Tử vi

Điều tra phối ngẫu mệnh cách tới hiểu dịch 3

Điều tra phối ngẫu mệnh cách tới hiểu dịch 3

Sinh nhật dương lịch năm dương lịch 1965 năm 6 nguyệt 6 ngày chưa lúc âm lịch ất tị (1965) năm 5 nguyệt 7 ngày chưa lúc

Cung mệnh – hợi thân cung – xấu thất tinh ở tật ( nhâm ngọ ) mệnh chủ – cự môn thân chủ – thiên cơ

Bạn đang xem: Điều tra phối ngẫu mệnh cách tới hiểu dịch 3

Điều tra phối ngẫu vận mệnh tới hiểu dịch 3

Hộ pháp 238 âm nữ nhân thổ 5 cục cầm tinh xà


Điều tra [ phối ngẫu vận mệnh ]

Lưu ý

[ cung phu thê ] tiềm ẩn mệnh chủ cả đời này cảm tình sống ưu hoặc kém

Khả dự đoán khác tính ( phối ngẫu ) đấy cá tính hành vi diện sau hôn nhân cuộc sống lẫn nhau đối đãi đấy trạng huống các loại

Việc này đều là từ khác tính ( phối ngẫu ) cung cấp cung cấp nhượng mệnh chủ đi thừa nhận này tương lai phối ngẫu nhân vật  ( thật sự mệnh chủ tới xem chờ mong hoặc tuyển chọn )

1. [ cung phu thê ] tọa ngôi sao biểu hiện [ tính ] tới bất đồng

Tọa ngôi sao chính là quan sát [ biểu tượng ] xem [ diện ] không cách nào nhìn ra tương khế hay không

2. [ cung phu thê ] rơi [ thiên vị ]( tí ngọ mão dậu ) hoặc rơi [ địa vị ]( thìn tuất xấu chưa )

Hoặc rơi [ nhân vị ]( dần thân tị hợi ) biểu hiện [ chất ] tới bất đồng

Tỷ như : rơi [ thiên chi vị trí ] phối ngẫu là người khá là lạc quan trước hoàn cảnh không biết ưu sầu đau khổ

Rơi ( địa chi vị trí ) tứ khố địa ( khố chủ tài )

Rơi ( nhân chi vị trí ) chủ dịch mã bôn ba phối ngẫu ở bên trong năm trước khá bôn ba lao lục

3. [ cung phu thê ] này [ Thiên can ] can cung [ hóa khí ] tới bố cục tới bố cục lại đối đãi ưu kém đấy chỗ mấu chốt

[ hành vận ] liên quan đến sau hôn nhân sinh hoạt chuyển biến quá trình

[ cung vị chuyển thay ] cùng [ tinh diệu tứ hóa ] là lấy [ không gian ] phối hợp [ thời gian ]

[ tứ hóa bố khí ] nhân [ khí ] đấy lưu hành đấy lưu hành khả quan sát cuộc sống hôn nhân tới hòa hài hay không ( tương khế trình độ )

Mỗi người tới hôn nhân này [ có hoặc không ] [ sớm hoặc muộn ] [ phối ngẫu vận mệnh hoặc cuộc sống hôn nhân tới ưu kém

Tất cả với [ vận mệnh ] cùng với hành vận đấy [ hóa khí ] bên trong

[ vận mệnh ]

Lợi dụng [ cung phu thê ]( phu mệnh ) [ cung phúc đức ]( phu tới Quan ) [ cung thiên di ]( phu tới tài ) tứ hóa

1. Đưa về [ cung phu thê ] [ từ là thể dụng từ là thể dụng ] đây là quan sát [ phối ngẫu ] đấy [ cách ] ([ cách ] không chủ cát hung )

2. Đưa về [ bản mạng bàn ] [ lấy mệnh cung là lấy mệnh cung là [ thể ] cung phu thê là cung phu thê là [ dùng ] ] đối với mệnh chủ mà nói có thể thấy [ cát hung ]

Nam mệnh [ cung phu thê ] làm tứ hóa khả quan sát phối ngẫu ( thê tử ) đối với mệnh chủ có hay không có trợ giúp ?

