Tử vi

Điều tra quan cách cùng năm xưa thăng thiên tới giải nghĩa 3

F. Điều tra quan cách cùng năm xưa thăng thiên tới giải nghĩa 3

Hộ pháp 396

< bản mạng lệ âm nam âm lịch mình xấu (1949) năm 6 nguyệt 12 ngày hợi lúc sinh kim tứ cục thất tinh ở tật ( Đinh Mão ) >

Bạn đang xem: Điều tra quan cách cùng năm xưa thăng thiên tới giải nghĩa 3

1. Từ [ bản mạng ] [ bản tài ] [ bản quan ] tứ hóa điều tra [ tài quan cách ]

a. ) quan sát [ bản mạng ]

[ bản mạng ]( nhâm thân ) liêm trinh + thiên việt

Liêm trinh gồm cả dương mới cùng âm nhu có nội ở tính chất xung đột sinh sản nghiêm trọng lòng nghi kỵ

Liêm trinh tính khó rõ ràng ( đinh hỏa âm bị liệt hóa tù thứ hoa đào )

Chính trị làm gương mẫu là người sự thật tham tranh tính cách khá là cứng rắn di động đãng hoặc tà ác ( âm tư nhân tư nhân ẩn )

Liệt hóa biểu hiện đối với các hạng lợi hại được mất dục vọng mãnh liệt tư tưởng cực đoan tranh danh đoạt lợi nhuận

E rằng có cờ bạc giới đấu việc nếu như mất khống mà thành tổn thương

Tù ngôi sao biểu hiện cố chấp háo thắng tính di động đãng nhưng mới cứng rắn toản rúc vào sừng trâu

Dù thông minh lại thiên với tà ác thả tự đắc này nhạc

Liêm trinh nhập mệnh cung phần lớn lục thân không dựa vào cá tính cường cứng rắn thật là mạnh không chịu thua ( không đổi nhận bại ) không chọn thủ đoạn e rằng sẽ lộng xảo thành chuyên

Ấu lúc khắc khổ chịu đựng lao cập trường nếu có thành tựu hoặc hội trọng thị vật chất hưởng thụ kiếm tiền không chọn thủ đoạn

Hoặc hội dễ bị ích lợi hấp dẫn khuynh hướng cờ bạc mạo hiểm hợp ý các loại [ tham tranh ] tới dục niệm

Liêm trinh tọa mệnh ngày mốt đấy tu dưỡng sẽ đối với ngày sau đấy cơ ngộ ảnh hưởng trọng đại ( phải có thận )

Thiên việt nhập mệnh thiên biểu hiện cả đời nhiều quý nhân nhưng lại đối với cảm tình bất lợi ( nhập phu cùng luận )

Liêm trinh tọa mệnh nếu ( chính trị ) dã tâm quá lớn thì bị trượt chân phải đầy đủ phong thanh nhã đấy tính chất

( phong lưu mà không hạ lưu ) mới có thể thành công

Lưu ý thứ hoa đào mang theo mẫn cảm tính

Cá tính cứng rắn cũng tốt cường ( không chịu thua không nhận bại ) thường có báo phục chi tâm

Lục thân không dựa vào thường lộng xảo thành chuyên hoặc không chọn thủ đoạn

Đây mệnh cách nên lấy việc hơi nhiều là người thiết tưởng nhiều tích âm đức

Tất nhiên ở hoa đào đạo nghĩa trong lời nói sẽ có trợ giúp

Gặp thiên di [ sát phá lang ] tinh hệ biến động kịch liệt cũng hội dẫn phát liêm trinh chủ động tính tới kịch biến

Tham lang sinh quyền xem tính mệnh chủ vui mừng làm náo động ái rõ ràng tranh biện hoặc nói cưỡng từ đoạt lý ( ái xuy ngưu )

Tham lang hóa quyền càng hội suy nghĩ sâu xa làm việc có kế hoạch thủ đoạn càng linh hoạt giảng cứu thực tế

Sẽ không quá độ khuynh hướng cảm tình có nắm chắc hoặc cảm thấy có kết quả mới hội buông tay đánh cược một lần

b. ) quan sát [ bản quan ]

Lộc năm sinh rơi phu Quan tuyến ( đại biểu hành nghề ) chủ quản công vụ viên doanh xây cùng khác tính liên quan đến chuyến đi nghiệp

