Tử vi

Dùng tử vi đấu sổ xem thích hợp phát triển ngành sản xuất tới thiển đàm

Thiên cơ tọa cung tài bạch —— nhà phân phối.

Thái dương tọa cung tài bạch vào miếu, đại phú.

Liêm trinh ở cung tài bạch, cùng nhà nước cơ quan việc buôn bán hoặc gia công.

Tham lang ở cung tài bạch —— nên ẩm thực điếm, nhà ăn, giải trí, tình dục, phòng trà.

Cánh cửa cực lớn ở cung tài bạch —— nên nhân viên bán hàng, lão sư.

Thiên tướng tọa cung tài bạch nên kinh doanh hiệu cầm đồ, chi phiếu tiền khấu hao.

Thiên lương ở cung tài bạch vượng địa, đánh bạc sẽ thắng tiễn.

Phá quân ở cung tài bạch, miếu đất nhiều phú.

Văn khúc văn xương ở cung tài bạch —— kinh doanh văn phòng phẩm, sách báo, tác phẩm nghệ thuật, in ấn, vật phẩm trang sức, thợ may.

Tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, nhân nhân mà được.

Thất sát ở cung tài bạch, bùng nổ bạo bại.

Kình dương ở cung tài bạch, tam hợp vũ khúc, thất sát, tử vi thiên phủ triều hội đại phú.

Linh tinh có thiên tài, không nên đơn thủ.

Cung phúc đức vượng, cung tài bạch nhược mà cung điền trạch vượng, chủ vất vả kiếm tiền, tích thiểu thành đa.

Cung phúc đức nhược cung tài bạch vượng, cung điền trạch tốt, cuối cùng sẽ cần kiệm thành nghiệp.

Cung phúc đức cùng cung điền trạch nhược cung tài bạch vượng, cuối cùng người nghèo mệnh.

Cung tài bạch cùng cung điền trạch cùng yếu. Cung phúc đức vượng, tới tay sẽ thành khoảng không, thần tài qua cửa.

Cung mệnh, cung tài bạch, cung phúc đức cùng tốt, cung điền trạch không tốt, tài mặc dù vượng chung nan lưu.

Cung tài bạch cùng cung phúc đức có hồng loan thiên hỉ, đánh bạc tốt bác đầu cơ, tài không ở lâu.

Cô thần quả rút vào cung tài bạch nãi rách nát.

 
Theo cung quan lộc lựa chọn chức nghiệp

Tử vi —— đây chính trị cơm.

Tử vi thất sát —— nên dân gian xí nghiệp.

Thiên cơ —— văn nghệ, giáo dục, tôn giáo.

Thiên cơ thiên lương gia sát —— bị hiến thân vu tôn giáo.

Thái dương ở vượng địa —— quân cảnh, quan tướng.

Quá chữ nổi xương ở vượng địa —— tổng lý.

Vũ khúc —— tài vụ, giới tài chính, thuế Quan.

Thiên đồng ở hãm địa —— nhân viên quèn.

Thiên đồng Thái Âm —— nên văn chức.

Liêm trinh thất sát —— kinh thương, nên cùng cơ quan chánh phủ lớn giao tế.

Liêm trinh thiên phủ thêm lộc tồn —— công thương, đồ điện.

Tham lang —— ngu nhạc giới.

Cánh cửa cực lớn —— xuất bản, in ấn, pháp luật, chính trị, quân cảnh.

Thiên tướng —— y sư, nhà bào chế thuốc, dụng cụ chữa bệnh, tài chính, quan viên chánh phủ.

Thiên lương —— xuất bản, chữa bệnh.

Thất sát —— quân cảnh.

Phá quân —— nhà phân phối, nhân viên bán hàng, ngoại vụ viên.

Văn khúc văn xương —— tác gia, biên tập, hoạ sĩ, chụp ảnh gia, học giả.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Dùng tử vi đấu sổ xem thích hợp phát triển ngành sản xuất tới thiển đàm

Thiên cơ tọa cung tài bạch —— nhà phân phối.

