Tử vi

[ điều tra thăng thiên ] tới diễn dịch

[ điều tra thăng thiên ] tới diễn dịch

Bất cứ chuyện gì hoặc vật biến động biến thiên đều hội ở [ mệnh thiên tử điền ] đấy tứ chính cung vị bên trên rõ ràng

A. Xem [ tứ hóa năm sinh ] tới rơi cung

Bạn đang xem: [ điều tra thăng thiên ] tới diễn dịch

B. Xem [ bản mạng ] cùng [ bản quan ]

C. Xem [ đại quan ] cùng [ đại quan ]

D. Xem [ lưu mệnh ] cùng [ lưu quan ]

E. Xem [ lưu đẩu ] cùng [ lưu đẩu tới Quan ]

[ bất chợt ]

1. Trước xem [ lưu đẩu ] tới rơi cung cùng tứ hóa

2. [ lưu đẩu tới Quan ] tứ hóa

3. [ lưu mệnh ] cùng [ lưu quan ] tứ hóa

4. [ thiên mệnh ] cùng [ đại quan ] tứ hóa

5. [ bản mạng ] cùng [ bản quan ] tứ hóa

6. [ tứ hóa năm sinh ] tới rơi cung

< điều tra mệnh lệ dương nam nông canh tử 03/01 tị giờ sinh thổ ngũ cục thất tinh ở nô ( canh thìn )>

1. Trước xem [ lưu đẩu ] tới rơi cung cùng tứ hóa

[ năm xưa 38]( Đinh Sửu ) [ lưu mệnh 38] ở [ bản phúc ]( mình xấu ) thuộc thuận hành đại hạn thứ tư (35~44)

[ thiên mệnh ] ở [ bổn điền ]( mậu dần ) phùng vũ khúc sinh quyền thiên tướng + thiên mã ( nguyệt mã )

[ đại quan ] ở [ bản tật ]( nhâm ngọ )

[ lưu đẩu 38] ở [ bản nô ]( canh thìn ) phùng thất sát + địa kiếp

[ lưu đẩu ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản phúc ]( mình xấu )

Cũng thế [ bản nô ] hóa kị nhập [ bản phúc ]/[ đại huynh ] < bản phúc là bản nô người ấy > nhiều tiểu nhân

Trùng [ bản tài ]( quý chưa ) nhân [ bản tài ] trùng điệp [ lớn nô ] cho nên lấy lớn trùng nhỏ đây hạn tiểu nhân quá nhiều

Trùng [ bản tài ] cũng thế trùng [ Quan tới Quan ] cũng ẩn ngậm trùng Quan lộc tới khí thế ( vận trình )

[ lưu đẩu ] can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản quan ]( mình mão ) phùng thái dương lộc năm sinh

Đây hóa tượng không hề biết quý trọng lãng phí giống thả có chỗ tốt cũng hội xói mòn

[ lưu đẩu ] lộc nhập Quan mà phi hóa kỵ nhập phúc gặp thiên đồng sinh kỵ lộc kị tới rơi cung kém ba cung

Cấu thành [ tam kỳ ] tới đối đãi cùng cát hung

[ lộc chuyển kị ] can của quan mình văn khúc hóa kị nhập [ bản phu ]( ất dậu ) quay về trùng [ bản quan ]

Nói rõ bản hạn nội sẽ có chức vụ ( công tác đơn vị ) tới biến động nhưng thăng quan không vọng

2. [ lưu đẩu tới Quan ] tứ hóa

[ lưu đẩu tới Quan ] ở [ vở ]( giáp thân ) phùng phá quân + lộc tồn hữu bật

[ lưu đẩu tới Quan ] giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( bính tuất ) chiếu [ bản nô ]/[ lưu đẩu 38]

[ lưu đẩu tới Quan ] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản quan ]( mình mão ) trùng phá thái dương lộc năm sinh

[ lưu đẩu tới Quan ] phi hóa kỵ nhập bản mạng phu Quan tuyến biểu hiện đây công tác tới biến động không thăng quan giống