Biểu hiện khả thăng quan phát tài

Can của quan bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bổn điền ]( ất hợi ) biểu hiện sự nghiệp đối với gia đình có lợi

< điền trạch là nô phu quân > can của quan lộc nhập đối với chúng sinh chi doanh mưu khai triển có lợi

[ lộc năm sinh chuyển lộc ] cũng biết mệnh chủ tới tài lộc tới từ tự thân cố gắng ( điền xem mệnh )

Can của quan bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản mạng ]( nhâm thân ) biểu hiện sự nghiệp dính chặt mệnh chủ sự nghiệp ổn định

Ngã cung ( Quan ) hóa lộc nhập điền ( ngã cung ) hóa kị nhập mệnh ( ngã cung ) nãi là đại cát giống

[ lộc tùy kị đi ] đưa hóa lộc mang theo nhập [ bản mạng ] biểu hiện có cày cấy nhất định có thu hoạch

c. ) quan sát [ bản tài ]

Nếu tử vi được bách quan triều củng hội nhập thì chủ tài bạch không lo tài chính củng cố cũng không chủ đại phú lớn quý

Nếu tử vi gặp không kiếp biểu hiện chịu lấn phí của lưu ý phúc đức địa kiếp trùng chiếu

Âm sát nhập tài bạch thường có tiểu nhân âm thầm trở nạo khiến cho tiền tài tổn thất với không hình có thiên tài vận

( Nghệ An đưa cung phụng thần phật để giải nạn )

Sợ nhân tiểu nhân mà tổn tài hoặc nhân tiểu nhân tới quấy nhiễu là kiếm được tiền

Tài làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản thiên ]( bính dần )

Tài làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản tật ]( Đinh Mão ) gặp văn khúc sinh kỵ cự môn tự hóa kị

Tài làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản tật ] < tật ách là tài tới Huynh >

Biểu hiện tiền tài tiêu phí nhiều với thân thể trái ( lưỡng nghi cùng lân lưỡng cách )

Tài làm hóa kị nhập tật trùng phụ biểu hiện mệnh chủ kiếm tiền phi thường vất vả không dễ dàng lừa dối tiền

Khác mệnh chủ lục thân không dựa vào giống

2. Từ [ thiên mệnh ] [ lớn tài ] [ đại quan ] tứ hóa dò xét [ đại nạn tài Quan vận ]

Điều tra [ thăng thiên ] ứng quan sát [ thiên mệnh ] [ đại quan ] tới hóa lộc hóa quyền tới rơi cung

Đang [ lưu mệnh ] hoặc [ lưu quan ] dẫm lên [ hóa lộc ] hoặc [ hóa quyền ] tới tọa cung hoặc chiếu năm này [ ứng nghiệm ]

[ nội bộ điều thăng ] hoặc [ ngoại điều thăng Quan ] thì lấy [ tam dịch hợp nhất ] đi làm phán đoán

Làm trệch đi “Một đường Lưu Tinh” xem năm xưa vấn đề

a. ) quan sát [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

a. 1) âm nam đi ngược chiều đại hạn thứ tư (34~43) [ thiên mệnh ] đi vào [ vở ]( kỉ tỵ )

Này là đầu tư giao tế hạn

[ thiên mệnh ] mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ bản quan ]( bính tý ) trùng điệp [ đại tật ]+[ lưu phúc 34]

[ thiên mệnh ] mình làm tham lang hóa quyền nhập [ bản thiên ]( bính dần ) trùng điệp [ thái tử ]+[ lưu quan 34]

Năm này 34 tuế thăng quan ngoại điều ( quyền nhập bản thiên )

Khác [ thiên mệnh ] mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ bản quan ]( bính tý ) trùng điệp [ đại tật ]+[ lưu mệnh 36]

Năm này 36 tuế nguyên đơn vị thăng chức ( thăng quan )

Khác [ thiên mệnh ] mình làm tham lang hóa quyền nhập [ bản thiên ]( bính dần ) trùng điệp [ thái tử ]+[ lưu mệnh 38]

Năm này 38 tuế thăng quan ngoại điều

Khác [ thiên mệnh ] mình làm tham lang hóa quyền nhập [ bản thiên ]( bính dần ) trùng điệp [ thái tử ]+[ lưu phu 40]

