Tử vi

Phân tích vị trí 12 cung

12 cung lần lượt là cung Mệnh, Tài bạch, Huynh đệ, Điền trạch, Tử nữ, Nô bộc, Phu thê, Tật ách, Thiên di, Quan lộc, Phúc đức, Phụ mẫu.

Thứ tự các cung đều thuận theo tự nhiên, không hề khiên cưỡng. Cuộc sống của con người lấy thân mệnh làm chủ nên lấy cung Mệnh làm đầu. Tài là nguồn để dưỡng mệnh nên Tài bạch đứng sau cung Mệnh. Phân chia tài với ta là anh em nên cung Huynh đệ đứng sau Tài bạch. Cung thứ tư là Điền trạch, là chỗ an mệnh, chôn tài. Sau Tài bạch, Điền trạch có con cháu kế thừa, nên cung Tử nữ đứng ở vị trí thứ năm. Con cháu cần nô bộc giúp đỡ nên cung Nô bộc đứng ở vị trí thứ sáu. Thê thiếp sinh con nối dõi, lại đối diện với cung Mệnh, cho nên cung Phu thê đứng ở vị trí thứ bảy. Con người chúng ta ăn ngũ cốc để sống, khó có thể tránh được bệnh tật nên cung Tật ách đứng ở vị trí thứ tám. Thiên di là chỉ tất cả những thứ ở bên ngoài cuộc sống của chúng ta nên đứng ở vị trí thứ chín. Quan lộc là thứ mà trời ban tặng, rất cần thiết với vận mệnh nên đứng ở vị trí thứ mười. Cung thứ mười một là cung Phúc đức. Phúc đức là sự an hưởng của con người. Phụ mẫu (hay còn gọi là cung Tướng mạo) có nguồn gốc từ cha mẹ sinh ra, đứng ở vị trí thứ mười hai.

Các cung Phụ mẫu, Phúc đức, Quan lộc được hình thành từ trời nên thường đứng trước cung Mệnh.

Bạn đang xem: Phân tích vị trí 12 cung

Các cung Tài bạch, Huynh đệ, Điền trạch thường ẩn dưới đất nên đứng ở phía sau.

Các cung Thiên di, Tật ách, Phu thê đều có hạn số chặt chẽ, như Thái dương quá Ngọ nên có Phụ mẫu mà sau gặp Phúc đức, có Phúc đức mà sau gặp Quan lộc, có Quan lộc mà sau gặp Thiên di, có Thiên di mà sau gặp Tật ách. Từ Phụ mẫu đến Tật ách đều là chỗ nhật nguyệt thích thăng lên mà ghét bị chìm xuống. Có Tài bạch mà sau có Huynh đệ, có Huynh đệ mà sau có Điền trạch, có Điền trạch mà sau có Tử nữ, có Tử nữ mà sau có Nô bộc. Từ Tài bạch đến Nô bộc đều là nhật nguyệt chuyển vòng sang phải mà phân bố. Cho nên 12 cung đủ để phản ánh hết những chuyển biến của cuộc sống con người. Được mang thân mệnh là nam hay nữ (Tử nữ), có được Huynh đệ hòa lạc, Phu thê và Nô bộc hòa mục. Phúc đức của con người thật khó có được.

(Lập và giải tử vi đẩu số – Phương pháp đoán mệnh – Phan Tử Ngư)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Phân tích vị trí 12 cung

12 cung lần lượt là cung Mệnh, Tài bạch, Huynh đệ, Điền trạch, Tử nữ, Nô bộc, Phu thê, Tật ách, Thiên di, Quan lộc, Phúc đức, Phụ mẫu.

Thứ tự các cung đều thuận theo tự nhiên, không hề khiên cưỡng. Cuộc sống của con người lấy thân mệnh làm chủ nên lấy cung Mệnh làm đầu. Tài là nguồn để dưỡng mệnh nên Tài bạch đứng sau cung Mệnh. Phân chia tài với ta là anh em nên cung Huynh đệ đứng sau Tài bạch. Cung thứ tư là Điền trạch, là chỗ an mệnh, chôn tài. Sau Tài bạch, Điền trạch có con cháu kế thừa, nên cung Tử nữ đứng ở vị trí thứ năm. Con cháu cần nô bộc giúp đỡ nên cung Nô bộc đứng ở vị trí thứ sáu. Thê thiếp sinh con nối dõi, lại đối diện với cung Mệnh, cho nên cung Phu thê đứng ở vị trí thứ bảy. Con người chúng ta ăn ngũ cốc để sống, khó có thể tránh được bệnh tật nên cung Tật ách đứng ở vị trí thứ tám. Thiên di là chỉ tất cả những thứ ở bên ngoài cuộc sống của chúng ta nên đứng ở vị trí thứ chín. Quan lộc là thứ mà trời ban tặng, rất cần thiết với vận mệnh nên đứng ở vị trí thứ mười. Cung thứ mười một là cung Phúc đức. Phúc đức là sự an hưởng của con người. Phụ mẫu (hay còn gọi là cung Tướng mạo) có nguồn gốc từ cha mẹ sinh ra, đứng ở vị trí thứ mười hai.

Các cung Phụ mẫu, Phúc đức, Quan lộc được hình thành từ trời nên thường đứng trước cung Mệnh.

Các cung Tài bạch, Huynh đệ, Điền trạch thường ẩn dưới đất nên đứng ở phía sau.

Các cung Thiên di, Tật ách, Phu thê đều có hạn số chặt chẽ, như Thái dương quá Ngọ nên có Phụ mẫu mà sau gặp Phúc đức, có Phúc đức mà sau gặp Quan lộc, có Quan lộc mà sau gặp Thiên di, có Thiên di mà sau gặp Tật ách. Từ Phụ mẫu đến Tật ách đều là chỗ nhật nguyệt thích thăng lên mà ghét bị chìm xuống. Có Tài bạch mà sau có Huynh đệ, có Huynh đệ mà sau có Điền trạch, có Điền trạch mà sau có Tử nữ, có Tử nữ mà sau có Nô bộc. Từ Tài bạch đến Nô bộc đều là nhật nguyệt chuyển vòng sang phải mà phân bố. Cho nên 12 cung đủ để phản ánh hết những chuyển biến của cuộc sống con người. Được mang thân mệnh là nam hay nữ (Tử nữ), có được Huynh đệ hòa lạc, Phu thê và Nô bộc hòa mục. Phúc đức của con người thật khó có được.

(Lập và giải tử vi đẩu số – Phương pháp đoán mệnh – Phan Tử Ngư)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button