Tử vi

Lộc quyền khoa kị sao tứ hóa nhập mệnh cung

Hóa lộc, thành phúc đức chi thần, phùng lộc từ xưa tường. Bất kị chư sát, gặp cát đại cát, gặp sát chủ náo ở bên trong cầu tài. Nữ mệnh tọa hóa lộc, trong ngoài uy nghiêm, cát thấu vi mệnh phụ. Lộc vi tài, cho nên gặp cát, chủ đại phú. Nam nữ mệnh giai vui mừng. Nhập cung thân cả đời gần tài, cũng đại cát tường.

Hóa lộc nhập hạn, chủ thu nhập tiền tài lên chức.

Hóa quyền vi phán sinh sát chi thần, thủ thân mệnh xuất tướng nhập tướng. Hóa quyền cũng chủ dã tâm, thái độ làm người cổ quái, nơi nơi dục nhân kính trọng, cùng tử vi, thiên lương, thái dương các loại ngôi sao càng hơn. Hóa quyền bất kị sát, nhưng nếu chủ tinh bất lợi, gặp không kiếp, cũng chủ mất chức. Hóa quyền nhập nam mệnh chủ sự nghiệp đại lợi, nhập nữ mệnh cũng lợi nhuận sự nghiệp, lại chủ tính cách kiên cường, không thua kém bực mày râu, đoạt phu quyền, phúc khí tốt. Hóa quyền nhập thân mặc dù cát, nhưng không có nhiều được đã, bị bắt mà vì đó sự.

Bạn đang xem: Lộc quyền khoa kị sao tứ hóa nhập mệnh cung

Hóa quyền nhập hạn, hóa quyền bổn ý, thăng quan, lợi ích kinh tế, cố gắng, tích cực. Chủ làm việc cầu mưu được thành.

Sao hóa khoa, thượng giới dự thi chi thần, chủ nắm viết văn chi thần. Nhập mệnh thân Đồng Văn ngôi sao, phần kết mới hơn người. Thông minh hiểu rõ, hoan hỷ nhất phùng Khôi Việt, chủ trung học. Khoa tinh gặp cát vững chắc cát, gặp sát tinh cũng vì quần anh trường sư phạm, càng chủ thanh danh. Nhập nam mệnh chủ nho nhã, gặp Khôi Việt chủ cẩm tú tài hoa, âm thanh đạt đến triều đình. Nhập nữ mệnh chủ Tứ Đức kiêm toàn bộ, tính cách thanh lệ, phu Eiko quý.

Hóa khoa nhập hạn chủ lợi nhuận văn. Lợi nhuận cuộc thi. Cũng chủ gặp dữ hóa lành, quý người hỗ trợ.

Sao hóa kị vi quản nhiều chi thần, quản nhiều người, lo lắng cũng. Nhập mệnh thân chủ nơi chốn lo lắng, nhiều không như ý. Tuyển thị phi. Hảo tâm không được hảo báo. Nhập mệnh chủ sự sự quan tâm, nhập thân tắc chủ ở chỗ không nên, nan dừng chân, không thấy chủ tinh hóa giải, chủ lận đận, có cát không bền. Hoạch phát hoạch phá, đeo phát không được tài. Cả đời bôn ba lao lực hoặc mang tật. Hóa kị nhập nam mệnh không nên lại gặp sát tinh, chủ hung, dù có phú quý không to lớn. Không thích cùng hoa đào ngôi sao ngồi chung, chủ cảm tình hao tổn tinh thần, Vô Tâm giấc ngủ. Nữ mệnh hóa kị nếu không gặp sát tinh, chủ làm lụng vất vả công việc quản gia. Gặp sát tân bần.

Hóa kị nhập hạn, vui mừng gặp cát. Cung khí cát tường, gặp kị trái lại hơi lớn cát. Nhưng nếu trong cung sát hình, chủ tinh đình trệ, tắc bạng châu tai họa làm hại, khuynh gia từ chức, mỗi ngày hình bạch hổ, càng phòng quan phi lao ngục.

