Tử vi

Huyền không mật chỉ

Không biết lai lịch, làm sao biết nhập đường, trong bàn bát quái giai không.

Không biết nội đường, thì mới thưởng thức ngoại đường, trong cục ngũ hành tẫn sai.

Thừa khí tách khí, chuyển họa phúc vu thủ trong bàn tay, trái ai phải ai, phân biệt cát hung vu lông nhọn thời khắc.

Bạn đang xem: Huyền không mật chỉ

Một ngày tinh đấu, vận dụng con ở trung ương, ngàn cánh hoa sen, gốc rễ sinh tại từng tí.

Vợ chồng gặp nhau ở đường, lại ngại cách trở bất thông tình.

Con cháu đều ở cổng và sân, còn kị hung ngoan phi hiếu nghĩa.

Quẻ hào hổn độn, khác phái ở chung, cát hung cùng cũng, con tò vò vi tự.

Gió núi giá trị mà suối thạch cao mù. Ngọ dậu phùng mà giang hồ hoa tửu.

Nhẹ liên khuê vách tường, mở bát đại tới văn vẻ. Dạ dày nhập đẩu ngưu, tích ngàn rương tới ngọc và tơ lụa.

Kê giao chuột mà trút xuống, tất phạm đồ lưu; lôi xuất đất tương xung, định hồi gông cùm xiềng xiếc.

Hỏa khắc kim kiêm hóa mộc, sổ sợ Hồi Lộc tai ương. Thổ chế thủy sống lại kim, tự chủ điền trang của cải.

Mộc gặp hỏa mà sống thông minh kỳ sĩ. Hỏa gặp thổ mà ra ngu dốt ngoan phu.

Vô vợ chi tướng theo như, bôn tẩu vu đông tây đường. Tươi mới nhân duyên chi tác hợp, sống nhờ vu nam bắc người ta.

Nam nữ đa tình, không mai mối chước tức là hẹn riêng. Âm dương gặp lại, gặp thù oán mà trái lại vô sai.

Phi chính phối mà một phát, có mộng lan hiện ra. Được làm thần chi song tới, nhiều chiết quế tới anh.

Âm thần đầy đất thành đàn, phấn hồng giữa sân khoảng không khoái hoạt. Hỏa diệu hàng loạt cùng giá trị, thanh vân lộ thượng từ tiêu dao.

Phi loại cùng theo, gia đa dâm loạn; sống mái phối hợp, thế ra hiền lương.

Đống nhập nam ly, đột nhiên gặp phòng tái hoán. Xe khu bắc khuyết, lúc nghe thấy đan chiếu liên tiếp đến.

Cẩu thả không sức sống nhập môn, lương gian một đêm; sẽ có vượng ngôi sao đến huyệt, phú tích ngàn chung.

Tương khắc mà có tướng tế chi công, tiên thiên tới Càn Khôn đại định. Tương sinh mà có tướng lăng tới hại, ngày mốt tới kim mộc đan xen.

Mộc tổn thương thổ mà kim vị trí thật mạnh, mặc dù họa có thể cứu chữa;

Hỏa khắc kim mà thuỷ thần trùng trùng điệp điệp, tai họa không thể xâm;

Thổ vây thủy mà mộc vượng vô phương, kim đồn củi mà hỏa huỳnh gì kị.

Cát thần suy mà kị thần vượng, nãi nhập thất mà Mịa qua; hung thần vượng mà cát thần suy, thẳng mở cửa mà vái chào trộm.

Thật mạnh khắc nhập, lập kiến tiêu vong; vị trí vị trí từ nhỏ, ngay cả thiêm tiền kiếm được.

Không thể ta mà ta khắc, nhiều ra góa vợ quả người; không sinh ta mà ta sinh, nãi sinh tuấn tú thông minh người ấy.

Vi phụ khắc, nam không nhận tội nhẹ. Bị mẫu gây thương tích, nữ nhân có thể nào tự.

Hậu nhân không cười, nhân sinh phương tới phản bối vô tình; hiền tự thừa tông, duyến sinh vị trí tới đoan củng triều vái chào.

Ta khắc cái đó mà trái lại hồi này nhục, nhân tiền tài lấy táng thân. Ta sinh chi mà bị này tai họa, vì khó sinh đến nỗi tử.

Bụng nhiều nước mà bành trướng. Là đủ kim mà tập tễnh.

Tốn cung thủy lộ nhiễu làm, vi treo cổ tự tử tới phạm. Đoái vị sân phơi phá chấn động, chủ hộc máu tai ương.

Cương quyết đất bị choáng không chịu nổi, thất có lấn cô tới phụ. Hỏa thiêu thiên mà trương nha đánh nhau, cuộc sống gia đình mắng phụ tới nhẹ.

Hai ván tương quan, tất sinh song tử; cô rồng đan kết liễu, định chủ độc tài.

Khảm cung cao nhét mà tai điếc; ly vị tàn phá mà mắt mò.

