra mệnh chủ tới có phúc cùng nhân cách đặc biệt chất

Cung phúc đức biểu hiện mệnh chủ cả đời giữa sở cố gắng ( mưu sinh cầu lợi nhuận ) đấy lợi hại giai cùng phúc đức liên quan đến

Phúc đức chừng không hoạn không lộc nhưng mà dù có [ phúc vận ] khả hoạch lợi nhuận

Bạn đang xem: Điều tra mệnh chủ tới có phúc cùng nhân cách đặc biệt chất – từ cung phúc đức quan sát

Nếu không [ phúc đức ] khó thủ kỳ thành thế tất tổn hao tổn

Lộc chừng không hoạn không ấm cập tử tôn tới vinh xương

[ cung phúc đức ] chủ thọ nguyên lý tưởng tư tưởng cảm xúc cập tin tưởng cùng kiếm tiền tới hành vi cung vị

Phúc đức cung vô chính diệu tá ngôi sao thủ thường tư tưởng kỳ khác thiên mã hành không biến hóa khó đoán người phi thường bình thường tư duy

Phúc đức thất bại cung tư duy thường cùng nhân bất đồng tư tưởng nhiều kỳ lạ ( trần tuyết đào đại sư quan điểm )

Phúc đức cung vô chính diệu hơn phân nửa vui mừng ảo tưởng sức tưởng tượng phong phú lại khuyết thiếu tổ chức năng lực lộ ra tán mạn phán đoán lực khá là kém

Cung phúc đức cung vô chính diệu ( không bằng không cũng không biểu hiện là hung ) không khỏi khá là nhiều hư không không thực cảm nghĩ trong đầu thả ý chí lực cũng hơi nghi ngờ xốc nổi

< trần tuyết đào đại sư quan điểm >

Cung phúc đức ( mấy đời nối tiếp nhau nhân quả kiếp nầy quả báo )

< là thiên di đấy cung tài bạch > cùng xuất ngoại lúc đấy phủ biểu hiện bên ngoài tiêu phí nhiều ( tiền trả ) đấy thái độ liên quan đến

< phúc đức là tật của tật > đại biểu tâm linh vực thẩm rõ ràng ra trước đây mấy đời nối tiếp nhau nhân quả

Ở hiện thế đấy tiềm thức mê ( không hề nguyên nhân mới tốt biểu hiện )

Khác nếu cung phúc đức tọa sinh kỵ thả tự hóa kị biểu hiện thân khỏe mạnh trạng huống không tốt

< phúc đức là phụ chi phụ > là tổ ấm vị trí quan sát mệnh chủ tạo hóa cùng phúc ấm

Cũng thế quan sát nhân cách đặc biệt chất ( như tinh thần trạng thái tư tưởng quan niệm ham mê vân vân )

Nếu sinh kỵ ( ích kỷ theo như lại uất trệ khiếm trái không thuận ) nhập phúc biểu hiện này chấp nhất không phóng khoáng tâm kết vị trí

Nếu sinh kỵ thả tự hóa kị ở phúc càng biểu hiện lòng dạ không mở lãng thật xấu chẳng phân biệt được chấp mê không tỉnh xử sự cố chấp mang theo có nghiệp cách trở vận đường nhấp nhô

< phúc đức là tài tới thiên > sinh kỵ thả tự hóa kị nhập phúc biểu hiện không kiếm tiền tới vận vui mừng hưởng thụ mà tốn tiền không độ

Nếu cung tật ách là một cung phúc đức là sáu cho nên nhất lục cộng tông biểu hiện nếu là tâm tính ở tật ách vậy linh tính ( tiềm thức ) ngay tại phúc đức

Xem [ từ sát ] khuynh hướng xem cung phúc đức ( từ sát là tư tưởng bên trên đấy xúc động tạo thành )

Tử Tướng phúc đức đối chiếu phá quân nếu hội sát cập hoa đào này là từ sát tổ hợp ( lưu ý nếu không sát hoa đào cận là vô tình không nghĩa )

Liêm tướng phúc đức đối chiếu phá quân ( khá là kém cảm tình yếu ớt ) nếu từ sát khá là khó vãn hồi

Cung phúc đức ở tuyệt địa tính cách trầm tĩnh không đấu chí ( trần tuyết đào đại sư quan điểm )

Phúc đức ở thìn ( mộ khố ) biểu hiện tư tưởng ta chấp

Lục cát đối với ngôi sao thủ khá là tốt nếu đơn ngôi sao thủ phúc đức tâm lý không công bằng cẩn thận bệnh tâm thần ( trần tuyết đào đại sư quan điểm )

Lộc năm sinh tọa cung tối sợ hồi cung tật ách làm hóa kị hoặc cung nô bộc làm hóa kị trùng phá phùng trùng phá thì hung này là [ tuyệt mệnh lộc ]

< điều tra mệnh chủ nhân cách đặc biệt chất >

Cung phúc đức biểu hiện mệnh chủ tinh thần quan niệm cùng ham mê

Cự môn sinh quyền nhập phúc đức biểu hiện vui mừng quyền lực đánh đấm khí hoặc khi dễ xâm chiếm người khác khó có thể bị cường thế bức bách liền phạm

( cự môn là võ mồm thầm ( sứ âm ) văn khúc biểu hiện tài ăn nói gặp hóa quyền thì không chịu thua nghĩ cường biện )

<[ quyền chuyển quyền ] quan sát cuộc đời này quyền đấy nguồn gốc >

Phúc làm bính thiên cơ hóa quyền nhập bản mạng biểu hiện cuộc đời này quyền tới nguồn gốc xuất phát từ mệnh chủ tự thân hết thảy từ mệnh chủ quyết định

Phúc làm bính thiên đồng hóa lộc nhập bản tài ( nhâm tuất ) biểu hiện mệnh chủ nhân cầu bị lười hưởng phúc cả ngày nghĩ tiền ( lộc là nhân )

Phúc làm bính liêm trinh hóa kị nhập bản nô ( kỷ mùi ) kị trùng bản Huynh ( thành tựu tuyến ) biểu hiện mệnh chủ một chuyện không thành

< huynh đệ là tài tới điền > chịu phúc làm kị trùng khố phá ( không tiền không hiện tiền hoặc gởi ngân hàng )

< xem cung phúc đức ( canh ngọ )> quan sát mệnh chủ chi tư nghĩ cùng tu vi

Phúc đức can canh thái dương hóa lộc nhập bản tài ( bính tý ) trùng phá văn khúc sinh kỵ này là [ lộc nhập động không đáy ] nghĩ tiền nghĩ phong nhưng cũng là không tốt

Phúc đức can canh thiên đồng hóa kị phi nhập bản thiên ( giáp tuất ) biểu hiện bên ngoài thất phúc ( là tiền mà ở ngoại tư hỗn )

Truy tra thái dương hóa lộc [ lộc chuyển lộc ] bính làm thiên đồng hóa lộc phi nhập bản thiên ( giáp tuất )

Mà thiên đồng hóa kị [ kị chuyển kị ] giáp làm thái dương hóa kị phi nhập bản tài ( bính tý ) kể trên lưỡng hóa tượng bày uổng phí tâm cơ hai đầu thất bại

Phúc làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản mạng ] thả tự hóa khoa này là lộc ra là tổn

Phúc làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ vở ] trùng xé trời cơ lộc năm sinh < đứa con là phúc nhanh >