Nữ mệnh [ cung phúc đức ] làm tứ hóa khả quan sát phối ngẫu ( trượng phu ) đối với mệnh chủ có hay không có trợ giúp ?

A. Nếu tứ hóa lộc quyền khoa kị giai nhập [ ngã cung ] khả xem khả xem [ có trợ lực ]

B. Nếu lộc quyền khoa giai nhập [ tha cung ] mà kị trùng cung mệnh tam phương vị trí thì chẳng những không giúp được gì hơn nữa có hại

C. Nếu lộc khoa nhập [ ngã cung ] mà quyền phi hóa kỵ nhập [ tha cung ] đây phối ngẫu chi tâm niệm bất chính khó quấn có xí nghiệp đồ

< mệnh lệ > âm nữ nhân âm lịch ất tị (1965) năm 5 nguyệt 7 ngày chưa lúc thổ ngũ cục thất tinh ở tật ( nhâm ngọ )

Điều tra [ phối ngẫu vận mệnh ] cùng hôn nhân duyên trạng huống

A. [ cung phu thê ]( ất dậu ) thái dương thiên lương sinh quyền thả tự hóa [ từ là thể dụng ] quan sát

Ất ( thiên chi địa ) độc lập độc hành nhiều nữ nhân trợ khoái lạc người

Ất mộc yếu ớt có dã tâm hướng quanh mình phát triển thích ứng lực cường giỏi về ứng biến bề ngoài khiêm tốn

Can ất nếu rơi mão dậu ( thiên chi vị trí ) là người khá là lạc quan trước hoàn cảnh không biết ưu sầu đau khổ

Can của phu ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản mạng ]( Đinh Hợi )/[ phu tới phúc ] phùng thiên cơ lộc năm sinh thả tự hóa khoa biểu hiện đây khác tính ( bằng hữu ) không biết quý trọng không biết quý trọng

Can của phu ất thái âm hóa kị nhập [ bản thiên ]( tân tị )/[ phu tới tài ] gặp thái âm sinh kỵ hình thành song kị trùng [ bản mệnh ]/[ phu tới phúc ]

Can của phu tới hóa lộc hóa kị ở mệnh chủ tới [ mệnh thiên tuyến ] chạm trán này là hung tượng thả phi hóa kỵ nhập [ phu tới tài phúc tuyến ] cảm tình tới đối đãi không tốt

Nói rõ đây khác tính ( phối ngẫu ) sẽ không quan tâm mệnh chủ con quan tâm tự thân tới phúc hoặc nói cùng mệnh chủ không duyên

Kể trên hóa tượng bày [ không duyên tình ] ( phối ngẫu cách cục )

[ bản mạng ] quản [ đại nạn ]

[ bản mạng ]( Đinh Hợi ) tọa thiên cơ lộc năm sinh thả tự hóa khoa + văn khúc

[ bản mạng ] can đinh thái âm hóa lộc nhập [ bản thiên ]( tân tị ) trùng phá thái âm sinh kỵ này là [ lộc nhập động không đáy ]

[ bản mạng ] can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản tài ]( quý chưa ) gặp cự môn tự hóa quyền [ quyền kị dây dưa ] trùng [ bản phúc ]( mình xấu )

Mệnh làm kị trùng [ bản phúc ]( mình xấu ) nếu âm nữ nhân thuận hành thứ ba đại nạn (25~34) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]

Khả dự trắc đây hạn đưa bận bịu bên ngoài là tiền bôn ba đau khổ không phúc có thể hưởng giống

Hơn nữa [ thầy thuốc ] trùng điệp [ bản mạng ] kể trên hóa tượng hình thành [ thầy thuốc ] hóa kị trùng [ thiên mệnh ] đây hạn kết hôn cơ dẫn thấp

Xem thuận hành thứ ba đại nạn (25~34) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( mình xấu ) phùng cung vô chính diệu ( tá tinh thiên Đồng Cự môn )

