Tử vi

Điều tra thất tinh hòa hợp tới hiểu dịch 2

Điều tra thất tinh hòa hợp tới hiểu dịch 2

Dương nam nhâm dần (1962) năm 4 nguyệt 3 ngày hợi lúc

[ dương nam giả tá thất tinh ] ở điền trạch ( mậu dần )[ giả tá âm nữ nhân mệnh bàn ]

Âm nữ nhân ất tị (1965) năm 5 nguyệt 7 ngày chưa lúc

Bạn đang xem: Điều tra thất tinh hòa hợp tới hiểu dịch 2

[ âm nữ nhân giả tá thất tinh ] ở thiên di ( nhâm tí )[ giả tá dương nam mệnh bàn ]

Hai vị kết giao bên trong nam nữ nếu nghĩ muốn hiểu rõ lẫn nhau giữa đấy kết giao quan hệ có thể lợi dụng [ hòa hợp pháp ] tiến hành phân tích lấy được tiến hành phân tích lấy được

A. Lấy [ dương nam mệnh bàn ] quan sát [ âm nữ nhân ] cùng [ dương nam ] giữa chủng tình huống

1. Lợi dụng [ dương nam mệnh bàn ] đưa [ âm con gái ngày sinh tháng đẻ ] một lần nữa tìm tầm [ âm nữ nhân tới giả tá thất tinh định điểm ]

Này [ giả tá thất tinh định điểm ] tới tìm tầm phương pháp như sau :

1. ) âm nữ nhân ất tị sinh năm nhân bởi vậy lợi dụng ở dương nam mệnh bàn ở bên trong [ tị ] làm [ tân điểm khởi đầu ] ( mới cũng may ất tị )

2. ) nghịch số âm nữ nhân tới tháng sinh (5 nguyệt ) rơi [ tật ách ]( quý xấu ) này là âm nữ nhân tới [ giả tá định điểm Nguyệt ]

3. ) lấy [ quý xấu ] là 1 thuận thuộc sinh nhật (7 ngày ) rơi [ cha mẹ ]( Đinh Mùi ) này là âm nữ nhân tới [ giả tá ngày định điểm ]

4. ) lấy [ Đinh Mùi ] là giờ tý là giờ tý nghịch số sinh thời ( chưa lúc ) thì rơi [ thiên di ]( nhâm tí ) này là âm nữ nhân tới [ giả tá lúc định điểm ]

Đây dương nam [ thiên di ]( nhâm tí ) xem âm con gái [ giả tá cung mệnh ]( nhâm tí )

2. Lợi dụng âm nữ nhân tới [ giả tá cung mệnh ] can nhâm tứ hóa cũng biết nàng này tới từ thị rất cao

Nhâm ( nhân tới ) từ thị cao tư tưởng là độc lập cách dựa vào trời tự lập ( dựa vào mình ) hoặc nói dựa vào trời tới ấm

Nhâm thủy thông sông nhiệt tình mênh mông dù thông minh nhưng mặc cho tính lạc quan hướng ngoại doãn văn võ hòa hợp nắm giữ thời cơ cùng mưu lược bỏ

Nhân can nhâm thiên lương hóa lộc cho nên mệnh chủ tính cách mang theo ngạo khí thả từ thị khá cao ( tự phụ ) cũng khá là bá đạo cũng khá là bá đạo ( nhiều chiếm nhân tiện nghi )

Can nhâm nếu hí khúc Liên Hoa Lạc ngọ ( thiên chi vị trí ) là người khá là lạc quan trước hoàn cảnh không biết ưu sầu đau khổ

Âm nữ nhân [ giả tá cung mệnh ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ dương nam gốc rể phụ ]( Đinh Mùi ) trùng điệp [ âm nữ nhân tới giả tá bản tật ]

Âm nữ nhân [ giả tá cung mệnh ] hóa lộc nhập [ dương nam gốc rể phụ ] chiếu [ dương nam gốc rể tật ] bày nàng này đối với nam có lợi

Dương nam tới [ bản phụ ] là [ nô tới tài nô tới tài ] đề cử đây nam có lẽ tiến hành [ nghiệp vụ kiếm tiền ] tính chất

Âm nữ nhân tới [ bản tật ] là [ Quan tới điền Quan tới điền ] đề cử nàng này có lẽ tiến hành công ty ( công xưởng ) nội đấy công tác