Đây hóa tượng nói rõ mệnh chủ vui mừng bên ngoài ăn uống chơi nhạc

< lưu ý xem cung tài bạch ( bính tý )>

Tài bạch bính làm liêm trinh hóa kị nhập bổn điền ( Tân Mùi ) mà cung thiên di ( giáp tuất ) giáp làm liêm trinh hóa lộc cũng nhập bổn điền ( Tân Mùi )

Liêm trinh là tù liệt hóa dơ bẩn loạn không chọn thủ đoạn có thể thấy mệnh chủ bên ngoài cầu tài này đường lối thủ đoạn tuyệt phi chính đạo

Lộc năm sinh nhập phúc biểu hiện vui mừng hưởng phúc đối với cuộc sống phẩm chất khá giảng cứu

Sinh quyền nhập phúc biểu hiện yêu thích huy bỗng nhiên tính hưởng thụ thường nhân sung mãn mặt mũi mà phô bày giàu sang

Sinh khoa nhập phúc biểu hiện đây hưởng thụ thuộc có kế hoạch tính ( số lượng nhập là ra )

Sinh kỵ nhập phúc biểu hiện hưởng thụ ít ( hoặc không ) tinh thần không yên trùng tài bạch thường dùng tiền không thích hợp mà tổn thất

< phúc đức là phúc mệnh > quan sát mệnh chủ đấy lý niệm tư tưởng ham mê nghiệp cách trở thọ nguyên hoặc nói tiên thiên tạo hóa thất tình lục dục các loại

[ định bàn ] lúc tham khảo tính cách

Phúc đức tọa lộc năm sinh mệnh chủ tính cách biểu hiện lạc quan trọng tài hoa đào trọng

Phúc đức tọa sinh quyền mệnh chủ tính cách chủ quan cứng rắn cảnh

Phúc đức tọa sinh khoa mệnh chủ tính cách trùng tên thanh ái hư vinh

Phúc đức tọa sinh kỵ mệnh chủ tính cách biểu hiện bi thương xem tĩnh táo thấp điều dù trọng yên ổn nhưng khuyết thiếu tiến thủ hội nhận tình ăn uống tới dục

Phúc đức ở tuyệt địa tính cách trầm tĩnh không đấu chí

Cung phúc đức đơn ngôi sao thủ tư tưởng khá là không công bằng cẩn thận có bệnh tâm thần khuynh hướng

< phúc đức là mệnh tới phúc > quan sát mệnh chủ đấy phúc ấm tạo hóa quan niệm tư tưởng thói quen mưu lược bỏ hoặc mệnh chủ tới sinh tồn niệm đầu

Cũng thế quan sát nhân cách đặc biệt chất ( như tinh thần trạng thái tư tưởng quan niệm ham mê vân vân )

Nếu sinh kỵ ( ích kỷ theo như lại uất trệ khiếm trái không thuận ) nhập phúc biểu hiện này chấp nhất không phóng khoáng tâm kết vị trí

Lộc năm sinh nhập phúc biểu hiện vui mừng hưởng phúc đối với cuộc sống phẩm chất khá giảng cứu

Sinh quyền nhập phúc biểu hiện yêu thích huy bỗng nhiên tính hưởng thụ thường nhân sung mãn mặt mũi mà phô bày giàu sang

Sinh khoa nhập phúc biểu hiện đây hưởng thụ thuộc có kế hoạch tính ( số lượng nhập là ra )

Sinh kỵ nhập phúc biểu hiện hưởng thụ ít ( hoặc không ) tinh thần không yên không cách nào an hưởng trùng tài bạch thường dùng tiền không thích hợp mà tổn thất

Sinh kỵ nhập phúc không tổ ấm lao lục cách tư tưởng bi thương xem thấp điều dù trọng yên ổn khiếm khuyết tiến thủ vật dục cường trọng thị ăn uống đến tột cùng là tiết kiệm người

Sinh kỵ nhập phúc biểu hiện mệnh chủ trung thực sợ phiền phức ( tư tưởng khá là kế toán khá là ích kỷ nhưng không sợ nhân ) đa sầu đa cảm bị tự tìm phiền não ( toản kẹo sữa bò tiêm )

Phúc đức tự hóa lộc biểu hiện 1. Mệnh chủ nhân duyên tốt gia giáo tốt

2. Có tổ nghiệp nên nếu không tổ nghiệp cũng có thể dần dần tích lũy tài phú gia sản

< phúc đức là mệnh tới phúc > biểu hiện tư tưởng quan niệm nếu tọa sinh kỵ bi thương xem chủ nghĩa thường ôm chặt phụ diện tư duy đối với sự vật phán đoán

Dễ dàng xu hướng phụ diện không hiểu được mình điều thích tuyên tiết áp lực đúng là vật chất cuộc sống phong dụ vẫn cảm thán cuộc sống phẩm chất không tốt

< phúc đức là mệnh tới phúc > biểu hiện tư tưởng quan niệm tọa sinh kỵ bi thương xem chủ nghĩa thường ôm chặt phụ diện tư duy đối với sự vật phán đoán dễ dàng xu hướng phụ diện

Không hiểu lắm được từ ta điều thích đi tuyên tiết áp lực đúng là vật chất cuộc sống phong dụ vẫn hội cảm thán cuộc sống phẩm chất không tốt

Xem nữ mệnh phúc đức tọa không kiếp có thể thấy mệnh chủ đấy ý tưởng quan niệm bất đồng với thường nhân

< cung mệnh là phúc phu quân > quan sát mệnh chủ đấy lý tưởng lý niệm hoài bão tới phát triển thi hành trạng huống ( thành bại )

< cha mẹ là phúc tới Huynh > quan sát mệnh chủ lý tưởng thực tiễn tình huống cùng thực tế thành tựu

< liền mệnh bàn quan sát theo như [ xem khí ] xem [ cung phúc đức ] mà luận >

< cha mẹ là phúc tới Huynh > quan sát mệnh chủ lý tưởng thực tiễn tình huống cùng thực tế thành tựu

< cha mẹ là phúc tới Huynh > ( Đinh Mùi ) thái dương thái âm lộc năm sinh thả tự hóa lộc + kình dương tọa [ bản phụ ]/[ phúc tới Huynh ]

Biểu hiện mệnh chủ vốn có quý nhân tài lộc đi thực hiện lý tưởng thu được thành tựu lại nhân tham cầu là biết quý trọng ý đạp hư

Lộc năm sinh thả tự hóa lộc cùng loại để tiêu sẽ không hưởng thụ ( giống loại dẫn lộc ) là lộc ra

Kình dương nhập [ phúc tới Huynh ] cũng hội ảnh hưởng lý tưởng thực tiễn

[ lộc chuyển lộc ] phụ can đinh thái âm tự hóa lộc cũng nói rõ tài lộc đến từ trưởng thượng bối hoặc cấp trên phúc ấm

< cha mẹ là phúc tới Huynh >( Tân Mùi ) tọa liêm trinh lộc năm sinh thất sát + thiên việt

Biểu hiện mệnh chủ có quý nhân tài lộc đi thực hiện lý tưởng thu được thành tựu

< cha mẹ là phúc tới Huynh > ( Đinh Mùi ) thái dương thái âm lộc năm sinh thả tự hóa lộc + kình dương tọa [ bản phụ ]/[ phúc tới Huynh ]

Biểu hiện mệnh chủ vốn có quý nhân tài lộc đi thực hiện lý tưởng thu được thành tựu lại nhân tham cầu là biết quý trọng ý đạp hư

Lộc năm sinh thả tự hóa lộc cùng loại để tiêu sẽ không hưởng thụ ( giống loại dẫn lộc ) là lộc ra