3. [ lưu mệnh ] cùng [ lưu quan ] tứ hóa

[ lưu mệnh 38] ở [ bản phúc ]( mình xấu ) tọa thiên đồng sinh kỵ cự môn năm này tới vận cũng không dễ chịu

[ lưu mệnh ] mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ bổn điền ]( mậu dần ) phùng vũ khúc sinh quyền đây quyền khả hộ lộc

[ lưu mệnh ] mình làm văn khúc hóa kị nhập [ bản phu ]( ất dậu ) trùng điệp [ đại tật ] /[ đại quan tới điền ]

Bày đây hạn công tác đơn vị [ đại quan tới điền ] tịnh không yên ổn

[ lưu mệnh ] lộc nhập điền mà phi hóa kỵ nhập phu này lộc kị rơi cung kém sáu ô phân nhập [ nhất lục cộng tông ]

Còn đây là biểu hiện tiêu hao giống ( năm đó đúng là có biến động cũng không giúp được gì ích )

[ lưu quan 38] ở [ bản thiên ]( tân tị ) phùng thiên cơ + văn xương tự hóa kị này là [ sách mã kỵ ]

Năm đó công việc tất có khúc chiết biến động

[ lưu quan ] trùng điệp [ bản thiên ]( tân tị ) phùng văn xương tự hóa kị trùng [ bản mạng ]/[ Quan tới tài ]( Đinh Hợi )

Biểu hiện năm đó việc nghiệp ( chức vị trí ) tất có biến động

Nếu [ lưu quan ] tân làm cự môn hóa lộc nhập [ bản phúc ]( mình xấu ) gặp cự môn sinh kỵ

Này là [ không có bên trong ] chắc có biến động sau thăng quan giống

[ lưu quan ] hóa lộc nhập [ lưu quan tới tài ] ẩn ngậm thăng quan phát tài giống

Nói chung hóa lộc gặp sinh kỵ thì là [ lộc nhập động không đáy ] uổng phí tâm cơ giống

( hoặc nói cùng ban đầu kỳ hạn đãi công tác chức vụ bất đồng )

4. [ thiên mệnh ] cùng [ đại quan ] tứ hóa đại hạn thứ tư thuận hành [ thiên mệnh ] ở [ bổn điền ]( mậu dần )

[ thiên mệnh ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ bản phụ ]( mậu tử ) phùng tham lang tự hóa lộc cấu thành [ lui mã lộc ]

Đây lộc thối lui đến [ bản Huynh ]( bính tuất ) chiếu [ bản nô ]/ trùng điệp [ đại phúc ]

< bản phụ là bản quan người ấy > công tác đơn vị chi nhánh cơ cấu

[ thiên mệnh ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản thiên ]( tân tị ) gặp văn xương tự hóa kị trùng [ bản mạng ]( Đinh Hợi )

Đây hóa tượng lấy nhỏ trùng lớn biểu hiện đây hạn tất có biến động phi hóa kỵ nhập [ bản thiên ] biến động đến khá là chỗ xa

Đây giống như [ điền trạch ] hóa kị trùng [ bản mạng ] cũng thế ở ( công tác đơn vị ) điểm lạ động giống

5. [ bản mạng ] cùng [ bản quan ] tứ hóa

[ bản mạng ]( Đinh Hợi ) phùng thái âm sinh khoa + thiên hình [ bản thiên ]( tân tị ) thiên cơ + văn xương tự hóa kị

Thái âm sinh khoa tự hóa lộc nhập mệnh thanh tú nhân duyên tốt hảo học giúp người ( quý nhân ) có hiểu nạn công năng

Tiên thiên khoa đấy tài học tá tự hóa lộc ( lộc ra quý nhân ) được đến đang hướng về đề bạt thưởng thức

Dù có quý nhân chiếu cố dìu dắt có thể có háo danh thanh

Lại thường tự nhận chắc không còn cảm kích chi tâm

Thiên hình’ tọa hợi hãm ba tháng sinh ra dữ nhiều lành ít nếu chủ tinh miếu vượng cũng có thể thừa vượng

