Tử vi

Mất trộm phá tài

Vốn không thuộc tai ách, chỉ tính sự cố mà thôi. Lấy hành hạn cung tài bạch, cung điền trạch cùng lộc tồn tinh lạc cung tới đoán.

1, tài vật tinh

Tài bạch quan: Biểu hiện tiền tài xuất nhập; cung điền trạch: Bất động sản, phòng ốc, gia câu;

Lộc tồn tinh: Tài lộc, nguyên vật liệu; thiên việt tinh: Hoàng kim, bạch ngân;

Thiên khôi tinh: Đồ cổ; đà la, Thiên Mã: Xe hơi, xe gắn máy;

Thiên cơ tinh: Máy móc, thiết bị; thiên tướng tinh: Quần áo trang sức, bày đồ trang sức:

Liêm Trinh: Cao cấp đồ điện, điện thoại; văn xương, văn khúc: Văn kiện, chi phiếu.

Tử Vi tinh: Châu báu, cao cấp vật phẩm quý trọng; vũ khúc: Tiền trong kho.

2, tổn thất tinh

Tiệt không: Tiền tài thiếu hụt (ngoại lực gây nên); phá quân: Phá tài (ngoại lực gây nên);

Cự môn: Đánh rơi, ám hao tổn (lực lượng thiên nhiên): thiên không: Đánh rơi (chính mình sao nhãng);

Giải thần: Thoái tài; phá toái: Tán tài.

3, ảnh hưởng tinh

Tham lang: Ham muốn, mưu kế, dụ dỗ; âm sát: Lừa gạt, ăn cắp, âm hiểm, gian trá, lừa gạt;

Thiên khôi, thái âm: Lưu manh; thiên việt: Cướp bóc (có công cụ);

Địa kiếp: Hố bẫy, âm mưu, giao dịch không thành; thất sát: Hung thủ, đao giới;

Thiên hình: Sợ bị tống tiền, đánh bạc, bắt cóc (có công cụ) ; kình dương: Cướp đoạt.

4, mất tiền hiện tượng

Niên hạn tài bạch quan cùng đối cung gặp tham lang, âm sát, hoặc hành hạn cung mệnh gặp âm sát, thiên khôi, mà cung tài bạch gặp tổn hại tinh, là bị lừa hoặc bị trộm mà tổn tài, hành hạn cung tài bạch cùng đối cung gặp Kình Hình việt cùng tổn thất tinh, là bị đánh cướp mà mất tiền; hành hạn cung tài bạch gặp cự môn, thiên không, tiệt không, tuần không, giải thần, phá toái các loại, vì chính mình sao nhãng đánh rơi. Mệnh kỵ nhập phúc, chính mình tổn thất tài vật. Huynh, bạn bè cung hóa kị nhập tài của ta, kẻ khác đến tổn hại tài của ta.

Cung huynh đệ tham lang địa kiếp thiên hình âm sát kình dương đà la các loại, lại hóa kị nhập mệnh hoặc cung tài bạch, có bị cướp tượng, niên hạn gặp loại tình huống này ứng tai họa, hoặc niên hạn đi đến cung huynh đệ cũng chủ ứng tai họa.

Tổn thất vật gì? Đoán cung tài bạch là cái gì tinh, lại tham khảo thêm kể trên thứ1 điểm tài vật tinh biểu hiện đến đoán.

Lộc tồn lạc cung chủ tinh hãm nhược, hoặc lộc tồn đơn thủ gặp không kiếp; chủ tinh hóa kị gặp không kiếp, hoặc gặp tứ sát, đều chủ phá tài mất tiền.

Đoán vật bị mất có thể hay không tìm về? Nếu đã biết đánh rơi tài vật gì, liền có thể lấy tương ứng tài vật tinh lạc cung tới đoán, nếu không gặp tổn thất tinh, nói rõ tài vật không có mất đi mà dễ tìm về, nếu gặp tổn thất tinh thì tài vật đã mất mà khó tìm về, gặp tổn thất tinh lại gặp cự môn, thiên không, tiệt không, giải thần, phá toái các loại sao nhãng tinh, vì chính mình sao nhãng đánh rơi.

