Tử vi

Tử vi đấu sổ ngũ hành cục: kim tứ cục tới lá vàng kim

Lá vàng kim

Nghĩa gốc

 
Lá vàng kim chính là trải qua chùy giã mà thành gầy với giấy kim phiến, bình thường dùng để thiếp đồ trang sức phật tượng hoặc các loại đồ vật, do đó lại gọi là thiếp vàng hoặc mạ vàng.

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ ngũ hành cục: kim tứ cục tới lá vàng kim

 
Bởi vậy có thể lý giải:

Một là lá vàng râu vàng tạ cái khác công cụ chùy đánh thủy thành.

Hai là lá vàng kim rất mỏng, cho nên kim khí nhu nhược; có Kim chi danh thật, nhưng gần như không Kim chi tính tình.

Ba là lá vàng hiện nay có thể thiếp thân phật, hóa thành trang nghiêm tôn quý giống; vừa có thể gọt giũa chén bàn đồ vật, trang sức cung điện, sứ đồ vật cao quý, sứ cung thất sinh huy, cho nên chủ cao quý, xa hoa.

 
Đặc tính

Đạm bạc, mềm mại, hay không mình, nhưng phi khéo đưa đẩy.

Tính dẻo cao, có thể tôi luyện, hướng bất kỳ phương diện nào giai có thể bồi dưỡng; nhưng cận chu giả xích, gần mực thì đen.

Tinh thần mặc dù vượng, lại như cường nỏ tới chưa, đúng hung vận sức chống cự yếu. Lại với tự chủ lực quý mão vi cung mệnh người góc nhâm dần vi cung mệnh người mạnh.

Nhân ái, suy yếu, hạnh bình thường gia cảnh không tệ.

Sợ nhất bính dần Đinh Mão trong lò hỏa, tuất tử mình xấu Phích Lịch Hỏa, tuất ngọ kỷ mùi bầu trời hỏa.

 
Đề nghị

 
Tìm chính trực người đốc xúc tự mình, tìm công việc đàng hoàng tôi luyện tự mình.

 
Tự thân yếu đuối, tìm người đốc xúc phải tìm ngạnh phái đấy.

 
Ký là có thể nương tựa vật khác hoặc người khác, cũng nên tuyển người trạch vật mà leo lên.

 
Lời răn là:

Thông minh sử dụng ở đường ngay, dũ thông minh càng tốt, mà văn học công danh ích thành kỳ mỹ.

Thông minh sử dụng ở đường tà đạo, dũ thông minh dũ sai, mà văn học công danh vừa tế này gian.

 
Hành vận

 
Bản mạng lá vàng kim giả, bốn tuổi bắt đầu hành vận. Mỗi 20 năm đổi một ngũ hành cục nạp âm, nhân cung mệnh ở dương, âm cục mà hơi không giống, lại nhân âm dương nam nữ mà có thuận nghịch đi đại nạn cung vị có khác.

 
Dương nam âm nữ

 
Cung mệnh nhâm dần ( dương cục )

Bốn tuổi tới hai mươi ba tuổi đi lá vàng kim.

Hai mươi bốn tuổi tới bốn mươi ba tuổi đi che ngọn đèn dầu.

Bốn mươi bốn tuổi tới 63 tuổi đi thiên hà thủy.

64 tuổi tới 83 tuổi đi lớn dịch thổ.

 
Cung mệnh quý mão ( âm cục )

Bốn tuổi tới mười ba tuổi đi lá vàng kim.

14 tuổi tới ba mươi ba tuổi đi che ngọn đèn dầu.

Ba mươi bốn tuổi tới năm mươi ba tuổi đi thiên hà thủy.

Năm mươi bốn tuổi tới 73 tuổi đi lớn dịch thổ.

 
Các vận biến hóa

Che ngọn đèn dầu: vi cục khắc cục nguy ngập. Chủ tiến thối, che ngọn đèn dầu khi có khi không, vừa giận lực yếu, chỉ là sứ lá vàng càng hình mềm hoá. Kị gặp hung vận, tướng hồi liên lụy.

Thiên hà thủy: vi cục sinh cung tiết xuất sắc. Chủ thuận thế, thích làm vui người khác, phổ tế chúng sinh.