Chiếu [ lưu quan 40] năm này 40 tuế lại thăng quan

Khác [ thiên mệnh ] mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ bản quan ]( bính tý ) trùng điệp [ đại tật ]+[ lưu thiên 42]

Chiếu [ lưu mệnh 42] năm này 42 tuế lại điều chức thăng quan

a. 2) âm nam đi ngược chiều thứ năm đại nạn (44~53) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tài ]( mậu thìn )

Tọa tử vi thiên tướng + âm sát

[ thiên mệnh ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ bản thiên ]( bính dần ) gặp tham lang sinh quyền trùng điệp [ thầy thuốc ]

[ thiên mệnh ] mậu làm thái âm hóa quyền nhập [ bản nô ]( Đinh Sửu ) trùng điệp [ thái tử ]+[ lưu quan 45]

a. 3) âm nam đi ngược chiều thứ sáu đại hạn (54~63) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tật ]( Đinh Mão )

[ thiên mệnh ] can đinh thái âm hóa lộc nhập [ bản nô ]( Đinh Sửu ) phùng thái âm tự hóa lộc cấu thành [ lui mã lộc ]

Đây hóa lộc thối lui đến [ bổn điền ]( ất hợi ) trùng điệp [ lớn tài ]+[ lưu quan 55]

Phỏng đoán năm này 55 tuế nguyên đơn vị thăng quan

[ thiên mệnh ] can đinh thiên đồng hóa quyền nhập [ bổn điền ]( ất hợi ) hình thành thiên mệnh can lộc quyền cùng nhập [ bổn điền ]

[ bổn điền ]( ất hợi ) trùng điệp [ lớn tài ]+[ lưu điền 56] được [ thiên mệnh ] can lộc quyền cùng nhập

Phỏng đoán năm này 56 tuế nguyên đơn vị lại thăng quan tấn tước

b. ) quan sát [ lớn tài ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

c. ) quan sát [ đại quan ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

c. 1) âm nam đi ngược chiều đại hạn thứ tư (34~43) [ thiên mệnh ] đi vào [ vở ]( kỉ tỵ )

Thì [ đại quan ] ở [ bản phụ ]( quý dậu ) cung vô chính diệu tả phụ + linh tinh

[ đại quan ] can quý phá quân hóa lộc nhập [ bản phúc ]( giáp tuất ) trùng điệp [ lớn nô ]+[ lưu mệnh 34]

Năm này 34 tuế thăng quan

Khác [ đại quan ] phá quân hóa lộc nhập [ bản phúc ] trùng điệp [ lớn nô ]+[ lưu thiên 40] chiếu [ lưu mệnh 40]

[ lưu mệnh 40] tọa tử vi thiên tướng chủ năm ấy cầm quyền lại thăng quan (40 tuế )

Khác [ đại quan ] phá quân hóa lộc nhập [ bản phúc ] trùng điệp [ lớn nô ]+[ lưu quan 42]

Năm này 42 tuế điều chức thăng quan

c. 2) âm nam đi ngược chiều thứ năm đại nạn (44~53) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tài ]( mậu thìn )

Thì [ đại quan ] ở [ bản mạng ]( nhâm thân )

[ đại quan ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ vở ]( kỉ tỵ ) phùng thiên lương sinh khoa trùng điệp [ tổ phụ ]

Lộc khoa nhập [ tổ phụ ] +[ lưu tật 46]/[ lưu quan 46 tới điền ] cát tượng

[ đại quan ] can nhâm tử vi hóa quyền nhập [ bản tài ]( mậu thìn ) trùng điệp [ thiên mệnh 5]+[ lưu thiên 46]

Chiếu [ lưu mệnh 46]

[ đại quan ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản quan ]( bính tý ) này là quy vị trí thả [ kỵ trảo lộc ]

[ bản quan ]( bính tý ) trùng điệp [ lớn tài ]+[ lưu phúc 46]

Phỏng đoán năm này 46 tuế thăng quan

Khác [ đại quan ] can nhâm tử vi hóa quyền nhập [ bản tài ]( mậu thìn ) trùng điệp [ thiên mệnh 5]+[ lưu quan 48]

Phỏng đoán năm này 48 tuế thăng quan

Khác [ đại quan ] can nhâm tử vi hóa quyền nhập [ bản tài ]( mậu thìn ) trùng điệp [ thiên mệnh 5]+[ lưu mệnh 52]

