Tử vi

LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHÙNG HUNG HÓA CÁT

Chỗ hay của Phi Tinh đẩu số là đoán trước xu hướng cát hung và sau này mình sẽ gặp cảnh ngộ thế nào, làm sao để cải thiện?

Tuy chúng ta không thể thay đổi hoàn toàn được số mệnh nhưng đích thực có phương pháp giúp mệnh vận của chúng ta xu cát tị hung là ở ý tượng của sao Hóa Khoa can cung mệnh đại hạn hoặc can cung mệnh lưu niên. Ngoài ra, dưới đây xin liệt kê một số điềm tượng xấu và cách hóa giải:

1. Đại tiểu hạn có Phá Quân, Văn Xương (hoặc Vũ Khúc đồng cung:

Bạn đang xem: LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHÙNG HUNG HÓA CÁT

– Không được đến nơi sống nước

– Không được đi tàu thuyền.

2. Đại tiểu hạn có Tù Hình giáp Ấn:

Gọi là “Tù Hình giáp Ấn” tức Liêm Trinh, Thiên Tướng đồng cung thêm Kình Dương, là chủ về tai nạn, tù ngục, phương pháp hóa giải là:

– Không được làm việc gì phạm pháp, mạo hiểm, như đút lót, trộm cắp hoặc mại dâm

– Không được liều lĩnh làm việc trái nguyên tắc, chỉ tự chuốc khổ mà thôi

3. Cung Quan Lộc có Liêm Trinh thêm sát tinh:

– Không làm việc gì phạm pháp

– Không đứng ra bảo đảm cho bất cứ người nào.

4. Cung Thiên Di có Quan Phủ thêm Kình Dương:

– Không làm bất cứ việc gì phạm pháp

– Không được gây sự vô lý

– Không được nói năng bậy bạ, khoe khoang, khoác lác

5. Liêm Trinh, Thất Sát thêm sát tinh ở cung Thiên Di:

– Hết sức tránh đi ra ngoài

– Không lái xe hơi

– Đi xe cẩn thận.

6. Cung Mệnh có Kình Dương, Linh Tinh:

– Không được làm việc phạm pháp

– Không được ăn cướp

– Không được phản loạn

– Nếu là quân nhân thì càng nên phục vụ nơi tiền tuyến, không được tự tiện rời bỏ chức vụ, cương vị của mình, không được trái quân lệnh.

7. Vũ Khúc, Thất Sát đóng ở Mệnh thêm sát tinh:

– Khi có sét không được đứng dưới gốc cây

– Không được tay ướt sờ vào điện

– Ở nhà khi sửa đồ điện nên cúp điện trước

– Không được đến những chỗ chất đống đồ gỗ.

8. Vũ Khúc và Tham Lang thêm sát tinh đóng ở Mệnh:

– Không nên tranh chấp gây lộn với người giàu có

– Không vay mượn tiền ai và cung không cho ai vay mượn tiền

9. Tham Lang, Văn Xương (hoặc Vũ Khúc) đóng ở Mệnh:

– Không được đến những chỗ cao

10. Cung Thân có Thất Sát, Kình Dương đồng cung:

– Nên làm nhiều việc thiện

– Tránh gây gổ, đánh nhau với người.

11. Cự Môn, Hỏa Tinh, Kình Dương đóng ở Mệnh:

– Đừng để bị kích động

– Không được nói càn

– Bồi dưỡng tinh thần lạc quan

– Yêu quý mạng sống. Việc sóng chết một đời là nhỏ, cả nhà đau buồn mới là việc lớn. Người chết đã đành, người còn sống làm sao chịu nổi.

12. Linh Tinh, Văn Xương, Đà La, Vũ Khúc đồng cung:

– Chớ giỡn đùa với nước

– Chớ nói càn, nên biết mạng sống là quý

13. Thiên Lương ở Tỵ, Hợi

– Đừng thấy sắc mà nổi lòng dâm, đừng để bị phụ nữ quyến rũ

– Việc gì cũng nên tự kiềm chế

– Trước khi làm nên suy nghĩ đến hậu quả

14. Liêm Trinh, Thiên Lương ở Tỵ, Hợi thêm Địa Không, Địa Kiếp:

– Nên chú ý giữ gìn tài sản cho kỹ, lúc nào cũng nên có người trông giữ nhà, nếu cả nhà đi xa thì nên nhờ thân hữu đến trông giữ nhà.