< cha mẹ là phúc tới Huynh > quan sát mệnh chủ đấy lý tưởng cùng thành tựu sinh khoa nhập phụ biểu hiện mệnh chủ sống lâu có công danh

< cha mẹ là phúc tới Huynh > sinh kỵ nhập cha mẹ [ phúc tới Huynh ] biểu hiện mệnh chủ có thể nhâm hình chức nhưng uất tốt thất bại

< cha mẹ là phúc tới Huynh > mệnh làm thái dương hóa kị nhập tật gặp thái dương tự hóa quyền [ quyền kị dây dưa ] trùng phụ [ phúc tới Huynh ]( tổ phụ thành tựu chịu ảnh hưởng )

< cha mẹ là phúc tới Huynh > phúc làm phi hóa kỵ nhập phụ [ phúc tới Huynh ]

< cha mẹ là phúc tới Huynh > ( quý dậu ) tọa vũ khúc lộc năm sinh thất sát + thiên diêu địa không biểu hiện mệnh chủ lý tưởng thực tiễn tình huống cùng thực tế thành tựu tốt bụng

Lưu ý địa không sợ có không tưởng tượng nổi suy sụp

< điền trạch là phúc chi phụ > quan sát mệnh chủ tới cá nhân có phúc thật xấu

< liền ra lệnh bàn quan sát theo như [ xem khí ] xem [ cung phúc đức ] mà luận >

< điền trạch là phúc chi phụ > quan sát mệnh chủ tới cá nhân có phúc thật xấu

< điền trạch là phúc chi phụ > ( kỷ dậu ) tọa thiên cơ sinh khoa cự môn sinh kỵ + văn xương tả phụ thiên việt

Đây hóa tượng nói rõ mệnh chủ có quý nhân ngôi sao may mắn trợ giúp nhưng [ khoa kị tha mài ] tề nhân chi có phúc làm việc tốt thường gian nan

[ kị chuyển kị ] điền làm mình văn khúc hóa kị nhập [ bản Huynh ]( đã tị ) gặp thiên đồng sinh quyền [ quyền kị dây dưa ] trùng [ bản nô ]

Nói rõ đây kị cuối cùng tạo trở thành huynh đệ bằng hữu giữa phân tranh thương hại cãi cọ các loại tượng

< điền trạch là phúc chi phụ > nô làm hóa kị nhập điền [ phúc chi phụ ] biểu hiện chúng sinh đối với mệnh chủ đấy có phúc có tổn

< Quan lộc là phúc tới phúc > quan sát mệnh chủ đấy có phúc thọ nguyên cùng mệnh chủ đấy công tác ý nguyện vân vân

Phúc làm hóa kị nhập [ bản mạng ] gặp tự hóa kị này là [ lui mã kị ] đây kị thối lui đến [ bản phu ] trùng [ bản quan ]( giáp tuất )

< Quan lộc là phúc tới phúc > phúc đức hóa kị trùng bản quan [ phúc tới phúc ] biểu hiện đi nhiều bất nghĩa tất từ tễ hại nhân hại mình cái được không bù đắp đủ cái mất

< Quan lộc là phúc tới phúc > phúc làm thái âm hóa kị nhập Quan ( Đinh Hợi ) này là từ tổn phúc khí

Phúc làm thái âm hóa kị nhập Quan ( Đinh Hợi ) phùng thái âm sinh kỵ thả tự hóa lộc hình thành song kị trùng [ bản phu ]( tân tị )

Lưu ý Quan lộc phùng [ sách mã kỵ ] không nên sáng nghiệp thái âm hóa kị không nên tiến hành bất động sản nghiệp vụ

< Quan lộc là phúc tới phúc > phúc làm hóa kị nhập phu trùng Quan [ phúc tới phúc ] nói rõ hại nhân hại mình đi nhiều bất nghĩa mà từ tễ

< Quan lộc là phúc tới phúc ] phúc can lộc nhập [ Quan ] biểu hiện mệnh chủ cực nghĩ vì sự nghiệp dốc sức làm cố gắng
Đáng tiếc nếu gặp phúc đức tự hóa kị hình thành lộc kị dây dưa không thuận tiến lui hữu hối tội

< nô bộc là phúc tới điền > quan sát mệnh chủ thân mình phúc khí căn cơ

< nô bộc là phúc tới điền > ( xem tượng pháp ) thiên đồng lộc năm sinh nhập biểu hiện này tổ phụ nhà bên trong có tài phú có tiền có thể hưởng

< nô bộc là phúc tới điền > phúc làm tham lang hóa kị nhập Huynh trùng nô bộc [ phúc tới điền ]

Cho nên dự đoán mệnh chủ nổi khổ não đến cực điểm phi ngoại nhân có thể hiểu

< nô bộc là phúc tới điền > phúc làm hóa lộc nhập nô [ phúc tới điền ] bình thường biểu hiện tự cầu đa phúc tăng phúc cơ

( nếu gặp sinh kỵ ở nô thì uổng phí tâm cơ )

< nô bộc là phúc tới điền > phúc làm tham lang hóa lộc nhập nô [ phúc tới điền ] biểu hiện theo đuổi hoàn mỹ lý tưởng

< nô bộc là phúc tới điền > phúc làm văn xương hóa kị nhập nô [ phúc tới điền ] biểu hiện từ tổn phúc cơ tự tìm phiền não

< thiên di là phúc tới Quan > quan sát mệnh chủ đấy kiếp trước nhân quả kiếp đấy tạo hóa các loại trạng huống

< liền ra lệnh bàn quan sát theo như [ xem khí ] xem [ cung phúc đức ] mà luận >

< thiên di là phúc tới Quan > quan sát mệnh chủ đấy kiếp trước nhân quả kiếp đấy tạo hóa các loại trạng huống

< thiên di là phúc tới Quan > ( bính ngọ ) vũ khúc sinh kỵ thiên phủ + hữu bật âm sát biểu hiện mệnh chủ không tài ấm

[ kị chuyển kị ] thiên làm bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản phúc ]( nhâm dần ) nói rõ đây kị cuối cùng tạo thành bên ngoài thất phúc ( không tài không có phúc )

< thiên di là phúc tới Quan > ( đinh tị ) tọa vũ khúc phá quân lộc năm sinh + thiên việt

Biểu hiện mệnh chủ đấy kiếp trước nhân quả kiếp đấy tạo hóa các loại trạng huống không tệ có phúc ấm

< thiên di là phúc tới Quan > ( bính ngọ ) vũ khúc sinh kỵ thiên phủ + hữu bật âm sát biểu hiện mệnh chủ không tài ấm

< thiên di là phúc tới Quan > phúc làm phi hóa kỵ nhập thiên [ phúc tới Quan ] mệnh chủ lý lẽ niệm quấy nhiễu sở hửu tư tưởng tới hoạt động

< thiên di là phúc tới Quan > phúc can lộc nhập thiên [ phúc tới Quan ] mệnh chủ chăm chú tự thân lý niệm

< tật ách là phúc tới nô > quan sát mệnh chủ lý lẽ nghĩ lý niệm quy hoạch sách lược thành bại cùng tổn ích trạng huống

Phúc làm thái âm hóa kị nhập tật ( canh tử ) phùng thiên đồng lộc năm sinh thả tự hóa kị văn xương sinh khoa thái âm tự hóa khoa

< tật ách là phúc tới nô > phúc làm thái âm hóa kị nhập tật [ phúc tới nô ] gặp tự hóa kị biểu hiện hoa đào chi niệm đầu thất bại

