Tử vi

Sao Thiên Phủ ở cung Phu Thê

Chủ cát, thông thường thì người phối ngẫu giỏi giang, nam mệnh vợ quán xuyến việc nhà, quản lý tiền bạc rất tốt, ở ngoài cũng có thành tựu nhất định trong sự nghiệp. Nam chủ vợ kém tuổi mình khá nhiều, cũng chủ lấy được vợ hiền, được vợ giúp đỡ, vợ béo tốt. Nữ chủ chồng lớn tuổi, hôn nhân hòa hợp tốt đẹp. Hội sát tinh thì khó tránh có khắc. Hội Tả Hữu Xương Khúc Khôi Việt, trong tình yêu hay hôn nhân tất có người thứ 3 xen vào.

Thiên Phủ ở Sửu Mùi, không hội sát tinh chủ cát, vợ chồng đến đầu bạc. Hội Kình Đà phối ngẫu ngang ngược, thích ra mệnh lệnh, sinh ly, nam lấy người đã từng có chồng, nữ lấy người từng có vợ thì có thể tránh hình khắc. Hội Hỏa Linh cũng ly hôn, muộn kết hôn có thẻ tránh. Hội Xương Khúc, bản thân cũng nhiều lần yêu đương, đôi bên đều có tư tình.

Thiên Phủ ở Mão Dậu, mệnh cung tất là Liêm Trinh Tham Lang, bản thân bản tính phong lưu, đối cung Vũ Khúc Thất Sát, không hội sát tinh cũng chủ bất hòa, hoặc sinh ly, hội ác sát tất ly hôn.

Bạn đang xem: Sao Thiên Phủ ở cung Phu Thê

Thiên Phủ ở Tỵ Hợi, không hội sát tinh chủ cát, sống với nhau đến già. Hội tứ sát Không Kiếp hình, sinh ly, bản thân có ngoại tình, nam chủ có thê thiếp, nữ chủ tư thông với người khác. Mệnh có đào hoa tinh diệu hoặc tứ sát cũng chủ ly dị.

Tử Vi Thiên Phủ ở Dần Thân, cũng không phải là điều tốt, đa phần bằng mặt không bằng lòng, hoặc sẽ tái hôn. Hội sát tinh thì ly hôn, nếu không thì xung khắc hình thương. Hội Tả Hữu Xương Khúc đồng cung hay hội chiếu, phối ngẫu và bản thân mình đều có ngoại tình, cũng chủ điềm phân ly.

Vũ Khúc Thiên Phủ ở Tý Ngọ, vợ chồng bất hòa hay khẩu thiệt, muộn kết hôn có thể tránh khắc. Hội nhiều cát tinh, phối ngẫu tài vận tốt. Hội Dương Hỏa Linh Không Kiếp Hóa Kỵ tất ly hôn, hội Hình Diêu cũng chủ sinh ly, bản cung Tham Lang có Tứ sát đồng thủ, cũng chủ ly hôn.

Liêm Trinh, Thiên Phủ ở Thìn Tuất, phối ngẫu cương cường, bất hòa, không hội sát tinh không khắc, hội một trong Đà La Hỏa Linh Hóa Kỵ tất ly hôn, hội Tả Hữu Xương Khúc e ngoại tình, cũng ly hôn.

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Sao Thiên Phủ ở cung Phu Thê

Chủ cát, thông thường thì người phối ngẫu giỏi giang, nam mệnh vợ quán xuyến việc nhà, quản lý tiền bạc rất tốt, ở ngoài cũng có thành tựu nhất định trong sự nghiệp. Nam chủ vợ kém tuổi mình khá nhiều, cũng chủ lấy được vợ hiền, được vợ giúp đỡ, vợ béo tốt. Nữ chủ chồng lớn tuổi, hôn nhân hòa hợp tốt đẹp. Hội sát tinh thì khó tránh có khắc. Hội Tả Hữu Xương Khúc Khôi Việt, trong tình yêu hay hôn nhân tất có người thứ 3 xen vào.

Thiên Phủ ở Sửu Mùi, không hội sát tinh chủ cát, vợ chồng đến đầu bạc. Hội Kình Đà phối ngẫu ngang ngược, thích ra mệnh lệnh, sinh ly, nam lấy người đã từng có chồng, nữ lấy người từng có vợ thì có thể tránh hình khắc. Hội Hỏa Linh cũng ly hôn, muộn kết hôn có thẻ tránh. Hội Xương Khúc, bản thân cũng nhiều lần yêu đương, đôi bên đều có tư tình.

Thiên Phủ ở Mão Dậu, mệnh cung tất là Liêm Trinh Tham Lang, bản thân bản tính phong lưu, đối cung Vũ Khúc Thất Sát, không hội sát tinh cũng chủ bất hòa, hoặc sinh ly, hội ác sát tất ly hôn.

Thiên Phủ ở Tỵ Hợi, không hội sát tinh chủ cát, sống với nhau đến già. Hội tứ sát Không Kiếp hình, sinh ly, bản thân có ngoại tình, nam chủ có thê thiếp, nữ chủ tư thông với người khác. Mệnh có đào hoa tinh diệu hoặc tứ sát cũng chủ ly dị.

Tử Vi Thiên Phủ ở Dần Thân, cũng không phải là điều tốt, đa phần bằng mặt không bằng lòng, hoặc sẽ tái hôn. Hội sát tinh thì ly hôn, nếu không thì xung khắc hình thương. Hội Tả Hữu Xương Khúc đồng cung hay hội chiếu, phối ngẫu và bản thân mình đều có ngoại tình, cũng chủ điềm phân ly.

Vũ Khúc Thiên Phủ ở Tý Ngọ, vợ chồng bất hòa hay khẩu thiệt, muộn kết hôn có thể tránh khắc. Hội nhiều cát tinh, phối ngẫu tài vận tốt. Hội Dương Hỏa Linh Không Kiếp Hóa Kỵ tất ly hôn, hội Hình Diêu cũng chủ sinh ly, bản cung Tham Lang có Tứ sát đồng thủ, cũng chủ ly hôn.

Liêm Trinh, Thiên Phủ ở Thìn Tuất, phối ngẫu cương cường, bất hòa, không hội sát tinh không khắc, hội một trong Đà La Hỏa Linh Hóa Kỵ tất ly hôn, hội Tả Hữu Xương Khúc e ngoại tình, cũng ly hôn.

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button