Phỏng đoán năm này 52 tuế thăng quan

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Điều tra quan cách cùng năm xưa thăng thiên tới giải nghĩa 3

F. Điều tra quan cách cùng năm xưa thăng thiên tới giải nghĩa 3

Hộ pháp 396

< bản mạng lệ âm nam âm lịch mình xấu (1949) năm 6 nguyệt 12 ngày hợi lúc sinh kim tứ cục thất tinh ở tật ( Đinh Mão ) >

1. Từ [ bản mạng ] [ bản tài ] [ bản quan ] tứ hóa điều tra [ tài quan cách ]

a. ) quan sát [ bản mạng ]

[ bản mạng ]( nhâm thân ) liêm trinh + thiên việt

Liêm trinh gồm cả dương mới cùng âm nhu có nội ở tính chất xung đột sinh sản nghiêm trọng lòng nghi kỵ

Liêm trinh tính khó rõ ràng ( đinh hỏa âm bị liệt hóa tù thứ hoa đào )

Chính trị làm gương mẫu là người sự thật tham tranh tính cách khá là cứng rắn di động đãng hoặc tà ác ( âm tư nhân tư nhân ẩn )

Liệt hóa biểu hiện đối với các hạng lợi hại được mất dục vọng mãnh liệt tư tưởng cực đoan tranh danh đoạt lợi nhuận

E rằng có cờ bạc giới đấu việc nếu như mất khống mà thành tổn thương

Tù ngôi sao biểu hiện cố chấp háo thắng tính di động đãng nhưng mới cứng rắn toản rúc vào sừng trâu

Dù thông minh lại thiên với tà ác thả tự đắc này nhạc

Liêm trinh nhập mệnh cung phần lớn lục thân không dựa vào cá tính cường cứng rắn thật là mạnh không chịu thua ( không đổi nhận bại ) không chọn thủ đoạn e rằng sẽ lộng xảo thành chuyên

Ấu lúc khắc khổ chịu đựng lao cập trường nếu có thành tựu hoặc hội trọng thị vật chất hưởng thụ kiếm tiền không chọn thủ đoạn

Hoặc hội dễ bị ích lợi hấp dẫn khuynh hướng cờ bạc mạo hiểm hợp ý các loại [ tham tranh ] tới dục niệm

Liêm trinh tọa mệnh ngày mốt đấy tu dưỡng sẽ đối với ngày sau đấy cơ ngộ ảnh hưởng trọng đại ( phải có thận )

Thiên việt nhập mệnh thiên biểu hiện cả đời nhiều quý nhân nhưng lại đối với cảm tình bất lợi ( nhập phu cùng luận )

Liêm trinh tọa mệnh nếu ( chính trị ) dã tâm quá lớn thì bị trượt chân phải đầy đủ phong thanh nhã đấy tính chất

( phong lưu mà không hạ lưu ) mới có thể thành công

Lưu ý thứ hoa đào mang theo mẫn cảm tính

Cá tính cứng rắn cũng tốt cường ( không chịu thua không nhận bại ) thường có báo phục chi tâm

Lục thân không dựa vào thường lộng xảo thành chuyên hoặc không chọn thủ đoạn

Đây mệnh cách nên lấy việc hơi nhiều là người thiết tưởng nhiều tích âm đức

Tất nhiên ở hoa đào đạo nghĩa trong lời nói sẽ có trợ giúp

Gặp thiên di [ sát phá lang ] tinh hệ biến động kịch liệt cũng hội dẫn phát liêm trinh chủ động tính tới kịch biến

Tham lang sinh quyền xem tính mệnh chủ vui mừng làm náo động ái rõ ràng tranh biện hoặc nói cưỡng từ đoạt lý ( ái xuy ngưu )

Tham lang hóa quyền càng hội suy nghĩ sâu xa làm việc có kế hoạch thủ đoạn càng linh hoạt giảng cứu thực tế

Sẽ không quá độ khuynh hướng cảm tình có nắm chắc hoặc cảm thấy có kết quả mới hội buông tay đánh cược một lần

b. ) quan sát [ bản quan ]

Lộc năm sinh rơi phu Quan tuyến ( đại biểu hành nghề ) chủ quản công vụ viên doanh xây cùng khác tính liên quan đến chuyến đi nghiệp

Biểu hiện khả thăng quan phát tài

Can của quan bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bổn điền ]( ất hợi ) biểu hiện sự nghiệp đối với gia đình có lợi

