Tử vi

Hơn bốn độc bộ: cung mệnh cùng cung thân đấy khác nhau

Cung mệnh càng nhiều là một loại lối suy nghĩ, cung thân nhiều vi hành vi của một người phương thức.

 
1, tử vi cung mệnh là cường thế. Tự đại, tự cho là đúng, phải tự tôn. Tử vi cung thân là làm sự phụ trách, thích quản sự. Gánh chịu trách nhiệm

3, vũ khúc cung mệnh là tính cách kiên cường ngay thẳng, có bốc đồng. Vũ khúc cung thân người hành động lực rất mạnh, thích một chỗ.

4, thái dương cung mệnh là mềm lòng, dũng cảm, không câu nệ tiểu tiết. Thái dương cung thân là trả giá, tán tài, thích làm vui người khác.

5, thiên đồng cung mệnh là khờ dại, ôn hòa, bình dị gần gũi, thiên đồng cung thân là thoải mái, thoải mái, lười biếng

6, liêm trinh cung mệnh là tinh tế mẫn cảm, có tài hoa, suy nghĩ nhiều. Liêm trinh cung thân chủ bận rộn, từ ta yêu cầu cao.

7, thiên phủ cung mệnh là ôn hòa lại tự tôn, bao dung, giấu diếm. Thiên phủ cung thân là làm sự ổn trọng, vui mừng yên ổn, an bình.

8, Thái Âm cung mệnh là im lặng, ôn nhu, mẫn cảm. Thái Âm cung thân đi là nữ tính hóa, ưu tư hóa, nữ nhân duyên.

9, tham lang cung mệnh là cấp tốc không kiên nhẫn tĩnh, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, giỏi thay đổi. Tham lang cung thân dục vọng mạnh, có điểm không từ thủ đoạn.

10, cánh cửa cực lớn cung mệnh cậy tài khinh người, đa nghi giỏi thay đổi, cánh cửa cực lớn cung thân phiên dịch, võ mồm có quan hệ, thị phi.

11, thiên tướng cung mệnh là mềm mại, không kiên định, có lòng trắc ẩn, hòa hợp phụ trợ. Thiên tướng cung thân: lười, thích ỷ lại nhân. Mặc tốt áo cách ăn mặc,

12, thiên lương cung mệnh là thanh cao, cũ kỹ, nguyên tắc tính mạnh, thiên lương cung thân là trách nhiệm, chiếu cố người khác, sung mãn làm lão đại

13, thất sát cung mệnh là tích cực, xúc động, tích cực. Thất sát cung thân cả đời tất có mấy lần suy sụp, rung chuyển. Hành động lực thật là

14, phá quân cung mệnh là ưa thích phá vỡ, cá tính lặp lại. Xúc động. Phá quân cung thân là bôn ba, thay đổi, không ngừng đánh vỡ hiện hữu quy mô

 
1, tả phụ hữu bật ở cung mệnh, nói là ngươi cái này nhân loại có đôn hậu hiền lương một mặt, do đó ngươi dễ dàng có nhân duyên, là bởi vì ngươi đấy tính cách

2, tả phụ hữu bật tại thân cung, cho dù tính cách của ngươi có bao nhiêu rác rưởi, ngươi bình thường đều biết làm chút chuyện tốt giao điểm thiện duyên, gặp chuyện có người giúp.

3, thiên khôi thiên việt ở mệnh, có nào đó tiên thiên gặp may mắn đấy ưu thế, cũng đủ có thiên khôi thiên việt đấy quý khí khí chất. Thiên khôi thiên việt trong người còn lại là cơ hội, dễ dàng đụng tới cơ hội hoặc là nắm lấy cơ hội, dễ dàng gặp được trưởng bối loại quý nhân.

4, mệnh văn xương văn khúc, chính là có xương khúc khí chất, ham, phong hoa tuyết nguyệt ham. Thân xương khúc dễ dàng có cảm tình, phong hoa tuyết nguyệt, văn học văn nghệ chuyện

5, lộc tồn ở mệnh, là đôn hậu, bảo thủ, thành thật keo kiệt. Lộc tồn trong người là tiễn, đúng vậy, là tiền mặt. Có thể hoa tiền mặt.

 
Này đó đẩu số chủ tinh, phụ tinh, nhìn kỹ có thể thể hội khác biệt. Tỷ như phá quân miếu nhập mệnh, được cát hóa. Đại biểu cái này nhân loại căn cơ tốt, có phá quân cái loại này dũng cảm tiến tới mở giang sơn năng lực, tính cách. Nhưng là phá quân bất kể là trạng thái gì, rơi vào cung thân đều là không tốt. Nhân cung thân đại biểu hành vi, hoàn cảnh. Phá quân đấy hao tổn tính thì sẽ mang đến thực tế tế gặp khúc chiết. Cả đời phần lớn là hỗn loạn bất an.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Hơn bốn độc bộ: cung mệnh cùng cung thân đấy khác nhau

Cung mệnh càng nhiều là một loại lối suy nghĩ, cung thân nhiều vi hành vi của một người phương thức.