Nếu lấy [ cung phúc đức từ là thể dụng ]

< tật ách là phúc tới nô > phúc làm phi hóa kỵ nhập tật chủ mệnh chủ thật là mạnh tư tưởng mình ngoan vững chắc không thay đổi bạng châu không bằng hữu tri kỷ

< tật ách là phúc tới nô > phúc can lộc nhập [ tật ]

< tật ách là phúc tới nô > phúc làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản tật ]( quý dậu ) mệnh chủ tâm tính ích kỷ tốt biện vô tri tâm tới bạn bè

< tài bạch là phúc tới thiên > quan sát mệnh chủ tới có phúc hoặc tài nguyên đến hướng cùng với mệnh chủ để ý tài tới quan niệm

< đứa con là phúc nhanh > quan sát mệnh chủ chi tư nghĩ quan niệm đấy bản chất hoặc khuynh hướng

Mà xem cung tử nữ < đứa con là phúc nhanh > nữ mệnh có thể tra ra nam tính ( phu ) tới nguyên nhân ( lấy tinh tượng chỉ phán đoán )

< đứa con là phúc nhanh > phúc can lộc nhập tử [ phúc nhanh ] bày mệnh chủ trời sanh tính lạc quan

Phúc đức tọa lộc năm sinh sinh quyền phúc làm hóa kị nhập tử < đứa con là phúc nhanh >

< đứa con là phúc nhanh > nữ mệnh quan sát [ trượng phu ] tới nguyên nhân ( dùng [ tinh tượng ] dự đoán tật bệnh chủng loại )

< đứa con là phúc nhanh > lộc năm sinh nhập ( chiếu điền trạch ) có thể độc lực trí sản thái dương lộc năm sinh thích hợp tiến hành giáo hóa công việc

< đứa con là phúc nhanh > sinh kỵ nhập ( phúc nhanh ) khó tránh về tinh thần sẽ có lớn áp lực

< đứa con là phúc nhanh > tật làm phi hóa kỵ nhập tử [ phúc nhanh ]

< đứa con là phúc nhanh > phúc làm hóa kị nhập tử [ phúc nhanh ] biểu hiện phiền não tự tìm

< đứa con là phúc nhanh > phúc làm thái dương hóa lộc nhập tử [ phúc nhanh ] biểu hiện mệnh chủ bác ái chiếu rọi chúng sinh

< đứa con là phúc nhanh > phúc làm hóa lộc nhập tử [ phúc nhanh ] biểu hiện

< đứa con là phúc nhanh > phúc làm vũ khúc hóa lộc nhập tử mệnh chủ nghĩ đầu tư ( nếu gặp cung tử nữ tự hóa sợ là lộc ra tổn thất )

< đứa con là phúc nhanh > phúc làm hóa kị nhập điền trùng [ phúc nhanh ] biểu hiện phiền não tự tìm

Phúc làm thiên lương hóa lộc nhập tử ( mình xấu ) phùng thiên lương sinh quyền thả tự hóa khoa văn khúc tự hóa kị hình thành [ quyền khoa kị dây dưa ]

< đứa con là phúc nhanh > phúc can lộc nhập tử [ phúc nhanh ] gặp [ quyền khoa kị dây dưa ] mệnh chủ nghĩ đầu tư tả hữu khó xử cử chỉ khó định

< đứa con là phúc nhanh > phúc làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ vở ]( quý chưa ) trùng xé trời cơ lộc năm sinh [ kỵ trảo lộc ] con là hưởng phúc

Trùng bổn điền bên ngoài tư hỗn rời nhà lưu luyến vong phản

Nói rõ mệnh chủ thiên tính vui vẻ bên ngoài mò hỗn ăn uống chơi nhạc

< vợ chồng là phúc tới tài > quan sát mệnh chủ hưởng thụ có phúc cùng đạt thành lý tưởng đấy tiền tài nguồn gốc ( hay không cũng đủ ) tình huống

Bình thường cái gọi là thành công phía sau nhất định có tốt phối ngẫu ( thê tài là đạt thành lý tưởng bản tiền )

< vợ chồng là tài tới phúc > tử can lộc nhập phu tiền tài đến từ sự nghiệp danh vị ( vợ chồng ) buôn bán có lời lương tâm tài

Tử làm hóa kị nhập mệnh ( đứa con là đầu tư vị trí ) mà tử làm hóa lộc nhập phu

< vợ chồng là phúc tới tài > phúc làm hóa lộc nhập phu [ phúc tới tài ] biểu hiện trọng thị phúc phận cùng tiền tài

< vợ chồng là phúc tới tài > phúc làm hóa kị nhập phu [ phúc tới tài ] có tự tìm phiền não giống

< vợ chồng là phúc tới tài > phúc can lộc nhập tử mà chuyển phi hóa kỵ nhập phu [ phúc tới tài ] có tự tìm phiền não giống

< huynh đệ là phúc người ấy > quan sát mệnh chủ đấy tư tưởng hoạt động hoặc nói này trong lý tưởng chi giao tế hoạt động

< liền ra lệnh bàn quan sát theo như [ xem khí ] xem [ cung phúc đức ] mà luận >

< huynh đệ là phúc người ấy > quan sát mệnh chủ đấy tư tưởng hoạt động hoặc nói này trong lý tưởng chi giao tế hoạt động

< huynh đệ là phúc người ấy > ( tân hợi ) thiên lương lộc năm sinh tọa [ bản Huynh ]/[ phúc người ấy ] biểu hiện mệnh chủ thiện với đầu tư giao tế trơn mượt động

[ lộc chuyển lộc ] Huynh làm tân cự môn hóa lộc nhập [ vở ]( kỷ dậu ) biểu hiện mệnh chủ nhu theo như lại đứa con hoặc đầu tư giao tế tiếp khách mới lộc

Nữ mệnh quan sát [ trượng phu ] tới năng lực tình dục ( phúc đức biểu hiện nam tính )

< đứa con là phúc nhanh > quan sát [ trượng phu ] tới nguyên nhân ( dùng [ tinh tượng ] dự đoán tật bệnh chủng loại )

< huynh đệ là phúc người ấy > ( tân hợi ) thiên lương lộc năm sinh tọa [ bản Huynh ]/[ phúc người ấy ] biểu hiện mệnh chủ thiện với đầu tư giao tế trơn mượt động

< huynh đệ là phúc người ấy > nếu mệnh làm hóa lộc nhập Huynh [ phúc người ấy ] nữ mệnh bày nữ mệnh thân mình có hoa đào hiện tượng

< huynh đệ là phúc người ấy > phúc làm hóa kị nhập Huynh [ phúc người ấy ] biểu hiện tư tưởng quan niệm sa vào với hưởng thụ hoa đào giao tế

< huynh đệ là phúc người ấy > phúc làm phi hóa kỵ nhập [ bản nô trùng bản Huynh ]( Huynh là [ phúc người ấy ]) ý của nó không dám tùy tiện [ đói không chọn thực ]

Lưu ý phúc can lộc nhập phụ mà phúc làm phi hóa kỵ nhập nô này lộc kị rơi cung cách xa nhau năm cách biểu hiện uổng phí tâm cơ hoặc không giúp được gì

[ lộc chuyển kị ] phụ làm giáp thái dương hóa kị nhập [ bản Huynh ]( nhâm tuất ) < huynh đệ là phúc người ấy >

Bày nghĩ quy nghĩ cũng không dám mậu nhiên hành động tư tưởng quan niệm không dám sa vào với hưởng thụ hoa đào giao tế