Lớn dịch thổ: vi cung sinh cục thông thuận. Chủ lưu loát, công bình hào phóng, tuy thông đạt đến nhưng không rộng rãi; cái gọi là “Hào phóng “, gần thủ cứu tế cho, mà không phải là thái độ biểu hiện. Tâm tính phương diện, đã có ẩn dật khuynh hướng.

 
Tổng quan cả đời, là tiêu chuẩn đấy “Tốt số không sợ chở tới mài “, không là cường giả, lại hợp rồi “Nhu giả sinh chi đồ” những lời này.

 
Âm nam dương nữ nhân

 
Cung mệnh nhâm dần ( dương cục )

Bốn tuổi tới mười ba tuổi đi lá vàng kim.

14 tuổi tới ba mươi ba tuổi đi dâu gỗ chá.

Tam 14 tuổi tới năm mươi ba tuổi đi sai xuyến kim.

Năm mươi bốn tuổi tới 73 tuổi đi lớn dịch thổ.

 
Cung mệnh quý mão ( âm cục )

Bốn tuổi tới hai mươi ba tuổi đi lá vàng kim.

Hai mươi bốn tuổi tới bốn mươi ba tuổi đi dâu gỗ chá.

Bốn mươi bốn tuổi tới 63 tuổi đi sai xuyến kim.

64 tuổi tới 83 tuổi đi lớn dịch thổ.

 
Các vận biến hóa

Dâu gỗ chá: vi cục khắc cung khó khăn gian khổ. Chủ tối nghĩa, tâm tình phập phồng, tiến thối không đồng nhất, lúc trời sanh tính cứng rắn, khi thì mềm lòng. Thời kỳ này, làm việc có điểm cố chấp.

Sai xuyến kim: vi cục cung giống nhau so với vượng. Phụ đẹp người khác, tùy chủ mà quang vinh.

Lớn dịch thổ: vi cung sinh cục thông thuận. Chủ lưu loát, công bình hào phóng, tuy thông đạt đến nhưng không rộng rãi; cái gọi là “Hào phóng “, gần thủ cứu tế cho, mà không phải là thái độ biểu hiện. Tâm tính phương diện, đã có ẩn dật khuynh hướng.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ ngũ hành cục: kim tứ cục tới lá vàng kim

Lá vàng kim

Nghĩa gốc

 
Lá vàng kim chính là trải qua chùy giã mà thành gầy với giấy kim phiến, bình thường dùng để thiếp đồ trang sức phật tượng hoặc các loại đồ vật, do đó lại gọi là thiếp vàng hoặc mạ vàng.

 
Bởi vậy có thể lý giải:

Một là lá vàng râu vàng tạ cái khác công cụ chùy đánh thủy thành.

Hai là lá vàng kim rất mỏng, cho nên kim khí nhu nhược; có Kim chi danh thật, nhưng gần như không Kim chi tính tình.

Ba là lá vàng hiện nay có thể thiếp thân phật, hóa thành trang nghiêm tôn quý giống; vừa có thể gọt giũa chén bàn đồ vật, trang sức cung điện, sứ đồ vật cao quý, sứ cung thất sinh huy, cho nên chủ cao quý, xa hoa.

 
Đặc tính

Đạm bạc, mềm mại, hay không mình, nhưng phi khéo đưa đẩy.

Tính dẻo cao, có thể tôi luyện, hướng bất kỳ phương diện nào giai có thể bồi dưỡng; nhưng cận chu giả xích, gần mực thì đen.

Tinh thần mặc dù vượng, lại như cường nỏ tới chưa, đúng hung vận sức chống cự yếu. Lại với tự chủ lực quý mão vi cung mệnh người góc nhâm dần vi cung mệnh người mạnh.

Nhân ái, suy yếu, hạnh bình thường gia cảnh không tệ.

Sợ nhất bính dần Đinh Mão trong lò hỏa, tuất tử mình xấu Phích Lịch Hỏa, tuất ngọ kỷ mùi bầu trời hỏa.

 
Đề nghị

 
Tìm chính trực người đốc xúc tự mình, tìm công việc đàng hoàng tôi luyện tự mình.

 
Tự thân yếu đuối, tìm người đốc xúc phải tìm ngạnh phái đấy.

