Tử vi

Lấy âm dương điên đảo pháp luận hành nghề chung thân nghề nghiệp cách tới tuyển chọn

Lấy âm dương điên đảo pháp luận hành nghề chung thân nghề nghiệp cách tới tuyển chọn

[ chung thân nghề nghiệp cách ] tới điều tra

1. Lấy [ bản mạng tài bạch ]/[ Quan tới Quan ] can cung tứ hóa ( lộc quyền khoa kị ) rơi cung tới đối cung

Bạn đang xem: Lấy âm dương điên đảo pháp luận hành nghề chung thân nghề nghiệp cách tới tuyển chọn

Dùng đáng [ đối cung tới làm ] chuyển hóa cùng loại theo như này rơi cung cập hóa tinh chi tương quan tính đính chung thân thích hợp chuyến đi nghiệp

< lệ >

Cung tài bạch ( mậu tử ) tham lang hóa lộc nhập [ bản Huynh ] đối cung [ bản nô ]( ất dậu ) can ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản phu ]( mậu dần ) phùng thiên cơ tự hóa kị

Cung tài bạch ( mậu tử ) thái âm hóa quyền nhập [ bản phu ] đối cung [ bản quan ]( giáp thân ) giáp làm phá quân hóa quyền nhập [ bản tật ]( Đinh Hợi )

Con mắt 061

Nhân [ bản phu ]( hóa lộc ) cùng [ bản tật ]( hóa quyền ) cách xa nhau bốn cách hội cấu thành [ tứ phượng ] đối đãi lên biến hóa

Ở mệnh cách bên trên bày mệnh chủ nếu tiến hành khá hơn nữa hành nghề đều là vất vả thả uất trệ ( nhân phùng thiên cơ tự hóa kị )

< lệ >

Tài can cung mình vũ khúc tự hóa lộc này đối cung ( phúc đức ) can quý phá quân hóa lộc nhập [ bản quan ]( ất dậu ) phùng liêm trinh văn xương đây Liêm Phá xương đấy tổ hợp

Này tài nguyên đến từ quân cảnh cùng pháp luật tương quan tới công vụ viên ( liêm trinh là tù phá quân thuộc hình vụ văn xương là văn thư )

< lệ >

Tài làm hóa lộc nhập [ bản nô ] xem lộc nhập tới đối cung [ bản Huynh ]( kỷ mùi ) quan sát mệnh chủ tiến hành khá là có thể kiếm tiền hành nghề đặc tính

Huynh mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ bản thiên ] chiếu [ bản mạng ] nói rõ mệnh chủ lấy tiến hành ngũ kim gia công sự nghiệp kiếm tiền ( vũ khúc biểu hiện bằng vàng tài chính )

Đây hóa tượng cũng nói rõ mệnh chủ bên ngoài bôn ba doanh sinh khá có lợi

Huynh làm mình văn khúc hóa kị nhập [ bản mạng ] không đường chọn lựa hóa lộc hóa kị hỗ trùng cũng tiềm ẩn họa đoan tới ưu ( dù khả kiếm tiền lại có tổn mệnh giống không lành )

< xem [ tài bạch ]( giáp dần )> tài bạch tọa dần ( nhân vị ) biểu hiện mệnh chủ cả đời họa phúc cùng tài bạch thoát không được can hệ

[ tài bạch ] giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ bản quan ]( nhâm tuất )

Nếu lấy [ âm dương điên đảo pháp ] quan sát tài can lộc nhập Quan [ Quan lộc ] tới đối cung [ vợ chồng ]( bính thìn ) tọa thất sát độc thủ

Can của phu bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bản tật ] ẩn ngậm mệnh chủ lấy thân thể nuôi sống chính mình

Lưu ý bên trong cung thiên đồng cự môn sinh quyền + dương hỏa

Quan sát tính chất sao : thất sát sát ngôi sao chủ cầu biến lại không kế hậu quả đấy xúc động ( hoành sấm xông thẳng )

Thiên đồng hóa lộc hóa khí ăn ngon lãn làm chỉ cầu hưởng phúc nghĩ buôn bán có lời nhẹ nhõm tài

Cự môn sinh quyền là ám tinh thị phi hóa quyền theo đuổi có lộc ăn

Kình dương chủ đao đốm lửa biểu hiện hỏa thương giới hoặc nói dựa vào đánh sát cướp bóc giết người phóng hỏa vì cuộc sống