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Điều tra mệnh chủ tới có phúc cùng nhân cách đặc biệt chất - từ cung phúc đức quan sát

Từ cung phúc đức điều tra mệnh chủ tới có phúc cùng nhân cách đặc biệt chất

Cung phúc đức biểu hiện mệnh chủ cả đời giữa sở cố gắng ( mưu sinh cầu lợi nhuận ) đấy lợi hại giai cùng phúc đức liên quan đến

Phúc đức chừng không hoạn không lộc nhưng mà dù có [ phúc vận ] khả hoạch lợi nhuận

Nếu không [ phúc đức ] khó thủ kỳ thành thế tất tổn hao tổn

Lộc chừng không hoạn không ấm cập tử tôn tới vinh xương

[ cung phúc đức ] chủ thọ nguyên lý tưởng tư tưởng cảm xúc cập tin tưởng cùng kiếm tiền tới hành vi cung vị

Phúc đức cung vô chính diệu tá ngôi sao thủ thường tư tưởng kỳ khác thiên mã hành không biến hóa khó đoán người phi thường bình thường tư duy

Phúc đức thất bại cung tư duy thường cùng nhân bất đồng tư tưởng nhiều kỳ lạ ( trần tuyết đào đại sư quan điểm )

Phúc đức cung vô chính diệu hơn phân nửa vui mừng ảo tưởng sức tưởng tượng phong phú lại khuyết thiếu tổ chức năng lực lộ ra tán mạn phán đoán lực khá là kém

Cung phúc đức cung vô chính diệu ( không bằng không cũng không biểu hiện là hung ) không khỏi khá là nhiều hư không không thực cảm nghĩ trong đầu thả ý chí lực cũng hơi nghi ngờ xốc nổi

< trần tuyết đào đại sư quan điểm >

Cung phúc đức ( mấy đời nối tiếp nhau nhân quả kiếp nầy quả báo )

< là thiên di đấy cung tài bạch > cùng xuất ngoại lúc đấy phủ biểu hiện bên ngoài tiêu phí nhiều ( tiền trả ) đấy thái độ liên quan đến

< phúc đức là tật của tật > đại biểu tâm linh vực thẩm rõ ràng ra trước đây mấy đời nối tiếp nhau nhân quả

Ở hiện thế đấy tiềm thức mê ( không hề nguyên nhân mới tốt biểu hiện )

Khác nếu cung phúc đức tọa sinh kỵ thả tự hóa kị biểu hiện thân khỏe mạnh trạng huống không tốt

< phúc đức là phụ chi phụ > là tổ ấm vị trí quan sát mệnh chủ tạo hóa cùng phúc ấm

Cũng thế quan sát nhân cách đặc biệt chất ( như tinh thần trạng thái tư tưởng quan niệm ham mê vân vân )

Nếu sinh kỵ ( ích kỷ theo như lại uất trệ khiếm trái không thuận ) nhập phúc biểu hiện này chấp nhất không phóng khoáng tâm kết vị trí

Nếu sinh kỵ thả tự hóa kị ở phúc càng biểu hiện lòng dạ không mở lãng thật xấu chẳng phân biệt được chấp mê không tỉnh xử sự cố chấp mang theo có nghiệp cách trở vận đường nhấp nhô

< phúc đức là tài tới thiên > sinh kỵ thả tự hóa kị nhập phúc biểu hiện không kiếm tiền tới vận vui mừng hưởng thụ mà tốn tiền không độ

Nếu cung tật ách là một cung phúc đức là sáu cho nên nhất lục cộng tông biểu hiện nếu là tâm tính ở tật ách vậy linh tính ( tiềm thức ) ngay tại phúc đức

Xem [ từ sát ] khuynh hướng xem cung phúc đức ( từ sát là tư tưởng bên trên đấy xúc động tạo thành )

Tử Tướng phúc đức đối chiếu phá quân nếu hội sát cập hoa đào này là từ sát tổ hợp ( lưu ý nếu không sát hoa đào cận là vô tình không nghĩa )

Liêm tướng phúc đức đối chiếu phá quân ( khá là kém cảm tình yếu ớt ) nếu từ sát khá là khó vãn hồi

Cung phúc đức ở tuyệt địa tính cách trầm tĩnh không đấu chí ( trần tuyết đào đại sư quan điểm )

Phúc đức ở thìn ( mộ khố ) biểu hiện tư tưởng ta chấp

Lục cát đối với ngôi sao thủ khá là tốt nếu đơn ngôi sao thủ phúc đức tâm lý không công bằng cẩn thận bệnh tâm thần ( trần tuyết đào đại sư quan điểm )

Lộc năm sinh tọa cung tối sợ hồi cung tật ách làm hóa kị hoặc cung nô bộc làm hóa kị trùng phá phùng trùng phá thì hung này là [ tuyệt mệnh lộc ]

< điều tra mệnh chủ nhân cách đặc biệt chất >

Cung phúc đức biểu hiện mệnh chủ tinh thần quan niệm cùng ham mê

Cự môn sinh quyền nhập phúc đức biểu hiện vui mừng quyền lực đánh đấm khí hoặc khi dễ xâm chiếm người khác khó có thể bị cường thế bức bách liền phạm

( cự môn là võ mồm thầm ( sứ âm ) văn khúc biểu hiện tài ăn nói gặp hóa quyền thì không chịu thua nghĩ cường biện )

<[ quyền chuyển quyền ] quan sát cuộc đời này quyền đấy nguồn gốc >

Phúc làm bính thiên cơ hóa quyền nhập bản mạng biểu hiện cuộc đời này quyền tới nguồn gốc xuất phát từ mệnh chủ tự thân hết thảy từ mệnh chủ quyết định

Phúc làm bính thiên đồng hóa lộc nhập bản tài ( nhâm tuất ) biểu hiện mệnh chủ nhân cầu bị lười hưởng phúc cả ngày nghĩ tiền ( lộc là nhân )

Phúc làm bính liêm trinh hóa kị nhập bản nô ( kỷ mùi ) kị trùng bản Huynh ( thành tựu tuyến ) biểu hiện mệnh chủ một chuyện không thành

< huynh đệ là tài tới điền > chịu phúc làm kị trùng khố phá ( không tiền không hiện tiền hoặc gởi ngân hàng )

< xem cung phúc đức ( canh ngọ )> quan sát mệnh chủ chi tư nghĩ cùng tu vi

Phúc đức can canh thái dương hóa lộc nhập bản tài ( bính tý ) trùng phá văn khúc sinh kỵ này là [ lộc nhập động không đáy ] nghĩ tiền nghĩ phong nhưng cũng là không tốt

Phúc đức can canh thiên đồng hóa kị phi nhập bản thiên ( giáp tuất ) biểu hiện bên ngoài thất phúc ( là tiền mà ở ngoại tư hỗn )

Truy tra thái dương hóa lộc [ lộc chuyển lộc ] bính làm thiên đồng hóa lộc phi nhập bản thiên ( giáp tuất )

Mà thiên đồng hóa kị [ kị chuyển kị ] giáp làm thái dương hóa kị phi nhập bản tài ( bính tý ) kể trên lưỡng hóa tượng bày uổng phí tâm cơ hai đầu thất bại

Phúc làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản mạng ] thả tự hóa khoa này là lộc ra là tổn

Phúc làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ vở ] trùng xé trời cơ lộc năm sinh < đứa con là phúc nhanh >