 
Ký là có thể nương tựa vật khác hoặc người khác, cũng nên tuyển người trạch vật mà leo lên.

 
Lời răn là:

Thông minh sử dụng ở đường ngay, dũ thông minh càng tốt, mà văn học công danh ích thành kỳ mỹ.

Thông minh sử dụng ở đường tà đạo, dũ thông minh dũ sai, mà văn học công danh vừa tế này gian.

 
Hành vận

 
Bản mạng lá vàng kim giả, bốn tuổi bắt đầu hành vận. Mỗi 20 năm đổi một ngũ hành cục nạp âm, nhân cung mệnh ở dương, âm cục mà hơi không giống, lại nhân âm dương nam nữ mà có thuận nghịch đi đại nạn cung vị có khác.

 
Dương nam âm nữ

 
Cung mệnh nhâm dần ( dương cục )

Bốn tuổi tới hai mươi ba tuổi đi lá vàng kim.

Hai mươi bốn tuổi tới bốn mươi ba tuổi đi che ngọn đèn dầu.

Bốn mươi bốn tuổi tới 63 tuổi đi thiên hà thủy.

64 tuổi tới 83 tuổi đi lớn dịch thổ.

 
Cung mệnh quý mão ( âm cục )

Bốn tuổi tới mười ba tuổi đi lá vàng kim.

14 tuổi tới ba mươi ba tuổi đi che ngọn đèn dầu.

Ba mươi bốn tuổi tới năm mươi ba tuổi đi thiên hà thủy.

Năm mươi bốn tuổi tới 73 tuổi đi lớn dịch thổ.

 
Các vận biến hóa

Che ngọn đèn dầu: vi cục khắc cục nguy ngập. Chủ tiến thối, che ngọn đèn dầu khi có khi không, vừa giận lực yếu, chỉ là sứ lá vàng càng hình mềm hoá. Kị gặp hung vận, tướng hồi liên lụy.

Thiên hà thủy: vi cục sinh cung tiết xuất sắc. Chủ thuận thế, thích làm vui người khác, phổ tế chúng sinh.

Lớn dịch thổ: vi cung sinh cục thông thuận. Chủ lưu loát, công bình hào phóng, tuy thông đạt đến nhưng không rộng rãi; cái gọi là “Hào phóng “, gần thủ cứu tế cho, mà không phải là thái độ biểu hiện. Tâm tính phương diện, đã có ẩn dật khuynh hướng.

 
Tổng quan cả đời, là tiêu chuẩn đấy “Tốt số không sợ chở tới mài “, không là cường giả, lại hợp rồi “Nhu giả sinh chi đồ” những lời này.

 
Âm nam dương nữ nhân

 
Cung mệnh nhâm dần ( dương cục )

Bốn tuổi tới mười ba tuổi đi lá vàng kim.

14 tuổi tới ba mươi ba tuổi đi dâu gỗ chá.

Tam 14 tuổi tới năm mươi ba tuổi đi sai xuyến kim.

Năm mươi bốn tuổi tới 73 tuổi đi lớn dịch thổ.

 
Cung mệnh quý mão ( âm cục )

Bốn tuổi tới hai mươi ba tuổi đi lá vàng kim.

Hai mươi bốn tuổi tới bốn mươi ba tuổi đi dâu gỗ chá.

Bốn mươi bốn tuổi tới 63 tuổi đi sai xuyến kim.

64 tuổi tới 83 tuổi đi lớn dịch thổ.

 
Các vận biến hóa

Dâu gỗ chá: vi cục khắc cung khó khăn gian khổ. Chủ tối nghĩa, tâm tình phập phồng, tiến thối không đồng nhất, lúc trời sanh tính cứng rắn, khi thì mềm lòng. Thời kỳ này, làm việc có điểm cố chấp.

Sai xuyến kim: vi cục cung giống nhau so với vượng. Phụ đẹp người khác, tùy chủ mà quang vinh.

Lớn dịch thổ: vi cung sinh cục thông thuận. Chủ lưu loát, công bình hào phóng, tuy thông đạt đến nhưng không rộng rãi; cái gọi là “Hào phóng “, gần thủ cứu tế cho, mà không phải là thái độ biểu hiện. Tâm tính phương diện, đã có ẩn dật khuynh hướng.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button