Tử vi

Hành nghề tuyển chọn theo như chủ tinh tòa cung tới hiểu dịch

Hành nghề tuyển chọn theo như chủ tinh tòa cung

Tử vi tọa Quan lộc là lão bản cách

Thiên cơ tọa mệnh cơ trí hòa hợp biến nhưng đủ số để ý phân tích xí nghiệp hoạch năng lực hơi thiếu thiếu chấp hành lực thích hợp phụ tá quân sư cố vấn hoặc bí thư vân vân hành nghề

Bạn đang xem: Hành nghề tuyển chọn theo như chủ tinh tòa cung tới hiểu dịch

Cơ âm ( dần thân đồng độ “Thám hoa cách” tị hợi tương chiếu ) phùng cát có quý nhân cập khác tính duyên cho nên nên tiến hành khác tính chi tướng quan hành nghề

Cơ làm hóa quyền nhập cha mẹ thứ hai đại nạn ( văn thư cung ) chủ văn bút tốt xử lý văn thư năng lực cao nên là người xử lý đương án nghĩ cảo các loại nghiệp vụ < sư gia mệnh >

Thái dương tọa mệnh chủ cho chủ quý không chủ phú lãnh đạo hình quyền quý ngôi sao lão bản mệnh cách nên hình chúng nhân vật chính trị ( hóa kị không nên )

Dương lương ( mão dậu đồng cung tí ngọ đối chiếu ) có mỹ danh nhưng danh tiếng không lớn ( thiên lương thanh quý ) nên an phận thủ thường

Vũ khúc nhập mệnh cương nghị ngôi sao ở lại tất chủ cô khắc nên từ thương lượng phùng hóa lộc hoặc lộc tồn đồng cung ứng có thể làm giàu nhưng phùng hóa kị không nên từ thương lượng e rằng sẽ phá lớn tài

Vũ khúc gặp kình dương hoặc đà la đồng cung chủ cô khắc hoặc sinh ly hoặc đủ ít ly nhiều nữ mệnh dù cầm quyền nên nghề nghiệp phụ nữ nhân

Thiên đồng phúc tinh tọa mệnh vui mừng du lịch còn có ngôn ngữ trời cho thích hợp học thuật hoặc tương quan hành nghề

Liêm trinh tọa Quan lộc thứ hoa đào nên chuyển hướng ngu nhạc giới phát triển hoặc kinh doanh khả là lão bản

Thiên phủ tọa mệnh xử sự dù hữu lý tính lại có chút cẩn thận chần chừ kéo dài không quyết nên tiến hành hình chức hoặc đang dân đi làm không phùng sát khả cả đời giàu có áo cơm không thiếu

Thái âm tọa mệnh nhiều học đa năng nhưng nhiều nghi ngại ít quyết đoán

Tại tí ( cùng âm miếu vượng ) chủ phú quý song toàn bộ

Ở ngọ cung cùng âm cùng nếu gặp kình dương “Mã đầu đái tiễn” chưởng binh quyền hoặc đang quyền chủ quản

Thái âm hãm địa gặp văn khúc nhiều là cửu lưu thuật sĩ

Tham lang tọa mệnh hoàn mỹ chủ nghĩa người có cơ mưu xã giao ngôn ngữ có xí nghiệp hoạch lực năng lực cường

Phùng ngôi sao may mắn Aritomi quý gặp sát thì hư di động hoa đào tài nghệ ngôi sao thích hợp cơm ẩm diễn nghệ tương quan sự nghiệp

Cự môn ám tinh ám muội đa nghi không chịu thua phú nghiên cứu tâm nên học thuật nghiên cứu võ mồm đồ đạc trong cửa hàng ( như giáo sư luật sư vận mệnh ngoại giao ( cự môn hóa quyền ) ) các loại hành nghề

Cũng có thể tay không đồ đạc trong cửa hàng nên cẩn thận miễn tuyển thị phi

Thiên tướng tọa mệnh không nên đang chủ quản thích hợp bí thư hành chính cố vấn các loại hoặc phục vụ nghiệp

Liêm tướng ( tí ngọ đồng độ ) gặp kình dương quan phi không ngừng nhất thiết không thể làm đảm bảo nhân

Thiên lương ấm ngôi sao tọa mệnh vui mừng giám đốc kiểm tra sổ sách việc nên xí nghiệp hoạch nghiên cứu các loại học thuật nghiên cứu trung niên sau chuyển khá là lão thành khả đầu tư hoặc hợp ý

Nếu thiên lương tọa thiên di phùng cát xuất ngoại có quý nhân nên xuất ngoại kinh doanh