Đây hóa tượng nói rõ mệnh chủ vui mừng bên ngoài ăn uống chơi nhạc

< lưu ý xem cung tài bạch ( bính tý )>

Tài bạch bính làm liêm trinh hóa kị nhập bổn điền ( Tân Mùi ) mà cung thiên di ( giáp tuất ) giáp làm liêm trinh hóa lộc cũng nhập bổn điền ( Tân Mùi )

Liêm trinh là tù liệt hóa dơ bẩn loạn không chọn thủ đoạn có thể thấy mệnh chủ bên ngoài cầu tài này đường lối thủ đoạn tuyệt phi chính đạo

Lộc năm sinh nhập phúc biểu hiện vui mừng hưởng phúc đối với cuộc sống phẩm chất khá giảng cứu

Sinh quyền nhập phúc biểu hiện yêu thích huy bỗng nhiên tính hưởng thụ thường nhân sung mãn mặt mũi mà phô bày giàu sang

Sinh khoa nhập phúc biểu hiện đây hưởng thụ thuộc có kế hoạch tính ( số lượng nhập là ra )

Sinh kỵ nhập phúc biểu hiện hưởng thụ ít ( hoặc không ) tinh thần không yên trùng tài bạch thường dùng tiền không thích hợp mà tổn thất

< phúc đức là phúc mệnh > quan sát mệnh chủ đấy lý niệm tư tưởng ham mê nghiệp cách trở thọ nguyên hoặc nói tiên thiên tạo hóa thất tình lục dục các loại

[ định bàn ] lúc tham khảo tính cách

Phúc đức tọa lộc năm sinh mệnh chủ tính cách biểu hiện lạc quan trọng tài hoa đào trọng

Phúc đức tọa sinh quyền mệnh chủ tính cách chủ quan cứng rắn cảnh

Phúc đức tọa sinh khoa mệnh chủ tính cách trùng tên thanh ái hư vinh

Phúc đức tọa sinh kỵ mệnh chủ tính cách biểu hiện bi thương xem tĩnh táo thấp điều dù trọng yên ổn nhưng khuyết thiếu tiến thủ hội nhận tình ăn uống tới dục

Phúc đức ở tuyệt địa tính cách trầm tĩnh không đấu chí

Cung phúc đức đơn ngôi sao thủ tư tưởng khá là không công bằng cẩn thận có bệnh tâm thần khuynh hướng

< phúc đức là mệnh tới phúc > quan sát mệnh chủ đấy phúc ấm tạo hóa quan niệm tư tưởng thói quen mưu lược bỏ hoặc mệnh chủ tới sinh tồn niệm đầu

Cũng thế quan sát nhân cách đặc biệt chất ( như tinh thần trạng thái tư tưởng quan niệm ham mê vân vân )

Nếu sinh kỵ ( ích kỷ theo như lại uất trệ khiếm trái không thuận ) nhập phúc biểu hiện này chấp nhất không phóng khoáng tâm kết vị trí

Lộc năm sinh nhập phúc biểu hiện vui mừng hưởng phúc đối với cuộc sống phẩm chất khá giảng cứu

Sinh quyền nhập phúc biểu hiện yêu thích huy bỗng nhiên tính hưởng thụ thường nhân sung mãn mặt mũi mà phô bày giàu sang

Sinh khoa nhập phúc biểu hiện đây hưởng thụ thuộc có kế hoạch tính ( số lượng nhập là ra )

Sinh kỵ nhập phúc biểu hiện hưởng thụ ít ( hoặc không ) tinh thần không yên không cách nào an hưởng trùng tài bạch thường dùng tiền không thích hợp mà tổn thất

Sinh kỵ nhập phúc không tổ ấm lao lục cách tư tưởng bi thương xem thấp điều dù trọng yên ổn khiếm khuyết tiến thủ vật dục cường trọng thị ăn uống đến tột cùng là tiết kiệm người

Sinh kỵ nhập phúc biểu hiện mệnh chủ trung thực sợ phiền phức ( tư tưởng khá là kế toán khá là ích kỷ nhưng không sợ nhân ) đa sầu đa cảm bị tự tìm phiền não ( toản kẹo sữa bò tiêm )

Phúc đức tự hóa lộc biểu hiện 1. Mệnh chủ nhân duyên tốt gia giáo tốt

2. Có tổ nghiệp nên nếu không tổ nghiệp cũng có thể dần dần tích lũy tài phú gia sản

< phúc đức là mệnh tới phúc > biểu hiện tư tưởng quan niệm nếu tọa sinh kỵ bi thương xem chủ nghĩa thường ôm chặt phụ diện tư duy đối với sự vật phán đoán

Dễ dàng xu hướng phụ diện không hiểu được mình điều thích tuyên tiết áp lực đúng là vật chất cuộc sống phong dụ vẫn cảm thán cuộc sống phẩm chất không tốt

< phúc đức là mệnh tới phúc > biểu hiện tư tưởng quan niệm tọa sinh kỵ bi thương xem chủ nghĩa thường ôm chặt phụ diện tư duy đối với sự vật phán đoán dễ dàng xu hướng phụ diện

Không hiểu lắm được từ ta điều thích đi tuyên tiết áp lực đúng là vật chất cuộc sống phong dụ vẫn hội cảm thán cuộc sống phẩm chất không tốt

Xem nữ mệnh phúc đức tọa không kiếp có thể thấy mệnh chủ đấy ý tưởng quan niệm bất đồng với thường nhân

< cung mệnh là phúc phu quân > quan sát mệnh chủ đấy lý tưởng lý niệm hoài bão tới phát triển thi hành trạng huống ( thành bại )

< cha mẹ là phúc tới Huynh > quan sát mệnh chủ lý tưởng thực tiễn tình huống cùng thực tế thành tựu

< liền mệnh bàn quan sát theo như [ xem khí ] xem [ cung phúc đức ] mà luận >

< cha mẹ là phúc tới Huynh > quan sát mệnh chủ lý tưởng thực tiễn tình huống cùng thực tế thành tựu

< cha mẹ là phúc tới Huynh > ( Đinh Mùi ) thái dương thái âm lộc năm sinh thả tự hóa lộc + kình dương tọa [ bản phụ ]/[ phúc tới Huynh ]

Biểu hiện mệnh chủ vốn có quý nhân tài lộc đi thực hiện lý tưởng thu được thành tựu lại nhân tham cầu là biết quý trọng ý đạp hư

Lộc năm sinh thả tự hóa lộc cùng loại để tiêu sẽ không hưởng thụ ( giống loại dẫn lộc ) là lộc ra

Kình dương nhập [ phúc tới Huynh ] cũng hội ảnh hưởng lý tưởng thực tiễn

[ lộc chuyển lộc ] phụ can đinh thái âm tự hóa lộc cũng nói rõ tài lộc đến từ trưởng thượng bối hoặc cấp trên phúc ấm

< cha mẹ là phúc tới Huynh >( Tân Mùi ) tọa liêm trinh lộc năm sinh thất sát + thiên việt

Biểu hiện mệnh chủ có quý nhân tài lộc đi thực hiện lý tưởng thu được thành tựu

< cha mẹ là phúc tới Huynh > ( Đinh Mùi ) thái dương thái âm lộc năm sinh thả tự hóa lộc + kình dương tọa [ bản phụ ]/[ phúc tới Huynh ]

Biểu hiện mệnh chủ vốn có quý nhân tài lộc đi thực hiện lý tưởng thu được thành tựu lại nhân tham cầu là biết quý trọng ý đạp hư

Lộc năm sinh thả tự hóa lộc cùng loại để tiêu sẽ không hưởng thụ ( giống loại dẫn lộc ) là lộc ra

