Tử vi

Tử vi đấu sổ nhập môn giáo trình: 104, tử vi hình cách

   104, tử vi hình cách

[ liêm trinh ] hóa tù ( đem người bỏ vào khoanh tròn lý, thường tự cho là đúng )

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ nhập môn giáo trình: 104, tử vi hình cách

1. Xem mi cốt.

2. Ngọc chẩm xương.

3. Xem mũi cập hai quyền có hay không bảo vệ xung quanh.

[ chú thích ]

1. Như: 1. Trên mũi thịt ít

2. Mi cốt cao lên không da thịt

3. Quyền bên trên không da thịt ba người thứ nhất tức hóa tù.

2. Vi ngàn dậm: xương cung mày rất cao người, đại đô cá tính rất mạnh, mà khiếm tu dưỡng, có viễn chí,

Thật lớn đạo, nóng gấp hòa hợp giận, không thể theo tục, không chịu cô đơn, dũng cảm mà phú tự tin.

[ thiên phủ ] hóa lệnh

1. Thiên phủ vi thượng cùng trấn quốc ngôi sao, người ngũ quan nên xông ra.

Đây là nó hòa sao tử vi tới điểm khác biệt, hóa lệnh tức có áp chế tính, bên trên áp chế giống.

Ngũ quan xông ra có uy nghi, lực tương tác độ chênh lệch.

2. Còn lại điều gặp cùng sao tử vi cùng.

[ tham lang ] hóa hoa đào, hóa tiêu chuẩn

1. Đôi mắt chính, ngọc chẩm viên lên, mũi quyền bảo vệ xung quanh phải có lực đây tức hóa tiêu chuẩn.

2. Miệng, mắt mang mị mà vô uy đây tức hóa hoa đào.

[ chú thích ]

1. Mắt hữu thần người quý, vô thần người không quý.

2. Ánh mắt như nước, nam nữ đa dâm, ánh mắt chi thần phải tĩnh, không nên lệ thấp.

3. Ánh mắt muốn núp là hối, phải uy chi vào trong.

4. Như khóe miệng lỏng vi “Tham yêu “, miệt mài quá độ.

5. Mắt như hoa đào quang diễm, nhưng bức tranh tửu sắc vui vẻ.

Ánh mắt ánh sáng xáo, nếu hoa đào người, gian trong nội tâm trùm chi tướng, tửu sắc cuồng dâm đồ đệ cũng. ( dịch kinh nhân cùng học )

[ cánh cửa cực lớn ] hóa ám ( thị phi ám muội không rõ )

1. Thần kị dày mà vô thu, ngạch nhỏ, loại người này dục vọng cao.

2. Răng nanh sắp hàng không đồng đều, cùng chủ võ mồm thị phi.

[ chú thích ]

1. Miệng gầy mà tiêm người, lòng mang phỉ báng, đâu có thị phi.

2. Trước mặt hai xỉ vi bên trong học đường, rõ ràng, bạch có học, vàng, hắc vô học.

3. Hình đốc ý tưởng: khóe miệng người, . . . Nên thu liễm, không nên tiết lộ.

p. s: người viết rất nặng miệng hình, khóe miệng có thu, ít gây chuyện.

4. Thần tướng toàn bộ đan: răng như so le chủ lừa dối lấn.

5. Miệng, sao thuỷ vậy. Chủ dục vọng.

[ thiên tướng ] hóa ấn

1. Mũi quyền bảo vệ xung quanh phải có lực, hơn nữa phải có chuôi, vô quyền có chuôi phụ tá nhân tài.

2. Quyền ẩn ẩn sáp nhập thiên chiếm giữ mà vào tấn người, chủ quý.

[ chú thích ]

1. Mũi quyền không rõ ràng, vô bổng lộc và chức quyền.

2. Chính xác chủ phú quý nghèo hèn, trăm sự cát hung.

[ thiên lương ] hóa ấm

1. Thiên dương xương: thừa ấm, không thể nhô lên. ( tức sọ )

2. Chân núi không thể lĩnh đoạn.

3. Cùng cung điền trạch tốt xấu.

4. Cùng ngọc chẩm xương tốt xấu.

5. Nhật nguyệt sừng, tài giỏi không thể nhô lên.

[ chú thích ]

