Tử vi

Lấy bản mạng bàn ( thiên bàn ) phỏng đoán hành nghề tới tuyển chọn

Lấy bản mạng bàn ( thiên bàn ) phỏng đoán hành nghề tới tuyển chọn

< tài bạch là Quan tới Quan > quan sát sự nghiệp khí số vận khí trạng huống

Bạn đang xem: Lấy bản mạng bàn ( thiên bàn ) phỏng đoán hành nghề tới tuyển chọn

1. Bản mạng tài bạch làm hóa kị sở nhập tới cung tham khảo cung này tọa tinh tinh tình tuyển chọn hành nghề

Nhưng phải hành hạn đi qua cung này ( phi hóa kỵ nhập tới cung ) hoặc đi qua đối cung ( kị trùng tới cung ) tài khả tiến hành

Nếu gặp hóa kỵ năm sinh thì đổi dùng can cung hóa lộc hóa quyền hóa khoa

Nhưng ứng nhập bản mạng tam phương hoặc cung điền trạch tham khảo cung này tọa tinh tinh tình tuyển chọn hành nghề

< điền trạch là Quan tới Huynh > quan sát sự nghiệp tư kim đấy khố tồn trạng huống

2. Bản mạng cung tài bạch can cung hóa lộc ( mới tan ) sở nhập tới cung tham khảo đáng hóa lộc tinh tinh tình tuyển chọn hành nghề

Hoặc tái chuyển nhập cung tới làm hóa kị ( hai chuyển ) hóa kị sở nhập tới cung tham khảo đáng sao hóa kị ánh sao tình tuyển chọn hành nghề

3. Bản mạng làm hóa lộc hoặc hóa quyền nhập bản phúc chiếu bản tài nếu có chút đây mệnh cách ( tiên thiên )

< phúc đức là Quan phu quân > quan sát sự nghiệp tại ngoại địa phát triển trạng huống

Tham khảo cung phúc đức tọa tinh tinh tình tuyển chọn hành nghề nhưng rất lớn buôn bán có lời ( ưu tiên tuyển hóa quyền khá là tốt )

Nếu là dân đi làm nghĩ chuyển nghiệp hoặc sáng nghiệp khả tham khảo [ đại nạn cha mẹ ] cung có hay không có sở trở nên?

< cha mẹ là Quan người ấy > quan sát sự nghiệp chi nhánh cơ cấu hoặc sự nghiệp đầu tư giao tế hoạt động các loại trạng huống

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Lấy bản mạng bàn ( thiên bàn ) phỏng đoán hành nghề tới tuyển chọn

Lấy bản mạng bàn ( thiên bàn ) phỏng đoán hành nghề tới tuyển chọn

< tài bạch là Quan tới Quan > quan sát sự nghiệp khí số vận khí trạng huống

1. Bản mạng tài bạch làm hóa kị sở nhập tới cung tham khảo cung này tọa tinh tinh tình tuyển chọn hành nghề

Nhưng phải hành hạn đi qua cung này ( phi hóa kỵ nhập tới cung ) hoặc đi qua đối cung ( kị trùng tới cung ) tài khả tiến hành

Nếu gặp hóa kỵ năm sinh thì đổi dùng can cung hóa lộc hóa quyền hóa khoa

Nhưng ứng nhập bản mạng tam phương hoặc cung điền trạch tham khảo cung này tọa tinh tinh tình tuyển chọn hành nghề

< điền trạch là Quan tới Huynh > quan sát sự nghiệp tư kim đấy khố tồn trạng huống

2. Bản mạng cung tài bạch can cung hóa lộc ( mới tan ) sở nhập tới cung tham khảo đáng hóa lộc tinh tinh tình tuyển chọn hành nghề

Hoặc tái chuyển nhập cung tới làm hóa kị ( hai chuyển ) hóa kị sở nhập tới cung tham khảo đáng sao hóa kị ánh sao tình tuyển chọn hành nghề

3. Bản mạng làm hóa lộc hoặc hóa quyền nhập bản phúc chiếu bản tài nếu có chút đây mệnh cách ( tiên thiên )

< phúc đức là Quan phu quân > quan sát sự nghiệp tại ngoại địa phát triển trạng huống

Tham khảo cung phúc đức tọa tinh tinh tình tuyển chọn hành nghề nhưng rất lớn buôn bán có lời ( ưu tiên tuyển hóa quyền khá là tốt )

Nếu là dân đi làm nghĩ chuyển nghiệp hoặc sáng nghiệp khả tham khảo [ đại nạn cha mẹ ] cung có hay không có sở trở nên?

< cha mẹ là Quan người ấy > quan sát sự nghiệp chi nhánh cơ cấu hoặc sự nghiệp đầu tư giao tế hoạt động các loại trạng huống

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button