Lộc sẽ lộc tồn phú quý, quyền sẽ Cự Vũ anh dương, khoa sẽ Khôi Việt quý hiển, kị sẽ thân mệnh tuyển thị phi.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Lộc quyền khoa kị sao tứ hóa nhập mệnh cung

Hóa lộc, thành phúc đức chi thần, phùng lộc từ xưa tường. Bất kị chư sát, gặp cát đại cát, gặp sát chủ náo ở bên trong cầu tài. Nữ mệnh tọa hóa lộc, trong ngoài uy nghiêm, cát thấu vi mệnh phụ. Lộc vi tài, cho nên gặp cát, chủ đại phú. Nam nữ mệnh giai vui mừng. Nhập cung thân cả đời gần tài, cũng đại cát tường.

Hóa lộc nhập hạn, chủ thu nhập tiền tài lên chức.

Hóa quyền vi phán sinh sát chi thần, thủ thân mệnh xuất tướng nhập tướng. Hóa quyền cũng chủ dã tâm, thái độ làm người cổ quái, nơi nơi dục nhân kính trọng, cùng tử vi, thiên lương, thái dương các loại ngôi sao càng hơn. Hóa quyền bất kị sát, nhưng nếu chủ tinh bất lợi, gặp không kiếp, cũng chủ mất chức. Hóa quyền nhập nam mệnh chủ sự nghiệp đại lợi, nhập nữ mệnh cũng lợi nhuận sự nghiệp, lại chủ tính cách kiên cường, không thua kém bực mày râu, đoạt phu quyền, phúc khí tốt. Hóa quyền nhập thân mặc dù cát, nhưng không có nhiều được đã, bị bắt mà vì đó sự.

Hóa quyền nhập hạn, hóa quyền bổn ý, thăng quan, lợi ích kinh tế, cố gắng, tích cực. Chủ làm việc cầu mưu được thành.

Sao hóa khoa, thượng giới dự thi chi thần, chủ nắm viết văn chi thần. Nhập mệnh thân Đồng Văn ngôi sao, phần kết mới hơn người. Thông minh hiểu rõ, hoan hỷ nhất phùng Khôi Việt, chủ trung học. Khoa tinh gặp cát vững chắc cát, gặp sát tinh cũng vì quần anh trường sư phạm, càng chủ thanh danh. Nhập nam mệnh chủ nho nhã, gặp Khôi Việt chủ cẩm tú tài hoa, âm thanh đạt đến triều đình. Nhập nữ mệnh chủ Tứ Đức kiêm toàn bộ, tính cách thanh lệ, phu Eiko quý.

Hóa khoa nhập hạn chủ lợi nhuận văn. Lợi nhuận cuộc thi. Cũng chủ gặp dữ hóa lành, quý người hỗ trợ.

Sao hóa kị vi quản nhiều chi thần, quản nhiều người, lo lắng cũng. Nhập mệnh thân chủ nơi chốn lo lắng, nhiều không như ý. Tuyển thị phi. Hảo tâm không được hảo báo. Nhập mệnh chủ sự sự quan tâm, nhập thân tắc chủ ở chỗ không nên, nan dừng chân, không thấy chủ tinh hóa giải, chủ lận đận, có cát không bền. Hoạch phát hoạch phá, đeo phát không được tài. Cả đời bôn ba lao lực hoặc mang tật. Hóa kị nhập nam mệnh không nên lại gặp sát tinh, chủ hung, dù có phú quý không to lớn. Không thích cùng hoa đào ngôi sao ngồi chung, chủ cảm tình hao tổn tinh thần, Vô Tâm giấc ngủ. Nữ mệnh hóa kị nếu không gặp sát tinh, chủ làm lụng vất vả công việc quản gia. Gặp sát tân bần.

Hóa kị nhập hạn, vui mừng gặp cát. Cung khí cát tường, gặp kị trái lại hơi lớn cát. Nhưng nếu trong cung sát hình, chủ tinh đình trệ, tắc bạng châu tai họa làm hại, khuynh gia từ chức, mỗi ngày hình bạch hổ, càng phòng quan phi lao ngục.

Lộc sẽ lộc tồn phú quý, quyền sẽ Cự Vũ anh dương, khoa sẽ Khôi Việt quý hiển, kị sẽ thân mệnh tuyển thị phi.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button