[ bản phu ]( ất dậu ) tọa thái dương thiên lương sinh quyền

Thả tự hóa [ bản phu ] can ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản mạng ]( Đinh Hợi ) phùng thiên cơ lộc năm sinh thả tự hóa khoa [ bản phu ] lộc nhập [ bản mạng ] hữu tình

[ bản phu ] can ất thái âm hóa kị nhập [ bản thiên ]( tân tị ) gặp thái âm sinh kỵ song kị trùng [ bản mạng ] cũng thế trùng cũng thế trùng [ thầy thuốc ]

Đây hóa kị càng thêm cường đây tuyến kết hôn không dễ dàng tá chứng ( [ bản phu ] hóa kị trùng [ thầy thuốc ])

[ bản phu ] hóa kị trùng [ bản mạng ] nãi không duyên giống nãi không duyên giống ( nữ mệnh chủ cùng khác tính không duyên giống )

[ thầy thuốc ]/[ bản mạng ] can đinh thái âm hóa lộc nhập [ bản thiên ] chiếu [ bản mạng ] biểu hiện đây hạn sẽ có khác tính theo đuổi

Nhưng gặp được thái âm sinh kỵ hình thành [ lộc nhập động không đáy ] khác tính theo đuổi giống như trâu đất xuống biển uổng phí tâm cơ

( thái âm sinh kị cũng bày đàng gái nhân tố tạo thành không cách nào có hôn nhân duyên )

[ lộc chuyển ] thiên làm tân cự môn hóa lộc nhập [ bản tài ]( quý chưa ) đây hóa lộc ( theo đuổi ) cùng tiền tài có quan

[ lộc chuyển kị ] thiên làm tân văn xương hóa kị nhập [ bản quan ]( mình mão ) trùng [ bản phu ] bận rộn với sự nghiệp kiếm tiền không ngừng kết hôn việc

[ thầy thuốc ]/[ bản mạng ] can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản tài ]( quý chưa ) gặp cự môn tự hóa quyền [ quyền kị củ quấn ] trùng [ bản phúc ]( mình xấu )

Trùng cung [ bản phúc ]( mình xấu ) trùng điệp [ thiên mệnh ] cũng thế [ thầy thuốc ] hóa kị trùng [ thiên mệnh ] đây hạn khác tính cùng nữ mệnh chủ không duyên

[ kị chuyển lộc ] tài làm quý phá quân hóa lộc nhập [ bổn điền ]( mậu dần ) trùng điệp [ tổ phụ ]/[ thầy thuốc tới điền ] có ở chung giống

[ kị chuyển ] tài làm quý tham lang hóa kị nhập [ bản tật ]( nhâm ngọ ) trùng điệp [ lớn nô ] trùng [ bản phụ ]/[ lớn Huynh ]

Sợ là cha mẹ phản đối lập gia đình mà cận ở chung việc thực

Xem năm xưa 34 mậu dần [ lưu mệnh 34] ở [ bổn điền ]( mậu dần ) tọa phá quân + đà la

[ lưu mệnh 34] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ bản tật ]( nhâm ngọ ) trùng điệp [ lớn nô ]/[ thầy thuốc nhanh ] +[ lưu quan 34] chiếu [ lưu phu 34]

[ lưu mệnh 34] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản mạng ]( Đinh Hợi ) trùng điệp [ thầy thuốc ] +[ lưu tử 34] hoa đào cùng [ bản mệnh ] trùng điệp

Năm này có kết hôn tới cơ duyên

[ lưu phu 34] ở [ bản phụ ]( mậu tử ) tọa tử vi sinh khoa + thiên khôi được [ lưu mệnh ] mậu làm tham lang hóa lộc sở chiếu

[ lưu phu 34] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản mạng ]( Đinh Hợi ) trùng điệp [ thầy thuốc ]+[ lưu tử 34] phùng thiên cơ sinh lộc thả tự hóa khoa

