Tử vi

Tử vi đấu sổ vận mệnh: kình dương vào miếu cách

Điều kiện:

Kình dương ( được gọi là dương nhận ) nhập thìn hoặc tuất hoặc xấu hoặc chưa thủ mệnh, gọi là “Kình dương vào miếu cách” . Lấy thìn, tuất, xấu, chưa sinh năm nhân cực mạnh. Có lấy kình dương đơn thủ cung mệnh ( cũng ở thìn tuất xấu chưa ) vi nhập cách người.

Kình dương vốn là hình phạt người, nhưng vu thần tuất xấu chưa tứ mộ nơi, này hung tính trái lại vi chế, giữ lại kỳ uy mạnh cùng bốc đồng, làm cho trở thành ngôi sao may mắn phản ứng. Phú mây: “Kình dương vào miếu, phú quý tung tin.” Phú lại mây: “Kình dương đốm lửa, sâu uy xuất chúng.” Ý là kình dương vào miếu cách, nếu thêm đốm lửa, quyền uy xuất chúng, lãnh đạo có cách, có thống ngự chi phương.

Thiếu thốn:

Tuy nói kình dương ở tứ mộ địa, hung tính bị chế, song hắn nó hung tinh lúc phát tác, kình dương cũng vì tai họa, hình thương nạn miễn.

Cổ phú mây: “Cự hỏa kình dương, phòng hồi treo cổ.” Đây vị cánh cửa cực lớn, đốm lửa, dương nhận ( hoặc đà la ) cố thủ thân, mệnh, đại nạn phùng tới, thái tuế lại hung, để phòng treo cổ hoặc nhảy sông. Dương nhận hỏa tinh tổ hợp, nữ mệnh không nên. Nữ mệnh cốt tủy phú mây: “Kình dương đốm lửa vi thấp hèn” . Nếu nữ mệnh vi “Kình dương vào miếu cách “, hình khắc cũng không miễn, này dư cung vị tắc thấp hèn.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ vận mệnh: kình dương vào miếu cách

Điều kiện:

Kình dương ( được gọi là dương nhận ) nhập thìn hoặc tuất hoặc xấu hoặc chưa thủ mệnh, gọi là “Kình dương vào miếu cách” . Lấy thìn, tuất, xấu, chưa sinh năm nhân cực mạnh. Có lấy kình dương đơn thủ cung mệnh ( cũng ở thìn tuất xấu chưa ) vi nhập cách người.

Ưu điểm:

Kình dương vốn là hình phạt người, nhưng vu thần tuất xấu chưa tứ mộ nơi, này hung tính trái lại vi chế, giữ lại kỳ uy mạnh cùng bốc đồng, làm cho trở thành ngôi sao may mắn phản ứng. Phú mây: “Kình dương vào miếu, phú quý tung tin.” Phú lại mây: “Kình dương đốm lửa, sâu uy xuất chúng.” Ý là kình dương vào miếu cách, nếu thêm đốm lửa, quyền uy xuất chúng, lãnh đạo có cách, có thống ngự chi phương.

Thiếu thốn:

Tuy nói kình dương ở tứ mộ địa, hung tính bị chế, song hắn nó hung tinh lúc phát tác, kình dương cũng vì tai họa, hình thương nạn miễn.

Cổ phú mây: “Cự hỏa kình dương, phòng hồi treo cổ.” Đây vị cánh cửa cực lớn, đốm lửa, dương nhận ( hoặc đà la ) cố thủ thân, mệnh, đại nạn phùng tới, thái tuế lại hung, để phòng treo cổ hoặc nhảy sông. Dương nhận hỏa tinh tổ hợp, nữ mệnh không nên. Nữ mệnh cốt tủy phú mây: “Kình dương đốm lửa vi thấp hèn” . Nếu nữ mệnh vi “Kình dương vào miếu cách “, hình khắc cũng không miễn, này dư cung vị tắc thấp hèn.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button