Cơ lương ( xấu chưa tương đối thìn tuất đồng độ ) hòa hợp đàm lính tài ăn nói cơ trí khả là người làm ăn

Đồng lương ( dần thân đồng độ tị hợi tương đối ) tâm tư tế chặt chẽ cao ngạo bất quần nên xí nghiệp hoạch

Thất sát tọa Quan lộc có tài năng có âm mưu tâm có kế hoạch địa triệt để phá hoại tái kiến thiết độc lai độc vãng thành giả là vương bại cái là khấu

Nên võ chức hoặc vai võ phụ ( rất nhiều phát không là bán lẻ )

Phá quân cơ trí âm trầm có phá hoại tính khai sáng tính vui mừng mạo hiểm hợp ý không kiên nhẫn gìn giữ cái đã có không tuân thủ tổ nghiệp

Tự tạo ra tân nghiệp phải có mạnh lực hậu cần trợ giúp nếu không khai mở đất quá lớn khó có thể thu thập

Kình dương nhập mệnh thân cung đủ lý công trời cho dựa vào kỹ thuật mưu sinh cửu lưu công nghệ ( Kình Đà tọa mệnh chủ lãnh đạo là lão bản cách )

Thiên mã là động ngôi sao nhập mệnh thân cung chủ dịch mã làm việc chủ động xuất kích có âm mưu tâm có thể chịu được cực khổ khá là vui mừng biến hóa nhiều chi cuộc sống hoặc công tác bất an với rõ ràng trạng

Nên tiến hành điều khiển hướng dẫn viên phi hành hoặc hàng hải

Hóa lộc nên tham khảo chủ tinh tuyển chọn tiến hành thương lượng mậu hoặc dân sinh liên quan đến ( áo thực dục nhạc ) chuyến đi nghiệp

Hóa quyền là quyền thế nên tham khảo chủ tinh tuyển chọn quân cảnh võ chức tư pháp giám sát chỉ huy các loại tương quan công tác

Hóa khoa là trong sạch công danh nên tham khảo chủ tinh tuyển chọn hình chức văn giáo nghệ thuật hoặc tự do nghiệp

Hóa kị đa nghi ghen tị dễ dàng trêu chọc thị phi tốt nhất tuyển chọn công việc nghiên cứu

Tỷ như tôn giáo triết lý tâm lý các phương diện đấy tập trung chấp nhất địa xâm nhập nghiên cứu khả có thành quả

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Hành nghề tuyển chọn theo như chủ tinh tòa cung tới hiểu dịch

Hành nghề tuyển chọn theo như chủ tinh tòa cung

Tử vi tọa Quan lộc là lão bản cách

Thiên cơ tọa mệnh cơ trí hòa hợp biến nhưng đủ số để ý phân tích xí nghiệp hoạch năng lực hơi thiếu thiếu chấp hành lực thích hợp phụ tá quân sư cố vấn hoặc bí thư vân vân hành nghề

Cơ âm ( dần thân đồng độ “Thám hoa cách” tị hợi tương chiếu ) phùng cát có quý nhân cập khác tính duyên cho nên nên tiến hành khác tính chi tướng quan hành nghề

Cơ làm hóa quyền nhập cha mẹ thứ hai đại nạn ( văn thư cung ) chủ văn bút tốt xử lý văn thư năng lực cao nên là người xử lý đương án nghĩ cảo các loại nghiệp vụ < sư gia mệnh >

Thái dương tọa mệnh chủ cho chủ quý không chủ phú lãnh đạo hình quyền quý ngôi sao lão bản mệnh cách nên hình chúng nhân vật chính trị ( hóa kị không nên )

Dương lương ( mão dậu đồng cung tí ngọ đối chiếu ) có mỹ danh nhưng danh tiếng không lớn ( thiên lương thanh quý ) nên an phận thủ thường

Vũ khúc nhập mệnh cương nghị ngôi sao ở lại tất chủ cô khắc nên từ thương lượng phùng hóa lộc hoặc lộc tồn đồng cung ứng có thể làm giàu nhưng phùng hóa kị không nên từ thương lượng e rằng sẽ phá lớn tài

Vũ khúc gặp kình dương hoặc đà la đồng cung chủ cô khắc hoặc sinh ly hoặc đủ ít ly nhiều nữ mệnh dù cầm quyền nên nghề nghiệp phụ nữ nhân

Thiên đồng phúc tinh tọa mệnh vui mừng du lịch còn có ngôn ngữ trời cho thích hợp học thuật hoặc tương quan hành nghề

Liêm trinh tọa Quan lộc thứ hoa đào nên chuyển hướng ngu nhạc giới phát triển hoặc kinh doanh khả là lão bản