1. Cung điền trạch ở mặt mày trong lúc đó.

2. Ngày, nguyệt sừng vì cha mẹ cung.

[ thất sát ] tướng tinh

1. Mũi quyền bảo vệ xung quanh phải có lực.

2. Miệng đóng chặt mà hữu lực.

3. Xương cung mày cao hơn, viên lên.

[ chú thích ]

1. Mi cốt bằng, ở trên sự nghiệp góc vô tiến lên tính.

2. Mi cốt tủng, góc có phản nghịch tính.

Luận thân cao

Lấy nguyên bàn cung tật ách đấy tứ hóa nhập luận:

1 nhập mệnh cung hoặc cung điền trạch phùng liêm trinh. Phá quân. Cánh cửa cực lớn. Thiên lương —– dáng người cao

2 nhập mệnh cung hoặc cung điền trạch phùng tham lang. Thiên cơ —- vóc người trung đẳng

3 nhập mệnh cung hoặc cung điền trạch phùng thiên đồng. Thái Âm —– thiên ải

4 lộc — lớn. Quyền — tráng. Khoa — thon thả. Kị — gầy

Luận nốt ruồi cách nhìn

a lấy nguyên bàn cung tật ách đấy tứ hóa nhập mệnh cung luận

Lộc: nốt ruồi lớn

Quyền: nốt ruồi nhỏ

Khoa: nốt ruồi điểm nhỏ

Kị: tự tị tướng nốt ruồi xóa

b lấy nguyên bàn cung tật ách đấy tứ hóa nhập mặt khác cung luận:

Mệnh tới nạn vi bên trái. Phụ chí hữu vi phía bên phải

Dương can làm hậu mặt. Hong khô vi ngay mặt

c lấy xương khúc thêm sao hóa kị luận nốt ruồi

Mệnh tới nạn vi bên trái. Phụ chí hữu vi phía bên phải

Dương can làm hậu mặt. Hong khô vi ngay mặt

d lấy hỏa linh luận bớt

Hỏa linh xứng thiên đồng. Cánh cửa cực lớn. Thiên lương. Thiên tướng vị trí luận nốt ruồi

Mệnh tới nạn vi bên trái. Phụ chí hữu vi phía bên phải

Dương can làm hậu mặt. Hong khô vi ngay mặt

( hỏa cà phê nhớ. Linh hắc. Thanh lam nhớ )

Lục thân góc bàn — huynh đệ thiên

1. Lấy năm ( thủ năm sinh ra làm ) mệnh tứ hóa cùng cung mệnh can cung tứ hóa nhập cung huynh đệ. Cung phu thê. Cung quan lộc hợp đoạn

2. Hóa lộc bốn người

Hóa quyền sáu người hoặc một người

Hóa khoa ba người

Hóa kị giảm hai người

3. Cung mệnh kị nhảy vào cung huynh đệ hoặc cung huynh đệ kị nhảy vào cung mệnh cùng chủ huynh đệ tỷ muội ít. Giống như là:

a nam mệnh: vô huynh đệ. Có một tả hoặc một muội

b nữ mệnh: vô tỷ muội. Có một Huynh hoặc một đệ

Hình cách thiên:

Cái gọi là hình cách luận, nguyên xuất phát từ nhất thiên đẩu số cổ văn – hình tính phú. Tại đây phú văn trung, chủ muốn ở nhân mệnh cung là tinh diệu, có này tương đối hình cách hòa tính cách. Tức là nói tinh diệu ảnh hưởng nhân hình cách hòa tính cách. Hình cách là chỉ chúng ta trong ngũ quan đấy đặc thù, ngoại hình không khí hòa thân hình vân vân. Cần biết rõ mỗi người bộ dạng rất bất đồng nhưng từng bộ dạng đều tổng có một chút cộng đồng đặc thù, tỷ như, thiên đồng người, đặc thù chính là mượt mà, thất sát đích lông mày thô. ( xem thêm phụ lục )

Hình tính phú thật là nhất thiên trọng yếu cổ văn, nhưng tiếc là, cùng các huyền học cổ văn giống nhau, thật giả hỗn tạp trong đó, trình bày và phân tích đơn giản hàm hồ, hơn nữa sứ pháp càng không đề cập, đến nỗi lệnh hiện nay rất nhiều đẩu số gia cũng khó mà nắm giữ, hiểu lầm kỳ ý, xem nhẹ hình cách. Hình ô công dụng trọng yếu thật là trợ giúp đẩu số gia xác định canh giờ, tỷ như Thái Âm tọa mệnh, mà mệnh chủ dáng người mập mạp, này nhất định canh giờ có sai, phải âm điệu góc canh giờ, lấy phối hợp cái gọi là ở trên thiên có tượng, trên mặt đất thành hình, này nguyên tắc. Nhưng rất nhiều đẩu số gia cũng không rõ lý này, thậm chí hoài nghi chân thực, bỏ đi không dùng. Nhưng bởi vì này duyên cớ, cứ thế khởi thác mệnh bàn.