[ bản thiên ]( tân tị ) thiên cơ + văn xương tự hóa kị

Thiên di tự hóa kị trùng mệnh không nên chính mình kinh doanh sự nghiệp bị ngã bế ( sự nghiệp cùng mệnh chủ không duyên )

Nên tiến hành dân đi làm

Không sự nghiệp của chính mình ( dùng trùng thể ) chắc có biến động tính công tác ( tự do nghiệp tài xế các loại )

[ bản mạng ] can đinh thái âm sinh khoa tự hóa lộc nhập

[ bản mạng ] can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản phúc ]( mình xấu ) gặp thiên đồng sinh kỵ song kị trùng [ bản tài ]

Mệnh làm phi hóa kỵ nhập bản ( phu thiên phúc ) này là [ trùng ] bản mạng tam hợp

Này là [ tổn quý ] cách dễ đổi biến ước nguyện ban đầu ( chí hướng )

Đây cách nên lấy lĩnh lương đi làm chủ yếu

[ bản mạng ] làm hóa lộc cùng hóa kị cách xa nhau ba cung hình thành [ tam kỳ ] đấy đối đãi cùng cát hung

[ kị chuyển kị ] phúc làm mình văn khúc hóa kị nhập [ bản phu ]( ất dậu ) trùng [ bản quan ]

< vợ chồng là phúc tới tài > phúc làm phi hóa kỵ nhập phu [ phúc tới tài ] có tự tìm phiền não giống

[ bản quan ]( mình mão ) tọa thái dương lộc năm sinh thiên lương + thiên diêu linh tinh

Đây mệnh thích hợp y liệu đây mệnh thích hợp y liệu đây mệnh thích hợp y liệu đây mệnh thích hợp y liệu mỹ dung hành nghề

Thiên diêu phùng sát ở Quan sợ là bợ đỡ thủ trưởng mà chi tiêu lớn

[ bản quan ] mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ bổn điền ]( mậu dần )

[ bản quan ] mình làm văn khúc hóa kị nhập [ bản phu ]( ất dậu ) trùng [ bản quan ] trùng phá thái dương lộc năm sinh

6. [ tứ hóa năm sinh ] tới rơi cung

Thái dương lộc năm sinh thái dương lộc năm sinh thiên lương nhập thiên lương nhập [ bản quan ]( mình mão ) đây mệnh thích hợp y liệu hành nghề đây mệnh thích hợp y liệu hành nghề đây mệnh thích hợp y liệu hành nghề

Lộc năm sinh nhập Quan biểu hiện [ tự lập cách ] sự nghiệp tới cơ ngộ tốt sự nghiệp tới cơ ngộ tốt năng lực làm việc cường bị thăng thiên có quý nhân trợ

Sáng nghiệp hoặc lĩnh lương giai nghi

Lộc năm sinh rơi phu Quan tuyến ( đại biểu hành nghề ) chủ quản công vụ viên doanh xây cùng khác tính liên quan đến chuyến đi nghiệp

Nếu luận mệnh cách năm sinh tam cát hóa nhập bản mạng tam phương ( dương cung ) chủ quý cách

Đáng tiếc thiên hình nhập mệnh linh tinh nhập nhập Quan kình dương nhập tài đã không phù hợp quý cách ( quý bên trong có phá )

Thái âm sinh khoa thả tự hóa nhập thái âm sinh khoa thả tự hóa nhập thái âm sinh khoa thả tự hóa nhập [ bản mạng ]( Đinh Hợi ) đây mệnh hảo học dễ thành danh dễ thành danh

Thiên đồng sinh kỵ thiên đồng sinh kỵ + cự môn nhập [ bản phúc ]( mình xấu ) đây mệnh trùng tên là lợi nhuận trùng tên là lợi nhuận đau đớn siêng năng đau đớn siêng năng

Nhưng không biết nói cầu hưởng thụ nhưng không biết nói cầu hưởng thụ nhưng không biết nói cầu hưởng thụ nhưng tinh thần áp lực lớn