< cha mẹ là phúc tới Huynh > quan sát mệnh chủ đấy lý tưởng cùng thành tựu sinh khoa nhập phụ biểu hiện mệnh chủ sống lâu có công danh

< cha mẹ là phúc tới Huynh > sinh kỵ nhập cha mẹ [ phúc tới Huynh ] biểu hiện mệnh chủ có thể nhâm hình chức nhưng uất tốt thất bại

< cha mẹ là phúc tới Huynh > mệnh làm thái dương hóa kị nhập tật gặp thái dương tự hóa quyền [ quyền kị dây dưa ] trùng phụ [ phúc tới Huynh ]( tổ phụ thành tựu chịu ảnh hưởng )

< cha mẹ là phúc tới Huynh > phúc làm phi hóa kỵ nhập phụ [ phúc tới Huynh ]

< cha mẹ là phúc tới Huynh > ( quý dậu ) tọa vũ khúc lộc năm sinh thất sát + thiên diêu địa không biểu hiện mệnh chủ lý tưởng thực tiễn tình huống cùng thực tế thành tựu tốt bụng

Lưu ý địa không sợ có không tưởng tượng nổi suy sụp

< điền trạch là phúc chi phụ > quan sát mệnh chủ tới cá nhân có phúc thật xấu

< liền ra lệnh bàn quan sát theo như [ xem khí ] xem [ cung phúc đức ] mà luận >

< điền trạch là phúc chi phụ > quan sát mệnh chủ tới cá nhân có phúc thật xấu

< điền trạch là phúc chi phụ > ( kỷ dậu ) tọa thiên cơ sinh khoa cự môn sinh kỵ + văn xương tả phụ thiên việt

Đây hóa tượng nói rõ mệnh chủ có quý nhân ngôi sao may mắn trợ giúp nhưng [ khoa kị tha mài ] tề nhân chi có phúc làm việc tốt thường gian nan

[ kị chuyển kị ] điền làm mình văn khúc hóa kị nhập [ bản Huynh ]( đã tị ) gặp thiên đồng sinh quyền [ quyền kị dây dưa ] trùng [ bản nô ]

Nói rõ đây kị cuối cùng tạo trở thành huynh đệ bằng hữu giữa phân tranh thương hại cãi cọ các loại tượng

< điền trạch là phúc chi phụ > nô làm hóa kị nhập điền [ phúc chi phụ ] biểu hiện chúng sinh đối với mệnh chủ đấy có phúc có tổn

< Quan lộc là phúc tới phúc > quan sát mệnh chủ đấy có phúc thọ nguyên cùng mệnh chủ đấy công tác ý nguyện vân vân

Phúc làm hóa kị nhập [ bản mạng ] gặp tự hóa kị này là [ lui mã kị ] đây kị thối lui đến [ bản phu ] trùng [ bản quan ]( giáp tuất )

< Quan lộc là phúc tới phúc > phúc đức hóa kị trùng bản quan [ phúc tới phúc ] biểu hiện đi nhiều bất nghĩa tất từ tễ hại nhân hại mình cái được không bù đắp đủ cái mất

< Quan lộc là phúc tới phúc > phúc làm thái âm hóa kị nhập Quan ( Đinh Hợi ) này là từ tổn phúc khí

Phúc làm thái âm hóa kị nhập Quan ( Đinh Hợi ) phùng thái âm sinh kỵ thả tự hóa lộc hình thành song kị trùng [ bản phu ]( tân tị )

Lưu ý Quan lộc phùng [ sách mã kỵ ] không nên sáng nghiệp thái âm hóa kị không nên tiến hành bất động sản nghiệp vụ

< Quan lộc là phúc tới phúc > phúc làm hóa kị nhập phu trùng Quan [ phúc tới phúc ] nói rõ hại nhân hại mình đi nhiều bất nghĩa mà từ tễ

< Quan lộc là phúc tới phúc ] phúc can lộc nhập [ Quan ] biểu hiện mệnh chủ cực nghĩ vì sự nghiệp dốc sức làm cố gắng
Đáng tiếc nếu gặp phúc đức tự hóa kị hình thành lộc kị dây dưa không thuận tiến lui hữu hối tội

< nô bộc là phúc tới điền > quan sát mệnh chủ thân mình phúc khí căn cơ

< nô bộc là phúc tới điền > ( xem tượng pháp ) thiên đồng lộc năm sinh nhập biểu hiện này tổ phụ nhà bên trong có tài phú có tiền có thể hưởng

< nô bộc là phúc tới điền > phúc làm tham lang hóa kị nhập Huynh trùng nô bộc [ phúc tới điền ]

Cho nên dự đoán mệnh chủ nổi khổ não đến cực điểm phi ngoại nhân có thể hiểu

< nô bộc là phúc tới điền > phúc làm hóa lộc nhập nô [ phúc tới điền ] bình thường biểu hiện tự cầu đa phúc tăng phúc cơ

( nếu gặp sinh kỵ ở nô thì uổng phí tâm cơ )

< nô bộc là phúc tới điền > phúc làm tham lang hóa lộc nhập nô [ phúc tới điền ] biểu hiện theo đuổi hoàn mỹ lý tưởng

< nô bộc là phúc tới điền > phúc làm văn xương hóa kị nhập nô [ phúc tới điền ] biểu hiện từ tổn phúc cơ tự tìm phiền não

< thiên di là phúc tới Quan > quan sát mệnh chủ đấy kiếp trước nhân quả kiếp đấy tạo hóa các loại trạng huống

< liền ra lệnh bàn quan sát theo như [ xem khí ] xem [ cung phúc đức ] mà luận >

< thiên di là phúc tới Quan > quan sát mệnh chủ đấy kiếp trước nhân quả kiếp đấy tạo hóa các loại trạng huống

< thiên di là phúc tới Quan > ( bính ngọ ) vũ khúc sinh kỵ thiên phủ + hữu bật âm sát biểu hiện mệnh chủ không tài ấm

[ kị chuyển kị ] thiên làm bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản phúc ]( nhâm dần ) nói rõ đây kị cuối cùng tạo thành bên ngoài thất phúc ( không tài không có phúc )

< thiên di là phúc tới Quan > ( đinh tị ) tọa vũ khúc phá quân lộc năm sinh + thiên việt

Biểu hiện mệnh chủ đấy kiếp trước nhân quả kiếp đấy tạo hóa các loại trạng huống không tệ có phúc ấm

< thiên di là phúc tới Quan > ( bính ngọ ) vũ khúc sinh kỵ thiên phủ + hữu bật âm sát biểu hiện mệnh chủ không tài ấm

< thiên di là phúc tới Quan > phúc làm phi hóa kỵ nhập thiên [ phúc tới Quan ] mệnh chủ lý lẽ niệm quấy nhiễu sở hửu tư tưởng tới hoạt động

< thiên di là phúc tới Quan > phúc can lộc nhập thiên [ phúc tới Quan ] mệnh chủ chăm chú tự thân lý niệm

< tật ách là phúc tới nô > quan sát mệnh chủ lý lẽ nghĩ lý niệm quy hoạch sách lược thành bại cùng tổn ích trạng huống

Phúc làm thái âm hóa kị nhập tật ( canh tử ) phùng thiên đồng lộc năm sinh thả tự hóa kị văn xương sinh khoa thái âm tự hóa khoa

< tật ách là phúc tới nô > phúc làm thái âm hóa kị nhập tật [ phúc tới nô ] gặp tự hóa kị biểu hiện hoa đào chi niệm đầu thất bại

