Tử vi

Kim nhuế tiên: tử vi đấu sổ luận mệnh kiến thức căn bản —— lập Thái Cực

Lập Thái Cực chính là chỉ xác lập hỏi chuyện chủ đề cung vị. Hé ra mệnh bàn, cung cung có thể lập Thái Cực, như hỏi bản nhân việc, tắc lấy cung mệnh lập Thái Cực; như hỏi bản nhân vợ chồng, hôn nhân các loại sự, thì thôi cung phu thê lập Thái Cực; như hỏi bản con của người, kết phường các loại sự, thì thôi cung tử nữ lập Thái Cực; như hỏi bản nhân kiếm tiền các loại sự, thì thôi cung tài bạch lập Thái Cực; như hỏi bản nhân thể xác và tinh thần khỏe mạnh các loại sự, thì thôi cung tật ách lập Thái Cực; như hỏi bản nhân ra ngoài, địa vị xã hội các loại sự, thì thôi cung thiên di lập Thái Cực; như hỏi bản nhân giao hữu, trợ lực các loại sự, thì thôi cung nô bộc lập Thái Cực; như hỏi bản nhân sự nghiệp, vận khí các loại sự, thì thôi cung quan lộc lập Thái Cực; như hỏi bản nhân gia vận, bất động sản các loại sự, thì thôi cung điền trạch lập Thái Cực; như hỏi bản nhân ham mê, hưởng thụ các loại sự, thì thôi cung phúc đức lập Thái Cực; như hỏi bản nhân cha mẹ việc, cuộc thi, thị phi, tướng mạo các loại sự, thì thôi cha mẹ lập Thái Cực. Như trên, như hỏi bản nhân lục thân NPC sự, thì thôi chiếm đoạt hỏi ra đối tượng lập Thái Cực, còn lại loại suy, không hề lắm lời.

 
Đây tức là cung cung có thể lập Thái Cực nghĩa. Cho nên luận mệnh phía trước, nhất định phải trước xác định phương hướng, tên gọi tắt “Lập Thái Cực” . Lập Thái Cực chính xác, tài năng tìm ra chính xác cung vị, đến cân nhắc cát hung, lập Thái Cực không đúng, tựu không khả năng tìm được đối ứng cung vị, đến luận cát hung, bầy bói thân mình phương hướng đều không biết rõ, lại sao có thể làm người suy tính cát hung đâu? Do đó, ở tứ hóa đấy vận dụng lên, lập Thái Cực tìm ra chính xác cung vị, là phi thường vô cùng trọng yếu kiến thức cơ bản.

 
Mà cùng cổ pháp bất đồng chính là, xã hội hiện đại hoàn cảnh biến thiên, rất nhiều chuyện vật cần thiết xem trọng cung vị cũng phát sanh biến hóa, tỷ như xã hội hiện đại dưới điều kiện, người hiện đại hôn nhân quá trình là: giao trước bạn bè tái kết hôn. Như ở giao hữu giai đoạn thấy ngứa mắt hoặc cá tính không hợp, chắc chắn sẽ cầu đi, bởi vậy “Chia tay” đấy hiện đại hoá danh từ, cũng liền sinh ra. Ở giao hữu giai đoạn, nếu cho rằng đối phương nhân phẩm không tệ, cá tính cũng hợp liền sẽ tiếp tục kết giao, cảm tình tiếp tục phát triển, mà kết làm vợ chồng mới thôi, do đó người hiện đại xem hôn nhân này đây giao hữu, hai vợ chồng cung làm trọng, bởi vậy cũng có thể loại suy ra, rất nhiều người sinh sự kiện ở trên mệnh bàn, quả thật không thể lấy chỉ một cung vị đến suy đoán.