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

”Xem

tới diễn dịch” state=”close”]

[ điều tra thăng thiên ] tới diễn dịch

Bất cứ chuyện gì hoặc vật biến động biến thiên đều hội ở [ mệnh thiên tử điền ] đấy tứ chính cung vị bên trên rõ ràng

A. Xem [ tứ hóa năm sinh ] tới rơi cung

B. Xem [ bản mạng ] cùng [ bản quan ]

C. Xem [ đại quan ] cùng [ đại quan ]

D. Xem [ lưu mệnh ] cùng [ lưu quan ]

E. Xem [ lưu đẩu ] cùng [ lưu đẩu tới Quan ]

[ bất chợt ]

1. Trước xem [ lưu đẩu ] tới rơi cung cùng tứ hóa

2. [ lưu đẩu tới Quan ] tứ hóa

3. [ lưu mệnh ] cùng [ lưu quan ] tứ hóa

4. [ thiên mệnh ] cùng [ đại quan ] tứ hóa

5. [ bản mạng ] cùng [ bản quan ] tứ hóa

6. [ tứ hóa năm sinh ] tới rơi cung

< điều tra mệnh lệ dương nam nông canh tử 03/01 tị giờ sinh thổ ngũ cục thất tinh ở nô ( canh thìn )>

1. Trước xem [ lưu đẩu ] tới rơi cung cùng tứ hóa

[ năm xưa 38]( Đinh Sửu ) [ lưu mệnh 38] ở [ bản phúc ]( mình xấu ) thuộc thuận hành đại hạn thứ tư (35~44)

[ thiên mệnh ] ở [ bổn điền ]( mậu dần ) phùng vũ khúc sinh quyền thiên tướng + thiên mã ( nguyệt mã )

[ đại quan ] ở [ bản tật ]( nhâm ngọ )

[ lưu đẩu 38] ở [ bản nô ]( canh thìn ) phùng thất sát + địa kiếp

[ lưu đẩu ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản phúc ]( mình xấu )

Cũng thế [ bản nô ] hóa kị nhập [ bản phúc ]/[ đại huynh ] < bản phúc là bản nô người ấy > nhiều tiểu nhân

Trùng [ bản tài ]( quý chưa ) nhân [ bản tài ] trùng điệp [ lớn nô ] cho nên lấy lớn trùng nhỏ đây hạn tiểu nhân quá nhiều

Trùng [ bản tài ] cũng thế trùng [ Quan tới Quan ] cũng ẩn ngậm trùng Quan lộc tới khí thế ( vận trình )

[ lưu đẩu ] can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản quan ]( mình mão ) phùng thái dương lộc năm sinh

Đây hóa tượng không hề biết quý trọng lãng phí giống thả có chỗ tốt cũng hội xói mòn

[ lưu đẩu ] lộc nhập Quan mà phi hóa kỵ nhập phúc gặp thiên đồng sinh kỵ lộc kị tới rơi cung kém ba cung

Cấu thành [ tam kỳ ] tới đối đãi cùng cát hung

[ lộc chuyển kị ] can của quan mình văn khúc hóa kị nhập [ bản phu ]( ất dậu ) quay về trùng [ bản quan ]

Nói rõ bản hạn nội sẽ có chức vụ ( công tác đơn vị ) tới biến động nhưng thăng quan không vọng

2. [ lưu đẩu tới Quan ] tứ hóa

[ lưu đẩu tới Quan ] ở [ vở ]( giáp thân ) phùng phá quân + lộc tồn hữu bật

[ lưu đẩu tới Quan ] giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( bính tuất ) chiếu [ bản nô ]/[ lưu đẩu 38]

[ lưu đẩu tới Quan ] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản quan ]( mình mão ) trùng phá thái dương lộc năm sinh

[ lưu đẩu tới Quan ] phi hóa kỵ nhập bản mạng phu Quan tuyến biểu hiện đây công tác tới biến động không thăng quan giống