Nếu lấy [ cung phúc đức từ là thể dụng ]

< tật ách là phúc tới nô > phúc làm phi hóa kỵ nhập tật chủ mệnh chủ thật là mạnh tư tưởng mình ngoan vững chắc không thay đổi bạng châu không bằng hữu tri kỷ

< tật ách là phúc tới nô > phúc can lộc nhập [ tật ]

< tật ách là phúc tới nô > phúc làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản tật ]( quý dậu ) mệnh chủ tâm tính ích kỷ tốt biện vô tri tâm tới bạn bè

< tài bạch là phúc tới thiên > quan sát mệnh chủ tới có phúc hoặc tài nguyên đến hướng cùng với mệnh chủ để ý tài tới quan niệm

< đứa con là phúc nhanh > quan sát mệnh chủ chi tư nghĩ quan niệm đấy bản chất hoặc khuynh hướng

Mà xem cung tử nữ < đứa con là phúc nhanh > nữ mệnh có thể tra ra nam tính ( phu ) tới nguyên nhân ( lấy tinh tượng chỉ phán đoán )

< đứa con là phúc nhanh > phúc can lộc nhập tử [ phúc nhanh ] bày mệnh chủ trời sanh tính lạc quan

Phúc đức tọa lộc năm sinh sinh quyền phúc làm hóa kị nhập tử < đứa con là phúc nhanh >

< đứa con là phúc nhanh > nữ mệnh quan sát [ trượng phu ] tới nguyên nhân ( dùng [ tinh tượng ] dự đoán tật bệnh chủng loại )

< đứa con là phúc nhanh > lộc năm sinh nhập ( chiếu điền trạch ) có thể độc lực trí sản thái dương lộc năm sinh thích hợp tiến hành giáo hóa công việc

< đứa con là phúc nhanh > sinh kỵ nhập ( phúc nhanh ) khó tránh về tinh thần sẽ có lớn áp lực

< đứa con là phúc nhanh > tật làm phi hóa kỵ nhập tử [ phúc nhanh ]

< đứa con là phúc nhanh > phúc làm hóa kị nhập tử [ phúc nhanh ] biểu hiện phiền não tự tìm

< đứa con là phúc nhanh > phúc làm thái dương hóa lộc nhập tử [ phúc nhanh ] biểu hiện mệnh chủ bác ái chiếu rọi chúng sinh

< đứa con là phúc nhanh > phúc làm hóa lộc nhập tử [ phúc nhanh ] biểu hiện

< đứa con là phúc nhanh > phúc làm vũ khúc hóa lộc nhập tử mệnh chủ nghĩ đầu tư ( nếu gặp cung tử nữ tự hóa sợ là lộc ra tổn thất )

< đứa con là phúc nhanh > phúc làm hóa kị nhập điền trùng [ phúc nhanh ] biểu hiện phiền não tự tìm

Phúc làm thiên lương hóa lộc nhập tử ( mình xấu ) phùng thiên lương sinh quyền thả tự hóa khoa văn khúc tự hóa kị hình thành [ quyền khoa kị dây dưa ]

< đứa con là phúc nhanh > phúc can lộc nhập tử [ phúc nhanh ] gặp [ quyền khoa kị dây dưa ] mệnh chủ nghĩ đầu tư tả hữu khó xử cử chỉ khó định

< đứa con là phúc nhanh > phúc làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ vở ]( quý chưa ) trùng xé trời cơ lộc năm sinh [ kỵ trảo lộc ] con là hưởng phúc

Trùng bổn điền bên ngoài tư hỗn rời nhà lưu luyến vong phản

Nói rõ mệnh chủ thiên tính vui vẻ bên ngoài mò hỗn ăn uống chơi nhạc

< vợ chồng là phúc tới tài > quan sát mệnh chủ hưởng thụ có phúc cùng đạt thành lý tưởng đấy tiền tài nguồn gốc ( hay không cũng đủ ) tình huống

Bình thường cái gọi là thành công phía sau nhất định có tốt phối ngẫu ( thê tài là đạt thành lý tưởng bản tiền )

< vợ chồng là tài tới phúc > tử can lộc nhập phu tiền tài đến từ sự nghiệp danh vị ( vợ chồng ) buôn bán có lời lương tâm tài

Tử làm hóa kị nhập mệnh ( đứa con là đầu tư vị trí ) mà tử làm hóa lộc nhập phu

< vợ chồng là phúc tới tài > phúc làm hóa lộc nhập phu [ phúc tới tài ] biểu hiện trọng thị phúc phận cùng tiền tài

< vợ chồng là phúc tới tài > phúc làm hóa kị nhập phu [ phúc tới tài ] có tự tìm phiền não giống

< vợ chồng là phúc tới tài > phúc can lộc nhập tử mà chuyển phi hóa kỵ nhập phu [ phúc tới tài ] có tự tìm phiền não giống

< huynh đệ là phúc người ấy > quan sát mệnh chủ đấy tư tưởng hoạt động hoặc nói này trong lý tưởng chi giao tế hoạt động

< liền ra lệnh bàn quan sát theo như [ xem khí ] xem [ cung phúc đức ] mà luận >

< huynh đệ là phúc người ấy > quan sát mệnh chủ đấy tư tưởng hoạt động hoặc nói này trong lý tưởng chi giao tế hoạt động

< huynh đệ là phúc người ấy > ( tân hợi ) thiên lương lộc năm sinh tọa [ bản Huynh ]/[ phúc người ấy ] biểu hiện mệnh chủ thiện với đầu tư giao tế trơn mượt động

[ lộc chuyển lộc ] Huynh làm tân cự môn hóa lộc nhập [ vở ]( kỷ dậu ) biểu hiện mệnh chủ nhu theo như lại đứa con hoặc đầu tư giao tế tiếp khách mới lộc

Nữ mệnh quan sát [ trượng phu ] tới năng lực tình dục ( phúc đức biểu hiện nam tính )

< đứa con là phúc nhanh > quan sát [ trượng phu ] tới nguyên nhân ( dùng [ tinh tượng ] dự đoán tật bệnh chủng loại )

< huynh đệ là phúc người ấy > ( tân hợi ) thiên lương lộc năm sinh tọa [ bản Huynh ]/[ phúc người ấy ] biểu hiện mệnh chủ thiện với đầu tư giao tế trơn mượt động

< huynh đệ là phúc người ấy > nếu mệnh làm hóa lộc nhập Huynh [ phúc người ấy ] nữ mệnh bày nữ mệnh thân mình có hoa đào hiện tượng

< huynh đệ là phúc người ấy > phúc làm hóa kị nhập Huynh [ phúc người ấy ] biểu hiện tư tưởng quan niệm sa vào với hưởng thụ hoa đào giao tế

< huynh đệ là phúc người ấy > phúc làm phi hóa kỵ nhập [ bản nô trùng bản Huynh ]( Huynh là [ phúc người ấy ]) ý của nó không dám tùy tiện [ đói không chọn thực ]

Lưu ý phúc can lộc nhập phụ mà phúc làm phi hóa kỵ nhập nô này lộc kị rơi cung cách xa nhau năm cách biểu hiện uổng phí tâm cơ hoặc không giúp được gì

[ lộc chuyển kị ] phụ làm giáp thái dương hóa kị nhập [ bản Huynh ]( nhâm tuất ) < huynh đệ là phúc người ấy >

Bày nghĩ quy nghĩ cũng không dám mậu nhiên hành động tư tưởng quan niệm không dám sa vào với hưởng thụ hoa đào giao tế

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button