Đổi chỗ thiếu hụt mà môi hở răng lạnh, cấn tàn tật mà gân khô cánh tay chiết.

Vùng núi bị gió, hoàn sinh điên tật; lôi phong kim phạt, định bị vết đao.

Gia có ít vong, chỉ vì hướng tàn con nối dõi quẻ; đình vô mạo mạo, nhiều nhân nhận phá hào Phụ mẫu.

Lọt đạo ở khảm cung, bệnh di tinh tiết máu? Phá quân ở tốn vị, điên tật điên cuồng.

Mở miệng bút sáp ly phương, tất rơi tôn sơn ở ngoài; ly hương cát gặp cấn vị, định hồi dịch lộ tới vong.

Kim thủy đa tình, tham hoa luyến rượu; mộc kim tương phản, bội nghĩa vong ân.

Chấn động canh sẽ cục, văn thần mà kiêm võ tướng quyền; đinh bính triều làm, khách quý mà có kỳ mạo tới thọ.

Thiên thị hợp bính khôn, phú chịu địch quốc, ly nhâm một chút quý, vui mừng sinh nhiều nam.

Tứ sinh có hợp nhân văn vượng, bốn vượng vô Okita trạch tha.

Xấu chưa đổi cục mà ra tăng ni, chấn động tốn thất cung mà sống kẻ trộm ăn xin.

Nam ly bắc Khảm, vị trí cực trung ương. Sao Hôm sao mai, giao chiến tứ quốc.

Kiện mà phát động, như ý mà phát động, động phi tốt triệu. Ngăn mà tĩnh, như ý mà tĩnh, tĩnh cũng không nên.

Phú cũng đào chu, đoạn là cứng kim gặp thổ? Quý so với vương tạ, tổng duyến cây cao to phù tang.

Tân so với canh, mà tân phải tinh thần. Giáp phụ ất, mà giáp cũng thanh tú.

Quý vi huyền long, nhâm hào mây tía, hưng thịnh các phải có nhân;

Bính lâm văn khúc, đinh gần tổn thương Quan, cả người cả của bởi đó hao tổn thiếu.

Gặp lộc tồn ôn hoàng tất phát, gặp văn khúc ao không về.

Giá trị liêm trinh mà đốn gặp hoả hoạn, phùng phá quân mà ít nhiều thân thể.

Tứ mộ phi cát, dương thổ âm thổ chi sở nhận. Tứ sinh phi hung, Quẻ nội quẻ ngoại từ ta thủ.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Huyền không mật chỉ

Không biết lai lịch, làm sao biết nhập đường, trong bàn bát quái giai không.

Không biết nội đường, thì mới thưởng thức ngoại đường, trong cục ngũ hành tẫn sai.

Thừa khí tách khí, chuyển họa phúc vu thủ trong bàn tay, trái ai phải ai, phân biệt cát hung vu lông nhọn thời khắc.

Một ngày tinh đấu, vận dụng con ở trung ương, ngàn cánh hoa sen, gốc rễ sinh tại từng tí.

Vợ chồng gặp nhau ở đường, lại ngại cách trở bất thông tình.

Con cháu đều ở cổng và sân, còn kị hung ngoan phi hiếu nghĩa.

Quẻ hào hổn độn, khác phái ở chung, cát hung cùng cũng, con tò vò vi tự.

Gió núi giá trị mà suối thạch cao mù. Ngọ dậu phùng mà giang hồ hoa tửu.

Nhẹ liên khuê vách tường, mở bát đại tới văn vẻ. Dạ dày nhập đẩu ngưu, tích ngàn rương tới ngọc và tơ lụa.

Kê giao chuột mà trút xuống, tất phạm đồ lưu; lôi xuất đất tương xung, định hồi gông cùm xiềng xiếc.

Hỏa khắc kim kiêm hóa mộc, sổ sợ Hồi Lộc tai ương. Thổ chế thủy sống lại kim, tự chủ điền trang của cải.

Mộc gặp hỏa mà sống thông minh kỳ sĩ. Hỏa gặp thổ mà ra ngu dốt ngoan phu.

Vô vợ chi tướng theo như, bôn tẩu vu đông tây đường. Tươi mới nhân duyên chi tác hợp, sống nhờ vu nam bắc người ta.

Nam nữ đa tình, không mai mối chước tức là hẹn riêng. Âm dương gặp lại, gặp thù oán mà trái lại vô sai.

Phi chính phối mà một phát, có mộng lan hiện ra. Được làm thần chi song tới, nhiều chiết quế tới anh.

Âm thần đầy đất thành đàn, phấn hồng giữa sân khoảng không khoái hoạt. Hỏa diệu hàng loạt cùng giá trị, thanh vân lộ thượng từ tiêu dao.

Phi loại cùng theo, gia đa dâm loạn; sống mái phối hợp, thế ra hiền lương.