3. [ lưu mệnh ] cùng [ lưu quan ] tứ hóa

[ lưu mệnh 38] ở [ bản phúc ]( mình xấu ) tọa thiên đồng sinh kỵ cự môn năm này tới vận cũng không dễ chịu

[ lưu mệnh ] mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ bổn điền ]( mậu dần ) phùng vũ khúc sinh quyền đây quyền khả hộ lộc

[ lưu mệnh ] mình làm văn khúc hóa kị nhập [ bản phu ]( ất dậu ) trùng điệp [ đại tật ] /[ đại quan tới điền ]

Bày đây hạn công tác đơn vị [ đại quan tới điền ] tịnh không yên ổn

[ lưu mệnh ] lộc nhập điền mà phi hóa kỵ nhập phu này lộc kị rơi cung kém sáu ô phân nhập [ nhất lục cộng tông ]

Còn đây là biểu hiện tiêu hao giống ( năm đó đúng là có biến động cũng không giúp được gì ích )

[ lưu quan 38] ở [ bản thiên ]( tân tị ) phùng thiên cơ + văn xương tự hóa kị này là [ sách mã kỵ ]

Năm đó công việc tất có khúc chiết biến động

[ lưu quan ] trùng điệp [ bản thiên ]( tân tị ) phùng văn xương tự hóa kị trùng [ bản mạng ]/[ Quan tới tài ]( Đinh Hợi )

Biểu hiện năm đó việc nghiệp ( chức vị trí ) tất có biến động

Nếu [ lưu quan ] tân làm cự môn hóa lộc nhập [ bản phúc ]( mình xấu ) gặp cự môn sinh kỵ

Này là [ không có bên trong ] chắc có biến động sau thăng quan giống

[ lưu quan ] hóa lộc nhập [ lưu quan tới tài ] ẩn ngậm thăng quan phát tài giống

Nói chung hóa lộc gặp sinh kỵ thì là [ lộc nhập động không đáy ] uổng phí tâm cơ giống

( hoặc nói cùng ban đầu kỳ hạn đãi công tác chức vụ bất đồng )

4. [ thiên mệnh ] cùng [ đại quan ] tứ hóa đại hạn thứ tư thuận hành [ thiên mệnh ] ở [ bổn điền ]( mậu dần )

[ thiên mệnh ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ bản phụ ]( mậu tử ) phùng tham lang tự hóa lộc cấu thành [ lui mã lộc ]

Đây lộc thối lui đến [ bản Huynh ]( bính tuất ) chiếu [ bản nô ]/ trùng điệp [ đại phúc ]

< bản phụ là bản quan người ấy > công tác đơn vị chi nhánh cơ cấu

[ thiên mệnh ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản thiên ]( tân tị ) gặp văn xương tự hóa kị trùng [ bản mạng ]( Đinh Hợi )

Đây hóa tượng lấy nhỏ trùng lớn biểu hiện đây hạn tất có biến động phi hóa kỵ nhập [ bản thiên ] biến động đến khá là chỗ xa

Đây giống như [ điền trạch ] hóa kị trùng [ bản mạng ] cũng thế ở ( công tác đơn vị ) điểm lạ động giống

5. [ bản mạng ] cùng [ bản quan ] tứ hóa

[ bản mạng ]( Đinh Hợi ) phùng thái âm sinh khoa + thiên hình [ bản thiên ]( tân tị ) thiên cơ + văn xương tự hóa kị

Thái âm sinh khoa tự hóa lộc nhập mệnh thanh tú nhân duyên tốt hảo học giúp người ( quý nhân ) có hiểu nạn công năng

Tiên thiên khoa đấy tài học tá tự hóa lộc ( lộc ra quý nhân ) được đến đang hướng về đề bạt thưởng thức

Dù có quý nhân chiếu cố dìu dắt có thể có háo danh thanh

Lại thường tự nhận chắc không còn cảm kích chi tâm

Thiên hình’ tọa hợi hãm ba tháng sinh ra dữ nhiều lành ít nếu chủ tinh miếu vượng cũng có thể thừa vượng