Thiên phủ tọa mệnh xử sự dù hữu lý tính lại có chút cẩn thận chần chừ kéo dài không quyết nên tiến hành hình chức hoặc đang dân đi làm không phùng sát khả cả đời giàu có áo cơm không thiếu

Thái âm tọa mệnh nhiều học đa năng nhưng nhiều nghi ngại ít quyết đoán

Tại tí ( cùng âm miếu vượng ) chủ phú quý song toàn bộ

Ở ngọ cung cùng âm cùng nếu gặp kình dương “Mã đầu đái tiễn” chưởng binh quyền hoặc đang quyền chủ quản

Thái âm hãm địa gặp văn khúc nhiều là cửu lưu thuật sĩ

Tham lang tọa mệnh hoàn mỹ chủ nghĩa người có cơ mưu xã giao ngôn ngữ có xí nghiệp hoạch lực năng lực cường

Phùng ngôi sao may mắn Aritomi quý gặp sát thì hư di động hoa đào tài nghệ ngôi sao thích hợp cơm ẩm diễn nghệ tương quan sự nghiệp

Cự môn ám tinh ám muội đa nghi không chịu thua phú nghiên cứu tâm nên học thuật nghiên cứu võ mồm đồ đạc trong cửa hàng ( như giáo sư luật sư vận mệnh ngoại giao ( cự môn hóa quyền ) ) các loại hành nghề

Cũng có thể tay không đồ đạc trong cửa hàng nên cẩn thận miễn tuyển thị phi

Thiên tướng tọa mệnh không nên đang chủ quản thích hợp bí thư hành chính cố vấn các loại hoặc phục vụ nghiệp

Liêm tướng ( tí ngọ đồng độ ) gặp kình dương quan phi không ngừng nhất thiết không thể làm đảm bảo nhân

Thiên lương ấm ngôi sao tọa mệnh vui mừng giám đốc kiểm tra sổ sách việc nên xí nghiệp hoạch nghiên cứu các loại học thuật nghiên cứu trung niên sau chuyển khá là lão thành khả đầu tư hoặc hợp ý

Nếu thiên lương tọa thiên di phùng cát xuất ngoại có quý nhân nên xuất ngoại kinh doanh

Cơ lương ( xấu chưa tương đối thìn tuất đồng độ ) hòa hợp đàm lính tài ăn nói cơ trí khả là người làm ăn

Đồng lương ( dần thân đồng độ tị hợi tương đối ) tâm tư tế chặt chẽ cao ngạo bất quần nên xí nghiệp hoạch

Thất sát tọa Quan lộc có tài năng có âm mưu tâm có kế hoạch địa triệt để phá hoại tái kiến thiết độc lai độc vãng thành giả là vương bại cái là khấu

Nên võ chức hoặc vai võ phụ ( rất nhiều phát không là bán lẻ )

Phá quân cơ trí âm trầm có phá hoại tính khai sáng tính vui mừng mạo hiểm hợp ý không kiên nhẫn gìn giữ cái đã có không tuân thủ tổ nghiệp

Tự tạo ra tân nghiệp phải có mạnh lực hậu cần trợ giúp nếu không khai mở đất quá lớn khó có thể thu thập

Kình dương nhập mệnh thân cung đủ lý công trời cho dựa vào kỹ thuật mưu sinh cửu lưu công nghệ ( Kình Đà tọa mệnh chủ lãnh đạo là lão bản cách )

Thiên mã là động ngôi sao nhập mệnh thân cung chủ dịch mã làm việc chủ động xuất kích có âm mưu tâm có thể chịu được cực khổ khá là vui mừng biến hóa nhiều chi cuộc sống hoặc công tác bất an với rõ ràng trạng

Nên tiến hành điều khiển hướng dẫn viên phi hành hoặc hàng hải

Hóa lộc nên tham khảo chủ tinh tuyển chọn tiến hành thương lượng mậu hoặc dân sinh liên quan đến ( áo thực dục nhạc ) chuyến đi nghiệp

Hóa quyền là quyền thế nên tham khảo chủ tinh tuyển chọn quân cảnh võ chức tư pháp giám sát chỉ huy các loại tương quan công tác

Hóa khoa là trong sạch công danh nên tham khảo chủ tinh tuyển chọn hình chức văn giáo nghệ thuật hoặc tự do nghiệp

Hóa kị đa nghi ghen tị dễ dàng trêu chọc thị phi tốt nhất tuyển chọn công việc nghiên cứu

Tỷ như tôn giáo triết lý tâm lý các phương diện đấy tập trung chấp nhất địa xâm nhập nghiên cứu khả có thành quả

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button