Lại có thể tài vật tinh lạc cung thiên can phi tứ hóa, hóa lộc nhập mệnh tài điền phúc các loại cung, thì tài vật mùi mất dễ tìm; hóa lộc nhập cung phu thê, cung tử nữ, tài vật tại phối ngẫu, tử nữ nơi; hóa lộc nhập huynh đệ, cung nô bộc, thì tài vật đã bị người cầm đi, khó tìm về; hóa kị nhập mệnh tài điền phúc, càng khó tìm về.

Tham lang ưa thích âm mưu, đặt bẫy lừa tiền, gia tăng âm sát càng dễ như vậy, đặc biệt là tham lang hóa kị thời.

Tham lang địa kiếp, lừa đảo, kẻ trộm. Thậm chí cướp bóc.

Tham lang địa kiếp thiên hình, cầm dao cướp bóc, có vũ khúc hóa kị càng đúng.

Cự môn hóa lộc hoặc cự môn gặp lộc tồn, thích nhất khua môi múa mép gạt người.

Mệnh tham lang mà cha cự, ưa thích đặt bẫy lừa tiền, gia tăng âm sát càng dễ như vậy, đặc biệt là tham lang hóa kị thời. Mệnh tham mà phụ đồng cự hãm hóa lộc, ưa thích đặt bẫy lừa tiền.

Tham cự hội tụ dễ có của âm mưu. Tham cự âm sát sẽ là chính tông nhất của âm mưu. Tham lang địa kiếp thiên hình, cầm dao cướp bóc, có vũ khúc hóa kị càng đúng.

Trên đây cung mệnh có, mệnh kỵ nhập tha cung, bản thân là lừa đảo; cung nào có này, cung này của người là lừa đảo, nếu lại hóa kị nhập mệnh tài ta bị lừa; niên hạn gặp, liền phải cẩn trọng bên trên bị lừa. Cung nào khiến tham lang hóa kị, người cung này chính là lừa đảo.

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Đại Đức Sơn Nhân

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Bạn đang xem: Mất trộm phá tài

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Mất trộm phá tài

Vốn không thuộc tai ách, chỉ tính sự cố mà thôi. Lấy hành hạn cung tài bạch, cung điền trạch cùng lộc tồn tinh lạc cung tới đoán.

1, tài vật tinh

Tài bạch quan: Biểu hiện tiền tài xuất nhập; cung điền trạch: Bất động sản, phòng ốc, gia câu;

Lộc tồn tinh: Tài lộc, nguyên vật liệu; thiên việt tinh: Hoàng kim, bạch ngân;

Thiên khôi tinh: Đồ cổ; đà la, Thiên Mã: Xe hơi, xe gắn máy;

Thiên cơ tinh: Máy móc, thiết bị; thiên tướng tinh: Quần áo trang sức, bày đồ trang sức:

Liêm Trinh: Cao cấp đồ điện, điện thoại; văn xương, văn khúc: Văn kiện, chi phiếu.

Tử Vi tinh: Châu báu, cao cấp vật phẩm quý trọng; vũ khúc: Tiền trong kho.

2, tổn thất tinh

Tiệt không: Tiền tài thiếu hụt (ngoại lực gây nên); phá quân: Phá tài (ngoại lực gây nên);

Cự môn: Đánh rơi, ám hao tổn (lực lượng thiên nhiên): thiên không: Đánh rơi (chính mình sao nhãng);

Giải thần: Thoái tài; phá toái: Tán tài.

3, ảnh hưởng tinh

Tham lang: Ham muốn, mưu kế, dụ dỗ; âm sát: Lừa gạt, ăn cắp, âm hiểm, gian trá, lừa gạt;

Thiên khôi, thái âm: Lưu manh; thiên việt: Cướp bóc (có công cụ);

Địa kiếp: Hố bẫy, âm mưu, giao dịch không thành; thất sát: Hung thủ, đao giới;

Thiên hình: Sợ bị tống tiền, đánh bạc, bắt cóc (có công cụ) ; kình dương: Cướp đoạt.