[ bản thiên ]( tân tị ) thiên cơ + văn xương tự hóa kị

Thiên di tự hóa kị trùng mệnh không nên chính mình kinh doanh sự nghiệp bị ngã bế ( sự nghiệp cùng mệnh chủ không duyên )

Nên tiến hành dân đi làm

Không sự nghiệp của chính mình ( dùng trùng thể ) chắc có biến động tính công tác ( tự do nghiệp tài xế các loại )

[ bản mạng ] can đinh thái âm sinh khoa tự hóa lộc nhập

[ bản mạng ] can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản phúc ]( mình xấu ) gặp thiên đồng sinh kỵ song kị trùng [ bản tài ]

Mệnh làm phi hóa kỵ nhập bản ( phu thiên phúc ) này là [ trùng ] bản mạng tam hợp

Này là [ tổn quý ] cách dễ đổi biến ước nguyện ban đầu ( chí hướng )

Đây cách nên lấy lĩnh lương đi làm chủ yếu

[ bản mạng ] làm hóa lộc cùng hóa kị cách xa nhau ba cung hình thành [ tam kỳ ] đấy đối đãi cùng cát hung

[ kị chuyển kị ] phúc làm mình văn khúc hóa kị nhập [ bản phu ]( ất dậu ) trùng [ bản quan ]

< vợ chồng là phúc tới tài > phúc làm phi hóa kỵ nhập phu [ phúc tới tài ] có tự tìm phiền não giống

[ bản quan ]( mình mão ) tọa thái dương lộc năm sinh thiên lương + thiên diêu linh tinh

Đây mệnh thích hợp y liệu đây mệnh thích hợp y liệu đây mệnh thích hợp y liệu đây mệnh thích hợp y liệu mỹ dung hành nghề

Thiên diêu phùng sát ở Quan sợ là bợ đỡ thủ trưởng mà chi tiêu lớn

[ bản quan ] mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ bổn điền ]( mậu dần )

[ bản quan ] mình làm văn khúc hóa kị nhập [ bản phu ]( ất dậu ) trùng [ bản quan ] trùng phá thái dương lộc năm sinh

6. [ tứ hóa năm sinh ] tới rơi cung

Thái dương lộc năm sinh thái dương lộc năm sinh thiên lương nhập thiên lương nhập [ bản quan ]( mình mão ) đây mệnh thích hợp y liệu hành nghề đây mệnh thích hợp y liệu hành nghề đây mệnh thích hợp y liệu hành nghề

Lộc năm sinh nhập Quan biểu hiện [ tự lập cách ] sự nghiệp tới cơ ngộ tốt sự nghiệp tới cơ ngộ tốt năng lực làm việc cường bị thăng thiên có quý nhân trợ

Sáng nghiệp hoặc lĩnh lương giai nghi

Lộc năm sinh rơi phu Quan tuyến ( đại biểu hành nghề ) chủ quản công vụ viên doanh xây cùng khác tính liên quan đến chuyến đi nghiệp

Nếu luận mệnh cách năm sinh tam cát hóa nhập bản mạng tam phương ( dương cung ) chủ quý cách

Đáng tiếc thiên hình nhập mệnh linh tinh nhập nhập Quan kình dương nhập tài đã không phù hợp quý cách ( quý bên trong có phá )

Thái âm sinh khoa thả tự hóa nhập thái âm sinh khoa thả tự hóa nhập thái âm sinh khoa thả tự hóa nhập [ bản mạng ]( Đinh Hợi ) đây mệnh hảo học dễ thành danh dễ thành danh

Thiên đồng sinh kỵ thiên đồng sinh kỵ + cự môn nhập [ bản phúc ]( mình xấu ) đây mệnh trùng tên là lợi nhuận trùng tên là lợi nhuận đau đớn siêng năng đau đớn siêng năng

Nhưng không biết nói cầu hưởng thụ nhưng không biết nói cầu hưởng thụ nhưng không biết nói cầu hưởng thụ nhưng tinh thần áp lực lớn

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button