15. Trong tứ sát có nhị sát đồng cung; hoặc Thất Sát đồng cung với một trong tứ sát:

– Nên cẩn thận lúc vận động, như đá bóng, đánh cầu vì dễ bị thương cột sống

– Không nên dùng sức khiêng vác đồ vật

– Đặc biệt chú ý khi đi cầu thang

16. Liêm Trinh, Tham Lang ở Hợi, Kình Dương ở Dậu

– Chớ liều lĩnh đùa giớn với pháp luật

– Đừng có mưu đồ phạm pháp

17. Vũ Khúc thêm sát tinh:

– Đến ngân hàng, bưu điện để lĩnh tiền hoặc gửi tiền cần phải chú ý đề phòng bọn móc túi, kẻ cướp

– Chớ giao dịch tiền bạc với người khác (không cho ai vay tiền cũng không vay tiền của ai)

18. Thái Âm ở Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ thêm sát tinh:

– Đặc biệt cẩn thận khi đi xe cộ

– Đừng làm việc theo tình cảm mà nên dùng lý trí để phân tích.

19. Thiên Đồng, Thiên Lương đồng cung với Kình Dương, Đà La:

Đừng thấy sắc mà nổi lòng dâm

20. Vũ Khúc hoặc Thất Sát, Phá Quân ở cung Nô Bộc, hoặc Lộc Tồn thêm Địa Không, Địa Kiếp

– Không được quá tin bạn bè, thuộc hạ, bạn đồng sự, người hùn hạp

– Nhất thiết không được đứng ra bảo đảm cho ai

– Nhất thiết không được kêu gọi bạn bè, bạn đồng sự, bạn hùn hạp lập trương mục ở ngân hàng.

– Nên thường chú ý sinh hoạt riêng tư của cấp dưới

– Không được gây oán thù với cấp dưới

21. Liêm Trinh, Thất Sát đóng ở cung Quan Lộc thêm sát tinh, hoặc Thiên Cơ, Cự Môn thêm sát tinh:

– Nên tận trung với chức vụ

– Cẩn thận xử lý giấy tờ hồ sơ

– Chớ nói năng bừa bãi, luôn ghi nhớ họa tòng khẩu xuất

22. Thái Dương lạc hãm thêm sát tinh:

– Chú ý giữ gìn đôi mắt

– Chớ quá hăm hở với danh lợi.

(Trích lục: Trần Đoàn – Phi Tinh Đẩu Số – Hồng Khánh biên tập. Chép lại từ facebook Diệp Khai Nguyên)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHÙNG HUNG HÓA CÁT

Chỗ hay của Phi Tinh đẩu số là đoán trước xu hướng cát hung và sau này mình sẽ gặp cảnh ngộ thế nào, làm sao để cải thiện?

Tuy chúng ta không thể thay đổi hoàn toàn được số mệnh nhưng đích thực có phương pháp giúp mệnh vận của chúng ta xu cát tị hung là ở ý tượng của sao Hóa Khoa can cung mệnh đại hạn hoặc can cung mệnh lưu niên. Ngoài ra, dưới đây xin liệt kê một số điềm tượng xấu và cách hóa giải:

1. Đại tiểu hạn có Phá Quân, Văn Xương (hoặc Vũ Khúc đồng cung:

– Không được đến nơi sống nước

– Không được đi tàu thuyền.

2. Đại tiểu hạn có Tù Hình giáp Ấn:

Gọi là “Tù Hình giáp Ấn” tức Liêm Trinh, Thiên Tướng đồng cung thêm Kình Dương, là chủ về tai nạn, tù ngục, phương pháp hóa giải là:

– Không được làm việc gì phạm pháp, mạo hiểm, như đút lót, trộm cắp hoặc mại dâm

– Không được liều lĩnh làm việc trái nguyên tắc, chỉ tự chuốc khổ mà thôi

3. Cung Quan Lộc có Liêm Trinh thêm sát tinh:

– Không làm việc gì phạm pháp

– Không đứng ra bảo đảm cho bất cứ người nào.

4. Cung Thiên Di có Quan Phủ thêm Kình Dương:

– Không làm bất cứ việc gì phạm pháp

– Không được gây sự vô lý

– Không được nói năng bậy bạ, khoe khoang, khoác lác

5. Liêm Trinh, Thất Sát thêm sát tinh ở cung Thiên Di:

– Hết sức tránh đi ra ngoài

– Không lái xe hơi

– Đi xe cẩn thận.

6. Cung Mệnh có Kình Dương, Linh Tinh:

– Không được làm việc phạm pháp

– Không được ăn cướp

– Không được phản loạn

– Nếu là quân nhân thì càng nên phục vụ nơi tiền tuyến, không được tự tiện rời bỏ chức vụ, cương vị của mình, không được trái quân lệnh.