Bạn đang xem: Kim nhuế tiên: tử vi đấu sổ luận mệnh kiến thức căn bản —— lập Thái Cực

 
Cung nô bộc tốt, ngôi sao may mắn bảo hộ, bởi vì kết giao đối tượng không tùy tiện, sở giao đối tượng cũng so sánh đang lúc, tự nhiên cũng có thể tìm được tốt hơn đối tượng, người viết cũng xem qua vài vị cung phu thê kết cấu tốt vị hôn người, cũng là bởi vì cung nô bộc không tốt mà không thể theo như người hiện đại giao trước bạn bè về sau kết hôn trình tự mà luận bàn đà hôn nhân.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Kim nhuế tiên: tử vi đấu sổ luận mệnh kiến thức căn bản —— lập Thái Cực

Lập Thái Cực chính là chỉ xác lập hỏi chuyện chủ đề cung vị. Hé ra mệnh bàn, cung cung có thể lập Thái Cực, như hỏi bản nhân việc, tắc lấy cung mệnh lập Thái Cực; như hỏi bản nhân vợ chồng, hôn nhân các loại sự, thì thôi cung phu thê lập Thái Cực; như hỏi bản con của người, kết phường các loại sự, thì thôi cung tử nữ lập Thái Cực; như hỏi bản nhân kiếm tiền các loại sự, thì thôi cung tài bạch lập Thái Cực; như hỏi bản nhân thể xác và tinh thần khỏe mạnh các loại sự, thì thôi cung tật ách lập Thái Cực; như hỏi bản nhân ra ngoài, địa vị xã hội các loại sự, thì thôi cung thiên di lập Thái Cực; như hỏi bản nhân giao hữu, trợ lực các loại sự, thì thôi cung nô bộc lập Thái Cực; như hỏi bản nhân sự nghiệp, vận khí các loại sự, thì thôi cung quan lộc lập Thái Cực; như hỏi bản nhân gia vận, bất động sản các loại sự, thì thôi cung điền trạch lập Thái Cực; như hỏi bản nhân ham mê, hưởng thụ các loại sự, thì thôi cung phúc đức lập Thái Cực; như hỏi bản nhân cha mẹ việc, cuộc thi, thị phi, tướng mạo các loại sự, thì thôi cha mẹ lập Thái Cực. Như trên, như hỏi bản nhân lục thân NPC sự, thì thôi chiếm đoạt hỏi ra đối tượng lập Thái Cực, còn lại loại suy, không hề lắm lời.

 
Đây tức là cung cung có thể lập Thái Cực nghĩa. Cho nên luận mệnh phía trước, nhất định phải trước xác định phương hướng, tên gọi tắt “Lập Thái Cực” . Lập Thái Cực chính xác, tài năng tìm ra chính xác cung vị, đến cân nhắc cát hung, lập Thái Cực không đúng, tựu không khả năng tìm được đối ứng cung vị, đến luận cát hung, bầy bói thân mình phương hướng đều không biết rõ, lại sao có thể làm người suy tính cát hung đâu? Do đó, ở tứ hóa đấy vận dụng lên, lập Thái Cực tìm ra chính xác cung vị, là phi thường vô cùng trọng yếu kiến thức cơ bản.

 
Mà cùng cổ pháp bất đồng chính là, xã hội hiện đại hoàn cảnh biến thiên, rất nhiều chuyện vật cần thiết xem trọng cung vị cũng phát sanh biến hóa, tỷ như xã hội hiện đại dưới điều kiện, người hiện đại hôn nhân quá trình là: giao trước bạn bè tái kết hôn. Như ở giao hữu giai đoạn thấy ngứa mắt hoặc cá tính không hợp, chắc chắn sẽ cầu đi, bởi vậy “Chia tay” đấy hiện đại hoá danh từ, cũng liền sinh ra. Ở giao hữu giai đoạn, nếu cho rằng đối phương nhân phẩm không tệ, cá tính cũng hợp liền sẽ tiếp tục kết giao, cảm tình tiếp tục phát triển, mà kết làm vợ chồng mới thôi, do đó người hiện đại xem hôn nhân này đây giao hữu, hai vợ chồng cung làm trọng, bởi vậy cũng có thể loại suy ra, rất nhiều người sinh sự kiện ở trên mệnh bàn, quả thật không thể lấy chỉ một cung vị đến suy đoán.

 
Cung nô bộc tốt, ngôi sao may mắn bảo hộ, bởi vì kết giao đối tượng không tùy tiện, sở giao đối tượng cũng so sánh đang lúc, tự nhiên cũng có thể tìm được tốt hơn đối tượng, người viết cũng xem qua vài vị cung phu thê kết cấu tốt vị hôn người, cũng là bởi vì cung nô bộc không tốt mà không thể theo như người hiện đại giao trước bạn bè về sau kết hôn trình tự mà luận bàn đà hôn nhân.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button