< điền trạch là nô phu quân > can của quan lộc nhập đối với chúng sinh chi doanh mưu khai triển có lợi

[ lộc năm sinh chuyển lộc ] cũng biết mệnh chủ tới tài lộc tới từ tự thân cố gắng ( điền xem mệnh )

Can của quan bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản mạng ]( nhâm thân ) biểu hiện sự nghiệp dính chặt mệnh chủ sự nghiệp ổn định

Ngã cung ( Quan ) hóa lộc nhập điền ( ngã cung ) hóa kị nhập mệnh ( ngã cung ) nãi là đại cát giống

[ lộc tùy kị đi ] đưa hóa lộc mang theo nhập [ bản mạng ] biểu hiện có cày cấy nhất định có thu hoạch

c. ) quan sát [ bản tài ]

Nếu tử vi được bách quan triều củng hội nhập thì chủ tài bạch không lo tài chính củng cố cũng không chủ đại phú lớn quý

Nếu tử vi gặp không kiếp biểu hiện chịu lấn phí của lưu ý phúc đức địa kiếp trùng chiếu

Âm sát nhập tài bạch thường có tiểu nhân âm thầm trở nạo khiến cho tiền tài tổn thất với không hình có thiên tài vận

( Nghệ An đưa cung phụng thần phật để giải nạn )

Sợ nhân tiểu nhân mà tổn tài hoặc nhân tiểu nhân tới quấy nhiễu là kiếm được tiền

Tài làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản thiên ]( bính dần )

Tài làm mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản tật ]( Đinh Mão ) gặp văn khúc sinh kỵ cự môn tự hóa kị

Tài làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản tật ] < tật ách là tài tới Huynh >

Biểu hiện tiền tài tiêu phí nhiều với thân thể trái ( lưỡng nghi cùng lân lưỡng cách )

Tài làm hóa kị nhập tật trùng phụ biểu hiện mệnh chủ kiếm tiền phi thường vất vả không dễ dàng lừa dối tiền

Khác mệnh chủ lục thân không dựa vào giống

2. Từ [ thiên mệnh ] [ lớn tài ] [ đại quan ] tứ hóa dò xét [ đại nạn tài Quan vận ]

Điều tra [ thăng thiên ] ứng quan sát [ thiên mệnh ] [ đại quan ] tới hóa lộc hóa quyền tới rơi cung

Đang [ lưu mệnh ] hoặc [ lưu quan ] dẫm lên [ hóa lộc ] hoặc [ hóa quyền ] tới tọa cung hoặc chiếu năm này [ ứng nghiệm ]

[ nội bộ điều thăng ] hoặc [ ngoại điều thăng Quan ] thì lấy [ tam dịch hợp nhất ] đi làm phán đoán

Làm trệch đi “Một đường Lưu Tinh” xem năm xưa vấn đề

a. ) quan sát [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

a. 1) âm nam đi ngược chiều đại hạn thứ tư (34~43) [ thiên mệnh ] đi vào [ vở ]( kỉ tỵ )

Này là đầu tư giao tế hạn

[ thiên mệnh ] mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ bản quan ]( bính tý ) trùng điệp [ đại tật ]+[ lưu phúc 34]

[ thiên mệnh ] mình làm tham lang hóa quyền nhập [ bản thiên ]( bính dần ) trùng điệp [ thái tử ]+[ lưu quan 34]

Năm này 34 tuế thăng quan ngoại điều ( quyền nhập bản thiên )

Khác [ thiên mệnh ] mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ bản quan ]( bính tý ) trùng điệp [ đại tật ]+[ lưu mệnh 36]

Năm này 36 tuế nguyên đơn vị thăng chức ( thăng quan )

Khác [ thiên mệnh ] mình làm tham lang hóa quyền nhập [ bản thiên ]( bính dần ) trùng điệp [ thái tử ]+[ lưu mệnh 38]

Năm này 38 tuế thăng quan ngoại điều

Khác [ thiên mệnh ] mình làm tham lang hóa quyền nhập [ bản thiên ]( bính dần ) trùng điệp [ thái tử ]+[ lưu phu 40]

Chiếu [ lưu quan 40] năm này 40 tuế lại thăng quan

Khác [ thiên mệnh ] mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ bản quan ]( bính tý ) trùng điệp [ đại tật ]+[ lưu thiên 42]