Phỏng đoán đây đối với nam nữ có lẽ ở cùng công ty ( công xưởng ) công tác mà kết duyên công tác mà kết duyên ( nhận ra )

[ lộc chuyển ] can đinh thái âm hóa lộc nhập [ dương nam gốc rể tử ]( quý mão ) ( dương nam tới hoa đào vị trí đây lộc là nhân )

Âm nữ nhân dù đối với dương nam quan tâm chiếu cố nhưng chỉ sợ bởi vì dương nam hoa đào giao tế mà nhạ phong ba

[ lộc chuyển kị ] can đinh cự môn hóa kị nhập [ dương nam gốc rể Huynh ] trùng [ bản nô ]/[ phu nhanh phu nhanh ] đây hóa tượng :

Cự môn hóa kị biểu hiện võ mồm tranh chấp thị phi mà phát sinh không thoải mái

Đây đối với nam nữ tới kết hôn cơ dẫn không cao nếu miễn cường kết hôn cũng thế không hạnh phúc

Âm nữ nhân [ giả tá cung mệnh ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ dương nam gốc rể Quan ]( canh tuất ) trùng điệp [ âm nữ nhân tới giả tá bản phu ]

Phi hóa kỵ nhập [ dương nam gốc rể Quan ] biểu hiện nàng này quan tâm dương nam việc nghiệp ( khiếm dương nam sự nghiệp tới trái )

Thì trùng [ dương nam gốc rể phu ]( giáp thìn ) đây hóa tượng nàng này khả là [ bạn gái ] lại không thể đang phối ngẫu

Cũng thế trùng [ âm nữ nhân gốc rể Quan ] biểu hiện đối với âm nữ nhân bản thân sự nghiệp bất lợi

B. Lấy [ âm con gái mệnh bàn ] quan sát [ âm nữ nhân ] cùng [ dương nam ] giữa chủng tình huống

1. Lợi dụng âm nữ nhân mệnh bàn đưa [ dương nam ] đấy ngày sinh tháng đẻ đấy ngày sinh tháng đẻ một lần nữa tìm tầm [ dương nam tới giả tá thất tinh định điểm ]

Này [ giả tá thất tinh định điểm ] tới tìm tầm phương pháp như sau :

1. ) dương nam nhâm dần sinh năm nhân bởi vậy lợi dụng ở âm con gái mệnh bàn ở bên trong [ dần ] làm [ tân điểm khởi đầu ] ( ở mậu dần ) 2. ) nghịch số dương nam tới tháng sinh (4 nguyệt ) rơi [ bản mạng ]( Đinh Hợi ) này là dương nam tới [ giả tá định điểm Nguyệt ] 3. ) lấy [ Đinh Hợi ] là 1 thuận thuộc sinh nhật thuận thuộc sinh nhật (3 ngày ) rơi [ bản phúc ]( mình xấu ) này là dương nam tới [ giả tá định điểm ngày ] 4. ) lấy [ mình xấu ] là giờ tý nghịch số sinh thời ( hợi lúc ) thì rơi [ bổn điền ]( mậu dần ) này là dương nam tới [ giả tá lúc định điểm ]

Đây âm nữ nhân đấy [ bổn điền ]( mậu dần ) xem dương nam đấy [ giả tá cung mệnh ]( mậu dần )

2. Lợi dụng dương nam tới [ giả tá cung mệnh ] mậu làm tứ hóa

Mậu ( địa tới ) mậu kỉ thuộc thổ ( vạn vật không thổ không sinh ) ở giữa là người cử chỉ khá là trọng yên ổn thâm trầm lao lục mà ấm người khác lại bị người ấm ít

Mậu thổ vững chắc trọng trọng thành tín cùng danh dự cá tính trung hậu thả trầm ổn cuộc sống cũ kỹ thả lao lục

Mậu làm nếu rơi dần thân ( nhân chi vị trí ) chủ dịch mã bôn ba

Dương nam tới [ giả tá cung mệnh ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ âm nữ nhân gốc rể tật ]( nhâm ngọ ) trùng điệp [ dương nam gốc rể Quan ] chiếu [ dương nam gốc rể phu ]

