Tử vi

Hà lạc phi tinh tử vi đẩu số

Lâu nay bắc phái phi timh tứ hóa du nhập việt nam, nay bạn luận chút về cách xem phái này.

Trước hết bắc phái sử dụng 14 chính tinh và tả hữu xương khúc để luận tứ hóa gọi lại là thập bát phi tinh. Trong đó phủ tương thất sát không có hóa nên còn lại chỉ có 15 sao phi hóa.

Bảng phi hóa dùng cho bắc phái là:

Bạn đang xem: Hà lạc phi tinh tử vi đẩu số

Giáp liêm phá vũ dương

Ất cơ lương vi nguyệt

Bính đồng cơ xương liêm

Đinh nguyệt đồng cơ cự

Mậu tham nguyệt bật cơ

Kỉ vũ tham lương khúc (văn khúc)

Canh nhật vũ âm đồng (đồng hóa kị)

Tân cự dương khúc xương

Nhâm lương vi phụ (tả phụ) vũ

Quý phá cự âm tham

Hà lạc bắc phái chỉ dùng 18 sao để xem, dùng phi hóa để tính cát hung.

Trước hết phải nắm vững mấy cách phi hóa sau đây:

Thứ nhất là lộc chuyển kị:

1. Cung A phi lộc vào cung B, cung B phi kị vào cung C thì coi như: cung A phi lộc vào cung C thông qua cung B.

2. Cung A phi lộc vào cung B, cung B phi kị vào cung A thì coi như: cung A có hóa lộc năm sinh (tương đương vơi tứ hóa gốc theo can năm sinh)

Thứ hai là kị chuyển kị:

1. Cung A phi kị vào cung B, cung B phi kị vào cung C thì coi như: cung A phi kị vào cung C thông qua cung B.

2. Cung A phi kị vào cung B, cung B phi kị vào cung A thì coi như: cung A có hóa kị năm sinh (tương đương vơi tứ hóa gốc theo can năm sinh).

Thứ ba là hóa lộc năm sinh chuyển kị:

Cung A có hóa lộc năm sinh, cung A phi kị vào cung B thì coi như: cung A phi lộc vào cung B, và đồng thời cung B cũng có hóa lộc năm sinh.

Thứ tư là hóa kị năm sinh chuyển kị:

Cung A có hóa kị năm sinh, cung A phi kị vào cung B thì coi như: đồng thời cung B cũng có hóa kị năm sinh

Trên đây là 4 thức cơ bản nhất hay vận dụng trong bắc phái

Tiếp theo là 2 thức tam cung giao lộc và tứ cung giao lộc

Tam cung giao lộc:

Cung A có hóa lộc năm sinh, cung A phi kị nhập cung B, cung C phi lộc nhập cung B (cùng sao phi hóa, không được khác sao) thì: cung A và hóa lộc năm sinh giao lộc với cung C tại cung B (lộc tụ cung B, cái này sau sẽ dùng rất nhiều để xem dòng lộc vận chuyển trong lá số).

Tứ cung giao lộc:

Cung A phi lộc vào cung B, cung B phi kị vào cung C, cung D phi lộc vào cung C (cùng trên 1 sao) thì: cung A giao lộc với cung D tại cung C thông qua cung B.

Tiếp theo là giao kị:

Cung A phi kị nhập cung B, mà cung C cũng phi kị nhập cung B thì A và C giao kị tại cung B (kị 2 cung A và C tụ tại cung B.

Hoặc cung A phi kị nhập cung B, cung C phi kị nhập cung D, mà cung B và D xung đối nhau thì cung A và C cũng gọi là giao kị.

Giao kị tính cả cho kị chuyển kị.

Về cách xem thì trong bắc phái lấy 3 cung điền tật ách huynh đệ gọi là tam hợp điền, là tam hợp khố vị nơi tụ lại tài lộc cho mệnh, giàu hay ngheo thi xem dòng lộc kị nó co tụ về tam hợp này hay không (đây là cách cơ bản, còn một số cách đặc biệt khác).

Mà tam hợp di phúc phu thê thì gọi là tam hợp phúc thiên mệnh, số có hưởng may mắn hay không, phúc đức nghiệp của tiền kiếp để cho kiếp này hưởng như thế nào thì xem ở tam hợp này.

Về nguyên tắc là mệnh nào phú quý thì phần lớn dòng lộc kị phối hợp sẽ chảy từ tam hợp phúc tụ về tam hợp điền.

Trong lá số có 4 vị trí để khởi đầu phúc họa là vị trí hóa lộc hóa kị năm sinh, và hóa lộc hóa kị do can cung mệnh phi hóa đến.

Từ tất cả nhưng thức và vị trí trên, hà lạc bắc phái phối hợp luận cát cung họa phúc toàn bộ lá số.

Ngoài ra còn có giao lộc quyền: cung A phi lộc nhập cung B, cung C phi quyền nhập cung B (cùng trên 1 sao) thì là cung A và cung C giao lộc quyền tại cung B.