Chiếu [ lưu mệnh 42] năm này 42 tuế lại điều chức thăng quan

a. 2) âm nam đi ngược chiều thứ năm đại nạn (44~53) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tài ]( mậu thìn )

Tọa tử vi thiên tướng + âm sát

[ thiên mệnh ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ bản thiên ]( bính dần ) gặp tham lang sinh quyền trùng điệp [ thầy thuốc ]

[ thiên mệnh ] mậu làm thái âm hóa quyền nhập [ bản nô ]( Đinh Sửu ) trùng điệp [ thái tử ]+[ lưu quan 45]

a. 3) âm nam đi ngược chiều thứ sáu đại hạn (54~63) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tật ]( Đinh Mão )

[ thiên mệnh ] can đinh thái âm hóa lộc nhập [ bản nô ]( Đinh Sửu ) phùng thái âm tự hóa lộc cấu thành [ lui mã lộc ]

Đây hóa lộc thối lui đến [ bổn điền ]( ất hợi ) trùng điệp [ lớn tài ]+[ lưu quan 55]

Phỏng đoán năm này 55 tuế nguyên đơn vị thăng quan

[ thiên mệnh ] can đinh thiên đồng hóa quyền nhập [ bổn điền ]( ất hợi ) hình thành thiên mệnh can lộc quyền cùng nhập [ bổn điền ]

[ bổn điền ]( ất hợi ) trùng điệp [ lớn tài ]+[ lưu điền 56] được [ thiên mệnh ] can lộc quyền cùng nhập

Phỏng đoán năm này 56 tuế nguyên đơn vị lại thăng quan tấn tước

b. ) quan sát [ lớn tài ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

c. ) quan sát [ đại quan ] trùng điệp [ bản mạng cung vị ]

c. 1) âm nam đi ngược chiều đại hạn thứ tư (34~43) [ thiên mệnh ] đi vào [ vở ]( kỉ tỵ )

Thì [ đại quan ] ở [ bản phụ ]( quý dậu ) cung vô chính diệu tả phụ + linh tinh

[ đại quan ] can quý phá quân hóa lộc nhập [ bản phúc ]( giáp tuất ) trùng điệp [ lớn nô ]+[ lưu mệnh 34]

Năm này 34 tuế thăng quan

Khác [ đại quan ] phá quân hóa lộc nhập [ bản phúc ] trùng điệp [ lớn nô ]+[ lưu thiên 40] chiếu [ lưu mệnh 40]

[ lưu mệnh 40] tọa tử vi thiên tướng chủ năm ấy cầm quyền lại thăng quan (40 tuế )

Khác [ đại quan ] phá quân hóa lộc nhập [ bản phúc ] trùng điệp [ lớn nô ]+[ lưu quan 42]

Năm này 42 tuế điều chức thăng quan

c. 2) âm nam đi ngược chiều thứ năm đại nạn (44~53) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản tài ]( mậu thìn )

Thì [ đại quan ] ở [ bản mạng ]( nhâm thân )

[ đại quan ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ vở ]( kỉ tỵ ) phùng thiên lương sinh khoa trùng điệp [ tổ phụ ]

Lộc khoa nhập [ tổ phụ ] +[ lưu tật 46]/[ lưu quan 46 tới điền ] cát tượng

[ đại quan ] can nhâm tử vi hóa quyền nhập [ bản tài ]( mậu thìn ) trùng điệp [ thiên mệnh 5]+[ lưu thiên 46]

Chiếu [ lưu mệnh 46]

[ đại quan ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản quan ]( bính tý ) này là quy vị trí thả [ kỵ trảo lộc ]

[ bản quan ]( bính tý ) trùng điệp [ lớn tài ]+[ lưu phúc 46]

Phỏng đoán năm này 46 tuế thăng quan

Khác [ đại quan ] can nhâm tử vi hóa quyền nhập [ bản tài ]( mậu thìn ) trùng điệp [ thiên mệnh 5]+[ lưu quan 48]

Phỏng đoán năm này 48 tuế thăng quan

Khác [ đại quan ] can nhâm tử vi hóa quyền nhập [ bản tài ]( mậu thìn ) trùng điệp [ thiên mệnh 5]+[ lưu mệnh 52]

Phỏng đoán năm này 52 tuế thăng quan

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button