Đây hóa tượng biểu hiện đây nam nữ có vợ chồng duyên ( dương nam chủ động theo đuổi âm nữ nhân bị vây bị động )

Dương nam tới [ giả tá cung mệnh ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ âm nữ nhân chi bản mệnh ]( Đinh Hợi ) trùng điệp [ dương nam gốc rể tử ] trùng [ dương nam gốc rể điền ]

Đây hóa tượng dương nam đã dính chặt âm nữ nhân ( nhà trai nhận vi nữ nhân ( hoa đào ) khả đang xứng ngẫu )

Trùng [ dương nam gốc rể điền ] chưa thú tiến gia môn

3. Xem dương nam mệnh bàn [ bản mạng ]( bính ngọ ) tọa liêm trinh tự hóa kị thiên tướng

Bính ( thiên chi nhân ) nam mệnh khá là có thể được nữ nhân trợ ( nữ nhân quý nhân ) ( thê trợ mẫu trợ hoặc đồng nghiệp phái nữ hoặc nữ tính hộ khách )

Bính hỏa mãnh liệt có xúc động ái biểu hiện cá tính vội vàng xao động tâm địa nhiệt thành thả quang minh nhưng lao lục

Bính làm nếu hí khúc Liên Hoa Lạc ngọ ( thiên chi vị trí ) là người khá là lạc quan trước hoàn cảnh không biết ưu sầu đau khổ

Mệnh làm bính thiên đồng hóa lộc nhập [ dương nam gốc rể điền ] trùng điệp [ âm nữ nhân tới giả tá vở ] này là dương nam cố gia cũng cùng âm nữ nhân có hoa đào tình

Mệnh làm bính liêm trinh tự hóa kị trùng [ bản thiên ] cũng thế trùng [ âm nữ nhân tới giả tá cung mệnh ] đây hóa tượng nói rõ dương nam ích kỷ mà cùng âm nữ nhân không duyên

Từ kể trên đấy phân tích khả đề cử đây đối với nam nữ hữu tình ( nam hoan nữ nhân ái ) nhưng không duyên khó tu chính quả

Có lẽ âm con gái tư thái khá cao thả cân nhắc khá là nhiều hình thành hôn nhân tới trở ngại

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Điều tra thất tinh hòa hợp tới hiểu dịch 2

Điều tra thất tinh hòa hợp tới hiểu dịch 2

Dương nam nhâm dần (1962) năm 4 nguyệt 3 ngày hợi lúc

[ dương nam giả tá thất tinh ] ở điền trạch ( mậu dần )[ giả tá âm nữ nhân mệnh bàn ]

Âm nữ nhân ất tị (1965) năm 5 nguyệt 7 ngày chưa lúc

[ âm nữ nhân giả tá thất tinh ] ở thiên di ( nhâm tí )[ giả tá dương nam mệnh bàn ]

Hai vị kết giao bên trong nam nữ nếu nghĩ muốn hiểu rõ lẫn nhau giữa đấy kết giao quan hệ có thể lợi dụng [ hòa hợp pháp ] tiến hành phân tích lấy được tiến hành phân tích lấy được

A. Lấy [ dương nam mệnh bàn ] quan sát [ âm nữ nhân ] cùng [ dương nam ] giữa chủng tình huống

1. Lợi dụng [ dương nam mệnh bàn ] đưa [ âm con gái ngày sinh tháng đẻ ] một lần nữa tìm tầm [ âm nữ nhân tới giả tá thất tinh định điểm ]

Này [ giả tá thất tinh định điểm ] tới tìm tầm phương pháp như sau :

1. ) âm nữ nhân ất tị sinh năm nhân bởi vậy lợi dụng ở dương nam mệnh bàn ở bên trong [ tị ] làm [ tân điểm khởi đầu ] ( mới cũng may ất tị )

2. ) nghịch số âm nữ nhân tới tháng sinh (5 nguyệt ) rơi [ tật ách ]( quý xấu ) này là âm nữ nhân tới [ giả tá định điểm Nguyệt ]

3. ) lấy [ quý xấu ] là 1 thuận thuộc sinh nhật (7 ngày ) rơi [ cha mẹ ]( Đinh Mùi ) này là âm nữ nhân tới [ giả tá ngày định điểm ]