4, mất tiền hiện tượng

Niên hạn tài bạch quan cùng đối cung gặp tham lang, âm sát, hoặc hành hạn cung mệnh gặp âm sát, thiên khôi, mà cung tài bạch gặp tổn hại tinh, là bị lừa hoặc bị trộm mà tổn tài, hành hạn cung tài bạch cùng đối cung gặp Kình Hình việt cùng tổn thất tinh, là bị đánh cướp mà mất tiền; hành hạn cung tài bạch gặp cự môn, thiên không, tiệt không, tuần không, giải thần, phá toái các loại, vì chính mình sao nhãng đánh rơi. Mệnh kỵ nhập phúc, chính mình tổn thất tài vật. Huynh, bạn bè cung hóa kị nhập tài của ta, kẻ khác đến tổn hại tài của ta.

Cung huynh đệ tham lang địa kiếp thiên hình âm sát kình dương đà la các loại, lại hóa kị nhập mệnh hoặc cung tài bạch, có bị cướp tượng, niên hạn gặp loại tình huống này ứng tai họa, hoặc niên hạn đi đến cung huynh đệ cũng chủ ứng tai họa.

Tổn thất vật gì? Đoán cung tài bạch là cái gì tinh, lại tham khảo thêm kể trên thứ1 điểm tài vật tinh biểu hiện đến đoán.

Lộc tồn lạc cung chủ tinh hãm nhược, hoặc lộc tồn đơn thủ gặp không kiếp; chủ tinh hóa kị gặp không kiếp, hoặc gặp tứ sát, đều chủ phá tài mất tiền.

Đoán vật bị mất có thể hay không tìm về? Nếu đã biết đánh rơi tài vật gì, liền có thể lấy tương ứng tài vật tinh lạc cung tới đoán, nếu không gặp tổn thất tinh, nói rõ tài vật không có mất đi mà dễ tìm về, nếu gặp tổn thất tinh thì tài vật đã mất mà khó tìm về, gặp tổn thất tinh lại gặp cự môn, thiên không, tiệt không, giải thần, phá toái các loại sao nhãng tinh, vì chính mình sao nhãng đánh rơi.

Lại có thể tài vật tinh lạc cung thiên can phi tứ hóa, hóa lộc nhập mệnh tài điền phúc các loại cung, thì tài vật mùi mất dễ tìm; hóa lộc nhập cung phu thê, cung tử nữ, tài vật tại phối ngẫu, tử nữ nơi; hóa lộc nhập huynh đệ, cung nô bộc, thì tài vật đã bị người cầm đi, khó tìm về; hóa kị nhập mệnh tài điền phúc, càng khó tìm về.

Tham lang ưa thích âm mưu, đặt bẫy lừa tiền, gia tăng âm sát càng dễ như vậy, đặc biệt là tham lang hóa kị thời.

Tham lang địa kiếp, lừa đảo, kẻ trộm. Thậm chí cướp bóc.

Tham lang địa kiếp thiên hình, cầm dao cướp bóc, có vũ khúc hóa kị càng đúng.

Cự môn hóa lộc hoặc cự môn gặp lộc tồn, thích nhất khua môi múa mép gạt người.

Mệnh tham lang mà cha cự, ưa thích đặt bẫy lừa tiền, gia tăng âm sát càng dễ như vậy, đặc biệt là tham lang hóa kị thời. Mệnh tham mà phụ đồng cự hãm hóa lộc, ưa thích đặt bẫy lừa tiền.

Tham cự hội tụ dễ có của âm mưu. Tham cự âm sát sẽ là chính tông nhất của âm mưu. Tham lang địa kiếp thiên hình, cầm dao cướp bóc, có vũ khúc hóa kị càng đúng.

Trên đây cung mệnh có, mệnh kỵ nhập tha cung, bản thân là lừa đảo; cung nào có này, cung này của người là lừa đảo, nếu lại hóa kị nhập mệnh tài ta bị lừa; niên hạn gặp, liền phải cẩn trọng bên trên bị lừa. Cung nào khiến tham lang hóa kị, người cung này chính là lừa đảo.

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Đại Đức Sơn Nhân

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button