Tử vi

Tử vi đấu sổ giáo trình: phương pháp nhập môn giới thiệu

   Phương pháp nhập môn giới thiệu

1. Nhận thức âm dương quan niệm: dương như ý âm nghịch, đối lập cùng thống hợp

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ giáo trình: phương pháp nhập môn giới thiệu

2. Nhận thức trước hậu thiên bát quái, hà đồ cùng lạc thư

3. 10 Thiên can: giáp, ất, bính, đinh, mậu, mình, canh, tân, nhâm, quý

4. 12 địa chi: tử, xấu, dần, mão, thìn, tị, ngọ, chưa, thân, dậu, tuất, hợi

5. Thiên viên địa phương quan niệm

6. Cung chủ ngôi sao cùng sao thân chủ đấy quan niệm

7. Tinh diệu đấy nhận thức cùng ý nghĩa: tinh diệu cùng bát quái kết hợp

8. Cung vị cùng quan hệ cung vị: lợi dụng tinh diệu bay vào cùng bay ra nguyên lý, đến nghiên cứu sự kiện phát sinh hiện tượng

9. Tinh diệu cùng tinh diệu đấy quan hệ: lợi dụng cát hung tinh diệu đấy kết hợp quan hệ, đến nghiên cứu sự kiện cát hung hối lận

10. Tinh diệu cùng quan hệ cung vị: nghiên cứu cổ đại phú văn, cũng lấy hiện đại chú giải thêm để giải thích

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ giáo trình: phương pháp nhập môn giới thiệu

   Phương pháp nhập môn giới thiệu

1. Nhận thức âm dương quan niệm: dương như ý âm nghịch, đối lập cùng thống hợp

2. Nhận thức trước hậu thiên bát quái, hà đồ cùng lạc thư

3. 10 Thiên can: giáp, ất, bính, đinh, mậu, mình, canh, tân, nhâm, quý

4. 12 địa chi: tử, xấu, dần, mão, thìn, tị, ngọ, chưa, thân, dậu, tuất, hợi

5. Thiên viên địa phương quan niệm

6. Cung chủ ngôi sao cùng sao thân chủ đấy quan niệm

7. Tinh diệu đấy nhận thức cùng ý nghĩa: tinh diệu cùng bát quái kết hợp

8. Cung vị cùng quan hệ cung vị: lợi dụng tinh diệu bay vào cùng bay ra nguyên lý, đến nghiên cứu sự kiện phát sinh hiện tượng

9. Tinh diệu cùng tinh diệu đấy quan hệ: lợi dụng cát hung tinh diệu đấy kết hợp quan hệ, đến nghiên cứu sự kiện cát hung hối lận

10. Tinh diệu cùng quan hệ cung vị: nghiên cứu cổ đại phú văn, cũng lấy hiện đại chú giải thêm để giải thích

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button