Ở trở xuống phụ lục bên trong hình cách luận, thật là lục bân triệu sư tổ lưu cho chúng ta tối tài liệu trọng yếu, kinh sư phụ cập tập diệu hiên hơn mười sư huynh đệ công tác thống kê bản ghi chép cập dẫn chứng, vi cổ đại hình tính phú đấy hiện đại bản — hình cách luận, vạch trần cổ nhân giữ bí mật không muốn thố lộ chân quyết. Chỉ cần thành thạo hình cách luận, càng đã tiến vào đẩu số đấy cửa.

Tử vi – thân hình viên lục lộc, thùng nước hình, tứ bình bát ổn cảm giác, khuôn mặt đôn hậu, thân cao lớp giữa ( hạ vũ )

Thiên cơ — thon dài mà vững chắc, không cao không lùn, thoạt nhìn linh hoạt ( trương mạn ngọc )

Thái dương — tráng kiện vững chắc, mi sắc khá sâu, tiểu cốt cảm giác ( diệp thiến văn )

Vũ khúc — vững chắc mà cơ hình, lông mày thô, song xương nhân ( đàm vịnh lân, Lý Tiểu Long )

Thiên đồng — mi thanh mục tú, đường cong mắt phượng, dáng người góc mượt mà đầy đặn ( liêu khải trí, trương anh phẩm )

Liêm trinh — mi cốt đột, xương gò má đột, lông mi sơ, có ít ba xem thường ( quách thiếu mây, lưu đức hoa )

Thiên phủ — lớn mập mạp, bộ mặt không khí khoan dung ( thẩm điến hà, lương tỉnh ba )

Thái Âm — thon dài mà hơi gầy, thanh tú, cơ sở ngầm điều ( sáng sớm, ngô Thiến Liên )

Tham lang — bộ dáng hấp dẫn mang diễm lệ, mắt viên lớn, lông mày thô hắc ( quách phú thành, lương bội linh, đừng triệu thông )

Cánh cửa cực lớn — đường cong mắt, mắt một mí, ít viên tầm thường góc ủy, tọa tị hợi tắc cao ( tằng chí vĩ, tằng ấm quyền, rừng ức sen )

Thiên tướng — mặt hình chữ nhật, lông mi chặt chẽ, thích nói chuyện, ở bên trong cao hơi dài thân hình ( trần hân kiện, xe bảo la )

Thiên lương — vóc người trung đẳng, thần thuần, lông mi góc hắc, mắt to không viên, trên mặt chính khí ổn trọng ( cổ cự cơ )

Thất sát — lông mày rậm thô, mang khí phách, không giận mà uy, song xương, cơ hình ( chu nấu chảy cơ, đại ngốc, thạch kiên )

Phá quân — viên tầm thường, tiểu thối góc thô, lông mày thô, mắt viên, tọa ngọ vị trí tương đối cao vóc người trung đẳng ( lý vĩnh đạt đến )

*** tử phủ liêm Vũ Tướng Sát Phá Lang vi mạnh ngôi sao, đa số có chứa bức nhân cảm giác, mà mắt đa số góc viên.

*** cơ nguyệt đồng lương cự dương vi tinh khiết ngôi sao, khuôn mặt không khí yếu kém, mà đa số đường cong mắt.

*** trở lên vi đơn tinh thủ liều mạng mà hình cách, song tinh tắc lẫn nhau có tính chất đặc biệt, nhớ kĩ hình cách là sống, thủ hình tượng thần vận, chớ lưu tại cứng nhắc ngây người tế.

