Tử vi

Tài vận diễn đoạn tới phán hiểu từ 10 cung điền trạch tới hiểu dịch

Tài vận diễn đoạn tới phán hiểu từ 10 cung điền trạch tới hiểu dịch

[ cung điền trạch ] < tài bạch nhanh nạn > là dùng tứ hóa quy bản mạng bàn quan sát lộc kị tới rơi cung

Đoạn sự góc độ

Bạn đang xem: Tài vận diễn đoạn tới phán hiểu từ 10 cung điền trạch tới hiểu dịch

Tìm hiểu mệnh chủ tới kiếm tiền khố tồn nhiều ít hoặc này tiền tài tới nguyên nhân trạng huống

< điền trạch là tài nhanh > quan sát mệnh chủ tới tài lực hoặc tài nguyên đấy ổ bệnh

Lấy [ cung điền trạch ] tứ hóa quy với bản mạng bàn quan sát lộc kị đấy rơi cung

< điền trạch là tài nhanh > lộc năm sinh nhập [ tài nhanh ] biểu hiện có tổ sinh hoặc sinh ra với gia cảnh giàu có nhà tự thân cũng có thể đồ đạc trong cửa hàng trí sản

< điền trạch là tài nhanh > sinh kỵ nhập [ tài nhanh ] biểu hiện không tổ sinh trong nhà thường thiếu tiền

< điền trạch là tài nhanh > sinh quyền tọa điền trạch chủ mệnh chủ hội khoách tăng điền sinh cũng là để gia đình làm trọng

< điền trạch là tài nhanh > mệnh làm hóa kị nhập tử trùng điền biểu hiện tài đấy bản thể hồi [ mệnh làm kị ] trùng ( khố phá ) biểu hiện bị tổn tài

< điền trạch là tài nhanh > can của phu hóa kị nhập tử trùng điền biểu hiện tài đấy bản thể hồi [ can của phu kị ] trùng biểu hiện mệnh chủ sở buôn bán có lời tới tiền bị phối ngẫu tiêu hết

< điền trạch là tật tới tài > quan sát mệnh chủ tới khố tồn tài lực cùng thu chi trạng huống

< điền trạch là tật tới tài > tật làm phá quân hóa lộc nhập điền [ tật tới tài ] tượng này tâm thái bên trên rất nghĩ là gia đình cố gắng

Nếu điền trạch lại gặp sinh kỵ thành [ lộc nhập động không đáy ] biểu hiện uổng phí tâm cơ

< điền trạch là tật tới tài > tật can lộc nhập [ tật tới tài ] biểu hiện có tài vận ở nhà hòa thuận thân tốt

Nhưng nếu gặp điền làm tự hóa kị thì [ hóa không ] thả song kị trùng [ vở ]( kỉ tỵ )

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tài vận diễn đoạn tới phán hiểu từ 10 cung điền trạch tới hiểu dịch

Tài vận diễn đoạn tới phán hiểu từ 10 cung điền trạch tới hiểu dịch

[ cung điền trạch ] < tài bạch nhanh nạn > là dùng tứ hóa quy bản mạng bàn quan sát lộc kị tới rơi cung

Đoạn sự góc độ

Tìm hiểu mệnh chủ tới kiếm tiền khố tồn nhiều ít hoặc này tiền tài tới nguyên nhân trạng huống

< điền trạch là tài nhanh > quan sát mệnh chủ tới tài lực hoặc tài nguyên đấy ổ bệnh

Lấy [ cung điền trạch ] tứ hóa quy với bản mạng bàn quan sát lộc kị đấy rơi cung

< điền trạch là tài nhanh > lộc năm sinh nhập [ tài nhanh ] biểu hiện có tổ sinh hoặc sinh ra với gia cảnh giàu có nhà tự thân cũng có thể đồ đạc trong cửa hàng trí sản

< điền trạch là tài nhanh > sinh kỵ nhập [ tài nhanh ] biểu hiện không tổ sinh trong nhà thường thiếu tiền

< điền trạch là tài nhanh > sinh quyền tọa điền trạch chủ mệnh chủ hội khoách tăng điền sinh cũng là để gia đình làm trọng

< điền trạch là tài nhanh > mệnh làm hóa kị nhập tử trùng điền biểu hiện tài đấy bản thể hồi [ mệnh làm kị ] trùng ( khố phá ) biểu hiện bị tổn tài

< điền trạch là tài nhanh > can của phu hóa kị nhập tử trùng điền biểu hiện tài đấy bản thể hồi [ can của phu kị ] trùng biểu hiện mệnh chủ sở buôn bán có lời tới tiền bị phối ngẫu tiêu hết

< điền trạch là tật tới tài > quan sát mệnh chủ tới khố tồn tài lực cùng thu chi trạng huống

< điền trạch là tật tới tài > tật làm phá quân hóa lộc nhập điền [ tật tới tài ] tượng này tâm thái bên trên rất nghĩ là gia đình cố gắng

Nếu điền trạch lại gặp sinh kỵ thành [ lộc nhập động không đáy ] biểu hiện uổng phí tâm cơ

< điền trạch là tật tới tài > tật can lộc nhập [ tật tới tài ] biểu hiện có tài vận ở nhà hòa thuận thân tốt

Nhưng nếu gặp điền làm tự hóa kị thì [ hóa không ] thả song kị trùng [ vở ]( kỉ tỵ )

(Biên dịch tự động từ trang praxisluck.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button