Xem thuận hành đại hạn thứ tư (35~44) [ thiên mệnh ] đi vào [ bổn điền ]( mậu dần ) phùng phá quân + đà la

[ thiên mệnh ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ bản tật ]( nhâm ngọ ) trùng điệp [ đại quan ] chiếu [ thầy thuốc ]

[ thiên mệnh ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản mạng ]( Đinh Hợi ) trùng điệp [ thái tử ]

[ thầy thuốc ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ bản tật ]( nhâm ngọ ) trùng điệp [ đại quan ] từ chiếu [ thầy thuốc ]

[ thầy thuốc ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản mạng ]( Đinh Hợi ) trùng điệp [ thái tử ]

Xem năm xưa 35 mình mão [ lưu mệnh 35] ở [ bản quan ]( mình mão ) phùng cung vô chính diệu văn xương ( tá ngôi sao thái dương thiên lương sinh quyền )

[ lưu mệnh 35] mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ vở ]( giáp thân ) trùng điệp [ lớn thiên ]+[ lưu nô 35]/[ lưu phu 35 tới tật ] chiếu [ thiên mệnh ]

[ lưu mệnh 35] mình làm văn khúc hóa kị nhập [ bản mạng ]( Đinh Hợi ) trùng điệp [ thái tử ]+[ lưu quan 35] gặp thiên cơ sinh kị

[ lưu phu 35] ở [ bản phúc ]( mình xấu ) cung vô chính diệu

[ lưu phu 35] mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ vở ]( giáp thân ) trùng điệp [ lớn thiên ]+[ lưu nô 35]/[ lưu phu 35 tới tật ] chiếu [ thiên mệnh ]

[ lưu phu 35] mình làm văn khúc hóa kị nhập [ bản mạng ]( Đinh Hợi ) trùng điệp [ thái tử ]+[ lưu quan 35] gặp thiên cơ sinh kị

Nếu nàng này mệnh chủ 34 tuế không có kết hôn trễ nhất năm này 35 tuế cũng hội kết hôn cũng hội kết hôn

Sau hôn nhân vợ chồng tới đối đãi tình huống khác đang biệt luận

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Điều tra phối ngẫu mệnh cách tới hiểu dịch 3

Điều tra phối ngẫu mệnh cách tới hiểu dịch 3

Sinh nhật dương lịch năm dương lịch 1965 năm 6 nguyệt 6 ngày chưa lúc âm lịch ất tị (1965) năm 5 nguyệt 7 ngày chưa lúc

Cung mệnh – hợi thân cung – xấu thất tinh ở tật ( nhâm ngọ ) mệnh chủ – cự môn thân chủ – thiên cơ

Điều tra phối ngẫu vận mệnh tới hiểu dịch 3

Hộ pháp 238 âm nữ nhân thổ 5 cục cầm tinh xà


Điều tra [ phối ngẫu vận mệnh ]

Lưu ý

[ cung phu thê ] tiềm ẩn mệnh chủ cả đời này cảm tình sống ưu hoặc kém

Khả dự đoán khác tính ( phối ngẫu ) đấy cá tính hành vi diện sau hôn nhân cuộc sống lẫn nhau đối đãi đấy trạng huống các loại

Việc này đều là từ khác tính ( phối ngẫu ) cung cấp cung cấp nhượng mệnh chủ đi thừa nhận này tương lai phối ngẫu nhân vật  ( thật sự mệnh chủ tới xem chờ mong hoặc tuyển chọn )

1. [ cung phu thê ] tọa ngôi sao biểu hiện [ tính ] tới bất đồng

Tọa ngôi sao chính là quan sát [ biểu tượng ] xem [ diện ] không cách nào nhìn ra tương khế hay không

2. [ cung phu thê ] rơi [ thiên vị ]( tí ngọ mão dậu ) hoặc rơi [ địa vị ]( thìn tuất xấu chưa )

Hoặc rơi [ nhân vị ]( dần thân tị hợi ) biểu hiện [ chất ] tới bất đồng

Tỷ như : rơi [ thiên chi vị trí ] phối ngẫu là người khá là lạc quan trước hoàn cảnh không biết ưu sầu đau khổ