 
1, tử vi cung mệnh là cường thế. Tự đại, tự cho là đúng, phải tự tôn. Tử vi cung thân là làm sự phụ trách, thích quản sự. Gánh chịu trách nhiệm

2, thiên cơ cung mệnh là chạy máy linh khí, tao nhã, thiên cơ cung thân là thay đổi lớn, rung chuyển, bận rộn

3, vũ khúc cung mệnh là tính cách kiên cường ngay thẳng, có bốc đồng. Vũ khúc cung thân người hành động lực rất mạnh, thích một chỗ.

4, thái dương cung mệnh là mềm lòng, dũng cảm, không câu nệ tiểu tiết. Thái dương cung thân là trả giá, tán tài, thích làm vui người khác.

5, thiên đồng cung mệnh là khờ dại, ôn hòa, bình dị gần gũi, thiên đồng cung thân là thoải mái, thoải mái, lười biếng

6, liêm trinh cung mệnh là tinh tế mẫn cảm, có tài hoa, suy nghĩ nhiều. Liêm trinh cung thân chủ bận rộn, từ ta yêu cầu cao.

7, thiên phủ cung mệnh là ôn hòa lại tự tôn, bao dung, giấu diếm. Thiên phủ cung thân là làm sự ổn trọng, vui mừng yên ổn, an bình.

8, Thái Âm cung mệnh là im lặng, ôn nhu, mẫn cảm. Thái Âm cung thân đi là nữ tính hóa, ưu tư hóa, nữ nhân duyên.

9, tham lang cung mệnh là cấp tốc không kiên nhẫn tĩnh, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, giỏi thay đổi. Tham lang cung thân dục vọng mạnh, có điểm không từ thủ đoạn.

10, cánh cửa cực lớn cung mệnh cậy tài khinh người, đa nghi giỏi thay đổi, cánh cửa cực lớn cung thân phiên dịch, võ mồm có quan hệ, thị phi.

11, thiên tướng cung mệnh là mềm mại, không kiên định, có lòng trắc ẩn, hòa hợp phụ trợ. Thiên tướng cung thân: lười, thích ỷ lại nhân. Mặc tốt áo cách ăn mặc,

12, thiên lương cung mệnh là thanh cao, cũ kỹ, nguyên tắc tính mạnh, thiên lương cung thân là trách nhiệm, chiếu cố người khác, sung mãn làm lão đại

13, thất sát cung mệnh là tích cực, xúc động, tích cực. Thất sát cung thân cả đời tất có mấy lần suy sụp, rung chuyển. Hành động lực thật là

14, phá quân cung mệnh là ưa thích phá vỡ, cá tính lặp lại. Xúc động. Phá quân cung thân là bôn ba, thay đổi, không ngừng đánh vỡ hiện hữu quy mô

 
1, tả phụ hữu bật ở cung mệnh, nói là ngươi cái này nhân loại có đôn hậu hiền lương một mặt, do đó ngươi dễ dàng có nhân duyên, là bởi vì ngươi đấy tính cách

2, tả phụ hữu bật tại thân cung, cho dù tính cách của ngươi có bao nhiêu rác rưởi, ngươi bình thường đều biết làm chút chuyện tốt giao điểm thiện duyên, gặp chuyện có người giúp.

3, thiên khôi thiên việt ở mệnh, có nào đó tiên thiên gặp may mắn đấy ưu thế, cũng đủ có thiên khôi thiên việt đấy quý khí khí chất. Thiên khôi thiên việt trong người còn lại là cơ hội, dễ dàng đụng tới cơ hội hoặc là nắm lấy cơ hội, dễ dàng gặp được trưởng bối loại quý nhân.

4, mệnh văn xương văn khúc, chính là có xương khúc khí chất, ham, phong hoa tuyết nguyệt ham. Thân xương khúc dễ dàng có cảm tình, phong hoa tuyết nguyệt, văn học văn nghệ chuyện

5, lộc tồn ở mệnh, là đôn hậu, bảo thủ, thành thật keo kiệt. Lộc tồn trong người là tiễn, đúng vậy, là tiền mặt. Có thể hoa tiền mặt.

 
Này đó đẩu số chủ tinh, phụ tinh, nhìn kỹ có thể thể hội khác biệt. Tỷ như phá quân miếu nhập mệnh, được cát hóa. Đại biểu cái này nhân loại căn cơ tốt, có phá quân cái loại này dũng cảm tiến tới mở giang sơn năng lực, tính cách. Nhưng là phá quân bất kể là trạng thái gì, rơi vào cung thân đều là không tốt. Nhân cung thân đại biểu hành vi, hoàn cảnh. Phá quân đấy hao tổn tính thì sẽ mang đến thực tế tế gặp khúc chiết. Cả đời phần lớn là hỗn loạn bất an.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button