Thái dương tọa cung tài bạch vào miếu, đại phú.

Thiên đồng ở cung tài bạch, nên kế thừa cha mẹ sản nghiệp.

Liêm trinh ở cung tài bạch, cùng nhà nước cơ quan việc buôn bán hoặc gia công.

Tham lang ở cung tài bạch —— nên ẩm thực điếm, nhà ăn, giải trí, tình dục, phòng trà.

Cánh cửa cực lớn ở cung tài bạch —— nên nhân viên bán hàng, lão sư.

Thiên tướng tọa cung tài bạch nên kinh doanh hiệu cầm đồ, chi phiếu tiền khấu hao.

Thiên lương ở cung tài bạch vượng địa, đánh bạc sẽ thắng tiễn.

Phá quân ở cung tài bạch, miếu đất nhiều phú.

Văn khúc văn xương ở cung tài bạch —— kinh doanh văn phòng phẩm, sách báo, tác phẩm nghệ thuật, in ấn, vật phẩm trang sức, thợ may.

Tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, nhân nhân mà được.

Thất sát ở cung tài bạch, bùng nổ bạo bại.

Kình dương ở cung tài bạch, tam hợp vũ khúc, thất sát, tử vi thiên phủ triều hội đại phú.

Linh tinh có thiên tài, không nên đơn thủ.

Cung phúc đức vượng, cung tài bạch nhược mà cung điền trạch vượng, chủ vất vả kiếm tiền, tích thiểu thành đa.

Cung phúc đức nhược cung tài bạch vượng, cung điền trạch tốt, cuối cùng sẽ cần kiệm thành nghiệp.

Cung phúc đức cùng cung điền trạch nhược cung tài bạch vượng, cuối cùng người nghèo mệnh.

Cung tài bạch cùng cung điền trạch cùng yếu. Cung phúc đức vượng, tới tay sẽ thành khoảng không, thần tài qua cửa.

Cung mệnh, cung tài bạch, cung phúc đức cùng tốt, cung điền trạch không tốt, tài mặc dù vượng chung nan lưu.

Cung tài bạch cùng cung phúc đức có hồng loan thiên hỉ, đánh bạc tốt bác đầu cơ, tài không ở lâu.

Cô thần quả rút vào cung tài bạch nãi rách nát.

 
Theo cung quan lộc lựa chọn chức nghiệp

Tử vi —— đây chính trị cơm.

Tử vi thất sát —— nên dân gian xí nghiệp.

Thiên cơ —— văn nghệ, giáo dục, tôn giáo.

Thiên cơ thiên lương gia sát —— bị hiến thân vu tôn giáo.

Thái dương ở vượng địa —— quân cảnh, quan tướng.

Quá chữ nổi xương ở vượng địa —— tổng lý.

Vũ khúc —— tài vụ, giới tài chính, thuế Quan.

Thiên đồng ở hãm địa —— nhân viên quèn.

Thiên đồng Thái Âm —— nên văn chức.

Liêm trinh thất sát —— kinh thương, nên cùng cơ quan chánh phủ lớn giao tế.

Liêm trinh thiên phủ thêm lộc tồn —— công thương, đồ điện.

Tham lang —— ngu nhạc giới.

Cánh cửa cực lớn —— xuất bản, in ấn, pháp luật, chính trị, quân cảnh.

Thiên tướng —— y sư, nhà bào chế thuốc, dụng cụ chữa bệnh, tài chính, quan viên chánh phủ.

Thiên lương —— xuất bản, chữa bệnh.

Thất sát —— quân cảnh.

Phá quân —— nhà phân phối, nhân viên bán hàng, ngoại vụ viên.

Văn khúc văn xương —— tác gia, biên tập, hoạ sĩ, chụp ảnh gia, học giả.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button