Rơi ( địa chi vị trí ) tứ khố địa ( khố chủ tài )

Rơi ( nhân chi vị trí ) chủ dịch mã bôn ba phối ngẫu ở bên trong năm trước khá bôn ba lao lục

3. [ cung phu thê ] này [ Thiên can ] can cung [ hóa khí ] tới bố cục tới bố cục lại đối đãi ưu kém đấy chỗ mấu chốt

[ hành vận ] liên quan đến sau hôn nhân sinh hoạt chuyển biến quá trình

[ cung vị chuyển thay ] cùng [ tinh diệu tứ hóa ] là lấy [ không gian ] phối hợp [ thời gian ]

[ tứ hóa bố khí ] nhân [ khí ] đấy lưu hành đấy lưu hành khả quan sát cuộc sống hôn nhân tới hòa hài hay không ( tương khế trình độ )

Mỗi người tới hôn nhân này [ có hoặc không ] [ sớm hoặc muộn ] [ phối ngẫu vận mệnh hoặc cuộc sống hôn nhân tới ưu kém

Tất cả với [ vận mệnh ] cùng với hành vận đấy [ hóa khí ] bên trong

[ vận mệnh ]

Lợi dụng [ cung phu thê ]( phu mệnh ) [ cung phúc đức ]( phu tới Quan ) [ cung thiên di ]( phu tới tài ) tứ hóa

1. Đưa về [ cung phu thê ] [ từ là thể dụng từ là thể dụng ] đây là quan sát [ phối ngẫu ] đấy [ cách ] ([ cách ] không chủ cát hung )

2. Đưa về [ bản mạng bàn ] [ lấy mệnh cung là lấy mệnh cung là [ thể ] cung phu thê là cung phu thê là [ dùng ] ] đối với mệnh chủ mà nói có thể thấy [ cát hung ]

Nam mệnh [ cung phu thê ] làm tứ hóa khả quan sát phối ngẫu ( thê tử ) đối với mệnh chủ có hay không có trợ giúp ?

Nữ mệnh [ cung phúc đức ] làm tứ hóa khả quan sát phối ngẫu ( trượng phu ) đối với mệnh chủ có hay không có trợ giúp ?

A. Nếu tứ hóa lộc quyền khoa kị giai nhập [ ngã cung ] khả xem khả xem [ có trợ lực ]

B. Nếu lộc quyền khoa giai nhập [ tha cung ] mà kị trùng cung mệnh tam phương vị trí thì chẳng những không giúp được gì hơn nữa có hại

C. Nếu lộc khoa nhập [ ngã cung ] mà quyền phi hóa kỵ nhập [ tha cung ] đây phối ngẫu chi tâm niệm bất chính khó quấn có xí nghiệp đồ

< mệnh lệ > âm nữ nhân âm lịch ất tị (1965) năm 5 nguyệt 7 ngày chưa lúc thổ ngũ cục thất tinh ở tật ( nhâm ngọ )

Điều tra [ phối ngẫu vận mệnh ] cùng hôn nhân duyên trạng huống

A. [ cung phu thê ]( ất dậu ) thái dương thiên lương sinh quyền thả tự hóa [ từ là thể dụng ] quan sát

Ất ( thiên chi địa ) độc lập độc hành nhiều nữ nhân trợ khoái lạc người

Ất mộc yếu ớt có dã tâm hướng quanh mình phát triển thích ứng lực cường giỏi về ứng biến bề ngoài khiêm tốn

Can ất nếu rơi mão dậu ( thiên chi vị trí ) là người khá là lạc quan trước hoàn cảnh không biết ưu sầu đau khổ

Can của phu ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản mạng ]( Đinh Hợi )/[ phu tới phúc ] phùng thiên cơ lộc năm sinh thả tự hóa khoa biểu hiện đây khác tính ( bằng hữu ) không biết quý trọng không biết quý trọng

