Tử vi

NGŨ HÀNH SỞ THUỘC TÍNH TINH

(Theo sách Tử Vi Chính Biện – Dịch Lý Huyền Cơ)

KIM thì Khoa, Vũ, Xương, Linh

Đà La, Kiếp Sát cùng Kình Dương này

Bạn đang xem: NGŨ HÀNH SỞ THUỘC TÍNH TINH

Sao Triệt lộ, Hổ, Suy, Phá Toái

Hỏa tú cùng Hoa Cái, Lâm Quan.

Trực Phù, Đế Vượng một đoàn,

Quan Đới, Thai Phụ cùng làng Tấu Thư

MỘC thì Dưỡng, Tọa (Bát Toạ), Đường Phù

Ân Quang, Thiên Hỉ; Thiên Cơ, Quyền Đào.

Giải Thần, Tang, Tướng (Tướng Quân) ba sao,

THỦY thì Cự tú, Đồng, Hư, Lưu Hà.

Bác Sĩ, Tam Thai cùng là.

Long Trì, Long Đức một nhà Thanh Long.

Mộc Dục, sao Tử, Hồng Loan,

Thiên Khốc, Diêu, Kỵ, Phá, Tham cho tường.

Sứ, Y, Thiên Quí, Thiếu âm

Văn Khúc, Hữu Bật, Tràng Sinh một phường.

THỔ Tử Phủ, Thiên Thương, Thiên thọ.

Thiên Phúc cùng sao Mộc, Tả, Phù.

Địa Giải, Quốc Ấn, Thiên Trù

Phượng Các, Phúc Đức, Bệnh phù, sao Thai

Lộc Tồn, Hóa Lộc, Thiên Tài,

Sao Tuyệt, Thiên Khố tiếp bài Quả, Cô

HỎA: Thái Dương cùng lò Thất Sát

Khôi Việt, Hao, Điếu Khách, Đẩu Quân

Kiếp, Không, Hình, Mã, Hỉ Thần

Hỏa Tinh, Thái Tuế, Thiếu Dương, Tử Phù

Quan Phủ lại Quan Phù, Lực Sĩ

Đến Tuần Không bỗng thấy Phục Binh

Thiên Không, Thiên, Nguyệt, Đức tinh.

Phi Liêm, Kiếp Sát bên minh Thiên Quan

Sao Bệnh; Thiên Giải cùng làng.

Văn tinh, này đã định phương Ngũ hành.

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm NGŨ HÀNH SỞ THUỘC TÍNH TINH

(Theo sách Tử Vi Chính Biện – Dịch Lý Huyền Cơ)

KIM thì Khoa, Vũ, Xương, Linh

Đà La, Kiếp Sát cùng Kình Dương này

Sao Triệt lộ, Hổ, Suy, Phá Toái

Hỏa tú cùng Hoa Cái, Lâm Quan.

Trực Phù, Đế Vượng một đoàn,

Quan Đới, Thai Phụ cùng làng Tấu Thư

MỘC thì Dưỡng, Tọa (Bát Toạ), Đường Phù

Ân Quang, Thiên Hỉ; Thiên Cơ, Quyền Đào.

Giải Thần, Tang, Tướng (Tướng Quân) ba sao,

THỦY thì Cự tú, Đồng, Hư, Lưu Hà.

Bác Sĩ, Tam Thai cùng là.

Long Trì, Long Đức một nhà Thanh Long.

Mộc Dục, sao Tử, Hồng Loan,

Thiên Khốc, Diêu, Kỵ, Phá, Tham cho tường.

Sứ, Y, Thiên Quí, Thiếu âm

Văn Khúc, Hữu Bật, Tràng Sinh một phường.

THỔ Tử Phủ, Thiên Thương, Thiên thọ.

Thiên Phúc cùng sao Mộc, Tả, Phù.

Địa Giải, Quốc Ấn, Thiên Trù

Phượng Các, Phúc Đức, Bệnh phù, sao Thai

Lộc Tồn, Hóa Lộc, Thiên Tài,

Sao Tuyệt, Thiên Khố tiếp bài Quả, Cô

HỎA: Thái Dương cùng lò Thất Sát

Khôi Việt, Hao, Điếu Khách, Đẩu Quân

Kiếp, Không, Hình, Mã, Hỉ Thần

Hỏa Tinh, Thái Tuế, Thiếu Dương, Tử Phù

Quan Phủ lại Quan Phù, Lực Sĩ

Đến Tuần Không bỗng thấy Phục Binh

Thiên Không, Thiên, Nguyệt, Đức tinh.

Phi Liêm, Kiếp Sát bên minh Thiên Quan

Sao Bệnh; Thiên Giải cùng làng.

Văn tinh, này đã định phương Ngũ hành.

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button