*** trở lên nhân vật ở trên vẻ bề ngoài chính là có nên chủ tinh tới tính chất đặc biệt ( góc rõ ràng ), cũng không hiển thị người trên vật tất nhiên là nên chủ tinh đang ngồi cung mệnh, xin chớ hiểu lầm.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ nhập môn giáo trình: 104, tử vi hình cách

   104, tử vi hình cách

[ liêm trinh ] hóa tù ( đem người bỏ vào khoanh tròn lý, thường tự cho là đúng )

1. Xem mi cốt.

2. Ngọc chẩm xương.

3. Xem mũi cập hai quyền có hay không bảo vệ xung quanh.

[ chú thích ]

1. Như: 1. Trên mũi thịt ít

2. Mi cốt cao lên không da thịt

3. Quyền bên trên không da thịt ba người thứ nhất tức hóa tù.

2. Vi ngàn dậm: xương cung mày rất cao người, đại đô cá tính rất mạnh, mà khiếm tu dưỡng, có viễn chí,

Thật lớn đạo, nóng gấp hòa hợp giận, không thể theo tục, không chịu cô đơn, dũng cảm mà phú tự tin.

[ thiên phủ ] hóa lệnh

1. Thiên phủ vi thượng cùng trấn quốc ngôi sao, người ngũ quan nên xông ra.

Đây là nó hòa sao tử vi tới điểm khác biệt, hóa lệnh tức có áp chế tính, bên trên áp chế giống.

Ngũ quan xông ra có uy nghi, lực tương tác độ chênh lệch.

2. Còn lại điều gặp cùng sao tử vi cùng.

[ tham lang ] hóa hoa đào, hóa tiêu chuẩn

1. Đôi mắt chính, ngọc chẩm viên lên, mũi quyền bảo vệ xung quanh phải có lực đây tức hóa tiêu chuẩn.

2. Miệng, mắt mang mị mà vô uy đây tức hóa hoa đào.

[ chú thích ]

1. Mắt hữu thần người quý, vô thần người không quý.

2. Ánh mắt như nước, nam nữ đa dâm, ánh mắt chi thần phải tĩnh, không nên lệ thấp.

3. Ánh mắt muốn núp là hối, phải uy chi vào trong.

4. Như khóe miệng lỏng vi “Tham yêu “, miệt mài quá độ.

5. Mắt như hoa đào quang diễm, nhưng bức tranh tửu sắc vui vẻ.

Ánh mắt ánh sáng xáo, nếu hoa đào người, gian trong nội tâm trùm chi tướng, tửu sắc cuồng dâm đồ đệ cũng. ( dịch kinh nhân cùng học )

[ cánh cửa cực lớn ] hóa ám ( thị phi ám muội không rõ )

1. Thần kị dày mà vô thu, ngạch nhỏ, loại người này dục vọng cao.

2. Răng nanh sắp hàng không đồng đều, cùng chủ võ mồm thị phi.

[ chú thích ]

1. Miệng gầy mà tiêm người, lòng mang phỉ báng, đâu có thị phi.

2. Trước mặt hai xỉ vi bên trong học đường, rõ ràng, bạch có học, vàng, hắc vô học.

3. Hình đốc ý tưởng: khóe miệng người, . . . Nên thu liễm, không nên tiết lộ.

p. s: người viết rất nặng miệng hình, khóe miệng có thu, ít gây chuyện.

4. Thần tướng toàn bộ đan: răng như so le chủ lừa dối lấn.

5. Miệng, sao thuỷ vậy. Chủ dục vọng.

[ thiên tướng ] hóa ấn

1. Mũi quyền bảo vệ xung quanh phải có lực, hơn nữa phải có chuôi, vô quyền có chuôi phụ tá nhân tài.

2. Quyền ẩn ẩn sáp nhập thiên chiếm giữ mà vào tấn người, chủ quý.

[ chú thích ]

1. Mũi quyền không rõ ràng, vô bổng lộc và chức quyền.

2. Chính xác chủ phú quý nghèo hèn, trăm sự cát hung.

[ thiên lương ] hóa ấm

1. Thiên dương xương: thừa ấm, không thể nhô lên. ( tức sọ )

2. Chân núi không thể lĩnh đoạn.

3. Cùng cung điền trạch tốt xấu.

4. Cùng ngọc chẩm xương tốt xấu.

5. Nhật nguyệt sừng, tài giỏi không thể nhô lên.

[ chú thích ]