Can của phu ất thái âm hóa kị nhập [ bản thiên ]( tân tị )/[ phu tới tài ] gặp thái âm sinh kỵ hình thành song kị trùng [ bản mệnh ]/[ phu tới phúc ]

Can của phu tới hóa lộc hóa kị ở mệnh chủ tới [ mệnh thiên tuyến ] chạm trán này là hung tượng thả phi hóa kỵ nhập [ phu tới tài phúc tuyến ] cảm tình tới đối đãi không tốt

Nói rõ đây khác tính ( phối ngẫu ) sẽ không quan tâm mệnh chủ con quan tâm tự thân tới phúc hoặc nói cùng mệnh chủ không duyên

Kể trên hóa tượng bày [ không duyên tình ] ( phối ngẫu cách cục )

[ bản mạng ] quản [ đại nạn ]

[ bản mạng ]( Đinh Hợi ) tọa thiên cơ lộc năm sinh thả tự hóa khoa + văn khúc

[ bản mạng ] can đinh thái âm hóa lộc nhập [ bản thiên ]( tân tị ) trùng phá thái âm sinh kỵ này là [ lộc nhập động không đáy ]

[ bản mạng ] can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản tài ]( quý chưa ) gặp cự môn tự hóa quyền [ quyền kị dây dưa ] trùng [ bản phúc ]( mình xấu )

Mệnh làm kị trùng [ bản phúc ]( mình xấu ) nếu âm nữ nhân thuận hành thứ ba đại nạn (25~34) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]

Khả dự trắc đây hạn đưa bận bịu bên ngoài là tiền bôn ba đau khổ không phúc có thể hưởng giống

Hơn nữa [ thầy thuốc ] trùng điệp [ bản mạng ] kể trên hóa tượng hình thành [ thầy thuốc ] hóa kị trùng [ thiên mệnh ] đây hạn kết hôn cơ dẫn thấp

Xem thuận hành thứ ba đại nạn (25~34) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( mình xấu ) phùng cung vô chính diệu ( tá tinh thiên Đồng Cự môn )

[ bản phu ]( ất dậu ) tọa thái dương thiên lương sinh quyền

Thả tự hóa [ bản phu ] can ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản mạng ]( Đinh Hợi ) phùng thiên cơ lộc năm sinh thả tự hóa khoa [ bản phu ] lộc nhập [ bản mạng ] hữu tình

[ bản phu ] can ất thái âm hóa kị nhập [ bản thiên ]( tân tị ) gặp thái âm sinh kỵ song kị trùng [ bản mạng ] cũng thế trùng cũng thế trùng [ thầy thuốc ]

Đây hóa kị càng thêm cường đây tuyến kết hôn không dễ dàng tá chứng ( [ bản phu ] hóa kị trùng [ thầy thuốc ])

[ bản phu ] hóa kị trùng [ bản mạng ] nãi không duyên giống nãi không duyên giống ( nữ mệnh chủ cùng khác tính không duyên giống )

[ thầy thuốc ]/[ bản mạng ] can đinh thái âm hóa lộc nhập [ bản thiên ] chiếu [ bản mạng ] biểu hiện đây hạn sẽ có khác tính theo đuổi

Nhưng gặp được thái âm sinh kỵ hình thành [ lộc nhập động không đáy ] khác tính theo đuổi giống như trâu đất xuống biển uổng phí tâm cơ

( thái âm sinh kị cũng bày đàng gái nhân tố tạo thành không cách nào có hôn nhân duyên )

[ lộc chuyển ] thiên làm tân cự môn hóa lộc nhập [ bản tài ]( quý chưa ) đây hóa lộc ( theo đuổi ) cùng tiền tài có quan

[ lộc chuyển kị ] thiên làm tân văn xương hóa kị nhập [ bản quan ]( mình mão ) trùng [ bản phu ] bận rộn với sự nghiệp kiếm tiền không ngừng kết hôn việc

[ thầy thuốc ]/[ bản mạng ] can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản tài ]( quý chưa ) gặp cự môn tự hóa quyền [ quyền kị củ quấn ] trùng [ bản phúc ]( mình xấu )

