Tử vi

Hành nghề tuyển chọn lấy 1 bản mạng cung lập thái cực từ là thể dụng tứ hóa luận thích ô hành nghề tuyển chọn

Lấy bản mạng cung Quan tới tài lập thái cực từ là thể dụng tứ hóa luận thích ô hành nghề tuyển chọn

Phỏng đoán thích cách chuyến đi nghiệp

Bạn đang xem: Hành nghề tuyển chọn lấy 1 bản mạng cung lập thái cực từ là thể dụng tứ hóa luận thích ô hành nghề tuyển chọn

< cung mệnh là Quan tới tài > quan sát sự nghiệp tiền tài trạng huống

Bản mạng cung ( canh thìn ) tọa cự môn ( người sinh năm canh )

Con mắt 061

Thiên di ( bính tuất ) tọa thiên đồng sinh kỵ thả thiên đồng tự hóa lộc

[ mệnh ] làm canh thái dương hóa lộc nhập [ bản tài ] phùng thái dương lộc năm sinh này là [ điệp ra lộc ] biểu hiện tổn tài

[ mệnh ] làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản thiên ] gặp thiên đồng sinh kỵ thả tự hóa lộc này là [ lộc tùy kị đi ]

Đang đại hạn thứ tư [ cánh đồng ] trùng điệp [ bản thiên ] đây hạn có rời nhà biến động giống

[ đại quan ] trùng điệp [ bản tật ]( Đinh Hợi ) bản hạn việc nghiệp cùng thân kết hợp

[ đại quan ] can đinh thái âm hóa lộc nhập [ bản phu ] trùng điệp [ đại tật ]

[ đại quan ] can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản mạng ]( canh thìn ) trùng điệp [ thái tử ]

Dự đoán bản hạn nên tiến hành dựa vào tài ăn nói giảng thoại chuyến đi nghiệp tỷ như vận mệnh quán

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Hành nghề tuyển chọn lấy 1 bản mạng cung lập thái cực từ là thể dụng tứ hóa luận thích ô hành nghề tuyển chọn

Lấy bản mạng cung Quan tới tài lập thái cực từ là thể dụng tứ hóa luận thích ô hành nghề tuyển chọn

Phỏng đoán thích cách chuyến đi nghiệp

< cung mệnh là Quan tới tài > quan sát sự nghiệp tiền tài trạng huống

Bản mạng cung ( canh thìn ) tọa cự môn ( người sinh năm canh )

Con mắt 061

Thiên di ( bính tuất ) tọa thiên đồng sinh kỵ thả thiên đồng tự hóa lộc

[ mệnh ] làm canh thái dương hóa lộc nhập [ bản tài ] phùng thái dương lộc năm sinh này là [ điệp ra lộc ] biểu hiện tổn tài

[ mệnh ] làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản thiên ] gặp thiên đồng sinh kỵ thả tự hóa lộc này là [ lộc tùy kị đi ]

Đang đại hạn thứ tư [ cánh đồng ] trùng điệp [ bản thiên ] đây hạn có rời nhà biến động giống

[ đại quan ] trùng điệp [ bản tật ]( Đinh Hợi ) bản hạn việc nghiệp cùng thân kết hợp

[ đại quan ] can đinh thái âm hóa lộc nhập [ bản phu ] trùng điệp [ đại tật ]

[ đại quan ] can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản mạng ]( canh thìn ) trùng điệp [ thái tử ]

Dự đoán bản hạn nên tiến hành dựa vào tài ăn nói giảng thoại chuyến đi nghiệp tỷ như vận mệnh quán

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button