1. Cung điền trạch ở mặt mày trong lúc đó.

2. Ngày, nguyệt sừng vì cha mẹ cung.

[ thất sát ] tướng tinh

1. Mũi quyền bảo vệ xung quanh phải có lực.

2. Miệng đóng chặt mà hữu lực.

3. Xương cung mày cao hơn, viên lên.

[ chú thích ]

1. Mi cốt bằng, ở trên sự nghiệp góc vô tiến lên tính.

2. Mi cốt tủng, góc có phản nghịch tính.

Luận thân cao

Lấy nguyên bàn cung tật ách đấy tứ hóa nhập luận:

1 nhập mệnh cung hoặc cung điền trạch phùng liêm trinh. Phá quân. Cánh cửa cực lớn. Thiên lương —– dáng người cao

2 nhập mệnh cung hoặc cung điền trạch phùng tham lang. Thiên cơ —- vóc người trung đẳng

3 nhập mệnh cung hoặc cung điền trạch phùng thiên đồng. Thái Âm —– thiên ải

4 lộc — lớn. Quyền — tráng. Khoa — thon thả. Kị — gầy

Luận nốt ruồi cách nhìn

a lấy nguyên bàn cung tật ách đấy tứ hóa nhập mệnh cung luận

Lộc: nốt ruồi lớn

Quyền: nốt ruồi nhỏ

Khoa: nốt ruồi điểm nhỏ

Kị: tự tị tướng nốt ruồi xóa

b lấy nguyên bàn cung tật ách đấy tứ hóa nhập mặt khác cung luận:

Mệnh tới nạn vi bên trái. Phụ chí hữu vi phía bên phải

Dương can làm hậu mặt. Hong khô vi ngay mặt

c lấy xương khúc thêm sao hóa kị luận nốt ruồi

Mệnh tới nạn vi bên trái. Phụ chí hữu vi phía bên phải

Dương can làm hậu mặt. Hong khô vi ngay mặt

d lấy hỏa linh luận bớt

Hỏa linh xứng thiên đồng. Cánh cửa cực lớn. Thiên lương. Thiên tướng vị trí luận nốt ruồi

Mệnh tới nạn vi bên trái. Phụ chí hữu vi phía bên phải

Dương can làm hậu mặt. Hong khô vi ngay mặt

( hỏa cà phê nhớ. Linh hắc. Thanh lam nhớ )

Lục thân góc bàn — huynh đệ thiên

1. Lấy năm ( thủ năm sinh ra làm ) mệnh tứ hóa cùng cung mệnh can cung tứ hóa nhập cung huynh đệ. Cung phu thê. Cung quan lộc hợp đoạn

2. Hóa lộc bốn người

Hóa quyền sáu người hoặc một người

Hóa khoa ba người

Hóa kị giảm hai người

3. Cung mệnh kị nhảy vào cung huynh đệ hoặc cung huynh đệ kị nhảy vào cung mệnh cùng chủ huynh đệ tỷ muội ít. Giống như là:

a nam mệnh: vô huynh đệ. Có một tả hoặc một muội

b nữ mệnh: vô tỷ muội. Có một Huynh hoặc một đệ

Hình cách thiên:

Cái gọi là hình cách luận, nguyên xuất phát từ nhất thiên đẩu số cổ văn – hình tính phú. Tại đây phú văn trung, chủ muốn ở nhân mệnh cung là tinh diệu, có này tương đối hình cách hòa tính cách. Tức là nói tinh diệu ảnh hưởng nhân hình cách hòa tính cách. Hình cách là chỉ chúng ta trong ngũ quan đấy đặc thù, ngoại hình không khí hòa thân hình vân vân. Cần biết rõ mỗi người bộ dạng rất bất đồng nhưng từng bộ dạng đều tổng có một chút cộng đồng đặc thù, tỷ như, thiên đồng người, đặc thù chính là mượt mà, thất sát đích lông mày thô. ( xem thêm phụ lục )

Hình tính phú thật là nhất thiên trọng yếu cổ văn, nhưng tiếc là, cùng các huyền học cổ văn giống nhau, thật giả hỗn tạp trong đó, trình bày và phân tích đơn giản hàm hồ, hơn nữa sứ pháp càng không đề cập, đến nỗi lệnh hiện nay rất nhiều đẩu số gia cũng khó mà nắm giữ, hiểu lầm kỳ ý, xem nhẹ hình cách. Hình ô công dụng trọng yếu thật là trợ giúp đẩu số gia xác định canh giờ, tỷ như Thái Âm tọa mệnh, mà mệnh chủ dáng người mập mạp, này nhất định canh giờ có sai, phải âm điệu góc canh giờ, lấy phối hợp cái gọi là ở trên thiên có tượng, trên mặt đất thành hình, này nguyên tắc. Nhưng rất nhiều đẩu số gia cũng không rõ lý này, thậm chí hoài nghi chân thực, bỏ đi không dùng. Nhưng bởi vì này duyên cớ, cứ thế khởi thác mệnh bàn.