Trùng cung [ bản phúc ]( mình xấu ) trùng điệp [ thiên mệnh ] cũng thế [ thầy thuốc ] hóa kị trùng [ thiên mệnh ] đây hạn khác tính cùng nữ mệnh chủ không duyên

[ kị chuyển lộc ] tài làm quý phá quân hóa lộc nhập [ bổn điền ]( mậu dần ) trùng điệp [ tổ phụ ]/[ thầy thuốc tới điền ] có ở chung giống

[ kị chuyển ] tài làm quý tham lang hóa kị nhập [ bản tật ]( nhâm ngọ ) trùng điệp [ lớn nô ] trùng [ bản phụ ]/[ lớn Huynh ]

Sợ là cha mẹ phản đối lập gia đình mà cận ở chung việc thực

Xem năm xưa 34 mậu dần [ lưu mệnh 34] ở [ bổn điền ]( mậu dần ) tọa phá quân + đà la

[ lưu mệnh 34] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ bản tật ]( nhâm ngọ ) trùng điệp [ lớn nô ]/[ thầy thuốc nhanh ] +[ lưu quan 34] chiếu [ lưu phu 34]

[ lưu mệnh 34] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản mạng ]( Đinh Hợi ) trùng điệp [ thầy thuốc ] +[ lưu tử 34] hoa đào cùng [ bản mệnh ] trùng điệp

Năm này có kết hôn tới cơ duyên

[ lưu phu 34] ở [ bản phụ ]( mậu tử ) tọa tử vi sinh khoa + thiên khôi được [ lưu mệnh ] mậu làm tham lang hóa lộc sở chiếu

[ lưu phu 34] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản mạng ]( Đinh Hợi ) trùng điệp [ thầy thuốc ]+[ lưu tử 34] phùng thiên cơ sinh lộc thả tự hóa khoa

Xem thuận hành đại hạn thứ tư (35~44) [ thiên mệnh ] đi vào [ bổn điền ]( mậu dần ) phùng phá quân + đà la

[ thiên mệnh ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ bản tật ]( nhâm ngọ ) trùng điệp [ đại quan ] chiếu [ thầy thuốc ]

[ thiên mệnh ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản mạng ]( Đinh Hợi ) trùng điệp [ thái tử ]

[ thầy thuốc ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ bản tật ]( nhâm ngọ ) trùng điệp [ đại quan ] từ chiếu [ thầy thuốc ]

[ thầy thuốc ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản mạng ]( Đinh Hợi ) trùng điệp [ thái tử ]

Xem năm xưa 35 mình mão [ lưu mệnh 35] ở [ bản quan ]( mình mão ) phùng cung vô chính diệu văn xương ( tá ngôi sao thái dương thiên lương sinh quyền )

[ lưu mệnh 35] mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ vở ]( giáp thân ) trùng điệp [ lớn thiên ]+[ lưu nô 35]/[ lưu phu 35 tới tật ] chiếu [ thiên mệnh ]

[ lưu mệnh 35] mình làm văn khúc hóa kị nhập [ bản mạng ]( Đinh Hợi ) trùng điệp [ thái tử ]+[ lưu quan 35] gặp thiên cơ sinh kị

[ lưu phu 35] ở [ bản phúc ]( mình xấu ) cung vô chính diệu

[ lưu phu 35] mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ vở ]( giáp thân ) trùng điệp [ lớn thiên ]+[ lưu nô 35]/[ lưu phu 35 tới tật ] chiếu [ thiên mệnh ]

[ lưu phu 35] mình làm văn khúc hóa kị nhập [ bản mạng ]( Đinh Hợi ) trùng điệp [ thái tử ]+[ lưu quan 35] gặp thiên cơ sinh kị

Nếu nàng này mệnh chủ 34 tuế không có kết hôn trễ nhất năm này 35 tuế cũng hội kết hôn cũng hội kết hôn

Sau hôn nhân vợ chồng tới đối đãi tình huống khác đang biệt luận

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button