4. ) lấy [ Đinh Mùi ] là giờ tý là giờ tý nghịch số sinh thời ( chưa lúc ) thì rơi [ thiên di ]( nhâm tí ) này là âm nữ nhân tới [ giả tá lúc định điểm ]

Đây dương nam [ thiên di ]( nhâm tí ) xem âm con gái [ giả tá cung mệnh ]( nhâm tí )

2. Lợi dụng âm nữ nhân tới [ giả tá cung mệnh ] can nhâm tứ hóa cũng biết nàng này tới từ thị rất cao

Nhâm ( nhân tới ) từ thị cao tư tưởng là độc lập cách dựa vào trời tự lập ( dựa vào mình ) hoặc nói dựa vào trời tới ấm

Nhâm thủy thông sông nhiệt tình mênh mông dù thông minh nhưng mặc cho tính lạc quan hướng ngoại doãn văn võ hòa hợp nắm giữ thời cơ cùng mưu lược bỏ

Nhân can nhâm thiên lương hóa lộc cho nên mệnh chủ tính cách mang theo ngạo khí thả từ thị khá cao ( tự phụ ) cũng khá là bá đạo cũng khá là bá đạo ( nhiều chiếm nhân tiện nghi )

Can nhâm nếu hí khúc Liên Hoa Lạc ngọ ( thiên chi vị trí ) là người khá là lạc quan trước hoàn cảnh không biết ưu sầu đau khổ

Âm nữ nhân [ giả tá cung mệnh ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ dương nam gốc rể phụ ]( Đinh Mùi ) trùng điệp [ âm nữ nhân tới giả tá bản tật ]

Âm nữ nhân [ giả tá cung mệnh ] hóa lộc nhập [ dương nam gốc rể phụ ] chiếu [ dương nam gốc rể tật ] bày nàng này đối với nam có lợi

Dương nam tới [ bản phụ ] là [ nô tới tài nô tới tài ] đề cử đây nam có lẽ tiến hành [ nghiệp vụ kiếm tiền ] tính chất

Âm nữ nhân tới [ bản tật ] là [ Quan tới điền Quan tới điền ] đề cử nàng này có lẽ tiến hành công ty ( công xưởng ) nội đấy công tác

Phỏng đoán đây đối với nam nữ có lẽ ở cùng công ty ( công xưởng ) công tác mà kết duyên công tác mà kết duyên ( nhận ra )

[ lộc chuyển ] can đinh thái âm hóa lộc nhập [ dương nam gốc rể tử ]( quý mão ) ( dương nam tới hoa đào vị trí đây lộc là nhân )

Âm nữ nhân dù đối với dương nam quan tâm chiếu cố nhưng chỉ sợ bởi vì dương nam hoa đào giao tế mà nhạ phong ba

[ lộc chuyển kị ] can đinh cự môn hóa kị nhập [ dương nam gốc rể Huynh ] trùng [ bản nô ]/[ phu nhanh phu nhanh ] đây hóa tượng :

Cự môn hóa kị biểu hiện võ mồm tranh chấp thị phi mà phát sinh không thoải mái

Đây đối với nam nữ tới kết hôn cơ dẫn không cao nếu miễn cường kết hôn cũng thế không hạnh phúc

Âm nữ nhân [ giả tá cung mệnh ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ dương nam gốc rể Quan ]( canh tuất ) trùng điệp [ âm nữ nhân tới giả tá bản phu ]

Phi hóa kỵ nhập [ dương nam gốc rể Quan ] biểu hiện nàng này quan tâm dương nam việc nghiệp ( khiếm dương nam sự nghiệp tới trái )

Thì trùng [ dương nam gốc rể phu ]( giáp thìn ) đây hóa tượng nàng này khả là [ bạn gái ] lại không thể đang phối ngẫu

Cũng thế trùng [ âm nữ nhân gốc rể Quan ] biểu hiện đối với âm nữ nhân bản thân sự nghiệp bất lợi

B. Lấy [ âm con gái mệnh bàn ] quan sát [ âm nữ nhân ] cùng [ dương nam ] giữa chủng tình huống

1. Lợi dụng âm nữ nhân mệnh bàn đưa [ dương nam ] đấy ngày sinh tháng đẻ đấy ngày sinh tháng đẻ một lần nữa tìm tầm [ dương nam tới giả tá thất tinh định điểm ]