Ở trở xuống phụ lục bên trong hình cách luận, thật là lục bân triệu sư tổ lưu cho chúng ta tối tài liệu trọng yếu, kinh sư phụ cập tập diệu hiên hơn mười sư huynh đệ công tác thống kê bản ghi chép cập dẫn chứng, vi cổ đại hình tính phú đấy hiện đại bản — hình cách luận, vạch trần cổ nhân giữ bí mật không muốn thố lộ chân quyết. Chỉ cần thành thạo hình cách luận, càng đã tiến vào đẩu số đấy cửa.

Tử vi – thân hình viên lục lộc, thùng nước hình, tứ bình bát ổn cảm giác, khuôn mặt đôn hậu, thân cao lớp giữa ( hạ vũ )

Thiên cơ — thon dài mà vững chắc, không cao không lùn, thoạt nhìn linh hoạt ( trương mạn ngọc )

Thái dương — tráng kiện vững chắc, mi sắc khá sâu, tiểu cốt cảm giác ( diệp thiến văn )

Vũ khúc — vững chắc mà cơ hình, lông mày thô, song xương nhân ( đàm vịnh lân, Lý Tiểu Long )

Thiên đồng — mi thanh mục tú, đường cong mắt phượng, dáng người góc mượt mà đầy đặn ( liêu khải trí, trương anh phẩm )

Liêm trinh — mi cốt đột, xương gò má đột, lông mi sơ, có ít ba xem thường ( quách thiếu mây, lưu đức hoa )

Thiên phủ — lớn mập mạp, bộ mặt không khí khoan dung ( thẩm điến hà, lương tỉnh ba )

Thái Âm — thon dài mà hơi gầy, thanh tú, cơ sở ngầm điều ( sáng sớm, ngô Thiến Liên )

Tham lang — bộ dáng hấp dẫn mang diễm lệ, mắt viên lớn, lông mày thô hắc ( quách phú thành, lương bội linh, đừng triệu thông )

Cánh cửa cực lớn — đường cong mắt, mắt một mí, ít viên tầm thường góc ủy, tọa tị hợi tắc cao ( tằng chí vĩ, tằng ấm quyền, rừng ức sen )

Thiên tướng — mặt hình chữ nhật, lông mi chặt chẽ, thích nói chuyện, ở bên trong cao hơi dài thân hình ( trần hân kiện, xe bảo la )

Thiên lương — vóc người trung đẳng, thần thuần, lông mi góc hắc, mắt to không viên, trên mặt chính khí ổn trọng ( cổ cự cơ )

Thất sát — lông mày rậm thô, mang khí phách, không giận mà uy, song xương, cơ hình ( chu nấu chảy cơ, đại ngốc, thạch kiên )

Phá quân — viên tầm thường, tiểu thối góc thô, lông mày thô, mắt viên, tọa ngọ vị trí tương đối cao vóc người trung đẳng ( lý vĩnh đạt đến )

*** tử phủ liêm Vũ Tướng Sát Phá Lang vi mạnh ngôi sao, đa số có chứa bức nhân cảm giác, mà mắt đa số góc viên.

*** cơ nguyệt đồng lương cự dương vi tinh khiết ngôi sao, khuôn mặt không khí yếu kém, mà đa số đường cong mắt.

*** trở lên vi đơn tinh thủ liều mạng mà hình cách, song tinh tắc lẫn nhau có tính chất đặc biệt, nhớ kĩ hình cách là sống, thủ hình tượng thần vận, chớ lưu tại cứng nhắc ngây người tế.

*** trở lên nhân vật ở trên vẻ bề ngoài chính là có nên chủ tinh tới tính chất đặc biệt ( góc rõ ràng ), cũng không hiển thị người trên vật tất nhiên là nên chủ tinh đang ngồi cung mệnh, xin chớ hiểu lầm.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button