(Chép lại tác giả BoiGiaiSau trên diễn đàn TVLS)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Hà lạc phi tinh tử vi đẩu số

Lâu nay bắc phái phi timh tứ hóa du nhập việt nam, nay bạn luận chút về cách xem phái này.

Trước hết bắc phái sử dụng 14 chính tinh và tả hữu xương khúc để luận tứ hóa gọi lại là thập bát phi tinh. Trong đó phủ tương thất sát không có hóa nên còn lại chỉ có 15 sao phi hóa.

Bảng phi hóa dùng cho bắc phái là:

Giáp liêm phá vũ dương

Ất cơ lương vi nguyệt

Bính đồng cơ xương liêm

Đinh nguyệt đồng cơ cự

Mậu tham nguyệt bật cơ

Kỉ vũ tham lương khúc (văn khúc)

Canh nhật vũ âm đồng (đồng hóa kị)

Tân cự dương khúc xương

Nhâm lương vi phụ (tả phụ) vũ

Quý phá cự âm tham

Hà lạc bắc phái chỉ dùng 18 sao để xem, dùng phi hóa để tính cát hung.

Trước hết phải nắm vững mấy cách phi hóa sau đây:

Thứ nhất là lộc chuyển kị:

1. Cung A phi lộc vào cung B, cung B phi kị vào cung C thì coi như: cung A phi lộc vào cung C thông qua cung B.

2. Cung A phi lộc vào cung B, cung B phi kị vào cung A thì coi như: cung A có hóa lộc năm sinh (tương đương vơi tứ hóa gốc theo can năm sinh)

Thứ hai là kị chuyển kị:

1. Cung A phi kị vào cung B, cung B phi kị vào cung C thì coi như: cung A phi kị vào cung C thông qua cung B.

2. Cung A phi kị vào cung B, cung B phi kị vào cung A thì coi như: cung A có hóa kị năm sinh (tương đương vơi tứ hóa gốc theo can năm sinh).

Thứ ba là hóa lộc năm sinh chuyển kị:

Cung A có hóa lộc năm sinh, cung A phi kị vào cung B thì coi như: cung A phi lộc vào cung B, và đồng thời cung B cũng có hóa lộc năm sinh.

Thứ tư là hóa kị năm sinh chuyển kị:

Cung A có hóa kị năm sinh, cung A phi kị vào cung B thì coi như: đồng thời cung B cũng có hóa kị năm sinh

Trên đây là 4 thức cơ bản nhất hay vận dụng trong bắc phái

Tiếp theo là 2 thức tam cung giao lộc và tứ cung giao lộc

Tam cung giao lộc:

Cung A có hóa lộc năm sinh, cung A phi kị nhập cung B, cung C phi lộc nhập cung B (cùng sao phi hóa, không được khác sao) thì: cung A và hóa lộc năm sinh giao lộc với cung C tại cung B (lộc tụ cung B, cái này sau sẽ dùng rất nhiều để xem dòng lộc vận chuyển trong lá số).

Tứ cung giao lộc:

Cung A phi lộc vào cung B, cung B phi kị vào cung C, cung D phi lộc vào cung C (cùng trên 1 sao) thì: cung A giao lộc với cung D tại cung C thông qua cung B.

Tiếp theo là giao kị:

Cung A phi kị nhập cung B, mà cung C cũng phi kị nhập cung B thì A và C giao kị tại cung B (kị 2 cung A và C tụ tại cung B.

Hoặc cung A phi kị nhập cung B, cung C phi kị nhập cung D, mà cung B và D xung đối nhau thì cung A và C cũng gọi là giao kị.

Giao kị tính cả cho kị chuyển kị.

Về cách xem thì trong bắc phái lấy 3 cung điền tật ách huynh đệ gọi là tam hợp điền, là tam hợp khố vị nơi tụ lại tài lộc cho mệnh, giàu hay ngheo thi xem dòng lộc kị nó co tụ về tam hợp này hay không (đây là cách cơ bản, còn một số cách đặc biệt khác).

Mà tam hợp di phúc phu thê thì gọi là tam hợp phúc thiên mệnh, số có hưởng may mắn hay không, phúc đức nghiệp của tiền kiếp để cho kiếp này hưởng như thế nào thì xem ở tam hợp này.

Về nguyên tắc là mệnh nào phú quý thì phần lớn dòng lộc kị phối hợp sẽ chảy từ tam hợp phúc tụ về tam hợp điền.

Trong lá số có 4 vị trí để khởi đầu phúc họa là vị trí hóa lộc hóa kị năm sinh, và hóa lộc hóa kị do can cung mệnh phi hóa đến.

Từ tất cả nhưng thức và vị trí trên, hà lạc bắc phái phối hợp luận cát cung họa phúc toàn bộ lá số.

Ngoài ra còn có giao lộc quyền: cung A phi lộc nhập cung B, cung C phi quyền nhập cung B (cùng trên 1 sao) thì là cung A và cung C giao lộc quyền tại cung B.

(Chép lại tác giả BoiGiaiSau trên diễn đàn TVLS)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button