7. Vũ Khúc, Thất Sát đóng ở Mệnh thêm sát tinh:

– Khi có sét không được đứng dưới gốc cây

– Không được tay ướt sờ vào điện

– Ở nhà khi sửa đồ điện nên cúp điện trước

– Không được đến những chỗ chất đống đồ gỗ.

8. Vũ Khúc và Tham Lang thêm sát tinh đóng ở Mệnh:

– Không nên tranh chấp gây lộn với người giàu có

– Không vay mượn tiền ai và cung không cho ai vay mượn tiền

9. Tham Lang, Văn Xương (hoặc Vũ Khúc) đóng ở Mệnh:

– Không được đến những chỗ cao

10. Cung Thân có Thất Sát, Kình Dương đồng cung:

– Nên làm nhiều việc thiện

– Tránh gây gổ, đánh nhau với người.

11. Cự Môn, Hỏa Tinh, Kình Dương đóng ở Mệnh:

– Đừng để bị kích động

– Không được nói càn

– Bồi dưỡng tinh thần lạc quan

– Yêu quý mạng sống. Việc sóng chết một đời là nhỏ, cả nhà đau buồn mới là việc lớn. Người chết đã đành, người còn sống làm sao chịu nổi.

12. Linh Tinh, Văn Xương, Đà La, Vũ Khúc đồng cung:

– Chớ giỡn đùa với nước

– Chớ nói càn, nên biết mạng sống là quý

13. Thiên Lương ở Tỵ, Hợi

– Đừng thấy sắc mà nổi lòng dâm, đừng để bị phụ nữ quyến rũ

– Việc gì cũng nên tự kiềm chế

– Trước khi làm nên suy nghĩ đến hậu quả

14. Liêm Trinh, Thiên Lương ở Tỵ, Hợi thêm Địa Không, Địa Kiếp:

– Nên chú ý giữ gìn tài sản cho kỹ, lúc nào cũng nên có người trông giữ nhà, nếu cả nhà đi xa thì nên nhờ thân hữu đến trông giữ nhà.

15. Trong tứ sát có nhị sát đồng cung; hoặc Thất Sát đồng cung với một trong tứ sát:

– Nên cẩn thận lúc vận động, như đá bóng, đánh cầu vì dễ bị thương cột sống

– Không nên dùng sức khiêng vác đồ vật

– Đặc biệt chú ý khi đi cầu thang

16. Liêm Trinh, Tham Lang ở Hợi, Kình Dương ở Dậu

– Chớ liều lĩnh đùa giớn với pháp luật

– Đừng có mưu đồ phạm pháp

17. Vũ Khúc thêm sát tinh:

– Đến ngân hàng, bưu điện để lĩnh tiền hoặc gửi tiền cần phải chú ý đề phòng bọn móc túi, kẻ cướp

– Chớ giao dịch tiền bạc với người khác (không cho ai vay tiền cũng không vay tiền của ai)

18. Thái Âm ở Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ thêm sát tinh:

– Đặc biệt cẩn thận khi đi xe cộ

– Đừng làm việc theo tình cảm mà nên dùng lý trí để phân tích.

19. Thiên Đồng, Thiên Lương đồng cung với Kình Dương, Đà La:

Đừng thấy sắc mà nổi lòng dâm

20. Vũ Khúc hoặc Thất Sát, Phá Quân ở cung Nô Bộc, hoặc Lộc Tồn thêm Địa Không, Địa Kiếp

– Không được quá tin bạn bè, thuộc hạ, bạn đồng sự, người hùn hạp

– Nhất thiết không được đứng ra bảo đảm cho ai

– Nhất thiết không được kêu gọi bạn bè, bạn đồng sự, bạn hùn hạp lập trương mục ở ngân hàng.

– Nên thường chú ý sinh hoạt riêng tư của cấp dưới

– Không được gây oán thù với cấp dưới

21. Liêm Trinh, Thất Sát đóng ở cung Quan Lộc thêm sát tinh, hoặc Thiên Cơ, Cự Môn thêm sát tinh:

– Nên tận trung với chức vụ

– Cẩn thận xử lý giấy tờ hồ sơ

– Chớ nói năng bừa bãi, luôn ghi nhớ họa tòng khẩu xuất

22. Thái Dương lạc hãm thêm sát tinh:

– Chú ý giữ gìn đôi mắt

– Chớ quá hăm hở với danh lợi.

(Trích lục: Trần Đoàn – Phi Tinh Đẩu Số – Hồng Khánh biên tập. Chép lại từ facebook Diệp Khai Nguyên)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button