Đống nhập nam ly, đột nhiên gặp phòng tái hoán. Xe khu bắc khuyết, lúc nghe thấy đan chiếu liên tiếp đến.

Cẩu thả không sức sống nhập môn, lương gian một đêm; sẽ có vượng ngôi sao đến huyệt, phú tích ngàn chung.

Tương khắc mà có tướng tế chi công, tiên thiên tới Càn Khôn đại định. Tương sinh mà có tướng lăng tới hại, ngày mốt tới kim mộc đan xen.

Mộc tổn thương thổ mà kim vị trí thật mạnh, mặc dù họa có thể cứu chữa;

Hỏa khắc kim mà thuỷ thần trùng trùng điệp điệp, tai họa không thể xâm;

Thổ vây thủy mà mộc vượng vô phương, kim đồn củi mà hỏa huỳnh gì kị.

Cát thần suy mà kị thần vượng, nãi nhập thất mà Mịa qua; hung thần vượng mà cát thần suy, thẳng mở cửa mà vái chào trộm.

Thật mạnh khắc nhập, lập kiến tiêu vong; vị trí vị trí từ nhỏ, ngay cả thiêm tiền kiếm được.

Không thể ta mà ta khắc, nhiều ra góa vợ quả người; không sinh ta mà ta sinh, nãi sinh tuấn tú thông minh người ấy.

Vi phụ khắc, nam không nhận tội nhẹ. Bị mẫu gây thương tích, nữ nhân có thể nào tự.

Hậu nhân không cười, nhân sinh phương tới phản bối vô tình; hiền tự thừa tông, duyến sinh vị trí tới đoan củng triều vái chào.

Ta khắc cái đó mà trái lại hồi này nhục, nhân tiền tài lấy táng thân. Ta sinh chi mà bị này tai họa, vì khó sinh đến nỗi tử.

Bụng nhiều nước mà bành trướng. Là đủ kim mà tập tễnh.

Tốn cung thủy lộ nhiễu làm, vi treo cổ tự tử tới phạm. Đoái vị sân phơi phá chấn động, chủ hộc máu tai ương.

Cương quyết đất bị choáng không chịu nổi, thất có lấn cô tới phụ. Hỏa thiêu thiên mà trương nha đánh nhau, cuộc sống gia đình mắng phụ tới nhẹ.

Hai ván tương quan, tất sinh song tử; cô rồng đan kết liễu, định chủ độc tài.

Khảm cung cao nhét mà tai điếc; ly vị tàn phá mà mắt mò.

Đổi chỗ thiếu hụt mà môi hở răng lạnh, cấn tàn tật mà gân khô cánh tay chiết.

Vùng núi bị gió, hoàn sinh điên tật; lôi phong kim phạt, định bị vết đao.

Gia có ít vong, chỉ vì hướng tàn con nối dõi quẻ; đình vô mạo mạo, nhiều nhân nhận phá hào Phụ mẫu.

Lọt đạo ở khảm cung, bệnh di tinh tiết máu? Phá quân ở tốn vị, điên tật điên cuồng.

Mở miệng bút sáp ly phương, tất rơi tôn sơn ở ngoài; ly hương cát gặp cấn vị, định hồi dịch lộ tới vong.

Kim thủy đa tình, tham hoa luyến rượu; mộc kim tương phản, bội nghĩa vong ân.

Chấn động canh sẽ cục, văn thần mà kiêm võ tướng quyền; đinh bính triều làm, khách quý mà có kỳ mạo tới thọ.

Thiên thị hợp bính khôn, phú chịu địch quốc, ly nhâm một chút quý, vui mừng sinh nhiều nam.

Tứ sinh có hợp nhân văn vượng, bốn vượng vô Okita trạch tha.

Xấu chưa đổi cục mà ra tăng ni, chấn động tốn thất cung mà sống kẻ trộm ăn xin.

Nam ly bắc Khảm, vị trí cực trung ương. Sao Hôm sao mai, giao chiến tứ quốc.

Kiện mà phát động, như ý mà phát động, động phi tốt triệu. Ngăn mà tĩnh, như ý mà tĩnh, tĩnh cũng không nên.

Phú cũng đào chu, đoạn là cứng kim gặp thổ? Quý so với vương tạ, tổng duyến cây cao to phù tang.

Tân so với canh, mà tân phải tinh thần. Giáp phụ ất, mà giáp cũng thanh tú.

Quý vi huyền long, nhâm hào mây tía, hưng thịnh các phải có nhân;

Bính lâm văn khúc, đinh gần tổn thương Quan, cả người cả của bởi đó hao tổn thiếu.

Gặp lộc tồn ôn hoàng tất phát, gặp văn khúc ao không về.

Giá trị liêm trinh mà đốn gặp hoả hoạn, phùng phá quân mà ít nhiều thân thể.

Tứ mộ phi cát, dương thổ âm thổ chi sở nhận. Tứ sinh phi hung, Quẻ nội quẻ ngoại từ ta thủ.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button