Tử vi

Nam được hiền thê nữ nhân tự mình cố gắng mệnh cánh cửa cực lớn ở ngọ đấy đặc tính

Ôn lương nhiệt tâm


Bạn đang xem: Nam được hiền thê nữ nhân tự mình cố gắng mệnh cánh cửa cực lớn ở ngọ đấy đặc tính

Cánh cửa cực lớn ở ngọ người, tính cách ôn lương, bình thản.

So sánh để ý hình tượng, khí chất có vẻ hoa lệ ổn trọng.

Đối với người nhiệt tâm, quan hệ nhân mạch xử lý tương đối người hiền lành phương thức.


Mọi chuyện chiếu cố


Tính cách hơi đa nghi, nhưng lại hơi không tự tin.

Ý tưởng so sánh cầu trung dung ổn định, không thiên về kích.

Lo lắng vấn đề toàn diện, sẽ có loại sự tình sự muốn chiếu cố đấy cảm giác, nhưng loại ý nghĩ này, đôi khi sẽ bị người ngộ nhận là dối trá.


Sự nghiệp tâm mạnh


Bình thường sẽ mình muốn gây dựng sự nghiệp, nam nữ mệnh cùng luận. Hoặc tại chức tràng hoặc công chức, cũng có thể làm được một tay.

Góc am hiểu công cộng hình tượng, phương diện tuyên truyền chuyện tình. Phong cách làm việc vi hình vô tư.

Nữ mệnh thị hôn nhân vận mệnh, có đơn giản một lòng làm nữ cường nhân loại hình, cũng có sự nghiệp gia đình chiếu cố tình huống.

Bình thường dễ dàng có dung hợp, hoặc vượt giới không đồng hành nghiệp tình huống.


Nam được hiền thê nữ nhân tự mình cố gắng


Hôn nhân bình thường đều tốt hơn, đối phương có sự nghiệp của mình.

Bình thường đến giảng, nam mệnh cánh cửa cực lớn ở ngọ, sẽ tương đối lợi nhuận hôn nhân.

Bình thường nên thê tử bên này trợ lực, hơn nữa đối phương tính cách cũng không phải thường hiền lành.

Nữ mệnh nếu cung phu thê may mắn, hôn nhân cũng hơi mỹ mãn, nhưng vẫn chính mình sẽ đi gây sức ép sự nghiệp của mình. Nếu như phu thê cung sát kị nặng hơn, lại chỉ có thể dựa vào mình không ngừng vươn lên.

Nếu sát trọng khác luận, cung phu thê đồng thời nhập đốm lửa hoặc linh tinh, đối tượng sẽ thường xuyên tính tình không khống chế được. Nhập sao hóa kị, hôn nhân không ổn định.


Khí huyết bất hòa


Góc dễ dàng có khí huyết phương diện tắc nghẽn, hoặc khí huyết bất hòa tình huống.

Tổng thể bệnh tai họa không nhiều lắm. Nhu chú ý dạ dày, thận thủy phương diện khỏe mạnh tai hoạ ngầm.

Cung Tật sát nặng thì dễ dàng mặt mày hốc hác.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Nam được hiền thê nữ nhân tự mình cố gắng mệnh cánh cửa cực lớn ở ngọ đấy đặc tính

Ôn lương nhiệt tâm


Cánh cửa cực lớn ở ngọ người, tính cách ôn lương, bình thản.

So sánh để ý hình tượng, khí chất có vẻ hoa lệ ổn trọng.

Đối với người nhiệt tâm, quan hệ nhân mạch xử lý tương đối người hiền lành phương thức.


Mọi chuyện chiếu cố


Tính cách hơi đa nghi, nhưng lại hơi không tự tin.

Ý tưởng so sánh cầu trung dung ổn định, không thiên về kích.

Lo lắng vấn đề toàn diện, sẽ có loại sự tình sự muốn chiếu cố đấy cảm giác, nhưng loại ý nghĩ này, đôi khi sẽ bị người ngộ nhận là dối trá.


Sự nghiệp tâm mạnh


Bình thường sẽ mình muốn gây dựng sự nghiệp, nam nữ mệnh cùng luận. Hoặc tại chức tràng hoặc công chức, cũng có thể làm được một tay.

Góc am hiểu công cộng hình tượng, phương diện tuyên truyền chuyện tình. Phong cách làm việc vi hình vô tư.

Nữ mệnh thị hôn nhân vận mệnh, có đơn giản một lòng làm nữ cường nhân loại hình, cũng có sự nghiệp gia đình chiếu cố tình huống.

Bình thường dễ dàng có dung hợp, hoặc vượt giới không đồng hành nghiệp tình huống.


Nam được hiền thê nữ nhân tự mình cố gắng


Hôn nhân bình thường đều tốt hơn, đối phương có sự nghiệp của mình.

Bình thường đến giảng, nam mệnh cánh cửa cực lớn ở ngọ, sẽ tương đối lợi nhuận hôn nhân.

Bình thường nên thê tử bên này trợ lực, hơn nữa đối phương tính cách cũng không phải thường hiền lành.

Nữ mệnh nếu cung phu thê may mắn, hôn nhân cũng hơi mỹ mãn, nhưng vẫn chính mình sẽ đi gây sức ép sự nghiệp của mình. Nếu như phu thê cung sát kị nặng hơn, lại chỉ có thể dựa vào mình không ngừng vươn lên.

Nếu sát trọng khác luận, cung phu thê đồng thời nhập đốm lửa hoặc linh tinh, đối tượng sẽ thường xuyên tính tình không khống chế được. Nhập sao hóa kị, hôn nhân không ổn định.


Khí huyết bất hòa


Góc dễ dàng có khí huyết phương diện tắc nghẽn, hoặc khí huyết bất hòa tình huống.

Tổng thể bệnh tai họa không nhiều lắm. Nhu chú ý dạ dày, thận thủy phương diện khỏe mạnh tai hoạ ngầm.

Cung Tật sát nặng thì dễ dàng mặt mày hốc hác.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button