Này [ giả tá thất tinh định điểm ] tới tìm tầm phương pháp như sau :

1. ) dương nam nhâm dần sinh năm nhân bởi vậy lợi dụng ở âm con gái mệnh bàn ở bên trong [ dần ] làm [ tân điểm khởi đầu ] ( ở mậu dần ) 2. ) nghịch số dương nam tới tháng sinh (4 nguyệt ) rơi [ bản mạng ]( Đinh Hợi ) này là dương nam tới [ giả tá định điểm Nguyệt ] 3. ) lấy [ Đinh Hợi ] là 1 thuận thuộc sinh nhật thuận thuộc sinh nhật (3 ngày ) rơi [ bản phúc ]( mình xấu ) này là dương nam tới [ giả tá định điểm ngày ] 4. ) lấy [ mình xấu ] là giờ tý nghịch số sinh thời ( hợi lúc ) thì rơi [ bổn điền ]( mậu dần ) này là dương nam tới [ giả tá lúc định điểm ]

Đây âm nữ nhân đấy [ bổn điền ]( mậu dần ) xem dương nam đấy [ giả tá cung mệnh ]( mậu dần )

2. Lợi dụng dương nam tới [ giả tá cung mệnh ] mậu làm tứ hóa

Mậu ( địa tới ) mậu kỉ thuộc thổ ( vạn vật không thổ không sinh ) ở giữa là người cử chỉ khá là trọng yên ổn thâm trầm lao lục mà ấm người khác lại bị người ấm ít

Mậu thổ vững chắc trọng trọng thành tín cùng danh dự cá tính trung hậu thả trầm ổn cuộc sống cũ kỹ thả lao lục

Mậu làm nếu rơi dần thân ( nhân chi vị trí ) chủ dịch mã bôn ba

Dương nam tới [ giả tá cung mệnh ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ âm nữ nhân gốc rể tật ]( nhâm ngọ ) trùng điệp [ dương nam gốc rể Quan ] chiếu [ dương nam gốc rể phu ]

Đây hóa tượng biểu hiện đây nam nữ có vợ chồng duyên ( dương nam chủ động theo đuổi âm nữ nhân bị vây bị động )

Dương nam tới [ giả tá cung mệnh ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ âm nữ nhân chi bản mệnh ]( Đinh Hợi ) trùng điệp [ dương nam gốc rể tử ] trùng [ dương nam gốc rể điền ]

Đây hóa tượng dương nam đã dính chặt âm nữ nhân ( nhà trai nhận vi nữ nhân ( hoa đào ) khả đang xứng ngẫu )

Trùng [ dương nam gốc rể điền ] chưa thú tiến gia môn

3. Xem dương nam mệnh bàn [ bản mạng ]( bính ngọ ) tọa liêm trinh tự hóa kị thiên tướng

Bính ( thiên chi nhân ) nam mệnh khá là có thể được nữ nhân trợ ( nữ nhân quý nhân ) ( thê trợ mẫu trợ hoặc đồng nghiệp phái nữ hoặc nữ tính hộ khách )

Bính hỏa mãnh liệt có xúc động ái biểu hiện cá tính vội vàng xao động tâm địa nhiệt thành thả quang minh nhưng lao lục

Bính làm nếu hí khúc Liên Hoa Lạc ngọ ( thiên chi vị trí ) là người khá là lạc quan trước hoàn cảnh không biết ưu sầu đau khổ

Mệnh làm bính thiên đồng hóa lộc nhập [ dương nam gốc rể điền ] trùng điệp [ âm nữ nhân tới giả tá vở ] này là dương nam cố gia cũng cùng âm nữ nhân có hoa đào tình

Mệnh làm bính liêm trinh tự hóa kị trùng [ bản thiên ] cũng thế trùng [ âm nữ nhân tới giả tá cung mệnh ] đây hóa tượng nói rõ dương nam ích kỷ mà cùng âm nữ nhân không duyên

Từ kể trên đấy phân tích khả đề cử đây đối với nam nữ hữu tình ( nam hoan nữ nhân ái ) nhưng không duyên khó tu chính quả

Có lẽ âm con gái tư thái khá cao thả cân nhắc khá là nhiều hình thành hôn nhân tới trở ngại

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button