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Lấy âm dương điên đảo pháp luận hành nghề chung thân nghề nghiệp cách tới tuyển chọn

Lấy âm dương điên đảo pháp luận hành nghề chung thân nghề nghiệp cách tới tuyển chọn

[ chung thân nghề nghiệp cách ] tới điều tra

1. Lấy [ bản mạng tài bạch ]/[ Quan tới Quan ] can cung tứ hóa ( lộc quyền khoa kị ) rơi cung tới đối cung

Dùng đáng [ đối cung tới làm ] chuyển hóa cùng loại theo như này rơi cung cập hóa tinh chi tương quan tính đính chung thân thích hợp chuyến đi nghiệp

< lệ >

Cung tài bạch ( mậu tử ) tham lang hóa lộc nhập [ bản Huynh ] đối cung [ bản nô ]( ất dậu ) can ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản phu ]( mậu dần ) phùng thiên cơ tự hóa kị

Cung tài bạch ( mậu tử ) thái âm hóa quyền nhập [ bản phu ] đối cung [ bản quan ]( giáp thân ) giáp làm phá quân hóa quyền nhập [ bản tật ]( Đinh Hợi )

Con mắt 061

Nhân [ bản phu ]( hóa lộc ) cùng [ bản tật ]( hóa quyền ) cách xa nhau bốn cách hội cấu thành [ tứ phượng ] đối đãi lên biến hóa

Ở mệnh cách bên trên bày mệnh chủ nếu tiến hành khá hơn nữa hành nghề đều là vất vả thả uất trệ ( nhân phùng thiên cơ tự hóa kị )

< lệ >

Tài can cung mình vũ khúc tự hóa lộc này đối cung ( phúc đức ) can quý phá quân hóa lộc nhập [ bản quan ]( ất dậu ) phùng liêm trinh văn xương đây Liêm Phá xương đấy tổ hợp

Này tài nguyên đến từ quân cảnh cùng pháp luật tương quan tới công vụ viên ( liêm trinh là tù phá quân thuộc hình vụ văn xương là văn thư )

< lệ >

Tài làm hóa lộc nhập [ bản nô ] xem lộc nhập tới đối cung [ bản Huynh ]( kỷ mùi ) quan sát mệnh chủ tiến hành khá là có thể kiếm tiền hành nghề đặc tính

Huynh mình làm vũ khúc hóa lộc nhập [ bản thiên ] chiếu [ bản mạng ] nói rõ mệnh chủ lấy tiến hành ngũ kim gia công sự nghiệp kiếm tiền ( vũ khúc biểu hiện bằng vàng tài chính )

Đây hóa tượng cũng nói rõ mệnh chủ bên ngoài bôn ba doanh sinh khá có lợi

Huynh làm mình văn khúc hóa kị nhập [ bản mạng ] không đường chọn lựa hóa lộc hóa kị hỗ trùng cũng tiềm ẩn họa đoan tới ưu ( dù khả kiếm tiền lại có tổn mệnh giống không lành )

< xem [ tài bạch ]( giáp dần )> tài bạch tọa dần ( nhân vị ) biểu hiện mệnh chủ cả đời họa phúc cùng tài bạch thoát không được can hệ

[ tài bạch ] giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập [ bản quan ]( nhâm tuất )

Nếu lấy [ âm dương điên đảo pháp ] quan sát tài can lộc nhập Quan [ Quan lộc ] tới đối cung [ vợ chồng ]( bính thìn ) tọa thất sát độc thủ

Can của phu bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bản tật ] ẩn ngậm mệnh chủ lấy thân thể nuôi sống chính mình

Lưu ý bên trong cung thiên đồng cự môn sinh quyền + dương hỏa

Quan sát tính chất sao : thất sát sát ngôi sao chủ cầu biến lại không kế hậu quả đấy xúc động ( hoành sấm xông thẳng )

Thiên đồng hóa lộc hóa khí ăn ngon lãn làm chỉ cầu hưởng phúc nghĩ buôn bán có lời nhẹ nhõm tài

Cự môn sinh quyền là ám tinh thị phi hóa quyền theo đuổi có lộc ăn

Kình dương chủ đao đốm lửa biểu hiện hỏa thương giới hoặc nói dựa vào đánh sát cướp bóc giết người phóng hỏa vì cuộc sống

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button