Tử vi

BỐN MÙA VŨ TRỤ – 420 NĂM

1. Giáp Tí – Mộc tinh – tú Giác: 1924 – 1504 – 1084 – 664 – 244 – 177 tr.CN…

2. Giáp Tí – Nguyệt tinh – tú Tâm: 1984 – 1564 – 1144 – 724 – 304 – 117 tr.CN…

3. Giáp Tí – Kim tinh – tú Ngưu: 2044 – 1624 – 1204 – 784 – 364 – 57 tr.CN…

Bạn đang xem: BỐN MÙA VŨ TRỤ – 420 NĂM

4. Giáp Tí – Hỏa tinh – tú Thất: 2104 – 1684 – 1264 – 844 – 424 – 4

5. Giáp Tí – Thổ tinh – tú Nữ: 2164 – 1744 – 1324 – 904 – 484 – 64

6. Giáp Tí – Thủy tinh – tú Sâm: 2224 – 1804 – 1384 – 964 – 544 – 124

7. Giáp Tí – Nhật tinh – tú Hư: 2284 – 1864 – 1444 – 1024 – 604 – 184

Hiện nay, ta đang ở trong chu kỳ Đại Giáp Tí 1924 – 2284.

Từ năm 1984 – 2044 là một Tiểu Giáp Tí, theo chu kỳ thời gian hình thành “Bốn mùa Vũ trụ”, thì Trái Đất của chúng ta đang trong ngày Thứ Hai (Monday). Chúng ta hiện đang sử dụng hệ Lịch pháp được phổ cập toàn cầu theo một trật tự thống nhất, từ thứ Hai, tiếp theo là thứ Ba, thứ Tư … còn đối với chu kỳ vận hành của các hành tinh thì lại theo một trật tự riêng biệt. Đây là một trong những nguyên nhân gây nên những biến động lớn cho hành tinh của chúng ta.

Với những dữ liệu ban đầu thật mỏng manh, đó là tổ hợp thời gian Năm – Tháng – Ngày – Giờ, chúng ta khảo nghiệm lại di sản của tiền nhân, trên nguyên tắc “cũ xưa mới nay”, từng bước chỉ rõ những giá trị mang lại lợi ích chung, đối với nơi cư trú của chính chúng ta vậy.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm BỐN MÙA VŨ TRỤ - 420 NĂM

1. Giáp Tí – Mộc tinh – tú Giác: 1924 – 1504 – 1084 – 664 – 244 – 177 tr.CN…

2. Giáp Tí – Nguyệt tinh – tú Tâm: 1984 – 1564 – 1144 – 724 – 304 – 117 tr.CN…

3. Giáp Tí – Kim tinh – tú Ngưu: 2044 – 1624 – 1204 – 784 – 364 – 57 tr.CN…

4. Giáp Tí – Hỏa tinh – tú Thất: 2104 – 1684 – 1264 – 844 – 424 – 4

5. Giáp Tí – Thổ tinh – tú Nữ: 2164 – 1744 – 1324 – 904 – 484 – 64

6. Giáp Tí – Thủy tinh – tú Sâm: 2224 – 1804 – 1384 – 964 – 544 – 124

7. Giáp Tí – Nhật tinh – tú Hư: 2284 – 1864 – 1444 – 1024 – 604 – 184

Hiện nay, ta đang ở trong chu kỳ Đại Giáp Tí 1924 – 2284.

Từ năm 1984 – 2044 là một Tiểu Giáp Tí, theo chu kỳ thời gian hình thành “Bốn mùa Vũ trụ”, thì Trái Đất của chúng ta đang trong ngày Thứ Hai (Monday). Chúng ta hiện đang sử dụng hệ Lịch pháp được phổ cập toàn cầu theo một trật tự thống nhất, từ thứ Hai, tiếp theo là thứ Ba, thứ Tư … còn đối với chu kỳ vận hành của các hành tinh thì lại theo một trật tự riêng biệt. Đây là một trong những nguyên nhân gây nên những biến động lớn cho hành tinh của chúng ta.

Với những dữ liệu ban đầu thật mỏng manh, đó là tổ hợp thời gian Năm – Tháng – Ngày – Giờ, chúng ta khảo nghiệm lại di sản của tiền nhân, trên nguyên tắc “cũ xưa mới nay”, từng bước chỉ rõ những giá trị mang lại lợi ích chung, đối với nơi cư trú của chính chúng ta vậy.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button